Ф2 н шқмту 701. 01 Сапа менеджмент жүйесі СиллабусPdf көрінісі
Дата24.03.2017
өлшемі1,89 Mb.
#10219

 

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)

 

1 бет 19  

 


 

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)

 

2 бет 19  

 

  

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)

 

3 бет 19  

 

 ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ СОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ 

 

«Қазақ, орыс тілдері және ісқағаздарын жүргізу» кафедрасы, Экономика және менеджмент факультеті (Г-2-320 дәрісхана) 

Пән жүргізетін оқытушы:  

А.Жанабилова  п.ғ.к  -  қазақ,  орыс  тілдері  және  ісқағаздарын  жүргізу 

кафедрасының доценті. 

 Қонарбаева  Айгүл  Құрманғалиқызы  ф.ғ.к  –  қазақ,  орыс  тілдері  және 

ісқағаздарын жүргізу кафедрасының профессоры. 

Н.Бакынова  -  қазақ,  орыс  тілдері  және  ісқағаздарын  жүргізу 

кафедрасының аға окытушысы. 

Жұмыс телефоны: 540-392 

Дәрісханалық  сағат  және  консультацияға  арналған  уақыт:  сабақ  кестесі 

және оқытушының жұмыс кестесі бойынша. 

 

 1.1 Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері 

 

 Курстің  мақсаты  –  студенттерді  күнделікті  карым-қатынас  түрлеріне 

еркін  араласып  ,  өз  мамандығы  бойынша  сұхбаттар  жүргізуге,  мамандық 

саласына  қарай  жиі  кездесетін  лексиканы,  ғылыми  терминдерді  ,  күрделі 

синтаксистік 

кұрылымдарды 

қолдануға, 

өз 


мамандығы 

бойынша 


баяндамалар,  пікірлер,  эссе  жазуға  ,  мамандық  бойынша  мәтіндерді  оқып, 

түсінуге, радио, теледидардан ақпараттар тындауға машықтандыру. 

Пәнді оқытып үйретудегі міндеттер: 

-  Күнделікті  тұрмыстық  және  кәсіби  сөйлеу  жағдаяттарында  сұхбат 

түрлеріне  еркін  араласып,  сөйлесу,  әңгімені  қолдау  дағдыларын 

калыптастыру; 

-  Әртүрлі  стильде  жазылған  мәтін  түрлерін  ,өз  мамандығына  сәйкес 

еңбектер  мен  ғылыми  зерттеулерді  оқып,  негізгі  ақпараттарды  ала 

білуге дағдыландыру 

-  Мәтіннің  жеке  мағыналық  бөліктері  бойынша  негізгі  ойды,  ақпаратты 

есту, еңбектер мен ғылыми зерттеулерді оқып, негізгі ақпараттарды ала 

білуге дағдыландыру 

-  Қазақ тілінің грамматикалық және лексикалық тақырыптарын меңгерту 

-  Кез  келген  жағдаятқа  байланысты  берілген  тілдік  материалдарды 

пайдалана  отырып,  өз  ойларын  жүйелеп  айтуға,  сауатты  жазуға 

дығдыландыру 

-  Өзінің  пікірін  еркін  айтуға,  еліміздегі  әлеуметтік  жағдай,  бұқаралық 

ақпараттық құралдары туралы көзқарасын жеткізе білуге үйрету.  

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)

 

4 бет 19  

 

  

                               1.2 Пәнді меңгеру нәтижелері Білім: 

    Студенттерді  күнделікті  тұрмыстық  және  кәсіби  сөйлеу  жағдаяттарында 

сұхбат  түрлеріне  еркін    араласып,  сөйлесу,  әңгімені  қолдау  дағдыларын 

қалыптастыру;    өзі  туралы  ақпаратты,  түйіндеме,  рецензияларды,  құттықтау 

хаттарын  жаза  білуге  үйрету;  ауызекі  сөйлеу    стилі,  көркем  әдеби  стилін 

және т.б. білу.      Дағдылары:   

    Белгілі  бір  кәсіби  қатынас  саласындағы  танымдық-қатысымдық  міндетті 

шешуге  керекті  ақпаратты  тыңдау  арқылы  түсіне  білуге  дағдыландыру;  өз 

мамандығы  бойынша  ғылыми  мәтіндерге  пікір  беруге,  ғылыми  мақала, 

баяндама жазуға машықтандыру. 

     Құзыреттері: 

-тындалым  бойынша    студенттер  бейтаныс  көлемі:  300-400  сөзден  тұратын 

мәтінді таспадан тыңдап, оның мазмұңындағы негізгі және қосымша хабарды 

түсіне білуі тиіс; 

-оқылым  әрекеті  бойынша  студент  мәтінді  оқып,  мазмүңын  және  негізгі 

тақырыбын түсінуі тиіс; 

-айтылым  бойынша  студенттер  өздеріне  ұсынылған  тақырыптардың  бірін 

таңдап, сұхбат құра білуі тиіс; 

-жазылым  бойынша  жұмысты  орындауда  студенттер  тандаған  тақырып 

мазмұңын терең түсініп, оны өз сөзімен жазбаша баяндай білуі және сонымен 

қатар өзінің осы тақырып бойынша жеке  көзғарасын, тұжырымын да жеткізе  

білуі тиіс.  

 

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ  

2.1 Тақырыптық жоспар 

 

Тақырып атауы, оның мазмұны 

Көп еңбекті 

қажет ететін пән, 

сағат 

Ұсынылған әдебиеттер 

Тәжірибелік сабақтар 

Мамандық тілі деңгейі 3 семестр  

Тақырып 1 Мемлекеттік тіл. 

Қазақстанның тіл туралы заңы. 

 

1 апта, 3 сағат 1, 2, 12 

 

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)

 

5 бет 19  

 Қазақ тілінің қолдану аясы. Мақсаты: Қазақ тілінде қарас-қатынас 

жасауға дағдылану Жұмыстың түрі: Кәсіби лексикамен 

жұмыс, диалог құрастыру, мәтінді аудару. 

 

 

Тақырып 2 Университет – білім ордасы. Менің 

университетім. Мақсаты: Мамандыққа байланысты 

терминдерді түсініп, оларды орнымен 

қолдана білу, шығарма жазу. 

Тыңдалым: мамандыққа байланысты 

сөздерді сөзжасам, контекст арқылы тану. Оқылым: Мәтіндегі деректерді 

бағалау, өз ойын білдіру, құжаттармен 

жұмыс. 

Жазылым: Оқыған мәтінді 

конспектілеу. Айтылым: мәтін бойынша өз ойын 

айта білу. 

1 апта, 4 сағат 

1, 2, 12 

Тақырып 3 

Менің мамандығым. Мамандық 

әлемінде. Студенттік өмір. 

Мақсаты: Мамандыққа байланысты 

терминдерді түсініп, оларды орнымен 

қолдана білу, шығарма жазу. 

Тыңдалым: мамандыққа байланысты 

сөздерді сөзжасам, контекст арқылы тану. Оқылым: Мәтіндегі деректерді 

бағалау, өз ойын білдіру, құжаттармен 

жұмыс. 

Жазылым: Оқыған мәтінді 

конспектілеу. Айтылым: мәтін бойынша өз ойын 

айта білу. 

2  апта, 3 

сағат 


1, 2, 12 

Тақырып 4 

Қазақстан Руспубликасындағы білім 

беру жүйесі. Кредиттік оқыту жүйесі. 

Бакалавриаттағы кредиттік оқыту жүйесі. 

Мақсаты: Кәсіби лексиканы меңгерту 

Жұмыстың түрі: 

1.Лексика-грамматикалық 

жаттығуларды орындау. 

2.Мәтін бойынша сұрақтарға жауап 

беру, диалог құрастыру. 

3. «Білім беру жүйесіндегі өзгерістер» 

тақырыбында баяндама жасау. 

 

 2 апта, 4 сағат 

1, 2, 12 

 


 

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)

 

6 бет 19  

 Тақырып 5 Экономика туралы ұғым. 

Экономиканы – білу пайда. Экономист – 

қаржыгер маманы. 

Мақсаты: Аталған тақырып көлемінде 

қарым-қатынас жасай білуі, терминдерді 

орнымен қолдана алуы қажет. 

Жұмыстың түрі: Мәтінге байланысты 

жаңа терминдермен танысу, сөздікпен 

жұмыс, аударма жасау, «Менің елімнің 

экономикасы» тақырыбында эссе жазу. 

3 апта, 4 сағат 

1, 2, 14 

Тақырып 6 

Ақша тарихы. Ақшаның түрлері. Ақша 

нарығы. 

Мақсаты: Мамандыққа байланысты 

терминдерді түсініп, оларды орнымен 

қолдана білу, шығарма жазу. 

Тыңдалым: мамандыққа байланысты 

сөздерді сөзжасам, контекст арқылы тану. Оқылым: Мәтіндегі деректерді 

бағалау, өз ойын білдіру, құжаттармен 

жұмыс. 

Жазылым: Оқыған мәтінді 

конспектілеу. Айтылым: мәтін бойынша өз ойын 

айта білу. 

3 апта, 3 сағат 

1, 2, 12 

Тақырып 7 

Маркетинг дегеніміз не? Маркетингтің 

негізгі мақсаттары. Маркетингтің мәні мен 

мазмұны. Маркетингтің қағидалары және 

қызметтері. 

Мақсаты: Мамандыққа байланысты 

терминдерді түсініп, оларды орнымен 

қолдана білу, шығарма жазу. 

Тыңдалым: мамандыққа байланысты 

сөздерді сөзжасам, контекст арқылы тану. Оқылым: Мәтіндегі деректерді 

бағалау, өз ойын білдіру, құжаттармен 

жұмыс. 

Жазылым: Оқыған мәтінді 

конспектілеу. Айтылым: мәтін бойынша өз ойын 

айта білу. 

4 апта, 3 сағат 

1, 2, 12 

Тақырып 8 

Менеджмент түсінігі. Менеджменттің 

негізгі мақсаттары. Нарықтық 

экономикада менеджменттің алатын орны. Мақсаты: Мамандыққа байланысты 

терминдерді түсініп, оларды орнымен 

қолдана білу, шығарма жазу. 

Тыңдалым: мамандыққа байланысты 

сөздерді сөзжасам, контекст арқылы тану. 

Оқылым: Мәтіндегі деректерді 

бағалау, өз ойын білдіру, құжаттармен 

жұмыс. 


Жазылым: Оқыған мәтінді 

конспектілеу. 

Айтылым: мәтін бойынша өз ойын 

айта білу. 

4 апта, 4 сағат 

1, 4, 12  

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)

 

7 бет 19  

 Тақырып 9 Бухгалтерлік есеп. Бухгалтерлік 

есептің мәні мен міндеттері. Мақсаты: Мамандыққа байланысты 

терминдерді түсініп, оларды орнымен 

қолдана білу, шығарма жазу. 

Тыңдалым: мамандыққа байланысты 

сөздерді сөзжасам, контекст арқылы тану. Оқылым: Мәтіндегі деректерді 

бағалау, өз ойын білдіру, құжаттармен 

жұмыс. 

Жазылым: Оқыған мәтінді 

конспектілеу. Айтылым: мәтін бойынша өз ойын 

айта білу. 

5 апта, 4 сағат 

1, 2, 12 

Тақырып 10 

Бухгалтерлік есеп. Бухгалтерлік есепті 

ұйымдастыру. Бухгалтерлік есепті жүргізу 

Бухгалтерлік есеп әдістері жайлы түсінік. Мақсаты: Мамандыққа байланысты 

терминдерді түсініп, оларды орнымен 

қолдана білу, шығарма жазу. 

Тыңдалым: мамандыққа байланысты 

сөздерді сөзжасам, контекст арқылы тану. Оқылым: Мәтіндегі деректерді 

бағалау, өз ойын білдіру, құжаттармен 

жұмыс. 

Жазылым: Оқыған мәтінді 

конспектілеу. Айтылым: мәтін бойынша өз ойын 

айта білу. 

5 апта, 3 сағат 

1, 2, 12 

Тақырып 11 

Дағдарыс дегеніміз не? Экономикалық 

даңдарыс. 

Мақсаты: Мамандыққа байланысты 

терминдерді түсініп, оларды орнымен 

қолдана білу, шығарма жазу. 

Тыңдалым: мамандыққа байланысты 

сөздерді сөзжасам, контекст арқылы тану. Оқылым: Мәтіндегі деректерді бағалау, өз 

ойын білдіру, құжаттармен жұмыс. Жазылым: Оқыған мәтінді 

конспектілеу. Айтылым: мәтін бойынша өз ойын 

айта білу. 

6 апта, 3 сағат 

1, 2, 12 

Тақырып 12 

Қаржы және валюта нарығы. 

Валюталық саясат. 

Мақсаты: Мамандыққа байланысты 

терминдерді түсініп, оларды орнымен 

қолдана білу, шығарма жазу. 

Тыңдалым: мамандыққа байланысты 

сөздерді сөзжасам, контекст арқылы тану. Оқылым: Мәтіндегі деректерді 

бағалау, өз ойын білдіру, құжаттармен 

жұмыс. 

Жазылым: Оқыған мәтінді 

конспектілеу. Айтылым: мәтін бойынша өз ойын 

айта білу. 

6 апта, 4 сағат 

1, 2, 12  

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)

 

8 бет 19  

 Тақырып 13 Несие. Несиелік операциялар. 

Несиенің түрлері. Мақсаты: Мамандыққа байланысты 

терминдерді түсініп, оларды орнымен 

қолдана білу, шығарма жазу. 

Тыңдалым: мамандыққа байланысты 

сөздерді сөзжасам, контекст арқылы тану. Оқылым: Мәтіндегі деректерді 

бағалау, өз ойын білдіру, құжаттармен 

жұмыс. 

Жазылым: Оқыған мәтінді 

конспектілеу. Айтылым: мәтін бойынша өз ойын 

айта білу. 

7 апта, 3 сағат 

1, 2, 12 

Тақырып 14 

Жарнама және оның мәні. Жарнама 

қызметін жоспарлау. 

Мақсаты: Мамандыққа қатысты 

мәтінмен жұмыс жасау. Жұмыстың түрлері: 

1. Мамандыққа байланысты 

терминдерді меңгерту. 

2. Мәтінге жоспар құру. Сөздікпен 

жұмыс. 

3. Мәтінді оқыту арқылы студент түсінігін тексеру, грамматикалық 

құрылымдарды таба білу. 

7 апта, 4 сағат 

1, 2, 12 

Тақырып 15 

Әлемге әйгілі экономистер. Мақсаты: Әлемдік экономистер 

туралы мәліметтер беру Жұмыстың түрлері: 

1. Мамандыққа байланысты 

терминдерді меңгерту. 

2. Мәтінге жоспар құру. Сөздікпен 

жұмыс. 

3. Мәтінді оқыту арқылы студент түсінігін тексеру, грамматикалық 

құрылымдарды таба білу. 

8 апта, 4 сағат 

1, 2, 12 

Тақырып 16 

Мамандыққа байланысты мәтіндер. 

Мақсаты: Мамандыққа қатысты 

лексикалық материалды меңгерту. 

Тыңдалым: Мәтінді тыңдап, негізгі 

ақпаратты табу. 

Оқылым: Мәтінді оқып, аудару, 

түсінгенін ауызша айту.  

Айтылым: Сұрақ-жауап әдісін қолдана 

отырып, әңгіме жүргізу. 

Жазылым: Лексика-грамматикалық 

жаттығулар. Тақырып көлемінде қарым-

қатынас жасауға жаттығу.  Мәтінге жоспар 

құру.      

8 апта, 3 сағат 

1, 2, 5 


 

 

  

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)

 

9 бет 19  

 Тақырып 17 Мамандыққа байланысты мәтіндер. 

Стильдің түрлері. 

Мақсаты: Кәсіби лексиканы меңгерту. 

Тыңдалым: Мәтіндегі негізгі ойды 

айту. 

Оқылым: Берілген мәтіннің мазмұнын баяндау. 

Айтылым: Берілген мәтін негізінде 

диалог құрастыру. 

Жазылым: Стильдің түрлері бойынша 

мәтінмен жұмыс жасау, лексика-

грамматикалық жаттығулар. 

9 апта, 4 сағат 

1, 2, 5 


Тақырып 18 

Мамандыққа байланысты мәтіндер. 

Мақсаты: Кәсіби лексиканы меңгерту. 

Тыңдалым: Мәтіндегі негізгі ойды 

айту.  

Оқылым: Берілген мәтіннің мазмұнын баяндау.  

Айтылым: Берілген мәтін негізінде 

сұхбат құрастыру.  

Жазылым: Лексико-грамматикалық 

жаттығулар.  

9 апта, 3 сағат 

1, 2, 5 

Тақырып 19 

Мамандыққа байланысты мәтіндер. 

Мақсаты: Өз мамандығы бойынша 

жаза алуға, мамандық саласына қарай жиі 

кездесетін лексиканы, ғылыми 

терминдерді қолдануға жаттығу.           

Жұмыс түрлері: Тақырып көлемінде өз 

ойларын дұрыс жеткізу, мақалаға 

аннотация жазу. 

10 апта, 4 

сағат 


1, 2, 7 

Тақырып 20 

Мамандыққа байланысты мәтіндер. 

Мақсаты: Мамандыққа қатысты 

лексиканы меңгерту. 

Жұмыс түрлері: Лексико-

грамматикалық тестпен жұмыс жасау.  

10 апта, 3 

сағат 

1, 2, 4 


Тақырып 21 

Мамандыққа байланысты мәтіндер. 

Мақсаты: Кәсіби терминологияны 

меңгерту. 

Тыңдалым: Берілген тақырыпқа 

қатысты диалогті тыңдау. 

Оқылым: Мәтінмен жұмыс, аудару, 

мазмұндау. 

Жазылым: Берілген тақырып 

көлемінде реферат жазу. 

Айтылым: Кәсіби деңгейде өз ойларын 

жеткізу, сұхбат құрастыру. 

 

11 апта, 4 сағат 

1, 2, 16 

 

 

  

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)

 

10 бет 19  

 Тақырып 22 Мамандыққа байланысты мәтіндер. 

Мақсаты: Кәсіби лексиканы меңгерту, 

мамандыққа байланысты мәтіндермен 

жұмыс жасау. 

Жұмыс түрлері: Лексикалық 

миниуммен жұмыс. Аударма 

жасау,грамматикалық жаттығулар. 

11 апта, 3 

сағат 

1, 2, 17 Тақырып 23 

Мамандыққа байланысты мәтіндер. 

Мақсаты: Кәсіби лексиканы меңгерту, 

мамандыққа байланысты мәтіндермен 

жұмыс жасау. 

Жұмыс түрлері: Лексикалық 

миниуммен жұмыс. Аударма жасау, 

грамматикалық жаттығулар. 

 

12 апта, 3 сағат 

1, 2, 7 


Тақырып 24 

Мамандыққа байланысты мәтіндер. 

Мақсаты: Баспа ісімен толық 

таныстыру. 

Жұмыс түрлері: Лексико-

грамматикалық жаттығулар. Диалог 

құрастыру. Диалогты қазақ тіліне аудару. 

12 апта, 4 

сағат 

1, 2, 17 Тақырып 25 

Мамандыққа байланысты мәтіндер. 

 Мақсаты: Кәсіби лексиканы меңгерту, 

мамандыққа байланысты мәтіндермен 

жұмыс жасау. 

Жұмыс түрлері: Лексикалық 

миниуммен жұмыс. Эссе жазу. 

13 апта, 3 

сағат 

1, 2, 17 Тақырып 26 

Мамандыққа байланысты мәтіндер. 

Мақсаты: Қарым-қатынас жасауға, өз 

ойларын  жеткізуге дағдыландыру. 

Жұмыс түрлері: Лексико-

грамматикалық жаттығулар, диалог 

құрастыру, мәтінді аудару, кәсіби 

лексикамен жұмыс жасау. 

13 апта, 4 

сағат 


1, 2, 14 

Тақырып 27 

Мамандыққа байланысты мәтіндер. Іс 

қағаздарының стилі. Іс қағаздарының 

түрлері. 

Мақсаты: Кәсіптік оқу туралы 

мәліметтер беру. 

Жұмыс түрлері: Іс қағаздардың 

үлгілерін дайындау, берілген мәтін 

жайында өз ойларын жеткізу. 

14 апта, 4 

сағат 


1, 2, 14 

Тақырып 28 

. Су – баға жетпес табиғат байлығы 

(мәтін). 

Мақсаты: Кәсібіне байланысты мәтінді 

оқып, түсінуге үйрету. 

Тыңдалым: естіген мәліметтің негізгі 

мазмұнын есте  

сақтау арқылы айта білу. 

14 апта, 4 

сағат 

1, 2, 14  

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)

 

11 бет 19  

 Оқылым: мәтінді оқу, таныс емес сөздердің мағынасын сөз құрамы, сөздік 

арқылы анықтау. 

Жазылым: оқыған мәтінді 

конспектілеу. 

Айтылым: мәтін бойынша қойылған 

сұрақтарға тез жауап беру. 

 

 

 Тақырып 29 

Су (мәтін). 

Мақсаты: Аталған тақырып көлемінде 

қарым-қатынас жасай білуі, терминдерді 

орнымен қолдана алуы қажет. 

Тыңдалым: естіген мәліметтің негізгі 

мазмұнын есте сақтау арқылы айта білу. 

Оқылым: мәтінді оқу, жалпы 

мазмұнын түсіну. 

Жазылым: мамандық бойынша мәтін 

құрастыру. 

Айтылым: мәтін бойынша өз ойын 

айта білу, хабарлау, суреттеу, пікірлесу 

түріндегі мәтіндерді құрастыра білу. 

15 апта,  

4 сағат 


7,8 

Тақырып 30 

Мамандыққа арналған тақырыпқа 

реферат жазу. Өткен материалдарды 

қайталау 

15 апта, 

4 сағат 

7,8 


 

 

 

Тақырып 31 

Мен – болашақ су ресурстары 

саласының маманымын (монолог). 

Мақсаты: Өз мамандығы бойынша 

жаза алуға, мамандық саласына қарай жиі 

кездесетін лексиканы, ғылыми 

терминдерді қолдануға жаттығу. 

Жұмыс түрлері: Тақырып көлемінде өз 

ойларын нақты, дұрыс жеткізе алуға 

жаттыға отырып, монолог жазу. 

1 апта, 

4 сағат 


газет, журнал 

материалдары 

Тақырып 32 

Бурабай көлдері (мәтін). 

Мақсаты: Мамандыққа байланысты 

терминдерді түсініп, оларды орнымен 

қолдана білу. 

Тыңдалым: мамандыққа байланысты 

сөздерді сөзжасам, контекст арқылы тану. 

Оқылым: Мәтіндегі деректерді 

бағалау, өз ойын білдіру. 

Жазылым: Оқыған мәтінді 

конспектілеу. 

Айтылым: мәтін бойынша өз ойын 

айта білу. 

1 апта 


3 сағат 

 

7,83  

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)

 

12 бет 19  

 

 

Тақырып 33 

«Галилео» телехабары. 

Мақсаты: Теледидардан болған 

хабарды тыңдап, не жайында екенін айта 

білу. 

Тыңдалым: Мәтінді тыңдап, түсіне білу. 

Айтылым: Тақырып төңірегінде еркін 

сөйлей білу. 

Жазылым: телехабар негізінде аңдатпа 

жазу. 

Оқылым: Жазған аңдатпаны оқып, ондағы термин сөздермен жұмыс жасау. 

 

2  апта 4 сағат 

 

7,8 Тақырып 34 

Жер асты сулары (мәтін). 

Мақсаты: Болашақ мамандықтарына 

сәйкес лексикалық материалды меңгерту. 

Тыңдалым: Мәтіннен мамандыққа 

байланысты сөз тіркестерін айыра білу. 

Оқылым: мәтінді оқу, өз ойын білдіре 

алу. 


Жазылым: тақырыпқа байланысты 

пікірлерін жаза алу. 

Айтылым: мәтін бойынша қойылған 

сұрақтарға тез жауап беру. 

 

2 апта, 


3 сағат 

 

7,8 Тақырып 35 

Су ресурстары және суды пайдалану 

(монолог). 

Мақсаты: Өз мамандығы бойынша 

жаза алуға, мамандық саласына қарай жиі 

кездесетін лексиканы, ғылыми 

терминдерді қолдануға жаттығу.           

Жұмыс түрлері: Тақырып көлемінде өз 

ойларын нақты, дұрыс жеткізе алуға 

жаттыға отырып, монолог жазу.        

3 апта 

4 сағат 


 

қосымша 


материалдар 

Тақырып 36 

Жаңбыр – су буы (мәтін). 

Мақсаты: Мамандыққа байланысты 

сөздерді түсініп, оларды дұрыс қолдана 

білу. 


Тыңдалым: естіген мәліметтің негізгі 

мазмұнын есте сақтау арқылы айта білу. 

Оқылым: мәтінді оқу, таныс емес 

сөздердің мағынасын сөз құрамы, сөздік 

арқылы анықтау. 

Жазылым: оқыған мәтінді 

конспектілеу. 

Айтылым: мәтін бойынша қойылған 

сұрақтарға тез жауап беру. 

3 апта, 


3 сағат 

7,8 


 

 

  

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)

 

13 бет 19  

 

1   Тақырып 37 

Сусыз өмір болмайды (сұхбат). 

Мақсаты: Әр түрлі сұхбаттар 

құрастыра алуға, мамандық саласына 

қарай жиі кездесетін лексиканы, ғылыми 

терминдерді, берілген сөз тіркестерімен 

жағдаят құрастыра алуға үйрету. 

Жұмыс түрлері. Лексика-

грамматикалық жаттығулар. Ұсынылған 

тақырып көлемінде қарым-қатынас 

жасауға жаттықтыру. Берілген термин 

сөздерді қатыстырып, сұхбат құрастыру. 

4 апта, 

3 сағат 


 

7,8 


Тақырып 38 

Тасқыннан аман-саумысың (ғылыми 

мәтін). 

Мақсаты: Студенттердің сөздік қорын 

дамыту, техникалық терминдерді және 

сөздерді меңгерту. 

Тыңдалым: Мәтінді тыңдап, 

мағыналық жағынан бөлімге бөліп, ат қою. 

Оқылым: Мәтінді оқып, аудару, тірек 

сөздерді жазып алу. Берілген сұрақтарға 

жауап беру. 

Айтылым: Жоспар бойынша мәтінді 

әңгімелеу. Баспасөз материалдарымен 

жұмыс. 


Жазылым: Мәтін негізінде тезис жазу. 

4 апта, 


4 сағат 

 

7,8 Тақырып 39 

Судың да сұрауы бар (эссе). 

Мақсаты: Студенттердің сөздік қорын 

дамыту, техникалық терминдерді және 

сөздерді меңгерту. 

Тыңдалым: Мәтінді тыңдап, 

мағыналық жағынан бөлімге бөліп, ат қою. 

Оқылым: Мәтінді оқып, аудару, тірек 

сөздерді жазып алу. Берілген сұрақтарға 

жауап беру. 

Айтылым: Жоспар бойынша мәтінді 

әңгімелеу. Баспасөз материалдарымен 

жұмыс. 

Жазылым: Мәтін негізінде тезис жазу. 5 апта, 

4 сағат 


қосымша 

материалдар 

Тақырып 40 

Ауыз су – кешегі, бүгінгі, ертеңгі 

проблема (ғылыми мәтін).  

Мақсаты: Студенттердің сөздік қорын 

дамыту, техникалық терминдерді және 

сөздерді меңгерту. 

Тыңдалым: Мәтінді тыңдап, 

мағыналық жағынан бөлімге бөліп, ат қою. 

Оқылым: Мәтінді оқып, аудару, тірек 

сөздерді жазып алу. Берілген сұрақтарға 

жауап беру. 

Айтылым: Жоспар бойынша мәтінді 

әңгімелеу. Баспасөз материалдарымен 

жұмыс. 


Жазылым: Мәтін негізінде тезис жазу. 

5 – 6  апта, 

4 сағат 

7,8 


 

 


 

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)

 

14 бет 19  

 Тақырып 41 Менің болашақ мамандығыма 

уақыттың қатысы (сұхбат). 

Мақсаты: Өз ойларын еркін және 

түсінікті жеткізулеріне көмек көрсету. 

Тыңдалым: Сұхбатты тыңдап, аудару. 

Оқылым: Құрылған сұхбатты оқу. 

Айтылым: Сұхбат бойынша қойылған 

сұрақтарға жауап беру.  

Жазылым: Сұхбаттан мамандыққа 

байланысты терминдерді теріп жазып, 

құрмалас сөйлемдер құрастыру.     

6 апта, 


4 сағат 

4,7,8 


Тақырып 42 

Ағымдағы бақылау. 

Бақылау жұмысы бойынша талдау 

жүргізу. 

7 апта, 

3 сағат 


 

Тақырып 43 

Ертіс және Үлбі өзеніне ағынды 

сулардың құйылуы (мәтін). 

Мақсаты: Мамандыққа байланысты 

сөздерді түсініп, оларды дұрыс қолдана 

білу. 

Тыңдалым: естіген мәліметтің негізгі мазмұнын есте сақтау арқылы айта білу. 

Оқылым: мәтінді оқу, таныс емес 

сөздердің мағынасын сөз құрамы, сөздік 

арқылы анықтау. 

Жазылым: оқыған мәтінді 

конспектілеу. 

Айтылым: мәтін бойынша қойылған 

сұрақтарға тез жауап беру. 

7 апта, 

4 сағат 


 

7,8 


Тақырып 45 

Мақсаттар алға жетелейді (монолог). 

Мақсаты: Мамандыққа байланысты 

терминдерді түсініп, оларды орнымен 

қолдана білу. 

Тыңдалым: Оқытушының оқыған 

мәтінінің мазмұнын мұқият тыңдау, түсіну 

және сұраққа жауап беруге әзірлену. 

Оқылым: Мәтінді оқу, түсінгенін 

ауызша айту. Сөздік қорын тексеру. 

Айтылым: Ұсынылған тақырыпқа 

сұхбат құрастыру. Сөйлеушінің 

репликасына жауап қайтару. Сұрақ-жауап 

әдісін қолдана отырып, әңгіме жүргізу. 

Жазылым: Мәтін негізінде монолог 

жазу. 


8 апта, 

4 сағат 


14,7,8 

 

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)

 

15 бет 19  

 

Тақырып 46 Су қауіпсіздігі қатер алдында (мәтін). 

Мақсаты: Мамандыққа байланысты 

сөздерді түсініп, оларды дұрыс қолдана 

білу. 


Тыңдалым: естіген мәліметтің негізгі 

мазмұнын есте сақтау арқылы айта білу. 

Оқылым: мәтінді оқу, таныс емес 

сөздердің мағынасын сөз құрамы, сөздік 

арқылы анықтау. 

Жазылым: оқыған мәтінді 

конспектілеу. 

Айтылым: мәтін бойынша қойылған 

сұрақтарға тез жауап беру. 

8 – 9  апта, 

4 сағат 

7,8 


Тақырып 47 

Сұхбат. Жұмыс аптасын жоспарлау. 

Мақсаты: Өз ойларын еркін және 

түсінікті жеткізулеріне көмек көрсету. 

Тыңдалым: Сұхбатты тыңдап, аудару. 

Оқылым: Құрылған сұхбатты оқу. 

Айтылым: Сұхбат бойынша қойылған 

сұрақтарға жауап беру.  

Жазылым: Сұхбаттан мамандыққа 

байланысты терминдерді теріп жазып, 

құрмалас сөйлемдер құрастыру.     

9апта, 


3 сағат 

7,8,9 


Тақырып 48 

Трансшекаралық өзендердің тағдыры 

қалай шешілді?(ғылыми мәтін). 

Тыңдалым: Мәтінді тыңдап, негізгі 

ақпаратты табу. 

Оқылым: Мәтінді оқып, аудару, 

түсінгенін ауызша айту.  

Айтылым: Сұрақ-жауап әдісін қолдана 

отырып, әңгіме жүргізу. 

Жазылым: Лексика-грамматилық 

жаттығулар. Тақырып көлемінде қарым-

қатынас жасауға жаттығу.        

10 апта, 

4 сағат 


7,8 

Тақырып 49 

«Іле - Балқаш» регетасы (мәтін.) 

Тыңдалым: Мәтінді тыңдап, негізгі 

мазмұнын анықтау. 

Оқылым: Мәтінді оқып, аудару, 

терминдерді жазып алу. Берілген 

сұрақтарға жауап беру. 

Айтылым: Мәтінді өз сөзімен баяндап 

беру. Жаңа терминдерді дұрыс айта біліп, 

естеріне сақтау. 

Жазылым: Мәтін негізінде тезис жазу. 

10 апта, 

3 сағат 


8,9 

Тақырып 50 

 Арал тағдыры – адам тағдыры 

(сұхбат). 

Мақсаты: Өз ойларын еркін және 

түсінікті жеткізулеріне көмек көрсету. 

Тыңдалым: Сұхбатты тыңдап, аудару. 

Оқылым: Құрылған сұхбатты оқу. 

Айтылым: Сұхбат бойынша қойылған 

сұрақтарға жауап беру.  

Жазылым: Сұхбаттан мамандыққа 

байланысты терминдерді теріп жазып, 

құрмалас сөйлемдер құрастыру.     

11 апта, 

4 сағат 

7,8 


 

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)

 

16 бет 19  

 

Тақырып 51 Алакөл көлінің мәселесі (мәтін). 

Тыңдалым: Мәтінді тыңдап, аудару. 

Оқылым: Мәтінді оқып, жоспар құру. 

Айтылым: Мәтінді мазмұндау. 

Қойылған сұрақтарға жауап беру. 

Тақырып көлемінде қарым-қатынас 

жасауға жаттығу. 

Жазылым: Мәтіннен мамандыққа 

байланысты терминдерді теріп жазып, 

сөйлемдер құрастыру. 

11 апта, 

3 сағат 


7,8,9 

Тақырып 52 

Телехабар. 

Мақсаты: Теледидардан болған 

хабарды тыңдап, не жайында екенін айта 

білу. 


Тыңдалым: Мәтінді тыңдап, түсіне 

білу. 


Айтылым: Тақырып төңірегінде еркін 

сөйлей білу. 

Жазылым: телехабар негізінде аңдатпа 

жазу. 


Оқылым: Жазған аңдатпаны оқып, 

ондағы термин сөздермен жұмыс жасау. 

12 апта, 

3 сағат 


2,3 

Тақырып 53 

Мамандыққа арналған реферат жазу 

және оны қорғау 

12 апта, 

4 сағат 


газет, журнал 

материалдары 

Тақырып 54 

Балқаш көлі (мәтін). 

Тыңдалым: Мәтінді тыңдап, аудару. 

Оқылым: Мәтінді оқып, негізгі 

идеясын табу. 

Айтылым: Тақырып жайлы өз пікірін 

жүйелі баяндау. 

Жазылым: Берілген жаттығуларды 

орындау. 

 

13 апта, 3 сағат 

7,8,9 


Тақырып 55 

Арал теңізі (мәтін). 

Тыңдалым: Мәтінді тыңдап, түсіне 

білу. 


Оқылым: Мәтінді оқып, мамандыққа 

байланысты сөздерді игеру. 

Айтылым: Тақырып төңірегінде еркін 

сөйлей білу. 

Жазылым: Мәтін негізінде сұхбат 

құрастырып жазу. 

13 – 14 апта, 

4 сағат 


7,8,9 

 

  

 

  

 

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)

 

17 бет 19  

 Тақырып 56 Атлант мұхитының климаты (мәтін). 

Тыңдалым: Мәтінді тыңдап, түсіне 

білу. 

Оқылым: Мәтінді оқып, мамандыққа байланысты сөздерді игеру. 

Айтылым: Тақырып төңірегінде еркін 

сөйлей білу. 

Жазылым: Мәтін негізінде сұхбат 

құрастырып жазу. 

14  апта, 

3 сағат 

7,8,9 


Тақырып 57 

Су тапшылығының зардаптары (мәтін). 

Тыңдалым: естіген мәліметтің негізгі 

мазмұнын есте сақтау арқылы айта білу. 

Оқылым: мәтінді оқу, жалпы 

мазмұнын түсіну. 

Жазылым: мамандық бойынша мәтін 

құрастыру 

Айтылым: мәтін бойынша өз ойын 

айта білу, хабарлау, суреттеу, пікірлесу 

түріндегі мәтіндерді құрастыра білу. 

15 апта,  

3 сағат 

7,8 


Тақырып 58 

Өткен материалдарды қайталау. 

15 апта, 

4 сағат 


 

 

3 ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ  

1.  Ә.К.Бельгинова, Б,Қ.Оқасова Қазақ тілі.-Өскемен, 2009. 

2.  Г. Әлмұрзина, А. Мұратбекова «Қазақ тілі». - Өскемен: ШҚМТУ, 2005 

3.  К.М.Маселова, А.К.Қонарбаева Қазақ тілі  Агроинженерия, тау 

машинасы, полиграфия т.б мамандықтарға арналған Өскемен, 2011 

4.  К.М.Маселова, Ж.Назбиев және басқалар. Қазақ тілі.   Өскемен, 1998, 

109 б. 

5.  К.Маселова «Қазақ тілі», «Машина жасау және көлік факультетінің студенттеріне арналған нұсқаулар, Өскемен, 2010» 

6.  К.Маселова, А.Жылқыбаева Сан есімді тиімді оқыту жолдары Өскемен 

1999, 30 бет 

7.  Водное хозяйство Казахстана.-№2, 2012ж.,-37-39бет. 

8.  Водное хозяйство Казахстана.-№3, 2012ж.,-16бет. 

9.  Водное хозяйство Казахстана.-№4-5, 2012ж.,-42-43бет. 

10. Н.Оралбай, К.Құрманәлиев  Қазақ тілі. Алматы, Арыс, 2007, 454б. 

11. С.М. Мусинов «Қазақ тілі». –Алматы: Қайнар,1995 

12.  А.Қонарбаева «Қазақ тілі» – Өскемен, 2005 


 

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)

 

18 бет 19  

 

13. Г.М. Маселова , А.К.Жанәбілова Қазақ тілі: Оқу құралы. Өскемен 2012 жыл. 

14. Іскер адамның орысша-қазақша түсіндірме сөздігі. Алматы: Инкор, 

Тұлға, 1993 

15. Ахметова Қ.Т., Қайнденова Қ.Қ., Құзұтбаева З.Қ. Кәсіптік қазақ тілі. – 

Өскемен,2005. 

16. Әлмұрзина Г., Назбиев Ж. Қазақ тілін жеделдетіп оқыту курсы. – 

Өскемен, 2000. 

17. Исаев С.М.  Қазақ тілі. – Алматы, 1993. 

18. Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі.–Алматы: 

Мектеп, 2003. 

19. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздіктер. –

Алматы: Рауан, 2000. 

20. С.Симбаева, Б.Жақсылықова «Қазақ тілі».-Өскемен,-2011. 

21. Х.Қожабаева Кәсіби қазақ тілі. (Автомобильді жөндеу және оған 

техникалық қызмет көрсету мамандығына арналған): Оқу құралы. – 

Алматы. 2010 ж.  

 


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет