1. Өңдеуді модельдеу, қосымшаны генерациялау дегеніміз қандай модель этаптарыбет3/3
Дата27.10.2022
өлшемі268.75 Kb.
#45707
1   2   3
Ақпараттық қор дегеніміз:
A) Бизнес процесс негізінде құрылған деректер жиынтығы
B) Атауы бар өзара байланысқан деректер жиынтығы және басқару есептеріне арналған
C) Техникалық құралдар негізінде құрылған деректер жиынтығы
D) Шешімдерді қабылдау деректер жиынтығы
E) Моделдеу құралы негізінде құрылған деректер жиынтығы деректер жиынтығы

60. DATA RUN методологиясы программалық қамтамасыз етуді жобалаудың методологиясы этаптарын атаңыз


A) Функцияны моделдеу стадиясы
B) Реляциялық деректер қорын құру
C) Бизнес модель, бизнес процесс
D) Қосымшаларды беру стадиясы, енгізу, іске қосу стадиясы
E) Өңдеуді модельдеу, қосымшаны генерациялау

61. Объектіге бағытталған модельдің кемшіліктері


A) Деректер қорының бөлек жазуын анықтауға мүмкіндік береді
B) Бір кестеде бірнеше байланысқан реляциялық кестелерді түрлендіруге мүмкіндік береді
C) Объектінің күрделі байланыстарына тиісті ақпаратты бере алады
D) Деректерді өндеудің қиындылығы
E) Бөлек жазудың өндеу функцияларын анықтайды

62. Ақпаратты жүйелерді құрастырудағы проблемаларға жатпайды:


A) Дерктерді қорғау
B) Ақпаратты жүйені жобалау
C) Коллектитвты түрде қодлануды қамтамасыз ету
D) Ақпаратты жүйені дамыту
E) Вирусқа тексеру

63. Иерархиялық моделдің кемшіліктері:


A) Жадыны өнімді қолданады
B) Ақпараттың жалпы сақталуы
C) Кез келген байланыстарды құрастыруға мүмкіндік береді
D) Ақпараттың жалпы қолдануы
E) Логикалық байланыстардың күрделілігі

64. Клиент-сервер құрылымы бойынша құрастырылған ақпараттық жүйенің артықшылығы:


A) Қолданушыға түсінуде қиындықтарды тудырады
B) Жалпы қызмет көрсету
C) Логикалық байланыстардың күрделілігі
D) Қауіпсіздік шартына тиім салынбайды
E) Кез келген байланыстарды құрастыруға мүмкіндік береді.

65. Ақпаратты қолданушы, ақпарат көзі – персонал, клиенттер, склад, заказ беруші және т.б. диаграмманың негізгі компоненттерінің қайсысына жатады?


A) Деректер жинақтаушы
B) Сыртқы ортаға
C) Процесс
D) Деректер ағыны
E) Жүйе / ішкі жүйе

66. SADT методологиясын қолдану нәтижесінде диаграмма, текст, глоссарий фрагментінен тұратын:


A) Қосымшаны аламыз
B) Модель аламыз
C) Функция аламыз
D) Қорды аламыз
E) Жиын аламыз

67. Ақпараттық жүйе жұмысының тиімділігі қандай сандық сипаттама көмегімен өрнектеледі:


A) Тиімділік критерийімен
B) Коммуникациялық функция көмегімен
C) Уақыт функциясының көмегімен
D) Көрсеткіштік функциясы көмегімен
E) Процедура көмегімен

68. Ақпарат көзінен ақпарат қабылдаушыға дейін бағыт көрсетілген сызықтармен берілген ақпаратты не анықтайды?


A) Сыртқы орта
B) Деректер ағыны
C) Жүйе / ішкі жүйе
D) Процесс
E) Деректер жинақтаушы

69. Ақпараттық жүйені құрудың жобалау технологиясы қай стандарттар бойынша жұмыс жасайды:


A) Қолданушы интерфейсінің стандарты
B) Жобалау, жоба құжатын безендіру, қолданушы интерфейсінің стандарты
C) Енгізу, ақпараттық модель стандарты
D) Модель, процесс стандарты
E) Қосымша, жоспарлау, талдау стандарты

70. Өрнекте қолданылмайтын объектілер:


A) Арифметикалық операциялар белгілері
B) Функциялар
C) Идентификаторлар комбинациясы
D) Логикалық операциялар белгілері
E) Файл

71. SQL-де датамен және уақытпен жұмыс істейтін дерктер типі:


A) float
B) money
C) smalllint
D) datetime
E) varchar

72. Ақпараттық жүйені қамтамасыз етуші бөліміндегі ішкі жүйені көрсетіңдер?


A) Ақпараттық қамтамасыз ету
B) Элементтермен қамтамасыз ету
C) Биологиялық қамтамасыз ету
D) Ықтималдық жүйе
E) Статистикалық қамтамасыз ету

73. Ақпараттық жүйенің техникалық жобасының құрамына нелер кіреді?


A) Программалау құралдары
B) Техникалық құралдар, моделдеу құралы, диаграммалар, кестелер
C) Жүйе сипаттамасы, есеп қойылымы, моделдеу құралы, диаграммалар, кестелер
D) Жүйе құрылымы, жүйе сипаттамасы, есеп қойылымы, программалық, ақпараттық, техникалық, ұйымдастыруды қамтамасыз ету
E) Моделдеу құралы, обьектілі бағытталған құралдар

74. Иерархиялық реттеу принципі дегеніміз -


A) Жүйенің негізгі аспектілерін бөліп қарау
B) Қатаң методикалық тәсілді қолдану
C) Күрделі шешілетін есептерді тәуелсіз есептер жиынтығына бөлу
D) Проблемалық құрамды бөліктерін ұйымдастыруды иерархиялық ағаш түріндегі құрылымға келтіру
E) Дұрыс жауабы жоқ

75. Ақпарат жүйесін жобалау мен жұмыс істетуге арналған әдістер мен жабдықтардың жиынтығы:


A) Бағдарламалық қамтамасыз ету
B) Техникалық қамтамасыз ету
C) Ақпараттық қамтамасыз ету
D) Эргономикалық қамтамасыз ету
E) Ұйымдастырумен қамтамасыз ету

76. Қамтамасыз ету бөліміндегі ішкі жүйелердің қайсысы есептеу техникасын қолдау арқылы ақпарат жүйесіндегі мақсаттар мен есептерді жүзеге асыруды қолдайтын бағдарламалар жиынын көрсетіңдер?


A) Математикалық қамтамасыз ету
B) Бағдарламалық қамтамасыз ету
C) Лингвистикалық қамтамасыз ету
D) Эргономикалық қамтамасыз ету
E) Техникалық қамтамасыз ету

77. CASE құрал дегеніміз:


A) Жүйелік программалық қамтамасыз ету және техникалық құралдармен бірге АЖ құрудың, жобалаудың толық ортасын береді
B) Тестілеу және біріктіру құралы
C) Жобаны тестілеу құралы
D) Құжаттау құралы
E) Қосымша құралдар

78. RAD методологиясы дегеніміз не?


A) Ережелер мен талаптар
B) Енгізу методологиясы
C) Талдау методологиясы
D) Шешімдерді қабылдау
E) Қосымшаны тез құру методологиясы

79. Ақпараттық жүйені жобалау үшін құрылымдық тәсілдің негізгі мағынасы:


A) Логикалық модулдерге бөлінуі
B) Реляциялық модульге бөлінуі
C) Бөлек – бөлек процесске бөлінуі
D) Дербес өз алдына жұмыс істейтін модулдер
E) АЖ-нің автоматтандырылған функцияларға бөлінуі

80. Мәліметтер қорында пайдаланбайтын ұғым:


A) Идентификатор
B) Формат
C) Постреляциялық модель
D) Өріс
E) Жазба

81. Ақпарат жүйемен жұмыс істеуге арналған техникалық құралдар комплексі және осы құралдарға қажет құжаттар мен технологиялық процестер жиынтығы қамтамасыз ету бөліміндегі ішкі жүйелердің қайсысында қарастырылады?


A) Эргономикалық қамтамасыз ету
B) Лингвистикалық қамтамасыз ету
C) Бағдарламалық қамтамасыз ету
D) Техникалық қамтамасыз ету
E) Құқықтық қамтамасыз ету

82. SADT термині нені білдіреді?


A) Software Analysis and Diagrams Technique
B) Structured Analysis and Data Technique
C) Structured Analysis and Design Technique
D) Software Analysis and Design Technique
E) Survey Analysis and Design Technique

83. Мәліметтер қорының иерархиялық моделі


A) Жазбалар жинағы мен байланыстар жинағынан құралатын мәліметтер қоры
B) Әрбір «ұрпақтар» көптеген «аталықтармен» байланысқан мәліметтер қоры
C) Кіші мәндерінен үлкен мәндеріне қарай реттелген мәліметтер
D) Кесте түріндегі мәліметтер қоры
E) Мәліметтердің өзара байланыстары реттелген граф түрінде берілген мәліметтер қоры

84. Ақпараттық жүйе жобалау методологиясы:


A) Қолданылатын ақпараттарды құрылымды түрде деректер қорында жүзеге асыру
B) Программаны құру мүмкіндігі
C) Жобаны бақылауды жүргізеді
D) Өмірлік цикл процессінің орындалуын жүзеге асырады
E) Жоба құжатын дайындау сапасын қамтамасыз етеді

85. Жоба есебін жоспарлауда алғашқы орындалатын есеп:


A) Жүйелік талдау және сұранысты талдау
B) Дұрыс жауап жоқ
C) Баға беру
D) Сапасын арттыру
E) Сұранысты қанағаттандыру

86. Жобалауда тестілеу не үшін жүргізіледі?


A) Қосымшаны құру үшін
B) Ішкі файлдарда репозиторияны сақтау үшін
C) Ішкі файлға жобалық информацияны беру үшін
D) Программа орындалу процессінде қатені табу мақсатымен
E) Отчеттар жүйесін беру үшін

87. АЖ-ні құруға бағытталған RAD модель қандай этаптардан тұрады:


A) Құжаттау, жүргізу, синтездеу
B) Талдау, жобалау, сүйемелдеу
C) Бизнес модельдеу, деректерді модельдеу, өңдеуді модельдеу, қосымша генерациялау, тестілеу және біріктіру
D) Іске қосу, талдау, бағалау
E) Функцияны моделдеу, талдау, синтездеу

88. Кестелер арасында байланыстардың түрі:


A) Сұраныс
B) Теңдік
C) Көбі-береуіне
D) Түрлендіру
E) Қатынас

89. MS Access. Төменде өспелі бойынша сұрыпталған мысалдар:


A) Яма, Овраг, Тина, Астра, Камень, Берег
B) Астра, Гвоздика, Роза, Ландыш
C) $10, $35, $50
D) 10/11/99, 02/12/98, 02/11/97, 14/10/96
E) $90,$77,$60,$45

90. Бөлек кестелер болып есептелінетін МҚ көпжақты өріс мәні:


A) Көпөлшемді МҚ
B) Реляциялық МҚ
C) Постреляциялық модель
D) Жазбада сақталған мәліметтің бөлінбеушілік шектеуін алып тасиайтын кеңейтілген реляциялық моделі
E) Иерархиялық МҚ

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет