ةيبرعلا български


Čeština  Buďte opatrní a používejte vaše zařízeníжүктеу 7.9 Mb.
Pdf просмотр
бет7/49
Дата06.03.2017
өлшемі7.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   49

Čeština 

Buďte opatrní a používejte vaše zařízení 

správně.

Udržujte zařízení v suchu.

•  Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické 

obvody zařízení.

•  Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, 

vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení 

nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto 

stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního 

střediska.

•  Toto zařízení obsahuje ukazatele vniknutí kapaliny. Poškození 

zařízení působením vody může způsobit zánik záruky výrobce.Zařízení uchovávejte na rovném povrchu.

Při pádu zařízení může dojít k jeho poškození.Zařízení lze používat v prostředích s okolní teplotou 0 °C do 

35 °C. Skladovat lze zařízení v prostředích s okolní teplotou 

-20 °C do 50 °C. Používání či skladování zařízení v prostředích, 

kde se teplota vymyká povoleným rozsahům teplot, může 

způsobit poškození zařízení a snížení životnosti baterie

•  Neskladujte zařízení ve velmi horkých oblastech, například 

uvnitř vozidla v létě. Mohlo by dojít k selhání obrazovky, 

poškození zařízení nebo výbuchu baterie.

•  Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu 

(na palubní desce automobilu, například).Zařízení neuchovávejte s kovovými předměty, jako jsou mince, 

klíče a řetízky.

•  Mohlo by dojít ke zkratu nebo poruše funkčnosti zařízení.

•  Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými 

předměty, může dojít k požáru.124

Čeština 

Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí.

•  Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.

•  Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní 

karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem 

magnetických polí poškodit.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí 

zařízení.

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k 

symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými 

skvrnami nebo zarudnutím.Pokud zařízení disponuje světlem, nezapínejte je v blízkosti 

očí osob či zvířat.

Varování při vystavení se zábleskům.

•  Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti 

zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.

•  Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní her v jazyce 

Flash po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu 

nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně 

přestaňte používat zařízení.

•  Pokud má někdo z vašich příbuzných historii záchvatů nebo 

ztráty vědomí při používání podobného zařízení, poraďte se 

před používáním zařízení s lékařem.

•  Pokud se cítíte nepohodlně, například křeče nebo dezorientace, 

okamžitě přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem.

•  Chcete-li zabránit namáhání očí, dělejte při používání zařízení 

časté přestávky.125

Čeština 

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti.

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete 

tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo 

hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen 

nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte 

zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté 

přestávky. Pokud během nebo po používání zařízení pociťujete 

nepohodlí, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.Při použití sluchátek chraňte sluch a uši

•   Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může 

poškodit sluch.

•   Vystavení se hlasitým zvukům při chůzi může 

rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu.

•  Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost 

a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste 

slyšeli konverzaci nebo hudbu.

•  V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická 

elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v 

suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením 

sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.

•  Nepoužívejte sluchátka při jízdě nebo řízení. Mohly by rozptýlit 

vaši pozornost a způsobit nehodu nebo mohou být v závislosti 

na vaší oblasti nezákonná.


126

Čeština 

Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte 

opatrní.

Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či 

jiných osob.

Zařízení noste opatrně

Nenoste zařízení příliš těsně utažené. Zařízení udržujte čisté a 

suché. Třebaže toto zařízení splňuje mezinárodní bezpečnostní 

standardy, někteří lidí mohou pociťovat podráždění pokožky, 

pokud jsou alergičtí na určité látky.

Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky.

•  Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit 

tak správné funkčnosti zařízení.

•  Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části zařízení, můžete 

trpět svěděním, vyrážkami nebo otoky. Pokud k tomu dojde, 

přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.Zařízení nepoužívejte, pokud je prasklé nebo rozbité.

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo 

obličej. Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte 

jej opravit.Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před 

nárazy.

•  Vaše zařízení by se mohlo poškodit nebo selhat.

•  Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho 

součásti mohou přestat fungovat.Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky.

•  Pokud se baterie delší dobu nepoužívají, může dojít k jejich 

poruše.

•  Nepoužívaná zařízení se postupem času vybijí a před použitím musí být znovu nabita.

127

Čeština 

•  Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje elektrické 

energie.

•  Baterii používejte pouze k účelům, ke kterým byla zamýšlena.

•  Pro zajištění dlouhé životnosti vašeho zařízení a baterie 

dodržujte všechny pokyny v této příručce. Poškození nebo slabý 

výkon způsobený nedodržením výstrah a pokynů může vést k 

propadnutí záruky.

•  Vaše zařízení se může časem opotřebit. Některé díly a opravy 

jsou kryty zárukou v rámci platného období, ale škody 

nebo degenerace způsobené používáním neoprávněného 

příslušenství se toho netýkají.Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho 

opravit.

•  Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek 

zrušení platnosti záruky výrobce. Pokud zařízení vyžaduje servis, 

zaneste je do servisního střediska Samsung.

•  Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit 

výbuch nebo požár.

•  Před vyjmutím baterie zařízení vypněte. Pokud baterii vyjmete 

se zapnutým zařízením, může dojít k selhání zařízení.Při čištění zařízení vezměte na vědomí následující:

•  Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou 

látkou.

•  Kontakty baterie čistěte vatovým tamponem nebo ručníkem.•  Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla. Mohlo by dojít k 

odbarvení nebo korozi vnějších částí zařízení nebo zásahu 

elektrickým proudem a požáru.

•  Dbejte na to, abyste zařízení nevystavovali vodě, potu, prachu, 

kosmetickým přípravkům, inkoustu, čistícím prostředkům, 

insekticidům a oleji. Pokud dojde k vystavení zařízení některým 

z výše uvedených látek, očistěte je měkkým nežmolkujícím 

hadříkem.128

Čeština 

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu.

Vaše zařízení může selhat.Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní.

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál.

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může 

dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Chraňte vaše osobní data a zabraňte úniku nebo zneužití 

citlivých informací.

•  Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. 

Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.

•  Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte 

zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.

•  Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. 

Pozornost věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více 

funkcím nebo významnému množství osobních údajů.

•  Své účty pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k neoprávněnému 

nebo podezřelému použití. Objevíte-li známku zneužití 

osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za 

účelem odstranění nebo změny informací o účtu.

•  V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým 

účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů.

•  Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečte 

zařízení pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu 

PIN.

Nešiřte materiál chráněný autorským právem.

Materiály chráněné autorskými právy nesmíte distribuovat bez 

souhlasu majitelů obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská 

práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé 

nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.


129

Čeština 

Malware a viry

Chcete-li vaše zařízení ochránit před malwarem a viry, 

dodržujte následující užitečné tipy. Nedodržení těchto pokynů 

může vést k poškození nebo ztrátě dat, které nemusí být kryty 

záruční službou.

•  Nestahujte neznámé aplikace.

•  Nenavštěvujte nedůvěryhodné webové stránky.

•  Podezřelé zprávy nebo e-maily od neznámých odesilatelů 

odstraňujte.

•  Nastavte si heslo a pravidelně ho měňte.

•  Pokud je nepoužíváte, deaktivujte bezdrátové funkce, například 

Bluetooth.

•  Pokud se zařízení chová abnormálně, spusťte antivirový 

program a zkontrolujte infekci.

•  Před spuštěním nově stažené aplikace a souborů spusťte v 

zařízení antivirový program.

•  Nainstalujte do počítače antivirový program a pravidelně ho 

spouštějte pro kontrolu infekce.

•  Neupravujte nastavení registrů nebo neupravujte operační 

systém zařízení.Informace o certifikaci SAR (Specific 

Absorption Rate)

Další informace získáte tak, že na stránkách 

www.samsung.com/sar 

vyhledáte název zařízení a číslo jeho modelu.130

Čeština 

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na produktu, příslušenství nebo 

v dokumentaci značí, že produkt a elektronická 

příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by 

neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo 

lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte 

oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a 

jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání 

druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt 

zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, 

kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické 

recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat 

všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho 

elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním 

průmyslovým odpadem.131

Čeština 

Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

V označení na akumulátoru, příručce nebo na balení 

je uvedeno, že akumulátor tohoto produktu nesmí 

být likvidován spolu s dalším odpadem z domácnosti. 

Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo 

Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo 

olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené 

směrnicí ES 2006/66.

Baterii umístěnou v tomto produktu nelze vyměnit svépomocí. 

Pro informace o jeho výměně kontaktujte poskytovatele služeb. 

Nepokoušejte se akumulátor vyjmout a nevystavujte jej ohni. 

Akumulátor nerozebírejte, nelámejte nebo nepropichujte. Máte-li 

v úmyslu produkt vyhodit, odneste jej do sběrného dvora, kde 

budou provedena příslušná opatření týkající se recyklace a 

rozebrání produktu, včetně akumulátoru.Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím 

stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými 

známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový 

obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční 

použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který 

není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. 

Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné 

povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele 

služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto 

zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, 

přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, 

využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.


132

Čeština 

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK 

JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY 

NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. 

SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI 

IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI 

NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG 

NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST 

ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU 

PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ 

NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ 

UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, 

NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA 

PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ 

Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ 

JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI 

TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O 

MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny 

a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli 

obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a 

služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových 

zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez 

toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost 

Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli 

přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které 

jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis 

související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky 

související s obsahem nebo službami by měly být směřovány 

přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.


133

Dansk 

Sikkerhedsinformationer

Læs disse vigtige sikkerhedsinformationer, før du tager enheden 

i brug. De indeholder generelle sikkerhedsoplysninger, og de 

kan omfatte indhold, der ikke er gældende for din enhed. Følg 

advarsler og forsigtighedsanvisninger for at forhindre skader på 

dig selv og andre og for at beskytte enheden.

Ordet “enhed” refererer til produktet og dets batteri, 

oplader, de elementer, der leveres sammen med 

produktet, samt alt Samsung-godkendt tilbehør anvendt 

sammen med produktet.

Advarsel

Manglende overholdelse af 

sikkerhedsadvarsler og -regler kan medføre 

alvorlige skader eller dødsfald

Anvend ikke beskadigede strømledninger eller -stik, samt løse 

stikkontakter

Usikrede forbindelser kan medføre elektrisk stød eller brand.Rør ikke ved enheden, opladeren eller dens kabler, eller 

stikkontakten med våde hænder eller andre våde kropsdele

Det kan resultere i dødsfald ved elektrisk stød.Strømledningen må ikke bøjes eller ødelægges

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.134

Dansk 

Brug ikke enheden, mens den oplader, og rør ikke ved 

enheden med våde hænder

Det kan medføre elektrisk stød.Kortslut ikke opladeren eller enheden

Det kan medføre elektrisk stød eller brand, eller batteriet kan blive 

beskadiget eller eksplodere.

Brug ikke enheden udenfor, når det er tordenvejr

Det kan medføre elektrisk stød eller beskadige enheden.Brug producentgodkendte opladere, tilbehør og 

forbrugsstoffer

•  Brug af generiske opladere kan forkorte din enheds levetid 

eller medføre fejlfunktion. De kan også medføre brand eller få 

batteriet til at eksplodere.

•  Brug kun opladere, der er godkendt af Samsung og specielt 

udviklet til din enhed. Inkompatible opladere kan medføre 

alvorlige skader eller beskadige enheden.

•  Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis 

der anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt 

af Samsung.Tab ikke og udsæt ikke opladeren eller enheden for tryk

Håndter og bortskaf enheden og opladeren med omtanke

•  Batteriet eller enheden må ikke brændes. Placer aldrig 

batteriet eller enheden på eller i varmeafgivende apparater, 

f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Enheden kan 

eksplodere, når den overophedes. Følg de lokale bestemmelser 

ved bortskaffelse af brugte batterier og enheder.

•  Knus eller punkter aldrig enheden.

•  Undgå at udsætte enheden for højt, eksternt tryk, der kan 

medføre intern kortslutning og overophedning.


135

Dansk 

Beskyt enheden, batteriet og opladeren mod beskadigelse

•  Undgå at udsætte din enhed og dit batteri for meget kolde eller 

meget varme temperaturer.

•  Ekstreme temperaturer kan beskadige enheden og reducere 

opladekapaciteten samt enhedens og batteriets levetid.

•  Kortslut ikke opladerens positive og negative terminaler, og 

undgå at de kommer i kontakt med metalgenstande. Gør du 

dette, kan det medføre, at batteriet fungerer forkert.

•  Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Enheden må ikke opbevares i nærheden af eller i 

varmeafgivende apparater, mikroovne, køkkenudstyr, der 

benyttes til varm madlavning, eller højtryksbeholdere

•  Batteriet kan lække.

•  Din enhed kan blive overophedet og forårsage brand.

Brug eller opbevar ikke din enhed i områder med høje 

koncentrationer af støv eller luftbårne partikler

Støv eller fremmedlegemer kan få din enhed til at fungere forkert 

og kan medføre brand eller elektrisk stød.

Undgå, at indgangen til multifunktionsstikket og den lille 

ende af opladeren kommer i kontakt med ledende materialer 

såsom væsker, støv, metalpulver og blyantsstifter

Ledende materialer kan medføre kortslutning eller korrosion på 

terminalerne, hvilket kan medføre eksplosion eller brand.

Undgå at bide i eller slikke på enheden eller batteriet

•  Hvis du gør det, kan du beskadige enheden, eller der kan opstå 

eksplosion eller brand.

•  Børn eller dyr kan blive kvalt i smådelene.

•  Hvis børn bruger enheden, skal du være sikker på, at de bruger 

enheden korrekt.136

Dansk 

Stik ikke enheden, eller det tilbehør, der fulgte med enheden, 

ind i ører, øjne eller mund

Gør du dette, kan det medføre kvælning eller alvorlige skader.Anvend ikke beskadigede eller lækkende litium ion-batterier 

(Li-Ion)

For sikker bortskaffelse af dit Li-Ion-batteri bedes du kontakte dit 

autoriserede servicecenter.

Forsigtig

Manglende overholdelse af forsigtigheds-

anvisninger og -regler kan medføre alvorlige 

skader eller beskadigelse på ejendom

Anvend ikke din enhed i nærheden af andre elektroniske 

enheder

De fleste elektroniske enheder benytter sig af 

radiofrekvenssignaler. Din enhed kan interferere med andre 

elektroniske enheder.Anvend ikke din enhed på hospitaler, i fly eller i forbindelse 

med biludstyr, der kan forstyrres af radiofrekvens

•  Undgå om muligt at bruge din enhed inden for 15 cm fra en 

pacemaker, da din enhed kan interferere med pacemakeren.

•  For at minimere mulige forstyrrelser af pacemakere må du 

kun bruge enheden på den side af kroppen, der er modsat 

pacemakeren.

•  Hvis du bruger medicinsk udstyr, skal du kontakte 

udstyrsproducenten, inden du tager enheden i brug for at 

konstatere, om det medicinske udstyr kan blive påvirket af de 

radiofrekvenser, enheden udsender, eller ej.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   49


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет