Бағдарламасы мұҒалімге арналған нұСҚаулықPdf көрінісі
бет114/440
Дата06.01.2022
өлшемі4,87 Mb.
#15964
түріБағдарламасы
1   ...   110   111   112   113   114   115   116   117   ...   440
65
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ
Atkinson,  R.  C.,  &  Shiffrin,  R.  M.  (1968).  Human  memory: A  proposed  system  and  its  control 
processes [Адам жадысы: ұсынылатын жүйе және оны бақылау үдерісі]. In K.W.Spence & J. 
T. Spence (Eds.), The Psychology of Learning and Motivation: Advances in Research and Theory 
(Vol. 2, pp.89-195). New York: Academic Press.
Baddeley, A. D., & Hitch, G. (1974). Working memory [Жұмыс жадысы]. In G. H. Bower (Ed.), The 
Psychology of Learning and Motivation: Advances in Research and Theory (Vol. 8, pp. 47–89). 
New York: Academic Press.
Bandura, A. (1977). Social Learning Theory [Әлеуметтік оқыту теориясы]. New York: General 
Learning Press.
Baron-Cohen, S. (1995). Mindblindness: An Essay on Autism and Theory of Mind [Сезім соқырлығы: 
Аутизмді зерттеу және сана теориясы]. Boston: MIT Press/Bradford Books.
Barron,  B.  (2002).  Creative  work  in  relational  context  and  its  developmental  significance 
[Релятивистік мәнмәтіндегі шығармашылық жұмыс және даму үшін оның маңыздылығы]. 
Human Development, 45, 367–371.
Chen, Z., Sanchez, R., & Campbell, T. (1997). From beyond to within their grasp: Analogical problem 
solving in 10- and 13-month-olds [Түсінуден тыс және оның ішінде: 10 және 13 ай жасындағы 
ұқсастық бойынша проблемаларды шешу]. Developmental Psychology, 33, 790–801.
Davidson, J. E., Deuser R., & Sternberg, R. J. (1996). In J. Metcalfe & A. P. Shimamura, Metacognition: 
Knowing about Knowing [Метасана: білім туралы білім]. Cambridge. Mass: MIT Press.
Flavell,  J.  H.  (1976).  Metacognitive  aspects  of  problem  solving  [Проблеманы  шешудің 
метатанымдық аспектілері]. In L. B. Resnick (Ed.), The Nature of Intelligence (pp.231–236). 
Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental 
inquiry [Метасана және танымдық мониторинг: танымдық зерттеулер мен даму зерттеулеріне 
арналған жаңа сала]. American Psychologist, 34, 906–911.
Flavell, J. H., Green, F. L., & Flavell, E. R. (1995). Young children’s knowledge about thinking. 
Monographs  of  the  Society  for  Research  in  Child  Development  [Ерте  жастағы  балалардың 
ойлау  туралы  білімдері.  Бала  дамуы  саласындағы  зерттеу  қоғамының  монографиясы]. 
Monographs of the Society for Research in Child Development, 60 (1), Serial No. 243.
Fodor, J. (1992). A theory of the child’s theory of mind [Сананың балалық моделінің теориясы]. 
Cognition, 44, 283–296.
Frith, U., Happe, F., & Siddons, F. (1994). Autism and theory of mind in everyday life [Аутизм және 
күнделікті өмірдегі сана моделі]. Social Development, 3, 108–124.
Gentner, D., & Holyoak, K. J. (1997). Reasoning and learning by analogy: Introduction [Ұқсастық 
бойынша пайымдау және оқыту: Кіріспе]. American Psychologist, 52, 32–34.
Goswami, U., & Brown, A. L. (1989). Melting chocolate and melting snowmen: Analogical reasoning 
and causal relations [Шоколад пен аққаланың еруі: ұқсастық бойынша пайымдау және се-
беп-салдар байланысы]. Cognition, 35, 69–95.
Goswami, U., & Brown, A. L. (1990). Higher-order structure and relational reasoning: Contrasting 
analogical and thematic relations [Жоғары тәртіптегі құрылым және релятивтік пайымдау: 
ұқсастық бойынша пайымдаудың тақырыптық байланыстан айырмашылығы]. Cognition, 
36, 207–226.
Guilford, J. P. (1956). The structure of intellect [Зият құрылымы]. Psychological Bulletin, 53, 267–
293.
Hagen, J. W., & Hale, G. A. (1973). The development of attention in children [Балаларда зейінді 
дамыту].  Paper  presented  at  the  Minnesota  Symposia  on  Child  Psychology.  University  of 
Minnesota, Minneapolis, October, 1972.
Howe, C., & Mercer, N. (2010).  Research survey for The Cambridge Primary Review [Кембридждік 
бастапқы шолуға арналған сауалнама-зерттеу]. In R. Alexander (Ed.), Children, their World, 


66
their Education.  London: Routledge.
Inhelder, B., & Piaget, J. (1958). The Growth of Logical Thinking from Childhood to Adolescence 
[Логикалық  ойлаудың  өсуі:  сәбилік  кезден  жасөспірімдік  жасқа  дейін].  New  York,  NY: 
Basic Books.
James, W. (1890). The Principles of Psychology. Classics in the History of Psychology [Психология 
қағидаттары. Психология тарихындағы классика].
Kohlberg, L. (1963). Heinz Steals the Drug [Ганстың дәрі ұрлауы]. Retrieved on 5/28/2009 from 
http://www1.appstate.edu/~kms/classes/psy2664/Heinz.htm
.
Kohlberg, L. (1981). Essays on Moral Development [Өнегелілік дамудағы зерттеу]. Vol. I: The 
Philosophy of Moral Development. San Francisco, CA: Harper & Row.
Leslie, A. M. (1987). Pretence and representation: the origins of “theory of mind” [Жасандылық 
және модельдеу: «сана моделінің» көздері]. Psychological Review, 94, 412–426.
Piaget,  J.  (1977).  The  Role  of  Action  in  the  Development  of  Thinking  [Ойлауды  дамытудағы 
қызметтің рөлі]. In W. F. Overton & J. M. Gallagher (Eds.), Advances in Research and Theory. 
New York: Plenum Press.
Richland, L. E., Morrison, R. G., & Holyoak, K. J. (2006). Children’s development of analogical 
reasoning: insights from scene analogy problems [Балаларда ұқсастық бойынша пайымдау-
ды дамыту: ұқсастық бойынша ойлау проблемасын түсіну]. Journal of Experimental Child 
Psychology, 94, 249–271.
Rogers, C. R. (1983). Freedom to Learn for the 80s [80-жылғыларға арналған ойлау бостандығы]. 
Columbus, OH: Merrill.
Sternberg,  R.  J.  (1983).  Criteria  for  intellectual  skills  training  [Зияткерлік  қабілеттерді  дамыту 
өлшемдері]. Educational Researcher, 12, 6–12.
Tennant,  M.  (1997).  Psychology  and  Adult  Learning  [Психология  және  ересектерді  оқыту]. 
London: Routledge.
Tulving, E. (1985). How many memory systems are there? [Неше жады жүйесі бар?]. American 
Psychologist, 40, 385–398.
Vygotsky, L. (1962). Thought and Language [Ойлау және сөйлеу]. Cambridge, MA. MIT Press.
Wallach, M. A. (1970). Creativity [Креативтілік]. In P. H. Mussen (Ed.), Carmichael’s Manual of 
Child Psychology (Vol. 1). New York: Wiley.
Wimmer, H., & Perner, J. (1983). Beliefs about beliefs: representation and constraining function of 
wrong beliefs in young children’s understanding of deception [Сенім туралы көзқарас: кіші 
жастағы  балалардың  қате  көзқарасын  түсіндіруде  жалған  көзқарасты  ұстау  қызметі]. 
Cognition, 13, 41–68.
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   110   111   112   113   114   115   116   117   ...   440
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет