Қараша 2015 жыл ҚазақстанPdf көрінісі
бет2/6
Дата15.03.2017
өлшемі0,98 Mb.
#9789
1   2   3   4   5   6

3

ИННОВАЦИЯ – БОЛШАҚ

е

ліміздің


 

шет


 

елдермен


 

иық


 

тірестіріП

 

тұруының


 

бірден


 

бірі


 

жетістігі

 

жергілікті 

экономикамыздың

 

алға


 

басуы


 

десем


 

артық


 

айтПаймын

. н

еге


 

десеңіз


бүгінгі


 

таңдағы


 

келелі


 

мәселелердің

 

көП


 

түйіні


 

қаржыға


 

келіП


 

тіреледі


. о

сы

 тұрғыда

 

қаржыгерлердің 

маңдай


 

тер


табан


 

ақысы


 

елеулі


 

қаралатыны

 

анық


м

ектеП 

қабырғасында

 

оқыП


 

жүргенімде

 

статистикаға 

не

-месе

 

экономикалық 

жаңалықтарға

 

құмартыП


 

өстім


.  о

сы

 ықыласым

 

өсе 

келе


 

университет

 

қабырғасындағы  «қ

аржы


» 

факультетінің

 

стуенті


 

болуымен


 

ұштасты


.  б

ұл

 мамандықты

 

таңдау 

себебім


еліміздің

 

әлі


 

бағындырмаған

 

сан


 

соқПақты


 

асуларына

 

шығуына


 

өз

 тараПымнан

 

көмектесіПүлес


 

қосу


 

мақсаты


  

болыП


 

табылады


қ

аржыгер — 

қыр


-

сыры


 

мен


 

күнделікті

 

ізденісі


 

таусылмай

-

тын


 

мамандық


.  қ

азіргі


 

жаһандану

 

атты


 

алыП


 

дәуірде


қай


 

кезде


 

болмасын


  

сұранысқа

 

ие

 мамандық

 

десем 

артық


 

айт


-

Паймын


. о

сы

 тартымды

 

мәнділігімен, «м

әңгілік


 

ел

 болудың

» 

мұратымен 

бірталай


 

шаруаларды

 

қолға


 

алсақ


 

болады


т

еңге 

бағамының

 

күнделікті 

өзгеруі


 

халқымыздың

 

та

-уқыметі

 

ғана 

емес


 

қаржыгерлерің

 

де

 күнделікті

 

бақылауында  

о

сы 

қиындықтардан

 

алыП


 

шығыП


орын


 

алыП


 

отырған


  

құн


-

сызданудың

 

толқымалы 

өзгерістеріне

 

тосқауыл


 

қоюшылар


 

да

 біздер

 

сияқтымыза

дамзат 

кез


-

келген


 

жұмыстың


әр

 мамандықтың

 

абыройлы 

екендігін

 

және


 

де

 адамның

 

өз 

жұмысына


 

қаншалықты

 

жауаП


-

кершілікПен

 

қараП


қаншалықты

 

ынта


-

жігермен


 

жұмыс


 

істей


-

тініне


 

байланысты

 

нәтижелерге 

қол


 

жеткізуге

 

болатындығын  

әрқашан


 

мойындаП


 

отырған


.  П

айдалы


 

кәсіПтің


 

барлығы


 

өз

 мәнінде

 

ерекше 

және


 

маңызды


м

ен 

өз

 мамандығыммен

 

мақтана 

отырыП


келешектегі

 

жосПарларыма 

өте


 

жауаПкершіліктен

 

қарауға


 

үйренуге


  

үнемі


 

талПынуым

істің


 

қыры


-

сырын


 

жете


 

меңгерудің

 

шебері


 

болыП


 

шығуым


 

керек


 

деП


 

есеПтеймі

.  б

ір

 тындырған

 

ісПен 

болдым


 

деП


   

данадайсуға

 

болмайды


.  ө

мір


 

күнде


   

өзгеріП


тіршілік


 

қилы


 

жаңалықтарын

  

алға


 

тосады


.  к

үтПеген


 

жағдайлар

ше

-шуі

 

қиын 

мәселелер

 

болады


. о

ны

 біліктілікПен

 

шешубілімді


белсенді


еңбекқор


еліміздің

 

үміт


 

артар


 

болашағы


   

біздерде


жастарда


  

деП


 

білемін


б

олашақта 

еліміздің

жеріміздіңмемлекетіміздің

 

экономи


-

калық


әлеуметтік

 

хал


ахуалы


 

біздің


 

қолымызда

 

деП


 

сенемін
Т

өлеуғалиева

 а

йдана

, «Ф-21» 

Тобы

«х

алық 

банк


» ақ 

ұсынған


 

атаулы


 

шәкіртақыны

  «ф-31»  

тобы


-

ның


 

студенті


  қ

онырбаева

 а

ида


 

ұтыП


 

алды


.  

ж

оғарыда 

көрсетілген

 

белсенді


 

студенттердің

 

барлығы


  «қ

аржы


-

герлер


» 

күніне


 

арналған


 

сайысқа


 

белсенді


 

қатысты


с

айыстың 

ерекшелігі

 

болыП


 

командалардың

 

құрамасы


  1-4 

курс


 

студенттер

 

қатарынан 

тоПтастырылды

.  с

айысқа


    «д

ети


 

рынка


», 

«ф

иксики»,  «ф

инфреш


» 

және


  «а

лтын


 

қаржыгерлер

» 

атты


 

тоПтар


 

қатысты


.    а

талмыш


 

іс

-шара

 

өз 

кезегінде

 

бірнеше


 

сайыстан


 

тұрды


«т

аныстыру», «ж

ұлдызды


 

би

 кеші

» 

және 

ең

 шешуші

 

сайыс «қ

аржы


-

гердің


 

бір


 

күндік


 

өмірі


». к

омандаларды

 

жанкүйерлері 

барынша


 

демеу


 

жасаП


қолдау


 

көрсетіП


 

ойыншыларды

 

ыстық


 

ықыластарымен

 

жігер


-

лендіріП


 

отырды


к

омандаларды 

қолдаП


қаржыгерлерді

 

кәсіби


 

мейрамымен

 

құт


-

тықтауға


 т

емірбекова

 ф

ариза


 

және


 к

аримов


 ә

лішер


 «с

труны


 

души


» 

атты


 

биімен


 

келсе


көрермендер

 

әділқазылар 

өз

 бағасын

 

шығарғанша 

с

ембайұлы  м

едеумен


 

сыйқыр


 

әлеміне


 

саяхаттаП

 

қайтты


.  ф

лей


-

таның


 

әсем


 

үнімен


  к

аримов


  ә

лішер


 

кешімізді

 

одан


 

әрі


 

әрлендірді

р

үстем,  м

адина


  ,  м

едетбек


 

атты


 

өнерлі


 

студенттеріміз

 

өз

 шығармашылығымен

 

көрер-

мендерді


 

тәнтті


 

етті


.  і

с

  –ша

-

раның 

соңында


  «ф-42» 

тобы


-

ның


 

студенті


 с

армурзин


 е

рнар


 

әдемі


  

сазды


 

даусымен


 

әнімен


 

қонақтарымыздың

 

көңілін


 

кө

-терді

.

осылайша

  «қ


аржыгерлер

» 

күніне 

арналған


  «қ

аржы


» 

кафедрас


-

ының


 

оқытушылармен

 

ұймдастырылған 

іс

-шара

 

жоғарғы 

деңгейде


 

өтіП


, «а

лтын


 

қаржыгерлер

» 

тобы


 

өнері


таПқырлығы

сөйлеу


 

мәдени


-

еті


 

мен


 

конкурстарға

 

дайындалу 

деңгейінің

 

жоғары


 

болуына


 

байла


-

нысты


 

жүлделі


 

бірінші


 

орынға


 

ие

 болды

.

«Қаржы » кафедрасының аға оқытушысы Түсіпбаева А.Д«Ф-21» тобының студенті Нұргелді А.

СЕНІМДІЛІКТІ

ОЯТҚАН 

СЕМИНАР-ТРЕНИНГқиу-

да

   қазан

 

айының  17 

жұлдызында

    «м

әңгілік


 

ел

-дің

   


болашағы

 – 


жастар

» , – 


деП

 

экономика 

ғылымдарының

 

докторы


 , 

Профессор

 н.ә. 

ә

Псәләмовтың   

айтқа


-

нына


 

сүйене


 

отырыП


қ

азақстан 

инноваци


-

ялық


 

университетінде

 

мәңгілік


     

елдің


   

жаста


-

рына


,     

университетіміз

-

дегі


  «ж

ас

 отан

» 

жастар 

қанаты


 

қоғамдық


 

бірлестігінің

 

ұйымдастыруымен    «ж

астар


 

– о


танға

»  


ресПубликалық

 

жобасы 

аясында


 «т

оПтың


 

рухын


 

көтеру


» 

тақырыбында

   

тоППен


 

жұмыс


 

жасау


 , 

тоПты


 

нығайту


жетекшілік

 

белсенділік  

қасиетті


 

арттыру


 

мақсатында

  

семи


-

нар


 –  

тренинг


 

өткізілді

 .

ж

алПы 

тренинг


 

университетіміздің

 «ж

ас

 отан

жастар 

қа

-наты

» 

қоғамдық 

бірлестігінің

 

құрамына


 

жаңадан


 

қосылған


 

бірінші


 

курс


 

студенттеріне

 

арналды


. а

лайда


басқа


 

да

 жоғарғы

 

оқу 

орындарынан

 

талантты


жан


 – 

жақты


 

білімді


,  

өнерлі


 

сту


-

денттері


 

де

 белсене

 

қатысушылар 

санатында

 

болды


 . с

еминар


 

–   


тренингке

 

жетекшілік 

еткен


    «ф–  43»   

тобының


 

студенті


 

и

дришева ж

анар


яғни


 

мен


 

болдым


 .        

н

егізінентренинг


 

студенттердің

 

көңіл


– 

күйін


 

көтеріП


 

қана


 

қоймай


сонымен


 

қатар


 

бауырмалдылыққа

сенімділіккебел


-

сенділікке

 

ынталандырды. с

туденттердің

 

тағы


 

да

 бір

 

қадам 

бір


 

–  


біріне

 

жақын 

болуы


 

үшін


  

ұйымдастырушылар

  «к

офе


-

брэк


»  

ұйымдастырды

.    

у

ниверситетімізде  «қ

аржы


» 

кафедрасының

 

қолдауымен 

бұл


 

семинар


 – 

тренинг


 

өте


 

жоғарғы


 

деңгейде


 

өткізілді

.  т

ренинг


 

соңында


еңселі


 

еліміздің

 

болашағы


яғни


  

жалынды


  

жастарға


 

белсенді


 

қатысқандары

 

үшін


 

сертификаттар

 

табысталды .

 е

л 

ертеңінің

 

сенімді


 

тұғыры


 

болатын


өскелең


 

ұрПақ


 қ

а

-зақстан

 

инновациялық 

университетінің

  «э

кономика


 

және


 

ақПараттық

 

жүйелер


» 

факультетінің

 

деканы


 ш

айыхова


 м

а

-дина

 қ

асымқызына 

және


   «қ

аржы


» 

кафедрасының

 

оқытушы


-

ларына


 

ризашылықтарын

 

білдіреді !

И

ДРИШЕвА

 Ж

АНАР

 

 «Ф– 43» 

ТОБЫНЫҢ

 

СТуДЕНТІ

ҚЫЗЫҚ ҚУЫП КЕЛМЕЙМІЗ

ОҚУ ҮШІН...

ө

мірде 

ең

 қызық

 

кезең      “с

туденттік

 

өмір


” 

деП


 

ойлайды


 

көПшілік


.  б

ірінші


 

курс


––  “б

алмұздақ


”   

атаныП


үлкен


 

оқу


 

орнын


 

қызықтаП


мұғалімді

 

көріП


 

арыстанды

 

көрген


 

қояндай


 

қорқыП


 

(

Жалғасы

 4 - 

бетте

)

Қ

аржыгер

 

болу

 — 

маҚсатым

!

4

ИННОВАЦИЯ – БОЛШАҚ

жанжаққа 

жалтақтаП

 

жүретін


екінші


 

курс


––– 

университет

 

қабырғасын 

бойы


 

үйреніП


сынақ


 

кітаПшасын

 

тоқсанға


 

толтырыП


мәз


 

болыП


 

жүретін


үшінші


 

курс


 –– 

білім


 

алудан


 

ұйқыны


 

артық


 

көретін


мұғаліммен

 

құрбы


-

құрдасша


 

сөйлесіП


 

жақсы


 

бағаны


 

қоржынға


 

салыП


 

жүретін


төртінші


 

курс


 –– 

Практика


диПлом


 

деген


 

екі


 

сөзді


 

көП


 

қайталай


 

беретін


төрт


 

жыл


 

төрт


 

секундтай

 

өт

-кенін

 

еске  

түсіріП


сағынышПен

 

үлкен


 

өмірге


 

аяқ


 

басатын


 

кезең


. қ

ызығы


 

мен


 

қоса


 

шыжығы


 

да

 қатар

 

жүретін 

бұл


 

кезеңде


 

талай


 

жастар


 

болашақ


 

өмірін


 

айқындайды

достарын


кейбіреулері

  

өмірлік


 

жарын


  

табады


. б

іреулер


 

үшін


 

бұл


 

кезең


 

түк


 

те

 қызық

 

емессабаққа


 

қатысПай


асханаға


 

келіП


 , «

Пица


» 

не

 «хот

-

дог» 

жеП


 

қарын


 

тойдыруды

 

ғана


  

қанағат


 

тұтатын


аралық


 

бақылау


 

кезінде


 

бір


 

келіП


 

мұғаліммен

 

келісімді 

түрде


 

баға


 

алатын


 

жастар


 

да

 бар

. а


л

 

біреулері 

үшін


 

бұл


 

уақыт


–– 

алтыннан


 

да

 қымбат

күнітүні


 

кітаПтан


 

көз


 

алмай


білім


 

алу


оқу


,

болашағымды

 

жасайтын


 

өзім


 

деП


 

бір


 

минутын


 

құр


 

жібермейтін

 

еңбекшіл


 

құмырысқа

 

секілді


  

ерінбейтін

 

жастар


 

да

 бар

 (

бұндайларды 

кейбіреулер

 

келемеждеП,  «

оқымысты


» 

деП


 

шеттетуі


  

де

 мүмкін

 ). б


іреулер

 

үшін 

бұл


 

уақыт


 

бойда


 

бар


 

талант


-

қабілетін

 

ашуға


 

көмек


 

береді


. б

іреулері


 

студенттік

 

қоғамдық


 

өмірге


 

белсене


 

араласу


 

арқылы


 

өзіне


 

тәжірибе


 

жинайды


,  

мысалы


 

бір


 

студент


 

көП


 

шілік


 

алдында


 

қысылмай


 

сөйлеуді


 

үйренеді


біреулерін

 

түсіну


 

мүлдем


 

қиын


сабақтан


 

қал


-

майды


сабақ


 

айтПайды


не

 тобымен

 

араласПайды. м

ұндай


  

адамдарды

 

ата


-

бабамыз


 

бұрын


  «

кісі


-

киік


» 

деП


 

атаПты


. қ

алай


 

дәл


 

тауыП


 

айтылған


 

атау


ә

?!  киік

 

деген 

аң

 (өзі

 

момақаняғни


 

жыртқыш


 

емес


 

дегенім


  

ғой


шөП


  

қоректілер

 

класына


 

жатады


өзіне


 

қауіП


 

төнгенін


 

білсе


орғытыП


 

қаша


 

жөнеледі


  

ғой


.  а

л

 «кісікиіктер

» 

адамдардан  

қашқақтаП

 

тұрады


.   ә

зілдің


 

аты


-

әзіл


. б

ірақ


 

студенттік

 

өмір


 

қызық


 

болса


 

да

  біз

 

мұнда 

қызық


 

қуыП


 

келмегенімізді

білім


 

алыП


жақсы


 

маман


 

болыП


  

шығу


 

үшін


 

келгенімізді

 

ұмытПайық.  а

та

-баба

,  


алдыңғы

 

толқын 

ағалардың

, «к

елешек


 

жастардың

 

қолында


» 

деП


 

отырған


 е

лбасының


 

аманатына

 

адал


 

болайық


,  

үміттерін

 

ақтайық


 

дегім


 

келеді


.  қ

айтыП


 

оралмайтын

 

уақытты


 

бос


 

өткізбейік

. «а

лтынның


 

қолда


 

бар


 

да

 қадірі

 

жоқкеткен


 

соң


 

қолдан


 

шығыП


 

өкіндім


-

ай

!» деП

  

сан 

соғыП


 

жүрмейік


. с

абақтан


 

қалмай


аудиторияда

 

сыбырласаПайұстаздардың

           

берген


 

білімдерін

   

тыңдаП


 

ұйыП


құлағымызға

  

құйыП


,  

миымызға


 

тоқыП


  

жүрейік


.  д

ұрыс


 

айттым


 

бақолдайсыңдар

  

ғойиә

?
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет