Бақытты, Базарлы Балалық! №22 (1257)жүктеу 6.67 Mb.
Pdf просмотр
бет7/11
Дата19.01.2017
өлшемі6.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

         ХаБар

07:00 ҚР әнұраны

07:02 «Айтұмар»

08:00 «Жаңа күн» 

таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарламасы -Утренняя 

информационно-развлека-

тельная программа

10:00 Информационный  

канал - аналитическая про-

грамма «Жетi күн»

11:00 «Әр үйдің сыры басқа» 

деректі драмасы

11:35«Мен көрген соғыс»

11:45 Кулинарная программа 

«Магия кухни»

12:20 Мультсериал.  «Маша 

и медведь» 

12:35 Мультсериал. «Мишки 

Гамми»


13:00 Түскі жаңалықтар

13:15 Кино для детей. «Кот в 

сапогах»

14:00 Телесериал. «Женский 

доктор»

15:00 Дневной выпуск новостей

15:15 Тұсаукесер! 

«Бұйымтай»

15:55Тұсаукесер! «Өмір 

сабақтары» деректі драмасы

16:25 Телесериал. «Ұзақ 

жол»

17:00 Кешкі жаңалықтар17:15 «Көзқарас»

17:45 Тұсаукесер! «Қызық 

times»

18:00 Вечерний выпуск новостей

18:15 Тұсаукесер! «Қызық 

times»

19:00«ТВ Бинго»20:00 Қорытынды 

жаңалықтар

20:30 «Арнайы хабар»

21:00 Итоговый выпуск 

новостей

21:30 «BALA Turkvizyon – 

2015»  Ұлттық іріктеу

22:30 Телесериал. «Гре-

чанка»

23:20 Тұсаукесер! «Бұйымтай» 

00:05 Қорытынды 

жаңалықтар

00:35 Итоговый выпуск 

новостей

01:05 «Әр үйдің сыры басқа» 

деректі драмасы

01:35 Жаңалықтар

03:00 ҚР әнұраны

      


                        

ҚаЗаҚСТаН

ТараЗ

07.25  ӘНҰРАН. АҢДАТПА  

7.30 «Қайырлы таң, 

Әулиеата!» 

9.30   «Әулиеата АПТА»  

10.00 Хабар: «КиноLIFE» 

10.10  ТЕлЕБлОКНОТ

10.15  «Сазды әуен» 

10.30 ТЕлЕМАРКЕТ

10.35 Хабар : «Ел ертеңі»

11.10 «Балаларға базарлық»

11.25 «Сөз маржан»

11.30 ТЕлЕБлОКНОТ

11.35 Күй күмбірі

11.45 Телехикая «Маруся » 

12.35 Балапан арнасы   

13.00 «ЖАҢАлыҚТАР» 

13.10  «НОВОСТИ»  

13.20 Хабар: «Айша бибі»

13.45 ТЕлЕБлОКНОТ

13.50 ТЕлЕМАРКЕТ

13.55 «Әулиеата әуендері»

14.05 АҢДАТПА

17.50 Техникалық үзіліс

17.50  АҢДАТПА

17.55 Хабар: «Бірінші 

студия» 

18.20  «ЖАҢАлыҚТАР»

18.35  «НОВОСТИ»     

18.50  «ТЕлЕМАРКЕТ»

19.00  ТЕлЕБлОКНОТ

19.05 «Сазды әуен»

19.15  Телехикая  «Маруся »

20.00  «ЖАҢАлыҚТАР»

20.20  «НОВОСТИ» 

20.40 «ТЕлЕБлОКНОТ»

20.45 «Күй күмбірі»

20.55 Хабар: «Тарих таным» 

21.10  Хабар:«Қоғам және 

заң»


21.25 «Сөз маржан»

21.30 ТЕлЕМАРКЕТ

21.40 ТЕлЕБлОКНОТ

21.45 «Әулиеата әуендері»

21.55 Көркем фильм 

23.25 Телехикая 

00.00  «ЖАҢАлыҚТАР»

00.20  «НОВОСТИ» 

00.40  ТЕлЕБлОКНОТ

 00.45  «Сазды әуен»

01.05 АҢДАТПА. ӘНҰРАН  

01.10 Арнаның жабылуы

 

 

7 КаНаЛ06.00 «Арам Ақша. Адал 

махаббат» түрік телехикаясы

07.00 «Қырық миллион теңге 

шоуы»  


08.00 «Айнаonline» 

09.00 «Детская Новая Вол-

на-2013» 

12.00 «Жанкештілер жары-

сы»

13.00 «Қорқыныш факторы» 14.00 «Сайқымазақтар. 

Жасырын камера» 

14.30 «Айнаonline» 

15.00 «Такая LIVE»

15.30 «Детская Новая Вол-

на-2013» 

17.00 м/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы»

18.00 «Арам Ақша. Адал 

махаббат» түрік телехикаясы 

19.00 «20 минут» түрік теле-

хикаясы 


21.00 т/с «Городские шпи-

оны»


22.00 Шоу «Человек-неви-

димка»


23.00 Премьера! т/с «Секрет-

ные материалы»

00.00 т/п «Фактор страха»

01.00 «Дневники Фабрики 

Звезд» 

02.00  Кәсіби бокс 03.00 «Кім білген»

03.30 «Айнаonline» 

04.00 «Женіп көр!» 

05.00 «Қуырдақ»  

 

  

         31 КаНаЛ05.58 Қр Әнұраны

06.00 Развлекательная Про-

грамма «Ризамын» (Каз)

07.00 Индийский Сериал 

«Сүйген Сұлу» (Повтор) 

09:00 Алдараспан, Шаншар, 

Нысана  Күнделігі (Каз)

09:30 Кино Брэд Питт В 

Фантастическом Триллере 

«Война Миров Z» (Повтор)

12:00 Мультсериалы (Рус)

13:00 Мультфильмы По 

Мотивам Казахских Сказок 

(Каз)


14:00 Мелодраматиче-

ский Сериал «Мен Саған  

Ғашықпын» (Повтор)

15:00 Мультфильмы «При-

ключения Алдара Косе» (Каз)

16:00 Анимационный Фильм 

«Скуби-Ду: Истории летнего 

лагеря»


17:30 Ералаш  

19:00 Сериал «Сваты»

20:00 Информбюро

21:00 Индийский Сериал 

«Сүйген Сұлу» 

23:00 Мелодраматиче-

ский Сериал «Мен Саған  

Ғашықпын» 

00:00 Алдараспан, Шаншар, 

Нысана  Күнделігі (Каз)

01:00 Кино «12  Рождествен-

ских Свиданий»

03:00 Сериал «Человек-При-

манка»


04:00 Қазақша Концерт (Каз) 

     КТК

06.00 Открытие вещания. ҚР 

ӘНҰРАНы

06.05 Мультфильмдер06.15“КТК” ҚОРЖыНыНАН” 

ойын-сауықты бағдарлама

07.00 “ЖҮРЕКЖАРДы” 

(повтор)


07.35 “ҚАЙРАН ЗАМАН! 

ЖАлҒАСы” түрiк телехи-

каясы

08.45 “ӨНЕРлI ОТБАСы” отбасылық ойын-сауық дума-

ны (повтор)

09.50“ДОРОГА ДОМОЙ” 

(повтор) 

10.00 “УДИВИ МЕНЯ!” реа-

лити-шоу 

11.05 Анатолий Руденко, 

Ольга Котельникова в мело-

драме “БУКЕТ”

13.15 “ДРУГАЯ ПРАВДА” 

(повтор)

14.15 “ПОРТРЕТ НЕДЕлИ” 

(повтор)

15.20“СлУГИ НАРОДА” 

(повтор)

16.15“МАХАБАТТА ШЕК 

БАР МА?” үнді телехикаясы 

(повтор)


17.00“МҰЗДАН СУыҚ, 

ОТТАН ыСТыҚ” үнді 

телехикаясы (386-387 с.) 

ТҰСАУКЕСЕР! С субтитрами 

на русском языке

18.00 “САРАЙ ХАНыМДА-

Ры” қытай  телехикаясы (20 

серия). ТҰСАУКЕСЕР!

19.00“МАХАБАТТА ШЕК 

БАР МА?” үнді телехикаясы 

(38-39 серии). ТҰСАУКЕСЕР! 

С субтитрами на русском 

языке.

20.00“КЕСIP” 20.30ЖАҢАлыҚТАР

21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

21.40 “ГлАВНАЯ РЕДАКЦИЯ” 

– “Большой террор” 

22.35 Сергей Горобченко, 

Сергей Кошонин, Анна 

Донченко в остросюжетной 

драме “ЧУЖОЙ” (9-10 серии). 

ПРЕМЬЕРА СЕРИАлА!

00.30 Андрей Чубченко, Ян 

Цапник, Татьяна Колганова

Татьяна Черкасова в кри-

минальной драме “ШЕФ-2” 

(23-24 серии). ПРЕМЬЕРА. 

02.15 “САРАЙ ХАНыМДА-

Ры” қытай  телехикаясы 

(повтор)

03.00 ЖАҢАлыҚТАР (по-

втор)

03.25 “ҚАЙРАН ЗАМАН! ЖАлҒАСы” түрiк телехикая-

сы (повтор)

04.20 “МҰЗДАН СУыҚ, ОТ-

ТАН ыСТыҚ” үнді телехикая-

сы (повтор)

05.00-05.25 “ВАУ” деректi 

хикая 

 

   евраЗИя6:00 Многосерийный фильм 

«ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 

(каз)

6:50 ЖАҢАлыҚТАР СУБ-ТИТРлЕРМЕН

7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 

УТРО»

11:00 Многосерийный фильм «ДВАДЦАТЬ лЕТ БЕЗ 

лЮБВИ» 


12:00 «ПАУТИНА-6».Много-

серийный детектив

12:55 «СҮЙГЕН ЖАР». ҮНДІ 

ТЕлЕХИКАЯСы

13:45 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АК-

БАР». ҮНДІ ТЕлЕХИКАЯСы

14:35 «АШыҒыН 

АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУы      

15:30 «112»  

15:40 «СУДЕБНыЕ ИСТО-

РИИ» 

16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-СЯ» 

17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  

18:55 Дарья Егорова, Иван 

Жидков в многосерийном 

фильме «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-

ТАЕТ лЮБОВЬ»   

20:00 «ГлАВНыЕ НОВО-

СТИ»  


20:40 «СҮЙГЕН ЖАР». ҮНДІ 

ТЕлЕХИКАЯСы  

21:40 «БАСТы 

ЖАҢАлыҚТАР»  

22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АК-

БАР». ҮНДІ ТЕлЕХИКАЯСы  

23:20 «П@УТINA» 

бағдарламасы    

23:50 «ВЗРОСлыЕ ДОЧЕ-

РИ». Многосерийный фильм   

2:00 «П@УТINA» 

бағдарламасы 

2:20 «АШыҒыН АЙТҚАНДА» 

ТОК-ШОУы  

3:00 Многосерийный фильм 

«ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 

3:45 «Контрольная закупка» 

 

7:00 Ән шашу8:00 Kaznet» ғаламтор шолу

8:20 Программа «Супер-

папа»

9:00 «Өзгерген өмір» кәріс телехикаясы

10:00 Жаңалықтар

10:10 «Өзгерген өмір» кәріс 

телехикаясының жалғасы

10:30 Турецкий сериал 

«Фериха»


11:30 «Қыз ғұмыры» үнді 

телехикаясы

13:00 Жаңалықтар

13:10 Информационно-

аналитическая программа 

«20:30»: Избранное за 

неделю

14:00 Новости14:10 Сериал «Александров-

ский сад»

15:15 «Өзгерген өмір» кәріс 

телехикаясы

16:40 «20:30. Біздің уақыт» 

ақпараттық-сараптамалық 

бағдарламасы

17:30 «Фериха» түрік теле-

хикаясы

18:30 «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы

20:00 Жаңалықтар

20:30 Новости 20:30

21:00 Сериал «Александров-

ский сад»

22:00 «Фериха» түрік теле-

хикаясы

23:00 Ток-шоу «Открытая студия»

23:50 «Бала кегі» кәріс теле-

хикаясы

1:00 Жаңалықтар1:3 Новости «20:30»

6:55Әнұран                                     

7:00  мемлекеттік  уақыт 

қызметі: дәлме-дәл уақыт. 

7:00 «ТаҢШОлПаН». 

(8:00; 9:30 ЖаҢалыҚТаР, 

08:10 «мУЗ-ТВ-2015. 

10:00 «Көк тарландары».

10:50 «айтуға оңай...» 

11:35 «Қыздар». 

12:30 ЖаҢалыҚТаР

12:45 «мУЗ-ТВ-2015». 

12:50«SPORT.KZ» 

13:10«алаң» ток-шоуы 

13:55«Сыр-сұхбат» 

14:25«айдаһар мінген ша-

бандоздар». 

14:50«Джунгли кітабы». 

15:00 «ӘЙЕл баҚыТы». 

16:10 «Келін». 

17:00 « Сіздермен бірге

17:30 ЖаҢалыҚТаР

17:50 «ӨЗЕКЖаРДы»

18:10 «...Үй болу қиын». 

19:10  «ҚылмыС  ПЕН 

ЖаЗа»


19:35  ТҰСаУКЕСЕР! 

«ҚыЗДаР». 

20:30 ЖаҢалыҚТаР

21:05 «аЙТУҒа ОҢаЙ...» 

21:50  ТҰСаУКЕСЕР! 

«ҚаЗыНа».

22:45 «мУЗ-ТВ-2015».

22:50  ТҰСаУКЕСЕР! 

«КЕлІН». 23:45 «Түнгі сту-

дияда Нұрлан Қоянбаев» 

0:15 ЖаҢалыҚТаР

0:50 «Сіздермен бірге, ар-

ман Давлетьяров» 

1:15 «Өзекжарды»

1:35 «Сыр-сұхбат» 

2:05  «Жарқын  бейне»  (с 

субтитрами)

2:30 «Түнгі студияда Нұрлан 

Қоянбаев»

3:00 ЖаҢалыҚТаР

3:35 «Қылмыс пен жаза»

3:55 «алаң» ток-шоуы 

4:40 Әнұран

         ХаБар

07:00 ҚР әнұраны

07:02 «Айтұмар»

08:00 «Жаңа күн» 

таңғы ақпаратты-

сазды бағдарламасы -                                                                 

Утренняя информационно-

развлекательная программа

10:00 Таңғы жаңалықтар

10:15 Мультсериал.  «Маша 

и медведь»

10:25 Мультсериал. «Мишки 

Гамми»

10:50 «Мен көрген соғыс»11:00 Утренний выпуск 

новостей 

11:15 «Әр үйдің сыры 

басқа» деректі драмасы

11:45 Кулинарная програм-

ма «Магия кухни»

12:20 Премьера! Телесери-

ал «Достық жәрмеңкесі или 

Базар на улице Мира»

13:00 Түскі жаңалықтар

13:15 Документальная 

драма. «Семейные мело-

драмы»    

14:00 Телесериал. «Жен-

ский доктор»

15:00 Дневной выпуск 

новостей

15:15 Тұсаукесер! 

«Бұйымтай» 

15:55 Тұсаукесер! «Өмір 

сабақтары» деректі дра-

масы


16:30 Телесериал. «Ұзақ 

жол»


17:00 Кешкі жаңалықтар

17:15 «Көзқарас»

17:45 «Экономкласс»

18:00 Вечерний выпуск 

новостей

18:15. «Сұлтан Сүлейман»

19:05 «Біздің үй»

20:00 Қорытынды 

жаңалықтар

20:30 «Бюро расследова-

ний»

21:00 Итоговый выпуск новостей

21:30 Премьера! Телесери-

ал «Достық жәрмеңкесі или 

Базар на улице Мира»

22:10 Телесериал. «Гре-

чанка»


23:00 «Арнайы хабар»

23:30 Тұсаукесер! 

«Бұйымтай» 

00:15 Қорытынды 

жаңалықтар

00:45 Итоговый выпуск 

новостей

01:15 «Әр үйдің сыры 

басқа» деректі драмасы

01:45 Жаңалықтар

03:10 ҚР әнұраны

 

ҚаЗаҚСТаНТараЗ

                    

07.25 ӘНҰРАН. АҢДАТПА  

7.30  «Қайырлы таң, 

Әулиеата!» 

9.30«ЖАҢАлыҚТАР»

09.50 «НОВОСТИ»

10.10  ТЕлЕБлОКНОТ

10.15 «Сазды әуен»

10.30 «ТЕлЕМАРКЕТ»

10.35 Хабар: «Бірінші 

студия»/қ/

11.00  «Балаларға базарлық»

11.25  «Сөз маржан»

11.30  ТЕлЕБлОКНОТ

11.35 « Күй күмбірі»

11.45  Телехикая «Маруся »

12.35  «Деректі фильм»

13.00  «ЖАҢАлыҚТАР» 

13.10  «НОВОСТИ»  

     13.20  «Балаларға 

базарлық»

13.45  «ТЕлЕБлОКНОТ»

13.50  «ТЕлЕМАРКЕТ»

13.55  «Әулиеата әуендері»

14.05 АҢДАТПА

14.05 – 17.50 Техникалық 

үзіліс


17.50  АҢДАТПА

17.55 Хабар «Ауылға кел, 

ағайын!» 

18.10 Хабар «Өрлеу» 

18.20  «ЖАҢАлыҚТАР»

18.35  «НОВОСТИ»     

18.50  «ТЕлЕМАРКЕТ»

19.00  ТЕлЕБлОКНОТ

19.05  «Сазды әуен»

19.15 Телехикая  «Маруся »

20.00  «ЖАҢАлыҚТАР»

20.20  «НОВОСТИ» 

20.40 «ТЕлЕБлОКНОТ»

20.45 «Күй күмбірі»

20.55  Хабар: «Сыр- перне» 

21.25 «Сөз маржан»  

21.30 ТЕлЕМАРКЕТ

21.40 «ТЕлЕБлОКНОТ» 

21.45 «Әулиеата әуендері»

21.55  Көркем фильм

23.25  Телехикая 

00.00 «ЖАҢАлыҚТАР»

00.20 «НОВОСТИ» 

00.40 ТЕлЕБлОКНОТ

00.45  «Сазды әуен»

01.05 АҢДАТПА. ӘНҰРАН  

01.10 Арнаның жабылуы

 

  

7 КаНаЛ

06.00 «Арам Ақша. Адал 

махаббат» түрік телехикаясы

07.00 «Сотқар балалар»

07.30 «Сайқымазақтар. 

Жасырын камера» 

08.00 «Қыздар арасында»

09.00 т/с «Городские шпи-

оны»  

10.00 «О самом главном» 11.00 «Голодные игры»

12.00 «Жанкештілер жа-

рысы»

13.00 «Қорқыныш факторы» 14.00 «Сайқымазақтар. 

Жасырын камера» 

14.30 «Айнаonline» 

15.00 «Такая LIVE»

15.30 т/с «Секретные мате-

риалы»


16.30 «Гадалка»

17.00 Шоу «Человек-неви-

димка»

18.00 «Арам Ақша. Адал махаббат» түрік телехикаясы 

19.00 «20 минут» түрік теле-

хикаясы 

21.00 т/с «Городские шпи-

оны» 

22.00 Шоу «Человек-неви-димка»

23.00 Премьера! т/с «Секрет-

ные материалы» 

00.00 т/п «Фактор страха»

01.00 «Дневники Фабрики 

Звезд» 


02.00  Кәсіби бокс 

03.00 «Кім білген»

03.30 «Айнаonline» 

04.00 «Женіп көр!» 

05.00 «Қуырдақ»  

         31 КаНаЛ

05.58 Қр Әнұраны

06.00 Развлекательная Про-

грамма «Ризамын» (Каз)

07.00 Индийский Сериал 

«Сүйген Сұлу» (Повтор) 

09:00 Сериал «Счастливы 

Вместе (Повтор)

11:00 Сериал «Сваты» 12:00 

Мультсериалы (Рус)

13:00 Мультфильмы (Каз)

14:00 Мелодраматиче-

ский Сериал «Мен Саған  

Ғашықпын» (Повтор)

15:00 «Әзіл Студио»

16:00 «Ералаш»

17:00 «Счастливы Вместе»

19:00 Сериал «Сваты»

20:00 Информбюро

21:00 Индийский Сериал 

«Сүйген Сұлу»

23:00 Мелодраматиче-

ский Сериал «Мен Саған  

Ғашықпын» 

00:00 Алдараспан, Шаншар, 

Нысана  Күнделігі (Каз)

01:00  Кино «Вышибалы»

03:00 Сериал «Человек-При-

манка» 

04:00 Қазақша Концерт (Каз) 

     КТК

06.00Открытие вещания. ҚР 

ӘНҰРАНы

06.05 Мультфильмдер06.20 “КТК” ҚОРЖыНыНАН” 

ойын-сауықты бағдарлама

07.05“МАХАББАТТА ШЕК 

БАР МА?” үнді телехикаясы 

(повтор)

07.50 “МАХАББАТ МҰҢы” 

үнді телехикаясы (повтор)

08.15ЖАҢАлыҚТАР (повтор) 

08.45“ҚАЙРАН ЗАМАН! 

ЖАлҒАСы” түрiк телехи-

каясы

10.00 Ярослав Бойко, Вла-димир Стеклов, Александр 

Горянский в детективной 

драме “БРАТ ЗА БРАТА-2” 

(23-24 заключит.серии) 

12.00 НОВОСТИ (повтор 

вечернего выпуска)

12.40 “ГлАВНАЯ РЕДАКЦИЯ” 

(повтор)


13.35 “ШЕФ-2”, криминаль-

ная драма (повтор) 

15.30 “НЕ ВРИ МНЕ”. 

16.30 “КЕСIP” (повтор)

17.00 “МҰЗДАН СУыҚ, 

ОТТАН ыСТыҚ” үнді 

телехикаясы (388-389 с.) 

ТҰСАУКЕСЕР! С субтитрами 

на русском языке

18.00 “САРАЙ ХАНыМДА-

Ры” қытай  телехикаясы (21 

серия). ТҰСАУКЕСЕР!

19.00 “МАХАБАТТА ШЕК 

БАР МА?” үнді телехикаясы 

(40-41 серии). ТҰСАУКЕСЕР! 

С субтитрами на русском 

языке.

20.00 КЕСIP” 20.30 ЖАҢАлыҚТАР

21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

21.40 “ДИАГНОЗ”

22.20 С “ЧУЖОЙ” 

00.15 Андрей Чубченко, Ян 

Цапник, Татьяна Колганова, 

Татьяна Черкасова в кри-

минальной драме “ШЕФ-2” 

(25-26 серии). ПРЕМЬЕРА. 

02.00 “САРАЙ ХАНыМДА-

Ры” 02.45 ЖАҢАлыҚТАР 

03.10“ҚАЙРАН ЗАМАН! 

ЖАлҒАСы” түрiк телехикая-

сы (повтор)

04.00 “МҰЗДАН СУыҚ, ОТ-

ТАН ыСТыҚ” 

04.40-05.05 “ВАУ” деректi 

хикая 


   евраЗИя

6:00 Многосерийный фильм 

«ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 

6:50 ЖАҢАлыҚТАР СУБ-

ТИТРлЕРМЕН  

7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 

УТРО»    

11:00 Многосерийный фильм 

«ДВАДЦАТЬ лЕТ БЕЗ 

лЮБВИ» 


12:00 «ПАУТИНА-6». Много-

серийный детектив   

12:55 «СҮЙГЕН ЖАР». ҮНДІ 

ТЕлЕХИКАЯСы  

13:45 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АК-

БАР». ҮНДІ ТЕлЕХИКАЯСы     

14:35 «АШыҒыН 

АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУы      

15:30 «112»  

15:40 «СУДЕБНыЕ ИСТО-

РИИ» 

16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-СЯ» 

17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  

18:55 Дарья Егорова, Иван 

Жидков в многосерийном 

фильме «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-

ТАЕТ лЮБОВЬ»   

20:00 «ГлАВНыЕ НОВО-

СТИ»  


20:40 «СҮЙГЕН ЖАР». ҮНДІ 

ТЕлЕХИКАЯСы  

21:40 «БАСТы 

ЖАҢАлыҚТАР»  

22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АК-

БАР». ҮНДІ ТЕлЕХИКАЯСы  

23:20 «П@УТINA» 

бағдарламасы    

23:50 «ВЗРОСлыЕ ДОЧЕ-

РИ». Заключительные серии   

2:00 «П@УТINA» 

2:20 «АШыҒыН АЙТҚАНДА» 

ТОК-ШОУы  

3:00 Многосерийный фильм 

«ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»   

3:45 «Контрольная закупка» 

 

7:00 Новости «20:30»7:30 Жаңалықтар

8:00 «Күлдірген» 

бағдарламасы

8:30 «Такси» бағдарламасы

9:00 «Өзгерген өмір» кәріс 

телехикаясы

10:00 Жаңалықтар

10:10 «Өзгерген өмір» кәріс 

телехикаясының жалғасы

10:30 Турецкий сериал 

«Фериха»

11:30 «Қыз ғұмыры» үнді 

телехикаясы

13:00 Жаңалықтар

13:10 Ток-шоу «Открытая 

студия»


14:00 Новости

14:10 Сериал «Александров-

ский сад»

15:15 «Өзгерген өмір» кәріс 

телехикаясы

16:35 Обзор интернета 

«Kaznet» 

17:00 Программа «Такси»

17:30 «Фериха» түрік теле-

хикаясы


18:30 «Қыз ғұмыры» үнді 

телехикаясы

20:00 Жаңалықтар

20:30Новости «20:30»

21:00 Сериал «Александров-

ский сад»

22:00»Фериха» түрік теле-

хикаясы


23:00 «Сырласу» ток-шоу

23:50 «Бала кегі» кәріс теле-

хикаясы

1:00 Жаңалықтар1:30 Новости «20:30»

ДҮЙСеНБІ

1  

МаусыМ

СеЙСеНБІ

2  

МаусыМ

Tv аПТа

16

//    «ЖАМБыл - ТАРАЗ»  //  №22 (1257), 27 МАМыР 2015  Жыл   //6:55 Әнұран

7:00 Мемлекеттік уақыт қызметі: 

дәлме-дәл уақыт. 

7:00 «ТАҢШОлПАН». Таңғы 

ақпаратты-сазды бағдарлама (8:00; 

9:30 ЖАҢАлыҚТАР, 08:10 «МУЗ-

ТВ-2015. Гравитация». Күнделік)                                                                                               

10:00 «Қазына». Телехикая. 1-бөлім 

(«Қазақстан» Ұлттық телеарнасы, 

2014 ж.) (с субтитрами)

10:50 «Айтуға оңай...» 

11:35 «Қыздар». Телехикая. 27-бөлім 

(«Қазақстан» Ұлттық телеарнасы, 

2014 ж.) (с субтитрами)

12:30 ЖАҢАлыҚТАР

12:45 «МУЗ-ТВ-2015». Гравитация. 

Күнделік

12:50 «Қылмыс пен жаза»

13:10 «Поэзия әлемі» 

13:40 «Қытай дәмі». Деректі фильм 

(CCTV (Қытай)     

14:30 ТҰСАУКЕСЕР! «СТИЧ». Муль-

тхикая. 1-бөлім (Дисней, 2009-2010 

жж.) 


14:50 «Джунгли кітабы». Мультхи-

кая. 2-маусым. 32-бөлім (Үндістан, 

Алмания, 2011ж.)

15:00 «ӘЙЕл БАҚыТы». Ток-шоу. 

Тікелей эфир 

16:10 «КЕлІН». Телехикая. 

1404,1405-бөлімдері (Үндістан, 2008 

ж.) (с субтитрами)

17:00 «Сіздермен бірге, Арман 

Давлетьяров» 

17:30 ЖАҢАлыҚТАР

17:50 «ӨЗЕКЖАРДы»

18:10 «...Үй болу қиын». 7-8 

бөлімдері («Қазақстан» Ұлттық теле-

арнасы, 2012 ж.) (с субтитрами)

19:10 «ЖУРНАлИСТІК ЗЕРТТЕУ» 

19:35 ТҰСАУКЕСЕР! «ҚыЗДАР». 

Телехикая. 28-бөлім («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2014 ж.) (с 

субтитрами)

20:30 ЖАҢАлыҚТАР

21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 

21:50 ТҰСАУКЕСЕР! «ҚАЗыНА». 

Телехикая. 2-бөлім («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2014 ж.) (с 

субтитрами)

22:45 «МУЗ-ТВ-2015». Гравитация. 

Күнделік


22:50 ТҰСАУКЕСЕР! «КЕлІН». 

Телехикая. 1406, 1407-бөлімдері 

(Үндістан, 2008 ж.) (с субтитрами)

23:45 «Түнгі студияда Нұрлан 

Қоянбаев» 

0:15 ЖАҢАлыҚТАР

0:50«Сіздермен бірге, Арман Давле-

тьяров» 


1:20 «Өзекжарды»

1:40 «Журналистік зерттеу» 

2:00 «Поэзия әлемі» 

2:30 «Түнгі студияда Нұрлан 

Қоянбаев» 

3:00 ЖАҢАлыҚТАР

3:35 «Қылмыс пен жаза»

4:00 «Мәлім де беймәлім Қазақстан»

4:30 Әнұран 

         ХаБар

07:00ҚР әнұраны

07:02 «Айтұмар»

08:00 «Жаңа күн» таңғы 

ақпаратты-сазды бағдарламасы -                                                                      

Утренняя информационно-развлека-

тельная программа

10:00 Таңғы жаңалықтар

10:15 Мультсериал.  «Маша и 

медведь»


10:25 Мультсериал. «Мишки Гамми»

10:50 «Моя история войны»

11:00 Утренний выпуск новостей 

11:15 «Әр үйдің сыры басқа» деректі 

драмасы

11:45 Кулинарная программа «Магия кухни»

12:20 Премьера! Телесериал 

«Достық жәрмеңкесі или Базар на 

улице Мира»

13:00 Түскі жаңалықтар

13:15 Документальная драма. «Се-

мейные мелодрамы»  

14:00 Телесериал. «Женский 

доктор»

15:00 Дневной выпуск новостей15:15 Тұсаукесер! «Бұйымтай» 

15:55 Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» 

деректі драмасы

16:25 Телесериал. «Ұзақ жол»

17:00 Кешкі жаңалықтар

17:15 «Көзқарас»

17:50 «Незабытые истории...» 

18:00 Вечерний выпуск новостей

18:15 Телесериал. «Сұлтан 

Сүлейман»

19:05  «Біздің үй»

20:00 Қорытынды жаңалықтар

20:30 «100 бизнес тарихы». Инду-

стрияландыру

21:00 Итоговый выпуск новостей

21:30 Премьера! Телесериал 

«Достық жәрмеңкесі или Базар на 

улице Мира»

22:10 Телесериал. «Гречанка»

23:00 «Біздің үй»

23:50 Тұсаукесер! «Бұйымтай» 

00:35 Қорытынды жаңалықтар

01:05 Итоговый выпуск новостей

01:35 «Әр үйдің сыры басқа» деректі 

драмасы

02:05 Жаңалықтар03:10 ҚР әнұраны

                        Каталог: images -> PDF-kaz
PDF-kaz -> 2015 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> Ерлер денсаулығы елеусіз қалмауы тиіс
PDF-kaz -> №9 (1244) 3 наурыз 2015 жыл, сейсенбі „ «Адамдықты айт, ерлікті айт, батырлықты айт, Ел бірлігін сақтаған татулықты айт!»
PDF-kaz -> «Жасыл белдеулер» қанат жайып келеді
PDF-kaz -> Конференцияда талқылады басқосуда облыс әкімінің орынбасары Ерқанат манжуов ашып, жүргізіп отырды. Ол ағымдағы жыл аймақта өтетін қазақ
PDF-kaz -> Құрметті тұтынушылар!
PDF-kaz -> №1 (1341) 5 қаңтар 2017 жыл, бейсенбі „ Жаңа жыл мерекесінде облыс әкімі Кәрім Көкірекбаев жүзуден ҚР халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Рио-де-Жанейро қаласында өткен XV жазғы Паралимпиада ойындарының жеңімпазы Зульфия Габидуллинаның арманын
PDF-kaz -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> 2 бет. Тарихыңды таны
PDF-kaz -> Құрметті тараздықтар!


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет