1 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дббұ «Педагогикалық өлшеулер орталығы» Бағалау жабдықтарыжүктеу 408.12 Kb.
Pdf просмотр
Дата03.03.2017
өлшемі408.12 Kb.

1

«Назарбаев Зияткерлік мектептері

»

 ДББҰ 


«Педагогикалық өлшеулер орталығы

»

Бағалау жабдықтары Үшінші (базалық) деңгей

Екінші басылым

2

Мазмұны

1.  Mұғалім портфолиосын бағалау

 

1.1.  Топ тренерінің мұғалім портфолиосының дәлелдемелерін бағалау рубрикасы   3

1.2.  Тәуелсіз тренердің мұғалім портфолиосының дәлелдемелерін бағалау рубрикасы 

 

6

1.3.  Баға қою алгоритмі   

 

  

 

  

 

92 2 Мұғалім портфолиосы таныстырылымын бағалау 

 

  

 

 10

2.1  Әріптестердің 3 (базалық) деңгей мұғалімі таныстырылымын суммативті бағалау проформасы 

 

10

2.2  Тәуелсіз тренердің 3 (базалық) деңгей мұғалімі таныстырылымын суммативті бағалау проформасы 11

3

1. 


Mұғалім портфолиосын бағалау

1.1.


Топ тренерінің мұғалім портфолиосының дәлелдемелерін бағалау рубрикасы

Топ тренерінің үшінші (базалық) деңгей мұғалімі портфолиосының  дәлелдемелерін бағалау рубрикасы

Мұғалімнің ТАӘ

Топ тренерінің ТАӘ

Мерзімі

Оқыту  орталығы

Бөлім

Мұғалім портфолиосының дәлелдемелері

Түйінді крите-

рийлер

Жақсы


Қанағат-

танарлық


Шекті 

деңгей


Қана-

ғаттан-


ғысыз

А

Түйінді идеяларды  білу  және  түсіну

Тізбектелген 

сабақтар 

топтамасына 

Бағдарламаның  бір  модулінің  кіріктірілу 

негіздемесі мен методикасы көрсетілуі  туралы 

рефгілесивті  есеп  (2000  сөз).  Бұл  есептегі 

модульдің  тақырыбы  2-таныстырылымда 

талқыланатын модульден басқа болуы тиіс.

1, 2


4

В

В1

Тиімді  практика

Орта мерзімді жоспарлау бойынша жазба

Орта  мерзімдік жоспар + 250 сөзден тұратын 

комментарий

Өзінің  оқыту  және  оқу  тәжірибесіне 

Бағдарламаның 

жеті 


модулі 

қалай 


ықпалдастырылғаны  көрсетілген  тізбектелген 

сабақтар  топтамасынан  кем  дегенде  төрт 

сабақ бойынша орташа мерзімді жоспарлауын  

көрсетуі:

•  оқыту үдерісінде жеті модуль идеяларының 

жүзеге асқанын;

•  оқыту  мен    оқудағы  жаңа  тәсілдерді 

біріктіруі. 

2, 1

Жақсы


Қанағат-

танарлық


Шекті 

деңгей


Қана-

ғаттан-


ғысыз

В2

Оқушылардың 

білім 

алғандығының 

дәлелдемелері    қамтылған  тізбектелген 

сабақтар  топтамасынан  алынған  сабақ 

бойынша бір рефлексивті есеп (2000 сөз):

•  оқушы жұмыстарының фотосуреттері;

•  оқушы жұмыстарының үлгілері;

•  оларды  бағалау  жөніндегі  жазбалар  және 

т.б.

2, 1


Жақсы

Қанағат-


танарлық

Шекті 


деңгей

Қана-


ғаттан-

ғысыз


5

В3

Мектептегі  тәжірибе  кезеңінде  орындауға 

арналған  тапсырмалардың  бірінің  топтық 

талдауын көрсететін бірлескен таныстырылым 

бойынша  мұғалімнің  әріптестерімен  ортақ 

тапсырмаларда  не  үйренгені  туралы  ойларын 

көрсететін бір есеп (1000 сөз).

2, 1


Жақсы

Қанағат-


танарлық

Шекті 


деңгей

Қана-


ғаттан-

ғысыз


С

Рефлексия және даму

Оқыту  мен  оқуда  өзгеріс  енгізілгенін  және 

оны  қалай  басқарғанын  көрсететін/растайтын 

тізбектелген  сабақтар  топтамасын    өткізгені 

туралы бір рефлексивті есеп (2000 сөз):

•  өзгерісті   енгізудің жолы мен әдісі;

•  өзгерісті  басқару  бойынша  дағдылар  мен 

икемдер;


•  өзгерісті  енгізгеннен  кейін  пайда  болған 

нәтижелер;

•  келешек 

тәжірибеде 

қолдану 

үшін 


қорытынды шығара білу дағдылары 

3, 1


Жақсы

Қанағат-


танарлық

Шекті 


деңгей

Қана-


ғаттан-

ғысыз


Тренердің  пікірі

Ескерту: Рубрикадағы есептер кезектілігі мұғалімнің портфолио жазу кезектілігіне сәйкес емес.

Суммативті бағалау бойынша тренердің шешімі:  

Жақсы   

  Қанағаттанарлық     

 

Шекті деңгей 

 

      Қанағаттанғысыз

Қолы.................................................................................. 

 

Күні.....................................................

6

1.2


Тәуелсіз тренердің мұғалім портфолиосының дәлелдемелерін бағалау рубрикасы

Тәуелсіз тренердің үшінші (базалық) деңгей мұғалімі портфолиосының  дәлелдемелерін бағалау рубрикасы

 

Мұғалімнің ТАӘ

Топ тренерінің ТАӘ

Мерзімі

Тәуелсіз тренердің ТАӘ

Оқыту  орталығы

Бөлім

Мұғалім портфолиосының дәлелдемелері

Түйінді крите-

рийлер

Жақсы


Қанағат-

танарлық


Шекті 

деңгей


Қана-

ғаттан-


ғысыз

А

Түйінді идеяларды  білу  және  түсіну

Тізбектелген 

сабақтар 

топтамасына 

бағдарламаның  бір  модулінің  кіріктірілу 

негіздемесі мен методикасы көрсетілуі  туралы 

рефгілесивті  есеп  (2000  сөз).  Бұл  есептегі 

модульдің  тақырыбы  2-таныстырылымда 

талқыланатын модульден басқа болуы тиіс.

1, 2


7

В

В1

Тиімді  практика

Орта мерзімді жоспарлау бойынша жазба

Орта  мерзімдік жоспар + 250 сөзден тұратын 

комментарий

Өзінің  оқыту  және  оқу  тәжірибесіне 

бағдарламаның 

жеті 


модулі 

қалай 


ықпалдастырылғаны  көрсетілген  тізбектелген 

сабақтар  топтамасынан  кем  дегенде  төрт 

сабақ бойынша орташа мерзімді жоспарлауын  

көрсетуі:

•  оқыту үдерісінде жеті модуль идеяларының 

жүзеге асқанын;

•  оқыту  мен    оқудағы  жаңа  тәсілдерді 

біріктіруі. 

2, 1

Жақсы


Қанағат-

танарлық


Шекті 

деңгей


Қана-

ғаттан-


ғысыз

В2

Оқушылардың 

білім 

алғандығының 

дәлелдемелері    қамтылған  тізбектелген 

сабақтар  топтамасынан  алынған  сабақ 

бойынша бір рефлексивті есеп (2000 сөз). 

•  оқушы жұмыстарының фотосуреттері;

•  оқушы жұмыстарының үлгілері;

•  оларды  бағалау  жөніндегі  жазбалар  және 

т.б.

2, 1


Жақсы

Қанағат-


танарлық

Шекті 


деңгей

Қана-


ғаттан-

ғысыз


8

В3

Мектептегі  тәжірибе  кезеңінде  орындауға 

арналған  тапсырмалардың  бірінің  топтық 

талдауын көрсететін бірлескен таныстырылым 

бойынша  мұғалімнің  әріптестерімен  ортақ 

тапсырмаларда  не  үйренгені  туралы  ойларын 

көрсететін бір есеп (1000 сөз).

2, 1


Жақсы

Қанағат-


танарлық

Шекті 


деңгей

Қана-


ғаттан-

ғысыз


С

Рефлексия және даму

Оқыту  мен  оқуда  өзгеріс  енгізілгенін  және 

оны  қалай  басқарғанын  көрсететін/растайтын 

тізбектелген  сабақтар  топтамасын    өткізгені 

туралы бір рефлексивті есеп (2000 сөз):

•  өзгерісті   енгізудің жолы мен әдісі;

•  өзгерісті  басқару  бойынша  дағдылар  мен 

икемдер;


•  өзгерісті  енгізгеннен  кейін  пайда  болған 

нәтижелер;

•  келешек 

тәжірибеде 

қолдану 

үшін 


қорытынды шығара білу дағдылары 

3, 1


Жақсы

Қанағат-


танарлық

Шекті 


деңгей

Қана-


ғаттан-

ғысыз


Тренердің  пікірі

Ескерту: Рубрикадағы есептер кезектілігі мұғалімнің портфолио жазу кезектілігіне сәйкес емес.

Суммативті бағалау бойынша тренердің шешімі:  

Жақсы   

  Қанағаттанарлық     

 

Шекті деңгей 

 

      Қанағаттанғысыз

Қолы.................................................................................. 

 

Күні.....................................................

9

1.3


Баға қою алгоритмі

Портфолионың қорытынды бағасын қою алгоритмі

Топ тренерінің алғашқы бағасы

Тәуелсіз тренердің бағасы

Портфолионың қорытынды бағасы

жақсы


жақсы

жақсы


жақсы

қанағаттанарлық

қанағаттанарлық

жақсы


шекті деңгей

модерация

жақсы

қанағаттанғысызмодерация

қанағаттанарлық

жақсы

жақсы


қанағаттанарлық

қанағаттанарлық

қанағаттанарлық

қанағаттанарлық

шекті деңгей

модерация

қанағаттанарлық

қанағаттанғысыз

модерация

шекті деңгей

жақсы

модерацияшекті деңгей

қанағаттанарлық

қанағаттанарлық

шекті деңгей

шекті деңгей

модерация

шекті деңгей

қанағаттанғысыз

қанағаттанғысыз

қанағаттанғысыз

жақсы

модерацияқанағаттанғысыз

қанағаттанарлық

модерация

қанағаттанғысыз

шекті деңгей

модерация

қанағаттанғысыз

қанағаттанғысыз

қанағаттанғысыз


10

2

Мұғалім портфолиосы таныстырылымын бағалау2.1  Әріптестердің 3 (базалық) деңгей мұғалімі таныстырылымын суммативті бағалау проформасы

№  _________ топ мұғалімдерінің  таныстырылымы                                          

Күні ________

Жеке тәжірибеге өзгерістерді енгізу мен басқару бойынша рефлексия

Бұл  таныстырылымда  бағдарламаның  үш  түйінді  бағалау  критерийлеріне  сәйкестігі  мұғалім  қызметінің  дәлелдемелері 

арқылы бағаланады.Таныстырылым кезінде тізбектелген сабақтар топтамасына 7 модульді кіріктіруін және бағдарламаның 

түйінді идеясы мәнмәтінінде алынған нәтижелерін, сонымен бірге, болашақтағы жоспарлауында, оқытуында алған тәжірибесі 

мен  білімін  қалай  қолданатынын  автордың  қаншалықты  сенімді,  толық  көрсете  алуы  және  негіздеуі;  жеті  модульдердің 

біреуі сабақтар тізбегіне қалай және неге кіріктірілгенін қаншалықты сенімді, толық түсіндіргені; оқушылардың оқуының 

табыстылығының  дәлелдемелері  қаншалықты  сенімділігі;  мұғалімнің  сыныпта  оқу  мен  оқыту  тәжірибесіне  өзгерістерді 

енгізгізгені мен басқаруы қаншалықты жақсы, болашақ қызметіне қатысты негізделген қорытынды жасай алуы бағаланады.

Таныстырылымы келесі өлшемдер арқылы бағаланады:

0 – дәлелдемелер жоқ         1 – дәлелдемелер  әлсіз         2 – дәлелдемелер  жеткілікті       3 – дәлелдемелері терең ашылған

Таныстырылым ұзақтығы 20-22 минут (6 слайд)Мұғалім- 

нің аты- 

жөні

Автор 7 модульді сабақтар 

тізбегіне кіріктіргенін 

қаншалықты сенімді, 

толық негіздеуі және 

көрсете алуы

 (2,1)

Болашақтағы 

жоспарлауында, 

оқытуында алған 

тәжірибесі мен 

білімін автор қалай 

қолданатыны 

(2,1)

Модуль қалай 

және неге 

кіріктірілді

 (1,2,3)

Оқушылардың 

оқуының 

табыстылығы 

дәлелдемелері 

қаншалықты 

сенімді 

(3,1,2)

Оқу мен 

оқытудағы 

өзгерістер

(3,1)

Болашақтағы 

іс-әрекетті 

өзгерту 

бойынша 

қорытынды

(3,1)

Қорытынды 

баға

_______________________________________  Мұғалімнің Т.А.Ә. және  қолы


11

2.2  Тәуелсіз тренердің 3 (базалық) деңгей мұғалімі таныстырылымын суммативті бағалау проформасы

№________топ мұғалімдерінің таныстырылымы   

 

 

            

Күні________

Жеке тәжірибеге өзгерістерді енгізу мен басқару бойынша рефлексия

Бұл таныстырылымда бағдарламаның үш түйінді бағалау критерийлеріне сәйкестігі мұғалім қызметінің дәлелдемелері 

арқылы бағаланады.Таныстырылым кезінде тізбектелген сабақтар топтамасына 7 модульді кіріктіруін және бағдарламаның 

түйінді идеясы мәнмәтінінде алынған нәтижелерін, сонымен бірге, болашақтағы жоспарлауында, оқытуында алған 

тәжірибесі мен білімін қалай қолданатынын автордың қаншалықты сенімді, толық көрсете алуы және негіздеуі; жеті 

модульдердің біреуі сабақтар тізбегіне қалай және неге кіріктірілгенін қаншалықты сенімді, толық түсіндіргені; 

оқушылардың оқуының табыстылығының дәлелдемелері қаншалықты сенімділігі; мұғалімнің сыныпта оқу мен оқыту 

тәжірибесіне өзгерістерді енгізгізгені мен басқаруы қаншалықты жақсы, болашақ қызметіне қатысты негізделген қорытынды 

жасай алуы бағаланады.

Таныстырылымы келесі өлшемдер арқылы бағаланады:0 – дәлелдемелер жоқ         1 – дәлелдемелер  әлсіз         2 – дәлелдемелер  жеткілікті       3 – дәлелдемелері терең ашылған

Таныстырылым ұзақтығы 20-22 минут (6 слайд)

№ Мұғалімнің 

аты- жөні

Автор 7 модульді 

сабақтар тізбегіне 

кіріктіргенін 

қаншалықты сенімді, 

толық негіздеуі және 

көрсете алуы

(2,1)

Болашақтағы 

жоспарлауында, 

оқытуында 

алған тәжірибесі 

мен білімін 

автор қалай 

қолданатыны 

(2,1)

Модуль қалай 

және неге 

кіріктірілді

 (1,2,3)

Оқушылардың 

оқуының 

табыстылығы 

дәлелдемелері 

қаншалықты 

сенімді 

(3,1,2)

Оқу мен 

оқытудағы 

өзгерістер

(3,1)

Болашақтағы 

іс-әрекетті 

өзгерту 

бойынша 

қорытынды

(3,1)

Тәуелсіз 

тренердің 

қорытынды 

бағасы

Әріптестердің

орташа

бағасы

Қорытынды 

баға

Тәуелсіз тренердің Т.А.Ә. (толығымен) және қолы _________________________________________________

Бағалаушы эксперттің Т.А.Ә.(толығымен) және қолы ______________________________________________

12

13

АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»

«Центр педагогических измерений»

Инструментарий для оценивания

Третий (базовый) уровень

Второе издание


14

Содержание

1 Оценивание портфолио учителя 

1.1 Рубрика оценивания доказательств портфолио учителя тренером группы  

15

1.2 Рубрика оценивания доказательств портфолио учителя  независимым тренером 18

1.3 Алгоритм выставления оценок 

 

21

2 Оценивание презентации портфолио учителя 2.1  Проформа суммативного оценивания презентации учителя 3 (базового) уровня коллегами 

22

2.2  Проформа суммативного оценивания презентации учителя 3 (базового) уровня независимым тренером             2315

1.  


Оценивание портфолио учителя

1.1  


Рубрика оценивания доказательств портфолио учителя тренером группы

Рубрика оценивания доказательств портфолио учителя третьего (базового) уровня тренером группы

ФИО учителя

ФИО тренера группы

Дата

Центр обучения

Раз-

дел

Доказательство портфолио учителя

Ключе-


вые 

критерии


Хоро-

шо

Удов-летвори-

тельно


Порого-

вый


уровень

Неудов-


летвори-

тельно


А

Знание и понимание ключевых идейОдин рефлективный отчет, отражающий обоснованность 

и методику использования одного из модулей Программы в 

серию последовательных уроков (2 000 слов). 

В данном отчете тематика модуля должна быть отличной от 

модуля, обсуждаемого в презентации 2.

1, 2

В

В1

Эффективная практика

Одно 

среднесрочное 

планирование 

серии 

последовательных  уроков  (не  менее  четырех  уроков), 

демонстрирующее  методику  использования  учителем  семи 

модулей Программы в собственной практике преподавания 

и обучения.Комментарий  (250  слов)  объясняет,  как  Вы  объединили 

при  планировании  серии  последовательных  уроков  новые 

подходы в преподавании и обучении.

2, 1

Хорошо Удовлетво-

рительно

Пороговый

уровень

Неудовлетво-рительно

16

Среднесрочный  план  включает  примеры  всех  видов 

деятельности в рамках не менее 4-х уроков и демонстрирует 

умение планировать:

•  реализацию идей семи модулей в учебном процессе;

•  объединение новых подходов в преподавании и обуче-

нии.


В2 Один  отчет  по  одному  уроку  из  запланированной  серии 

последовательных  уроков  с  предоставлением  фактических 

доказательств процесса обучения учеников. 

●  фотографии с занятии учеников;

●  примеры работ учеников;

●  материалы по оцениванию и т.д.

(2000 слов).

2, 1

Хорошо Удовлетво-

рительно

Пороговый

уровень

Неудовлетво-рительно

В3 Один отчет о совместном обсуждении презентации

касающейся выполнения задания, предназначенного для 

выполнения в период практики в школе (1000 слов).

2, 1

Хорошо Удовлетво-

рительно

Пороговый

уровень

Неудовлетво-рительно

17

С

Рефлексия и развитие

Один рефлективный отчет по всей серии 

последовательных уроков, демонстрирующий (2000 слов):

•  ход  и  методику  внедрения  изменений  в  практику 

преподавания и обучения;

•  навыки и умения управления изменениями;

•  результаты, полученные в результате введенных изменений;

•  умение делать выводы для дальнейшего использования на 

практике.

3,1

Хорошо Удовлетво-

рительно

Пороговый

уровень

Неудовлетво-рительно

Отзыв тренера

Примечание: Последовательность отчетов в рубрике не обязательно соответствует очередности написания отчетов портфолио 

учителей.

Решение тренера по суммативному оцениванию: 

Хорошо             Удовлетворительно  

Пороговый уровень 

Неудовлетворительно

Подпись:  __________________________________                Дата:  ___________________                                                                                          

18

1.2  


Рубрика оценивания доказательств портфолио учителя независимым тренером 

Рубрика оценивания доказательств портфолио учителя третьего (базового) уровня независимым тренером

ФИО учителя

ФИО тренера группы

Дата

ФИО независимого тренера

Центр обучения

Раз-

дел

Доказательство портфолио учителя

Ключе-


вые 

критерии


Хоро-

шо

Удов-летвори-

тельно


Порого-

вый


уровень

Неудов-


летвори-

тельно


А

Знание и понимание ключевых идейОдин рефлективный отчет, отражающий обоснованность 

и методику использования одного из модулей Программы в 

серию последовательных уроков (2 000 слов). 

В данном отчете тематика модуля должна быть отличной от 

модуля, обсуждаемого в презентации 2.

1, 2

В

В1

Эффективная практика

Одно 

среднесрочное 

планирование 

серии 

последовательных  уроков  (не  менее  четырех  уроков), 

демонстрирующее  методику  использования  учителем  семи 

модулей Программы в собственной практике преподавания 

и обучения.Комментарий  (250  слов)  объясняет,  как  Вы  объединили 

при  планировании  серии  последовательных  уроков  новые 

подходы в преподавании и обучении.

2, 1

Хорошо Удовлетво-

рительно

Пороговый

уровень

Неудовлетво-рительно

19

Среднесрочный  план  включает  примеры  всех  видов 

деятельности в рамках не менее 4-х уроков и демонстрирует 

умение планировать:

•  реализацию идей семи модулей в учебном процессе;

•  объединение  новых  подходов  в  преподавании  и  обуче-

нии.


В2 Один  отчет  по  одному  уроку  из  запланированной  серии 

последовательных  уроков  с  предоставлением  фактических 

доказательств процесса обучения учеников. 

•  фотографии с занятии учеников;

•  примеры работ учеников;

•  материалы по оцениванию и т.д.

(2000 слов).

2, 1

Хорошо Удовлетво-

рительно

Пороговый

уровень

Неудовлетво-рительно

В3 Один отчет о совместном обсуждении презентации, 

касающейся выполнения задания, предназначенного для 

выполнения в период практики в школе (1000 слов).

2, 1

Хорошо Удовлетво-

рительно

Пороговый

уровень

Неудовлетво-рительно

20

С

Рефлексия и развитие

Один рефлективный отчет по всей серии 

последовательных уроков, демонстрирующий (2000 слов):

•  ход  и  методику  внедрения  изменений  в  практику 

преподавания и обучения;

•  навыки и умения управления изменениями;

•  результаты, полученные в результате введенных изменений;

•  умение делать выводы для дальнейшего использования на 

практике.

3,1

Хорошо Удовлетво-

рительно

Пороговый

уровень

Неудовлетво-рительно

Отзыв тренера

Примечание: Последовательность отчетов в рубрике не обязательно соответствует очередности написания отчетов портфолио 

учителей.

Решение тренера по суммативному оцениванию: 

Хорошо             Удовлетворительно  

Пороговый уровень 

Неудовлетворительно

Подпись:  __________________________________                Дата:  ___________________                                                                                          

21

1.3   Алгоритм выставления оценокАлгоритм выставления итоговой оценки портфолио

Первоначальная оценка тренера группы

Оценка независимого тренера

Итоговая оценка портфолио

хорошо


хорошо

хорошо


хорошо

удовлетворительно

удовлетворительно

хорошо


пороговый уровень

модерация

хорошо

неудовлетворительномодерация

удовлетворительно

хорошо

хорошо


удовлетворительно

удовлетворительно

удовлетворительно

удовлетворительно

пороговый уровень

модерация

удовлетворительно

неудовлетворительно

модерация

пороговый уровень

хорошо

модерацияпороговый уровень

удовлетворительно

удовлетворительно

пороговый уровень

пороговый уровень

модерация

пороговый уровень

неудовлетворительно

неудовлетворительно

неудовлетворительно

хорошо

модерациянеудовлетворительно

удовлетворительно

модерация

неудовлетворительно

пороговый уровень

модерация

неудовлетворительно

неудовлетворительно

неудовлетворительно


22

2  


Оценивание презентации портфолио учителя

2.1  Проформа суммативного оценивания презентации учителя 3 (базового) уровня коллегами

Презентация обучающихся группы №  _________           

 

 

 

    

        

   Дата:__________

Рефлексия по внедрению и управлению изменениями собственной практики

Данную  презентацию  следует  оценивать  через  призму  доказательств  соответствия  деятельности  учителя  3-м  ключевым 

критериям оценивания в программе.  При этом во время презентации следует оценивать, насколько убедительно и полно автор 

обосновывает  и  отражает  интеграцию  7  модулей  в  серии  последовательных  уроков  и  полученные  результаты  в  контексте 

ключевых  идей  программы,  а  также  то,  каким  образом  он  будет  использовать  полученный  опыт  и  знания  в  предстоящем 

планировании и преподавании; насколько убедительно и полно автор объяснил то, как и почему один из семи модулей был 

интегрирован  в  серию  уроков;  насколько  убедительны  доказательства  успешного  обучения  учеников;  насколько  хорошо 

учитель управлял и вводил изменения в практику преподавания и обучения в классе, смог ли сделать обоснованные выводы 

относительно будущей деятельности.

Оценивание презентации среднесрочного планирования серии уроков производится по следующей шкале:0–доказательства отсутствуют      1–доказательства слабые      2–доказательства сильные      3–доказательства очень сильные

Длительность презентации 20-22 мин. (6 слайдов)ФИО 

учителя

Насколько убедительно

и полно автор обосновывает и

отражает внедрение

7 модулей в серию

последовательных

уроков 

(2,1)

Каким образом автор 

будет использовать

полученный опыт и 

знания в предстоящем

планировании и 

преподавании

(2,1)

Как и 

почему был 

интегрирован 

модуль

 (1,2,3)

Насколько 

убедительны 

доказательства

успешности 

обучения

учеников 

(3,1,2)

Изменения

в препода-

вании и

обучении

(3,1)

Выводы

для измене-ния

дальнейшей 

деятельности

(3,1)

Итого-

вая

оценка

Ф.И.О. и подпись коллеги _______________________________________________________

23

2.2  Проформа суммативного оценивания презентации учителя 3 (базового) уровня независимым тренером

  

Презентация обучающихся группы №_______                                                     

 

 

 

      Дата:________

Рефлексия по внедрению и управлению изменениями собственной практики

Данную  презентацию  следует  оценивать  через  призму  доказательств  соответствия  деятельности  учителя  3-м  ключевым 

критериям  оценивания  в  программе.    При  этом  во  время  презентации  следует  оценивать,  насколько  убедительно  и  полно 

автор обосновывает и отражает внедрение 7 модулей в серии последовательных уроков, каким образом он будет использовать 

полученный опыт и знания в предстоящем планировании и преподавании; насколько убедительно и полно автор объяснил 

то, как и почему один из семи модулей был интегрирован в серию уроков; насколько убедительны доказательства успешного 

обучения  учеников;  насколько  хорошо  учитель  управлял  и  вводил  изменения  в  своё  преподавание  и  практику  обучения  в 

классе, смог ли сделать обоснованные выводы относительно будущей деятельности.  

Оценивание презентации производится по следующей шкале:

0–доказательства отсутствуют      1–доказательства слабые      2–доказательства сильные     3–доказательства очень сильные

Длительность презентации 20-22 мин. (6 слайдов)ФИО 

учителя

Насколько

убедительно

и полно автор

обосновывает и

отражает внедрение

7 модулей в серию

последовательных

уроков 

(2,1)

Каким образом

автор будет

использовать

полученный

опыт и знания

в предстоящем

планировании и 

преподавании

(2,1)

Как и 

почему был 

интегрирован 

модуль

(1,2,3)

Насколько

убедительны 

доказательства

успешности 

обучения

учеников 

(3,1,2)

Изменения

в препода-

вании и

обучении

(3,1)

Выводы

для измене-

ния

дальнейшей 

деятель-

ности 

(3,1)

Итоговая 

оценка 

независимого 

тренера

Средняя 

оценка 

колллег

Итоговая

оценка

Ф.И.О.(полностью) и подпись независимого тренера_______________________________________________________

Ф.И.О.(полностью) и подпись эксперта по оцениванию_____________________________________________________ 


24

25

AEO “Nazarbayev Intellectual Schools” 

Center for Pedagogical Measurement

Assessment Toolbox

Third (basic) level

Second edition


26

Content

1.  Teacher portfolio assessment 

1.1.  Teacher portfolio of evidence assessment rubric by group trainer 

27

1.2.  Teacher portfolio of evidence assessment rubric by independent trainer 29

1.3.  Algorithm for deciding grades 

 

31

2. Teacher presentation of portfolio assessment  

2.1.  Level 3 teacher presentation summative assessment proforma by collegue 

32

2.2.  Level 3 teacher presentation summative assessment proforma  by independent trainer                                                               3327

1.      Teacher portfolio assessment 

1.1.   Teacher portfolio of evidence assessment rubric by group trainer

Rubric for assessing Level 3 teacher’s portfolio of evidence by group trainer

Teacher’s name

Group trainer’s name

Date:

Independent trainer’s name

Centre of courses

Sec-

tion                     Teacher’s portfolio evidence

Key

сriteria

Gpass


Pass

Borderline

Fail

А

Knowledge and understanding key ideas

Reflective account of how and why one theme was integrated into the lesson 

sequence (2000 words). This should be a different theme that discussed in 

presentation 2.

1, 2

В

В1

Effective practice

A record of medium term plan

Comment (250 words), explains how you combined new approaches to 

teaching and learning in planning;Medium term plan includes examples of all kinds of practice within at least 4 

lessons and demonstrates planning skills of:

realization of seven themes’ ideas in curriculumcombination of new approaches in teaching and learning2, 1

Gpass


Pass

Borderline

Fail


28

В2 One  reflective  account  of  a  lesson  from  the  planning  sequence  to  include 

reflection and evidence of pupils’ learning:

photographs of pupils’ activities;examples of pupils’ work;

assessment records etc.                                        (2000words)

2, 1

Gpass


Pass

Borderline

Fail

В3 One record of collaborative presentation on teaching own subject/ 

accomplishing tasks during school-based practice including what teacher has 

learned during discussions with colleagues and opinion of this task. 

(1000 words)

2, 1

Gpass


Pass

Borderline

Fail

С

Reflection and development

One  reflective  account  of  the  complete  lesson  sequence,  demonstrating/

verifying:

the way and method of making changes into teaching and learning practice;skills and knacks of managing changes;

results of implemented changes;skills of drawing conclusions for further usage in practice

(2000 words)

3, 1

Gpass


Pass

Borderline

Fail

Trainer’s feedback

Note: The sequence of the accounts in the rubric does not necessarily refer to the sequence of the accounts in the portfolio. 

Trainer’s summative assessment decision: 

Good     

Pass 

 

Borderline    

 

Fail

Signature_________________________    

 

 

Date______________________________


29

1.2.   Teacher portfolio of evidence assessment rubric by independent trainerRubric for assessing Level 3 teacher’s portfolio of evidence by independent trainer

Teacher’s name

Group trainer’s name

Date:

Independent trainer’s name

Centre of courses

Sec-

tion                     Teacher’s portfolio evidence

Key

сriteria

Gpass


Pass

Borderline

Fail

А

Knowledge and understanding key ideas

Reflective account of how and why one theme was integrated into the lesson 

sequence (2000 words). This should be a different theme that discussed in 

presentation 2.

1, 2

В

В1

Effective practice

A record of medium term plan

Comment (250 words), explains how you combined new approaches to 

teaching and learning in planning;Medium term plan includes examples of all kinds of practice within at least 4 

lessons and demonstrates planning skills of:

realization of seven themes’ ideas in curriculumcombination of new approaches in teaching and learning2, 1

Gpass


Pass

Borderline

Fail


30

В2 One  reflective  account  of  a  lesson  from  the  planning  sequence  to  include 

reflection and evidence of pupils’ learning:

photographs of pupils’ activities;examples of pupils’ work;

assessment records etc.                                        (2000words)

2, 1

Gpass


Pass

Borderline

Fail

В3 One record of collaborative presentation on teaching own subject/ 

accomplishing tasks during school-based practice including what teacher has 

learned during discussions with colleagues and opinion of this task. 

(1000 words)

2, 1

Gpass


Pass

Borderline

Fail

С

Reflection and development

One  reflective  account  of  the  complete  lesson  sequence,  demonstrating/

verifying:

the way and method of making changes into teaching and learning practice;skills and knacks of managing changes;

results of implemented changes;skills of drawing conclusions for further usage in practice

(2000 words)

3, 1

Gpass


Pass

Borderline

Fail

Trainer’s feedback

Note: The sequence of the accounts in the rubric does not necessarily refer to the sequence of the accounts in the portfolio. 

Trainer’s summative assessment decision: 

Good     

Pass 

 

Borderline    

 

Fail

Signature_________________________    

 

 

Date______________________________


31

1.2.   Algorithm for deciding gradesAlgorithm for deciding final portfolio grades

Initial group trainer grade

Independent trainer grade

Final portfolio grade

good pass

good pass

good pass

good pass

pass


pass

good pass

borderline

moderation

good pass

fail


moderation

pass


good pass

good pass

pass

pass


pass

pass


borderline

moderation

pass

fail


moderation

borderline

good pass

moderation

borderline

pass


pass

borderline

borderline

moderation

borderline

fail


fail

fail


good pass

moderation

fail

pass


moderation

fail


borderline

moderation

fail

fail


fail

32

2  


Teacher presentation of portfolio assessment

2.1.  Level 3 teacher presentation summative assessment proforma by collegue

The presentation of the group №  _________           

 

 

 

                                     

Date:____________

Reflection on implementing and managing changes into own practice

This presentation should be assessed through the light of evidence corresponding teachers’ activities to 3 key evaluation criteria in the 

Programme. In this case during presentation it is necessary to evaluate how the author clearly and fully proves and demonstrates the 

integration of 7 themes into the sequence of lessons and how he will use the experience and knowledge in the upcoming planning and 

teaching, how strong the evidence of successful learning of students, how well the teacher regulated and introduced changes in his/her  

teaching practices and learning in the classroom, whether the teacher was able to draw any conclusions for its future activities (what 

changes they should make in their future careers).

Assessment of the teacher’s presentation is assessed by the following scale:0–evidences are not present      1–evidences are weakly presented      2–evidences are well presented      3–evidences are deeply presented

Duration of the presentation 20-22 min. (6 slides)

№ Candidate’s 

name

How convincing and fully 

justifies the author and 

reflects the embedded 

themes in the sequence of

lessons

(2,1)

How the author will 

use the experience 

and knowledge in the 

upcoming planning 

and teaching

(2,1)

How has the theme 

been integrated. Why 

has the theme been 

integrated.

(1,2,3)

How convincing 

is the evidence of 

successful learning 

of students

(3,1,2)

Changes in 

teaching and 

learning

(3,1)

Conclusions 

for making 

changes in 

future practice

(3,1)

Final 

grade

Full name and signature of a peer _______________________________________________________

33

2.2.  Level 3 teacher presentation summative assessment proforma  by independent trainer 

The presentation of the group  №  _________                                                                             

 

Date: ________

Reflection on implementing and managing changes into own practice

TThis presentation should be assessed through the light of evidence corresponding teachers’ activities to 3 key evaluation criteria in the 

Programme. In this case during presentation it is necessary to evaluate how the author clearly and fully proves and demonstrates the 

integration of 7 themes into the sequence of lessons and how he will use the experience and knowledge in the upcoming planning and 

teaching, how strong the evidence of successful learning of students, how well the teacher regulated and  introduced changes in his/her 

teaching practices and learning in the classroom, whether the teacher was able to draw any conclusions for its future activities (what 

changes they should make in their future careers).

Assessment of the teacher’s presentation is assessed by the following scale:0–evidences are not present      1–evidences are weakly presented      2–evidences are well presented      3–evidences are deeply 

presented

Duration of the presentation 20-22 min. (6 slides)

№ Candidate’s 

name

How convincing and 

fully justifies the 

author and reflects the 

embedded themes in 

the sequence of

lessons

(2,1)

How the author will 

use the experience 

and knowledge 

in the upcoming 

planning and 

teaching

(2,1)

How has the 

theme been 

integrated. 

Why has the 

theme been 

integrated.

(1,2,3)

How convincing 

is the evidence 

of successful 

learning of 

students

(3,1,2)

Changes in 

teaching and 

learning

(3,1)

Conclusions 

for making 

changes 

in future 

practice

(3,1)

General 

grade of 

independent 

trainer

Peer’s 

average 

grade

Final 

grade

 

Full name and signature of an independent trainer _______________________________________________________Full name and signature of an expert  ___________________________________________________________________

№38 от 30-07-2015

Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет