Гшһңр Ц£ңсиі о л ж й з й л й р ы н 0й іы иийліPdf көрінісі
бет9/14
Дата25.12.2016
өлшемі10,48 Mb.
#406
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
§1 ^ ( ^ М й Т  
(*!_>“' вс іЗ » .
«Аллаһ  исму  зат  мустәжмәғ  әл-жәмиғ  әс-сифат  әл- 
кәмилә».
(Түсінігі:  «Аллаһ толық сипаттарды өзінде қамтиды». Т.Қ .). 
Бұл  сөзге  қарағанда  Құдай  аттарының  ішінде  ләфзәт 
«Аплаһ»  толығы,  ең  түгелі.  Ол  ләфзәт  «а<і-Ь>  қай  жерде  тұр? 
«^сійі 
«Бисмикә  Аплаһуммә»  -   делініп  бисмиллаһ
шәрифтетұр. 
і
 
;
(Түсінігі:  «Аллаһ атымен».Т.Қ.).
Мұнан  төрт  хәрф  бірі  әлиф,  екі  ләм,  бір  һә  (»«ІЗ)  Аллаһ, 
егер  әууәлгі  хәрф  әлиф  қалса,  қалған  үш  хәрфі  Құдайға  толық 
ат болуға жарап тұр.  « 
з
 
_з».
«уа лиллаһи жунудис сәмәуәти уал-ард».
(Түсінігі:  «Көкгер  мен  жердің  әскерлері  -   Аллаһтікі». 
Мединеде түскен.Фатх сүресі. 7-аят. Т.Қ .).
Хош  мұнан  бір  ләм  қалса,  қалған  екі  хәрфі  Құдайға  толық
ат болуға жарап тұр. 
а
З<І
г

с
З»
«ләһу мәқалид әс-сәмәуәі и уәл-әрд»
(Түсінігі:  «Оған жер мен аспан билігі». Т.Қ .).
Бұл ләм және қалып жалғыз хәрф қалса, онда һәм Құдайға 
толық ат  болуға жарап тұр.  Ол қай жерде тұр?
«^-1  0<_О 
л>
  (Д_з 
й(СЛ-!'  “і-іи1 
й-Ц?<_йЗ  й»  “«-Очг1  іЩІ
«ағузу  биллаһи  минаш  шайтанир  ражим.  Бисмиллаһир 
рахманир рахим.  Қул һууә аллаһу ахад».
140

(Түсінігі:  «Қуылған  шайтаннан  Аллаһқа  сыйынамын.  Аса 
қамқор  ерекше  мвйрімді  Аллаһ  атымен  бастаймын.  Ол,  Аллаһ
-біреу-ақ». Т.Қ .) 
^
«у>»
  һууә-да  түрған  «һә»  бисмиллаһ  шәрифте  тұрған
ләфзатуллаһның  һә  әріпні  солай  болғаны  үшін  «Сурат  әл- 
ихләс»  атанып  өзі  кішкене  болса  да  қасиеті,  шарапаты  басқа
сүрелерден асып тұрғандығы сол.
Құдай  Тәбарак  уа  Тағаланың  ұлы  есімін  айтар  болсаң
аузыңды жумай айтпа деп шартын айттым.  Болмаса бисмиллаһ 
шәрифтің  қасиетін,  шарапатын  түгелдеуге  жеті  атадан,  төрт 
анадан  туған  мәуәлид  сәләсә  болған  жумәдәт  біткен  қағаз 
болса  нәбәтәт  біткен  қалам  болса,  хайуанат  біткен  жазушы 
болса!  Күллі  ...жасия  болса,  жазып  тамамдап  түгелдеи 
алмайды.  Ең  алғаш  бала  ұстаз  алдына  барып  бисмиллаһ 
шәрифні  үйренген  уақытта,  бір  баланың  аузына  бал  болып 
жабысады.  Бір баланың аузына  у болып жабысады.  Бал болып 
жабысқанның  аузы  да  бал,  сөзі  де  бал.  Аузынан  шыққанның 
бәрі балдай тәтті болып тұрады. У болып жабысқанның аузы да 
у,  сөзі  де  у.  Аузынан  шыққанның  бәрі  удай  жексұрын  көрініп
тұрады.  Мұның бірі — мақбул, бірі — мардуд.
ІШ Ш І ||Ш ' 
Й* 
I  
О?
Нәғузу  билпаһи  мин  шарури  өнфусинә  уа  мин  сәииәт
әғмәлинә. 
л-
(Түсінігі:  Өзіміздің 
жаманшылығымыздан  және 
өзіміздің
жаман істерімізден Аллаһқа сыйынамын. Т.Қ.)  ^
Иә, 
Аллаһ 
мардудлардан 
қылмай 
мақбулдар
хамапысындан  қыла  көр.  «»Л  '<-!»  Лә  иләһә  бес  хәрф.  Нәфи
қылады  от,  су,  жел,  топырақ  нәпсіні.  Нәпсінің тәғләқәтларында
нәфи  апынса  «*ііЛ ‘*ьЬ  иллә алллаһні  (аллаһты)  аитумен  исбәт
дәирсін ұтады.
Не үшін 
жеті хәрф, жеті  мәртебе табыпады?
Хаиәті таухидпен болады.
Ғылымы шуһудпен болады.
Құдіреті ридәмен болады.
Нутқы хикметпен болады.
Назары басиратпен болады.
Шәһуәті хақиқатпен болады.
Сәмиғі кәшифпен болады.
141

«Лә иләһә иллә аллаһ»  он екі хәрф
Кәмә  әхбәрнә  субхәнә  уа  тағала  биқаул  «лә  иләһә  иллә 
аллаһ хусни сәбут әлидәфэт 
и л ө и һ и .
(Түсінігі:  Аллаһ  Тағала  «лә  иләһә  иллә  аллаһ»  сөзімен
хабар еткенде. Т.Қ .)
Өзімнің  қүдіретімнен  жасалған  қорғаным  дейді.  Кімде-кім 
бүл  қорғанға  шын  ыхласымен  қорғалып  кірсе  Қүдайдың 
қорғанында болған жанға 
У
«лә хәуфун ғалейһим уа лә һум иәхзәнунә».
(Түсінігі:  «Расында  Аллаһтың  достарына  қауіп-қатер  жоқ, 
әрі  олар  қайғырмайды».  Меккеде  түскен.  Юныс  сүресі.  62- 
аяттың соңы. Т.Қ .)
Жыл  да  он  екі,  ай  да  он  екі.  Мұхаммад  расулаллаһ  он  екі 
хәрф,  мәжмуғы  жиырма  төрт  хәрф.  Жиырма  төрт  сағат  күндіз, 
түнге дәлме  дәл.  Бұл  қорғанға  кірген  жан  он  екі жыл,  он  екі  ай, 
жиырма төрт сағат бәрін өзі билеп төстеп отырады.
Мұны  айту  шарт  «У»  лә  дегенді  кіндігінен  бастап  жоғары 
маңдай  ортасынан  асыра  айтады.  Ниетінде,  көңілінде  иәнсит 
дейді.  Тілі  «лә»  дегенде  ділі  «иәнсит»  дейді.  Бұл  зікір  сұлтан 
болады.  «Иәнсит» деген  с-ездің мағынасы -  бір  Құдайдан  басқа 
Құдай жоқ деп білмек.
«®сЬ>  иләһәның  әлифін  маңдайдан  баслап,  һәсін  оң
емшектің  астынан  шығарады.  Ниетінде,  кәңілінде  еш  мағбуд, 
мағбудні дейді.  Бұл зікір рух болады.
«»сУ У »   иллә аллаһның әлифін оң емшектің астынан алып 
азаһ  тартқанда  сол  емшектің  астынан  барып  шығарады. 
Ниетінде ...нде жүз зат пәк дейді.  Бұл зікір қапб болады.
Зікір сұлтан,  зікір  қалб хазірет Адам ғәләйһи сәләмні тәхтә 
қадамларында  дүр.  Зікір  сүлтанда  түпкі  терең  көңілінде  Адам 
атаны  ойласын.  Зікір  рух  оң  емшегінде  дедік,  ол  уақытта  түпкі 
терең көңіліңде хазірет Нұх ғалейһи сәләм илан  ... ойласын.
Иллә  аллаһ да  зикр  сир  зикр  хәфи  мен  зикр  ихфә.  Үшеуін 
түгел  зикр  сирда  хазірет  ...  Мұса  калимуллаһні  зикр  хәфида 
хазірет  Ғиса...  Зикр  ихфәда  нәбинә  уа  сайидинә  Мұхаммад 
Мұстафа  ғәләйһи  солат  уас-сәләмні  ойласын.  Мұның  бәрі
142

эында  болса  нәфи  исбәт  болады.  Зікір  қалб  барлығына 
л аят кәрим
Қауләһу тағала:  «әлә би зикруллаһи татмәиннәл қулубу». 
(Түсінігі:  «Аллаһ  Тағала  Құран  кәрімде  айтқан,  Естеріңде 
ын;  Аллаһты  еске  алумен  жүректер  орнығады».  Меккеде 
»н.  Рағыд сүресі. 28-аяттың соңы. Т.Қ.)
Зікір рух барлығына: 
V  и? 
Л з с -^  
з
«уа иәсәлунәкә ғән әррух қул әррух мин әмри раббиһи».
(Түсінігі:  Егер  ме 
әмірінен деп айт. Т.Қ .)
Зікір сир барлығы 
«Рабби ишрах ли садри уа иәсирли әмри».
Аллаһтың
С
(Түсінігі:  «(Мұса  ғ.с)  Раббым!  Көңілімді  кеңейткейсің!  ісімді
>ірғайсың» Т.Қ .).
хәфи  барлығына:  У  
з 
0
Щ
  ‘-‘С^?  Й 
м!
«иннә  аплаһә  лә  иәхфи  ғалейһи  шайун  фил  арди  уа  лә
фис сәмәи ».
(Түсінігі:  «Расында,  Аллаһтан  аспанда  және  жерде  еш
Қ
ихфә барлығына:  V'-* 
'У  
си' йЗ
фиһи
юхлифу
(Түсінігі:  «Раббымыз!  Расында,  Аллаһ  -   қиямет  күнінде 
адамдарды  жинаушы.  Ол  күнде  күдік  жоқ  және  Аллаһ  өз 
уәдесін бұзбайды».  Меккеде түскен. Әл- ғимран сүресі. 9-аят.)
^
^  
<3 
^
«лә  иәхфә  ғәлә  әлиһи  минһум  шәйун  лимән  әл-мулк  әл-
иәумләһу әл-уәхид әл-қәһәр».
(Түсінігі:  «Ол  күні  олар  көрнеуге  шығарылады.  Олардан
ешбір  нәрсе  Аллаға  жасырын  болмайды.  Бүгін  патшалық
кімдікі?  Тек  қана  жалғыз,  тым  өктем  Аллаһтікі  (делінеді)».
Меккеде түскен. Ғафыр сүресі. 
16-
аят.)
Зікір сүлтан барлығына 
с$с£ »<-53 
з 
'Шщ
 і§
Иннәһу ғәләйһим бизәтис-судур уа аллаһу ғәлә кулли шәйин
қадир.
Ш
143

(Түсінігі:  «Расында,  Аллаһ  Тағала  -   әр  нәрсеге  күші
жетуші»).  «Лә иләһә иллә аллаһ» бүл зікірдің сүлтаны.
Лә  иләһә  иллә  Аллаһтың  мағынасы.  Барша  нәрсені 
жаратқан және барша  нәрсеге тіршілікке рыздық берген  бір хақ 
Аллаһ  Тағала  өзі.  Мұхаммед  ғалейһи  сәләм  Аллаһ  Тағаланың 
елшісі,  хабаршысы  адамдарды  жамандықтан,  күпірлікген  тиып, 
ислам  дініне  және  шариғат  хүкіміне  үйретпек  үшін  жіберілген 
ақырғы пайғамбар.
У  О  у  І  |  ^а»
«Әшһәду  әллә  иләһә  иллэ  Аплаһ  уә  әшһәду  әннә 
Мухаммад габдуһу уә расулуһу».
Бір Алланың  барлығына сендім  затына  және  сипатына  еш 
шірік  жоқ.  Пайғамбарымыз  Мұхаммед  ғалейһи  сәләмнің  Құдай 
Тағаланың 
елшісі 
екеніне 
сендім. 
Құдай 
Тағаланың 
періштелеріне,  пайғамбарына,  кітаптарына  сендім.  Барша 
жақсылық  және  жамандық  нәрселерінің  болуына,  тағдырға 
ажал  келіп  өлмекке  қабірде  сұрақ  сұрамаққа,  бұл  дүние  бітіп 
исраил  сүр  үрлемекке  барша  жан  иесі  өлмекке,  ахирет  күніне 
сендім.  Барша  өлгендер  сүйегі  шіріп  топырақ  болған  тән 
жандар тірілмекке бұ дүние фәни, ахирет бақи дегенге сендім.
Амал  дәптері  беріліп,  амалдан  есеп  болмаққа,  амалды 
мизан 
таразыға 
салып 
даушылар 
хақым 
алмаққа, 
шапағатшыларының  шапағаты,  кәусәр  шарабы,  жаһаннам 
үстінен 
құрылған 
сират 
көпіріне, 
ұжмақтың  барлығына 
кәпірлердің  тамуғде  мәңгі  қалмақка  мүсылмандардың  ұжмақта 
мәңгі  қалмаққа,  ғаршы  күрен  лауху  қалам  баршасына  хақ  деп 
және раста деп біліп иландым секдім.
Шын 
көңіліммен 
айтамын 
құдайым 
бір 
Аллаһ, 
пайғамбарым  Мұхаммед  расул Аллаһ,  дінім  ислам діні,  кітабым 
құран, 
қыблам 
Кағба, 
барша 
мумин 
мұсылмандар 
бауырларымыз.  Мазһәбім  әһли  сунна  уал  жамағат  мазһәбі. 
Амалда 
мазһәбім 
Имам 
ағзам 
әбу 
Ханифа 
мазхәбі. 
Муғжизалар, Әулиелер, барша пайғамбарлар хақ.
144

Әсмәүл-хусна деген  не?
“Әсмә” 
араб  тілінде 
“есім” 
сөзінің  көпше  түрде, 
“есімдер” 
мағынасына  келеді. 
“Хусна” 
болса,  ол  да  араб 
тілінде 
“ең  көркем” 
деген  мағынаға  келеді.  Бұған  қарай
Әсмәүл-Хусна 
сөйлем  мағынасы  бойынша 
Ең
коркем есімдер” 
дөгөн мағынада.
Ең көркем есімдер Аллаға тән.  Өйткені Ол — барлық сөздің 
иесі.  Әсмәүл-Хуснадағы  бүкіл  есімдер  Аллаһ  Тағалаға  тән,
қасиетті сөздер.
Аллаһ тағаланың 99 керкем есімі (әсмәүл-хусна)
Алланың керкем есімдерінің (асмаүл-хусна) кестесі
№І Арабша
айтылу
ы
Оқылуы
Мағынасы
2
1
3
4
1
Аллаһ
Алла (Аллаға тән, ең 
жоғары есім.  Исми-Хас 
деп аталады).
!
2 о> с"іЛ
д
Әр-Рахман
Жаратылғандарды ете
кешіруші.


-
3
%
Әр-Рахим
Мүминдерді
жарылқаушы.
4
1
'44
Әл-Мәлик
Барлық әлемнің иесі.
5
Әл-Құддус
Әр түрлі кемшіліктерден  I
аулақ. Әлемнің
тазалаұшысы.
6
Әс-Сәләм
Қауіп-қатерден 
құлдарын құтқарған, 
жәннатта құлдарына 
сәлем берүші.
145

7
8
І9
1
0
1
М
1

2
1
2
1
Н
1
Е
1
Р
1
I
1
у
з > 3
«^Г 
сіі
3
й Л
Л>“
*
V ‘-•р 3
) ”в\з<-5
’3 'У Л
Әл-Мүмин
Әл-
Мүһәймин
Әл-Азиз
Әл-Жаббар
Әл-Мүтә-
Кәббир
Әл-Халиқ
Әл-Бәри
Әл-Мүсау
Уир
Әл-Ғаффар
Әл-Қаһһар
Әл-Уәһһәб
Әр-Раззақ
Оған панапағандарды 
қорғаушы,  көңілдерге 
иман  нүрын беруші.
Қолдап қорғаушы.
Жеңілуі мүмкін 
болмаған, күшті.
Кемшіліктерді 
толықтыратын, 
қалағанын жасатуға күші
жетуші.
Әр нәрседе және бүкіл 
оқиғаларда үлылығын 
______ көрсетуші._______
Жаратушы, жоқтан бар
етуші.
Әр нәрсені, бір-біріне 
үйлесімді жаратушы.
Әр нәрсеге сурет және 
ерекшелік беруші.
Күнәларды кешіруші.
Әр нәрсеге, бүкіл 
қалағанын жасай 
алатын,  күшті билеуші.
Қалағанға да, 
қаламағанға да ақысыз
________ беруші._________
Рызықтарды жаратушы.

1
9
Әл-Фәттәх
Қиыншылықтарды 
жеңілдетуші,  ашушы.
« в й
Әл-Алим
Бүкіл нәрсені өте жақсы
2
білуші.
о
і
Г 

: .*
і
 
Н
1
2

*
Әл-Басит
Кейбіреулердің жүрегін
1
жақсылыққа ашып,
кеңейтуші.
Әл-Хафид
Төмендетуші.
2 I 

.
і-К»
2
Әр-Рафи'
Жоғарлатушы,  ардақты.
2
3
ш р
Әл-Мұ'иззу
Әмірді орындағандарды
ардақты қылып 
жоғарлатушы.
I
Әл-Мүзил
Әс-Сәми'
Қарсы шыққандарды 
төмендетуші.
Шексіз естуші.
Әл-Басир
Шексіз көруші.
Әл-Хакам
Әл-Адл
Ақиқатты орындап, үкім
беруші.
Өте әділетті.
Әл-Латиф
Бүкіл нәзік нәрселерді 
біліп істеуші және 
құлдарына пайда
бе
147

3
1
ц£.Ч->£^
ф
Әл-Хабир
Әр нәрсенің ішкі 
дүниесін білуші.
3
2
'&ШШ
Әл-Халим
Қылмыскерлердің 
жазасын беруге күші 
жетсе де, ол жазаны 
кейінге қалдырушы.
3
3
Әл-Азим
Өте үлы.
3
4
л
Әл-Ғафур
Өте көп күналарды
кешіруші.
3
5
л
л
Әш-Шәкур
Аз жақсылыққа' көп 
сауап беруші.
3
6
Әл-Алий
Өте жоғары, мәртебелі.
3
7
>
Әл-Кәбир
Өте үлкен.
3
8
ді
Әл-Хафиз
Әр нәрсені, белгілі бір 
уақытқа дейін атап және 
бәлелерден қорғаушы.
3
9
Әл-Мүқит
Рух пен дененің күш 
қуатын беруші.
4
0
Дййир
Ш
1—1
Әл-Хасиб
Әркімнің өмір бойы 
істеген ісін есепке 
тартушы.
4
1
*
Әл-Жалил
Мәртебелі, үлылық иесі.
4
2
Әл-Кәрим
Өте жомарт, сұрамаса
да беруші.
Әр-Рақиб
Сақтау үшін қорғаушы.

148

Ғылым мен меирімділіп 
бүкіл нәрседен кең.
Әл-Уәси
Әл-Хаким 
Бүкіл нәрсені хикметпен
і  (даналықпен) жаратушы
Әл-Уәдуд 
Жақсы қүлдарын сүюші,
рызасына бөлеуші және 
________________ сүюлуге лайық болған.
Әл-Мәжид 
Атақты, даңқты болған.
Өлгендерді тірілтіп, 
қабірлерінен шығарушы
Әш-Шәһид 
Әрқашан, бүкіл жерде
дайын және күтуші.
Әл-Уәкил
Өте күшті
Құдіреті күшті
Әл-Мәтин
Жақсы құлдарына дос
болған.
Әл-Уәли
Барлык жаратылыстың
Әл-Хамид
4
%
С-І
3
4
£
4
4
5
4
6
4
7
4
_8_
4
1  і_к£* 

%
9
Дұғаларға жауап беруші.
Бар болуы еш
өзгермейтін.
Өзіне 
мойынсұнғандардың 
жағдайын дурыстаушы

5
6
тілімен мадақталған.
5
7
Һ
*•
Әл-Мұхсии
Әр нәрсенің санын жеке-
жеке білуші.
5
8
3
Әл-Мүб
Дий
Әр нәрсені материясыз, 
үлгісіз жоқтан жаратушы.
5
9
Әл-Мү'
Ийд
Жаратылғандарды жоқ 
қылғаннан кейін 
қайтадан жаратушы.
6
0
'<£С^
Әл-Мұхий
Тірілтуші, өмір беруші.
6
1
Әл-Мүмит
Жанды, жаратылыстың 
өмірін жаратушы.
6
2
Әл-Хайи
Тірі,  мәңгі өмір иесі.
6
3
^ с5 (ІьІ
Әл-Қайиум
Көкті, жерді және әр 
нәрсені ұстаушы.
6
4
Әл-Уәжиб
Әрбір қалауын,  қалаған 
уақытында табушы.
6
5
Әл-Мажид
Ардақты,  мәртебелі, өте
жомарт.
6
6
Әл-Уәхид
Тек біреу, серігі, ортағы, 
үқсасы болмаған.
6
7
Әс-Самәд
Арман, шер-мұң 
болмайтын жалғыз ғана
мәртебе.
6
8
^АЗсІ
Әл-Қадир
Қалағанын,  қалауы 
бойынша жасауға күші
жеткен.
150

[---
6
9
ІІ§і§Ш §|
л
Әл-Мұқ
Тәдир
Күші көп,  қуаттыларды 
қалауы бойынша 
басқарушы.
7
0
Әл-
Мұқаддим
Қалағанын ілгерлетуші.
7
1  I
№ >
Әл-Мү
Аххир
І
Қалағанын артқа 
қалдырушы.
7
2
Әл-Әууәл
Басталуы болмаған. 
Әзәлден болған.
7
3
Әл-Әхир
Соңы болмаған,  мәңгі
бо лған.
1
7
4
I  ^М' г^оі
Әз-Заһир
Бар болуы, құдіретімен 
ашық керінген.
^йД»! 
ча
З
Әл-Батин
Үлылығымен
7
адамдарға,  ақылға
5
көрінбейтін.
-------------------
7
6
Әл-Уәли
Бүкіл әлемді және 
оқиғаларды, тек бір өзі
баскарүшы.

7
7
і 
£  
"Й (>3 
*
Әл-Мүтә
'али
Құдіреттілігімен ұлық
болған.
7
8
Әл-Бәрру
Құлдарына, мұқтаж 
болған нығыметтерді
берүші.
7
9
г д а З   1
л
 
1
Ф
Әт-Т әууәб
Т әубаларды 
қабылдаушы,  күнәларды
кешірүші.
8
0
0
&
Әл-
Мүнтақим
Қылмыскерлерге 
т и іс т і
 
жазасын беруші.
8
Әл-Афуу 
І  
■ 
■ 

  ■■ 
"  
‘  
■ "
Өте жарылқаушы.
151

1
8
2
ШЩі ” ^(3
Әл-Рауүф
Өте мейірімді.
8
3
Мәликүл-
Мүлк
Дүние-Мүліктің мәңгі
иесі.
8
4
Зүл-Жәлә 
ли Уәл-
Икрам
Ұлылық және 
жомарттық иесі.
8
5
' і
Әл-Мүқ
Ситд
Зүлымдыққа 
үш ы рағанда рд ы ң 
қүқығын залымдардан
алушы.
8
6
Ии%<1
Әл-Жәми
Қалағанын қалаған 
уақытта,  қалаған жерде
жинаушы.
8
7
Ш Ш
Әл-Ғаний
Өте бай, ешбір нәрсеге
мүхтаж емес.
8
8
Әл-Мүғни
Қалағанын,  бай қылушы.
8
9
Әл-Мәни'
Бір нәрсенің, дүниеге 
келуіне рүқсат бермеуші.
9
0
Әд-Дарр
Шер-мүң, зиян беретін 
нәрселерді жаратушы.
9
1
£>-®1 
Су^ 
%
Ән-Нәфи
Жақсылық және пайда 
беруші нәрселерді 
жаратушы.
9
2
‘м й І
Ән-Нуур
Әлемдерге, ақылдарға 
және көңілдерге нүр 
жаудырушы.
9
ісЖиЗ
«*•
Әл- һәди
Хақ жолды көрсетуші, 
қалаған  қүлын
152

3
мақсатына жеткізуші.
1
9
4
[ 1 
1 V
Әл-Бәди'
Үлгісіз,  материясыз 
жаратушы.
9
5
(^іЗІч^і
Әл-Бәқи
Бар болуының соңы
болмаған.
Ц >3
Әл-Уәрис
Байлықтың нағыз иесі.
9
6

Әр-
Бүкіл жұмысты, ежелгі
9
%
Рашиид
тағдырына сай, нәтижеге
7
жеткізетін.
Әс-Сабур
Өте сабырлы.
9
*  
.ё'
 иіи
л
8
---------------------------- ------
“Аллаһ”  есімі  естілгенде  не  деу  керек?  Аллаһ 
есімі  айтылғанда  “ 
і^жәллә  жәләләһу”  деп  ай 
“Оның ұлылығы жоғары болсын” деген мағынада.
Аллаһ есімімен істі бастау және бітіру
Қандай бір істі бастар кезде
і < й і ь  '<>• 
ірялЛЛ
 
ДІ <
Ә'үзү  бил  әһи  мин-әш-шайтанир-ражим”,  “Бисмилләһир-
Рахмәнир-Рахим”,  (Қуылған  шайтаннан  және  оның  азғыруынан 
Аллаға  сйынамын),  (Аса  қамқор,  ерекше  мейірімді  Алланың
атымен бастаймын) деп айтылуы керек.
Қандай  бір  жүмысты  бітіргенде: 
“Әлхамдү  лилләһ
(Аппаға шүкір) деп
парасаттылығын
Адал
Ирфан
Адап
берекеті кесіледі».  (Кәнзүл-Ирфан.  6-хадис)
Аллаһ Тағаланың 99 көркем есімі Құран
«  •
-и э* VI 
V лі»
153

« Аллаһу лә иләһә иллә һууә ләһул асмәу-хуснә»
«Ол  Аллаһ,  Одан  басқа 
еш  тәңір  жоқ.  Әрі  ең  көркем 
есімдер Аллаға тән» -делінген.
«
уь ^ й&а іл^
 
сіі 
лі»
«Лилләһи  мулус самауати уәл  арди уә  мә фиһинә,  уә һууә 
ғәлә кулли шайин қадир»
Мағнасы:  Көктермен  жердің және  ол  екі  арадағы  нәрселер 
Алланың  мүлкі.  Ол  барлық  нәрсені  жасауға  құдырретті»  - 
делінген.
Алланың  елшісі  Мұхаммад  (ғ.с)  хадисінде  :  «Алланың  99 
көркем  есімі  бар.  Кім  оны  жүрекпен  айтып  жатқа  білсе  сол 
әлбетте жәннатқа барады» -делінген.
Тағы  бір  хадисінде:  «Аллаһ  Таағаланың  99  көркем 
есімдерін айтып дұға жасаңыз,  тілегіңіз кіршіксіз қабЬіл болар» -
делінген.
Иғтиқад мәзһәбні білмек баяны
Иғтиқадта  мәзһәбім әһлі суннәт уал жәмәғәт.  Мағынасы бұ 
дүр  Расулуллаһ  һәм  оның  әһлі  ғиәллары  уа  сахабалары 
болдылар ісімен һәм сол иғтиқадта міндесе.
Суәл:
Әһлі  суннәт  уал  жәмәғәт  фарқысы  ...  айырылмақы  не 
иғтиқад уа не ғамал иле болар.
Жауаб: 
з
 йц^й^З ч с  
з
 йц£с
Битәфдил 
ш ә й х ә и н
 
(Әбу  Бәкір  уа  Ғұмар  радиәллаһ 
ғәнһумаларды  ғаирі үмметлерден ерекше қылмақ иле).
Уа  хубәл  муснәин  (хазірет  Ғусман  уа  Ғали  радиәллаһ 
ғәнһумәларды  дос  тұтмақ  иле),  уа  тәғзим  әлқибләтәин  (екі 
қыбла Кағбатуллаһ, бәитул мұқаддасті ұлықтамақ бірлен).
Әлмасих  ғәлә  әлхәфин  (екі  шетікке  масих  қылмақ  ие)  уа 
солат  ғәлә  әлжәнәзәтәин  (ғәдл  кісі  иле  пасық  кісі  жаныбыда 
намаз оқымақ бірлен).
Уал  имсак (ғәділ  кісі ұжмақлы,  пасық кісі тәмуғлы деп хукім 
қылмас  иле)  ғән  әшшаһадатаин  уал  қәул  билмәғсумәин  (яғни 
пайғамбарлар,  періштелер күнәһдан пәк демек иле).
<-Ь<ЗіЗ 
з 
з

Уал  иғтиқад  иәхлуд  әлғәрқин  (кәпірлер  мәңгі  тамуғта, 
мүминдер  мәңгі  үжмақта  деу  иғтиқад  қылмақ  иле),  уал  иман 
билжархәтин  (көңіл  уа  тіл  иле  иман  келтірмек),  уал  қәул  бил 
имтинағәин  (Аллаһ  Табарак  уа  Тағала  хәдіс  ермес,  Аллаһ 
Тағаланың сипаты өзгерместік бірлен).
Уал  иман  билхәиәтәин  уа  исбат  әшииәфәғәтәин  уал  имән 
билхәиәтәин  (қабірде  тірілмек  һәм  қиәметте  тірілмек  иман 
келтірмек бірлен).
Уа  исбат  әшшәфәғәтәин  (пайғамбарларның  уа  һәм  мүмин 
салихтарның шапағаттары сабит дүр демек бірлен).
Уас солат хәлфәл имамәин (имам артында намаз оқу).
'й^З 
(Лі-ій' 
оуУг1
 'йро6^ 
3
 
^І^-Мі йр 'і-С-С

»  
,  
Щ
 
Ү  
Г”  

I  
1  

Аллаһуммә  әхрижнә  мин  кәлимәт  әлуәһм  уа  әкрәмнә 
бинур  әлфәһм  Аллаһуммә  ифтәх  ләнә  әбуәб  рахматик  уа 
әншир  ғәләинә  хәзәин  ғилмәк  уарзуқнә  бифәһм  әннәбил 
бихурмәт 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет