1. Бромциклогександы синтездеу үшін қажетті, қосылысбензол 2


АЛТЫ МҮШЕЛІ ГЕТЕРОЦИКЛДАРбет126/126
Дата24.11.2022
өлшемі1.08 Mb.
#52412
1   ...   118   119   120   121   122   123   124   125   126
АЛТЫ МҮШЕЛІ ГЕТЕРОЦИКЛДАР
697. Алтымүшелі ароматты қосылыстарға жатады:
A. Пиридин +
B. Фуран
C. Пиррол
D. Тиофен
E. Имидазол
698. Бір азот атомы бар алты мүшелі гетероциклдарға жатады?
А) Пиррол.
В) Пиридин. +
С) Фуран.
D) Тиофен.
Е) Индол.
699. Никотин қышқылының құрамында болатын ядро:
А) Пиррол.
В) Пиримидин.
С) Фуран.
D) Пиридин. +
Е) Индол.
700. Пиридин қандай қасиеттерді көрсетеді:
А) Қышқылдық.
В) Тотықтырғыштық.
С) Тотықсыздандырғыштық.
D) Негіздік. +
Е) Амфотерлік.
701. Пиридин молекуласында қандай гетероатом болады?
А) Азот. +
В) Күкірт.
С) Оттегі.
D) 2 атом азот.
Е) 4 атом азот.
702. Пиридин қосылыстар қатарына жатады:
А) Парафинді.
В) Олефинді.
С) Ароматты. +
D) Ацетиленді.
Е) Диенді.
703. Пиридиннің ароматтылығына байланысты жүретін реакция:
А) Элиминдеу.
В) Электрофильді орын басу. +
С) Нуклеофильді қосып алу.
D) Электрофильді қосып алу.
Е) Радикалды орын басу.
704. Пиридин мен бензол сақиналарынан құралған жүйе:
А) Пиррол.
В) Имидазол.
С) Хинолин. +
D) Пиколин.
Е) Пиперидин.
705. Бір гетероатомды алты мүшелі гетероцикл:
А) Пиримидин.
В) Пурин.
С) Пиридон. +
D) Пиррол.
Е) Хинин.
706. Пиридинді гидрлеу өнімі:
А) Пиридинсульфотриоксид.
В) Пиперидин. +
С) Пиразин.
D) Пиромидин.
Е) Пиримидин.
707. Хинолинді Скрауп әдісімен синтездеу үшін қолданылады:
A) Анилин. +
B) Пиридин.
C) Хинин.
D) Пиперидин.
E) Изохинолин.
708. Пиридинде SЕ реакциялары жүреді:
A) 2 жағдайда.
B) 3 жағдайда. +
C) 4 жағдайда.
D) 1 жағдайда.
E) 6 жағдайда.
709. Пиридинде SN реакциялары жүреді:
A) 2, 4 жағдайда. +
B) 3 жағдайда.
C) 4, 5 жағдайда.
D) 5 жағдайда.
E) 1 жағдайда.
710. Хинолинде SЕ реакциялары жүреді:
A) 2 жағдайда.
B) 1 жағдайда.
C) 5,8 жағдайда. +
D) 6,7 жағдайда.
E) 3 жағдайда.
711. Хинолинде SN реакциялары жүреді:
A) 2,4 жағдайда. +
B) 4,6 жағдайда.
C) 5,8 жағдайда.
D) 6,7 жағдайда.
E) 3 жағдайда.
712. Циклдың құрамында 1, 3 – жағдайда орналасқан екі азот атомы бар гетероцикл: 
А) Пиримидин. +
В) Пиразол.
С) Пиридазин.
D) Имидазол.
Е) Пиразин.
713. Екі гетероатомды алты мүшелі гетероцикл:
А) Пиразин. +
В) Пурин.
С) Пиридин.
D) Пиррол.
Е) Хинолин.
714. 1,3 – Диазин: 
А) Пиразин.
В) Пиримидин. +
С) Пиридазин.
D) Цитозин.
Е) Тимин.
КОНДЕНСИРЛЕНГЕН ГЕТЕРОЦИКЛДАР. АЛКАЛОИДТАР
715. Құрамында төрт азот атомы болатын конденсацияланған гетероцикл аталады:
А) Пиримидин.
В) Пурин.
С) Имидазол.
D) Индол.
Е) Хинолин.
716. Пурин молекуласында конденсирленген:
А) Пиррол мен пиридин.
В) Пиримидин мен имидазол. +
С) Тиазол мен пиразол.
D) Пиримидин мен пиразол.
Е) Оксазол мен пиридин.
717. Ксантинді толық метилдегенде түзіледі:
А) Теофиллин.
В) Зәр қышқылы.
С) Гипоксантин.
D) Теобромин.
Е) Кофеин. +
718. Пуриннің туындыларына жатады:
А) Зәр қышқылы. +
В) Пиразол.
С) Барбитур қышқылы.
D) Никотин қышқылы.
Е) Стеарин қышқылы.
719. Аминопурин:
А) Урацил.
В) Аденин. +
С) Тимин.
D) Цитозин.
Е) Тиазол.
720. Гипоксантин тотыққанда түзіледі:
А) Кофеин.
В) Аденин.
С) Ксантин. +
D) Теобромин.
Е) Урацил.
721. Ксантин тотыққанда түзіледі:
А) Гуанин.
В) Аденин.
С) Гипоксантин.
D) Зәр қышқылы. +
Е) Пурин.

69)В-нафтолды нитрлеу кезінде түзілген өнімді анықтаңыз?


70)Қандай орынбасушы электроноакцепторлық қасиет көрсетіледі:


71)Бензол мен фенол қоспасына бром сумен әсер еткенде көп мөлшерде қандай өнім түзіледі?


Трибромфенол
72)Сілтінің сулы ерітіндісімен 2-метил-2-хорбутан әрекеттескенде түзіледі:
2-метилбутанол-2
73)Қандай спирттен дегидратация кезінде бутен-2 алынады
Бутанол-2
74)Жарықта изооктанды(2,2,4-триметилпентан)монобромдау кезінде түзілген өнімнің реакция механизмін және типін аңықтаныз;
2-бром-2,4,4-триметилпентан
75)Спирттерді қандай реактивтің көмегімен ажыратуға болады:Ch3-ch2-ch2-oh және ch2oh-choh-ch2-oh
Мыс гидроксиді cu(oh)2
76)Бензил спиртінің тионилхлоридпен әрекеттесу реакциясының механизмін және өнімін

77)Хлорэтанның диметиаминмен әрекеттесу реакциясының механизмі мен өнімін көрсетініз


78)2,3-диметилбутадиен-1,3 hbr-пен эквимолекулярлы әрекеттесу кезінде түзіледі


1-бром-2,3-диметилбутен-2
79)Этилциклобутан хлорлы сутекпен әрекеттескенде қандай өнім түзуледі:

80)3,3-диметилбутан қышқылының naoh-пен натрий тұзының бірігу кезінде қандай көмірсутек түзіледі


Тетралин,декалин
90)Фенол,бензол және бромбензол қоспаларын бром суымен өңдеді.Көп мөлшерде қандай өнім түзіледі
2,4,6-трибромфенол
91)Қандай қосылыс naoh-тың сулы ерітіндісімен әрекеттесе алмайды

92)метилциклопропанның йодты сутекпен реакция өнімі болып табылады


1-йодбутан
93)Винил спирт изомирлеу реакция өнімі:
Ацетальдегид
94)Нафталинді нитрлеу кезінде түзілген өнім
Se -a нитронафталин
95)c6h5ch2 радикалы:
Бензил
97)Диоозопропил эфир күкірт қышқылмен
2-пропанол,пропен
98)Фенол мен бензил спирт ажырау
Натрий металл
99)фоптикалық белсенді спирт
2 метилбутанол-2

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   118   119   120   121   122   123   124   125   126
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет