Елдігіміз сынға түскен «қасіретті қаңтар»Pdf көрінісі
Дата31.03.2022
өлшемі0,9 Mb.
#29438


Басты бет

  !  Әлеумет

Елдігіміз

Елдігіміз  сын

сынғғаа  ттүүскен

скен


««ққасіретті

асіретті  ққааңңтар

тар»»

 

ЕлдосЕлдос  СЕНБАЙ

СЕНБАЙ


 —  Ақпан 11, 2022

««

ҚҚасіретті

асіретті  ққааңңтар

тар

» 

» ооққииғғаларыалары  ққаза

азаққ  еліне

еліне

сын


сын  болды

болды. . 

Ә

Әділетті


ділеттіңң  өөріне

ріне


, , шын

шын​​ды


дыққ​​ты

тыңң


шы

шыңңына


ына  ұмтыл

ұмтылғған

ан  мұ

мұңң--наласыналасы  мол

мол  ққаймана

аймана

халы


халыққты

ты  ққал


алққан

ан  етіп


етіп, , залым

залым  ккүүштер

штер  зұлым

зұлым


ниетін

ниетін  іске

іске  асыру

асыруғғаа  ты

ты​​рыс

рыс​​ты


ты. . Қ

Қалаларды

алаларды

ққиратты


иратты, , ққарсы

арсы  кездес

кездес​​кен

кен​​ді


ді  жайратты

жайратты, , ққан

ан

ттөөкті


кті, , елді

елді  үүрейге

рейге  ббөөкті

кті. . Қ


Қаза

азаққстанымызды

станымыздыңң

бейбіт


бейбіт  аспанын

аспанын  ққара

ара  бұлт

бұлт  торлады

торлады. . Елдік

Елдік


пен

пен  ттәәуелсіздікке

уелсіздікке  тірек

тірек  бол

болғған

ан  ас


асққаралы

аралы


арман

арман, , асыл

асыл  мұ

мұ​​раттар

раттар  адыра

адыра  ққал

алғғандай

андай


болды

болды. . Ұлт

Ұлт  та

тағғ​​дыры

дыры, , ұрпа

ұрпаққ  болаша

болашағғы

ы  тал


тал--

ққы


ығғ​​аа  ттүүскен

скен  тарихи

тарихи  ссәәтте

тте  бейбіт

бейбіт  хал

халққы


ы​​мыз

мыз--


ды

дыңң  бай

бай​​сал

сал​​дылы

дылығғы

ы, , ел


ел  басшылы

басшылығғыны

ыныңң

батыл


батыл  ққаа​​дамдары

дамдары  елдікті

елдікті  са

саққтап


тап, , мемлеке

мемлеке--

тімізді

тімізді  тұра

тұраққты

ты  ққалып

алыпққаа  ққайтарды

айтарды..

Осының арқасында Ұлы даламыз халықаралық

лаңкестік топтардың тартыс алаңына, майдан

дала​сына айналудан аман қалды. Бірақ сол елең-

алаң шақта ел-жұрт оқиғалардың қалай

өрбитінінен бейхабар еді, беймаза күйге енді. Сол

оқиғалар «Хабар» агенттігі түсірген «Трагический

январь. Как это было» деректі фильмінде көрініс

тапты.


Қанды оқиғалардың ұмытылмас азабы мен шері

бар, бірақ дүние тегершігі өз жайымен ары қарай

ай​нала бермек. Сондықтан тарих үшін сол

күндерді тағы бір еске түсірген жөн. Бұл

сындарлы шақтан сабақ алу және оның

қайталануына жол бермеу үшін қажет.

««Қ

Қаралы


аралы  ққааңңтар

тар» 


» 

хроника


хроника

сы

сы2022 

2022 жыл


жылғғы

ы 1 


 1 ққааңңтар

тар.. Жаңажылдық демалыс

күн​дері басталған кез. Жаңаөзен қаласы

әкімдігінің алдына ондаған адам жиналды. Олар,

тіпті де мерекелік көңіл күйде емес еді.

Жаңаөзендіктер билікке бейнеүндеу жол​дап,

сұйылтылған газ бағасын төмендетуді талап етті.

1 қаңтардан Маңғыстау об​лысындағы жанармай

құю стансаларында сұйыл​тылған мұнай газының

бөл​шек сауда бағасы әр литрі​не 65-75 теңгеден

120 теңгеге дейін күрт қымбаттады. Ал Маңғыстау

облысында авто​көліктердің 90%-дан астамы газға

көшкен. Өмірлік маңызды отын са​налады, оның

қолжетімсіз болуы күнделікті тіршілікті

қиындатты.

Халықтың ашынуы әділетті еді. Автогаз

бағасының негізсіз шарықтағанын Бәсекелестікті

қорғау және дамыту агенттігі тек қазір ғана

әшкереледі, іс қозға​лып, жауаптылар жазалануда.

Биржадағы алыпса​тарлар бұл отынның 1

тоннасының бағасын 62 329 теңгеден 130 680

теңгеге дейін шарықтатқан. Ал бөл​шек саудада

кәсіпкерлер әр литрін 95–120 теңгеден сата

бастайды: маржасы, яғни үстеме пайдасы литріне

21-46 теңгеге жетті. Бұған дейін 10-20 теңге ғана

болған.


Алайда о баста жергілікті жауапты тұлғалар да,

антимонополиялық орган да қарапайым

бұқараның талап-тілегіне жедел ден қоймады.

2022 


2022 жыл

жылғғы


ы 2 

 2 ққааңңтар

тар.. Жаңаөзенде көңілі

қанағат​танбаған жұрт тарқамады, керісінше,

наразылық ак​ция​сына өткен-кеткен, сұрап білген

адамдар қосылып, жиналғандар қарасы 600

адамнан асты. Адамдар көшелер мен жолдарды

жапты. Құзырлы органдардың баяндамасында

«протест білдірушілердің нақты көш​басшысы

жоқ, қалаған адам микрофонды алып, сөйлей

береді» деген сөз айтылды.

Құқық қорғау органдары көше жабушыларды

қуып таратуға тырыспады, ешқандай күш

қолданған жоқ.

2022 

2022 жыл


жылғғы

ы 3 


 3 ққааңңтар

тар.. Кейін белгілі болғандай,

автогаз бағасы ретке келтірілгенде қарсылық та

тоқтай​тын еді. Алайда шенеуніктердің халық

үніне құлақ қоймауы елдің ашуын туғызды.

Ереуілге шық​қандардың саны 5 500-ден асып

кетті. Қаңтардың 2-сінен 3-іне қараған түнде

Ақтау қалалық әкімдігі алдына жиналған

қарақұрым халық кіреберіс жол​дарға тосқауыл

қойды. Талаптары жаңаөзендіктердікіне ұқсас –

автогаз бағасын арзандату. Сонымен бірге

талаптар ауқымы да кеңейе бастады.

Маңғыстаулықтарға өзге өңірлердегі жұртшылық

қолдау көрсетті: еліміздің 7 өңірінде бейбіт

митингілер басталды.

Құқық қорғау органдары бейбіт

демонстрацияларды тоқтатуға не қуып таратуға

аса күш салмай, негізінен сырттай бақылаумен

шектелді.

Осы кезде топ ортасында арандатушылар пайда

бол​ды, олар жиналған қауымды әлдеқайда

«батыл қа​дам​ға баруға», «көтеріліс жасауға»,

қылмысқа үндеді. Алай​да бейбіт шерушілер

оларды мас санап, қара ниет​тілерді микрофоннан

және мінберден аластатуды сұрады.

Жағдайға ел Президенті араласуға тура келді.

Қ.Тоқаев Twitter арқылы «Үкіметке Жаңаөзендегі

жағ​дайды экономикалық тұрғыдан ескеріп,

құқықтық жа​ғынан тез арада қарастыруды

тапсырғанын» хабар​лай келе, шеруге

шыққандардан «қоғамдық тәртіпті бұзбауға»,

диалогқа үндеді.

«Азаматтардың жергілікті және орталық билік

органдарына талабын ашық айтуға құқығы бар,

бірақ, бұл заңға, нақтырақ айтқанда, бейбіт

шерулер туралы заңға сәйкес жүзеге асырылуы

керек», – деп жазды ол.

Мемлекет басшысының тапсырмасымен

Премьер-Министр Асқар Мамин өз өкімімен

Маңғыстау облы​сындағы әлеуметтік-

экономикалық жағдайды қарас​тыру үшін

Үкіметтік комиссия құрды. АЖҚС иелері

бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі аясында газ

құнын 120-дан 85-90 теңгеге дейін төмендетті.

Халық бұл бағаны қолай көрмеді.

Наразылы


Наразылыққ  бет

бет--бейнесіні

бейнесініңң

өөзгеруі


згеруі

2022 


2022 жыл

жылғғы


ы 4 

 4 ққааңңтарда

тарда құзырлы органдардың

мәлі​метінше, республика бойынша наразылық

білдірушілер қатары 37 мың адамға дейін күрт

көбейді. Маңғыстауда Үкіметтік комиссия

белсенді бастама​шыл топпен келіссөз жүргізді.

Автогаз бағасы 50 теңгеге дейін түсірілді. Бірақ

бұл елдің өзге өңірле​ріндегі қарсылық

шараларын тоқтата алмады. Эконо​микалық

талаптар сыртында «Үкіметтің өзі отставкаға

кетсін!» деген секіл​ді саяси талаптар қойыла

бастады.

Дәл осы күні шерулер бейбіт сипаттан арылып, бү-

лікке ұласты. Алматы мен Шымкентте көшелерді

тол​тырған «ереуілшілердің» бір тобы мемлекеттік

ны​сандарға шабуыл жасап, қызметтік көліктерді

күйретіп, өртеп, сауда орындарын тонауға кірісті.

Оларға тосқауыл қоюға талпынған, қарапайым

қалқан, дубинкамен жарақтанған құқық қорғау

органдары өкілдерінің құқықтық тәртіпті сақтап

қалуға күші жетпейтіні байқалды. Олардың

ешқай​сы​сы атыс қаруымен қаруланбаған еді. Ал

дамыған ел​дерде де митингілерді таратуға

қолданылатын су шаш​қыш көліктерді бүлікшілер

алдын ала басып алған.

Күш құрылымдары өкілдерінің айтуынша, еліріп

алған топ олардан арнайы киім-экипировкасын

шешіп, өз қатарын толықтыруды және өздермен

бірге тәртіп бұзуды талап еткен. Бұған келіспеген

тәртіп сақшы​ла​рын таяқтың астына алды, өлімші

етіп соққыға жықты.

Алматыда 32 полицейлік және әскери көлік, 5 өрт

сөндіру машинасы, 30-дан астам жедел жәрдем

көлігі бұзылып, өртелді. Содырлар жаралы

қаруластарын тасымалдау үшін 3 жедел жәрдем

көлігін айдап кеткен. Шымкентте бір тәулік ішінде

21 полицейлік көлік қиратылып, өртелген. Ұлттық

ұланның 5 жауынгері, 15 полицей соққыға

жығылған.

Көздері қарауытқан агрессивті тобырлар

полицей​лерді, күш құрылымдары өкілдерін

қоршап алып, таяқ​пен, арматурамен аяусыз ұрды.

Бұл ретте бір адамға топ болып жабылған,

қорғануға еш мүмкіндік бермеген. Зар​дап

шеккендерге көмекке асыққан ақ халаттыларды

ілгері бастырмай қойды, жедел жәрдем көліктерін

тартып алды.

Күні кеше ғана бейбіт сипатта болған шеруге

қатыс​қан тұрғындар оның соңы неге

соқтырғанын көріп, шо​шынды, бармақ шайнады,

жылап еңіреп, жасын төкті. Жаны ашыған кейбірі

басын бәйгеге тігіп, жа​ралы тәртіп сақшыларын,

Ұлттық ұланның жас жауын​герлерін ажалдан

арашалап қалуға жанұшыра ұмтылды.

Осы күннен бастап құқық қорғау органдары

бассыз кетк​ен бүлікшілердің орган

қызметкерлеріне, әкім​шілік нысандарға

шабуылын тойтару үшін арнайы құ​ралдарды, атап

айтқанда құлақ тұндыратын жарық​ты-шулы

гранаталарды қолдана бастады. Оған жауап

ретінде лаңкестер тәнді пәрша-пәрша ететін нағыз

гранаталарды лақтырған…

Шабуылды


Шабуылдыңң  шыр

шырққау


ау  шегі

шегі


2022 

2022 жыл


жылғғы

ы 5 


 5 ққааңңтарда

тарда бүлік Қазақстанның

көпте​ген өңірін жайлады. Сарапшылардың

байламынша, бейбіт шерулерді лаңкестік

шабуылдар алмастырды. Бейберекет, стихиялы

жүрген бейбіт наразылық шара​ларынан

айырмашылығы сол, қанды бүлік пен лаңкес​тік

актілер бір жерден ұйымдастырылған,

үйлестіруші, жол бастаушылары болған.

Көзі қанға толған қатыгез қанішерлердің мұздай

қаруланып алғаны да мәлім болды. Алматы және

өзге қалаларда атыс пен жарылыс дүмпуі

жұртшылықты жаппай дүрліктірді, елдің бойында

алапат үрей ту​ғызды. «Осы арқылы лаңкестер

елде халықты қор​ғай​тын билік қалмағанын

көрсеткісі келген» деген жора​мал бар. Қан

төгілген қазақстандық қалалар майдан даласына

айналып кеткендей еді.

5 қаңтар күні Президент Қасым-Жомарт Тоқаев

елімізде қалыптасқан жағдайға байланысты

мәлімдеме жасады, халыққа басу айтты.

– Баршаңызға тағы да айтарым: іштен және сырт-

тан болған сан түрлі жалған ақпаратқа сеніп,

ереуілге салынған топтың қитұрқы әрекеттері мен

тәртіпсіздікке ермей, парасатпен және ақылмен

ғана шешім қабыл​дауға шақырамын. Азаматтық

және әскери мақсаттағы қызметтік ғимараттарға

шабуыл жасауға үндейтін ұрандар мүлдем заңға

қайшы келеді. Бұл – өрескел қылмыстық әрекет.

Билік құламайды. Ал жастарға ай​тарым: жарқын

болашақтарыңа балта шаппаңыздар, жа-

қындарыңыз бен туған-туысқанда​рыңыздың жағ-

да​йын ойлаңыздар! – деп сабырға шақырған

Қ.Тоқаев ха​лықтың барлық заң аясындағы

өтініштері мен талап​тары ескеріліп, тиісті

шешімдер қабылданатынына сендірді.

Мемлекет басшысы жедел шаралар қабылдап,

«Алматы қаласы мен Маңғыстау облысында 2022

жылғы 5 қаңтардағы сағат 01.30-дан 2022 жылғы

19 қаңтардың сағат 00.00 кезеңі аралығында

төтенше жағдай енгізу туралы» Жарлыққа қол

қойды.


Қасым-Жомарт Кемелұлы елдегі әлеуметтік-

эконо​микалық жағдайға қатысты кеңес өткізіп,

онда Үкіметті отставкаға жіберді. Қ.Тоқаев

халықтың на​разылығын тудырғаны үшін Үкімет,

Энергетика министрлігі және «ҚазМұнайГаз» бен

«Қазақгаз» кәсіпорындары кінәлі екенін айтты.

Сондай-ақ әлеуметтік-экономикалық ахуалды

тұрақтандыру үшін бірқатар шара қабылдады:

әлеуметтік маңызы бар азық-түлік, бензин,

дизель, сұ​йы​тылған газ баға​сына 180 күнге

мемреттеу, ал ком​муналдық тарифтерді көтеруге

6 айға мораторий енгіз​ді. Бұдан бөлек,

азаматтарды борыш батпағынан құт​қаратын

«Жеке тұлғалардың банкроттығы туралы» заң

әзірлеуді, осал топтар үшін баспананы жалға алу

құнын субсидиялауға кірісуді, «Қазақстан

халқына» қорын құруды жүктеді.

Алайда арандатушылар парасатқа, ақылға

шақыр​ған аталы сөзге тоқтамайтынын анық

аңғартты. Жағ​дай шетін шараларды қабылдауды

талап еткен. Сарап​шылардың айтуынша, осы

кезде Алматы және басқа қалаларда бейбіт

тұрғындар емес, лаңкестер және бан​диттер

әрекет етті. Олар Қазақстанның 11 өңірінде ойран

салып, елді қырғынға, шығынға батырып жатты.

Құзырлы органдардың дерегінше, ғимараттарды

басып алу, тонау және басқа да қылмыстарға

қатысу​шы​лар саны 50 мыңнан асты. 4-нен 5-іне

қараған түні қылмыскерлер Алматы әкімдігін

басып алып, бар құжатты шашып, нысанды өртеп

жіберді. Басып алу процесі нақты үйлестірілгені

аңғарылады. Бейнежаз​баларға мына бір мезет

түсіп қалыпты: полицейлер жиналған халықпен

бейбіт келісімге келуге, ағат әрекетке барудан

сақтандыруға тырысуда, алайда кенет топ ішінен

суырылып шыққан арандатушы әкімдік алдында

тұрған полиция көлігіне өрт қойды және

жиналғандарды шайқасқа шақырды. «Арқасы

қозған» адамдар екі ортадағы қарусыз полиция

шоғырын тапап өтіп, ғимаратқа лап қойды. Ұқсас

ахуал, қорқынышты көрініс өзге де қалаларда

қалыптасып жатты.

Автоматтармен, өзге де қару түрлерімен

қаруланған радикалды топтар Алматы

қаласының Полиция депар​таментіне 27 рет

шабуыл жасаған. Полицейлер қор​ға​нысқа көшіп,

түнгі 12-ден таңғы 6-ға дейін шабуылдар​дың бетін

тойтара алды. Радикалды топтар не себепті

қоймай-қоймай шабуылдаған? Өйткені нысан

ішінде қару-жарақ қоймасы болды. Егер мол қару

экстремистер қолына түскенде, адам шығыны

әлдеқайда көп болуы мүмкін бе еді?!

Арнайы прокурорлар қызметінің бастығы

Ризабек Ожаровтың мәліметінше, Алматы және

Жамбыл об​лыстарында полицейлер Полиция

департамент​терінің ғимараттарын оқ-дәрі және

қару-жарақпен бірге тастап кеткен. Бүлікшілердің

қолына 1,5 мың бірліктен астам арсенал түсті.

Олар аңшылық дүкендерден де қарулар ұрлады.

Бүгінде мыңнан астам қару-жарақ табылды. Әр

жерде жасырылған арсенал әлі күнге табылып

жатыр.


Тек Алматының өзінде 7 қару-жарақ дүкені то-

налған, 1 564 бірлік қару ұрланған. Куәгерлер

түсірген әуесқой видеожазбалардың бірінде

тобыр ортасына келіп тоқтаған нөмірі жоқ

көліктен бүлікшілерге қару-жарақ таратылып

жатқаны бейнеленген.

Осы күні Қызылордада 9 автомобиль өртелген.

Әс​кери қызметшіні көлікпен басып кеткен. Тағы

екі мүрде соңыра табылды. Талдықорғанда

бүлікшілер полиция және облыстық ҰҚК

департаментінің ғимаратын тар​тып алды. Алматы

облысының әкімдігі тып-типыл еті​ліп, өртелді.

Маңызды мемлекеттік нысандарға ша​буыл және

көліктерді өртеу Шымкент, Тараз және басқа

қалаларда өрістеді. Бірден бірнеше өңірдің

әкімдіктері бүлікшілердің қолына өтті.

Президентті

Президенттіңң  ппәәрменді

рменді  істері

істері


5 қаңтарда ел Президенті Қазақстан халқына

екінші қайтара үндеумен жүгінді. Оның алдында

ол барлық өңірде төтенше жағдай енгізген

болатын. Елдегі ахуалдың өте күрделі екенін

ашық айтқан

Қ.Тоқаев Алматыда құқық қорғау

қызметкерлеріне жаппай шабуыл жасалып

жатқанын, қаза тапқандар, жара​ланғандар барын

жеткізді.

– Бұзақы топтар әскери қызметшілерді ұрып-со-

ғып, көшеге жалаңаш шығарып, мазаққа

айналдыруда. Әйелдерді зорлап, дүкендерді

тонап жатыр. Бұл жағдай Алматының барлық

тұрғынына қауіп төндіріп отыр. Бұған төзуге

болмайды. Алматыдан басқа кейбір облыс

орталықтарында да жағдай ушығып тұр. Осыған

байланысты бірқатар өңірде Төтенше жағдай

енгіздім. Бұл – қажетті шара! – деді Президент.

Ол азаматтарымыздың қауіпсіздігі мен тынышты-

ғы​на, Қазақстанның тұтастығына қауіп төнгенін

біл​дірді. Сондай-ақ Қауіпсіздік Кеңесінің

Төрағасы ре​тінде, әрі бейбіт тұрғындардың

өтінішіне орай сол күн​нен бастап барынша қатаң

әрекет ететінін мәлімдеді.

– Бұзақы топтардың әрекеттері жоғары деңгейде

ұйымдастырылған. Бұл қаржыландырылған

бүлікші​лер​дің жан-жақты ойластырылған

жоспары екенін дәлелдейді. Бұл – қаскөйлердің

қитұрқы әрекеті, – деп бүлікшілерге алғаш баға

берген Қ.Тоқаев қазақ​стан​дықтардың бойына

сенім құйған маңызды сөзді айтты: «Қандай

жағдай болса да мен елордада боламын! Ха-

лықпен бірге болу – Конституциялық мін​де​тім», –

деді ол. Қазақстан лидері мерт болған азамат​тар-

дың отба​сыларының қайғысына ортақтасып,

көңіл айтты.

Еліміздің барлық өңірінде коменданттық сағат

енгізілді. Террористер өз іс-қимылын үйлестіре

алмауы үшін интернетке қолжетімділік шектелді.

Қолға алын​ған шаралар нәтижесінде 6 қаңтарда

бүкіл өңірлердегі тәртіпсіздіктерге қатысушылар

саны 11 мыңға дейін азайды. Шегініп, үйді-үйге,

ауыл-аймақта тығылған бандалық топтарды

жоюға бағытталған антитеррорлық операциялар

басталды.

6 қаңтарда Қауіпсіздік Кеңесінің отырысын

өткізген Қ.Тоқаев «террористерге қарсы штабты

өзі басқаратынын» жариялады. Президент

бүлікшілердің шетелде үлкен дайындықтан өткен

халықаралық тер​рористер екенін және олардың

Қазақстанға жасаған шабуылын басқыншылық

акті ретінде қарастыру қажет екенін айта келе,

ҰҚШҰ мемлекеттерінің бас​шы​ларына осы

террористік қауіпті еңсеру үшін Қазақ​станға

әскери көмек көрсетуді сұрағанын мәлімдеді.

ҰҚШҰ Біріккен штабының бастығы Анатолий Си-

доровтың мәліметінше, жедел жеткен 2 мыңнан

астам жауынгерден тұратын ҰҚШҰ бітімгершілік

тобы елді лаңкестік топтардан тазарту

операцияларына қа​тыс​қан жоқ, олар маңызды

мемлекеттік және әскери нысандарды күзетуге

тартылды. Мысалы, беларустік бітімгершілер –

әскери аэродромды, әске​ри қару-жарақ

қоймасын, алматылық ЖЭО-1 және ЖЭО-2-ні,

армян бітімгершілері – Алматыны нанмен

қамтитын комбинатты күзетіпті. Тәжік бітімгер-

шіле​ріне жергі​лікті жауынгерлермен бірлесіп,

мегаполисті кәусармен жабдықтап отырған су

арнасын лаңкес​тердің улауына жол бермеу

миссиясы жүктеліпті. Ре​сейлік десантшылар

босатылған Алматы әуежайы​ның қауіпсіздігін

қамта​масыз еткен. Бір тобы елордаға бағыт

алған. Осының арқасында күзет ісінен боса-

тылған қазақстандық күш құрылымдары бар

күшін контртеррористік операцияға, қоғамдық

тәртіпті қалпына келтіруге жұмылдыруға

мүмкіндік алды.

Қазақстан Президентінің пәрменіне орай ҰҚШҰ-

ның республикадағы миссиясы 11 қаңтарда

аяқталды. 13 қаңтардан бастап, он күн ішінде

ұйым әскерилері қа​зақ жерінен әкетілді. Бірқатар

сарапшылардың баға​ла​уын​ша, Қазақстанға

одақтас мемлекеттер көмекке кел​ген​де,

терроршыл топтар өз жоспарының жүзеге аспай-

ты​нын, қазақ елін басып ала алмайтынын жете

түсінген.

Шеруші

Шеруші  емесемес, , терроршы

терроршы  ма

ма??

Ерлан Қарин «Хабар 24» телеарнасына берген сұх-батында мұның бәрі елдегі жағдайды тұрақ​сыз-

дан​дыруды мақсат тұтқан қастық ниеттегі

күштердің «нақ​ты жоспарланған, үйлесімді іс-

әрекеті болғанын» айтты.

«Біз Қазақстанға қарсы гибридтік террористік

шабуылға тап болдық. Оның түпкі мақсаты

жаппай тұрақсыздандырып, бәлкім мемлекеттік

төңкеріс жа​сау болса керек. Оларда

меммекемелерді, құқық қор​ғау органдарының

ғимараттарын басып алудың алго​ритмі болған.

Қаруларды басып алу, коммуникация құрал-

дарына соққы жасау, жолдарды жауып тастау,

инфрақұ​рылымдық объектілерді бұғаттау секілді

ша​ра​ларды жүзеге асырды», – деді Мемлекеттік

хатшы.

Оның пайымдауынша, зиянкес күштер Қазақ-станда түрлі-түсті революция жасай алмайтын

еді: «Өйткені елімізде ахуал басқа. Биліктің

позициясы орнықты. Бас​қа да факторлар түрлі-

түсті төңкерістің классикалық тәсілдерін іске

жаратуға мүмкіндік бермес еді. Сон​дықтан

Қазақстанда жағдайды тұрақ​сыздандырудың

мүл​дем басқа моделі, өзгеше сцена​рийі сынақтан

өткі​зілген. Осы мақсатта радикалды және

террористік топ​тар пайдаланылды», – деген

пікірде Е.Қарин. Сондай-ақ «ішкі және сыртқы

деструктивті күштер ымыраласуы мүмкін».

Отандық арнайы қызметтер елдегі соңғы

оқиғаларға бірқатар радикалды және

экстремистік ұйымдар мүшелерінің қатысқанын

анықтады. Құзырлы органдар ондай тұлғаларды

табу, ұстау жұмыстарын жалғастыруда.

Алматы Полиция департаментінің бастығы Қанат

Таймерденов брифингте қаладағы

тәртіпсіздіктерге, шабуылдарға 20 мыңға дейін

адам қатысқанын жеткіз​ді. Отандық, шетелдік

сарапшылар: «Алматыға сонша террорист қайдан

кіріп кеткен?» деп күмән білдір​гені мәлім.

«Қирату, полиция, күш құрылымдарының нысан-

да​рына шабуыл, әкімшілік ғимараттарды басып

алу, бейбіт тұрғындарға, әлеуметтік нысандарға,

аурухана​лар​ға шабуыл жасау және басқасы –

мұның бәрі зор​лықшыл экстремизмнің

элементтері саналады. Ондай зомбылық

әрекеттерін еш ақтауға болмайды. Өзге ел​дерде,

соның ішінде Батыста мұндай қылмыстар зор-

лықшыл экстремизм және терроризм ретінде си-

патталады. Бұл мәселеде мемлекет те, қоғам да

бірауызды болғаны жөн. Біз зорлық-зомбылықты

жақтайтын экстремизм идеологиясының жолын

кесу​ге тиіспіз. Бұл оқиғалар, сөзсіз, терроризм

актілері ретінде баға​лануы тиіс», – деді Ерлан

Қарин.

Алматы қаласына шабуылдаған адамдардыңқара​пайым ереуілші, тіпті бассыз кеткен бұзақы

емес, жы​мысқы жоспары бар лаңкес екенін

айғақтайтын оқиға болды: 5 қаңтардың кешінде

бүлікшілердің үлкен тобы Алматы халықаралық

әуежайын басып алды. Бейбіт шерушілерге

мегаполистің әуе қақпасын басып алудың еш

қажеті жоқ екені даусыз. Бұл – шетелден басқын-

шылар басып кіруін қарастыратын гибридті

соғыстар кезінде пайдаланылатын тәсіл екені

мәлім. Террор​шылдардың бұл қадамының құпия-

сырын, астарын кейін «Хабар24» арнасына берген

сұхбатында Пре​зидент Қ.Тоқаев түсіндірді. Оның

мәліметінше, бұл – шетелдік содырларды елге еш

тексерусіз, еркін өткізу үшін жасалған.

«Сіз содырлардың Алматы әуежайын басып

алуды ұйымдастырғанына назар аударған

боларсыз. Қазір тергеу анықтағандай, әуежай

орталықазиялық қаланың бірінен ұшып келген

шетелдік азаматтардың елге өтуін қамтамасыз

ету мақсатында басып алынған. Олар

дайындықтан өткен содырлар, командирлер.

Оларды шекаралық тексеру бекеттерінің қасынан

PO

LICE


15.02.2022, 07:47

Стр. 1 из 1
Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет