Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы


Оқу жүктемесінің ең жоғарғы көлеміне қойылатын талаптаржүктеу 0.5 Mb.
Pdf просмотр
бет2/14
Дата12.03.2017
өлшемі0.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

4. Оқу жүктемесінің ең жоғарғы көлеміне қойылатын талаптар
      21. Тәрбиеленушілер мен білім алушылардың апталық оқу жүктемесінің ең жоғарғы шекті 
көлемі, ұйымдастырылған оқу қызметінің ұзақтығы баланың денсаулығы мен психикасын қорғау 
мақсатында енгізіледі.
      22. Мектепке дейінгі білім берудің барлық деңгейлеріндегі оқу жүктемесі үлгілік оқу 
жоспарында белгіленген.
      Ұйымдастырылған оқу қызметінің ұзақтығы:
      ерте жастағы балалар үшін – 7-15 минут;
      мектепке дейінгі орта жастағы балалар үшін – 15-20 минут;
      мектепке дейінгі естияр жастағы балалар үшін – 25-30 минутты құрайды.
      23. «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
 негізінде 
Заңының
мектепке дейінгі ұйымдардың және білім беру ұйымдарындағы мектепалды сыныптардың педагог 
қызметкерлерінің айлық еңбекақысын есептеу үшін оқу жүктемесінің апталық ең жоғарғы көлемі 24 
сағатты құрайды (МЖМБС-ның бес білім беру саласының мазмұнын іске асыруға бағытталған негізгі 
оқу жүктемесіне 20 сағат, мектепке дейінгі ұйымның күн тәртібіне сәйкес жүзеге асырылатын басқа
іс-әрекет түрлеріне (ойын, дербес, шығармашылық, жеке жұмыс және т.б.) 4 сағат көзделген).
Мектепке дейінгі       
тәрбие мен оқытудың     
мемлекеттік жалпыға міндетті
стандартына қосымша    
1-кесте
Денсаулықты сақтау дағдылары
Р/
с 

Дағдылар тізбесі
1 жастан бастап
2 жасқа дейін
2 жастан 
бастап 3 
жасқа дейін
3 жастан 
бастап 4 жасқа
дейін
4 жастан бастап 
5 жасқа дейін
5 жастан бастап 6
жасқа дейін
1
2
3
4
5
6
7
Ересектердің 
көмегімен 
жуынудың, 
Жеке бас 
гигиенасының 
Жеке бас 
гигиенасының 

1 Мәдени-гигиеналық
дағдылар
киінудің, 
шешінудің 
қарапайым 
дағдыларын 
орындайды
алғашқы 
дағдыларын 
меңгерген
қағидаларын 
біледі және 
сақтайды
Гигиеналық 
шаралардың 
орындау ретін 
біледі
Гигиеналық 
шараларды 
өздігінен 
орындайды
2 Дене тәрбиесі
Белгілі бір 
бағытта жүріп, 
жүгіре алады
Жүгіру, 
өрмелеу және 
секірудің 
алғашқы 
дағдыларын 
меңгерген
Негізгі 
қимыл-қозғалыс
түрлерін 
орындаудың 
қарапайым 
дағдыларын 
меңгерген
Өмірлік маңызы 
бар 
қимыл-қозғалысты
өздігінен 
орындай алады
Негізгі 
қимыл-қозғалысты 
орындау кезінде 
шығармашылық 
танытады
3
Дербес қимыл 
белсенділігі
Қатар ойнай 
алады, 
кеңістіктегі 
ашық, зейінді 
тартатын 
заттарды өз 
бетінше таба 
алады
Шағын топта 
бірге ойнай 
алады
Бірлескен 
ойындарда 
қарапайым 
ережелерді 
сақтай алады
Өз бетінше түрлі
ойындар ойнай 
алады, барлық 
ойын ережелерін 
сақтай алады
Балалар тобымен 
қимыл ойындарын 
ұйымдастыру 
дағдыларына 
біледі
4
Салауатты өмір 
салты
Күнделікті 
шынығу 
тәсілдерін 
біледі
Шынықтыру 
шараларын 
өткізу 
кезінде 
жағымды 
көңіл-күй 
танытады және
қауіпті 
жағдайда 
сақтық 
танытады.
Салауатты өмір
салтының 
қарапайым 
ережелерін 
біледі, 
ересектердің 
көрсетуімен 
дене шынықтыру
элементтерін 
орындайды
Балабақшада өзін
ұстаудың 
қарапайым 
ережелерін 
біледі және 
сақтайды. 
Өсімдіктерге, 
жануарларға, 
жәндіктерге 
қарым-қатынас 
жасай біледі.
Қауіпсіздік 
қағидаларын 
саналы түрде 
орындайды. Дене 
шынықтыру 
шараларының 
қажеттілігі мен 
маңыздылығын 
түсінеді
2-кесте
Коммуникативтік-тілдік дағдылар
Р/
с 

Дағдылар 
тізбесі
1 жастан бастап
2 жасқа дейін
2 жастан бастап
3 жасқа дейін
3 жастан бастап
4 жасқа дейін
4 жастан бастап
5 жасқа дейін
5 жастан бастап 
6 жасқа дейін
1
2
3
4
5
6
7
1
Қарым-қатынас 
мәдениеті
Жай сөйлеммен 
айтылған 
өтінішті 
орындай алады
Құрбыларымен 
қарым-қатынасқа
түсе алады
Ересектердің 
сөзін түсінеді.
Сұрақтарды 
Ересектермен, 
балалармен 
қарым-қатынасқа
түседі және 
Қоғамдық 
орындардағы 
тәртіп 

тыңдайды, 
оларға жауап 
бере алады
олардың 
өтініштерін 
орындай алады
ережелерін 
біледі және 
оларды сақтайды.
2
Тілдің 
грамматикалық 
құрылымы
Жеңіл сөздерді 
қолданып, 
оларды 
түсіндіре алады
Өз ойын 
түсінікті дұрыс
жеткізе алады
Қажетті сөздер 
мен сөз 
тіркестерін 
қолдана алады
Ересектердің 
сұрақ қоюы 
арқылы салалас 
және сабақтас 
құрмалас 
сөйлемдерді 
үйлесімді 
құрастыра алады
Сөйлеуге сыни 
қарым-қатынас 
таныта алады, 
грамматикалық 
дұрыс сөйлеуге 
тырысады
3
Сөйлеудің 
дыбыстық 
мәдениеті
Дауысты 
дыбыстарды және
дауыссыз 
дыбыстарды 
артикуляциялық 
қатынаста 
жеткілікті 
түрде анық айта
алады
Дауысты және 
дауыссыз 
дыбыстарды 
дұрыс дыбыстай 
алады
Сөздердің 
дыбысталуын 
тыңдай отырып, 
оларды анық 
айтады
Ана тілінің 
барлық 
дыбыстарын 
дұрыс айтады
Дыбыстарды 
саралай отырып, 
интонациялық 
мәнерлеудің 
әртүрлі 
тәсілдерін 
қолданып, 
сөздерін 
белсенді түрде 
құбылтып ойнай 
алады
4 Сөздік қор
Ересектердің 
айтқан сөздері 
мен сөз 
тіркестерін 
айтады
Өзі, отбасы 
мүшелері, 
сүйікті 
ойыншықтары 
туралы 
сұрақтарға 
жауап бере 
алады
Барлық 
әрекеттерді, 
заттар мен 
құбылыстарды, 
олардың 
белгілерін және
сапасын атайды
Көрнекі 
жағдаяттарсыз -
ақ сөздерді 
қолданып, 
сөйлеуде 
етістіктерді 
белсенді 
қолдана алады
Сөйлемде антоним
, синоним 
сөздерді қолдана
отырып, тілдегі 
сөздің көп 
мағыналығын 
түсінеді
5
Байланыстырып 
сөйлеу
Тапсырманы 
мұқият тыңдайды
және оны басқа 
адамға 
жеткізуді, 
қысқа фразалар 
мен сөздерді 
қолданып өтініш
жасай алады
Тілектерін, 
ойларын, 
сезімдерін айту
үшін сөздерді 
қолдана алады
Табиғаттың тірі
және өлі 
нысандарын 
бақылау, 
суреттерді, 
заттарды 
қарастыру 
арқылы 
сұрақтарға 
дұрыс жауап 
бере алады
Диалогтік 
сөйлеудің, 
тілдесудің 
негізгі 
формасын 
меңгерген. 2-3 
сөйлемнен 
тұратын 
тұжырымдарды 
қолдана біледі
Әртүрлі сөз 
таптарын, 
эпитеттерді, 
салыстыруларды 
қолдана отырып, 
монолог құра 
алады
6
Шығармашылықпен
сөйлеу қызметі
Күрделі емес 
шағын сахналық 
мазмұндағы 
ойыншықтардың 
қойылымдарын 
түсінеді, 
Саусақ 
ойындарына 
Кейіпкерлердің 
мінездемесін 
беру үшін 
интонациялық 
мәнерлеудің 
Таныс 
ертегілерін 
айта алады, 
ойыншықтар 
Оқиғалар 
құрастыра алады,
астарлы және 
ауыспалы 

олардың 
әрекеттеріне 
еліктей алады
арналған 
тақпақтарды 
жатқа айтады
қарапайым 
түрлерін 
қолданады
бойынша шағын 
әңгімелер 
құрастырады
сөздерді 
қолданып, түсіне
алады.
7
Шығармаларды 
қабылдауы
Тиісті 
суреттерді 
қолдана отырып 
шағын, 
қарапайым 
әңгімелерді, 
өлеңдерді, 
тақпақтарды 
түсінеді
Халық ауыз 
шығармашылығы 
туындыларына 
эмоциямен үн 
қата алады
Түрлі 
оқиғаларға, 
кейіпкерге 
өзінің 
қарым-қатынасын
білдіреді
Өзіне ұнайтын 
бірнеше 
шығармаларды 
атай алады, 
әдеби 
кейіпкерлерді 
ойында 
қолданады
Кітапқа деген 
қызығушылық 
танытады, 
өлеңдерді жатқа 
мәнерлеп оқуы 
мүмкін
8
Сауаттылық 
негіздері
Үш дыбысты 
сөздермен талдау
жасай біледі. 
Тыңдай біледі 
және екпінді 
буындарды 
ажыратады.
3-кесте
Танымдық дағдылар
Р/
с№
Дағдылар 
тізбесі
1 жастан 
бастап 2 жасқа
дейін
2 жастан 
бастап 3 жасқа
дейін
3 жастан бастап 
4 жасқа дейін
4 жастан бастап
5 жасқа дейін
5 жастан бастап 
6 жасқа дейін
1
2
3
4
5
6
7
1
Заттардың 
қасиеттерін 
бағдарлау
Біртекті 
заттарды бір 
белгісі 
бойынша (
көлемі, пішіні
) топтастыра 
біледі. 
Негізгі төрт 
түсті ажырата 
алады
Заттардың 
негізгі 
түстерін, 
пішінін, 
көлемін, 
сипатын 
ажыратады
Салыстыру (қатар
қою, тіркеу) 
тәсілімен 
заттарға тән 
айырмашы-лықтарды
таниды және 
атайды
Заттарға тән 
ерекшеліктерді 
және белгілерді
иісі, дәмі, 
дыбысы 
негізінде 
қабылдайды, 
атай біледі
Танымдық әрекет 
ретінде заттардың
қасиеттері мен 
белгілерін 
қарастыра алады
2
Қоршаған 
әлемді танып 
білу
Өзі, отбасы 
туралы білімге
ие. 
Айналасындағы 
жануарларды, 
өсімдіктерді 
және заттарды 
таниды
Адамдарға, 
олардың 
әрекетіне 
ерекше 
қызығушылық 
танытады
Табиғаттағы және
ауа райындағы 
қарапайым 
өзгерістерді 
байқайды және 
атайды.Бағдаршам
белгілерінің 
мәнін түсінеді 
және атайды
Тірі және өлі 
табиғат пен 
қоғамдық 
өмірдегі 
қарапайым 
себеп-салдарлық
байланыстарды 
түсінеді
Танымдық 
міндеттерді 
шынайы-көрнекі 
және көрнекі-үлгі
тұрғысында шеше 
алады, жүйелей 
және топтастыра 
алады. 
Ұқсастықтары мен 
айырмашылық-тарын
табуға қабілетті.

3
Құрылым-дау 
дағдылары
Ересектердің 
көмегімен 
қарапайым 
құрылыс құрай 
алады
Ересектердің 
көрсетуімен 
қарапайым 
құрылыстарды 
қайталап 
жасайды (
үстіне, жанына
, астына қоя 
алады)
Құрылыс 
материалда-рын 
әртүрлі 
тәсілдермен 
орната алады. 
Оның негізгі 
бөлшектерін 
біледі және 
атайды
Құрылыс 
материалдарын 
өз бетінше 
таңдайды, 
құрылысты әдемі
орындауға 
тырысады
Құрастырудың 
бірнеше және 
қарапайым 
жинақтау 
тәсілдерін 
меңгерген.Түрлі 
нәтиже алу үшін 
бір және бірнеше 
тәсілдер 
қолданады.
4
Экология-лық 
мәдениет 
негіздері
Тіршілік 
иелерін, 
өсімдіктерді 
ажырата алады,
оларға 
қызығушылық 
танытады
Жануарлар 
әлеміне 
мейірімділік 
танытады және 
ұқыпты 
қарым-қатынас 
жасайды
Ересектердің 
көмегімен 
өсімдіктерді 
күтіп баптау 
бойынша 
қарапайым еңбек 
дағдыларын 
орындай алады
Табиғатта 
өзін-өзі 
ұстаудың кейбір
нормаларын 
меңгерген
Қоршаған әлемнің 
алуан түрлілігін 
түсінеді. 
Өсімдіктердің 
қасиеттері мен 
жануарлардың 
мекендейтін 
ортасын біледі
5
Қарапайым 
математикалық 
түсініктер
Ересектердің 
нұсқауларын 
түсінеді және 
айналасындағы 
кеңістіктен 
заттарды таба 
алады
Кеңістікте 
бағдарлаудың 
бастапқы 
дағдыларын 
меңгерген
Уақыт, кеңістік,
туралы қарапайым
түсініктерін 
көрсете алады
Уақыт туралы (
тәулік 
бөліктері: 
таңертең, күн, 
түн; күндер: 
бүгін, кеше, 
ертең; жылдам, 
баяу) 
түсініктерге ие
Геометриялық 
пішіндердің 
құрылымдық 
сипаттамаларын, 
тура және кері 
реттегі сандық 
қатынасты біледі
6
Ізденіс және 
экспери-менттік
іс-әрекет
Әртүрлі 
пішіндегі (
тесіктерге) 
ойықтарға 
сәйкес 
заттарды 
салуды біледі
Әртүрлі 
заттармен 
эксперимент 
жасай (ажырата
, жалғай, 
құрастыра) 
алады
Таныс 
материалдар-мен 
өз бетінше 
эксперимент 
жасай алады
Мақсатты түрде 
жаңа 
материалдармен 
эксперимент, 
моделін жасай 
алады және 
заттар 
арасындағы 
жалпы 
белгілерді 
ажырата біледі
Қарапайым 
себеп-салдарлық 
байланыс орната 
алады, ретімен 
және нәтижелі 
эксперимент жасай
алады
7
Ақпаратпен 
жұмыс
Әртүрлі 
ақпарат 
Ескі және жаңа 
ақпарат-тардың 
Жаңа ақпараттар
алу қажеттігін 
түсінеді
Жаңа ақпаратты 
қалай ұсынуды, 
кімдер 
қызығушылық 

көздеріне 
қызығушылық 
танытады
айырмашылы-ғын 
анықтайды
танытатынын 
біледі және 
түсінеді
4-кесте
Шығармашылық дағдылар   
Р/с

Дағдылар 
тізбесі
1 жастан бастап 2 
жасқа дейін
2 жастан 
бастап 3 жасқа
дейін
3 жастан 
бастап 4 жасқа
дейін
4 жастан бастап
5 жасқа дейін
5 жастан бастап 6 
жасқа дейін
1
2
3
4
5
6
7
1
Музыкалық 
іс-әрекет
Ән орындау 
барысында күрделі 
емес қимылдармен 
би әуеніне көңілді
сипат бере алады
Музыкалық 
аспаптарды 
біледі, 
музыкалық 
фразалардың 
жоғары және 
төмен 
дыбысталуын 
ажыратады, 
ересектермен 
бірге ән 
айтуға ықылас 
танытады
Музыкалық 
шығарманың 
қарқынын 
ажыратады 
жоғары 
дыбыстарды 
ажыратады, 
әуеннің басы 
мен соңына 
назар аударады
Дауыс тембрін 
ажыратады, әнді
созып айтады, 
сөздерді анық 
айтады; бидің, 
музыкалық 
ырғақтың 
қимылдарын 
орындайды
Балалар музыкалық 
аспаптарында 
ойнаудың қарапайым
дағдыларына ие, 
музыкалық дыбыстың
, ұзақтығының, 
тембрінің негізгі 
қасиеттерін 
ажыратады. Әнді 
суырып салып айту 
қабілетіне ие.
2
Өнімді 
іс-әрекет
Қағаз бетін ашық 
дақтармен, 
жақпалармен 
толтырады, 
дөңгелек, жайпақ 
пішіндерді 
мүсіндейді
Мүсіндеу 
дағдыларын 
игерген (
заттарды 
шұңқырлау, 
сәндеу). Қағаз
бетіне тік 
және жатық, 
ирек сызықтар 
сыза алады.
Бейнелеу 
әрекетіне 
қажетті 
негізгі 
техникалық 
дағдылар мен 
іскерліктерді 
игерген
Бейнелеу 
өнерінің 
түрлері туралы 
ұғымдары бар (
кескіндеме, 
мүсіндеу, халық
өнері)
Бейненің сипатына 
тән бейнелеудің 
техникалық 
тәсілдері мен 
құралдарын өз 
бетінше таңдай 
алады
3
Қоршаған 
ортаны 
эстетикалық
қабылдау
Бояудың ашық 
түстеріне назар 
аударады, оларға 
таң қалады, 
қуанады
Халықтық 
ойыншықтарды 
қарастыру 
кезінде 
эмоциялық 
қуаныш 
білдіреді, 
олардың 
Түрлі бейнелеу
өнері 
түрлеріне 
қызығушылық 
танытады, 
Геометриялық 
пішіндер мен 
өсімдік 
элементтерін 
ырғақты 
орналастырады. 
Би сипатындағы 
музыканы 
Сәндік өнерге, 
дизайнға 
қызығушылық 
білдіреді, 
жұмыстың 
тәсілдерін 
таңдайды және 
дәлелдейді, 
жұмысқа 
материалдарды 
тиімді қолданады, 
табиғаттың 

ашықтығын, 
әдемілігін 
атап көрсетеді
материалдарды 
ұқыпты 
қолданады
эмоциялы түрде 
қабылдайды
әсемдігіне, киімге
және бөлменің 
жинақылығына 
эмоциялы түрде мән
береді.
5-кесте
Әлеуметтік дағдылар
Р/с

Дағдылар 
тізбесі
1 жастан бастап 2 
жасқа дейін
2 жастан 
бастап 3 
жасқа дейін
3 жастан бастап
4 жасқа дейін
4 жастан 
бастап 5 жасқа
дейін
5 жастан бастап
6 жасқа дейін
1
2
3
4
5
6
7
1
Өзін ұстау 
мәдениеті 
дағдылары
Өзін ұстаудың 
қарапайым нормаларын 
меңгерген және 
жағымды әдеттері 
қалыптасқан
Мінез-құлық 
нормалары мен
қағидаларын 
түсінеді, 
сәлемдесу, 
қоштасу, 
ризашылық 
сөздерін 
қолданады
Адами 
қарым-қатынас 
туралы білімді 
меңгерген, 
эмоциялық 
жағдайды 
түсінеді
Жақын және 
айналасындағы 
адамдарға 
қарапайым 
қамқорлық 
танытады
Қажетті 
жағдайда көмек 
сұрай алады, 
басқа 
адамдардың 
тілектерін 
құрметтейді
2
Ересектермен 
және 
құрдастарымен 
өзара іс-әрекет
Ересек адамды ынтамен
тыңдай біледі, оның 
тапсырмаларын 
орындайды. Күрделі 
емес тапсырмаларды 
есінде сақтайды және 
орындайды
Жақындарына, 
құрдастарына 
бауырмалдық, 
тілектестік 
сезім 
танытады
Құрдастарымен 
тұрақты ойын 
бірлестіктеріне
қосылады және 
танымдық 
тақырыптарға 
ересектермен 
тілдесе алады
Ересектермен 
бірге еңбек 
әрекеттерін 
орындайды. 
Құрдастарының 
арасында 
өзінің орнын, 
«Менін» 
сезінеді
Ересектермен 
және 
құрдастарымен 
бірге еңбек ете
алады, ортақ 
мақсат қояды 
және оның 
нәтижесін 
талқылай алады
Өзін-өзі 
ұстаудың 
адамгершілік 
нормаларын 
сақтайды, 

3
Адамгершілік 
нормалары 
туралы түсінік
Айналасындағылармен 
қарым-қатынасты 
реттеу үшін және 
тілектерін білдіру 
үшін қажетті сөздерді
қолдана алады
Ненің «жақсы»
, ненің «
жаман» екенін
біледі және 
түсінеді
Өзінің 
әрекеттерін, 
ертегі 
кейіпкерлерінің
әрекеттерін 
бағалай алады
Адамгершілік 
нормалары мен 
қоғамда 
өзін-өзі ұстау
қағидаларын 
сақтайды
жағымды іс 
жасағанда 
қуанады, 
рахаттанады, 
адамгершілік 
нормалары 
бұзылғанда 
уайымдайды
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2016 жылғы 13 мамырдағы
№ 292 қаулысына    
2-қосымша      
Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2012 жылғы 23 тамыздағы
№ 1080 қаулысымен    
бекітілген      
Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты
1. Жалпы ережелер
      1. Осы техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (
бұдан әрі – стандарт) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
 
Заңына
сәйкес әзірленді және техникалық және кәсіптік білім беруге қойылатын жалпы талаптарды 
белгілейді.
      Осы стандартты меншік нысаны мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан техникалық және 
кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары, оның ішінде 
әскери, арнаулы оқу орындары (бұдан әрі – ӘАОО) және білім беру бағдарламаларын әзірлеушілер 
қолданады.
      2. Осы стандартта мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:
      1) базалық құзырет – өзін-өзі және жеке қызметін басқару қабілеттілігі, өзін-өзі 
ынталандыруға және өзін-өзі ұйымдастыруға бейімділігі;
      2) біліктілік – алынған мамандық бойынша қызметтің белгілі бір түрін құзыретті орындауға 
даярлық деңгейі; 
      3) оқу жоспарының моделі – техникалық және кәсіптік білім беру мазмұнының негізгі 
инварианттық құрылымдық компоненттерін сипаттайтын оқу жоспарын ұсынудың нысаны;
      4) модуль – білім беру бағдарламасының тәуелсіз, өзіндік жеткілікті және толық бөлімі 
немесе оқыту кезеңі;
      5) модульдік оқыту – модульдік білім беру бағдарламаларын меңгеру негізінде оқу процесін 
ұйымдастыру тәсілі;
      6) оқытудың нормативтік мерзімі – нақты оқыту нысаны (күндізгі, кешкі, сырттай) бойынша 
білім беру бағдарламасын меңгеру мерзімі;
      7) кәсіптер мен мамандықтардың тізбесі – оқытудың неғұрлым жалпылама параметрлерін (

мамандықтың бейіні, кәсіптік біліктілік деңгейі, базалық білім беруге байланысты оқыту мерзімі)
айқындайтын кәсіптер мен мамандықтардың жүйеленген тізілімі;
      8) білім беру бағдарламасы – оқыту мақсаттарын, нәтижелерін және мазмұнын, білім беру 
процесін ұйымдастыруды, оларды іске асыру тәсілдері мен әдістерін, оқыту нәтижелерін бағалаудың
өлшемшарттарын қамтитын білім берудің негізгі сипаттамаларының бірыңғай кешені
      9) кәсіптік құзырет – білім, іскерлік пен дағдылар, сондай-ақ кәсіптік қызметті тиімді 
жүзеге асыруға мүмкіндік беретін жеке қасиеттер негізінде маманның кәсіптік міндеттер жиынтығын
шешу қабілеттілігі;
      10) кәсіптік практика – болашақ кәсіптік қызметпен байланысты белгілі бір жұмыстың 
түрлерін орындау процесінде теориялық білімдерді, дағдыларды бекітуге, практикалық дағдылар мен
құзыреттерді игеруге және дамытуға бағытталған оқу қызметінің түрі; 
      11) оқу жұмыс жоспары – білім беру ұйымының басшысы бекітетін оқу пәндерінің (
модульдерінің) тізбесі мен көлемін, бірізділігін, қарқындылығын және оқытуды ұйымдастырудың 
негізгі нысандарын, білім алушының білімі мен іскерлігін бақылауды және кәсіптік даярлығын 
бағалауды регламенттейтін үлгілік оқу жоспарының негізінде техникалық және кәсіптік білім беру 
ұйымы әзірлейтін құжат;
      12) оқу жұмыс бағдарламасы – білім беру ұйымының басшысы бекітетін үлгілік оқу 
бағдарламасы негізінде оқу жұмыс жоспарының нақты пәні (модулі) үшін техникалық және кәсіптік 
білім беру ұйымдары әзірлейтін құжат, әскери, арнаулы оқу орындарында жұмыс оқу бағдарламасы 
силлабус деп аталады;
      13) үлгілік оқу жоспары – техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандықтар мен
біліктіліктерге, оқыту мерзіміне қатысты оқу пәндерінің (модульдерінің) тізбесі мен көлемін 
белгілейтін, оқу жоспарының моделі негізінде әзірленетін құжат;
      14) үлгілік оқу бағдарламасы – үлгілік оқу жоспарының нақты пәні (модулі) бойынша 
меңгерілуге тиіс білім, іскерлік және дағдының мазмұны мен көлемін айқындайтын құжат;
      15) цикл – білім берудің бір бағытындағы оқу пәндерінің (модульдерінің) жиынтығы;
      16) кредиттік оқыту технологиясы – кредитті білім алушы мен оқытушының оқу жұмысының 
көлемін сәйкестендірілген өлшеу бірлігі ретінде пайдалана отырып, білім алушылардың пәндерді (
модульдерді) таңдауы және өз бетінше жоспарлауы негізіндегі оқыту;
      17) дуальді оқыту – кәсіпорынның, оқу орнының және білім алушының жауапкершіліктері тең 
болған кезде білім беру ұйымындағы оқытуды кәсіпорында білім алушыларға жұмыс орындарын ұсына 
отырып және өтемақы төлемін төлей отырып оқыту мен практиканың міндетті кезеңдерімен 
ұштастыратын кадрлар даярлау нысаны;
      18) эксперименттік білім беру бағдарламалары – оқытудың жаңа технологияларын сынақтан 
өткізуге, білім берудің жаңа мазмұнын енгізуге бағытталған бағдарламалар;
      19) кәсіптік білім – білім алушылардың белгілі бір салада кәсіптік қызметті жүргізуіне 
және (немесе) нақты кәсіп немесе мамандық бойынша жұмысты орындауына мүмкіндік беретін білімді,
іскерлікті, дағдыларды және құзыреттерді алуына бағытталған білім беру түрі;
      20) кәсіптік даярлау – техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінің білікті жұмысшы 
кадрлар мен орта буын мамандарын даярлау бойынша қысқартылған мерзіммен оқытатын білім беру 
бағдарламаларын іске асыруды көздейтін бөлігі;
      21) ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдар (балалар) – денсаулығына байланысты 
білім алуда ұдайы немесе уақытша қиындық көріп жүрген, арнайы, жалпы білім беретін оқу 
бағдарламалары мен қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын қажет ететін адамдар;
      22) инклюзивті білім беру – ерекше білім беру қажеттіліктері мен жеке мүмкіндіктерін 
ескере отырып, барлық білім алушылардың білім алуына тең қол жеткізуін қамтамасыз ететін 
процесс;
      23) техникалық және кәсіптік білім беру – білікті жұмысшы кадрлар мен орта буын 
мамандарын даярлауға бағытталған білім беру;
      24) эксперименттік алаң – жаңа педагогикалық технологиялар мен білім берудің жаңа 
мазмұнын сынақтан өткізуге арналған эксперимент режимінде білім беру бағдарламаларын іске 
асыратын білім беру ұйымы;
      25) әскери тағылымдама – болашақ кәсіби қызметпен байланысты функционалдық міндеттерді 
орындау процесінде теориялық білімді, іскерлікті бекітуге, практикалық дағдылар мен 

құзыреттерді игеруге және дамытуға бағытталған әскери, арнаулы оқу орындарындағы оқу қызметінің
түрі;
      26) біліктілік сипаттамасы – маманның жеке басына және кәсіби біліктілігіне қойылатын 
жалпылама талаптарды айқындайтын құжат. Бұл модель кәсіптік даярлықты талап ететін белгілі бір 
еңбекті орындау бойынша қызметкердің тұлғалық әлеуетінің моделі.
      3. «Білім алушылардың даярлық деңгейіне қойылатын талаптар» деген бөлімде техникалық және
кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларына, базалық, кәсіптік құзыреттерге және білім беру 
ұйымдарында білім алушылардың даярлық деңгейіне қойылатын талаптар көрсетілген.
      4. «Білім беру мазмұнына қойылатын талаптар» деген бөлімде техникалық және кәсіптік 
білімнің беру бағдарламаларының мақсаты, құндылығы, мазмұны, іске асырылуы мен құрылымы және 
оларды меңгерудің нормативтік мерзімдері айқындалған.
      5. «Білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын талаптар» деген 
бөлімде кешкі және сырттай оқыту нысандары үшін апталық оқу жүктемесі, оқу жылының ұзақтығы, 
бақылау нысандары, міндетті оқу уақытының көлемі көрсетілген.
      6. Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды даярлау осы стандартқа, сондай-ақ:
      1) оқу-бағдарламалық құжаттамаларға – оқу жоспарының моделіне, үлгілік және оқу жұмыс 
жоспарлары мен бағдарламаларына, жеке оқу жоспарларына, сондай-ақ оқу процесін оқу-әдістемелік 
сүйемелдеу кешеніне;
      2) білім беру бағдарламаларына;
      3) Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы уәкілетті органы бекіткен басқа да 
нормативтік құқықтық және құқықтық актілерге:
      4) ӘАОО ведомстволық бағынысты тиісті уәкілетті мемлекеттік органдардың басқа да 
нормативтік құқықтық және құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет