Анықтамалық нұсқаулық User Guide


Негізгі экран ........................................... 28Pdf көрінісі
бет17/30
Дата15.03.2017
өлшемі36,73 Mb.
#9661
түріРуководство пользователя
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   30

Негізгі экран ........................................... 28

Сенсорлы экран кеңестері .................. 28

Өзіндік бет экраны ............................... 29

Кеңейтілген негізгі экран .................. 30

Басты экранды реттеу ...................... 31

Жақында пайдаланылған 

қолданбаларға оралу .......................... 32

Хабарландырулар тақтасы ................. 32

Хабарландырулар тақтасын ашу .... 33

Күй жолағындағы индикатор 

белгішелер ........................................ 33

Экрандағы пернетақта ......................... 35

Арнайы таңбалары бар әріптерді 

енгізу .................................................. 35Google есептік жазбасын орнату ....... 36

Желілерге және құрылғыларға  

қосылу .................................................... 37

Wi-Fi ...................................................... 37

Wi-Fi желілеріне қосылу ................... 37

Wi-Fi қызметін қосу және Wi-Fi 

желісіне қосылу................................. 37

Bluetooth ............................................... 38

Деректермен бөлісу қосылулары ....... 39

Wi-Fi Direct ............................................ 41

SmartShare қолданбасын пайдалану . 42

USB кабелімен компьютер 

байланыстары ...................................... 44

Қоңыраулар ........................................... 46

Қоңырау шалу ...................................... 46

Контактілерге қоңырау шалу ............... 46

Қоңырауға жауап беру және қоңырауды 

қабылдамау .......................................... 46

Кіріс қоңыраудың дыбыс деңгейін 

реттеу ................................................... 47

Екінші қоңырау шалу ........................... 47

Қоңыраулар журналын көру ................ 47

Қоңырау баптаулары ........................... 48Контактілер ............................................ 49

Контактілерді іздеу .............................. 49

Жаңа контакт қосу ............................... 49

Таңдаулы контактілер ......................... 49

Топ жасау.............................................. 50

Хабарлар ................................................ 51

Хабар жіберу ........................................ 51

Ағынды жолақ  ..................................... 52

Хабар баптауларын өзгерту ................ 52Эл. пошта ................................................ 53

Электрондық пошта есептік жазбасын 

басқару ................................................. 53

Есептік жазба қалталарымен жұмыс 

істеу ...................................................... 53

Электрондық пошта хабарын жасау 

және жіберу .......................................... 54


3

Камера .................................................... 55

Көрініс іздегішпен танысу .................... 55

Күрделі баптауларды пайдалану ........ 56

Фотосуретке жылдам түсіру  ............... 57

Түсіру және анық режимін пайдалану 58

Қос камера режимін пайдалану .......... 58

Уақытпен түсіру режимін пайдалану .. 59

Фотосуретке түсіргеннен кейін ............ 59

Галереядан .......................................... 61

Бейне камера ......................................... 62

Көрініс іздегішпен танысу .................... 62

Күрделі баптауларды пайдалану ........ 63

Жылдам бейне түсіру .......................... 64

Бейнені түсіргеннен кейін.................... 64

Галереядан .......................................... 65

Бейнені көру кезінде дыбысты реттеу 65

Аудио масштабты пайдалану ............. 65

Қос жазу режимін пайдалану .............. 66

Масштаб қадағалау режимін  

пайдалану ............................................ 66

Функция .................................................. 67

QuickMemo ........................................... 67

QuickMemo опцияларын пайдалану 68

Сақталған QuickMemo жазбасын көру  

69

QuickTranslator ..................................... 69QSlide .................................................... 70

QuickRemote ......................................... 71

Қадағаланатын масштаб ..................... 72

VuTalk .................................................... 73

Пайдаланудан бұрын VuTalk мүмкіндігін 

тіркеу..................................................... 73

VuTalk баптаулары ............................... 74

VuTalk мүмкіндігімен көрінетін етіп 

байланысу  ........................................... 74

Voice Mate ............................................. 75

Voice Mate функциясын пайдалану .... 75

Voice Mate баптаулары ........................ 75

LG SmartWorld ...................................... 76

Телефоннан LG SmartWorld 

қолданбасын алу .............................. 76

LG SmartWorld қолдану жолы .......... 76

On-Screen Phone.................................. 77

On-Screen Phone белгішелері .......... 77

On-Screen Phone функциялары ...... 77

Компьютерде экрандағы телефонды 

орнату әдісі ....................................... 78

Мультимедиа ......................................... 79

Галерея ................................................. 79

Суреттерді көру................................. 79

Бейнелерді ойнату ............................ 80

Фотосуреттерді өзгерту .................... 80

Суреттерді/бейнелерді жою ............. 80

Тұсқағаз ретінде орнату ................... 80

Бейнелер .............................................. 80

Бейнені ойнату .................................. 81

Бейне режиссері .................................. 82

Музыка .................................................. 83

Телефонға музыка файлдарын қосу 83

Музыканы Медиа үндестіру 

(MTP) функциясын пайдаланып 

тасымалдаңыз .................................. 84

Ән ойнату .......................................... 84Утилиталар ............................................. 87

Бір жаққа сырғыту (ҮШ саусақпен 

тапсырмаға жылдам ауысу)  ............... 87

Қонақ әдіс ............................................. 874

Оятарды орнату ................................... 88

Калькуляторды пайдалану .................. 88

Күнтізбеге оқиға қосу ........................... 88

Диктофон .............................................. 89

Дыбыс немесе дауыс жазу .............. 89

Дауыстық жазбаны жіберу ............... 89

Оңтaйлaндыру ..................................... 90

Тапсырмалар ....................................... 90

POLARIS Viewer 5 ................................ 91

Google+ ................................................. 91

Voice Search ......................................... 91

Жүктеулер ............................................ 92

Веб ........................................................... 93

Ғаламтор .............................................. 93

Интернет құралдар тақтасын 

пайдалану ......................................... 93

Веб-беттерді көру ............................. 93

Бетті ашу ........................................... 94

Вебте дауыспен іздеу ....................... 94

Бетбелгілер ....................................... 94

Жазбалар .......................................... 94

Қалқымалы шолғышты пайдалану .. 94

Chrome .................................................. 95

Веб-беттерді көру ............................. 95

Бетті ашу ........................................... 95

Басқа құрылғылармен синхрондау . 95Баптаулар ............................................... 96

Желілер ................................................ 96

Дыбыс ................................................. 100

Дисплей .............................................. 101

Жалпы ................................................ 104

PC бағдарламалық құралы  

(LG PC Suite) .........................................111

Телефонның бағдарламалық құралын 

жаңарту ..................................................115

Телефонның бағдарламалық құралын 

жаңарту ................................................115

Осы пайдаланушы нұсқаулығы 

туралы ...................................................117

Осы пайдаланушы нұсқаулығы  

туралы .................................................117

Сауда белгілері ...................................118

DivX HD ................................................118

Dolby Digital Plus .................................119Қосалқы құралдар .............................. 120

Ақауларды жою ................................... 121

ЖҚС........................................................ 126

Мазмұны

5

Осы қарапайым нұсқауларды оқыңыз. Осы нұсқауларды орындамау қауіпті 

немесе заңсыз болуы мүмкін.

Радио жиілігі қуатының әсері

Радиотолқын әсері және меншікті сіңіру коэффициенті (МСК) туралы ақпарат. 

Бұл 

 ұялы телефон моделі радиотолқындардың әсеріне қойылатын қолданыстағы қауіпсіздік талаптарына сай етіп жасалған. Бұл талаптар 

жасы мен денсаулық жағдайына қарамастан, барлық пайдаланушылардың 

қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, қауіпсіздік шегін қамтитын ғылыми нұсқауларға 

негізделген.

Радиотолқын әсері нұсқаулары үшін меншікті сіңіру коэффициенті (МСК) деп аталатын шама бірлігі қолданылады. МСК сынақтары стандартты әдістер 

бойынша барлық пайдаланыстағы жиілік жолақтарындағы ең жоғарғы рұқсат 

етілген қуат деңгейінде телефоннан сигнал жіберу арқылы жүргізіледі.

Әртүрлі LG телефон үлгілерінің МСК деңгейлері арасында айырмашылықтар болса да, олардың барлығы радиотолқындар әсері 

бойынша керекті нұсқауларға сәйкес келетін етіп жобаланған.

Иондамайтын сәулеленуден қорғаудың халықаралық комиссиясы (ИСҚХК) ұсынған SAR шектеуінің орташа мәні – 10 г-нан астам ұлпада 2 Вт/кг.

Осы телефон моделінің сыналған ең жоғары МСК мәні құлақтың жанында — 0,409 Вт/кг (10 г), ал денеде тасып жүргенде — 0,470 Вт/кг (10 г).

Бұл құрылғы қалыпты күйде құлақтың жанында пайдаланғанда немесе киімнен кем дегенде 1,5 см қашықтықта орналасқанда ЖҚ әсері бойынша 

керекті нұсқауларға сәйкес келеді. Қапты белдік немесе ұстағыш ретінде 

денеде ілгенде, оның құрамында металл болмау керек және өнімді киімнен 

кемінде 1,5 см қашықтықта ұстау керек. Деректер файлдарын немесе 

хабарларды тасымалдау үшін, бұл құрылғы сапалы желі байланысын 

қажет етеді. Кейбір жағдайларда, деректер файлдарын немесе хабарларды 

тасымалдау осындай байланыс қол жетімді болмайынша кешігуі мүмкін. 

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар


6

Тасымалдау аяқталмайынша, жоғарыда айтылған ара қашықтық туралы 

нұсқаулықтары орындалатынын тексеріңіз.

Өнімге күтім және техникалық қызмет көрсету

 

АБАЙЛАҢЫЗ!

Тек осы телефон үлгісі үшін мақұлданған батареяларды, зарядтағышты 

және қосымша құралдарды пайдаланыңыз. Басқа түрлерін пайдалану 

телефон мақұлдауын немесе кепілдігін жарамсыз етуі және қауіпті 

болуы мүмкін.

Бұл құрылғыны бөлшектеуге болмайды. Жөндеу жұмысы қажет болғанда, құрылғыны білікті техникалық маманға апарыңыз.

Кепілдікке жататын жөндеулерге LG компаниясының ұйғаруымен бөлшектерді немесе панельдерді жаңасымен не жөнделгенімен ауыстыру 

жұмыстары кіруі мүмкін. Бөлшектердің функциясы ауыстырылатын 

бөлшекпен бірдей болу керек.

Теледидар, радио және компьютер сияқты электр жабдықтарынан алшақ жерде ұстаңыз.

Құрылғыны жылу батареясы немесе пеш сияқты жылу көздерінен аулақ жерде сақтау керек.

Түсіріп алмаңыз.Бұл құралды шайқамаңыз және соғып алмаңыз.

Ерекше ережелермен талап етілген жерлерде телефонды сөндіріңіз. Мысалы, телефонды емханаларда пайдаланбаңыз, өйткені ол медициналық 

жабдықтарға әсер етуі мүмкін.

Зарядталып жатқанда, телефонды ылғалды қолмен ұстауға болмайды. Бұл ток соғуына себеп болып, телефонды қатты зақымдауы мүмкін.

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

7

Телефонды тез өртенетін заттар жанында зарядтамаңыз, өйткені гарнитура қызып, өрт шығу қаупін төндіруі мүмкін.

Құрылғының сыртын құрғақ шүберекпен сүртіңіз (бензол, еріткіш немесе спирт қолданбаңыз).

Телефонды жұмсақ жиһаздардың үстінде зарядтамаңыз.Телефонды жақсы желдетілетін жерде зарядтау керек.

Бұл құрылғыны шамадан тыс түтінге немесе шаңға шығармаңыз.Телефонды кредит картасы немесе көлік билеттері жанында ұстамаңыз, ол 

магнитті жолақтағы ақпаратқа әсер етуі мүмкін.

Экранға үшкір немесе өткір зат тигізбеңіз, өйткені бұл телефонды зақымдауы мүмкін.

Телефонға сұйықтық төгіп алмаңыз және оны ылғалды жерге қоймаңыз.Құлаққап сияқты қосалқы құралдарды абайлап пайдаланыңыз. Қажет 

болмаса, антеннаға тимеңіз.

Сынған, шытынаған немесе жарығы бар әйнекті пайдаланбаңыз, ұстамаңыз және алуға немесе жөндеуге әрекет жасамаңыз. Тиісті түрде қолданбағаннан 

болған әйнектегі зақымдар кепілдікпен жөнделмейді.

Телефон – қалыпты жағдайда ыстық бөлетін электрондық құрылғы болып табылады. Ұзақ уақыт бойы, жеткілікті желдеткіштің жоқтығынан терімен 

тікелей байланыста болу ыңғайсыздықты немесе болмашы күйікті тудыруы 

мүмкін. Сондықтан, телефонды пайдалану барысында немесе әрекеттен 

кейін сақтық шараларын қатаң сақтаңыз.

Телефоныңыз ылғалданып қалса, дереу ажыратып, толығымен құрғатыңыз. Кептіру процесін тездету үшін пеш, микротолқынды пеш немесе шаш 

кептіргіш сияқты сыртқы жылыту көзін пайдаланбаңыз. 

Ылғал телефон ішіндегі сұйықтық телефон ішіндегі өнім белгісінің түсін өзгертеді. Сұйықтық әсерінен болған құрылғының зақымдануы кепілдікке 

кірмейді.8

Телефонды тиімді түрде пайдалану

Электрондық құрылғылар

Барлық ұялы телефондардың жұмысына әсер ететін кедергілер болуы мүмкін.

Телефонды рұқсатсыз медициналық жабдықтардың жанында пайдаланбаңыз. Телефонды кардиостимулятордың жанына, мысалы, төс 

қалтада орналастырмаңыз.

Ұялы телефондар кейбір есту құралдарына кедергі жасайды.Әлсіз кедергілер теледидарларға, радио құралдарына, компьютерлерге, т.б. 

әсер етуі мүмкін.

Мүмкін болса, телефонды 0 °C және 40 °C аралығындағы температураларда пайдаланыңыз. Телефонға аса төмен немесе жоғары температуралардың 

әсер етуі зақым келуіне, жұмыстың бұзылуына немесе тіпті жарылысқа 

себеп болуы мүмкін.

Жолдағы қауіпсіздік

Көлік жүргізгенде ұялы телефонды пайдалану туралы аймағыңыздағы заң 

және нұсқауларды тексеріңіз.

Көлік жүргізгенде, қолда ұсталатын телефонды пайдаланбаңыз.Көлік жүргізуге айрықша көңіл бөліңіз.

Көлік жүргізу ережелері бойынша талап етілсе, қоңырау шалмас немесе қабылдамас бұрын, көлікті жол шетіне тоқтатыңыз.

Радиожиілік қуаты автомагнитола және қауіпсіздік жабдықтары секілді көліктегі кейбір электрондық жүйелерге әсер етуі мүмкін.

Көлік ауа қабымен жабдықталған болса, орнатылған немесе тасымалды сымсыз жабдықтармен бөгет жасамаңыз. Қате жұмыс жасағандықтан, ауа 

қабының ашылуына кедергі жасауы немесе ауыр жарақатқа апаруы мүмкін.

Сыртта жүріп музыка тыңдағанда, оның дыбысы айналаңызда не болып жатқанын байқайтындай деңгейде болу керек. Бұл жолдардың жанында 

болғанда әсіресе маңызды.Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

9

Құлаққа зақым келтірмеуге тырысу

Ықтимал есту қабілетіне зиянды болдырмау үшін ұзақ уақыт 

бойы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдамаңыз.

Ұзақ уақыт бойы музыканы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдау есту қабілетіне 

зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан гарнитураны құлақ жанында қоспауға немесе 

өшірмеуге кеңес беріледі. Сондай-ақ музыка мен қоңырау дыбыс деңгейлері 

қалыпты деңгейде болуы тиіс.

Құлақаспапты пайдаланғанда, жаныңыздағы адамдардың сөзі естілмесе немесе қасыңыздағы адам тыңдап жатқаныңызды естісе, дыбыс деңгейін 

азайтыңыз.ЕСКЕРТПЕ: Құлақтықтардан және құлақаспаптардан шығатын өте 

жоғары дыбыс қысымы есту қабілетін жоғалтуға себеп болуы мүмкінӘйнек бөліктері

Ұялы телефонның кейбір бөліктері әйнектен жасалған. Телефон жерге 

түсіп, соғылғанда осы әйнек бөліктер сынып кетуі мүмкін. Әйнек сынса, 

тиіспеңіз немесе алып тастамаңыз. Әйнек қызмет көрсетуші тарапынан 

алмастырылмай тұрып ұялы телефонды пайдаланбаңыз.

Жарылыс аймағы

Жарылыс жасалып жатқан аймақтарда телефонды пайдаланбаңыз. 

Шектеулерді тексеріп, шарттар мен ережелерді орындаңыз.


10

Жарылу қаупі бар орталар

Телефонды жанармай құю орындарында пайдаланбаңыз.Телефонды жанармай немесе химиялық заттардың жанында 

пайдаланбаңыз.

Тез жанатын газ, сұйықтық немесе жарылғыш заттарды ұялы телефон мен керек-жарақтарымен бірге тасымалдамаңыз және сақтамаңыз.

Ұшақтарда

Сымсыз құрылғылар ұшақтарда кедергі келтіруі мүмкін.

Ұшаққа мінер алдында, қалта телефонын сөндіріңіз.Ұшпаған кезде де, рұқсатсыз пайдаланбаңыз.Балалар

Телефонды кішкентай балалардың қолы жетпейтін қауіпсіз жерде сақтаңыз. 

Оның құрамында ажыратылған жағдайда тұншығу қаупін төндіретін кішкентай 

бөлшектер бар.Төтенше жағдай қоңыраулары

Төтенше жағдай қоңыраулары ұялы желілердің ешқайсысынан шалынбай 

қоюы мүмкін. Сондықтан төтенше қоңыраулар шалу үшін тек осы телефонға 

сенім артуға болмайды. Жергілікті қызмет провайдеріне хабарласыңыз.Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

11

Батарея ақпараты және күтімі

Зарядтау алдында батареяның зарядын толық бітіру шарт емес. Басқа батарея жүйелерінен өзгеше, батареяның жұмысына қауіп төндіретін жад 

әсері жоқ.

Тек LG батареялары мен зарядтағыштарын пайдаланыңыз. LG зарядтағыштары батареяның жарамдылық мерзімін арттырады.

Батарея жинағын бөлшектеуге немесе қысқа тұйықтауға болмайды.Жұмысы нашарлағанда, батареяны ауыстырыңыз. Алмастырудан бұрын 

батареяны жүздеген рет зарядтауға болады.

Жарамдылық мерзімін арттыру үшін, ұзақ уақыт қолданылмаған батареяны зарядтаңыз.

Батарея зарядтағышын күн сәулелері астында немесе жуыну бөлмесі сияқты ылғалдылығы жоғары жерлерде қалдырмаңыз.

Батареяны ыстық немесе суық жерде қалдырмаңыз: жұмысына кері әсер беруі мүмкін.

Батареяның қажетті түрі салынбаса, жарылыс қаупі пайда болады.Пайдаланылған батареяларды қоқысқа тастағанда, өндіруші нұсқауларын 

орындаңыз. Мүмкін болса, қайта пайдалану үшін тапсырыңыз. Үй 

қоқысымен бірге тастамаңыз.

Батареяны ауыстыру қажет болса, LG Electronics компаниясының ең жақын қызмет көрсету орталығына немесе дилеріне апарып, көмек алуға болады.

Телефон толығымен зарядталғаннан кейін, керексіз қуат тұтынуын болдырмау үшін, зарядтағышты розеткадан ажыратыңыз.

Батареяның қызмет ету мерзімі желі конфигурациясына, өнім баптауларына, пайдалану тәсілдеріне, батареяға және қоршаған ортаға байланысты 

болады.


Жануар тістері немесе тырнақтары сияқты өткір қырлы заттардың батареяға 

тимейтінін тексеріңіз. Бұл өрт тудыруы мүмкін.

Қауіпсіздігіңіз үшін, өнімге енгізілген батареяны шығармаңыз.12

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

СӘЙКЕСТІК ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕМЕ

Осы арқылы LG Electronics компаниясы бұл LG-D802 өнімі 1999/5/

EC директивасының негізгі талаптары мен басқа тиісті ережелеріне 

сай екенін мәлімдейді. Сәйкестік декларациясының көшірмесін мына 

мекенжайдан

 табуға болады: http://www.lg.com/global/support/cedoc/

RetrieveProductCeDOC.jsp.

Ескертпе! Ашық ресурсты бағдарламалық құрал 

GPL, LGPL, MPL және басқа да ашық мәтінді лицензиямен қорғалған 

тиісті мәтін кодын алу үшін http://opensource.lge.com/ веб-сайтына кіріңіз 

Мәтін кодымен бірге тиісті лицензия шарттарын, жауапкершіліктен бас 

тарту мәлімдемелерін және ескертулерді жүктеп алуға болады.

Реттеу және қауіпсіздік 

Реттеу және қауіпсіздік туралы ақпарат алу үшін «

 >

 

Жүйе баптаулар > Жалпы бетбелгі > Телефон ақпараты > Реттеулер және 

қауіпсіздік» тармағына өтіңіз

Бұл өнімнің сәйкестігі туралы білу үшін кеңсеге хабарласыңыз:  

LG Electronics Inc. 

EU Representative, Krijgsman 1, 

1186 DM Amstelveen, The Netherlands13

Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау 

1  


Өнімнің батареяларына/аккумуляторларына осы үсті 

сызылған дөңгелекті себет таңбасының жапсырылуы 

олардың 2006/66/EC Еуропа директивасының талаптарына 

сәйкес келетінін білдіреді.

2  

Егер батареяның құрамындағы сынап 0,0005 %, кадмий 0,002 % немесе қорғасын 0,004 % мөлшерінен артық 

болса, бұл таңбамен бірге сынап (Hg), кадмий (Cd) немесе 

қорғасынның (Pb) химиялық таңбалары берілуі мүмкін.

3  


Барлық батареялар/аккумуляторлар қалалық қоқыстан 

бөлек, мемлекеттік немесе жергілікті басқару мекемелері 

белгілеген арнайы жинау орындарына өткізілуі тиіс.

4  


Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа дұрыс тастау 

қоршаған ортаға, жануарларға және адам денсаулығына 

қауіп төндіретін зардаптардың алдын алуға көмектеседі.  

5  


Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау 

туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау 

мекемелерінен немесе өнімді сатып алған дүкеннен алуға 

болады.Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   30
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет