02 басылым / издание 02жүктеу 6.71 Mb.
Pdf просмотр
бет1/38
Дата06.03.2017
өлшемі6.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

 
 
 
 
 
 
 
С/С-03.1.1-05-2016 
Алматы Менеджмент Университетінің 2015-2020 жылдарға 
арналған даму стратегиясы / Стратегия развитияАлматы 
Менеджмент Университета на 2015-2020 годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 басылым / издание 02 
 
Алматы, 2016 
 
 
 
Осы құжатты «Алматы Менеджмент Университет» ББМ-нің жазбаша рұқсатынсыз толық немесе 
ішінара көшірмесін жасауға, басып шығаруға және таратуға болмайды /  
Настоящий документ не может полностью или частично воспроизводиться, тиражироваться и 
распространяться без письменного разрешения УО «Алматы Менеджмент Университет»
 
 
 
 
 
 
 
 
Бекітілді / Утверждена 
Қамқоршылық кеңесінің шешімімен/ 
Решением Совета Попечителей 
______________ А. Байтасов 
22 февараля 2016, №2 
 
 

 
С-03.1.1-05-2016 
Алматы Менеджмент 
Университетінің 2015-2020 
жылдарға арнаған даму 
стратегиясы / Стратегия 
развития 
Алматы Менеджмент 
Университета 
на 2015-2020 годы
 
Күні/Дата 
22.02.2016ж./г. 
Басылым/Издание 
02 
Беті:стр.2 из 
320 
 
Өзгерістерді тіркеу парағы/Лист регистрации изменений 
 
№ 
Өзгерістер 
Изменения 
Негіздер 
Основание 
Күні 
Дата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Қазақша/Русский____________________________________________________________ 

 
С-03.1.1-05-2016 
Алматы Менеджмент 
Университетінің 2015-2020 
жылдарға арнаған даму 
стратегиясы / Стратегия 
развития 
Алматы Менеджмент 
Университета 
на 2015-2020 годы
 
Күні/Дата 
22.02.2016ж./г. 
Басылым/Издание 
02 
Беті:стр.3 из 
320 
 
Мазмұны 
 
Алғы сөз .......................................................................................................................................... 5
 
Кіріспе ............................................................................................................................................. 7
 
1. Миссия ........................................................................................................................................ 8
 
2. Бағдары ....................................................................................................................................... 8
 
3. Негізгі құндылықтары ............................................................................................................... 8
 
4. 2020 жылға Стратегиялық мақсаттары .................................................................................... 8
 
5. Білім беру нарығын талдау ....................................................................................................... 9
 
5.1 Әлемде экономиканы дамытудың 2020 жылға дейінгі тенденциялары
 ...................................... 9 
5.2 Еуразиялық экономикалық одақта экономиканы дамытудың 2020 жылға дейінгі 
тенденциялары ......................................................................................................................................... 9 
5.3 Қазақстан экономикасын дамытудың 2020 жылға дейінгі тенденциялары
................................. 9 
5.4 Білім беруді дамытудың жаһандық тенденциялары
 .................................................................... 12 
5.5 Еуразиялық экономикалық одақтағы білімді дамыту тенденциялары ...................................... 17 
5.6 Қазақстанда білім беруді дамыту тенденциялары ....................................................................... 19 
5.7 Бизнес білім беруді дамытудың жаһандық тенденциялары ........................................................ 24 
5.8 Еуразиялық экономикалық одағында бизнес білім беруді дамыту тенденциялары (оның 
ішінде, Қазақстан Республикасында) .................................................................................................. 33 
5.8.1 Ресейдің бизнес-білім беру нарығы ........................................................................................ 33 
5.8.2 Беларусь Республикасындағы бизнес-білім беру .................................................................. 34 
5.9 Қазақстандағы бизнес білім беру нарығының орта мерзімді және ұзақ мерзімді 
жоспарлауындағы өсу динамикасы ..................................................................................................... 35 
6. Алматы Менеджмент Университетінің білім беру нарығында өз орнын көрсетуі .......... 42
 
6.1 PESTLE (Political, Economic, Social-culture and Technological, Legal and Environmental) 
талдау ............................................................................................................................................ 42
 
6.2 SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) талдау
 ..................................................... 43 
6.3 Бәсекелестер талдауы: нарық және бәсекелестер
 ........................................................................ 44 
6.3.1 Қазақстан Республикасының білім беру нарығы
 .................................................................. 44 
6.3.2 Ресей Федерациясының білім беру нарығы
 ........................................................................... 50 
6.4 Мақсатты тұтынушының портреті ................................................................................................ 56 
6.5 ҚР білім беру нарығында Университеттің көлемі, сыйымдылығы және үлесі
 ......................... 57 
7. Стратегиялық бағыттар ........................................................................................................... 58
 
7.1. Білім беру бағдарламаларын дамыту .................................................................................. 58
 
7.2 БДФ жасау және дамыту ....................................................................................................... 64
 

 
С-03.1.1-05-2016 
Алматы Менеджмент 
Университетінің 2015-2020 
жылдарға арнаған даму 
стратегиясы / Стратегия 
развития 
Алматы Менеджмент 
Университета 
на 2015-2020 годы
 
Күні/Дата 
22.02.2016ж./г. 
Басылым/Издание 
02 
Беті:стр.4 из 
320 
 
7.2.1 Оқытудың инновациялық үлгісіне көшу (Базалық дайындау Факультеті және 
Мектептер) ................................................................................................................................... 64
 
7.2.2 AlmaU мектептерін жасау және дамыту кезеңдері ......................................................... 64
 
7.3 Кәсіпкерлік университетті қалыптастыру және дамыту ................................................... 72
 
7.4. Ғылыми-зерттеу қызметін дамыту...................................................................................... 75
 
7.5. Университеттің сапа менеджмент жүйесін дамыту .......................................................... 79
 
7.6. Интернационализация және жаһандық даму ..................................................................... 82
 
7.7. Профессор-оқытушылар құрамының және қызметкерлерді дамыту .............................. 85
 
7.8. Инфрақұрылымдық кешенді дамыту .................................................................................. 88
 
7.9. Мемлекеттің, азаматтық қоғамның, бизнестің және Алматы қаласының дамуына 
университеттің салымы ............................................................................................................... 91
 
7.10. Аймақтық даму және жаңа нарықтарға шығу ................................................................. 95
 
7.11.  Информатизацияны дамыту ............................................................................................. 99
 
7.12. Білімдерді басқару жүйесін жасау және дамыту ........................................................... 106
 
8. Тәуекелдіктер. ........................................................................................................................ 110
 
9. Қаржы көрсеткіштері ............................................................................................................ 111
 
10. Қорытынды........................................................................................................................... 114
 
Қосымшалар ............................................................................................................................... 115
 
Қосымша 1. Рейтингтер және аккредитациялар әдістемелерін және белгілері .................. 115
 
Қосымша 2. Технологиялық құрылыстардың хронологиясы және сипаттамасы ......................... 123 
Қосымша 3. «Х, Y, Z-ұрпақтардың» сипаттамалары ....................................................................... 125 
Қосымша 4. TimesHigherEducation версиясы бойынша 2014-2015 әлемдік университеттердің 
рейтингі ................................................................................................................................................ 126 
Қосымша 5. ҚР бәсекелес ЖОО талдау .................................................................................. 131
 
Қосымша 6. Анализ ЖООов-конкурентов в РФ .............................................................................. 148 
 
 
 
 

 
С-03.1.1-05-2016 
Алматы Менеджмент 
Университетінің 2015-2020 
жылдарға арнаған даму 
стратегиясы / Стратегия 
развития 
Алматы Менеджмент 
Университета 
на 2015-2020 годы
 
Күні/Дата 
22.02.2016ж./г. 
Басылым/Издание 
02 
Беті:стр.5 из 
320 
 
Алғы сөз 
 
 
ХБА тарихының 1988 жылы ашылған шағын  
Менеджмент Мектебінен басталғаны 
ешкімге 
 де құпия емес.Бұл біздің мемлекетіміздің жас 
менеджерлерінің жаңа буынын – алғашқы 
қарлығаштарын дайындаған Мектеп болды. 
1996 жылы дамудың бірінші кезеңінен 
ойдағыдай өткен кезде, Алматы 
менеджмент мектебі (АлММ) Халықаралық 
Бизнес Академиясы болып қайта құрылды! 
Сол кезеңмен салыстырғанда, бұл – батыл 
қадам еді. Академия аты -  салмақты әрі 
өршіл естілетін, «халықаралық» сөзі 
барынша жоғары, жаһандық деңгейге 
өскендігін көрсетті. Жаңа атаумен бірге 
әрі қарай дами түсудің перспективаларын 
қайта ашқан жаңа көзқарас, жаңа бағдар 
пайда болды. 
Құрылған сәтінен 26 жылдан кейін, біз 2014 
жылы  өрлеудің келесі бұтағына 
бастайтын жаңа белеске бет алып, 
Университет мәртебесіне ие болдық – 
Алматы Менеджмент Университеті 
атандық. 
рейтингтер Университет  AMBA 
Халықаралық аккредитациясына (Association 
of MBA's, United Kingdom) ие, әлемнің 300 
үздік бизнес-мектептерінің қатарына енді, 
Қазақстан Республикасының 8 үздік 
университеттері Концорциумының мүшесі 
болып табылады.Біз Eduniversal (France) 
әлемдік рейтинг агенттігімен 
Қазақстандағы №1 бизнес-жоғарғы оқу 
орны болып танылып, төрт пальма 
бұтағымен марапатталдық. 
Бүгінде біз нағыз халықаралық деңгейге 
көтерілдік, әлемнің озық 
университеттерінен үйреніп, олардан ең 
жақсыларын ала отырып,   зор 
белсенділікпен оларды іске асырудамыз. Ұлт 
болашағы алдындағы өз жауапкершілігімізді 
сезіне отырып, біз қазақстандық білімнің 
халықаралық алаңда бәсекеге қабілетті әрі 
танымал болуы үшін  бар күш-жігерімізді 
саламыз. 
Бұл жетістіктердің барлығы – біздің 
Университет ұжымы жұмысының 
нәтижесі. Құрылған күнінен 26 жыл өте 
келе, бүгінде  Alma University – отандық 
бизнес білім берудің көшбасшысы екенін зор 
мақтанышпен айта аламыз және ол жаңа 
асуларды бағындыра отырып, әлемнің 
алдыңғы қатарлы университеттерінің 
қатарынан лайықты орын алатындай нық 
сеніммен алға басуда. 
Қазақстан  Республикасында  әлеуметтік-
экономикалық жағдайдың өзгеруі, Қазақстан 
Республикасының 
жеделдетілген 
индустриялды-инновациялық 
дамуының 
Мемлекеттік  бағдарламасын  жүзеге  асыру, 
Қазақстан  Республикасындағы  білім  беруді 
дамытудың 2030 жылға дейінгі Мемлекеттік 
бағдарламасы  мен  басқа  да  бағдарламалық 
құжаттарды,  сондай-ақ  ХБА-ның  2012-2020 

 
С-03.1.1-05-2016 
Алматы Менеджмент 
Университетінің 2015-2020 
жылдарға арнаған даму 
стратегиясы / Стратегия 
развития 
Алматы Менеджмент 
Университета 
на 2015-2020 годы
 
Күні/Дата 
22.02.2016ж./г. 
Басылым/Издание 
02 
Беті:стр.6 из 
320 
 
 
 
Бұл жәй ғана атын ауыстыру емес – 
Қазақстан экономикасының соңғы 
жылдардағы қарқынды дамуымен бірге 
өзіміздің стратегиялық мақсаттарымызға 
жетудегі батыл қадамға бару. Бұған дәлел 
– халықаралық аккредитациялар мен 
әлемдік  
 
жылдар  кезеңіндегі  даму  Стратегиясын 
орындау 
нәтижесі 
оңтайландыру 
қажеттілігіне, 
қабылданған 
стратегия 
көрсеткішінің  маңыздылығына  негізделді. 
Сондықтан,  заманауи  талаптар  мен  уақыт 
қарқынын  ескере  отырып,  жаңа  стратегия 
жасау  –  Университет  дамуының  міндетті 
шарты. 
 
 
 
Құрметпен, 
Асылбек Қожахметов, DBA 
Alma University президенті 
 

 
С-03.1.1-05-2016 
Алматы Менеджмент 
Университетінің 2015-2020 
жылдарға арнаған даму 
стратегиясы / Стратегия 
развития 
Алматы Менеджмент 
Университета 
на 2015-2020 годы
 
Күні/Дата 
22.02.2016ж./г. 
Басылым/Издание 
02 
Беті:стр.7 из 
320 
 
Кіріспе 
2012  жылы  Халықаралық  Бизнес  Академиясының  2012-2020  жылдар  кезеңіне  арналған 
ұзақмерзімді  даму  Стратегиясы  дайындалды.  Бұл  стратегияда  стратегиялық  бағдар 
жасалды және стратегиялық мақсаттар белгіленді. Қазақстан Республикасында әлеуметтік-
экономикалық  жағдайдың  өзгеруі,  Қазақстан  Республикасының  жеделдетілген 
индустриялды-инновациялық  дамуының  Мемлекеттік  бағдарламасын  жүзеге  асыру, 
Қазақстан  Республикасындағы  білім  беруді  дамытудың  2020  жылға  дейінгі  Мемлекеттік 
бағдарламасы, 2030 жылға дейінгі Қазақстанның  даму Стратегиясы,  «Нұрлы Жол» Жаңа 
экономикалық  саясаты,  сондай-ақ  ХБА-ның  2012-2020  жылдар  кезеңіндегі  даму 
Стратегиясын  орындау  нәтижесі  оңтайландыру  қажеттілігіне,  қабылданған  стратегия 
көрсеткішінің маңыздылығына негізделді. 
 
Осы  құжатта  Алматы  Менеджмент  Университетінің  2015  жылдан  бастап  2020  жылға 
дейінгі аралықтағы даму Стратегиясының (бұдан әрі -  Стратегия) негізгі бағыттары мен 
2012-2020 Стратегиясының логикалық даму мен жаңашылдандыру контексінде, оны жүзеге 
асырудың маңызды шаралары баяндалады. Қабылданып отырған Стратегия мақсаты мен 
міндетіне жауап береді, сонымен қатар МҮИИДБ, Қазақстан Республикасында білім беруді 
дамытудың  2020  жылға  дейінгі  Мемлекеттік  бағдарламасының  әрекеттік  кезеңімен 
ұштасады. 
 
 

 
С-03.1.1-05-2016 
Алматы Менеджмент 
Университетінің 2015-2020 
жылдарға арнаған даму 
стратегиясы / Стратегия 
развития 
Алматы Менеджмент 
Университета 
на 2015-2020 годы
 
Күні/Дата 
22.02.2016ж./г. 
Басылым/Издание 
02 
Беті:стр.8 из 
320 
 
1. Миссия 
Біз  жаһандық  инновациялық  экономика  мен  қарқынды  даму  үстіндегі  қоғамға 
заманауи білім ұсына отырып, көшбасшылардың жаңа буынын дайындаймыз. 
2. Бағдары 
Алматы  Менеджмент  Университеті  –  әлемдік  деңгейдегі  кәсіпкерлік,  әлеуметтік-
жауапты университет. 
3. Негізгі құндылықтары 
1)
 
Үздіксіз даму - нәтижесінде университет жаңа сапалы деңгейге көтерілетін, жаңа білім 
жасауда барлық процестердің заңды өзгерісіне бағытталған. 
2)
 
Жауапкершілік-  қоғамның  және  өзіңнің  алдында  өз  жұмысыңның  нәтижесі  үшін, 
білім  сапасы  мен  біздің  бітірушілеріміздің  дайындық  деңгейіне  жауап  беру 
қажеттілігін сезіну. 
3)
 
Көшбасшылық-  өзінің  бойында  кәсіпқорлықты,  креативтілікті,  жеңіске  жетуге 
ұмтылу, болашақты көре білу және ортақ  мақсатқа жетуге  адамдарды жұмылдыра 
білетін көшбасшыны тәрбиелеу. 
4)
 
Адалдық  -  берік  моральдық  қағидалар  мен  этикалық  нормаларға  сүйене  отырып, 
клиенттермен,  серіктестермен,  әріптестермен  қарым-қатынаста  дәйекті  және  адал 
ұстанымда болу. 
5)
 
Белсенділік  -  нарық  пен  клиенттердің  сұранысын  болжау  негізінде  басқару,  жаңа 
трендтер жасау. 
6)
 
Қоғам  игілігі  үшін  серіктестік  -  екі  тараптың  кез  келген  өзара  тиімді 
ынтымақтастығына  сәйкес  (Win–Win)  үшінші  тарапқа  –  қоғамға  пайда  әкелетін 
«Win–Win–Win» қағидасының жүзеге асуы. 
 
7)
 
Синергия  -  Университет  ішіндегі,  сондай-ақ  серіктестермен  және  клиенттермен 
ынтымақтастық  процесі,  нәтижесінде  жекелеген  компоненттердің  қарапайым 
тежелгенінен шығатын сапалы әрі тиімді нәтиже. 
 
4. 2020 жылға Стратегиялық мақсаттары
 
Кіру: 

 
 топ-200  әлемнің  бизнес-университеттері  (рейтинг  QS  World  University  Rankings),  5 
бұтақты Eduniversal 

 
Еуропалық  экономикалық  одақ  елдерінің  үздік  бизнес-университеттер  үштігіне 
(ЕАЭО) 

 
топ-100 әлемнің кәсіпкерлік университеттері 

 
топ-100 білімді басқару бойынша әлем университеттері 

 
«Үш Тәжді» аккредитациялары бар жоғары оқу орындары қатарына* 
*EFMD (EQUIS, EPAS), AMBA,AACSB аккредитациялары 
Рейтингтер мен аккредитациялар әдістемелерінің компоненттері 1Қосымшада берілген. 

 
С-03.1.1-05-2016 
Алматы Менеджмент 
Университетінің 2015-2020 
жылдарға арнаған даму 
стратегиясы / Стратегия 
развития 
Алматы Менеджмент 
Университета 
на 2015-2020 годы
 
Күні/Дата 
22.02.2016ж./г. 
Басылым/Издание 
02 
Беті:стр.9 из 
320 
 
5. Білім беру нарығын талдау 
5.1 Әлемде экономиканы дамытудың 2020 жылға дейінгі тенденциялары 
Жаһандық жаңа экономикалық нақтылықты құрушы, әлемдік экономиканың басым 
тенденцияларын, төмендегідей жіктеуге болады :  
1)
 
Экономикасы  қарқынды  дамып  жатқан  елдерде  адами  даму  сапасын  арттыру 
тұрғысынан жұмыс күштері құрылымындағы өзгерістер. 
2)
 
Әлемдік экономикада шикізат көздеріне бәсекелестіктің өсуі. 
3)
 
«Жасыл  экономика»  (қорларды  жинақтаушы  технологиялар  дайындауға 
инвестицияның өсуі). 
4)
 
Көлемінен инсвестиция тиімділігіне ығыстыру. 
5)
 
Дамушы елдер экономикасының еңбек ресурстарына бағаны арттыруға негізделген, 
ЖІӨ дамыған елдердің өңдеуші өнеркәсіп үлесін арттыру. 
6)
 
Әлемдік  экономиканы  аймақтандыру  (аймақтық  интеграциялық  бірігуді 
қалыптастыру - ЕС, ТС, ЕАЭС және басқалары). 
7)
 
VII  технологиялық  қалау,  негізінде  құралдар  мен  роботсалу,  биокомпьютерлік 
жүйелер мен биомедицина бар, жасанды және жанды жүйелердің байланысы (бұл 
жаңа  өркениетті  қалау  –  бар  технологияларға  трансферт  емес,  керісінше  жаңа 
қағидалар  мен  әсерін  анықтауға  ілгерілеу).  (Барлық  технологиялық  қалаулар 
мінездемелері 2 Қосымшада берілген) 
5.2 Еуразиялық экономикалық одақта экономиканы дамытудың 2020 жылға дейінгі 
тенденциялары 
Еуразиялық  экономикалық  одақтың  мүшелері-мемлекеттері  Армения,  Белоруссия 
Республикалары, Қазақстан және Ресей Федерациясы болып табылады. ЕАЭО жан-жақты 
модернизациялау,  кооперациялау  және  ұлттық  экономиканың  бәсекеге  қабілеттілігін 
арттыру  және  оған  мүше  мемлекеттер  халықтарының  өмір  сүру  деңгейін  арттыруды 
тұрақты дамыту үшін жағдай жасау мақсатында құрылған. Еуразиялық комиссияның штаб-
пәтері (ЕЭК) Мәскеуде болады, қаржылық реттеуші – Алматыда, ал ЕАЭО соты Минскіде 
орналасады.  Еуразиялық  экономикалық  одақта  экономиканы  дамытудың  негізгі 
тенденциялары: 
1)
 
Аймақтық одақтың ішінде бәсекелестіктің өсуі, оның ішінде білікті қызметкерлер 
күші 
2)
 
Әлеуметтік саланы қаржыландырудың сапалы өсімінің жоқтығы 
3)
 
Үшінші секторды дамыту (қызметтер) 
4)
 
Ресейдің басымдық рөлі 

Каталог: images -> uploads -> files
images -> Байқау сынағы сұРАҚ кітапшасы 7005 НҮСҚА
images -> С. Бегалин «Бала Шоқан» “Толағай”
images -> Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлының
images -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
images -> Краткое содержание проекта Екі елдің данышпан ақындары Абай және Пушкин өмірі мен шығармашылығы қазіргі
files -> Іс әрекет уақыты!
files -> Ежегодной научно-практической конференции студентов и магистрантов
uploads -> Внедрение новых новых форм форм и и методов методов обучения обучения


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет