Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағыPdf көрінісі
Дата15.03.2017
өлшемі92,05 Kb.
#9664

Жұмыс оқу бағдарламасының

титулдық парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Қазақ филологиясы кафедрасы

«Кәсіби қазақ тілі» пәнінен 

5В010600-«Музыкалық білім», 5В040200-«Аспаптық орындау»

мамандықтарының студенттеріне арналғанПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

Павлодар


Мамандықтың мемлекеттік жалпыға

міндетті білім беру стандартының және

типтік бағдарламаның негізінде әзірленген

жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/33                                                                 

БЕКІТЕМІН 

ОІ жөніндегі проректор

__________

Н.Э. 


Пфейфер  

  

  (қолы)    (аты-жөні)

20__ ж. «__» __________                                                                           

Құрастырушы: __________ф.ғ.к., доцент Қадырова Б.М.

           

Қазақ филологиясы кафедрасы

«Кәсіби қазақ тілі»  пәні бойынша

5В010600-«Музыкалық білім», 5В040200-«Аспаптық орындау»

мамандықтарының студенттеріне арналған

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

Бағдарлама   20__ж.   «___»   _________бекітілген   жұмыс   оқу   бағдарламасының   негізінде

әзірленді. 

Кафедра отырысында ұсынылды 20_ж. «___»____________№_____ Хаттама 

Кафедра меңгерушісі  __________ Жүсіпов Н.Қ.  20__ж. «____» ________

                  

ГП факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20_ж. 

«_____»____________ №____ Хаттама 

ОӘК төрағасы  _____________      Ксембаева С.К.  

20_ж. «_____»___________

.


1 Пәннің мақсаты мен міндеттері

Пән   студенттің   мамандығына   қатысты   кәсіби   лексикасын

қалыптастыруға, оны дамытуға  бағытталған.

Мақсаты: Қатысымдық, танымдық, тәрбиелік мақсат бірлікте алынады:

- қарым-қатынас құралы – тілді меңгеруді жетілдіре түсу;

- өз мамандығын игеруде қазақ тілі мүмкіндігін жете пайдалану;

- мамандыққа сәйкес белсенді лексика мен терминдерді меңгеру арқылы нақты

тілдік ортада тілдік қызмет жағдаяттарына бейімдеу;

- коммуникативті мақсатта берілген тапсырмалар, жаттығулар негізінде кәсіби

лексикасын қалыптастыру;

- қазақ заңдары тарихынан танымдық-тәрбиелік мәлімет беру. Пәннің міндеттері:

-  кәсіби мәтін түрлерімен, олардағы мамандыққа тікелей қатысты сөздер мен

сөз   тіркестерімен     таныстыру.   Кәсіби   мәтін   түрлерін   талдауда   мамандыққа

қатысты   сөздермен   бірге   өз   мамандықтарымен   байланысты   танымдық

материалдарды игеріп, оларды мемлекеттік тіл – қазақ тілінде айта алатындай,

сондай-ақ жазбаша жұмыстар жүргізетіндей дағдыларды қалыптастыру. Соның

негізінде студенттердің кәсіби бейімін екі тілде жұмыс істеуге дағдыландыру.

тілдік қызметтің барлық түрлерін өзара байланыста оқыту;

- студенттердің кәсіби сөздік қорларын молайту;

- қазақ тілінде сөйлеу дағдыларын, жазу сауаттылығын арттыру;

- болашақ мамандардың   мемлекеттік тілде өз мамандығы бойынша мағлұмат

алатындай деңгейге жеткізу, мәтінді еркін игеруге машықтандыру;

- кәсіби лексиканы игерту ауқымында салалық терминологиямен таныстыру;

-  студенттер кәсіби лексиканы меңгеруі және   курсты оқу барысында жинаған

білімдерін   алдағы   кәсіби   қызметінде,   ғылыми-зерттеу   жұмысында   пайдалана

білуі тиіс.

2 Пререквезиттер:

 - қазақ тілі

3 Постреквизиттер

- Қазақ тілінің грамматикасы, мамандыққа қатысты кәсіби лексикасы, термин

сөздер

 

4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары

р\с

Тақырып


Сағат саны

Күндізгі   

бөлім

Сыртқы


бөлім

Тәж. СӨЖ


Тәж. СӨЖ

1

Фольклорлық аспаптар.(Үрлеп   орындалатын   аспаптар   –

аэрофондар (саз сырнай, сыбызғы, керней,

жел қобыз, месқобыз); шертіп ойналатын

аспаптар – ходофондар (домбыра, шертер

қобыз,   т.   б.);   ұрмалы   аспаптар   –

2

41

5


идиофондар   (асатаяқ,   тайтұяқ,   даңғыра,

кепшік, дауылпаз, т. б.).

Грамматика: Мезгіл, мекен үстеулері.

2

Халық әндеріГрамматика:Септік категориясы

2

41

5

3Әл-   Фарабидің   музыкалық   мұрасы   (870-

950).


Грамматика: Септеулік шылаулар.

2

41

5

4Композитор, дирижер, музыка зерттеушісі

– Ахмет  Жұбанов.

 Грамматика: Етіс категориясы

2

41

5

5Шертпе күй дәстүрі

Төкпе күй дәстүрі

Грамматика: келер шақ түрлері

2

46

6

Қазақ күйшілері.Дәулеткерей Шығайұлы

Ықылас    Дүкенұлы

Тәттімбет Қазанқапұлы

Грамматика: көмекші есім

2

4

15

7

А. В. Затаевич – Орталық Азия Еуропағамәлім   көрнекті   музыка   жинаушысы,

композитор.

Грамматика: өткен шақ түрлері

2

41

5

8Қазақ музыкасының тарихи дамуы

Грамматика: Мезгіл, мекен үстеулері.

2

4

15

9

Жаяу МұсаГрамматика: -нікі, -дікі, -тікі жұрнақтары

2

46

10

Құрманғазы СағырбайұлыГрамматика: мақсат үстеу

2

41

5

11Абай Құнанбайұлының музыкалық мұрасы

 Грамматика: себеп-салдар үстеуі.

2

4

15

12

Ақан серіГрамматтка:   болымсыз,   белгісіздік

есімдіктер

2

4

15

13

Майра Уәлиқызы Грамматтика: жедел өткен шақ.

2

46

14

Қазіргі қазақ музыкасы Грамматика: тұйық етістік

2

41

5

15Жыраулық өнер

 Грамматика: сұрау есімдігі

2

4

15

Барлығы:

30

6012

78

4.2 Пән тақырыптарының   мазмұны  1-тақырып.     Лексикалық   тақырып:   Фольклорлық   аспаптар.   (Үрлеп

орындалатын аспаптар – аэрофондар (саз сырнай, сыбызғы, керней, жел қобыз,

месқобыз); шертіп ойналатын аспаптар – ходофондар (домбыра, шертер қобыз,

т.   б.);   ұрмалы   аспаптар   –   идиофондар   (асатаяқ,   тайтұяқ,   даңғыра,   кепшік,

дауылпаз, т. б.).

Грамматикалық тақырып: Мезгіл, мекен үстеулері.

2-тақырып. Лексикалық тақырып: Халық әндері.

Грамматикалық тақырып: Септік категориясы

3-тақырып.Лексикалық тақырып: Әл- Фарабидің музыкалық мұрасы (870-

950).


Грамматикалық тақырып: Септеулік шылаулар

4-тақырып.   Лексикалық   тақырып:     Композитор,   дирижер,   музыка

зерттеушісі – Ахмет  Жұбанов.

Граматикалық тақырып: Етіс категориясы.қалыптастыру.

5-тақырып. Лексикалық тақырып:  Шертпе күй дәстүрі

Төкпе күй дәстүрі

Грамматика: келер шақ түрлері

Граматикалық тақырып: Келер шақ түрлері.

6-тақырып.   Қазақ   күйшілері.Дәулеткерей   Шығайұлы,   Ықылас

Дүкенұлы, Тәттімбет Қазанқапұлы. Грамматика: көмекші есім.

7-тақырып.   А.   В.   Затаевич   –   Орталық   Азия   Еуропаға   мәлім   көрнекті

музыка жинаушысы, композитор. Грамматика: өткен шақ түрлері

8-тақырып.   Қазақ   музыкасының   тарихи   дамуы.   Грамматика:   Мезгіл,

мекен үстеулері

9-тақырып. Жаяу Мұса. Грамматика: -нікі, -дікі, -тікі жұрнақтары

10-тақырып. Құрманғазы Сағырбайұлы. Грамматика: мақсат үстеу

11-тақырып.   Абай   Құнанбайұлының   музыкалық   мұрасы.     Грамматика:

себеп-салдар үстеуі.

12-тақырып. Ақан сері. Грамматика: болымсыз, белгісіздік есімдіктер

13-тақырып. Майра Уәлиқызы.  Грамматтика: жедел өткен шақ.

14-тақырып. Қазіргі қазақ музыкасы.  Грамматика: тұйық етістік.

         15-тақырып. Жыраулық өнер.  Грамматика: сұрау есімдігі.

4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны  

4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі 

СӨЖ түрі


Есеп беру түрі Бақылау түрі

Сағатқа


шаққанда

ғы көлемі

1

Практикалық сабақтарға дайындалу

 

(сабақтыңтақырыбы

 

бойыншаматериалды

 

меңгеру,тапсырмаларды   шешу   және

т.б.)


Жұмыс

дәптері


Сабаққа қатысу

30//15


4

Қосымша


 

материалды

меңгеру  

Конспект 

(және т.б.)

Коллоквиум 

(және т.б.)

20//15


7

Бақылау


 

шараларына

дайындалу 

1   МБ,   2   МБ   ,

коллоквиум,

бақылау


жұмысы,

тестілеу   және

т.б.

10//48


Барлығы

60/78

4.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі Аптала

р

Тақырып атауы

Тапсырма түрі

1 апта


Ел іші-өнер кеніші

эссе жазу

2 апта

Менің сүйікті сазгерімәңгімелеу

3 апта


Дәстүрлі ән өнері туралы

баяндау


4 апта

Алматыдағы   Т.Жүргенов   атындағы   өнер

институты 

эссе жазу

5 апта

С.Торайғыров   атындағы   Павлодар   мемлекеттікуниверситетіндегі   «Орындаушылық   өнер»

кафедрасы туралы 

баяндау

6 апта


 Қазақ музыкасының даму тарихы

баяндау


7 апта

Өнер иелері туралы мәлімет жазу

реферат дайындау

8 апта


Қазақстанның  мәдениеті, өнері туралы

реферат дайындау

9 апта

Ш.Қалдаяқов туралыбаяндау

10 апта


Қазақ   халқының   еңбек   сіңірген   әншісі

Р.Рымбаева туралы

әңгімелеу

11 апта


 Менің сүйікті әншім

шағын шығарма

жазу

12 апта


Өнер тақырыбына арналған мақал-мәтел жаттау

реферат дайындау

13 апта

Н.Тілендиев туралыбаяндау

14 апта


Қазақстан өнері туралы

әңгімелеу

15 апта

«Қазіргі қазақ музыкасы» тақырыбына эссе жазубаяндау

Әдебиеттер тізімі: 

Негізгі:

1) Сатыбаева А. Қазақ тілін оқыту әдістемесі.  – Астана: «Фолиант», 2008.

– 231 б.

2) Әлметова Ә. Сөйлеу әрекеті. Алматы, 2009. -112 б.Қосымша:

3)   Түсіпова   Қ.Д.   Қазақ   тілін   оқыту.   Павлодар,   С.Торайғыров   атындағы

ПМУ, 2006. -119 б.


4)   Түсіпова   Қ.Д.   Қазақ   тілін   оқыту.   Павлодар,   С.Торайғыров   атындағы

ПМУ, 2006. -70 б.

5) Қосымова Г. Қазақ тілі. Алматы: Атамұра, 2008. -231 б.

6.   Оразбаева   Ф.Ш.   Қазақ   тілінің   оқыту   әдістемесі.   Алматы:   Принт-С,

2005. -170 б.

7) Әбдісүлейменова Р. Қазақ тілін техникалық жоғары оқу орындарындаоқыту әдістемесі. – Алматы: «Сөздік-словарь», 2007. – 192 б.

Document Outline

 • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  • ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)
  • Павлодар
   • 20__ ж. «__» __________
  • Қазақ филологиясы кафедрасы
  • «Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша
   • ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет