Силлабус 2021-2022 оқу жылы Көктемгі семестр 1-курс Басқару психологиясыбет1/5
Дата26.04.2022
өлшемі52,29 Kb.
#32331
түріСеминар
  1   2   3   4   5

СИЛЛАБУС
2021-2022 оқу жылы

Көктемгі семестр

1-курс

Басқару психологиясы


Пәннің коды:

«PSY 5204»

Пәннің атауы:

Басқару психологиясы

Магистр-

антрант-

тың өзіндік жұмысы (МӨЖ)

Сағат саны

Кредит саны

Магистрант

тың оқыту шы басшы -лығымен өзіндік жұмысы (МОӨЖ)

Дәрістер (Д)

Семинар сабак

тары

Зерт. сабақ

тар (ЗС)3

15

15
2

7

Курс туралы академиялық ақпарат

Оқытудың түрі

Курстың типі/сипаты

Дәріс түрлері

Практикалық сабақтардың түрлері

СӨЖ саны

Қорытынды бақылау түрі

Оф-лайн

Теориялық

Аналитикалық

Семинар тапсыр малары бойын -ша презентация- лар қорғау

3

жазбаша емтихан

Дәріскер

Қалымбетова Эльмира Кеңесқызы психология ғылымдарының кандидаты, доцент
e-mail

elmira.kalymbetova@mail.ru

Телефондары

8 7012977010Курстың академиялық презентациясыПәннің мақсаты

Оқытудың күтілетін нәтижелері (ОН)

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы қабілетті болады:ОН қол жеткізу индикаторлары (ЖИ)

(әрбір ОН-ге кемінде 2 индикатор)Басқару іс-әре-кетінің теория-лық-практика-лық негіздерін талқылай оты-рып, тұлға тео-рияларын бас қару тәжіри-бесінде қолдану мүмкіндіктері, басқарудың мотивациялық аспектілері, ұйымдағы эмо-циялық күйді басқару, басшы -ның тұлғасы мен тұлға аралық және қызметтік қаты-настар психоло-гиясы, ұйым-дық коммуни-кация,ұйымның корпоративті мәдениеті жайлы зерттеу -лерді негіздеуге бағытталған басқару жүйе-сіне бағдарлама (жоба) құрас-тыру үшін жаңа заманауи бас-қару психоло-гиясының база-лык теориялары мен зерттеу-лерін қолдану арқылы басқару жүйесінің психологиялық негізі туралы теориялык білімдерін қалыптастыру

1-ОН: Басқару іс-әрекетінің психологиялық ерекшеліктерін зерттеу негізінде және заманауи басқару психологиясындағы тұлға түсінігін, тұлға теориялары және оны басқару тәжірибесінде қолдану мүмкіндіктерін, басқару өзара әрекетіндегі тұлға және басқарудың мотивациялық аспектілерін талдау арқылы басқару жүйесі және басқару психологиясына тән негізгі ұғымдар туралы теориялық білімдерін қалыптастыру

.1 ЖИ- басқару іс-әрекетінің психологиясы негізінде басқару жүйесін түсіну.

1.2 ЖИ –басқару іс-әрекетіндегі тұлғалық даму мен басқарудың мотивациясы арасындағы өзара байланысты анықтау2-ОН: Басқару өзара әрекетіндегі тұлға және басқарудың мотивациялық аспектілерін, басшының тұлғасын, қызметтік қатынастар мен байланысты, басқару стилін, ұйымдық іс-әрекеттер, топтық динамика, өзгерістер мен жаңалықтарды, ұйымдардағы адамгершілік мәселесін, оның өлшемі мен деңгейін анықтау арқылы басқарудың табиғатын түсіну мен мамандығы бойынша кездескен түрлі кедергілерді шешу үшін альтернативтер ұсына алады, топтық құрылым мен оның динамикасы туралы ұсыныстар бере алады.

2.1 ЖИ – басқару іс-әрекетіндегі басшының тұлғасы, басқару стильдері, ұйымдық іс-әрекетті, топтық динамиканы, басқарудың психологиясын зерттеген психологиялық теорияларды игеру;

2.2 ЖИ – басқару жүйесі, басқару субъектілерінң және басқарудың мотивациялық аспектілерінің өзара байланысын талдау;
3-ОН: Іскерлік қатынас және кәсіби қарым-қатынас психологиясын, лидерлік дағдыларды түсіну және қолдануды, лидерлік және мотивация мәселесін, ұйымдағы қызметкерлердің қанағаттануы және гармония табуды, ұйымда эмоциялық күйді басқаруды түсіну арқылы басқару жүйесінің табиғатын анықтауға арналған психологиялық зерттеу әдістерін қолдану мен басқару саласында жинақтаған теориялық білімін практикада жүзеге асыра алады.

3.1 ЖИ - іскерлік және кәсіби қатынастар түсініктері лидерлік дағдылар туралы білімдерді меңгеру;

3.2 ЖИ – ұйымдағы адамдардың қанағаттануы мен гармониясын, эмоциялык күйлерді басқаруды зерттейтін эксперименттік және психодиагностикалық әдістердің тиімділігін ажырату және түсіну;4-ОН: Ұйымдық коммуникацияны, мәде-ниетаралық коммуникация психологиясын, ұйымның корпоративтік мәдениетінің психологиялық табиғатын талдау арқылы басқару іс-әрекетінің негізін түсінуге бағытталған басқару процесінің классификациясын жасау және басқару іс-әреекті және басқару жүйесі кезеңдерін классификациялай алады.

4.1 ЖИ - ұйымдық коммуникация, мәдениетаралық комуникация, корпортаивтік мәдениет процес- терінің маңыздылықтарын түсіне отырып меңгеру;

4.2 ЖИ – басқару іс-әрекеті мен басқару жүйесінің негізінде психодиагностикалық игеру және қолдану;5-ОН: Тұлғаның Мен-концепциясы және іскерлік мансапты, тұлға және ұйымдағы іскерлік мансапты ұйымдастыруды, мамандығы бойынша кездескен түрлі кедергілерді шешуді, ұйымдағы конфликт және конфликтілі мінез-құлык модельдерін талдау арқылы басқару жүйесінің субъектілерінің белсенділігі мен реттеуші механизмдері жайлы түсініктерін қалыптастыруға бағытталған психоло -гиялық жоба және бағдарлама құрастыру және оларды өз кәсіби даму кезеңдерінде қолдана алады..

5.1 ЖИ – тұлғаның Мен-концеп циясы және іскерлік мансапты, ұйымдағы іскерлік мансапты ұйымдастырудың когнитивті модельдерін құру;

5.2 ЖИ – ұйымдағы конфликт және конфликтілі мінез-құлык модельдерін талдау арқылы аналитикалық сызба құрастыру ;

5.3 ЖИ-басқару іс-әрекеті, басқару жүйесі, басқару жүйесінің субъектілері, басқару стильдері, басқару іс-әрекетіндегі тұлға аралық қатынастар, мотивациялық аспектілері, ұйымдык коммуни -кация, корпоративті мәдениет, ұйымдағы конфликт оларды жеңу жолдары, іскерлік катынас пен іскерлік мансап туралы психологиялық білімдерді қалып -тастыру жобасы мен бағдарла-маларын дайындау және жетілдіру
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет