1 маусым 2016 ж сәрсенбіжүктеу 3.39 Mb.
Pdf просмотр
бет4/4
Дата18.03.2017
өлшемі3.39 Mb.
1   2   3   4

Саягүл МҰХАТИНА,

Аманкелді орта мектебінің мұғалімі.

9

1 маусым  2016 жыл

Қыдырбек 

 

ҚИЫСХАНҰЛЫ

Бұл еңбек саналы ғұмырын туған 

халқының болашағы үшін сарп еткен 

жерлесіміз, заң саласының үздігі, бір-

туар  азамат,  тәуелсіз  Қазақстанның 

тұңғыш Әділет министрі, әділет гене-

рал-майоры Ғалихан Нұрмағанбетұлы 

Ержановқа  арналады.  «Генерал  бо-

луды  армандамаған  солдат 

  солдат 

емес» деген ұстанымды басшылыққа 

алсақ, алдына даңғыл мақсат қойып, 

сол мақсатқа жету жолында ізденген, 

тер төккен, сөйтіп шыңға көтерілген 

қайраткердің өмірі сан қырлы.

Қайраткердің  туған жері 

 Қамыс-

ты  ауданына  қарасты  Тұңғиық  елді 

мекені.  Ғалихан  жұмысқа  ерте  ара-

ласқан жан. Еңбек жолы Қоржынкөлде 

тракторшының көмекшісі қызметінен 

басталыпты. Кейін көлік жүргізушісі 

болады. 1957 жылы Кеңестік армия 

қатарына  шақырылып,  Украинаның 

Житомир қаласында әскери борышын 

өтеп  келген  ол  үйіне  де  соқпастан, 

Алматы қаласынан бір-ақ шығыпты. 

Сол  кездегі  Киров  атындағы  Қазақ 

мемлекеттік университетінің заң фа-

культетіне  құжаттарын  тапсырады. 

Осы оқу ордасының заң факультетін 

1964 жылы бітіріп шықты. 

Алғашқы  кәсіби  еңбек  жолы 

Меңдіқара  (бұрынғы  Боровской)  ау-

даны  прокуратурасында  басталды. 

1967 жылы облыстық прокуратураға 

жұмысқа  ауыстырылды.  Аймақ  ор-

талығында көп тұрақтаған жоқ. Бір 

жылдан  кейін  Қамысты  ауданының 

прокуроры  лауазымына  тағайындал-

ды. Өзінің туған өңірінде тоғыз жыл 

еңбек  етті.  Рудный  қаласының  про-

куроры, Торғай облысының прокуро-

ры,  Қазақ  КСР  Бас  прокурорының 

орынбасары, тәуелсіз Қазақстан Рес-

публикасының  тұңғыш  Әділет  ми-

нистрі  қатарлы  лауазымдарды  абы-

роймен  атқарды.  1993-1997  жылдар 

аралығында  үшінші  дәрежелі  мем-

лекеттік  әділет  кеңесшісі,  әділет 

генерал-майоры,  КСРО  прокуратура 

органдарының  құрметті  қызметкері, 

КСРО еңбек сіңірген заңгері Ғалихан 

Ержанов құт қонған Қостанай өңірі-

не  қайта  оралып,  облыс  прокуроры 

болды.


Бұл  еліміз  тәуелсіздік  алған, 

бірақ  бұрынғы  экономикалық  қа-

тынастар  үзілген,  кәсіпорындар  жұ-

мысын  тоқтатқан,  қылмыс  та  өрши 

түскен  өлара  шақ,  алмағайып  кезең 

еді.  Тәжірибелі  заңгер  дәл  осындай 

қиын-қыстау  шақта  заңдылықты 

қадағалау  жолында  аянбай  тер  төк-

ті,  уақытпен  санаспады,  сыбайлас 

жемқорлықты,  жүгенсіздікті,  бұ-

зақылық пен тәртіпсіздікті тізгіндеу 

үшін жанын салды.

Тұлғаның  өмір  жолы 

  өзінше 

бір дәуір. Ол  Қазақ елінің мақта-

нышы. Еліміздің тұңғыш Әділет ми-

нистрі болғанын айтпағанның өзінде, 

ол  кісінің  өмір  жолы  небір  қым-

қуыт  шаруалармен  өтті.  Еліміздің 

Ата  Заңының  өмірге  келуіне 

атсалысты.  Шетелдерге  барып, 

Қазақстан  Республикасының 

атынан  талай  шаралардың  ба-

сында  жүрді.  Бүгінгі  жинақты 

Отанына,  халқына  тікесінен 

тік  жүріп  40  жыл  қалтқысыз 

қыз мет атқарған тұлғаға арнау 

 оның аруағына тағзым, келе-

шек жастарға үлгі болады деген 

ниет пен қолға алынып отыр. 

Ғалихан  Нұрмағанбетұлы-

ның  осындай  қажырлы  еңбегі 

«Генерал Ержанов» естелігінде 

кеңінен жазылған. Ал кітапты 

жазу  қайраткердің  жары  Өрік 

Аймырзақызының көптен бергі 

ойы  екен.  Енді  міне,  сол  кө-

кейдегісі  жүзеге  асып,  азамат 

алдындағы борышы өтелді. Осы 

уақытқа дейін Ғалекең туралы 

өмір бойы жиналған отбасылық 

және  қызметтегі  суреттер,  ол 

кісінің  түрлі  дәрежедегі  қыз-

меттер  атқарғандағы  ғұмырба-

яны,  естеліктері,  газет,  кітап, 

теледидар  беттеріне  жария-

ланған  мақала-сюжет,  бағдар-

ламаларын  жинақтап,  соны 

көзінің  қарашығындай  сақтап 

отырған. Биыл осы ойы жүзеге 

асты.  Оның  сыртында  Ғалихан  Ер-

жанов туралы естелік мақалалар жа-

затын  замандас-достары  да  аз  емес. 

Ол кісілер де жүректерінен шыққан 

ойларын қағаз бетіне түсіріп, жолдап 

жатты. 

Өрік апай осы ойын алдымен Қос-танай  облысының  прокуроры,  Ғале-

кеңнің ізбасар шәкірті әрі жерлесіміз 

Марат Қайбжановқа жеткізгенін жаза-

ды. Бұл азамат ол ойын құптап қана 

қоймай, өз тарапынан көмегін аямай-

тынын  қуана  жеткізген  екен.  Және 

«Генерал  Ержанов»  кітабы  баспада 

әзірленіп  жатқанда,  Марат  Қайбжа-

нов Астанада Елбасы Нұрсұлтан На-

зарбаевтың  қолынан  3-ші  дәрежелі 

мемлекеттік әділет кеңесшісі жоғарғы 

атағын алды. Бұл да кітаппен тұспа-

тұс келген қуаныш.

  Естеліктің  редакторлары   Ға-

лекеңнің  жары  Өрік  Аймырзақызы, 

кәсіпкер-журналист,  кітап  жарық 

көріп  отырған  «Издательский  дом» 

баспасының  директоры  Валентина 

Захарченко және осы жолдардың ав-

торы.  Ал  алғысөзін  газетіміздің  бас 

редакторының  бірінші  орынбасары, 

жазушы-журналист,  Қостанай  қала-

сының құрметті азаматы Сәлім Меңді-

бай жазды. Еңбекте газетіміздің арда-

гер тілшісі Дамир Әбіштің қайраткер 

жайында толғаған «Абырой асу» атты 

мақаласының да жарық көргенін айта 

кету керек.

Ал,  енді  кітапта  келтірілген 

бірқатар  азаматтардың  ойын  айта 

кетсек.  Мемлекет  және  қоғам  қай-

раткері  Жәнібек  Кәрібжанов  Ғале-

кеңнің  көрегендігін  былай  деп  су-

реттепті:  «Еліміздің  заң  саласының 

құзыры күшейіп, азаматтарымыздың 

құқықтық сауаты артып, соның арқа-

сында келешекте адамның құқығын 

қорғайтын, тағдырын шешетін 

 әділ 

заң орнайды. Келешекте біздің заңы-

мыз үстем болады. Міне, қазір соған 

келе жатырмыз. «Құқықтық мемле-

кет» ұғымы қоғамымызға еніп келе 

жатыр, 


  деді.  Осы  сөзді  Ғалекең 

Кеңес Одағы ыдырамай тұрған кезде 

айтты.  Бұл  бір  жағынан  ол  кісінің 

келешекті  болжаған  көрегендігі  әрі 

солай  болатынына  сенгендігі  екен. 

Ғалекеңнің  сонау  ширек  ғасырдан 

астам  уақыт  бұрын  айтқаны  орын-

далып жатыр».

Бұл  сөзді  ҚР  Жоғарғы  сотының 

судьясы Әділ Құрықбаев та құптайды: 

«Ғалихан Ержанов 

 демократиялық 

ойлы  тұлға.  Ол  кісі  еліміз  жаңадан 

егемендік алған тұста соттың тәуелсіз 

болу керектігін алғаш көтерген қай-

раткер. «Облыстық соттың судьясын 

Жоғарғы кеңес сайласын» деп, соттың 

тәуелсіздігі туралы ұсыныс тастағаны 

ұмытылмайды. «Егер  облыстық сотқа 

судьяны  Жоғарғы  кеңес  сайласа,  ол 

жергілікті  басшылыққа  бағына  бер-

мейді,  тәуелді  болмайды»  деп  көре-

гендік жасаған еді».

Ғалекеңнің сыйлас інісі Сәкен Тө-

кенов «Ағамыз кезінде жұмысшылар-

дың еңбегінің қаншалықты қорғалып, 

қаншалықты  бұзылып  жатқанын 

көзімен  көру  үшін  Соколов-Сары-

бай  кен  орнының  жүздеген 

метр тереңдіктегі шахталарына 

түсіп-шығатын. 350 метр терең-

дегі  ұңғымаға  ағамызбен  бірге 

түскенім есімде. Қауіпсіздік тех-

никасының  сақталуы,  жұмыс-

шыларға жердің астында қандай 

жағдай жасалған, міне, осының 

бәрін тексеру үшін прокурордың 

өзі осындай тәуекелдерге барып 

жүрді.  Қазіргі  уақытта  атқа-

рушы  сала,  заң  органдарының 

қай  басшысын  шахтаға  түспек 

түгілі,  халық  алдына  осылай 

жиі  шығып,  мәселесін  тыңдап 

жүргенін көріп отырмыз?» деп 

тұлғаның  соншалықты  әділ 

болғанын дәл келтірген екен.

Ал ағамыздың Құдай қосқан 

қосағы Өрік ханым генералдың 

әділдігі, адалдығы туралы былай 

сыр сабақтайды: «Егер Ғалекең-

де  сабырлық,  қанағатшылдық 

деген  қасиеттер  болмаса,  оның 

орнына пендешілік, астамшыл-

дық, көрсеқызарлық, тойымсыз-

дық сияқты жағымсыз әрекеттер 

болғанда,  ол  баяғыда  шалқып, 

байып, адамды бөліп-жарып қа-

рап,  талғап,  таңдап  отыратын 

еді. Ондай адамда қадір-қасиет 

болушы ма еді? Бірақ ол қызмет де-

геннің  қолдың  кірі  екенін  білді.  Ол 

өзінің  арын  қызметтен,  мансаптан 

жоғары қойды».  

Кітапта Ғалихан Ержановтың осы 

және  басқа  да  өмірі  мен  қызметі, 

адамгершілігі  жайында  естеліктер 

жариялаған оның үзеңгілес жолдаста-

ры,  белгілі  заң  қызметкерлері,  ізба-

сар іні-қарындастары, дос-жарандары, 

балалары жан-жақты тоқталған екен. 

Кітаптағы фотосуреттер кейіпкер бей-

несін аша түскен. 

Жалпы, Ғалихан Ержанов жайлы 

баспасөз беттерінде аз жарық көрген 

жоқ.  Тұлғаның  есімі  талай  кітап-

тарда жазылды. Әсіресе, «Қазақстан 

Юстициясына  80 жыл», «Қазақстан 

генералдары» биография лық анықта-

масы, «Қазақ жерінің зия лы азамат-

тары», Қостанай облысы прокурату-

расының  80  жылдығына  арналған 

«Тарих беттері» қатарлы маңызы зор 

жинақ еңбектерін ерекше атап өтуге 

болады.


Ғалихан  Ержанов 

  қара  қылды 

қақ жарған әділдіктің жаршысы. Ол 

Отанына  мінсіз  қызмет  етіп,  бұрма-

лау,  бармақбастылық,  салғырттыққа 

жол  бермеді.  Оның  есімінің  өшпей-

тіндігі 


 соңына ізін басар ұрпақ пен 

ісін жалғаушы азаматтарды тәрбиелеп 

кеткені.

ТАҒЗЫМ

Қара қылды қақ 

жарған

 

Генерал Ержанов туралы естелік  

кітап жарық көрді


10

1 маусым 2016 жыл

аѓайдыњ ‰йінде жатып оќыды.

Кейін оѓан мен ќосылдым. Екеу-

міз бір тμсекте жатып μстік. Біздіњ

бірге туѓан бауырдай μсіп, бір-

бірімізді жаќын тартуѓа, дос

т±туѓа марќ±м Жасар аѓам кμп

септігін тигізді. ¤зі де мектепте

±стаз болѓан кісі ѓой, кейін ел

басќару ісіне араласты, осыныњ

бєрін ±саќ-т‰йек мєселе кμрмей,

біздіњ ењсе тіктер ел азаматы

болып жетілуімізге аса мєн

берді. Ол кісі менен гμрі Темір-

ханды артыќ жаќсы кμретіндей

сезінетінмін. Орта мектепті

бітірген соњ Темкењ Ќостанай-

даѓы педагогикалыќ институттыњ

физика-математика бμліміне

оќуѓа т‰сті. Артынан Темірхан-

ныњ єке-шешесі кењшар орталы-

ѓына кμшіп келді. Сμйтіп, б±рын-

ѓыдан да бетер араласып т±рдыќ.

Біз ‰лкен кісілердіњ ‰йіне жиі ба-

рып т±рамыз. ¤те бір мыќты кісі

еді, жарыќтыќ! Т‰сі с±сты, жана-

ры μткір, жауырынды кісі-т±ѓын.

Бір аяѓы ептеп ауыратын болѓан-

дыќтан балдаќќа с‰йенеді. Ќысы-

жазы аяѓына мєсі киіп ж‰ретін. Ол

кісініњ μмірі жылы аяќ киім кигенін

кμрген жоќпын.

Темірханныњ да  ежелгі баба

салтына адалдыѓы ѓой, бар са-

налы ѓ±мыры мейлінше  мєнді де

маѓыналы μрбіді. Тμте жазуды

(арбаша) т‰пн±сќадан еркін

оќып, жаза алатын. Кμп оќитын,

ел ішіндегі жањалыќ атаулыныњ

бєрін біліп отырушы еді. Осын-

дай абзал азамат туралы μткен

шаќпен сμйлеу μте ауыр. Орны

толмас μкініш. Темірхан

Ж‰нісхан±лы  еліне сіњірген

ењбегі мен ќызметі арќылы сол

єулие бабаларыныњ атына даќ

т‰сірген жоќ, жарыќтыќ!

Наѓыз кемел шаѓында д‰ние-

ден μтті. Егер ортамызда ж‰рсе,

5-ші маусым к‰ні 70-ке толар еді.

Ќ±дай ќосќан ќосаѓы  да К‰лши-

ра екеуініњ отасќанына да биыл

50 жыл болады. Біраќ, есіл ер,

арда туѓан  аќылман азамат осы-

ныњ бірін атап μте алмай кетті

арамыздан.

Темірхан Ж‰нісхан±лыныњ

елге еткен ењбегі ‡кімет, облыс

тарапынан жоѓары баѓаланды.

Шаруашылыќ басќарудаѓы озыќ

тєжірибесі, атќарѓан ісі елдіњ кμз

алдында.


Мен жетпіс жасќа толѓанда

жаќын аѓайынныњ, тірлікте татар

дєміміз бір азаматтардыњ басын

ќосќан аќ адал дастарханым-

ныњ тμрінде Темкењ бола алмап

еді. Кейін сол тойда айтам деген

тілегін аќ ќаѓазѓа маржандай

тізіп, μзіме єкеп берген. Сонда

былай деп толѓапты:

"Орал, μзіњ білетін себептер-

мен мерейтойыњда болудыњ сєті

т‰спеді. Біраќ, "ештен кеш жаќсы"

деген, сеніњ алпыстыњ асќарынан

асып, жетпістіњ биігіне кμтерілген

ќуанышты сєттеріњде ќ±ттыќтап

айтармын деген, ойѓа оралѓан

тілектес кμњілмен, шынайы

лебізімді кейін де болса ќаѓазѓа

т‰сіріп, оќысын деп жазып отыр-

мын.


Ќадірлі Оралхан!

 Уаќыт тылсым μмір кμшін

бір орнында тапжылтып

т±рѓызбай, жылжыта береді.

Кеше ѓана μткендей, балауса,

балѓын шаѓымызбен, ќ±лын-

тайдай тебіскен, біте ќайна-

сып бірге μскен ѓ±мырымыз-

дыњ кезењдері μзгермес шы-

найы достыќ, аѓайындыќ,

сыйластыќ, ќадырлестікке

±ласќан, μзіњмен бірге μтіп

келе жатќанына аса бір риза-

шылыќќа толы тілекпен

сеніњ жетпістіњ шырќау биігі-

не ќадам басќан мерейтойыњ

ќ±тты болсын!

¤мірдіњ б±ралањы мен мех-

наты кμп болѓанмен, м±ндай

жєйттер сеніњ μз басыњнан

да μтті, біраќ, кењ байтаќ

еліміздіњ ‰міті мен келешегі

зор Ќазаќстанныњ ±лы м±ра-

ты жолында, іргелі игілігі ‰шін

жасаѓан еселі ењбегіњді, тєу-

Ойпырмай, уаќыт неткен

ж‰йрік десењізші! М±рты енді те-

біндей бастаѓан бозбала шаќтан

бірге μсіп, ж±бымыз жазылмай

ќатар ж‰рген, жастыќтыњ  албырт

кезењдерін бірге μткізген адал

досты, туысты  аса ќимастыќпен

ќара жердіњ ќойнына тапсырѓа-

нымыз к‰ні кеше ѓана сияќты еді.

Арада є дегенше алты ай  уаќыт

зымырап μте шыѓыпты. Єрине,

Алланыњ жазуы солай шыѓар, кім

ќарсы келеді?!  Дей т±рѓанмен

Темкењ – Темірхан Ж‰нісхан±лы-

ныњ мезгілсіз ќазасы оныњ ма-

њайында ж‰рген аѓайын-туыс,

дос-жарды, ќ±рдастарын ќатты

есењгіретіп жібергені рас. Кμњіл

т‰кпірінде  μкініштіњ  табы ќалды.

Тумысынан ќарапайым, бой-

ында адамгершілік, парасатты-

лыќтыњ ізгі  ќасиеттері басым

Темкењ ±заќ жылдар бойы шаруа-

шылыќ басќарѓанда ж±рттыњ

бєрін μзіне дос т±тты. Біреуге аѓа,

енді біріне ізетті іні бола білді.

Ешкімді бμле-жарѓан жоќ. Ќолы-

нан келген кμмегін аямады. Жоќ-

ж±ќанѓа ќол ±шын берді.  "Жаќ-

сыдан шарапат" деген осы.  Ол

жан-жаќты білімдар, μнер мен

єдебиетке етене жаќын ж‰ретін

азамат-т±ѓын. Т±рсынбек Кєкіш-

±лы, Шерхан М±ртаза тєрізді

Ќазаќтыњ талай жаќсы-жайсањ-

дарымен ќатар ж‰ріп, дємдес

болды. ¤зі де тектініњ т±яѓы ѓой,

иісі Ќазаќќа аты мєшћ‰р Марал

бабаныњ ±рпаѓы.

Ќазаќта с±лтан кμп, хан шыѓа-

ры біреу. Ишан кμп, пір болары

жалѓыз. Ел ішінде Маралѓа дейін

де, Маралдан кейін де ишандар

кμп болѓан. Десек те, Марал ишан

– бірегей, дара, сонысымен де

асќаќ, сонысымен де ќымбат.

Темірхан – Марал бабаныњ

‰шінші ±лы – Елібайдан тарай-

ды. Б±л кісі бабаныњ  ќасиетті кμк

асасын иеленген єйгілі Елібай.

Ќайтыс боларынан ‰ш жыл

б±рын атасыныњ ќасына келіп,

мєњгілікке бабамен бірге ќалѓан.

Елібай ±рпаќтары – оныњ бес

баласы ‡ндемес, Сыддыќ, Сє-

лен, Батырхан, Єміреден μсіп-

μнген. ‡ндемес ишан аруаќ иесі,

бетті де айбынды, тірлігінде та-

лай кереметтер кμрсеткен. 1921

жылы ќайтыс болып, баба ќоры-

мына жерленіпті. ‡ндеместен –

Ж‰нісхан, Дастан туады. Ж‰ніс-

хан ишанныњ жігіттік, азаматтыќ

шаѓы кењес дєуірініњ зобалањы-

на т±спа-т±с келіп, сол дєуірдіњ

ќит±рќы саясатыныњ соќќысын

кμп кμрген кісі.

Мен Темірханды алпысыншы

жылдардан бері білемін. Жоѓа-

рыда айтќанымдай, "Бестауда"

бірге μстік, біте ќайнастыќ. Со-

дан бері ќарайѓы достыќ, аѓай-

ындыќ рєуіштегі аралас-ќ±ра-

ластыѓымыз ‰зілген жоќ.

...Меніњ Мыњжасар аѓам  Бес-

тауѓа алѓаш ќызметке орналас-

ќанда Ж‰нісхан ишан  кењшар-

дыњ №11 ауылында т±ратын.

Єрі бізбен рулас, кμпті кμрген

Ж‰нісхан атамыз аѓамды бауы-

рына тартып, жаќын араласты.

Кейін  мен де Бестауѓа барѓан

соњ, ќарияѓа арнайы сєлем бере

кіре кететінмін.

Ол кезде Бестауда мектеп ин-тернаты жоќ, Темірхан Жасар

 ¤МІР – ¤ЗЕН

елсіздігіміздіњ баянды болуы

‰шін тайталастарда таныт-

ќан табандылыѓыњды, μзіњніњ

ќандай ќызметте болсын ке-

мел ойлап, келелі істер тын-

дыра білген іскерлігіњ мен аза-

маттыѓыњды жоѓары баѓа-

лаймын!

Аудан єкімі болѓан жылда-

ры μњірдіњ экономикасы мен

єлеуметтік мєселелерін

оњтайлылыќпен шешіп, дамы-

туда, шаруашылыќ маманы,

кењшар, газ кєсіпорындарын

біліктілікпен басќарѓан кез-

деріњ, єсіресе, ауданѓа Мењді-

ќара атын ќайтарып бергі-

зуіњ, айтулы атќарѓан ењбек-

теріњ кує, риза болѓан елдіњ

есінде. Халыќтыњ ќиналѓан

жері, ќамалѓан м±њы мен шері

кμп кездерінде ±лтына,

ж±ртына демеу болып, елдіњ

ењсесін кμтере білу μзіњ сияќ-

ты кμш бастар, арќа т±тар,

сенім артар рухы мыќтылар-

дыњ ісі. Осындай елдіњ келе-

шегі ‰шін жасаѓан ќарекет-

теріњ мен ењбегіњді кеше ѓана

ел азаматтарыныњ Ќаратал-

да ±лыќтап атап μтуі, б‰гінгі

±лан-асыр, сауыќ-сайранѓа

толы жиналѓан ќауым болып

ќ±ттыќтап тойлауы, аќпа-

рат ќ±ралдарында да μзіње ар-

налѓан ж‰рекжарды тілек, ал-

ѓыстары аѓайын-туыстыњ,

дос-жаранныњ, жолдастарыњ-

ныњ, барша кμпшіліктіњ сені

ќадірлеген, сыйлай білгенініњ,

зор ілтипатыныњ жарќын

кμрінісі, кейінгі μскелењ

±рпаќќа ‰лгі болар белестер.

Асќан к‰ндер кейіндеп, айлар

алшаќтап, жылдар жылжып,

уаќыт озѓан сайын іњкєр

д‰ние-μмірдіњ мєні айќындала

береді. Кімніњ аянбас азамат

екенін тап басып ±ѓасыњ.

Меніњ кμњілімде солардыњ бірі

емес, бірегейі μзіњсіњ!

Ќадірлі Орал! Єрќашан ме-

Тектіден туѓан т±лпар еді

(Белгілі кєсіпкер, ауылшаруашылыѓыныњ білгір маманы

Темірхан Ж‰нісхан±лы хаќында)

рейіњ ‰стем, ењсењ биік, μрењ

жоѓары, рухыњ асќаќ болып,

абыройыњ арта берсін! Алла

балаларыњныњ, немерелеріњ-

ніњ ќызыќ-ќуаныш, жаќсылы-

ѓымен Бμпежан екеуіњніњ аза-

маттыќќа, адамгершілікке,

парасаттылыќќа толы ±заќ

та  баќуатты ѓ±мыр кешу-

леріње жазсын.

Єлсізге медет, к‰штіге ай-

бар, тарыќќанѓа демеу, за-

рыќќанѓа жебеу, асќанѓа тос-

ќан, сасќанѓа сая, аруаќ иесі,

ел мен жердіњ киесі, еліне

шуаќ шашып н±р болѓан, ‰ш

ж‰зге аты шыѓып, пір болѓан

Марал ишан бабамыздыњ

аруаѓы μздеріњді єрќашан ќол-

дап, желеп-жебеп ж‰рсін!

Ниет адал, кμњіл кєміл, тілек

ќабыл болсын!

 Темірхан 31.08.2014 ж.

Орал!

"Перзент парызы" кітабыњ ба-

сылып шыќќанда бірінші дана-

сын маѓан сыйлап едіњ, сонда

оќып шыќќаннан кейін ойѓа орал-

ѓан пікір: "Єрбір отбасыныњ,

єулеттіњ, рудыњ, ±лттыњ μзіне

тєн дєст‰рлік, салт-саналыќ

ерекшеліктері болады. Санањ-

мен саралап, зейініњмен зерде-

леп, μткенге салауат, кейінгіге

±лаѓат боларлыќтай, μмірден

μтсе де, кμњілден кетпейтін ата-

ананы ќастерлеп, ќадір т±ту, ал-

дыњдаѓы аѓалардыњ, ‰лкен-

дердіњ істеген жаќсылыѓына,

аќыл-кењесіне ќ±рметпен орын-

ды баѓа беру, ініге ізет, ‰лгі кμрсе-

ту, еліне т±тќа, жеріне ќорѓан

болѓан батыр, аруаќ ќонып, нар

шμккен єулие бабаларымыздыњ

рухына таѓзым ету, бірге μскен

аѓайын-туыс, дос, сыйлас-сыр-

ласќан азаматтар жайлы, ел

‰шін атќарылѓан еселі ењбек,

зейнетімен μткен μмір, отбасы-

ныњ болмысы мен келешегі ту-

ралы баяндаѓан ѓ±мырнамалыќ

кітабыњ, μзіњді ардаќтап сыйла-

ѓан, ќадірлеген ќауымды бей-

жай ќалдырмай, ќызыѓып оќиты-

нына сенімдімін!"

Кμкірегін жарып шыќќан кμрікті

ойлары Темірханныњ μзі болып,

б‰гін осылай деп сыр шертеді.

М±ны наѓыз азаматтыњ шынайы

тілегі, ізгі лебізі деп білемін. Мар-

ќ±мныњ осы бір ќалдырѓан асыл

сμзі меніњ бойт±марымдай ‰йімніњ

тμрінде саќтаулы.

Темірхан бауырымыз "Бестау-

да" мєњгі тыныстап жатыр. Оныњ

ќабірініњ басына барып  д±ѓа ба-

ѓыштау – біздіњ аќ адал парызы-

мыз болса керек. Айтпаќшы,

оныњ балалары – ќасиетті Ма-

рал бабаныњ ±рпаќтары жабы-

лып ж‰ріп, єке ќабірін ќарайтты.

Мєњгілік ‰йін берік етіп т±рѓызып,

басына ќ±лпытас ќойыпты. "¤лі

разы болмай, тірі байымайды"

дегенніњ ерен ‰лгісі б±л. Оныњ

жарќын бейнесі біздіњ ж‰регіміз-

ден мєњгі μшпек емес. Жатќан

жеріњ жайлы, топыраѓыњ торќа

болсын, абзал дос, атпал азамат!

 Оралхан ТАЊЖАРЫЌОВ,

Ќостанай ќаласыныњ т±рѓыны.

СУРЕТТЕ: Темірхан ‡ндемесов

(ортада) жолдастарымен бірге.


11

1 маусым 2016 жыл

 Ќостанай полицейлері апта сайын т±рмы-

сы тμмен отбасыларѓа рейд ж‰ргізуді жалѓас-

тыруда.  Б±л шараѓа тєртіп саќшыларымен

бірге жергілікті тілшілер де т±раќты ќатысып

ж‰р. Таяуда таѓы бір отбасыныњ т±рмыс-

тіршілігін баќылау нысанаѓа алынѓан еді.

Маск‰нем ана

Б±л жолы рейдшілер Меньшовтар отбасын

нысанаѓа алды (тегі μзгертілді).

Тєртіп саќшылары осымен ‰ш

жыл бойы от анасын жμнге салуѓа

тырысып келеді. 9 жасар Лукастыњ

таѓдыры алањдаушылыќ тудырѓа-

лы нешеме уаќыт μтті. Бала

ќањѓыбастыќќа салынып, бірнеше

рет ±саќ-т‰йек ±рлыќ жасаѓаны

‰шін ±сталды. Оны, єрине, ќылмыс-

ќа туѓалы бері кμріп келе жатќан

кедейлік итермелейді. Меньшов-

тар "Шаѓала" жаѓалауы мањындаѓы

"Колесные ряды" ауданында т±ра-

ды. Отбасында жеті адам бар.

Моншаны пана етуде. ¤йткені ескі

жер ‰йдіњ тμбесі ќ±лап т‰сіп,

ќоныс ќылуѓа жарамсыз болып

ќалѓан. Ал, отбасында бір есеппен

ешкім ж±мыс істемейді. Кейбірініњ

ќ±жаттары да жоќ. Б±лар жаѓдайы

тμмендер тіркеуінде 2013 жылдан бері т±р. Олар-

ды учаскелік инспектор Аязбек Камешов μзі

тіркетіпті. ¤йткені кішкентай Лукасты т‰н ортасын-

да ќала орталыѓынан талай мєрте тауып алѓан.

Жеткіншек μткен-кеткендерден тамаќќа тиын-те-

бен с±рап, оѓан анасыныњ "бас жазарын" алып

беріп ж‰ріпті.

Тєртіп саќшылары осы жолы барѓанда "‰й"

ќ±лыптаулы т±рды. Ауласыныњ мањы ќоќыс-ќал-

дыќтан кμрінбейді. Тек кμзге шалымды мањнан ‰й

иесі Елена Васильевнаныњ ќолхаты табылды.

Оныњ полицейлерге арналѓаны белгілі еді. Ала-

ќандай ќаѓазда олардыњ ауылѓа ќ±жат дайында-

туѓа ќажет аныќтама алып келуге кеткендіктері

жазылыпты  (суретте).

АРАЌ АЗДЫРАДЫ

Ќоѓам "ќотырына"

ќарсы к‰рес

Рейдшілерге кμршілері душарласа кетті. Кμкейін-

дегілерін айтпаќќа. Олар б±л маск‰нем єйелді ана-

лыќ ќ±ќыќтан айыру керек деп байбаламдайды.

–Еленаны ќалыпты μмірге ќайтару – бар бол-

ѓаны ѓажайыпќа сену ѓана. Ол м‰мкін емес! – дейді

ќ±дайы кμрші. – Оныњ тєрбиесін кμрген балалары

да оњып т±рѓан жоќ. ‡лкен ±лы ж‰генсіз неменіњ

μзі… Ал, кенжесі Лукасты єлі ќ±тќарып ќалуѓа бо-

лады...


М±нымен учаскелік инспектор Аязбек те келісе

кетті. Б±л жаѓдайдан єуелден хабардар-тын. Дей

т±рѓанмен, аналыќ ќ±ќыќтан айыру да оп-оњай

шешіле салар шаруа емес. Асыраушылар орга-

ны м±ндай ата-аналарѓа μмір салтын μзгертуге

біраз уаќытќа м‰мкіндік береді…Азѓындыќтан арашалау

Аталмыш орган осыдан ‰ш жыл б±рын дєл

осындай отбасыны бауыр еті балаларынсыз

ќалдыруѓа мєжб‰р болѓаны бар. Єкесі мен ана-

сы ќосылып ішіп, μрімдей ќыздарын адам айт-

ќысыз жаѓдайда "тєрбиелеп" келген.  Таѓы да жас

жарымдаѓы сєбиді ювеналды полицейлер рейд

ж‰ргізу барысында азѓын ортадан арашалап

ќалѓан еді. Кішкентай бала тар бμлмеде тењкиіп

±йыќтап жатќан μњкей ересек ішкіштердіњ орта-

сында ояу отырѓан. Ќолында спирттік

ішімдікке толы бμтелке болыпты. Бір аяныш-

тысы, жай-к‰йін тексерген дєрігерлер б±л ба-

ланыњ денсаулыѓына ќатер тμндірген ауруы

болѓанын, дер кезінде келмегенде жарты

жылдасын кμз ж±муы ыќтимал екендігін айт-

ќан. Ќазіргі тањда ол "Дельфин" балалар

‰йінде. Дін-аман. Тєрбиешілер де б±л бала-

ны асырап алушылар табылып ќалар деген

‰мітте.


М±ндай рейдтердіњ сєтті ж‰зеге асуына ал-

ѓашќы кезекте кμрші-ќолањдардыњ септігі кμп

тиеді екен. Шынымен де, ќоѓам "ќотырын" ашып

кμрсетудіњ пайдасы болмаса, зияны жоќ.Ж.БАЛЃЫНБЕК¦ЛЫ.

"АгроКомТрейд"  ЖШС  сенімді т±лѓасы А.М.К‰дербекова  кепілдік м‰лікті соттан тыс

μткізу тєртібімен  Ќостанай облысы, Сарыкμл ауданы, Лесное селолыќ округі аумаѓында

орналасќан маќсаттыќ нысаны – тауарлы ауыл шаруашылыќ μнімін μндіруге арналѓан

μлшемі 2052,5 га, кадастрлік нμмірі 12-190-013-195, μлшемі 393,5  га,кадастрлік нμмірі

12-190-013-194, μлшемі 3266,8 га, кадастрлік нμмірі 12-190-013-198, μлшемі  3959,8 га,

кадастрлік нμмірі  12-190-013-196, μлшемі  534,0 га, кадастрлік нμмірі 12-190-013-197,

μлшемі  5475,1 га, кадастрлік нμмірі  12-190-013-199,  бμлінетін  жер телімдеріне   24.08.2053

жылѓа дейінгі мерзімге уаќытша ±заќ мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда

μткізілетіні туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы сауда μткізілген сєттен бастап 10 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі.

Соттан тыс μткізу бойынша сауда 14.06. 2016 жылы саѓат 12.00-де мына мекенжайда

болады: Ќостанай облысы, Сарыкμл ауданы, Лесное селосы, мектеп.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 13.06.2016  жылѓы саѓ. 17.00-ге дейінгі мерзімде сенімді

т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Зато-

бол кенті, Школьная кμш., 52/2, тел. 87774431698.

Доверенное лицо ТОО "АгроКомТрейд"  Кудербекова А.М. в порядке внесудебной

реализации залогового имущества объявляет о проведении торгов по продаже права

временного  долгосрочного землепользования сроком до 24.08.2053 года на делимые

земельные участки: мерою 2052,5 га,кадастровым номером 12-190-013-195, мерою 393,5

га,кадастровым номером 12-190-013-194, мерою 3266,8 га, с кадастровым номером 12-

190-013-198, мерою 3959,8 га,кадастровым номером 12-190-013-196, мерою 534,0 га, с

кадастровым номером 12-190-013-197, мерою 5475,1 га, с кадастровым номером 12-190-

013-199, предназначенные для ведения товарного сельскохозяйственного производ-

ства,  расположенные на территории Лесного сельского округа, Сарыкольского района,

Костанайской области.

Покупная цена вносится в течение 10  календарных дней после проведения торгов.

Торги по внесудебной реализации состоятся 14.06.2016 года в 12.00 часов по адре-

су:  Сарыкольский район, село Лесное, школа.

Заявки принимаются в рабочие дни в срок до 17.00 часов 13.06.2016 года по месту

нахождения доверенного лица: Костанайская область, Костанайский район, п. Зато-

больск, улица Школьная., 52/2, тел. 87774431698.

Ш/Ќ басшысы Виталий Васильевич Лавринецтіњ  сенімді т±лѓасы А.М.К‰дербекова

кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен  Ќостанай облысы, Сарыкμл ауданы, Маяк

селолыќ округі аумаѓында орналасќан маќсаттыќ нысаны - тауарлы ауыл шаруашылыќ

μнімін μндіруге арналѓан  μлшемі 98,4 га, кадастрлік нμмірі 12-190-017-107, μлшемі 453,5

га,кадастрлік нμмірі 12-190-017-108, μлшемі 399,1га,кадастрлік нμмірі 12-190-017-110,

бμлінетін   жер телімдеріне  31.12.2053  жылѓа дейінгі мерзімге; μлшемі 190,2 га,кадастрлік

нμмірі 12-190-017-271  бμлінетін жер теліміне  31.12.2054  жылѓа дейінгі мерзімге уаќытша

±заќ мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетіні туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы сауда μткізілген сєттен бастап 10 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі.

Соттан тыс μткізу бойынша сауда 14.06. 2016 жылы саѓат 10.00-де мына мекенжайда

болады: Ќостанай облысы, Сарыкμл ауданы, Маяк селосы, 1 мая  кμш., мектеп.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 13.06.2016  жылѓы  саѓ. 17.00-ге дейінгі мерзімде сенімді

т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Зато-

бол кенті, Школьная кμш., 52/2, тел. 87774431698.

Доверенное лицо Главы К/Х Лавринец Виталия Васильевича  Кудербекова А.М. в

порядке внесудебной реализации залогового имущества объявляет о проведении торгов

по продаже права временного  долгосрочного землепользования сроком до 31.12.2053

года  на делимые земельные участки: мерою 98,4 га,кадастровым номером 12-190-017-

107, мерою 453,5 га,кадастровым номером 12-190-017-108, мерою 399,1 га,кадастровым

номером 12-190-017-110, сроком до 31.12.2054 года, мерою 190,2 га,кадастровым номе-

ром 12-190-017-271, с целевым назначением – для ведения товарного сельскохозяй-

ственного производства, расположенные на территории Костанайской области, Сары-

кольского района, Маякского сельского округа.

Покупная цена вносится в течение 10  календарных дней после проведения торгов.

Торги по внесудебной реализации состоятся 14.06.2016 года в 10.00 часов по адре-

су: Костанайская область, Сарыкольский район, село Маяк, улица 1 мая, школа.

 Заявки принимаются в рабочие дни в срок до 17.00 часов 13.06.2016 года по месту

нахождения доверенного лица: Костанайская область, Костанайский район, п. Зато-

больск, улица Школьная., 52/2, тел. 87774431698.

Михайлов Константин Николаевичтіњ сенімді т±лѓасы – Калиевский Владимир Серге-

евич кепілдік м‰лікті сот ќарауынан тыс μткізу тєртібінде Ќостанай облысы, Федоров

ауданы, Воронеж ауылдыќ округініњ аумаѓында орналасќан, шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге

арналѓан: кадастрлік нμмірі 12-191-037-534, жалпы алањы 21,0 га жер теліміне т±раќты

жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμніндегі сауда μткізетіні туралы хабарлайды. Сатып алу

баѓасы сауда μткізу сєтінен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде ќолма-ќол аќшамен енгізіледі.

Сауда-саттыќ 2016 жылѓы 06 маусымда саѓат 10.00-де мына мекенжай бойын-

ша μткізіледі:

Ќостанай облысы, Федоров ауданы, Придорожное ауылы.¤тінімдер 2016 жылѓы 05 маусымда саѓат 18-00-ге дейінгі мерзімде сенімді

т±лѓаныњ орналасќан жері бойынша Федоров ауылы, К.Либкнехт кμшесі, 2 "В" ‰йде

ќабылданады. Аныќтама телефоны: 8-701-906-96-30.

Доверенное лицо Михайлова Константина Николаевича – Калиевский Владимир Сер-

геевич в порядке внесудебной реализации залогового имущества объявляет о проведе-

нии торгов по продаже права временного возмездного землепользования (аренды) на

земельный участок, расположенный на территории Воронежского сельского округа, Фё-

доровского района,  Костанайской области, предназначенным для ведения крестьянско-

го хозяйства:  земельный участок с кадастровым номером 12-191-037-534, общей  пло-

щадью 21,0 га. Покупная цена вносится наличными деньгами в течении 5-ти календар-

ных дней с момента проведения торгов.

Торги состоятся 06 июня 2016 года в 10.00 часов по адресу:

Костанайская область, Федоровский район, с. Придорожное.Заявки принимаются в срок до 18-00 часов 05 июня 2016 года.

По месту нахождения доверенного лица в п.Фёдоровка ул. К.Либкнехта, дом 2 "В",

телефон для справок: 8-701-906-96-30.

"Втюрин  Владимир Сергеевич" ш/ќ басшысы В.С. Втюринніњ  сенімді т±лѓасы кепілдік

м‰лікті соттан тыс μткізу туралы "Ќостанай тањы" газетініњ 31.05.2016 жылѓы №57 санын-

да хабарландыру жариялады. Хабарландырудыњ мєтінінде "Голик Владимир Иванович"

ш/ќ басшысы В.И.Голиктіњ" деп ќате кμрсетілген. "Втюрин  Владимир Сергеевич" ш/ќ

басшысы В.С. Втюринніњ" деп д±рыс оќылсын.

Доверенным лицом Главы КХ "Втюрин Владимир Сергеевич" Втюрина В.С.  подано

объявления в № 57 газеты "Ќостанай тањы" от 31.05.2016 года о проведении торгов по

внесудебной реализации залогового имущества. В тексте объявления допущена опечат-

ка "Главы КХ "Голик Владимир Иванович" Голика В.И.". Правильно читать "Главы КХ

"Втюрин Владимир Сергеевич" Втюрина В.С.

Облыстыќ ардагерлер кењесі Тμлеген Жанжігіт±лы Шолановќа апасыЄнзия Жанжігітќызыныњ

ќайтыс болуына байланысты  ќайѓысына ортаќтасып, кμњіл айтады.Ќазіргі уаќытта

Ќостанай ќаласында 283

жаѓдайы нашар отбасы

тіркеуде т±р. М±ндай

шањыраќтарда 421

кємелетке толмаѓан бала

μмір с‰руде.

Жеткіншектердіњ

болашаѓы, ‰й берекесін

ішімдікпен ірітіп ж‰рген

ата-аналардыњ μмір

салтын μзгертуге ыќпал

жасау – облыстыќ

ІІД-ніњ назарында.

Ќуѓын-с‰ргін

ќ±рбандарына таѓзым

Алаш арыстары А.Байт±рсын±лы мен М.Дулат±лыныњ єдеби м±ра-

жайыныњ алдында аудан ж±ртшылыѓы саяси ќуѓын-с‰ргін жєне ашар-

шылыќ ќ±рбандарын ‰нсіздікпен еске алып, рухтарына таѓзым жаса-

ды.

Аудан єкімініњ орынбасары Т‰бекбай Єубєкіров сол кешегі ќайѓы-ќасірет тμнген з±лмат заманда жазыќсыз жазаланѓан ата-бабалары-

мыздыњ есімдерін маржан сμзбен тізбектеп, ел ‰шін жасаѓан жанќи-

ярлыќ ерлік істерін тілге тиек етті.

Сонымен ќатар, ќуѓын-с‰ргін ќ±рбандарыныњ ±рпаќтары сμз

сμйлеп, ата-бабаларын еске алды. "Оспанќожа єулие" мешітініњ бас

имамы Аян Хасенов жазыќсыз ќ±рбандардыњ рухына ќ±ран баѓыш-

тады. Ал,  Н.Ахметбеков атындаѓы мєдениет ‰йініњ театр єртістері

Т‰ркі єлеміне танымал ќоѓам ќайраткері Є.Бμкейханов жайлы ша-

ѓын кμріністі кμпшіліктіњ назарына ±сынды. Сондай-аќ, аталмыш м±ра-

жайдыњ ішінде ќазаќтыњ аќыны, єдебиет зерттеуші ѓалым, т‰ркітану-

шы, публицист, педагог, аудармашы, ќоѓам ќайраткері,  Ќазаќ хал-

ќыныњ 20-ѓасырдыњ басындаѓы ±лт-азаттыќ ќозѓалысы жетекші-

лерініњ бірі, мемлекет ќайраткері, ќазаќ тіл білімі мен єдебиеттану

ѓылымдарыныњ негізін салушы ѓалым, ±лттыќ жазудыњ реформато-

ры, аѓартушы, Алаш-Орда μкіметініњ м‰шесі Ахмет Байт±рсыновтыњ

ќиын-ќыстауѓа толы μмірінен сыр шертетін "Алаш алыптары" атты

деректі фильм кμрсетілді.

 Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.

 Жанкелдин ауданы.


12

1 маусым 2016 жыл

Газетте жарыќ кμрген оќырман пiкiрi редакция кμзќарасымен сєйкес

келе бермейдi. Редакция оќырман хаттарына жауап бермейдi, оны

ќайтармайды.  ‡ш компьютерлiк беттен асатын материалдар

ќабылданбайды.  “Ќостанай тањында” жарияланѓан материалдарды

сiлтемесiз кμшiрiп басуѓа болмайды. Жарнама мен хабарландырулар-

дыњ мазм±ны мен мєтiнiне жарнама берушi жауап бередi.

А  – аќылы жарияланым.Редакцияныњ мекенжайы:

110000, Ќостанай ќаласы,

Єл-Фараби дањѓылы, 90

Меншiк  иесi:

Бухгалтерия:

54-99-88, 39-26-88

Компьютер орталыѓы:

54-54-45


Корректура: 54-34-49

Бμлiмдер:

Меншiктi тiлшiлер:

Таралымы 11624    Тапсырыс  1152                   Нμмiрдiњ кезекшi редакторы Н±рболат МЕШІТБАЕВ.

“Ќостанай тањы” газетi

редакциясы” ЖШС

Директор-Бас редактор

Жан±заќ

АЯЗБЕКОВ

Директор-бас редактордыњ ќабылдау

бμлмесi: 54-12-66, факс: 54-99-69

Директор-бас редактордыњ

орынбасарлары: 54-84-44, 54-67-65

Жауапты хатшы: 54-33-22

Бμлім редакторы: 54-79-68, 54-28-42

Ќоѓамдыќ-саяси, экономика: 54-79-68

Єлеумет, білім, мєдениет: 54-28-42

Социологиялыќ зерттеу орталыѓы:

54-53-21, 39-26-25

Жарнама бергіњіз келсе: 39-26-88

Арќалыќта: 7-55-91

Аманкелдіде: 2-17-40

Жанкелдинде: 2-10-75, 5-00-02

Рудныйда: 8-714-31-2-72-56

Сарыкμлде: 2-25-17

Газет аптасына  ‰ш рет шыѓады.

Газет Ќазаќстан Республикасыныњ Мєдениет жєне аќпарат

министрлiгiнде  30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куєлiгi

берiлген.

Газет “Ќостанай тањыныњ” компьютер орталыѓында терiлiп,

беттелдi. Офсеттiк басылым. “Костанайполиграфия” ЖШС

баспаханасы.

Мекенжайы: С.Мєуленов кμшесi, 16.

Баѓасы келiсiм бойынша.

Балаларды ќорѓау к‰ні –

балалар ‰шін ењ ќуанышты

жєне жыл сайын к‰тетін

басты мерекелердіњ бірі.

Жалпы алѓанда, балаларѓа

ќамќорлыќ кμрсету, олар-

дыњ ќ±ќыќтарын ќорѓау

єрќашан да ‰лкендердіњ на-

зарында ж‰ретіні сμзсіз.

Жеткіншектер тєрбиесі жа-

уапкершілікті талап ететін

аса мањызды іс. Балалар

мен жасμспірімдерді жаман

єдеттерден бойын аулаќ

±стауѓа ‰йретіп, иманды-

лыќќа,  адамгершілік ќаси-

еттерге тєрбиелеп, жаќсы,

жанжаќты адам етіп μсіру

маќсатында мектептерде,

ќаламызда жыл сайын осы

мереке аясында іс-шаралар

±йымдастырылып, μткі-

зіліп т±рады.

Міне биылѓы жылы да

ќаламыздаѓы балаларѓа ар-

налѓан мерекелік іс-шара-

ларды асыѓа к‰тудеміз.

1 маусымда ќалалыќ білім

бμлімініњ шешімімен ќам-

ќорлыќќа алынѓан балаларБалаларѓа ќуаныш

сыйлайтын мереке

Т‰с ауа Ќостанайдаѓы

облыстыќ балалар ‰йіне

бардыќ. М±ндаѓы

балалардыњ бєрі жиналып

ќайырымдылыќ концертін

кμріп отыр. Сахнада –

Халыќ шыѓармашылыѓы

облыстыќ орталыѓыныњ

μнерпаздары. ¤нерлі ±жым

халыќаралыќ балаларды

ќорѓау к‰ніне орай т‰рлі

ойындар мен асфальтќа

сурет салу сияќты

байќаулар ±йымдастырды.

Балалар ‰йі халыќ шыѓарма-

шылыѓы облыстыќ орталыѓымен

бір жарым жылдан бері тыѓыз

ќарым-ќатынаста ж±мыс істейді.

¤нерлі ±жым алѓаш рет Жања

жыл мерекесініњ ќарсањында

балѓындарды мерекемен ќ±ттыќ-

таѓан. Азѓантай сыйлыќтары да

бар-тын. Сол кездесуден кейін

екі ±жымныњ арасы суыѓан жоќ.

¤нерпаздар єрт‰рлі мєдени іс-

шараларѓа шаќырып т±рады.

¤здерініњ єртістерімен шектел-

мей, мєдениет саласында ж‰рген

облысымыздыњ танымал μнер-

паздарын да балалар ‰йіне ерте

келеді.


Кезекті мерекелік баѓдарлама-

ныњ алѓашќы к‰нінде шаѓын кон-

церт ќойды. Екінші к‰ні асфальт-

ќа сурет салып жарысты. Іс-ша-

раныњ соњында сурет кμрмесін

±йымдастырып, балалардыњ шы-

ѓарѓан μлењдерін жинап, ‰здік-

терін аныќтады. Мєселе оза ша-

уып бєйге алуда емес. Жарыс-

ќа ќатысу, μзініњ ќолынан келетін

μнерді кμрсету де ењбек. "Талпы-

нѓан жетер м±ратќа" деп тегін ай-

тылмаса керек. М±ндай мєдени

іс-шаралардыњ таѓы бір артыќ-

шылыѓы, бала ќоршаѓан ортаѓа

керек екенін сезініп, μмірге деген

ќ±штарлыѓы арта т‰седі.

– Балалардыњ жан-жаќты бол-

ѓанын ќалаймыз. Олардыњ заман-

ѓа сай μмір с‰ргенін, кез келген

ортаѓа бейімделе алатын ќабі-

летті азамат болѓанын тілейміз.

Балаларѓа мемлекеттіњ ќолдауы-

нан, ќамќорлыѓынан басќа адам-

дардыњ мейірімі керек. Єйтпесе,

ел ‰кіметі жетім балалар ‰шін

барлыќ жаѓдайды жасап отыр.

Жылы  сμз, оњ кμзќарастыњ ќан-

шалыќты мањызды екенін бєрі

біледі, – дейді облыстыќ балалар

‰йі директорыныњ тєрбие ісі

жμніндегі орынбасары К‰лєш

Хасанова.

М±нда оќудан тыс уаќытта ай-

налысатын 13 ‰йірме бар. Спорт,

сурет салу, ќолμнер, аѓылшын

тілін ‰йрету жєне басќалары.

Соныњ бєрі балаларды бос уаќыт-1 МАУСЫМ –  ХАЛЫЌАРАЛЫЌ БАЛАЛАРДЫ ЌОРЃАУ К‡НІ

Балаларѓа –

Балаларѓа –

Балаларѓа –

Балаларѓа –

Балаларѓа –

базарлыќ

базарлыќ


базарлыќ

базарлыќ


базарлыќ

1 маусым – Халыќаралыќ балаларды ќорѓау к‰ніне

арналѓан мереке ќызыќты іс-шараларѓа толы болмаќ.

Облыс орталыѓында, шаѓын аудандарда осы к‰ні

мерекелік баѓдарламалар ±йымдастырылады.

"Астыќжан" сауда орталыѓы ауданында балалар

суреттерініњ конкурсы, спорттыќ баѓдарлама (саѓат

10.00), ал ќалалыќ техникалыќ шыѓармашылыќ

мектебінде робототехникадан жарыс (саѓат 10.00) болады

Негізгі іс-шаралар орталыќ алањда (саѓат 10.40)

басталады. Мерекелік баѓдарламада "Зумба жєне

балалар" атты флеш-моб, "Баќытты балалар"

фотожобасы, "Шыѓармашылыќ жєне балалар"

интерактивтік жобасы бар.Осы жобалардыњ аясында

єрт‰рлі жарыстар, ойындар, концерттер μтеді.

Осы к‰ні "Астыќжан" сауда орталыѓы алањында

(саѓат 15.00) ата-ана ќамќорлыѓынсыз ќалѓан, м‰гедек

жєне аз ќамтылѓан отбасы балаларына арналѓан

ќайырымдылыќ акциясы μтеді. Балалар "Дельфинарийге"

тегін кіреді.  Орталыќ мєдениет жєне демалыс баѓында

(саѓат 16.00-20.00) концерттік баѓдарламаны тамашалай

аласыздар. М±нда єн де, би де, шоу да, белсене

ќатысќан балаларѓа тєтті сыйлыќтар да болады.

Жастар бульвары мен сити-орталыќта мерекелік сауда

(саѓат 10.00-20.00) ±йымдастырылады.

Ќандай жаќсы

сєбилер жыламаѓан

‰шін "Ќазаќстан" киноте-

атры, аттракционѓа, дель-

финарийге жєне басќа да

ойын-сауыќ орталыќтары-

на тегін саяхат жасалына-

ды.  Біздіњ С.Мєуленов

атындаѓы гимназияныњ

оќушылары Аружан Мур-

загалиева, Айг‰л Ізбасќан-

ќызы, Айжан К‰зембаева,

Жанн±р Сєрсембаев  осы ме-

рекелік іс-шараларѓа ќаты-

сады. Сол сияќты балалар

к‰ніне орай  мектебімізде де

єрт‰рлі мерекелік іс-шара-

лар, концерттік баѓдарла-

малар μткізілуде.

Иє, б±л к‰ні балалар

ќуанатын болса, біздер-

‰лкендер де ќуанамыз. Ба-

лалар єрдайым ќамќор-

лыќта болып, ќорѓалуы

тиістігін, μскелењ ±рпаќ-

тыњ болашаѓы ‰шін жауап-

ты екендігімізді ±мыт-

пайыќ.

Б.РАХМЕТЌАЛИЕВА,

С.Мєуленов атындаѓы

гимназияныњ  єлеуметтік

педагогі.

Ќымбат

     ДОСЖАНОВА

ты тиімді пайдалануѓа баулиды.

Тєрбиеленушілер μзге мекеме-

лердегі ‰йірмелерге де ќатысады.

Мєселен, екі ќыз бала биыл ќала-

лыќ музыка мектебін бітіреді. Бір

ќыз бала суретшілер сыныбын

тємамдады. Бір ер бала бокстан

спорт шеберлігінен ‰міткер. Сон-

дай-аќ, волейболдан ќыздар

ќ±рама командасы жасаќталѓан.

Жуырда Кμкшетауда μткен баскет-

болдан республикалыќ спартаки-

адада 18 балалар ‰йініњ ішінен

ќостанайлыќ спортшы балѓындар

3-орынѓа ие болды.

– Баланыњ бєрі талантты. Кез

келгенніњ бойында жаќсы ќаси-

ет бар. Сол ерекшелікті кμріп, да-

мыта білу керек. Біздіњ тєрбиеле-

нушілер μнер, білім, спорт жаѓы-

нан жаќсы нєтиже кμрсетіп ж‰р.

Республикалыќ байќауларѓа

ќатысып, ж‰лде алѓандары ќан-

шама. Ќолμнерге жаќын балала-

рымыз да жеткілікті,– дейді  ди-

ректордыњ тєрбие ісі жμніндегі

орынбасары К‰лєш Хасанова.

Облыстыќ балалар ‰йі 165 ба-

лаѓа шаќталѓан. Биылѓы жылѓы

есеп бойынша м±нда 118 бала

т±рып жатыр. Тоѓыз жыл б±рын

балалардыњ саны 340-ќа дейін

жеткен. Ш‰кір, ќазір азайып ке-

леді.

– Зањ бойынша ата-аналарыкеліп, кμріп т±руѓа р±ќсат беріл-

мейді. Біраќ, ќандай жаѓдайда

болмасын бала μзініњ туѓан єке-

шешесін саѓынады, саѓынып

μтеді. Сондыќтан біз ішкі тєртіпке

сай, ата-ана баланыњ μміріне зи-

янын тигізбейтініне кμзіміз жет-

кенде, кездесу ±йымдастырамыз.

Кей балалар ата-анасыныњ киімі

нашар болса ±ялып, кездесуден

бас тартады. Баланы ыњѓайсыз

жаѓдайѓа тап ќылмау ‰шін біз ал-

дын ала ќабылдау μткізіп, содан

кейін келісім береміз. Кез келген

бала ата-анасын к‰теді. М±ндай

кездесулер кейде балаѓа да,

анаѓа да жаќсы єсер етеді. Бала-

ныњ μмірге деген ќ±штарлыѓы ар-

тады. Тоѓыз жылдан бері бала-

сын іздеп келмеген ата-аналар

бар. Олар балаларыныњ ќайда

екендерін, не істеп ж‰ргендерін,

ќалай μсіп жатќандарын

білмейтін де шыѓар. ¤кінішті-аќ.

Біздіњ міндетіміз, ќолымызѓа бе-

рілген баланы μсіру, тєрбиелеу,

болашаќќа деген сенімділігін

ќалыптастыру,– дейді директор-

дыњ тєрбие ісі жμніндегі орынба-

сары К‰лєш Хасанова.СУРЕТТЕ: балалар ‰йініњ

тєрбиеленушілері.

Суретті т‰сірген

Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Document Outline

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Каталог: wp-content -> pdf -> 2016
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 6 айға 1541,52 1637,40 1713,84 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> №4 (18366) 15 ќањтар 2016 ж ж±ма Облысымыздыњ ќ±рылѓанына 80 жыл толуын мереке- леу аясында «Ењбек Дањќы кітабы»
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> №141-142 (18502-503) 30 желтоќсан 2016 ж ж±ма
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Боданға түскен бұл басым
2016 -> 25 қараша 2016 ж жұма №130 (18492) 2-бет. Жандос
2016 -> 18 наурыз 2016 ж жұма


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет