Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «Өрлеу» «біліктілікті арттыру ұлттық орталығЫ» АҚ филиалыPdf көрінісі
Дата15.03.2017
өлшемі2,33 Mb.
#9734

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

 

«ӨРЛЕУ» «БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ» АҚ  ФИЛИАЛЫ 

 

«АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ 

 

БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»   

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

К.І.МАТЫЖАНОВ 

«Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы   

«Алматы облысы бойынша педагог  

қызметкерлердің біліктілігін арттыру  

институты»  директорының м.а.   

  

Б І Л І К Т І Л І К Т І  А Р Т Т Ы Р У  

К У Р С Т А Р Ы Н Д А Ғ Ы  О Қ Ы Т У 

САПАСЫНЫҢ МОНИТОРИНГІ  

 


Корпоративті  

басқару негізінде әлемдік   

және қазақстандық тәжірибеден 

бастау алған білім берудің жоғары 

сапасын қамтамасыз ететін педагог 

кадрлардың біліктілігін  

жүйелі арттырып  

отыру 


- әлемдік және қазақстандық тәжірибе негізінде педагог қызметкерлердің 

біліктіліктерін жүйелі түрде арттырып отыру   

-  оқу үдерісінде заманауи әдістемелер мен технологияларды пайдалана отырып 

педагог қызметкерлердің білімін жетілдіру   

- критериалды бағалау жүйесі негізінде курста және курсаралық кезеңде педагог 

қызметкерлердің біліктілігінің арту деңгейін анықтау 

-  біліктілікті арттыру жүйесінде инновациялық технологияларды енгізуді жеделдету 

- педагог қызметкерлердің функционалдық сауаттылығын дамыту бойынша курстар 

және курсаралық іс-шаралар ұйымдастыру   

- облыстағы педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру жүйесін дамытуды 

ақпараттық-әдістемелік қамтамасыз ету   

-  педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыруда ақпараттық технологиялар мен 

қашықтықтан оқыту технологияларын тиімді пайдалану   

- білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында эксперименталды-тәжірибелік 

жұмыстарды ұйымдастыру және жетілдіру   

Профессор

-

оқытушылар 

құрамы –

 

 60 

адам

 

Олардың 

ішінде ғылым 

докторлары

   

3 (1,8%) 

 PhD - 2 (1,2%) 

Ғылым

 

кандидаттары

 - 

7 (4,2%)  

2013 жылдан бүгінгі күнге  

дейін біздің филиал 32 126 

педагогтың білімін жетілдірді.  

Ағымдағы жылдың 9 айында 293 

біліктілікті арттыру курстары 

өткізіліп, онда 7 967 тыңдаушы 

білім алды. Бұл 2015 ж. 

көрсеткішпен салыстырғанда 1 204  

педагогқа артық. 

АҒЫМДАҒЫ ЖАҒДАЙДЫҢ 

 

САРАПТАМАСЫ

 


Жылдар  

  Курстар  

2013 

2014  2015 

2016 

Қысқа  мерзімді курстар 

3853 


4700 

4250  620 Білім берудің мазмұнын  

жаңарту аясындағы курстар   

  

  4791 

Тиімді оқыту мен оқу  

620 


981 

924 


166 

«Өзін-өзі тану» Рухани-адамгершілік білім 

беру Бағдарламасы 

  

  53 

49 


Ақылы курстар 

3087 


3811 

1536  2341 Барлығы 

7560 


9492 

6763  7967 КЕСТЕ 1

.   

2013-2016 

ж.  КӨРСЕТКІШТЕР БОЙЫНША 

КУРСТАР САПАСЫНЫҢ МОНИТОРИНГІ

 

 

 

  

КЕСТЕ 2. КӨШПЕЛІ БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ 

КУРСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ

 

 

 Жыл 

Барлығы   Көшпелі  2015 

263 


141 

53,6 


2016 

293 


228 

77,8 


Білім мазмұнын 

жаңарту 

аясындағы 

курстар 

157 


150 

95,5 


9,73 

9,71 


9,47 

9,72 


9,61 

9,4 


8,8 

9,57 


9,5 

9,33 


8,85 

9,74 


курс

 

ПОҚ 

тестілеу нәтижелері

 

шығыс 


сауалнамасының 

нәтижесі


 

2014 жыл


 

2015 жыл 

 

2016 жыл 9 ай кезеңі бойынша  

ШЫҒЫС САУАЛНАМАСЫ ЖӘНЕ ТЫҢДАУШЫЛАР 

 

БІЛІМІН БАҚЫЛАУДЫ БАҒАЛАУ НЕГІЗІНДЕГІ 

 

ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ КУРС САПАСЫНЫҢ РЕЙТИНГІСІ   

 

 


 

 

Біліктілікті арттыру курстарының мониторингін ұйымдастырудың SWOT сараптамасы 

 Күшті тұстары 

Әлсіз жақтары 

Мүмкіндіктер 

Қатерлер 

Біліктілікті арттыру курстарының сапасын зерттейтін мониторингтік зерттеулер 

жүйесі құрылған   

Қысқа мерзімді курстарда оқытудың интербелсенді әдістері қолданылады    

Кіріс және шығыс сауалнамасы  ПҚ БАИ оқытушылардың өз қызметін жетілдіріп 

отыруына себепкер болады 

Тестілеу, жоба жұмысы және өзіндік жұмыстар нәтижелерінің көмегімен  

тыңдаушылардың құзіреттілік дағдысын бағалау  

Қысқа мерзімді курстардың бағдарламаларын ақпараттық-коммуникативтік 

технологиялар бойынша енгізу 

Біліктілікті арттыру курсынан өткен мұғалімдердің кері байланыс  өрісінің кеңеюі 

және филиал оқытушыларының БАҚ-та жариялаған еңбектерінің артуы  

Тестілеу және сауалнама нәтижелерін институт оқытушысының қызметін бағалау 

факторы ретінде пайдалану. Оқытушы қызметін бағалаудың рейтингтік жүйесін құру      

Екі тілде (қазақша, орысша) локальды электронды сауалнама жүргізуді ендіру   

Көшпелі біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру 

 

 

Курста білім алатын тыңдаушылардың басым көпшілігінің 

компьютерлік сауатының төмен деңгейде болуы.  Ақпараттық 

технологияларға деген қолжетімсіздік

 

Білім беру ұйымдары (мектеп және балабақша) мен аудандық 

әдістемелік кабинет арасындағы тығыз байланыстың болмауы  

 

Көшпелі курстар кезеңінде оқытушылар мен тыңдаушыларға 

арналған тұрмыстық

-

әлеуметтік

 

жағдайдың толық жасалмауы

   

Ағылшын тілінде сабақ жүргізетін мұғалімдер санының аздығы  

 

Курстан кейінгі тыңдаушылар әрекетін қолдау механизмінің 

жоқтығы  

 

 

 

ҚР «Білім туралы» Заңы, 2016-2019 ж. арналған 

Қазақстан Республикасындағы білім беру мен ғылымды 

дамытуға арналған мемлекеттік бағдарламасы  

Озық білім беру бағдарламалары  

жасалған және жүзеге асырылуда   

Оқытудың пәнаралық және жобалық қадамдары 

мұғалімдердің құзыреттілік дағдысын  

дамытуға мүмкіндік береді   


Мұғалімдердің

 

электронды

 

ақпараттық

 

мәліметтер

 

базасының

 

жоқтығы

;   

Қағаз

 

нұсқадағы

 

тестілеу

 

нәтижелердің

 

көмескіленуіне

 

жол

 

ашады

;    

Аудандық,

 

қалалық

 

білім

 

бөлімдерінде

 

курстан

 

кейінгі

 

кезеңдегі

 

мұғалімдердің

 

кәсіби

 

дамуы

 

туралы

 

жүйелі

 

ақпараттың

 

жоқтығы

. 

«Өрлеу»

 

«БАҰО» 

АҚ

 филиалы

 

«Алматы 

облысы


 

бойынша


 

ПҚ

 БАИ»

 

педагог 

қызметкерлердің

 

біліктілігін 

арттыру


 

деңгейін


 

мониторингтік

 

зерттеу


 

жұмысы


 

жүйелі


 

түрде


 

атқарылып

 

келеді


Институттың

 

жылдық


 

жоспарына

 

сәйкес,


 

ағымдағы


 

жылдың


 9 

ай

 кезеңінде

  7 967  

тыңдаушы

 

білім 

алған,


 

бұл


 2015 

жылғы


 

көрсеткішпен

 

салыстырғанда  1 204  

адамға


 

көп


Білім


 

беру


 

мазмұнын


 

жаңарту


 

аясында


  157 

курс


 

өткізіліп,

 

онда


  4  791 

мұғалім


 

біліктіліктерін

 

арттырды


Зерттеу


 

нәтижелеріне

 

сәйкес,


 

мұғалімдердің

 

үлгерімі


 

жоғары


 

деңгейді


 

көрсетіп,

  99,8%-

ды

 

құрады


.  

Қысқа


 

мерзімді


 

курстар


 

бойынша


 2016 

жылғы


 

тестілеу


 

нәтижесі


 

оңтайлы


 

өсім


  8,85 %-

ды

 көрсетті

.  


Мониторингтік

 

зерттеу 

мәліметтері

 

бойынша


   

тыңдаушылардың

        50%-

ы

 

білім 

берудегі


 

инновациялық

 

қадамдар


 

туралы


 

ақпараттарды

 

біліктілікті 

арттыру


 

курстарынан

 

алатынын


 

анықтаған

Бұл


 

жерден


 

мектептердегі

 

ғылыми


-

әдістемелік

 

қызметтің, 

аудандық


 

және


 

қалалық


 

білім


 

бөлімдерінің

 

жұмыс


 

ауқымының

 

мардымсыздығын 

көрсетеді

Осымен


 

байланысты,

 

курстан


 

кейінгі


 

кезеңде


 

мониторингтік

 

жұмыстардың 

негізгі


 

құралы


 

 ПҚ

 

БАИ 

мен


 

білім


 

бөлімдерінің,

 

әдістемелік 

кабинеттердің

 

тығыз


 

ынтымақтастықта

 

жұмыс


 

атқаруын


 

күшейту


 

болып


 

табылады


.         

Курсаралық

 

кезеңдегі 

педагогтардың

   

қызметіне 

мониторингтік

 

зерттеулер 

жүргізуде

 

белгілі


 

нәтижелердің

 

бар


 

екендігін

 

атап


 

өткен


 

жөн,


 

алайда,


 

бұл


 

жүйе


 

болашақта

 

әлі


 

де

 жетілдіруді

 

қажет 

етеді
1. 

ҚР

 БҒМ

 

сертификатталған 

мұғалімдерді

 

курстан


 

кейінгі


 

кезеңде


 

«Өрлеу»


 

«БАҰО»


 

АҚ

 филиалдары

 

мен 

облыстық


 

білім


 

басқармасымен,

 

аудандық/қалалық 

білім


 

бөлімдері

 

арасындағы 

ынтымақтасқан

 

жұмысының 

тетіктерін

 

нормативтік-

құқықтық


 

актілермен

 

реттегені 

жөн


 

болар


 

еді


2. 


Басқаруды,

 

есеп 

пен


 

мәліметтерді

 

сараптау


 

және


 

талдауды


 

автоматтандыруға

 

бағытталған 

сертификатталған

 

мұғалімдердің 

курсаралық

 

қызметімен 

байланысты

 

ақпараттық 

жүйесін


 

жасау


 

және


 

енгізу


.   

3. 


«Өрлеу»

 

«БАҰО» 

АҚ

 филиалдарында

 

сертификатталған 

мұғалімдерді

 

курстан


 

кейінгі


 

қолдау


 

жұмыстары

 

бойынша


 

жаңа


 

құрылымдар

 

құру


 

немесе


 

«Деңгейлік

 

бағдарламалар 

орталығын»

 

«Сертификатталған 

мұғалімдерді

 

курстан


 

кейінгі


 

қолдау


 

орталығы»

 

ретінде


 

қайта


 

құруды


 

қарастырған

 

жөн


 

деп


 

санаймын


.  


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет