1 сұрақ. Мектепте тарихты оқыту әдістемесі пәнінің мәнін түсіндіріңіз Әдістеме дегеніміз методика. «Методика»бет1/25
Дата21.06.2023
өлшемі0,64 Mb.
#102721
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

1 сұрақ. Мектепте тарихты оқыту әдістемесі пәнінің мәнін түсіндіріңіз
Мектепте тарихты оқыту әдістемесі пәнінің мәнін түсіндіріңіз
Әдістеме дегеніміз - методика. «Методика» сөзі ежелгі грек тілінен аударг дегеніміз - методика. «Методика» сезі ежелгі грек тілінен аударганда - «таным тэсілі», «зерттеу жолы» деген уғымдарды береді.
Әдіс дегеніміз - накты міндетті шешудін, алдебір максатка жетудін тасілі. Сонда, едістеме бул жиынтыгы, кешені. Тарихты _окыту эдістемесі - тарихты октудын міндеттері, мазмуны жэне эдіс-тесілдері туралы педагогикалык гылымдарынын бір саласы. Ол тиімділігі мен сапасын арттыру максатында тарихты окыту процесінін зандылытын зерттеу жане окып-уйренуге арналады. Сонымен адістеме оку процесін уйымдастыру мен онын негізгі факторларын жетілдіруге бағытталады.
XX тасыр басындагы кернекті эдіскер К.А.Иванов адістеменін манзды міндеттері деп сол рылымды оку пані ретінде жаксы жолға коюғаа алып баратын окытудын айкындау, багалау, бейнелеу тесілдерін атайды. Эдістеме тарихты калай окыту маселесін карастырады жане зертттейді.Осылайша дістеме пані - педагогикалык процесс, мугалімнін тарихты окытуы, окушынын тарихты окуы. Ал эдістеменін нысанасы - окытудын эдістері, мазмуны, уйымдастырылуы жене турлері.

2 сұрақ. Мектепте тарихты оқыту әдістемесі пәнінің міндеттері мен негізгі факторлары
Мектепте тарихты оқыту әдістемесі пәнінің міндеттері мен негізгі факторлары
Мектепте тарихты окту адістемесі панінін міндеттері мен негізгі факторлаы
Тарихты окытудын негізі факторлары мына сурактардын жауаптарына байланысты:- мемлекет пен когам белгілеген максаттар;- стандарт пен багдарламаларда бекітіліп, солардын негізінде окулыктарда бандаоган тарихи білімнін мазмуны мен курылымы;- окыту процесінін тылыми-адістемелік уйымдастырылуы (окыту мен окудын турларі, эдістері мен адістемелік тесілдері,
куралдары);- окушылардын танымдык мумкіндіктері;- окыту натежиелерамен айкындалады.Казіргі кезенде тарихи білім берудінмаксаттары былай айкындалган:
- окушылардын ежелгі дауірден бугінгі кунге дейінгі адамзаттын тарихи даму жолы туралы тарихи білімдерді игеруї;
_- тарихи білім негізінде окигалар мен емірлік кубылыстарды ой елегінен еткізе алу кабілетін дамыту;
- отансуйгіштік, тарихи тажірибе,гуманизм идеялары негізінде окушылардын рухани
кундылык багдарлары мен кезкарасын
калыптастыру;
- халыктардын тарихы мен мадениетіне кызыгушылык пен курметін дамыту.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет