Іі халы аралы ылыми-тůжірибелік конференциясы ажүктеу 24.47 Mb.

бет115/129
Дата15.03.2017
өлшемі24.47 Mb.
1   ...   111   112   113   114   115   116   117   118   ...   129

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Macromedia  Flash, 

а  

 

  

а

а 

 

 а а

 

а 

Т 

а  


 

 

  а 

 а   а

 

   а

      

а 

 

  

 

  а  

а   а


а

  

 

  

  

а    


,  а

 

    а 

аа  

а

а 

а а   а. Н

 

 а

 а

    а


а 

 

    

а

 а

 а

 

аа 

 

а 

а 

 

 ( аа

а-

а 

а

 а

 

.  И 

 

а -

а

  

а а 

 

а 

а

  -а

 

  

 

 а

 


511

а

.В  

  а


  а

 

 ,   

 

а  а

а

    

а

   а

 

а  а а


а

  а-

а

.  На 

а  


  а

  а


-

а

    

 (

   2000-2012).

С

а   аа

а  


а

а 

а  а Ка а

а а 


 

 

а 

 

а 

 

 а

   


а

 а а

 

 а

   


а 

  

   


 

 

   а

 

 а

 

а а.  Х 

 

  

а

 а

а

 а

   


а

 

  

 

  

  

  

 

  

 

а    а


 

 

а 

а

   а

а 

    

 

а  а


а

 

а 

а

  а   

   


а  

 

аа

 

 а

 

а.  О

 а

а  


а 

 

а 

а

а 

а а 


 

  а  а а


 

а

а 

а

.П

а 

а   а

а

  аа

 

 а

 

  а   а     

 

 а

 

 а

а-

а

  

а

  

 

,  а а а

а

    

 

 а

-

  

а

  

.  О


 

 

а 

 

-а

 

а 

 

а    

 

  

а

 а

а

  ( а а аа   -  а

а

а)  

 

 а

 

а аа

   


 

а

  

 

  а   

  а


 

 

  

 

а 

 

а.Т а

 

  

а 

  аа

      

а

а 

а

 а

а

,   а

 

  

 

 а

 

 а

-

а  а

   а

а

     а

а  


 

-

 а

 

 а

  а


 

а

  - а 

 

а.  В 

а

   а

 

аа

  « а

  а

а

   а

 

  

а  


а

 

а 

 

  а 

а

    

  а


а 

а

  

  а


» [3].

П

аа   а

а 

   а

а  а а


 а

а

  

а

  а   

 

      

а 

 а

    

.  О а  а а

 

 а

-

  аа

 а

 

а   

 

  

а

   а

а

  

   


 

а

  а 

, а


 

 

 а

 

    

а

  аа    а

а  


а

 

  

. П   а


 

 

,  а 

а

 а

  а


 

 

аа 

 

 а а  

 

а 

    

 

.  П  а

 

  

а

а 

а

  а 

а

    

   а 

  10-12 


   

а

  а 

 

аа

 Ка а


а а. Ра

 

а  а

   


 

 

 а 

 

 а

 а

 

а   

-

а 

, а  а


 

а

  

  

а 

а.

Н 

 а

 

 а

 

 а

а

   а

 

 а  

  а


 

 

  

а

   

-

а.  В

   


 

  а


а

   


 

 

а 

 

  

а

 а

а

 а

а 

а  


а

 

аа

 а

 

 а

 

 а. Ра а

а 

 а

 

  аа

 

  

 

аа

  а а


 

   


 

 

 а 

а

  а аа

 

аа

В    

 

  аа

а 

 

  

а

  аа  «  На а

а

 а

 

».  В  

  а


 

а

  

 

 512

 

а  а

 

 а  

а

 а

-

а 

а а


 

  а  а

 

  

а

    

а

. В 

 

а-

а

 а

 

 а

    а


 

  а


-

а

 а

 

   а 

 

 а

 

 -

а

 а аа   

 

.К

а

 а

 

а  

 

аа 

 

а а

 

аа

  а


  а

 

 а а  а

а

 а

 

  

а

аВ 

аа  

а 

а 

а

 а

 

а 

 

а 

а

  

а

    

 

  

а

  

 

 а

-

  

а

  

 

    

а

а 

 

аа

    

а

 а

.  Г


а  

а  


а

а

а  а   

а

а 

а 

   а

 

а 

  а


 

 

а 

,   


 

  

 

а-

  а


. О

а

а   аа 

а

а  

а

-а

  а


 

 

  а  а 

 

а    а  а

а

  

а   а


 

  а


-

а

  а 

  

  

. П


 

-

 а

а

  « а а а 

 

    

 

а 

 

а   

    

а

  

 а

а  


 

аа

а  


 

 

» [1].Э 

 

  

а

а  а а

    а 

«

 а

»  а «


   


» [5].

Н

а  а 

а 

а 

  а  


а

 

  

 

  

 

а 

 

аа

а-

а

а  

  

а а а 

 

а 

 

а  а

. С


 

  а


 

 

а   

  а


 

  

а   а а


 

  а


 

 

-а

 

а.  Н

а

а   

 

а   а а а   

 

 а

а

 а

а

 а  

 

а  а

 

аа, 

 

а   


 

а  


 

а.

В  а 

  а


  а

 

  

 

  

 

  

а

 а

. С


а

   


а

а

  

 

а 

а

а 

 

 а  

 

а  аа

 

 а

   а

 

  

 

  а 

 

 а

а 

а

  

   а а

  а


 

а

  а 

а.  Та


 

а 

а

  

 

   а

  а


 

 

аа   

а а


 

 

  

 

  

   


 

а

 а  

.

Иа

а  

а

а

1. Б


 В.А. Ра

 

а  а

а    а


 

а

- 

-

а   

 

аа

 // О


а

а

   а

а

:  аа

 

а  а

а

 Т 

Ба

а 

а

  а 

 : И а


 Б

 

а, 2009.2. К

а Е.В. В


 

а

 а

а

   а

 

  а  а 

 

-  //  С

а

-а  

 

а 

а

  

   


а

 

аа

:  а


а

 В

  а-

а

 : И а

 ТГПУ 


. Л.Н. 

Т

, 2010.3. Л

 М.Л. С


 

  а


 

 

а 

а

а   Р

 

//  Оа

а   

.  аа

  В


 

 

а 

 

а,  С.Т. Ша

: МАН «И


 

», 2010.


4.  С

а 

аа

   


  Р

  —  За а   (

 

)  / 


 

.  В.И. 


Ма

а: М. ИМЭМО РАН, 2009.513

5.  Д


а  Р.О.  П

 

  

   


 

  Т


 

  // А


а

 

  

а

  а:  а

а

 а

  а


-

а

  70 


 

 Ш

 а

 

а, 2007.

ЛТТЫ  

НДЫЛЫ  БА ДАР  АЛЫПТАСТЫРУДЫ  БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ 

САТЫСЫНДА Ы  ЗІНДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Д

а Г.  .

Ба

  а а

а  

-

а

а

 

а а

а  Р

а

А

а

а

Б

 

а а а а 

а

 

 

  а а

  а

а

  а

а

 

 

а

а

 

  а а

а . 

 

  а а   а

а

  а

 

 

 а

 

 а

а а . 

А

а

В 

 

а

  а

а

а

 

 

а

  а

а

 

 

а

 

  а а

 

. О

 

а

  а

   

а

 

а

  а

а

 

 

аAbstract

The  article  deals  with  the  peculiarities  of  national  values  orientation  peculiarities  in  primary  school.  The 

content of work and mechanism of national values orientation are defi ned. 

а а


а   Р

а

  2011-2020 а   а а

а 

   а

  М


 

а

аа а

а  ǩ


 

 

   а

  а


а 

 

  

 

ǩ 

 

  а а   а а   а

а

 а  

 а

а[1]. Оа  

а ,  а


 

  а а


а

  ǩ


  а а   а

 

а  а

а 

  аа

а  а  


а

 

  а 

а

  аа

  

а

  а  ǩ

 

  

 

 а

а  а

а  


 

  а


 а

а

 . Е

 

 а а  

а а а а


 - 

 

а  а

а  


а

а  а


а

а  а

,  а


а

а    аа   ǩ

 

  а аа  а

 

  

-

  ǩ 

 

аа

 

   а

 

 а а.  а

а  


а  

а

 а 

 

  а а 

а 

  

а   

  а а


  а

а

  

а

а 

, а а  


а

а

а, а а-а аа

  

  а


а

. Б


 

 

 аа 

  а а


 

а а а а а   а а

 

 

а 

 

  аа

  а


а

   а


 

 

. 

а

а 

а

а 

 

  а 

ǩ

 а

 

  аа

 

В.Н.М,  Д.Н.У а

,    А.В.К

а,  Н.Г.Ка а

а    а а


а,   

а

  а а 

а

  а 

а а а


 

 

 Л.И.Р, Н.Е.Щ

а  


 

а аа

  а


а   Г. .Н

а

а,  Б.К.а,  М.И.К

а,  К.На


а

а а   


 

а

 ǩ

  а


 

а

 аа   ǩ

  а - а


  а а

а . 


 

а

 ǩ

, а а


  а

 

а 

а

  а Г.Н.В

, С.А.


а

а а, К.Ж.

а

а, 


Р.К.Т

а,  Е.Ш.


а

,  Ш.И.Д а

а

а 

. . а

а

  

 

 а

а

. К.а

а ǩ  а а


 

а 

а    а


а  

а

а 

 

а-а а

 

а 

  а а а  

 

 

 [2,3].

«

 », «

  а


а » 

а

  

 

  «

   а

а » 


а 

а а  а


а а 

:


514

 

  а а  - 

а

 

 

 а

а

 

  а а

 

 

 

а а  а

а

 

 а аа

 

 

 

а

 

.

 

Д 

  аа  

а

 а

  аа

 а 

 

аа

а 

   а а

,   


а а  а

 

аа 

а  


.  С

а -а , 


 

  а


а   а а

 

 а

 

    а

а 

  а


а

 

    

 

 а

 

  а а а   

а   а а  ǩ

 

аа  

 

  

аБа а

 

  а 

 

а  а

 

 а

  а а , ǩ

 

а

  а  

. Е


 

 

  а а 

 . Б

  а а


  а а а  

 

   ǩ

 

  а а   

а а а   

 

а  а а


а

 

  а 

  а


а

, а


а

 а

  

 

  . . О 

 

а а  а

  ǩ


 

  а а а


-

  аа 

  а


а

 а

. Ба а


 

  а


 

  а


а   а

а

  

 

 а 

 

а а   а  

 

.    Ба а а 

а   а


 

 

 -

   ǩ

 

 а

а 

а   ǩ


 

а

аа

 

   а а

а 

аС

а -а ,  а а 

  а


а

 

а 

 

  аа

  а


а

а 

а    ǩ

 

а а   а а а

  а  а


 

 

   а  ǩ

  а а ǩ


 

  а


;

а 

а

 -

а

 а;

-  а


- а

а

а   а

;

- ǩ ǩ

  ǩ


 ǩ

 

  

Ба а 

а

а  а аа  

 

  а а а

 

а    а  

 

аа

а  ǩ


 

 

а  В.В.Да

,  В.С.М


а 

  а


а  

 

аа [4, 5]. А а

 

  а а  а  

  ǩ


а а а


 

  

 

  а-

 

 аа

  а


 

 а

 

а а а

  -ǩ


 

 

   а

а , ǩ


  ǩ

 а

аБа а


 

 

  

  а


а

 

а  а

а

    а а 

а

  

, а а


 

а

а 

 

-  

  а


а  ǩ

 ǩ

 ǩ

  а а 

 

 а

а

а    а

а  


а

 

   а

 

 а 

,  а а


 

-а

а

  

 а

  а 

  аа  

а 

 ,  а а

 

 а

 

  

а

а 

 

а  

 (С


 4)

С

 4- Ба а 

 

а 

 

  аа

 

а
1   ...   111   112   113   114   115   116   117   118   ...   129


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал