ةيبرعلا българскижүктеу 7.9 Mb.
Pdf просмотр
бет8/49
Дата06.03.2017
өлшемі7.9 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   49

Dansk 

•  På et fly kan brugen af elektroniske enheder forstyrre de 

elektroniske navigationsinstrumenter i flyet. Kontroller, at 

enheden er slukket under afgang og landing. Når flyet er i 

luften, kan du bruge enheden i flytilstand, hvis kabinepersonalet 

tillader det.

•  Elektroniske enheder i din bil kan fungere forkert på grund 

af radiostøj fra din enhed. Kontakt producenten for flere 

informationer.

Undgå at udsætte enheden for kraftig røg eller dampe

Det kan beskadige enhedens yderside eller forårsage fejlfunktion.Hvis du bruger høreapparat, skal du kontakte producenten for 

informationer om radioforstyrrelser

Radiofrekvenser, der udsendes af enheden, kan forstyrre visse 

høreapparater. Inden du tager enheden i brug, bør du kontakte 

producenten for at konstatere, om dit høreapparat vil blive 

påvirket af de radiofrekvenser, enheden udsender.

Undgå at bruge enheden i nærheden af enheder eller 

apparater, der udsender radiofrekvenser, f.eks. lydsystemer 

eller radiotårne

Radiofrekvenser kan betyde, at enheden ikke fungerer korrekt.Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare

•  Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare i stedet for at fjerne 

batteriet.

•  I miljøer med eksplosionsfare skal du altid overholde 

bestemmelser, instruktioner og skiltning.

•  Brug ikke din enhed på benzinstationer, tæt på brændstoffer 

eller kemikalier, eller i områder med sprængning.

•  Brændbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke 

opbevares eller transporteres i samme rum som enheden, dens 

dele eller tilbehør.138

Dansk 

Hvis du bemærker underlige lugte eller lyde fra enheden eller 

batteriet, eller hvis der kommer røg eller væske ud af enheden 

eller batteriet, skal du straks ophøre med at bruge enheden og 

indlevere den på et Samsung servicecenter

I modsat fald kan der være risiko for brand eller eksplosion.Hvis du anvender din enhed, mens du betjener et køretøj, skal 

du overholde alle sikkerhedsadvarsler og -bestemmelser

Under kørsel er dit hovedansvar at betjene køretøjet sikkert. Brug 

aldrig din enhed under kørsel, hvis dette er forbudt ved lov. For 

din egen og andres sikkerhed skal du bruge sund fornuft og huske 

følgende tips:

•  Placer enheden, så den er let at få fat i. Sørg for, at du har adgang 

til den trådløse enhed uden at tage øjnene fra vejen. Hvis du 

modtager et indkommende opkald, når det er ubelejligt, så lad 

din telefonsvarer besvare opkaldet for dig.

•  Hvis der er meget trafik, eller der er meget dårlige vejrforhold, 

skal du afbryde eventuelle opkald. Regn, slud, sne, is og tæt 

trafik kan være farligt.

•  Du må ikke skrive eller slå telefonnumre op. Hvis du føjer noget 

til opgavelisten eller ruller gennem numrene i telefonbogen, 

fjerner du opmærksomheden fra dit primære ansvar – sikker 

kørsel.


•  Vær fornuftig og bedøm trafikken, når du ringer op. Foretag 

dine opkald, når du holder stille, eller før du kommer ind i tæt 

trafik. Forsøg at foretage dine opkald på tidspunkter, hvor du 

holder stille.

•  Undgå stressende eller følelsesladede samtaler, som kan 

aflede din opmærksomhed. Gør den person, du taler med, 

opmærksom på, at du kører, og afbryd al samtale, der muligvis 

kan fjerne din opmærksomhed fra vejen.139

Dansk 

Vedligehold og brug din enhed korrekt

Hold enheden tør

•  Fugtighed og væsker kan beskadige delene eller de elektriske 

kredsløb i enheden.

•  Lad være med at tænde for enheden, hvis den er våd. Hvis 

enheden allerede er tændt, skal du slukke den og straks tage 

batteriet ud (hvis du ikke kan slukke for enheden, eller batteriet 

ikke kan tages ud, kan du lade den være, som den er). Tør 

derefter enheden af med et håndklæde, og indlever den til et 

servicecenter.

•  Denne enhed har indbyggede væskeindikatorer. Producentens 

garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes vandskade på 

enheden.


Opbevar kun enheden på plane overflader

Hvis din enhed tabes på et hårdt underlag, kan den blive 

beskadiget.

Enheden kan anvendes på steder med en omgivende 

temperatur på 0 °C til 35 °C. Du kan opbevare enheden 

ved en omgivende temperatur på -20 °C til 50 °C. Brug 

eller opbevaring af enheden uden for de anbefalede 

temperaturområder kan beskadige enheden eller nedsætte 

batteriets levetid

•  Undgå at opbevare enheden meget varmt, f.eks. i en bil om 

sommeren. Det kan få skærmen til at ophøre med at fungere 

korrekt, beskadige enheden eller få batteriet til at eksplodere.

•  Enheden må ikke udsættes for direkte sollys igennem længere 

perioder (f.eks. ved at opbevare den på instrumentpanelet i 

en bil).


140

Dansk 

Opbevar ikke enheden sammen med metalgenstande, som 

f.eks. mønter, nøgler og halskæder

•  Din enhed kan blive ridset eller fungere forkert.

•  Hvis batteriterminalerne kommer i kontakt med 

metalgenstande, kan dette medføre brand.Opbevar ikke din enhed i nærheden af magnetfelter

•  Din enhed vil måske ikke kunne fungere, eller batteriet kan blive 

afladet på grund af eksponeringen fra magnetfelter.

•  Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og 

boarding pass, kan blive ødelagt af magnetfelter.

Undlad at bruge din enhed eller dine applikationer i et stykke 

tid, hvis enheden er overophedet

Hvis din hud udsættes for en overophedet enhed igennem 

længere tid, kan det medføre lettere symptomer på forbrænding, 

såsom røde pletter og pigmentering.Hvis enheden har lys, må du ikke bruge den tæt på personers 

eller kæledyrs øjne

Pas på i forbindelse med udsættelse for blinkende lys

•  Når du bruger din enhed, skal du lade lyset være tændt i 

rummet og undgå at holde skærmen for tæt på øjnene.

•  Der kan opstå kramper eller bevidsthedstab, når du udsætter 

dig selv for blinkende lys, hvis du ser videoer eller spiller Flash-

baserede spil igennem længere tid. Hold straks op med at bruge 

enheden, hvis du føler nogen form for ubehag.

•  Hvis nogen i din familie har fået et slagtilfælde eller mistet 

bevidstheden ved brug af en lignende enhed, skal du kontakte 

en læge, før du bruger enheden.141

Dansk 

•  Hvis du bliver dårlig, f.eks. får muskelkramper eller føler dig 

desorienteret, skal du straks holde op med at bruge enheden og 

kontakte en læge.

•  For at forhindre øjengener, såsom smerter, kløe, svie og 

lignende, bør du holde hyppige pauser, når du bruger enheden.Nedsæt risikoen for skader på grund af ensformige 

bevægelser

Når du gentagne gange udfører den samme handling, som f.eks. at 

trykke på taster, skrive bogstaver med fingrene på en touchskærm 

eller spille spil, kan du opleve sporadiske gener i hænder, nakke, 

skuldre eller andre dele af kroppen. Når du bruger din enhed 

igennem længere tid, skal du holde den afslappet, trykke let på 

tasterne og holde hyppige pauser. Hvis du stadig har det dårligt 

under eller efter en sådan anvendelse, så bør du ophøre med at 

bruge enheden, og herefter kontakte en læge.

Beskyt din hørelse og dine ører, når du bruger et headset

•   Hvis du udsættes for høje lyde igennem længere 

tid, kan din hørelse tage skade.

•   Hvis du udsættes for høje lyde, mens du går, kan 

dette distrahere dig og være årsag til ulykker.

•  Skru altid ned for lydstyrken, før du sætter et headset til 

en lydkilde og brug den laveste lydstyrkeindstilling, der er 

nødvendig, for at du kan høre samtalen eller musikken.

•  I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i 

headsettet. Undgå at bruge headsettet i sådanne omgivelser, 

eller rør ved metalobjekter for at aflade den statiske elektricitet, 

før du slutter headsettet til enheden.142

Dansk 

•  Undgå at bruge et headset, når du kører i bil eller på cykel. Det 

kan betyde, at du ikke er helt opmærksom, hvilket kan medføre 

ulykker eller være ulovligt, afhængigt af, hvor du befinder dig.Vær forsigtig, hvis du bruger enheden, når du går eller 

bevæger dig

Vær altid opmærksom på dine omgivelser for at undgå skade på 

dig selv eller andre.

Vær forsigtig, når du bærer enheden

Undgå at bære enheden for stramt. Sørg for at holde enheden 

ren og tør. Selvom denne enhed opfylder de internationale 

sikkerhedsstandarder, oplever nogle personer muligvis 

hudirritation, hvis de er allergiske over for bestemte stoffer.

Du må ikke male eller sætte klistermærker på enheden

•  Maling og klistermærker kan blokere de bevægelige dele og 

forhindre korrekt funktion.

•  Hvis du er allergisk over for maling eller metaldelene på 

enheden, kan du opleve brænden, eksem eller hævelse af 

huden. Hvis dette sker, bør du ophøre med at anvende enheden 

og kontakte din læge.

Anvend ikke enheden, hvis den er revnet eller beskadiget

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og 

dit ansigt. Tag enheden til et af Samsungs servicecentre for at få 

den repareret.Undlad at tabe din enhed eller udsætte den for stød

•  Din enhed kan blive beskadiget eller fungere forkert.

•  Hvis din enhed bliver bøjet eller deform, kan din enhed blive 

beskadiget, eller der kan være dele, der ikke fungerer.143

Dansk 

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

•  Batterier kan fungerer forkert, hvis de ikke anvendes i en 

længere periode.

•  Over tid aflades enheder, der ikke bruges, og de skal genoplades 

inden brug.

•  Kobl opladeren fra strømkilden, når den ikke anvendes.

•  Brug kun batteriet til dets påtænkte formål.

•  Følg alle instruktioner i denne vejledning for at sikre den længst 

mulige levetid for din enhed og batteriet. Beskadigelse eller 

dårlig ydelse som følge af manglende overholdelse af advarsler 

og instruktioner kan ophæve producentens garantiansvar.

•  Enheden kan blive slidt op over tid. Nogle dele og reparationer 

er dækket af garantien inden for garantiperioden, men skader 

og forringelse, der er forårsaget af brug af ikke-godkendt 

tilbehør, er ikke omfattet af garantien.

Du må ikke modificere, reparere eller skille din enhed ad

•  Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at 

enheden har været ændret eller modificeret. Hvis enheden har 

behov for service, skal du kontakte et Samsung servicecenter.

•  Batteriet må ikke skilles ad eller punkteres, da dette kan 

forårsage eksplosion eller brand.

•  Sluk enheden, før du fjerner batteriet. Hvis du fjerner batteriet, 

mens enheden er tændt, kan det medføre beskadigelse eller 

dårlig funktionsevne.

Vær opmærksom på følgende ved rengøring af enheden

•  Tør enheden eller opladeren af med et håndklæde eller en klud.

•  Rengør batteriterminalerne med en vattot eller et håndklæde.

•  Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler. Dette kan misfarve 

eller korrodere enhedens yderside, eller medføre elektrisk stød 

eller brand.144

Dansk 

•  Udsæt ikke enheden for vand, sved, støv, kosmetik, blæk, 

vaskemidler, insektmidler eller olie. Hvis din enhed udsættes 

for nogen af ovenstående stoffer, skal du rengøre den med en 

blød, fnugfri klud.

Brug ikke enheden til andet end det tilsigtede formål

Enheden kan ophøre med at fungere korrekt.Undgå at forstyrre andre, hvis du bruger enheden på 

offentlige steder

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et ikke-autoriseret serviceværksted kan medføre skade på 

enheden og bevirker, at producentens garanti bortfalder.

Beskyt dine personlige data, og forebyg lækage eller misbrug 

af følsomme oplysninger

•  Når du bruger din enhed, skal du sørge for at sikkerhedskopiere 

vigtige data. Samsung er ikke ansvarlig for noget datatab.

•  I forbindelse med bortskaffelse af enheden bør du 

sikkerhedskopiere alle data og derefter nulstille enheden for at 

forhindre misbrug af dine personlige oplysninger.

•  Læs betingelserne på skærmen omhyggeligt, når du 

downloader applikationer. Vær ekstra opmærksom ved 

applikationer, der har adgang til mange funktioner eller til 

mange af dine personlige informationer.

•  Kontroller dine konti regelmæssigt for forkert eller mistænkelig 

brug. Hvis du finder tegn på misbrug af dine personlige 

informationer, skal du kontakte din tjenesteudbyder for at slette 

eller ændre dine kontoinformationer.

•  Hvis din enhed mistes eller stjæles, bør du ændre 

adgangskoderne på dine konti for at beskytte dine personlige 

informationer.


145

Dansk 

•  Undgå at bruge applikationer fra ukendte kilder, og lås din 

enhed med et mønster, en adgangskode eller en PIN-kode.

Ophavsretsbeskyttet materiale må ikke distribueres

Distribuer ikke ophavsretsbeskyttet materiale uden tilladelse 

fra ejeren af indholdet. Overtrædelse af dette påbud kan være 

en overtrædelse af lovene om ophavsret. Producenten er ikke 

ansvarlig i forbindelse med juridiske spørgsmål, der skyldes 

brugerens ulovlige brug af ophavsretsbeskyttet materiale.Skadelig software og virus

Følg disse tip for at beskytte enheden mod skadelig software 

og virus. Manglende overholdelse kan medføre beskadigelse 

eller tab af data, hvilket muligvis ikke dækkes af garantien

•  Undlad at downloade ukendte applikationer.

•  Undlad at besøge websteder, der ikke er tillid til.

•  Slet mistænkelige beskeder eller e-mails fra ukendte afsendere.

•  Angiv en adgangskode, og skift den regelmæssigt.

•  Deaktiver trådløse funktioner, f.eks. Bluetooth, når du ikke 

bruger den.

•  Hvis enheden ikke fungerer som normalt, skal du køre et 

antivirusprogram for at kontrollere for virus.

•  Kør et antivirusprogram på enheden, før du starter applikationer 

og filer, du lige har downloadet.

•  Installer antivirusprogrammer på computeren, og kør dem 

jævnligt for at kontrollere for virus.

•  Undlad at ændre indstillinger i registreringsdatabasen eller 

enhedens operativsystem.


146

Dansk 

Oplysninger om SAR-certificering (Specific 

Absorption Rate)

Besøg 


www.samsung.com/sar, og søg efter enheden efter 

modelnummeret.Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(Elektrisk & elektronisk udstyr)

(Kan anvendes i lande med specificerede 

opsamlingssystemer for affald)

Denne mærkning på produktet, tilbehør eller litteratur 

indikerer, at produktet og dets elektroniske tilbehør 

(f.eks. oplader, headset, USB-kabel) ikke må bortskaffes 

sammen med andet husholdningsaffald.

For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund 

af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes 

særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for 

bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte kommunen, eller forhandleren, hvor 

de har købt produktet, for oplysning om, hvor og hvordan de kan 

indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne 

og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og dets elektroniske 

tilbehør bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.147

Dansk 

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette 

produkt

(Kan anvendes i lande med specificerede 

opsamlingssystemer for affald)

Denne mærkning på batteriet, i brugervejledningen 

eller på emballagen indikerer, at batterierne i dette 

produkt ikke må bortskaffes sammen med andet 

husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd 

eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly 

over grænseværdierne i EF-direktiv 2006/66.

Batteriet i dette produkt kan ikke udskiftes af brugeren. Kontakt 

tjenesteleverandøren vedrørende udskiftning. Forsøg ikke at fjerne 

batteriet, og kast det ikke i ild. Du må ikke adskille, knuse eller 

punktere batteriet. Hvis du planlægger at bortskaffe produktet, 

tager genbrugsstationen de korrekte forholdsregler for genbrug 

og behandling af produktet, inklusive batteriet.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved 

brug af denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af 

ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/eller andre 

ophavsretlige love. Sådant indhold og sådanne tjenester leveres 

udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle anvendelse. 

Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på 

en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet 

eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående 

må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med 

mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller 

tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, uploade, 

sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, 

udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der 

kan vises på denne enhed.


148

Dansk 

“TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, 

“SOM DE ER”. SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET 

LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE 

ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL. 

SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE 

ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER 

FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. 

SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, 

RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN 

AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER 

GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN 

OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG 

HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE 

HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, 

INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, 

ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER 

ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN 

SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM 

RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD 

ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM 

MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER.”

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, 

og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget 

indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given 

tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over 

netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol 

over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige 

gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller 

erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget 

indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af 

denne enhed.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig 

for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og 

tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er 

relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af 

det respektive indhold eller de respektive tjenester.


149

Nederlands 

Veiligheidsinformatie

Lees deze belangrijke veiligheidsinformatie voordat u het 

apparaat gebruikt. Hierin staat algemene veiligheidsinformatie 

voor apparaten en kan inhoud bevatten die niet van toepassing 

is op uw apparaat. Volg de waarschuwingen en aanwijzingen 

op om letsel bij uzelf en anderen en schade aan uw apparaat te 

voorkomen.

De term 'apparaat' verwijst naar het product en de 

bijbehorende batterij, de oplader, de items die bij het 

product zijn geleverd en eventuele door Samsung 

goedgekeurde accessoires die met het product worden 

gebruikt.Waarschuwing

Het niet opvolgen van de 

veiligheidswaarschuwingen en -voorschriften 

kan leiden tot ernstig letsel of de dood

Gebruik geen beschadigde netsnoeren of stekkers of losse 

elektrische aansluitingen

Niet-beveiligde aansluitingen kunnen een elektrische schok of 

brand tot gevolg hebben.

Raak het apparaat, de oplader of de bijbehorende kabels of 

het stopcontact niet aan met natte handen of andere natte 

lichaamsdelen

Als u dit wel doet, kan dit een elektrische schok tot gevolg hebben.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   49


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет