20 ÌÀÐÒÀ 20 ÌÀÐÒÀ 2012 ÃÎÄÀ ¹5 (842) ¹5 (842) Год основания 1987 Газета Акционерного общества «Павлодарский нефтехимический завод»жүктеу 1.06 Mb.
Pdf просмотр
Дата09.03.2017
өлшемі1.06 Mb.

20 ÌÀÐÒÀ

20 ÌÀÐÒÀ

2012 ÃÎÄÀ 

2012 ÃÎÄÀ 

¹5 (842)

¹5 (842)

      Год основания 1987

Газета Акционерного общества

«Павлодарский

нефтехимический завод»

Н

НЕФТЕЕФТЕ

ппереработчикереработчик

Құрметті зауыт ұжымы!

Құрметті зауыт ұжымы!

Ертеден  жаңару,  тазару,  сүйіспеншілік  пен  әсемдік  нышаны  бо-

Ертеден  жаңару,  тазару,  сүйіспеншілік  пен  әсемдік  нышаны  бо-

лып табылатын ғажайып көктем мерекесі - Наурыз мейрамына орай 

лып табылатын ғажайып көктем мерекесі - Наурыз мейрамына орай 

шын  жүректен  шыққан  құттықтауымды  қабыл  алыңыздар!  Халық 

шын  жүректен  шыққан  құттықтауымды  қабыл  алыңыздар!  Халық 

бұл мерекені «Ұлыстың ұлы күні» деп бекер атамаған, өйткені ол күн 

бұл мерекені «Ұлыстың ұлы күні» деп бекер атамаған, өйткені ол күн 

мен түннің теңелуін, барша халықтың дәстүрлі құндылықтар аясын-

мен түннің теңелуін, барша халықтың дәстүрлі құндылықтар аясын-

да бірігуін, өмірлік күш-қуат сыйла уды және жаңа бастауларға деген 

да бірігуін, өмірлік күш-қуат сыйла уды және жаңа бастауларға деген 

талпынысты білдіреді.

талпынысты білдіреді.

Қымбатты әріптестер, Наурыз мейрамы құтты болсын! Өз күш-

Қымбатты әріптестер, Наурыз мейрамы құтты болсын! Өз күш-

жігерлеріңізге  деген  сенімдеріңіз  өшпесін,  еңбектеріңіз  жемісті 

жігерлеріңізге  деген  сенімдеріңіз  өшпесін,  еңбектеріңіз  жемісті 

де  табысты  болсын,  үміттеріңіз  бен  мақсаттарыңыз  орындала 

де  табысты  болсын,  үміттеріңіз  бен  мақсаттарыңыз  орындала 

берсін, мерейлеріңіз үстем болып, мәртебелеріңіз өсе берсін! Шуақты 

берсін, мерейлеріңіз үстем болып, мәртебелеріңіз өсе берсін! Шуақты 

көктемнің әр күні отбасыларыңызға бақыт пен құт-береке әкелсін!

көктемнің әр күні отбасыларыңызға бақыт пен құт-береке әкелсін! 

Ізгі ниетпен, 

Ізгі ниетпен, 

«ПМХЗ» АҚ бас директоры  

 

 

       

     Ш. Данбай

«ПМХЗ» АҚ бас директоры  

 

 

       

     Ш. Данбай

Дорогие заводчане!

Дорогие заводчане!

Примите  самые  искренние  поздравления  с  прекрасным  весенним 

Примите  самые  искренние  поздравления  с  прекрасным  весенним 

праздником – Наурыз мейрамы, который издавна является символом 

праздником – Наурыз мейрамы, который издавна является символом 

обновления, очищения, любви и красоты! Неслучайно в народе назы-

обновления, очищения, любви и красоты! Неслучайно в народе назы-

вают этот праздник «Ұлыстың ұлы күні», потому что он означает 

вают этот праздник «Ұлыстың ұлы күні», потому что он означает 

объединение всех вокруг традиционных ценностей, наступление дня 

объединение всех вокруг традиционных ценностей, наступление дня 

всеобщего равенства, благодарение жизненных сил и стремление к 

всеобщего равенства, благодарение жизненных сил и стремление к 

новым начинаниям.

новым начинаниям.

С праздником вас, дорогие коллеги! От всей души желаю вам, что-

С праздником вас, дорогие коллеги! От всей души желаю вам, что-

бы вера в собственные силы не покидала вас, чтобы вам сопутство-

бы вера в собственные силы не покидала вас, чтобы вам сопутство-

вали  удача,  успех,  процветание  и  исполнение  всех  ваших  надежд  и 

вали  удача,  успех,  процветание  и  исполнение  всех  ваших  надежд  и 

планов! Пусть каждый день пробуждающейся весны приносит в ваш 

планов! Пусть каждый день пробуждающейся весны приносит в ваш 

дом счастье и благополучие!

дом счастье и благополучие!  

С уважением,

С уважением,

Генеральный директор 

Генеральный директор 

АО «ПНХЗ»    

     

  Ш. Данбай

АО «ПНХЗ»    

     

  Ш. Данбай

Н

НЕФТЕ


ЕФТЕ

ппереработчик

ереработчик

20 ìàðòà

20 ìàðòà 2012 

 2012 ãîäà

ãîäà

Наурыз - парсы сөзі. Бұл қазақша айтқанда, 

«жаңа күн» деген сөз. 21-нен 22-не қараған нау-

рыз күні күн мен түн теңеледі. Дүние жаңарады: 

ағаш  бүршік  атып,  жердегі  шөптер  қылтиып, 

малдар төлдейді. 

Қызыр  түні  Жаңа  жыл  табалдырықтан  аттап 

үйге енгенде, төрге қос шырақ жағылып қойылады. 

«Жаңа жыл мұнтаздай таза үйге кірсе, ол үй ауру-

сырқаудан,  пəле-жаладан  аман  болады»  де-

ген  сеніммен  Наурызға  дейін  үй  ішіндегі  жиһаз 

мүліктің  шаңы  қағылып,  жуылып  тазартылады. 

«Жыл бойы ақ мол, дəн тасқын-тасқын, жауын-ша-

шын көп болсын» деп қызыр түні ыдыс атаулыны 

ырысқа, (бидай, тары, сұлы, арпа, жүгері т.б.) аққа 

(сүт, айран, шұбат, уыз т.б.) жəне кəусар бұлақ су-

ына толтырады.

Халқымыздың мифологиялық түсінігі бойынша 

наурыздың 21-і түні даланы Қызыр аралайды екен. 

Сол себепті осы түн «Қызыр түні» деп аталады. 

Ұлыс күні қазақ елі үшін қасиетті. Ол күні қар не 

жаңбыр жауса, нұр жауды, «туар жыл жақсы жыл 

болады» деп қуанған.

Наурыз  күнінің  бір  ерекшелігі - бұл  күн 

көрісуден басталады. Ұлыс күнінде сəлемдесудің 

қалыптасқан  дəстүрі  бар,  кісілер  бір-бірімен  кез-

дескенде:  құттықтап  ер  адамдар  қос  қолдасып, 

төс  соқтырады;  ал  əйелдер  болса  құшақтасады; 

ерлер мен əйелдер кездессе, құшақ айқастырады.

Ұлыс  күні  жеті  түрлі  заттан - соғымнан  қалған 

сүр ет, қойдың басы, сүт, езілген құрт, бидай (тары, 

күріш), пияз жəне сəбізден қазан толы көпкөже (на-

урыз көже) пісіріледі. Əр үйдің дастарқанына ақтан 

(сүт тағамдары), көк ырыстан (дəн тағамдары мен 

жеміс-жидектер) жəне қызылдан (еттен істелген) 

жеті түрлі тағамдар қойылады. 

Қараңғы түсе екі жерге екі үлкен от жағылады. 

Жас ерекшеліктеріне қарай топ-топ болып осы екі 

от ортасынан өтіп бара жатып қолдарындағы ба-

сына майлы шүберек ораған таяқтарын тұтатады, 

айнала  төңіректі  отпен  тазалап  шығады,  жастар 

жағы  жанған  оттан  секіреді.  Алтыбақан  басында 

жастар түнімен түрлі халықтық ойындар ойнайды, 

айтысады.

Таң ата көпшілік биіктеу төбенің басына шығып, 

таңды қарсы алады. Күлімдеп көрінген Күнге иіліп 

сəлем беріп, «құт дарысын» деп, айнала төңірекке 

ақ бүркіп, үйлеріне тарасады.

Наурыз - персидское слово, в переводе оз-

начающее  «новый  день».  Встречают  его  с 21 

на 22 марта, в день весеннего равноденстия. В 

это время происходит обновление в природе, 

набухают почки на деревьях, буйно прораста-

ет зелень.

Считается,  что  «если  Новый  год  войдет  в  чи-

стейший дом, этот дом будет свободен от болез-

ней и зла». Поэтому накануне праздника люди на-

водят идеальную чистоту и порядок в доме. В этот 

день  открывают  и  вычищают  источники,  родни-

ки, водоемы, колодцы. Заполняют всю пустую по-

суду молочными продуктами (молоко, айран, шу-

бат, молозиво и т.д.), семенным зерном (пшеница, 

пшено, кукуруза, ячмень и т.д.) и ключевой водой. 

Верят, что если будет изобилие в доме в Новый 

год, так будет и до следующего года. 

Существует миф о том, что в ночь на 22 марта 

Землю обходит старик Кызыр. Садит дерево, по-

сылает  людям  счастье,  благоденствие,  под  его 

взглядом  земля  становится  плодовитой.  Имен-

но по этой причине эта ночь называется «Кызыр 

туни» 


Этот  день  является  священным  для  казахско-

го народа. Если в этот день выпадают осадки, то 

принято считать, что год будет благополучным.

Жаңару мейрамы

Жаңару мейрамы

Праздник обновления

Праздник обновления

Особенностью  Наурыза  является  приветствие 

с  объятиями  и  пожеланиями  благополучия,  до-

статка, здоровья и долгих лет жизни и процвета-

ния.

Главным  ритуальным  блюдом  этого  праздни-ка является наурыз-коже. Оно должно состоять из 

7  ингредиентов,  символизирующих 7 элементов 

жизни: вода, мясо, соль, жир, мука, злаки (рис, ку-

куруза или пшеница) и молоко. Эти ингредиенты 

символизируют  радость,  удачу,  мудрость,  здоро-

вье, благосостояние, скорость, рост и божествен-

ную защиту.

К  вечеру  в  селениях  принято  зажигать  два 

огромных  костра,  и  каждый  стремится  прой-

ти  между  полыхающих  огней,  дабы  самому  очи-

ститься и стать лучше. Когда же огонь в больших 

кострах утихает, молодые люди начинают состя-

зания в прыжках через костер, а затем разносят 

факелы, зажженные от священного огня в каждый 

дом. Это делается для того, чтобы очистить жили-

ще от накопившейся за зиму скверны.

До самого утра у алтыбакана (качели) продол-

жается  праздник,  раздается  веселый  смех,  слы-

шится жаркий стихотворный спор акынов в азарт-

ном  айтысе,  не  смолкают  мелодичные  звуки 

домбры. А на востоке уже алеет заря, начинает-

ся  прекрасный  весенний  рассвет  и  встает  яркое 

солнце новой жизни!

Подготовила Бахытжамал Бейсембаева, 

начальник отдела переводов 

и развития гос.языка

Óõîäÿ ñâîèìè êîðíÿìè â òðàäèöèè äðåâ-

íèõ çåìëåäåëüöåâ Áëèæíåãî Âîñòîêà è Öåí-

òðàëüíîé Àçèè, Íàóðûç ñòàë íåîòúåìëåìîé 

÷àñòüþ êóëüòóðû ìíîãèõ íàðîäîâ, èñïîâåäó-

þùèõ èñëàì. Â ÑÍÃ åãî ñïðàâëÿþò êàê íàöèî-

íàëüíûé òàòàðû, êàçàõè, áàøêèðû, êèðãèçû, 

òàäæèêè, óçáåêè è ìíîãèå äðóãèå íàðîäû.  

ðÿäå ñòðàí Íàóðûç îáúÿâëåí ãîñóäàðñòâåí-

íûì ïðàçäíèêîì, à 21 ìàðòà - âûõîäíûì 

äíåì.

Наурыз - праздник весеннего равноденствия и начала нового сельскохозяйственного года у пер-

соязычных  и  некоторых  тюркоязычных  народов 

Казахстана, Средней и Малой Азии, Ирана, а так-

же среди башкир и татар. 

Наурыз  в  переводе  с  фарси  означает  «новый 

день». Его написание и произношение могут раз-

личаться в разных странах - Новруз, Навруз, Ну-

руз,  Невруз,  Наурыз,  Нооруз  и  др.  Наурыз  сим-

волизирует  обновление  природы  и  человека, 

очищение душ и начало новой жизни.

Праздник  Наурыз  является  одним  из 

самых  древних  на  Земле.  Он  был  изве-

стен еще с дозороастрийских времен, его 

отмечали  еще  до VII века  до  н.э.  В  госу-

дарстве  Ахеменидов (VI-IV века  до  н.э.) 

и Сасанидов (III VII века н.э.) он считался 

главным праздником. 

Считается,  что  происхождение  празд-

ника - древнеиранское, связанное с куль-

том  Солнца  и  именем  легендарного  про-

рока  Заратуштры.  Старейший  источник, 

где  упомянуто  празднование  Наурыза, - 

это  священная  книга  зороастризма  «Аве-

ста».


Празднование Наурыза в день весенне-

го  равноденствия  связано  с  возникнове-

нием календаря солнечного летоисчисле-

ния, который появился у народов Средней 

Азии и Ирана семь тысячелетий назад, за-

долго до возникновения ислама. Согласно 

ему, год начинался весной 20 или 21 мар-

та,  в  день  весеннего  равноденствия,  когда  день 

уравнивается с ночью и весна окончательно всту-

пает в свои права. Наступает пора новой полевой 

страды, время забот и надежд земледельца.

В древние времена дата наступления Наурыза 

определялась астрологами. Сейчас же их смени-

ли астрономы, которые вычисляют эту дату с точ-

ностью до минуты. 

В  древние  времена  Наурыз  праздновали 13 

дней.  В  конце  торжеств  люди  выходили  в  поле, 

где  и  встречали  Новый  год.  Считалось,  что  вы-

шедшему в эти дни в поле насладиться природой 

в  течение  всего  предстоящего  года  будут  сопут-

ствовать счастье и благополучие.

Эта  традиция  сохранилась  в  Иране.  Праздно-

вание Навруза длится обычно в течение 13 дней, 

из которых первые 5 дней посвящены встрече На-

вруза  и  посещению  родных  и  друзей.  Девятый 

день  известен  как  Шахрйаран  Навруз  (шахский 

Навруз),  а  тринадцатый  день  как  Сизда-бедар 

(«Тринадцатое вне дома»).

Самый древний праздник

Самый древний праздник

Люди  вместе  со  своими  родственниками  про-

водят 13-й день весны на природе, как бы прими-

ряясь с ней. И таким образом связанные с насту-

плением Нового года празднества заканчиваются 

посещением  вечно  живой  природы  и  размышле-

нием о знамениях сотворения.

ÈÑÒÎÐÈß ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß

Праздник  Наурыз  на  территории  нынешнего 

Казахстана  существовал  почти  до  тридцатых  го-

дов прошлого века. Ни после Февральской рево-

люции 17-го,  ни  после  Октябрьского  переворота 

власти претензий к Наурызу не имели. Но позже 

воинствующие атеисты повели атаку на все «бур-

жуазные»  праздники,  включая  религиозные.  В 

1926 году Наурыз в Казахстане был запрещен. По 

примеру  казахстанских  коммунистов,  искоренять 

праздник  стали  повсеместно  в  советской  Цен-

тральной Азии.

Как  это  ни  странно,  инициаторами  реаними-

рования  дня  весеннего  равноденствия  высту-

пили  опять  же  партийные  функционеры.  В  се-

редине 80-х,  пытаясь  спасти  тающий  авторитет 

КПСС и в пику оппозиции, они использовали лю-

бую возможность завоевать симпатии населения. 

В  Казахстане  одним  из  первых  сторонников  про-

ведения Наурыза в 1987 году выступил се-

кретарь ЦК КПК Узбекали Джанибеков, кури-

рующий идеологию. Сделал он это с подачи 

писателя Мухтара Шаханова.

Однако  первоначально  Наурыз  празд-

новать разрешили не везде, а выбрали не-

сколько  сел  и  поселков  для  праздника. 

Самым первым в списке стоял поселок Фа-

бричный  (Жамбылский  район,  Алматин-

ская область). И вот, в 1987 году, на поле, 

у поселка Фабричный провели самый боль-

шой  праздник  в  Казахстане.  Гостями  Нау-

рыза были партийные боссы КазССР. Про-

вели праздник с размахом: байга, город из 

юрт, сотни казанов, песни и пляски. Позже, 

уже в связи с программой «Жилье – 91», то 

поле, на котором провели Наурыз, раздали 

под  дачи  (Садоводческое  общество  «Нау-

рыз»). Даже сейчас там продолжается мас-

совая застройка.

zakon.kz


3

3

Н

НЕФТЕЕФТЕ

ппереработчик

ереработчик

20 ìàðòà

20 ìàðòà 2012 

 2012 ãîäà

ãîäà

Ïîìåðÿòüñÿ ñèëàìè â ïðèãîòîâëåíèè áëè-

íîâ è ïîäåëèòüñÿ ñâîèì ìàñòåðñòâîì äðóã ñ 

äðóãîì íà ìàñëåíè÷íîé íåäåëå - ñëîæèâøàÿ-

ñÿ òðàäèöèÿ ó êóëèíàðîâ öåõà ïèòàíèÿ è ðîç-

íè÷íîé òîðãîâëè çàâîäà. 

Конкурс блинов не первый год стимулирует на-

ших поваров к изобретательности и росту мастер-

ства. В этом году, 22 февраля, в среду, блинопеки 

цеха питания собрались в центральной столовой 

с конкурсной продукцией всех мастей. В кулинар-

ном испытании участвовали все столовые ПНХЗ.

По масленичной традиции среда (день, в кото-

рый проводился конкурс блинов) называется «ла-

комки». В этот день зять приходил к тёще на бли-

ны,  которые  она  сама  готовила.  Угощая  зятя  и 

У нас блины не комом!

У нас блины не комом!

приглашая других гостей, тёща демонстрировала 

расположение мужу своей дочери. А на заводской 

конкурс  оценить  блины  и  продемонстрировать 

свое  мастерство  пришли  сами  кулинары,  адми-

нистрация и технологи цеха питания, директор по 

соцсфере и автор статьи. Свое расположение друг 

к другу и к комиссии кулинары вложили в искусно 

приготовленные и красиво оформленные блины.

Каждый  блинопек  представлял  коллегам  и  ко-

миссии свои вкусные творения по очереди. Здесь 

были хорошо известные заводчанам блины, фар-

шированные  мясом,  яблоками  (их  представили 

столовые - №5, 6 и  центральная);  блинчики,  на-

чиненные творогом и изюмом от столовых №5, 6, 

7; блинчики «лакомка» (с курагой, изюмом, медом 

и  грецким  орехом),  приготовленные  почти  всеми 

столовыми.  Популярными  конкурсными  «участни-

ками» стали блины с грибами в составе начинки. 

Таких оказалось несколько видов: блины, фарши-

рованные куриным фаршем с грибами (№5, 6, цен-

тральная),  капустным  фаршем  с  грибами  (№5, 6, 

7),  мясным  фаршем  с  грибами  (№5, 6). Не  забы-

ли кулинары и про блины с сельдью (центральная 

и №6) и с печенью (№6, 7). Несмотря на схожий 

состав, блины «от разных производителей» суще-

ственно  отличались  по  вкусу:  здесь  сказывались 

собственные  секреты  приготовления  теста  и  на-

чинки каждого повара.

На этом разнообразие начинок в конкурсе бли-

нов  не  закончилось.  Единственными  в  своем  ре-

пертуаре  оказались  блины,  фаршированные  ку-

риным  фаршем, «Полесские» (готовые  блинчики 

свертывают трубочкой, смачивают в смеси яиц с 

сахаром и обжариваем), с вишней от центральной 

столовой,  дрожжевые  и  фаршированные  тыквой 

от «семерки». Перещеголяла всех в оригинально-

сти столовая РМБ. Их творения отличались назва-

ниями, удивительным внешним видом и наполне-

нием. Некоторые экземпляры трудно 

было  даже  назвать  банальным  сло-

вом  «блины»: «Волшебный  узелок», 

«Узорные», «Нежность»,  блинная  за-

куска и закуска «Шарм», блинный пи-

рог и розочки, шоколадные блинчики 

и даже блинно-фруктовое канапе! Та-

ким подходом к блинам были удивле-

ны и члены комиссии, и сами коллеги-

блинопеки.  Проба  блинов  комиссией 

и коллегами вылилась в живой обмен 

рецептами  и  технологией  приготов-

ления  любимых  всеми  «кругляшей». 

Оценить  объективно,  какие  из  опро-

бованных блинов лучшие, было прак-

тически  невозможно:  настолько  вкус-

но  и  оригинально  были  оформлены 

все «экспонаты». Комиссия и коллеги 

сошлись во мнении, что суть конкурса 

– давно не в том, чтобы выделить са-

мых-самых,  а  в  том,  чтобы  все  кули-

нары  увидели,  на  что  они  способны, 

поделились  рецептурными  находка-

ми и мастерством. И им это удалось!

Анна Гронская

 ïîñëåäíèõ ÷èñëàõ ôåâðàëÿ ñ îò÷åòîì î 

ïðîäåëàííîé ðàáîòå íà îáùåì ïðîôñîþç-

íîì ñîáðàíèè âûñòóïèë ïðåäñåäàòåëü ÎΠ

ÏÎ «Íåôòåïåðåðàáîò÷èê» Þðèé Êàìêèí. Äå-

ëåãàòàìè íà âñòðå÷å ñòàëè 88 ÷ëåíîâ îáùå-

ñòâåííîé îðãàíèçàöèè è 14 ïðèãëàøåííûõ, â 

÷èñëå êîòîðûõ äèðåêòîð ïî ñîöñôåðå Àëòûí 

Èìàíòàåâà, íà÷àëüíèêè öåõîâ è îòäåëîâ.

По  последним  данным,  численность  работаю-

щих на АО «ПНХЗ» составляет 3964 человека, из 

них членов профсоюза - 2796 человек.  За 2011 год 

в бюджет профсоюза поступило 43 млн. тенге.

Как и в былые годы, профсоюз продолжает ока-

зывать материальную помощь состоящим в проф-

сообществе. За таковой в 2011 году в профком об-

ратилось 260 человек.  Всего  за  минувший  год  в 

качестве материальной помощи было выплачено 

5 млн. тенге. 

По-прежнему  все  члены  профкома  получают 

подарки: к юбилеям (50 и 60 лет), за добросовест-

ный труд на предприятии (25 и 30 лет), при уходе 

на заслуженный отдых. На эти выплаты из бюдже-

та профсоюза потрачено 2,8 млн. тенге.

Участвует  профком  и  в  улучшении  социально-

бытовых условий рабочих: в 2011 году для этого 

была приобретена электробытовая техника на 234 

тыс. тенге.

Активное участие принимал профком в органи-

зации летних оздоровительных мероприятий для 

заводчан и их детей. Из профсоюзного бюджета на 

дотацию  путевок  для  членов  профсоюза  и  их  се-

мей в 2011 году выделено 4,5 млн. тенге. Для лет-

него  отдыха  детей  работникам  предприятия  пре-

доставили на выбор 5 оздоровительных лагерей, в 

которых за год отдохнули 253 ребенка, причём ро-

дители оплачивали только 30% стоимости путевок. 

60%  профинансировало  предприятие, 10% доти-

ровалось за счёт профсоюзного бюджета. 

Круглый  год  заводчане  охотно  приобретают 

путевки  и  курсовки  в  санаторий-профилакторий 

«Нефтехимик»,  распределением  которых  занима-

ется профком. Наряду с дотациями завода, дела-

ющими этот отдых доступным по цене для любо-

го работника предприятия, для членов профсоюза 

предусмотрена  дотация  и  из  бюджета  организа-

ции. Общая сумма выплат профсоюза за путевки в 

профилакторий составила 403 тыс. тенге.

Профсоюзная  организация  уделяет  большое 

внимание  культурно-массовой  работе.  На  все  го-

сударственные  праздники  профком  организовы-

вал концертные программы. К 8 Марта все работ-

ницы  завода,  состоящие  в  профсоюзе,  получили 

подарки. 

Впервые  в  рамках  празднования 20-летия  Не-

зависимости  Казахстана  для  работников  завода 

и членов их семей была организована экскурсион-

ная поездка в Астану. Затраты профсоюза на это 

мероприятие составили 450 тыс. тенге.

Совместно с администрацией завода и при фи-

нансовой  поддержке  предприятия  профком  орга-

низовал новогодние утренники для детей работни-

ков  в  драмтеатре  им.  Чехова,  Казмуздрамтеатре 

им.  Аймаутова,  ДК  им.  Естая,  подростковые  дис-

котеки в КДЦ «Баянаул». На подарки к новогодним 

праздникам  для  каждого  члена  профсоюза  было 

потрачено 3 млн. 50 тыс. тенге.

По инициативе профкома в 2011 году продолжи-

ла свою деятельность заводская база отдыха на 

острове Рабочий. 

-  Выражаем  благодарность  генеральному  ди-

ректору  Данбай  Шухрату  Абдурашитовичу  и  ди-

ректору по соцсфере Имантаевой Алтын Мухаме-

дьяровне, которые, несмотря на высокие затраты 

содержания базы отдыха, пошли нам навстречу, в 

результате чего более 4 тысяч работников и чле-

нов их семей смогли провести выходные на приро-

де, - отметил в своем отчете Юрий Камкин. 

В 2012 году свою работу возобновил ВИА «Огни 

Иртыша». Профком сумел собрать коллектив, на 

работу был принят руководитель ансамбля - про-

фессиональный музыкант. 

Расходы  общественного  объединения  на  куль-

турно-массовую работу в целом составили 11 мил-

лионов 800 тыс. тенге.

Профсоюзный  комитет  оказывает  поддержку 

и  своим  ветеранам.  На  организацию  работы  Со-

вета ветеранов из профбюджета было выделено 

250  тыс.  тенге.  Кроме  того,  работники  профкома 

участвовали  в  проведении  Дня  пожилого  челове-

ка, организованного в ресторане «Дастархан» для 

500 ветеранов производства. Средства на данное 

мероприятие выделил завод.

В 2011 г. при поддержке профкома на предпри-

ятии создан Совет ветеранов Афганистана и Чер-

нобыля,  объединивший 19 человек.  Проводятся 

совместные  мероприятия,  оказывается  помощь 

ветеранам.

Особое  внимание  на  АО  «ПНХЗ»  оказывается 

развитию спорта. В этом большая заслуга админи-

страции предприятия во главе с генеральным ди-

ректором.  Завод  выделяет  большие  средства  на 

проведение  ежегодной  внутрипроизводственной 

спартакиады.  Не  остается  в  стороне  и  профком, 

который  берет  на  себя  организационную  часть 

мероприятий,  тренировочного  процесса,  аренду 

спортивных залов и судейство состязаний.

В 2011 году продолжились выступления завод-

ских  команд  в  городских  и  областных  соревнова-

ниях,  где  нефтепереработчики  традиционно  за-

нимают  призовые  места.  Впервые  в  прошедшем 

году  команда  завода  принимала  участие  в  со-

ревнованиях  среди  трудовых  коллективов  АО 

«КазМунайГаз»,  где  заняла  первое  место  практи-

чески во всех заявленных видах спорта. 

Общая  сумма  затрат  на  спортивные  нужды  в 

2011  из  бюджета  профсоюза  составила 4 млн. 

тенге.


По итогам работы профсоюза за минувший год 

проведено награждение профсоюзных активистов 

предприятия  и  спортсменов,  внесших  существен-

ный вклад в развитие спорта на нашем предприя-

тии. На это было потрачено 430 тыс. тенге.

В  отчетном  году  продолжалась  работа  по  ока-

занию помощи подшефному детскому дому в селе 

Песчаное. 

-  Большое  спасибо  работникам  завода,  горячо 

откликнувшимся  на  предложение  профкома  со-

брать  средства  для  помощи  детям.  В 2011 году 

сумма,  добровольно  собранная  заводчанами,  со-

ставила 1 млн. тенге, - отметил Юрий Камкин. - На 

эти средства каждому ребенку была предоставле-

на  возможность  приобрести  необходимые  това-

ры по своему вкусу, а остаток средств был потра-

чен  на  приобретение  компьютеров  и  оргтехники 

для детей. По просьбе администрации школы-ин-

терната  профком  вышел  к  руководству  завода  с 

предложением  оказать  помощь  в  поставке  кокса 

в  котельную  школы.  По  личному  распоряжению 

гендиректора и силами автоцеха в село Песчаное 

были направлены КАМАЗы, доставившие 50 тонн 

кокса.


- Говоря о планах на 2012 год, хочется отметить, 

что профком уже принял новое положение о дея-

тельности профсоюза, в которое внесены измене-

ния по повышению различных выплат из средств 

профсоюза.  Все  цеха  получили  копии.  Надеем-

ся  на  тесное  сотрудничество  с  администрацией 

предприятия на благо работников завода, на ста-

бильную работу предприятия и стабильный, силь-

ный профсоюз, - подвел итог своему выступлению 

председатель профсоюзного комитета.

Отчет-2011

Отчет-2011

 

ÎÂÅÐÒÀÉÌ

ÎÂÅÐÒÀÉÌ

Îòëè÷íûì ïîäàðêîì ê 8 Ìàðòà äëÿ ìèëûõ 

äàì, óøåäøèõ íà çàñëóæåííûé îòäûõ ñ ïðåä-

ïðèÿòèÿ, ñòàëà âñòðå÷à, îðãàíèçîâàííàÿ âî 

âíîâü îòêðûòîì ïîñëå ðåìîíòà çäàíèè òåà-

òðà èì. À.Ï. ×åõîâà àäìèíèñòðàöèåé çàâîäà 

è ïðîôñîþçíûì êîìèòåòîì «Íåôòåïåðåðà-

áîò÷èê».


Ярким полднем 6 Марта нарядных и в припод-

нятом  настроении  женщин-ветеранов  встреча-

ли со сцены театра теплые поздравления с весен-

ним праздником директора по социальной сфере 

Алтын  Имантаевой  и  председателя  профсоюзно-

го комитета «Нефтепереработчик» Юрия Камкина. 

Пенсионерок ждали сюрпризы: денежное поощре-

ние  (по  пять  тысяч  тенге)  каждой  и  подготовлен-

ный артистами спектакль «Бумеранг».

Бывшие  заводчанки  искренне  радовались 

встрече друг с другом, от души смеялись над коми-

ческими  поворотами  пьесы  и  благодарили  пред-

приятие за устроенный праздник.

Анна Гронская

Спектакль в подарок

Спектакль в подарок

3 ìàðòà íà íîâîé óñîëüñêîé òðàññå ïðîøëè 

ãîðîäñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ëûæíûì ãîíêàì 

ñðåäè ïðîèçâîäñòâåííûõ êîëëåêòèâîâ ãîðîäà 

â ðàìêàõ 41 Ñïàðòàêèàäû.

К  сожалению,  в  этом  году  количество  участни-

ков гонок уменьшилось с пяти до трех. Участвова-

ли ПНХЗ, Алюминиевый завод и ТОО «Резон». Но 

приятно было то, что наша команда оказалась са-

мой  многочисленной (11 человек).  Зачет  был  по 

трем  лучшим  результатам  (у  мужчин  и  женщин). 

Дистанция гонок составила 3 км для мужчин и 2 км 

- для женщин. 

В итоге в общекомандном первенстве команда 

ПНХЗ заняла второе место, уступив ТОО «Резон», 

так как за это предприятие выступали спортсмены 

сборной области. А вот своего самого главного со-

перника –  Алюминиевый завод мы обошли. Сре-

ди тех, кто принес победу ПНХЗ, - Алексей Кирья-

нов и Максим Потапов (цех №18), Иван Рондо (цех 

№12), Артем Жуков (цех №9), Николай Басалаев 

(цех №3), Юрий Ярополов (цех №1), Ахметов Рус-

лан (цех №36), Марина Небесская (цех №13), Еле-

на Молчанова и Анастасия Дель (цех №12), Ната-

лья Берсенева (цех №68).

4 марта в Зеленой роще стартовали и финиши-

Ïîñëåäíèé äåíü çèìû çàâîäñêèå ïîæàð-

íûå ïðîâîäèëè äîñòîéíî. Íà ôóòáîëüíîì 

ïîëå ñîñòîÿëèñü âíóòðèöåõîâûå ñîðåâíîâà-

íèÿ ïî çèìíåìó ìèíè-ôóòáîëó ñðåäè äåæóð-

íûõ ñìåí îòðÿäà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 

(ÎÏÁ) öåõà 18.

Каждый  из  восьми  караулов  (СПЧ-7  и  СПЧ-8) 

предоставил на состязание по одной команде. В 

результате напряженной игры по олимпийской си-

стеме  «на  вылет»  победителем  была  признана 

команда третьей смены СПЧ-7. Второе место до-

сталось футболистам 2-ой смены СПЧ-7, а третье 

место заняли игроки четвертой смены СПЧ-8.

Зимний футбол известен свой сложностью и не-

предсказуемостью. Зачастую именно в такой игре 

любая стратегия корректируется до неузнаваемо-

сти погодными условиями и скользким снежно-ле-

довым покрытием поля. И в этом случае главным 

победоносным  фактором  становится  умение  бы-

стро реагировать и, соответственно, молниеносно 

принимать решение. А это именно те качества, ко-

торые  являются  основополагающими  в  профес-

сии пожарного. 

Наталья Павлова,

фото Рифхата Фатихова

Мини-футбол по-зимнему

Мини-футбол по-зимнемуН

НЕФТЕЕФТЕ

ппереработчик

ереработчик

20 ìàðòà

20 ìàðòà 2012 

 2012 ãîäà

ãîäà

Свидетельство о постановке на учет средства  массовой информа-

ции №6845-Г от 08.02.06 г. 

Выдано Комитетом информации и архивов Министерства культуры 

и информации Республики Казахстан.

Наш адрес:  г. Павлодар, 

АО «Павлодарский нефтехимический завод».

Телефоны редакции:  39-61-33, 61-33. 

Е-mail: news@pnhz.kz. 

Электронная версия газеты: www. pnhz.kz

Газета находится в собственности АО «ПНХЗ». 

Выходит 2 раза в месяц. Объем 1 п.л. Тираж 1500  экз. Заказ №528. 

Газета набрана и сверстана в цехе №28 АО «ПНХЗ». 

Отпечатана в типографии ТОО «Дом Печати», ул. Ленина, 143.

Редактор газеты 

   Анна ГронскаяКорреспондент 

   Наталья ПавловаДизайн, верстка 

   Ольга КозюраБлагодарим  руководство  и  коллектив  за-

вода за моральную и материальную помощь в 

организации похорон мужа и отца – Малюти-

на Валерия Васильевича.

семья Малютиных

Лыжню!

Лыжню!


ровали лыжные гонки внутризаводской Спартакиа-

ды. Эти соревнования собрали более 100 человек 

- заводчан и работников партнерских предприятий. 

А это намного больше, чем в прошлом году.

Хорошо  поработали  организаторы  мероприя-

тия и судейская бригада в составе 15 человек: ор-

ганизатору по культуре и спорту Бахыт Жапаровой 

активно  помогали  работники  легкоатлетическо-

го клуба под руководством главного судьи Сергея 

Бутина. Благодаря этому гонки провели очень опе-

ративно,  предусмотрели  удобный  небольшой  ко-

ридор между стартом и финишем и четкую расста-

новку участников на стартовой площадке, а через 

полчаса после финиша последнего участника был 

готов протокол и вывешены результаты гонок.

В общекомандном первенстве на I месте – цех 

№18, на II – цех №1, на III – цех №4. В личных заче-

тах среди мужчин первенство за Алексеем Кирья-

новым, вторым пришел Максим Потапов, третьим 

стал Александр Пруд (цех №18). Женская гонка за-

кончилась такими результатами: I место за Мари-

ной  Небесской  (цех  №13), II – Елена  Молчанова 

(цех №12), III - Наталья Берсенева. 

На стороне участников и болельщиков была чу-

десная  теплая  и  солнечная  погода  и  бодрый  на-

строй.  А  послефинишное  чаепитие  с  пирожками, 

булочками и конфетами превратило гонки в неза-

бываемый спортивно-семейный праздник.

Анна Гронская

Приглашаем вас 

на празднование Наурыза!

22 марта в 12.30 на площади 

перед Городским дворцом 

культуры им. Естая вас ждут:

- юрточный городок АО «ПНХЗ» и Вос-

точного филиала АО «КазТрансОйл»;

-  развлекательная  программа  «Қош 

келдің, Наурыз!»

-  выступление  звезд  казахстанской 

эстрады;

-  зрелищные  соревнования  по  гире-

вому  спорту,  армрестлингу  и  борьбе 

«Қазақша күрес»;

-  игровая  программа  на  детской  пло-

щадке;

- угощения национальными блюдами.

Играй, баян, звени, домбра!

Желаем счастья и добра,

Чтобы мечты у всех сбылись –

Здравствуй, праздник Наурыз!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÀÂÎÄ×ÀÍÅ!

Оргкомитет

Каталог: upload -> iblock
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Француз тілі»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Дүние жүзі тарихы»
iblock -> Ахметов А., Ахметова Г
iblock -> С. Торайгырова Ақпараттық-библиографиялық бөлім Информационно-библиографический отдел
iblock -> Вопросы к экзамену по дисциплине «Уголовное право» Понятие, предмет, метод, система, задачи уголовного права
iblock -> Званий… Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить емкий и меткий наш
iblock -> ЖӨніндегі нұСҚаулық Мультимедиялық usb акустикалық жүйеci 0 sven 120 sven 150
iblock -> Исследование» научные доклады «Білім беру саясаты, тәжірибе және зерттеу»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Математика»
iblock -> Баяу, әндете. Медленно и певуче


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет