Мал шаруашылығы негіздеріPdf көрінісі
Дата29.12.2016
өлшемі98,13 Kb.
#720

     Мал шаруашылығы негіздері 

 

1 

Үй жануарларының шығу тегі 

2

 

Үй жануарларының ата тегі мен туыстас түрлері 3

 

Жануарларды қолға үйрету барысындағы эволюциялық өзгерістер 4

 

Мал шаруашылығының халық шаруашылықтық маңызы 5

 

Еліміздегі мал шаруашылығыныѕ жағдайы 6

 

Мал организімінің өсуі  7

 

Мал организімінің дамуы  8

 

Мал өсіп-дамуының байланысы жəне бір-біріне ыќпалы 9

 

Мал организімінің жеке өсіп-дамуы (онтогенезі) 10

 

Онтогенездің негізгі заңдылықтары 11

 

Онтогенездің негізгі кезеңдері 12

 

Мал организімінің өсуін бақылап, бағалау əлістері 13

 

Мал организімінің дамуын бақылап, бағалау əлістері 14

 

Мал түліктерінің жетілу ерекшіліктері 15

 

Мал түліктерінің көбеюшілік ерекшіліктері  16

 

Мал түліктерінің физиологиялыќ жетілу мерзімдері 17

 

Мал түліктерінің шаруашылыќ жетілу мерзімдері 18

 

Жаңа туылған төлді күту 19

 

Төлді бағыттап өсірудің маңызы мен мақсаты 20

 

Мал басын сұрыптаудың мақсаты 21

 

Мал басын сұрыптаудың түрлері мен əдістері 22

 

Мал басын сұрыптауға ықпал ететін жағдайлар 23

 

Табиғи жəне жасанды сұрыптау 24

 

Жасанды сұрыптау кезеңдері 25

 

Генотип туралы түсінік 26

 

Фенотип туралы түсінік 27

 

Мал генотипі мен фенотипінің байланысы 28

 

Генотиппен фенотипке сыртқы орта жағдайларының ықпалы 29

 

Генотип жəне фенотип бойынша сұрыптау əдістері 30

 

Мал генотипі мен фенотипіне паратипикалық жағдалайрдың əсері 31

 

Мал басын асылдандыру ісі 32

 

Асыл тұқымды мал басын өсіру ерекшіліктері 33

 

Бонитировкалау туралы түсінік 34

 

Мал басын бонитировкалау ережелері 35

 

Түрлі мал түлігін бонитировкалау мерзімдері 36

 

Бонитировкалау нəтижелерін асылдандару ісінде ќолдану 37

 

Мал дене бітімі туралы түсінік 38

 

Мал дене бітімінің типтері 39

 

Мал дене бітімін бағалауды сұрыптауда қолдану 40

 

Малдың сырт пішіні туралы түсінік 41

 

Малдың ішкі құрылысы туралы түсінік 42

 

Мал сырт пішінінің мүшелері 43

 

Мал түлғасының өлшемдері 44

 

Мал тұлғасының индекстері 45

 

Малдың сырт пішінін бағалау əдістері 46  Малдың ішкі құрылысын бағалау əдістері 

47 Мал түлғасының өлшемдерін алу құралдары 

46

 

Мал басын ата-тегі бойынша бағалау 47

 

Мал басын ұрпағының сапасы бойынша бағалау 48

 

Малдың көбеюшілігіне ықпал ететін жағдайлар 49

 

Мал басын жұптау туралы түсінік 50

 

Жұптау ережелері мен типтері  

   Мал шаруашылығы өнімдерін өңдеу жəне өндіру технологиясы 

 

1 Сиыр сүтін өндіру технологиясы 

2 Сиыр етін өндіру технологиясы 

3 Сиыр сүттілігін бағалау əдістері 

4 Мүйізді ірі қара мал еттілігін бағалау əдістері 

5 Қой басын көбейту биотехнологиясы 

6 Қозы күтімі мен жетілуі 

7 Қой жүнінің физикалық қасиеттері 

8 Қой жүнінің сапалық көрсеткіштері 

9 Торай өсіру технологиясы 

10 Шошқа бордақылау технологиясы 

11 Құс етін өндіру технологиясы 

12 Құс жұмырталағыштығы мен еттілігін бағалау əдістері 

13 Құс фабриксың технологиясы 

14 Құс өсіру жүйелері мен əдістері 

15 Тағамдыќ жұмыртќа өндіру технологиясы 

16 Иинкубациялық жұмыртқа өндіру технологиясы 

17 Жұмыртқа сапасының көрсеткіштері   

18 Бие сүті жəне қымыздың диеталық қасиеттері  

19 Жылқы етінің диеталық қасиеттері  

20 Қымыз өндіру технологиясы  

21 Шұбат өндіру технологиясы  

22 Сүт технологиясының физикалық - химиялық жəне биохимиялық негіздері  

23 Сүтті өңдеу үдерісінде биохимиялық өзгерістер  

24 Сиыр сүтін жəне сүт қышқылды өнімдерді өндіру технологиясы  

25 Балалар тағамдарына арналған сүт өнімдер технологиясы  

26 Мал ұшасының сапасын анықтау  

27 Ет жəне ет түрлерін анықтау тəсілдері  

28 Сойыс өнімдерін ветеринарлық-санитарлық бақылау  

30 Əртүрлі малдардың ұшаларын сұрыпқа бөлу жəне жастығын анықтау 

31 Шұжық өнімдерін өндіру технологиясы 

32 Жартылай ысталған шұжық өндіру технологиясы 

33 Пісірілген шұжық өндіру технологиясы 

34 Мал шикізатын алғашқы өңдеу. 35  Мал  өнімдерін  жəне  шикізаттарын  алғашқы  өңдеудің  жаңа  əдістері  мен 

технологиясы  

36  Жоғары  сапалы  ет  өнімдері  мен  шикізат  алу  үшін  консерванттарды 

пайдалану  

37  Етті ірі қара шаруашылығында ет өндіру технологиясы  

38 Сүтті ірі қара шаруашылығында ет өндіру технологиясы   

39  Шошқа етін өндіру технологиясы  

40  Қой етін өндіру технологиясы  

41  Қой жəне ешкі жүнін өндіру технологиясы  

41  Общие принципы и нормы кормления с/х животных. 

42  Виды кормов: сочные, грубые и концентрированные корма. 

43  Переработка и подготовка кормов к скармливанию. 

44 Ауыл шаруашылығындағы тəжірибе ісінің даму тарихы. 

45 Ғылыми зерттеулерді ұғыну проблемалары 

46 Зерттеу процесінің құрылымы. 

47 Зоотехникалық зерттеудің негізгі əдістері. 

48 Зоотехникалық тəжірибелерді қоюдың жалпы əдістемелік өлшемдері. 

49 Негізгі зоотехникалық көрсеткіштерді есепке алу. 

50 Зерттеу нəтижелерін биометриялық өңдеу. 

 

    «Мал азықтандыру пəнінен»  

1  Азықтың  энергетикалық  коректілігін  ЭАӨ  бағалау  жəне  оның  

артықшылығы. 

2 Пішендеменің химиялық құрамы, қоректілігі, артықшылығы. 

3 Сүт кезеңіндегі бұзауды азықтандыру. 

4 Азықтың протеиндік жəне витаміндік қоректілігі. 

5 Солтүстік Қазақстан аймағында сүрлем дайындау ерекшелігі. 

6 Сауын сиырды азықтандыру. 

7 Азық туралы түсінік. Азықтардың жіктелуі.  

8  Əртүрлі  пішен,  химиялық  құрамы  жəне  қоректілігі.  Пішен  дайындау 

технологиясы. 

9 Суалған буаз сиырды азықтандыру. 

10  Азот  жəне  көмірсулар  теңдігі  арқылы,  ақзат  пен  майдың  ағзада 

шоғырлануын есептеу.  

11 Сапалы пішен дайындаудың прогрессивтік əдістері. 

12 Азықтандыру мөлшерге, рационға, рацион құрамына, азықтандыру типіне 

түсінік. Рационға қойылатын талаптар. 

13 Сұлылық азық өлшемін (САӨ) жəне энергетикалық азық өлшемін (ЭАӨ) 

есептеу. 

14 Дəнді азықтар, химиялық құрамы, қоректілігі, азықтық маңызы. 

15 Тұқымдык кабанды азықтандыру. 

16 Қорытылған қоректік заттар коэффициентіне əсерін тигізетін факторлар. 

17 Пішендеме дайындау технологиясы. 

18 Ірі қара малды бордақылауда азықтандыру. 19 Малды құнарлап азықтандыруды қадағалау. 

20 Тамыр-түйнектілер, химиялық құрамы, қоректілігі, азықтық маңызы. 

21 Жасы 4 айға дейінгі қозыны азықтандыру. 

22 Азықтың қоректілігін қоректік заттар балансымен бағалау. 

23  Спирт,  сыра  зауыт  қалдықтары,  химиялық  құрамы,  қоректілігі,  азықтық 

маңызы. 


24 Жұмыс атын азықтандыру. 

25 Азықтың протеиндік қоректілігі.  

26 Жануар тектес азықтар, химиялық құрамы, қоректілігі, азықтык маңызы. 

27 Сүт кезеңіндегі жəне марка торайды азықтандыру. 

28 Азықтың жалпы қоректілігін САӨ-мен бағалау жəне оның кемшіліктері. 

29 Дəнді пішендеме дайындау технологиясы. 

30 Асыл тұқымдық кошқарды азықтандыру. 

31  Азықтың  химиялық  құрамына  жəне  қоректілігіне  əсерін  тигізетін 

факторлар. 

32 Дəнді пішендеменің химиялық құрамы, кореқтілігі жəне артықшылығы. 

33 Буаз аналық қойды азықтандыру. 

34 Микроб тектес азықтар жəне олардың азықтандыруда маңызы. 

35 Құрама жем жəне оның түрлері, рецептурасы, мал түріне байланысты 

нөмірі. 


36 Тұқымдык кабанды азықтандыру. 

37 Азықтың энергетикалық қоректілігі. САӨ жəне ЭАӨ, есептелінуі, 

кемшіліктері жəне артықшылығы. 

38 Дермен қалдықтары, олардың маңызы.  

39 Жасы 12-18 айлық қашарды азықтандыру. 

40 Макро жəне микроэлементтер маңызы. Қышқылды-сілтілі арақатынас. 

41 Сүрлем дайындау технологиясы. 

42 Сауын сиырды азықтандыру. 

43 Азықтың қоректілігін кешенді бағалау. 

44 Бұршақ тұқымдас дəнді азықтар, химиялық құрамы, қоректілігі, азықтық 

маңызы. 

45 Буаз мегежінді азықтандыру. 

46 Суда жəне майда еритін витаминдер жəне олардың маңызы. 

47 Сабан, химиялық құрамы, қоректілігі. Азықтықтандыруға дайындау 

əдістері. 

48 Сауын сиырды жазда азықтандыру. 

49 Сүт өнімі өте жоғары сиырды азықтандыру ерекшелігі. 

50  Азықтың  протеиндік  қоректілігі.  Түзілмейтін  аминқышқылдары. 

Протеиндік арақатынас. 

 

  


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет