ةيبرعلا български


Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen en raakжүктеу 7.9 Mb.
Pdf просмотр
бет9/49
Дата06.03.2017
өлшемі7.9 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   49

Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen en raak 

het apparaat niet aan met natte handen

Als u dit wel doet, kan dit een elektrische schok tot gevolg hebben.Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of het apparaat

Als u dit wel doet, kan dit een elektrische schok of brand tot gevolg 

hebben, kan er een storing in de batterij optreden of kan de 

batterij ontploffen.Gebruik het apparaat niet buitenshuis tijdens een onweersbui

Als u dit wel doet, kan dit een elektrische schok of een storing in 

het apparaat tot gevolg hebben.

Gebruik door de fabrikant goedgekeurde opladers, 

accessoires en benodigdheden.

•  Als u merkloze opladers gebruikt, kan de levensduur van uw 

apparaat afnemen of kan een storing in het apparaat optreden. 

Ze kunnen ook brand tot gevolg hebben of ervoor zorgen dat 

de batterij ontploft.

•  Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers 

die speciaal zijn ontworpen voor uw apparaat. Als u een 

incompatibele oplader gebruikt, kan dit ernstig letsel of schade 

aan uw apparaat veroorzaken.

•  Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de 

veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of 

onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.151

Nederlands 

Laat de oplader of het apparaat niet vallen en zorg dat het 

nergens tegenaan stoot

Ga zorgvuldig om met het apparaat en de oplader en gooi 

deze weg volgens de geldende voorschriften

•  Gooi de batterij of het apparaat nooit in het vuur. Plaats de 

batterij of het apparaat nooit op of in verwarmingsapparaten, 

zoals magnetrons, ovens of radiatoren. Het apparaat kan 

ontploffen als het oververhit raakt. Volg alle lokale voorschriften 

wanneer u gebruikte batterijen of apparaten wilt weggooien.

•  U mag het apparaat nooit samenpersen of doorboren.

•  Stel het apparaat niet bloot aan hoge externe druk, omdat dit 

kan leiden tot een interne kortsluiting en oververhitting.

Voorkom dat het apparaat, de batterij of de oplader 

beschadigd raakt

•  Stel het apparaat en de batterij niet bloot aan zeer lage of zeer 

hoge temperaturen.

•  Extreme temperaturen kunnen het apparaat beschadigen en de 

oplaadcapaciteit en levensduur van het apparaat en de batterij 

verminderen.

•  Sluit de positieve en negatieve contactpunten van de batterij 

niet rechtstreeks op elkaar aan en zorg ervoor dat ze niet in 

contact komen met metalen voorwerpen. Als u dit wel doet, 

werkt de batterij mogelijk niet goed.

•  Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Bewaar het apparaat niet dichtbij of in 

verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen 

of hogedrukcompartimenten

•  De batterij kan lekken.

•  Het apparaat kan oververhit raken en brand veroorzaken.


152

Nederlands 

Gebruik uw apparaat niet op plaatsen met hoge concentraties 

stof of deeltjes in de lucht en bewaar uw apparaat ook niet op 

deze plaatsen

Stof of vreemde materialen kunnen zorgen voor een storing in uw 

apparaat en kunnen resulteren in brand of een elektrische schok.

Voorkom dat de multifunctionele aansluiting en het kleine 

uiteinde van de oplader in contact komen met geleidende 

materialen zoals vloeistoffen, stof, metaalpoeder en de 

potloodstift

Geleidende materialen kunnen kortsluiting of corrosie van de 

aansluitingen veroorzaken, wat kan leiden tot een explosie of 

brand.


Kauw of zuig niet op het apparaat of de batterij

•  Als u dit wel doet, kan het apparaat worden beschadigd of kan 

dit leiden tot een ontploffing of brand.

•  Kinderen of dieren kunnen stikken in kleine onderdelen.

•  Als kinderen gebruik maken van het apparaat, moet u ervoor 

zorgen dat ze het op de juiste manier gebruiken.Steek het apparaat en de bijgeleverde accessoires niet in uw 

ogen, oren of mond

Als u dit wel doet, kan dit leiden tot verstikking of ernstig letsel.Raak een beschadigde of lekkende Li-ion-batterij (Lithium 

ion) niet aan

Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde 

servicecenter voor informatie over het weggooien van uw Li-ion-

batterij volgens de geldende voorschriften.153

Nederlands 

Let op

Het niet opvolgen van de 

veiligheidsmeldingen en -voorschriften kan 

leiden tot letsel of schade aan het apparaat

Gebruik het apparaat niet in de buurt van andere 

elektronische apparaten

De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen 

(radiofrequentie). Het apparaat kan storing veroorzaken op andere 

elektronische apparaten.Gebruik het apparaat niet in een ziekenhuis, vliegtuig of 

motorvoertuig waarin storing door radiofrequenties kan 

optreden

•  Vermijd indien mogelijk het gebruik van het apparaat binnen 

15 cm van een pacemaker omdat het apparaat storing kan 

veroorzaken op de pacemaker.

•  Om mogelijke storing van een pacemaker te minimaliseren, 

moet u het apparaat alleen gebruiken aan de kant van uw 

lichaam waar de pacemaker zich niet bevindt.

•  Als u medische apparatuur gebruikt, moet u contact opnemen 

met de fabrikant van de apparatuur voordat u het apparaat 

gebruikt om te bepalen of de apparatuur wordt beïnvloed door 

de radiofrequenties die worden uitgezonden door het apparaat.

•  In een vliegtuig kan het gebruik van elektronische apparaten 

de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig 

verstoren. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld tijdens 

het opstijgen en landen. Nadat het vliegtuig is opgestegen, kunt 

u het apparaat in de vliegtuigmodus gebruiken als dit wordt 

toegestaan door het cabinepersoneel van het vliegtuig.


154

Nederlands 

•  Er kan wellicht een storing optreden in de elektronische 

apparatuur in uw auto vanwege de radiostoring van het 

apparaat. Neem contact op met de fabrikant voor meer 

informatie.

Stel het apparaat niet bloot aan zware rook of gassen

Als u dit wel doet, kan de behuizing van het apparaat worden 

beschadigd of kan er een storing in het apparaat optreden.

Als u een hoorapparaat gebruikt, moet u contact opnemen 

met de fabrikant voor informatie over radiostoring

De radiofrequentie die wordt uitgezonden door uw apparaat, 

stoort wellicht met sommige hoorapparaten. Voordat u uw 

apparaat gebruikt, moet u contact opnemen met de fabrikant 

om te bepalen of uw hoorapparaat wordt beïnvloed door de 

radiofrequenties die worden uitgezonden door het apparaat.Gebruik het apparaat niet in de buurt van apparaten die 

radiofrequenties uitzenden, zoals geluidssystemen of 

zendmasten

Radiofrequenties kunnen een storing in het apparaat veroorzaken.Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar

•  Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar in 

plaats van de batterij te verwijderen.

•  Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in 

omgevingen met potentieel explosiegevaar.

•  Gebruik uw apparaat niet bij benzinepompen, in de buurt 

van brandstoffen of chemische middelen of op locaties waar 

explosies plaatsvinden.

•  Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief 

materiaal in dezelfde ruimte als het apparaat of de onderdelen 

of accessoires van het apparaat.


155

Nederlands 

Als er vreemde geuren of geluiden uit het apparaat of de 

batterij komen, of als er rook of vloeistoffen uit het apparaat 

of de batterij komen, houdt u onmiddellijk op met het gebruik 

van het apparaat en brengt u dit naar een servicecenter van 

Samsung

Als u dit niet doet, kan dit brand of een ontploffing tot gevolg 

hebben.

Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij 

het gebruik van het apparaat tijdens het besturen van een 

motorvoertuig

Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw 

eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele apparaat 

niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die 

van anderen uw verstand en volg deze tips:

•  Houd het apparaat binnen handbereik. Zorg ervoor dat u 

uw draadloze apparaat kunt gebruiken zonder dat u uw blik 

afwendt van de weg. Als u een inkomende oproep ontvangt 

op een moment dat het niet uitkomt, kunt u de voicemail de 

oproep laten beantwoorden.

•  Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke 

weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk 

verkeer kunnen gevaarlijk zijn.

•  Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als 

u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw 

aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire 

verantwoordelijkheid is.

•  Bel verstandig en schat de verkeersdrukte in. Start een gesprek 

wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. 

Probeer gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto 

stilstaat.

•  Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor 

uw aandacht kan verslappen. Laat de persoon met wie u spreekt 

weten dat u achter het stuur zit en stel gesprekken uit die 

mogelijk uw aandacht kunnen afleiden van de weg.


156

Nederlands 

Zorg voor correct onderhoud en gebruik van 

uw apparaat

Houd het apparaat droog

•  Vocht en vloeistoffen kunnen de onderdelen of elektronische 

circuits in uw apparaat beschadigen.

•  Schakel het apparaat niet in als dit nat is. Als het apparaat al 

is ingeschakeld, schakelt u het uit en verwijdert u de batterij 

onmiddellijk (als u het apparaat niet kunt uitschakelen of de 

batterij niet kunt verwijderen, laat u dit zo). Maak het apparaat 

vervolgens met een handdoek droog en breng het naar een 

servicecenter.

•  Dit apparaat is uitgerust met interne vloeistofindicatoren. 

Waterschade aan het apparaat kan de garantie van de fabrikant 

laten vervallen.Bewaar uw apparaat alleen op een vlakke ondergrond

Als uw apparaat valt, kan het beschadigd raken.Het apparaat kan worden gebruikt op locaties met een 

omgevingstemperatuur tussen 0 °C en 35 °C. U kunt het 

apparaat bewaren bij een omgevingstemperatuur tussen 

-20 °C en 50 °C. Als u het apparaat gebruikt of bewaart bij een 

temperatuur buiten het aanbevolen bereik, kan het apparaat 

worden beschadigd of kan de gebruiksduur van de batterij 

afnemen.

•  Bewaar het apparaat niet op zeer hete plaatsen, zoals in een 

auto in de zomer. Als u dit wel doet, kan er een storing in het 

scherm optreden, kan het apparaat worden beschadigd of kan 

de batterij ontploffen.

•  Stel het apparaat niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht 

bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).


157

Nederlands 

Bewaar uw apparaat niet met metalen voorwerpen, zoals 

sleutels en kettingen

•  Er kunnen krassen op het apparaat komen of dit kan defect 

raken.

•  Als de batterijpolen in contact komen met metalen voorwerpen, kan dit mogelijk brand veroorzaken.

Bewaar het apparaat niet in de buurt van magnetische velden

•  Het apparaat kan worden beschadigd of de batterij kan worden 

ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.

•  Kaarten met magnetische strips, waaronder creditcards, 

telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd 

raken door magnetische velden.Gebruik uw apparaat of applicaties enige tijd niet als het 

apparaat oververhit is

Als u uw huid langdurig blootstelt aan een oververhit apparaat, 

kan dit symptomen van lichte brandwonden veroorzaken, zoals 

rode vlekken en pigmentatie.Als uw apparaat beschikt over een lampje, moet u het lampje 

niet te dicht in de buurt van de ogen van mensen of dieren 

gebruiken

Wees voorzichtig wanneer u wordt blootgesteld aan 

flikkerend licht

•  Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u enkele lampen laten 

branden in de kamer en het scherm niet te dicht bij uw ogen 

houden.


•  Epileptische aanvallen of black-outs kunnen optreden wanneer 

u langere tijd wordt blootgesteld aan flikkerend licht terwijl 

u video’s bekijkt of Flash-games speelt. Als u enig ongemak 

bespeurt, moet u onmiddellijk ophouden het apparaat te 

gebruiken.


158

Nederlands 

•  Als iemand in uw familie last heeft gehad van epileptische 

aanvallen of black-outs tijdens het gebruik van een vergelijkbaar 

apparaat, moet u een arts raadplegen voordat u het apparaat 

gebruikt.

•  Als u enig ongemak, zoals spierkrampen, bespeurt of u zich 

gedesoriënteerd voelt, houdt u onmiddellijk op met het gebruik 

van het apparaat en raadpleegt u een arts.

•  Om vermoeide ogen te voorkomen, moet u regelmatig pauze 

nemen terwijl u het apparaat gebruikt.Het risico op RSI verkleinen

Wanneer u herhaaldelijk dezelfde acties uitvoert, zoals drukken op 

toetsen, tekens met uw vingers schrijven op een aanraakscherm 

of games spelen, kunt u af en toe enig ongemak bespeuren in uw 

handen, nek, schouders of andere delen van uw lichaam. Wanneer 

u het apparaat langere tijd gebruikt, moet u het apparaat losjes 

vasthouden, de toetsen licht indrukken en regelmatig pauze 

nemen. Als u ongemak ondervindt tijdens of na dergelijk gebruik, 

moet u het apparaat niet meer gebruiken en contact opnemen 

met een arts.Uw gehoor beschermen wanneer u een headset gebruikt

•   Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan 

leiden tot gehoorbeschadiging.

•   Blootstelling aan harde geluiden tijdens het 

wandelen kan de aandacht afleiden en een 

ongeval veroorzaken.

•  Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon 

aansluit op een geluidsbron. Gebruik alleen het minimale 

geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen 

horen.


159

Nederlands 

•  In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen 

in de headset. Vermijd het gebruik van headsets in droge 

omgevingen of raak een metalen voorwerp aan om statische 

elektriciteit te ontladen voordat u een headset aansluit op het 

apparaat.

•  Gebruik geen headset terwijl u in een auto of op een motor rijdt. 

Dit kan uw aandacht afleiden, wat een ongeluk tot gevolg kan 

hebben, of kan zelfs illegaal zijn, afhankelijk van uw regio.

Wees voorzichtig als u het apparaat gebruikt tijdens het 

wandelen of wanneer u zich verplaatst

Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of 

anderen te vermijden.

Wees voorzichtig wanneer u het apparaat draagt

Bevestig het apparaat niet te stevig. Houd het apparaat schoon 

en droog. Hoewel dit apparaat voldoet aan internationale 

veiligheidsnormen, kan bij bepaalde personen huidirritatie 

optreden als ze allergisch zijn voor bepaalde stoffen.

Verf het apparaat niet en plak geen stickers op het apparaat

•  Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende 

onderdelen vastlopen, waardoor het apparaat niet correct kan 

werken.


•  Als u allergisch bent voor verf of metalen onderdelen van het 

apparaat, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling. Als dit 

gebeurt, moet u stoppen met het gebruik van het apparaat en 

contact opnemen met uw arts.Gebruik het apparaat niet als het kapot is of barsten bevat

Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en 

gezicht. Breng het apparaat naar een servicecenter van Samsung 

voor reparatie.160

Nederlands 

Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan 

plotselinge schokken

•  Het apparaat kan worden beschadigd of er kan een storing in 

het apparaat optreden.

•  Als het apparaat wordt verbogen of vervormd, kan het 

beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet 

meer goed.Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

•  Batterijen werken mogelijk niet goed als ze langere tijd niet 

zijn gebruikt.

•  Een niet-gebruikt apparaat raakt op den duur ontladen en moet 

opnieuw worden opgeladen voordat het kan worden gebruikt.

•  Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact wanneer u 

de oplader niet gebruikt.

•  Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is 

bestemd.

•  Volg alle instructies in deze gebruiksaanwijzing om de 

langst mogelijke levensduur voor uw apparaat en batterij te 

garanderen. Schade of slechte prestaties door het niet opvolgen 

van waarschuwingen en instructies vallen niet onder de 

garantie van uw fabrikant.

•  Uw apparaat is onderhevig aan slijtage. Bepaalde onderdelen 

en reparaties worden gedekt door de garantie tijdens de 

geldigheidsperiode, maar schade als gevolg van het gebruik van 

niet-goedgekeurde accessoires wordt niet gedekt.Haal uw apparaat nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen 

in aan en probeer het niet te repareren

•  Door wijzigingen of aanpassingen van het apparaat kan de 

garantie van de fabrikant vervallen. Als uw apparaat onderhoud 

nodig heeft, moet u uw apparaat naar een servicecenter van 

Samsung brengen.


161

Nederlands 

•  Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren 

omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.

•  Schakel het apparaat uit voordat u de batterij verwijdert. Als u 

de batterij verwijdert terwijl het apparaat is ingeschakeld, kan er 

een storing in het apparaat optreden.Houd rekening met het volgende wanneer u het apparaat 

reinigt

•  Veeg het apparaat of de oplader met een doek of een gum 

schoon.

•  Reinig de batterijpolen met een watje of een handdoek.•  Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen. Als u dit 

wel doet, kan de behuizing van het apparaat verkleuren of 

roesten of kan dit een elektrische schok of brand tot gevolg 

hebben.


•  Voorkom dat het apparaat wordt blootgesteld aan water, zweet, 

stof, cosmetica, inkt, wasmiddelen, insecticiden en olie. Als 

uw apparaat wordt blootgesteld aan een van de voorgaande 

stoffen, moet u het schoonmaken met een stofvrije en zachte 

doek.

Gebruik het apparaat voor geen ander doel dan waarvoor het 

bedoeld is

Er kan een storing in het apparaat optreden.Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het apparaat 

in het openbaar gebruikt

Laat reparaties aan het apparaat alleen uitvoeren door 

gekwalificeerd personeel

Als u het apparaat laat repareren door niet-gekwalificeerd 

personeel kan het apparaat beschadigd raken en is de garantie van 

de fabrikant niet meer geldig.162

Nederlands 

Bescherm uw persoonlijke gegevens en voorkom uitlekken of 

misbruik van gevoelige informatie

•  Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u een back-up van 

belangrijke gegevens maken. Samsung is niet verantwoordelijk 

voor het verlies van gegevens.

•  Wanneer u het apparaat weggooit, moet u een back-up van 

alle gegevens maken en het apparaat vervolgens resetten om 

misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

•  Lees het machtigingsscherm zorgvuldig wanneer u applicaties 

downloadt. Wees vooral voorzichtig met applicaties die toegang 

hebben tot veel functies of tot een aanzienlijk deel van uw 

persoonlijke gegevens.

•  Controleer uw accounts regelmatig op niet-goedgekeurd 

of verdacht gedrag. Als u enig teken van misbruik van uw 

persoonlijke gegevens constateert, neemt u contact op met 

uw serviceprovider om uw accountgegevens te verwijderen of 

te wijzigen.

•  In het geval dat u uw apparaat kwijtraakt of dit wordt gestolen, 

wijzigt u de wachtwoorden voor uw accounts om uw 

persoonlijke gegevens te beschermen.

•  Gebruik geen applicaties die afkomstig zijn van onbekende 

bronnen en vergrendel uw apparaat met een patroon, 

wachtwoord of PIN-code.Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet

Verspreid geen materiaal met copyright zonder de toestemming 

van de inhoudseigenaars. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn 

met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk 

voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal 

gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de 

gebruiker.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   49


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет