Бекітемін аатф деканы Табултаев С. С. 2016 ж. PzhZhT 5301 iipограммалық ЖҮйелерді жобалау технологиялары пәні бойынша Syllabus 6M070400 -«Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығының магистрлеріне арналғанPdf көрінісі
Дата15.03.2017
өлшемі381,7 Kb.
#9757

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

Алматы энергетика және байланыс университеті 

Аэроғарыш және ақпараттық технологиялар факультеті 

 «Компьютерлік технологиялар» кафедрасы 

 

  

БЕКІТЕМІН 

ААТФ Деканы 

________________ Табултаев С. С. 

«______»_______________ 2016 ж. 

 

 

  

PZhZhT 5301 - IIPОГРАММАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІ ЖОБАЛАУ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ  

пәні бойынша 

Syllabus 

6M070400 -«

 

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»  мамандығының магистрлеріне арналған 

(ғылыми және педагоикалық бағыт) 

 

 

  

Курс 


Cеместр   

Кредиттер саны   ECTS кредиттер саны     

Барлық сағаттар саны      90 

Оның ішінде: 

 

Лекциялар  15 

Зертханалық сабақтар  

30 

МӨЖ  


45 

оның ішінде МӨЖМ     

22 

ЕГЖ  


Емтихан 


 

 

  

 

Алматы, 2016  Syllabus 

типтік  бағдарламаның  негізінде  талқыланған  және 

Компьютерлік технологиялар кафедра отырысында мақұлданған. 

 

Құрастырушы: КТ кафедрасының ф.-м.ғ.к. доценты___________ Аманбаев А.А. 

Хаттама № __13_ кафедра отырысы  «___23__»__06___2016 ж. 

 

 

 КТ кафедрасының меңгерушісі  

 

  

 З.К.Куралбаев 

 

Syllabus  Аэроғарыш  және  ақпараттық  технологиялар  факультетінің оқу-әдістемелік  комиссиясының  отрысында  талқыланған  және  бекітілген  ( 

Хаттама № 6 28.06.2016 ж.) . 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

1 Оқытушылар:

 

Аманбаев  Абдирахман  Абдиханович    –  ф.-м.ғ.к.,  доцент  АУЭС,  каф. С307. Контакт: 8(727)2606695, kt@aipet.kz 

Сабақты  беретін  мұғалім  –  Аманбаева  Адирахман  Абдиханович  , 

«Компьютерлік технологиялар» кафедрасының доценты, ф.-м.ғ.к. 1984 жылы 

С.М.  Киров  атындағы  КазМУ,  қолданбалы  математика  және  механика 

факультетіндегі қолданбалы матемаика мамандығын бітірген. Жалпы жұмыс 

стажы 37 жыл, оның ішінде АУЭС-де 15 жыл.    2    Аудиториялық    сабақтардың    жүргізілу    уақыты    және    орны  

сабақ  кестесінде көрсетілген, СОӨЖ консультация кестесі Аэроғарыш және 

ақпараттық  технологиялар  факультеттің  деканаты  (Д  409)  және 

Компьютерлік  технологиялар  кафедрасының  ақпараттық  стендінде,  сабақ 

кестесіне сәйкес орнатылған. 

 

3

 

Оқу пәнінің сипаттамасы

 

«Программалық жүйелерді жобалау технологиялары»  пәні 6M070400 -«Есептеу  техникасы  және  бағдарламалық  қамтамасыз  ету»  мамандығының 

ғылыми  және  педагоикалық  бағыттағы    магистрлеріне  арналған.    Бұл  пән 

МЕT  M03  –  «Программалық  жүйелерді  жобалау  технологиясы    және 

ақпараттарды 

өңдеу 

орталарын қолдану» 

модулінің 

мемлекеттік  

компонентіне жатады. 3.1  Пәннің  мақсаты  – 

 

магистранттарға  программалық  жүйелерді 

жобалау сұрақтарын таныстыру, оларға SADT жобалауын және кұрылымдық 

талдау  методологиясын  үйрету,  программалық  жүйелерді  жобалауда 

объектілі  -  бағдарланған  әдістер  негізін  және  жобалаудың  қазіргі  замаи 

талабына 

сай 

технологияларын (CASE-технологиялар) 

тәжірибеде 

қолдануды үйрету болып табылады. 

 

3.2 Пәннің мәселесі – нақты дайындалған тәжірибиелерді іске асыруда 

және  бүгінгі  заман  талабына  сай  бағдарламаларды  қамтамалауда  және 

оларды  қолдануда  жаңа    методологиялық,  технологиялық  әдістері  шығуда. 

Жаңа  технологиялық  үрдістерді  құруды  тексеруде  және  оның  негізгі 

тенденцияларын  анықтауда,  бағдарламаудың  даму  бағыт  технологиясы  мен  

бағдарламаушының 

бағдарламалық 

және 


аппарат 

орталарын 

орналастырудың ерекшкеліктерін қарастырады. 

 

3.3 Пәнді сипаттау 

 

Магистранттар  «Программалық  жүйелерді  жобалау  технологиялары» пәнін  оқу  кезінде  алған  білімдерін  мамандықтың  пәндерінде  және 

дипломдық жобалауда қолданады. келесі түсініктер болуы қажет:

 

- 

жобалау  аймағындағы  негізгі  бағыты,  аспаптық  құлардар  жиынын 

таңдау  және  программалық  өнімдерді  өңдеудің  өміршеңдік  циклін 

қамтамасыздандыруды білу; -

 

файлдық  жүйелердің  кемшіліктерін  және  мәліметтер  қорларының технологиясының дамуының қажеттілігін; 

-

 программалық  өнімді  өңдеудегі  қолданылатын  мемлекетіміздің 

және шетелдердің стандарттарын қолдануды білу; 

-

 

мәліметтердің ақпаратты-логикалық 

(концептуалды) 

үлгісін 

өңдеудің принциптерін; 

-

 

SQL  деректер  қорларын  басқару  жүйелерінде  деректерді  қолдана және басқара білуі қажет; 

-

 программалық тілдерді қолдана және басқара білуі қажет. 

білетіні:

 

- 

программалық  өнімдерді  тарату  және  өңдеу  кезінде  практика 

жүзінде қолданылған өміршеңдік цикл этаптарымен қамтамасыздандыратын 

аспапты құралды таңдау; 

-

 

программалық қамтаманың теориялық негізін құруды білу; -

 

UML  модельдеуінің  унифицирленген  тілін  және  программалық жүйелерді  жобалауда  CASE-құрылымдарын  (Rational  Rose,  Bpwin,  ERwin) 

қолдану; 

-

 

программалық аспапты құру стандарттарын қолдану; -

 

аспаптық программалық құралдарды қолдану-

 

аспаптық программалық құралды енгізудің экономикалық тиімділік бағасы; 

-

 аспаптармен  жұмыс  істеудегі  обьектілі  –  бағытталған  және 

құрылымдық тарату әдістері. қолынан келетіні:

 

- 

аспаптық программалық құралдарды қолдану; 

-

 

файлдық  жүйелердің  кемшіліктерін  және  мәліметтер  қорларының технологиясының дамуының қажеттілігін;  

-

 мәліметтер қорының жобасын өңдеудің әдістерін  уйрету; 

-

 файлдық  жүйелердің  кемшіліктерін  және  мәліметтер  қорларының 

технологиясының дамуының қажеттілігін;  

-

 

нормалау  принциптері  негізінде  мәліметтер  қорының  жобасын өңдеу; 

-

 қазіргі  заман  талабына  сай  программалық  жүйелерді  жобалау 

технологиялары (CASE-технологиялары). 

-

 

программалық жүйелерді жобалау технологиялары; -

 

үлгіленетін  тақырып  аймағының  жобасын  белгілі  іске  асыру ортасын оқып білу. 

машықтану:  

-

 ғылми және кәсби стандарты есебтерін шешу;  

-

 өнеркәсібтерде  практикалық  мәселелерді  шешуге  сонымен  қатар 

ғлыми  сараптауға    және  жергілікті  желілерде  жұмыс  істей  білуге  және 

керекті программалық қамтамаларжды қолдануға машықтану; 

-

  деректердің қауіпсіздігін қаматамасыз ететін әдістерді қолдану;  

-

 ПҚ  құру  кезінде  құралдарды  қолдану  үшін  салыстыра  отрып 

сараптап зерттеу; -

 

өндірісте  немесе  доктарантурада  керек  болу  үшін  білімін  кенейтіу және ой-өрісін терендету;  

-

 кәсби 

мамандығы 

үшін 

ақпараттық және 

компьютерлік 

технологияларды қолдану. 

білікті болу:  

-

 мамандығы бойынша әдіснама аймағын зерттеуге;  

-

 компьютерлік  техниканың  инженері  қызметі  мамандығы  үшін 

программалық жүйені жобалаутехнологиясын қолдануға машықтану; 

-

 

кәсби білімін ортаға байланысты дамытып отруға машықтану.  

3.4  Пәннің  қайта  деректемелері:      Информатика,  Бағдарламалау 

технологиялары,  «Ақпараттану  және  математикалық  модельдеу»,  «Ғылым 

және  білім  берудегі  ақпараттық  технологиялар»,  «Графтар  теориясы», 

«Объектілі-бағытталған  программалау»,  «Программалық  қамтаманы  кұру 

технологиясы». 

3.5  Пәннің  кейінгі  деректемелері:    «Программалық  жүйелерді 

жобалау  технологиялары»  пәнін  оқу  кезінде  алған  білімдерін  мамандықтың 

пәндерінде және дипломдық жобалауда қолданады. 

 

4. Пәннің құрылымы және мазмұны

 

 

4.1 Теориялық дайындық  

Тақыр


ып № 

Тақырыбы (модулдер, бөлімдер) 

Пайдалан

ған 


әдебиет 

нөмірі 


Сағат 

саны 


 Кіріспе.  

Пәннің 

қүрылымы және 

оқып-үйретілуі. 

Программалық  жүйелерді  жобалаудың  мақсаты  мен 

міндеттері.  Жобалау  дамуының  қысқаша  тарихы. 

Программалық 

жүиелерді 

жобалау 

кезінде 


қолданылатын  негізгі  ұғымдар:  әдістер,  құралдар, 

ұйымдастыру,  технология.  Жобалау  жүйесінің  және 

үрдісінің  мазмұны.  Ақпараттық  ортаның  пәндік 

аймағының 

түсінігі. 

Программалық 

жүйелерді 

жобалаудағы 

объектілі-бағдарланған 

әдістермен 

байланысты 

сүрақтар 

жиыны. 

Жобалау 


технологияларына  шолу.  Программалық  жүйелерді 

өңдеушілерге қазіргі заман талабына сай кәсіптік талaп. 

Дәрістер,

Ә.1,2,3,4,

5,7,10,12 Программалық 

жүйелерді 

жобалау 

технологияларыньң негізгі түсініктері.  

"Програмалық  жүйелерді  жобалау  технологиясы" 

пәні  мақсагы,  мәні.  Ақпараттық  жүйе  ұғымы.  Бір 

қолданушы,  көп  қолданушы,  кіші  және  корпоративті, 

жергілікті, 

таратыпымды 

ақпараттық 

жүйелердің 

құрамы, құрылымы және мақсаты. Жаңашыл ақпараттық 

Дәрістер,

Ә.1,2,3,4,

5,7,10,12 

1

 


жүйелердің 

программалық 

қамтамасын 

құру 


ерекшеліктері. Программалық жүйелерді қүру кезеңдері, 

талаптарды 

калыптастыру, 

мағыналы 

жобалау, 

модельдерді  құру,  үйлестіру  және  тестілеу  үрдістері. 

Жобалауда 

программмалық 

инженерия 

әдістері. 

Программалық 

қамтамаларды 

қүрылымдық 

және 


нысанды  бағдарланған  жобалау  әдістері  мен  олардың 

тұжырымдамалары. 

Жобалау 

технологиясына 

қойылатын талаптар. 

3  


Программалық камтаманың өмірлік циклдері.  

Ақпараттық 

жүйелердің 

программалық 

қамтамасының  өмірлік  циклдері.  Өмірлік  циклддер 

үрдістері: 

негізгі, 

көмекші, 

ұйымдастыру. 

Программалық  қамтаманың  өмірлік  циклі  үрдістерінің 

өзара 

байланысы. Өмірлік 

цикл 


модельдері. 

Программалық  қамтаманы  қүру  кезеңдері.  Жобалау 

үрдістерін  отандық  жэне  халықаралық  стандарттармен 

үйлестіру.   

Дәрістер,

Ә.1,2,3,4,

5,7,10,12 

1

 

Програмалық қамтаманы құруды ұйымдастыру.  

Программалық  қамтаманы  құрудың  канондық 

жобалау  әдістері.  Канондық  жобалаудың  үрдісінің 

кезеңдері  мен  өзара  үйлесімділігі.  Ақпараттық  жүйенің 

жобалау 

кезеңін 


зерттеу 

және 


қалыптастыру. 

Ұйымдастыру  әрекеттерінің  модельдері  ("бар  болғаны" 

және  "қалай  болуы  қажет").  Техникалық  және  ағымдық 

жобалау  кезеңдерінің  ерекшеліктері,  жүмыс  кұрамы. 

Жобалық  құжат  құрамы.  Типтік  жобалау  ұғымы, 

ерекшеліктері  мен  әдістері.  Типтік  шешімдерді 

қолдануды  бағалау.  Типтік  жобалау  шешімі,  кластары 

мен  құрылымы.  Ақпараттық  жүйені  типтік  жобалау 

элементтерінің  құрамы  мен  мағынасы.  Қолданбалы 

программалық  қамтамалардың  типтік  жобалаудағы 

орны. Ақпараттық жүйелерді алдын ала жобалау үрдісі. 

Дәрістер,

Ә.1,2,3,4,

5,7,10,12 

1

 Функциональдық  егізу  аймағын  талдау  және 

модельдеу.  

Ұйымдастырылған  бизнес  модельдеудің  негізгі 

үғымдары.  Компания  мақсаты,  мақсаттар  ағашы  және 

оны  орындау  стратегиясы.  Компанияның  статикалық 

және  динамикалық  сипатталуы.  Бизнес  потенциал, 

үрдістік  ағындық  модельдер,  дректер  қүрылымының 

модельдері,  толық  бизнес  модель,  бизнес  модельдеу 

шаблондары  үғымдар  мен  қолданыстары.  Компанияның 

ұйымдастыру  функциональдық  құрылымын  құру. 

Ұйымдастыру модельдерінің ақпраттық технологиялары. 

Дәрістер,

Ә.1,2,3,4,

5,7,10,12 

1

 

Ақпараттык 

жүйенің 

ирограммалық 

қамтамасьшың 

функцнональдық 

талаптарын 

қалыптастыру.  

Үрдістік  ағындар  моделі.  Ұйымның  жұмысын 

ұйымдастыруда 

үрдістік 

әдістер. 

Матрицалық 

ұйымдастыру 

мен 


үрдістік 

ұйымдастыру 

түжырымдарының 

үйлесімділігі. 

Үрдістік 

әдістің 


Дәрістер,

Ә.1,2,3,4,

5,7,10,12

 

1 

элементтері:  Үрдіс  шекарасы,  негізгі  рольдер,  мақсат 

ағашы,  көрсеткіштер  мен  функциялар  ағашы.  Үрдістері 

ажырату  мен  жіктеу.  Негізгі  үрдістер,  басқару  және 

қамтамасыз ету үрдістері. Ұйымды жобаалды зерттеу. Пән аймағын модельдеу әдістемесі.   

Пән  аймағының  қүрылымдылық  моделі.  Нысандық 

және  функциональдық  құрылым.  Басқару  құрылымы. 

Ұйымдастыру 

құрылымы. 

Пән 


аймағын 

функционгальдық 

бағдарланған 

және 


нысаңды 

бағдарланған  модельдеу  әдістемелері.  Функциональная 

методика  IDEF  функциональдық  әдістемесі.  Дректер 

ағынының  функциональдық  әдістемесі.  Модельдеу 

әдістемелерін салыстыру.       

Дәрістер,

Ә.1,2,3,6,

7,9,15,16

 

1

 8   

Bpwin 

құралдарымен 

бизнес 

үрдістерді 

модельдеу.  

Іскер  үрдістерді  модельдеуде  қолданылатын  Case 

құралдар.  BPwin  аспаптық  құралдар  ортасы.  IDEF0 

моделін  құру  қағидалары.  IDEF0  диаграммалары: 

контекстік диаграмма, декомпозициялау диаграммалары, 

түйіндер  ағашы  диаграмасы.  Құндық  талдау:  шығындар 

обьектісі,  шығындар  көзі  жэне  ортасы,  Деректер 

ағынының  диаграммасы  (DFD):  жүмыстар,  сыртқы 

маңыздар(сілтемелер),  жұмыстар  ағыны,  декректер 

қоймасы. IDEF3 үрдістерін сипаттау әдістері: жұмыстар, 

байланыстар, 

сілтемелер 

нысаны. 

Имитациялық 

модельдеу: ағындар мен көздері, кезектер, үрдістер. 

Дәрістер,

Ә.1,2,3,6,

7,9,15,16

 

1

 

Ақпараттық  жүйелерді  ақпараттық  қамтамасыз 

ету.  

Сыртқы  ақпараттық  қамтама.  Ақпараттар  үғымы, 

жіктелуі.  Ақпаратты таңбалау үрдісітері  мен талаптары. 

Классификатрларды  жобалау  үрдісі.  Құжаттар  құрамы. 

Машина  іші  ақпараттық  қамтама.  Электрондық 

құжаттардың 

экрандық 

формаларын 

жобалау. 

Ақпараттық қор және оның ұйымдастырылуы. 

Дәрістер,

Ә.1,2,3,6,

7,9,15,16

 10 

Ақпараттық қамтаманы модельдеу.  

Деректерді  модельдеу.  IDEFI әдісі. ERwin  аспаптық 

кұралдар  ортасында  деректер  модельдерін  бейнелеу. 

ERwin  интерфейстері.  Модельді  бейнелеу  деңгейлері. 

Деректердің  логикалық  моделін  құру:  логикалық 

модельдің  деңгейі;  маңыздары  мен  атрибуттары; 

байланыстар;  маңыздар  типі  мен  зерттеу  иерархиясы; 

кілттер,  деректерді  нормальдау;  домендер.  Деректердің 

физикалық  моделін  құру:  физикалық  модельдер 

деңгейлері; 

кестелер; 

валидациялау 

ережелері; 

индекстер;  триггерлер  мен  сақталымды  процедуралар; 

деректер  қоймасын  жобалау;  тура  жэне  кері  жобалау. 

Генерация  кода  клиентской  части  с  помощью  ERwin 

арқылы  клиент  бөлігін  модельдеу.  Қорытынды  есептер 

қалыптастыру. Сөздік кұру. 

 

Дәрістер,Ә.1,2,3,6,

7,9,15,16

 

2

 11 

Модельдеудің  унифицирленгеи  тілі  -  Unified 

Дәрістер,

2

 


Modeling Language (UML).  

UML 


диаграммалары.  Кластар  және  кластар 

стереотиптері. 

Кластар 

диаграммалары. 

Өзара 

әрекеттесу диаграммаларының элементтері - объектілер, хабарлар.  Прецеденттер  диаграммасы,  элементтері. 

Күйлер диаграммасы: алғашқы күй, соңғы күй, өтімдер. 

Өзара  ішкі  күйлер.  Тізбек  және  орналастыру 

диаграммалары. 

Ә.1,2,3,6,

7,9,15,16

 

12 


UML  и  Rational  Rose  құралдарын  қолданып 

ақпараттық жүйелерді жобалау кезеңдері.  

UML-диаграммаларының 

негізгі 

типтері 


мен 

олардыц 


жобалау 

үрдісінде 

қолданысгары. 

Диаграмамалар  өзара  байланыстары.  UML  итеративтік 

жобалау  әдістемесін  Rational  Rose  құралында  іске 

асыру.  Акпараттық  жүйені  жобалау  кезеңдері:  бизнес-

прецеденттерді  модельдеу.  бизнес-объектілер  моделін 

құру, деректердің концептуальды моделін құру,  жүйеге 

қойылатын талаптарды құру, қалыптастыру, талаптарды 

талдау және жүйені алдын ала жобалау үрдісі, деректер 

қорын модельдеу, жүйенің іске асырылуын жобалау. 

Дәрістер,

Ә.1,2,3,6,

7,9,15,16

 

2

  

Барлығы 

 

 15

 

  

4.2 Практикалық дайындық 

 

 4.2.1 Зертханалық жұмыстардың үлгілік тізімдері 

 

Зертханалық  тапсырмалар  программалық  қамтамаларды  типтік жобалауда  қальштастырылатын  негізгі  қржаттардың  құрамын,  мағынасын 

біліп оларды бизнес үрдістерді жобалау диаграммаларын құру кезінде дұрыс 

пайдалануға  машықтануға  мүмкіндік  береді.  Төменде  кәсіпорындарды 

зерттеуде  ақпараттық  жүйе  және  оның  программалық  қамтамасын  құру 

кезінде тұрғызылатын диаграммалар құрамы келтірілген: 

Тақыры


п № 

Тақырыбы  

Пайдаланған 

әдебиет 


нөмірі және 

бөлімі 


Сағат 

саны 

PLATINUM  BPwin  көмегімен  модельдерді түрғызу және функциональды модельдеу.                                                 

 

Дәрістер,Ә.1,2,3,4,5,7,10,

12

 IDEF және IDEF3 диаграммасының тұрғызылуы. 

Дәрістер,Ә.1

,2,3,4,5,7,10,

12

 4

 DFD  диаграммасының  тұрғызылуы.        ErWin 

арқылы деректер моделін жобалау. 

Дәрістер,Ә.1

,2,3,4,5,7,10,

12

 4

 


Құрылымдық жобалау.

 

Дәрістер,Ә.1,2,3,4,5,7,10,

12

 4

 Обьектілі-бағдарланған 

модельдеу 

және 

объектілі-бағдарланған CASE-жүйесінің 

(Rational Rose) көмегімен модельдерді тұрғызу.                                                                                   

 

Дәрістер,Ә.1,2,3,6,7,9,15,

16

 4

 Прецеденттер 

және 


өзара 

қарым-қатынас 

диаграммасының тұрғызылуы.

 

Дәрістер,Ә.1,2,3,6,7,9,15,

16

 4

  

Жарамдылық, 

белсенділік, 

класстар, 

орналастыру  және  күйлер  диаграммаларының 

тұрғызылуы.     

 

Дәрістер,Ә.1,2,3,6,7,9,15,

16

  

Барлығы:  

30 

 

4.3 Есептеу – графикалық жұмыстары 

1 Құрылымдық әрекетті қолданып, бағдарламаларды жобалау (жобалау 

алдында  қамтама  аумағын  зерттеу.  Есептің  қойылуы.  Техникалық 

тапсырмаларды  дайындау.  Есепті  шешу  үшін  тәсілді  таңдау  және  негізгі 

алгоритмін  құру.    Бағдарламаның  құрылымдық  сұлбасын  құру; 

технологияларды  таңдау,  бағдарламалау  тілімен  ортаны;  қолданушы 

интерфейсін жобалау)

2  Таңдалған  бағдарламалау  ортасында  құрылған  бағдарламаны  тарату 

(қолданушы интерфейсін дайындау). Тестілеу. Отладка жасау. 

3 Бағдарлама құжаттарын құру. 

 

4.4 

СӨЖ тақырыптары  

Магистранттардың 

өзіндік 

жұмысы 


ғылыми 

және 


аралық 

әдебиеттермен білім деңгейін көтеруге бағытталған. Жұмыстың берілген түрі 

магистранттармен  реферат  түрінде  пән  мазмұнында  қарастырылған 

тақырыптарды  тереңірек  оқып  үйренуге  негізделіп  орындалады,  мысалы, 

жобалудың  қазіргі  заман  талабына  сай  технологияларына  шолу, 

программалық  жүйелерді  жобалау  кезінде  CASE-  технологияларды 

қолданудың тиімділігін бағалау және талдау. 

4.4.1  МОӨЖ  тақырыптары                                                       22 часов 

COM  каталогтарының  әкімшілігі.  Компьютердің  программалық 

құралдары.  Программалау  технологиясы.  Негізгі  түсініктер  мен  мәліметтер. 

Компьютерді 

программалық 

қамтамасыз 

етіудің 

жалпы 


түсінік. 

Программалауды 

автоматтандыру 

әдістері. 

Программалаудың 

интеграцияланған  жүйелері.Программа  құрудың  сатылары  мен  деңгейлері. 

Программалаудың технологиялары  және оның дамуындағы негізгі кезеңдері. 

Күрделі  бағдарламалар  жүйесін  дайындаудағы  проблемалар.  Күрделі 

жүйелерді  құрудағы  блоктық-  иерархалық  икемділік.  Программалады 

қамтамасыздандыруды  дайындаудың  кезеңдері  мен  өмірлік  циклдары. 

ASP.NET  технологиялары.  Программалардың  қамтамасыз-дығын  құру 


үрдісінің  сапалық  бағасы.  Программаның  өмірлік  циклінің  моделдері. 

Классикалық  (каскадтық),  аралық  тексеру,  спиральдық  модельдер. 

Программаның құрылу сатылары мен өмірлік циклдары. 

Объектілік  әрекет.  Талаптарды  талдау,  спецификациясын  анықтау  және 

Программалық  қамтаманы жобалау.  

Алгоритмдік  тілдің  қолдануы  және  оған  қойылатын  талаптар. 

Процедураға бағынатын тілдер және объектілерге бағытталған программалау 

туралы  түсініктер.  Объектілік  әрекет  кезінде  бағдарламаларды  дайындау 

ерекшеліктері.  “Пайдалану  варианттарын”  анықтау.  Пән  аумағының 

концептуальды  моделін  құру.  Тәртібінің  жазбасы.  Жүйелік  оқиғалармен 

операциялар.  Программа  қамтамасының  құрылымын  өңдеу.  Объектілер 

арасындағы  қарым-қатынасын  анықтау.  Кластарды  жобалау.  Программалық 

компонентерді жинау. Drag&Drop технологиялары. 

 

4.4.2 МӨЖ    тақырыптары                                                         23 часов 

Қолданушы интерфейсін дайындау. Қолданушы интерфейсінің типтері 

және  оларды  дайындау  жолдарының  кезеңдері.  Интерфейс  пайдаланатын 

қолданушы  және  бағдарлама  моделі.  Компьютер  мен  пайдаланушының 

диалогын  ұйымдастыру.  Диалогтардың  жіктеулері  және  оның  жалпы 

дайындау 

принциптері.  Қолданушы 

интерфейсінің 

интеллектуалды 

элементтері. 

Программалық  қамтаманы  тестілеу  және  отладкалау.    Программалық 

құжаттарды  құрастыру.  ПҚ  сапасын  тексеру  түрлері.  Қолмен  тексеру  . 

Құрылымдық  тестілеу.  Фнкциональды  тестілеу.  Бағалау  тесті.  Қателер 

түрлері.  ПҚ  әдістері  мен  құрамы.  Программалаудың  сапалық  көрсеткіші. 

Программаның  оқылатындығы,  комментариялар.  Программаларды  өңдеу 

және  сатылары.  Программаларды  құжаттау.  МСТ  бекіткен  программалық 

құжаттау  түрлері.  Программа  құжаттарының  түрлері.  Түсінік  хат.  Қолдану 

басшылығы.  Программа  лық  құжаттарды  дайындаудың  негізгі  тәртіптері. 

Өткен  материалдарды  қайталау.  Студенттердің  алған  білімінің  кейінгі 

оқуында және олардың болашақ инженерлік қызметіндегі тәжірибиелік мәні 

мен  маңызы.  Программалау  тілдері  мен  технологияларының  дамуындағы 

болашақ бағыттары. 

Құрылымдық  әрекет.    Талаптарды  талдау,  спецификациясын  анықтау 

және  Программалық    қамтаманы  жобалау.  Бағдарламалық    қамтаманың 

спецификациялары.  Құрылымдық  мәліметтер.  Математикалық  есептер 

моделі,  есептеу  тәсілдерін  таңдау  және  құру.  Құрылымдық  және 

функционалдық  сұлбаларды  құру.    Case  –  технологиясы.  Мәліметтер 

құрылымын жобалау.   

 

5 Аралық және қорытынды бақылау сұрақтары 

1  Программалау технологиясы. Негізгі түсініктер және әдістер. Бірінші 

бейберекетсіз (стихиялық) программалау сатысы. 

2  Программалау технологиясы. Негізгі түсініктер және әдістер. Екінші 

құрылымдық ( структуралық) программалау сатысы. 


3  Программалау технологиясы. Негізгі түсініктер және әдістер. Бірінші 

бейберекетсіз (стихиялық) программалау сатысы. 

4    Программалау  технологиясы.  Негізгі  түсініктер  және  әдістер. 

Үшінші нысанды  бағытталған программалау сатысы. 

5    Программалау  технологиясы.  Негізгі  түсініктер  және  әдістер. 

Төртінші компоненттік әдіс және CASE операторын қолдану сатысы. 

6  Программалау технологиясы. Негізгі түсініктер және әдістер. Бірінші 

бейберекетсіз (стихиялық) программалау сатысы. 

7    Программалау  технологиясы.  Негізгі  түсініктер  және  әдістер. 

Блоктық ирархиялық әдіс. 

8  Программаның құрылу сатылары мен өмірлік циклдары. 

9    Программаның  өмірлік  циклінің  эволюциясы  (  дамуы  ).  Каскадтық 

модель және аралық тексеру моделдері. 

10    Программаның  өмірлік  циклінің  эволюциясы  (  дамуы  ). 

Спиральдық модель және аралық тексеру моделдері. 

11 Программаның құндылығын бағалау және технологиялық түсінігі. 

12  Программаның  технологиялық  түсінігі.  Модульдер  мен  олардың 

қасиеттері. 

13  Программаның  технологиялық  түсінігі.  Модельдерді  тіркеу  мен 

олардың қасиеттері. 

14 Программаның технологиялық түсінігі. Модульдердің байланысы. 

15  Шығатын  (  восходящий  )  әдіс.  Орр  диаграммалары.  Шықпайтын  ( 

неисходящий ) әдіс. Jecson диаграммалары. 

16  Құрылымды  және  құрылымды  емес  программалау.  Псевдокодтар 

көмегі арқылы  алгоритмдерді құру. 

17 Flow формаларын және Насси – Шнейдерман диаграммалары. 

18  Программаны  өрнектеп  жазу  стилі.  Мәліметтер  компоненттеріне 

қатысты диаграммалар. 

19  Программаның  эффектілігі  мен  технологиялығы.  Жадыны  

экономдау әдісі. 

20  Программаның  эффектілігі  мен  технологиялығы.  Жұмыс  істеу 

уақытын қысқарту әдістері. 

21  Функционалдық  принцип  бойынша  программалық  өнімдердің 

классификациялары. 

22 Техникалық есептерді құру. Мәліметтер тобының диаграммалары. 

23 Сұлбалық әдістегі программалардың спецификациясы. 

 

6 Магистрантардың баға деңгейі жөнінде ақпараттар

 

6.1 Бағалау жүйесі

 

 

Сіздің білім деңгейіңіз оқудың кредиттік технологиясында қабылданған курс бағдарламасы бойынша қорытынды бағалар шкаласына 

сәйкес бағаланады (1

– кесте).  

 

1 – кесте 

 

Баға 

Балдың сандық

 

Пайыздық


 

Бағаның бұрынғы түрі

 

 


эквиваленті

 

мазмұны 

 

  

 

 А

 

4,0 

95-100


 

Үздік


 

 

А- 

3,67


 

90-94


 

 

 В+

 

3,33 

85-89


 

Жақсы


 

 

В 

3,0


 

80-84


 

 

 В-

 

2,67 

75-79


 

 

 С+

 

2,33 

70-74


 

Қанағат


 

 

С 

2,0


 

65-69


 

 

 С-

 

1,67 

60-64


 

 

  

 

  

 

D+ 

1,33


 

55-59


 

 

 D

 

1,0 

50-54


 

 

 F

 

0 

0-49


 

Қанағаттанарлықсызсыз

 

 

 Рұқсат 

рейтингісінің 

бағасы 

семестр 


бойына 

жинақталады. 

Жұмыстардың  әр  түрі  100  баллдық  шкаламен  бағаланады  және  2  –  кестеге 

сәйкес  коэфиициенттік  деңгей  рұқсаты  ағымдағы  бақылаудың  орташа 

бағасына қосылады.

 

 2 – кесте. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы.

 

Параметрлер 

Коэффициент салмағы

 

 

 Зертханалық жұмыстардың

 

0,4 

орындалуы

 

 

Есептеу – графикалық жұмыстары 

0,5


 

 

 Дәріс сабақтарына қатысуы

 

0,1 

 

 Ағымдағы бақылаудың орташа

 

1,0 

бағасы (Ор)

 

 

 Аралық бақылау (АБ) академиялық күнтізбеге сәйкес семестрде екі рет 

өткізіледі.  Әр  АБ  (А1  және  А2)  100-баллдық  шкаласымен  бағаланады, 

ақпараттық жүйемен АБ бағасының орташа мәні есептеледі

 

 Б

ор

=(Б1

2)/2 және 0,2 

салмақ коэффициентпен қабылдау бақылауына қосылады:

 

 

БР = 0,2Бор+0,8Ор. 

 

Пән бойынша қорытынды баға шығарылады  Қ=0,6БР+0,4Е,

 

 Е – емтихандық бағасының сандық баламасы.

 

 6.1 Баллдың қойылу саясаты

 

Максималды  бағалар  жұмыстың  сапасына  және  орындалуына  карап қойылады.  Тесттілік тапсырмалардың және дәріске қатысу бағалары тесттің 

дұрыс  жауаптар  санына  және  жіберілген  дәрістік  сабақтардың  санына 

байланысты қойылады.

 

6.2 Білім алушылардың оқу орындарының баға аударымдары

 

 


ҚР-да  оқитындардың  оқу  жетістіктерінің  бағалаудың  баллдық-

рейтингтік әріптік жүйесіне ECTS (кредиттерді жинақтау және трансферттің 

(ауыстырудың) Европалық жүйесі) бойынша бағаларды және кері ауыстыру 

3-4 кестелерге сәйкес орындалады.

 

 

3  кесте  -  ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерінің  бағалаудың  баллдық-рейтингтік әріптік жүйесі ECTS бойынша бағаларды ауыстыру

 

 ECTS

 

Әріптік 

Балдың


 

Пайыздық


 

Бағаның бұрынғы

 

бойынша


 

жүйедегі


 

сандық


 

мазмұны


 

түрі


 

бағалар


 

бағалар


 

эквиваленті

   

 

A 

A

 4,0

 

100 

Өте жақсы

 

 

  

 

 B

 

B+ 

3,33


 

85

 Жақсы

 

  

 

  

C

 B

 

3,0 

80

  

 

  

 

 D

 

C 

2,0


 

65

 Қанағаттанарлық

 

  

 

  

E

 D

 

1,0 

50

  

 

  

 

 FX, F

 

F 

0

 0

 

Қанағаттанарлықсыз 

 

  

 

  

4  кесте  -  Балды  –  рейтингтік  әріптік  РК  баға  жүйесіне  сәйкес  ECTS 

бойынша бағалар

 

 Әріптік

 

Балдың 

Пайыздық


 

Бағаның бұрынғы

 

ECTS


 

 

системадағы 

сандық


 

бойынша


 

 

мазмұны 

түрі


 

 

баға 

эквиваленті

 

баға


 

 

  

 

А 

4,0


 

95-100


 

Үздік


 

А

  

А-

 3,67

 

90-94 

 

  

 

В+ 

3,33


 

85-89


 

Жақсы


 

В

  

В

 3,0

 

80-84 

Жақсы


 

 

 В-

 

2,67 

75-79


 

С

  

 

 С+

 

2,33 

70-74


 

Қанағаттанарлық

 

 

 С

 

2,0 

65-69


 

 

  

С-

 1,67

 

60-64 

Қанағаттанарлық

 

D

  

D+

 1,33

 

55-59 

 

  

D

 1,0

 

50-54 

Қанағаттанарлық

 

E

  

F

 0

 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз

 

FX, F


 

 

 Оқып  жүргендер  пән  бойынша  Р  50%  төмен  алғандар,  Retake  өтулері 

міндетті (қайталап оқу және тапсыру).

 

 

Қорытынды  бақылау  –  ауызша  емтихан.  Емтихан  сұрақтары  мен тапсырмалары  теориялық  және  практикалық  бөліктеріне  қатысты  дәрістік 

сабақтардың зерттеу жұмыстарына қатысынсыз анықталады, 1:1тең болады.

 

 

7 Курс саясаты: 

-

 сабаққа кешікпеу және сабақты жібермеу;  

-

 мұғалімнің ұсынған дәрісін мұқият тыңдау;  

-

 сабаққа белсенді түрде қатысу;  

 


-

 

белгілі  себептермен  жіберілген  зертханалық  сабақтарды  өтеу (деканаттан жеке рұқсат қағазы болған жағдайда);  

 

- 

курстық  жұмысты  қорғауға  семестр  аяқталуынан  бір  апта  бұрын 

өткізу;  

-

 кітапханада және үйде өзбетімен оқу.  

 

8 Академиалық этикалардың нормасы:

 

-

 тәртіптілік;  

 

-

 ұқыптылық;  

-

 адалдық;  

-

 жауапкершілік;  

 

- 

дәрісте ұялы телефондарды өшіріп жұмыс істеу  

 

Түсініспеушілік  тудыратын  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен, эдвайзермен  ашық  талқылануы  керек,  ал  түсіністікке  қол  жеткізілмесе  бұл 

мәселе деканат қызметкерлеріне жеткізілуі керек.

 

 

Әдебиеттер тізімі 

Негізгі: 

 

1  Орлов  С.А.,  Технология  разработки  программного  обеспечения. Учебник. - СПб: Питер, 2002,2012. 

2 С.В. Маклаков BPWin, и ERWin. CASE-разработки информационных 

систем. - М.:ДИАЛОГ-МИФИ, 2000 - 256 с. 

3  Грейди  Буч,  Джеймс  Рамбо,  Айвар  Джекобсон,  Язык  UML. 

Руководство пользователя: Пер. с англ - М.: ДМК Пресс, 2001. 

4  Марка  Д.А.,  Мак  Гоуэн  К.  Методология  структурного  анализа  и 

проектирования. М., "МетаТехнология", 1993. 

5 Калянов Г.Н. CASE. Структурный системный анализ (автоматизация 

и применение). М., "Лори", 1996. 

6  Шлеер  С.,  Меллор  С.  Объектно-ориентированный  анализ: 

моделирование мира в состояниях. Киев, "Диалектика", 1993. 

7 Гагарина, Л.Г.   Технология разработки программного обеспечения.- 

М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2009,2011,2012. 

Панюкова  Т.А.  Проектирование  программных  средств.-М.: «ЛИБРОКОМ»,2012 

9  Крылов  Е.В.  Техника  разработки  программ.  Кн.2.  Технология, 

надежность и качество программного обеспечения. - М.,2008 

10 


Скопин  И.Н

.

  Основы  менеджмента  программных  проектов.  -

М.: 


«Бином», 2004,2009,2012

 

11  Кулямин  В.В.  Технологии  программирования.  Компонентный подход.-М.,2007,2014 

 

Қосымша: 

12 Шилдт Г. JAVA Полное руководство. -М.: «Вильямс», 2012,2013 

13 Лафоре Р. Структуры данных и алгоритмы JAVA. - СПб.: «Питер», 

2011 


1

 

14 Гергель В.П. Теория и практика параллельных вычислений. - М.: «Интернет-УИТ: Бином», 2007,2013 

 


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет