2015 жыл, сәрсенбіжүктеу 6.71 Mb.
Pdf просмотр
бет7/9
Дата01.01.2017
өлшемі6.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

     КТК

06.00 Открытие веща-

ния. Қр ӘНҰрАНы

06.05 Мультфильмдер

06.15 ЖАңАлыҚТАр 

(повтор) 

06.40 “Япыр-ай” 

таңғы ойын-сауық 

бағдарлама

07.30 “АлАң БОлМА, 

ЖАНыМ!” түрiк теле-

хикаясы


08.45 “МҰзДАН СУыҚ, 

ОТТАН ыСТыҚ” үнді 

телехикаясы (повтор)

09.35 “ОңАЙ ОлЖА!” 

(повтор)

10.10 “СТАрШАЯ 

ДОЧЬ”, мелодрама 

(повтор) 

12.00 НОвОСТИ 

(повтор вечернего вы-

пуска)

12.40 “ДИАГНОз” (по-втор)

13.10 “ПрАКТИКА” (20 

серия). Многосерийная 

мелодрама. Эльдар 

лебедев, Ксения 

лаврова-Глинка. ПрЕ-

МЬЕрА.

14.10 “СЕМЕЙНыЕ ДрАМы”. Докумен-

тальное реалити

15.10 “лЕСНИК”, 

остросюжетный детек-

тив (повтор) 

17.00 “МАХАББАТ 

МҰңы” үнді телехика-

ясы (370, 371 серии) 

ТҰСАУКЕСЕр!

17.50 “МҰзДАН СУыҚ, 

ОТТАН ыСТыҚ ” үнді 

телехикаясы (240, 

241 с., субт.на рус.яз.) 

ТҰСАУКЕСЕр!

18.45 “ЖАНҚИЯр ПАТ-

ШАЙыМ” қытай  теле-

хикаясы (13 с., субт.на 

рус.яз.) ТҰСАУКЕСЕр!

19.45 “ЖАңА ӘзIл – 

ЖАңА ӘН 2015” (фраг-

мент)

20.30 ЖАңАлыҚТАр21.00 вЕЧЕрНИЕ 

НОвОСТИ


21.40 “ЧЕрНыЙ КвА-

ДрАТ”


22.15 “СТАрШАЯ 

ДОЧЬ”, мелодрама (5 

и 6 серии). Галина Бе-

ляева, Андрей Ильин, 

Ян Цапник. ПрЕМЬЕ-

рА.


00.05 “лЕСНИК” (5-6 

серии). Остросюжет-

ный детектив. Олег 

Штефанко, Алексей 

Булдаков, Анна Боль-

шова


01.45 “АлАң БОлМА, 

ЖАНыМ!” түрiк теле-

хикаясы (повтор)

02.45 ЖАңАлыҚТАр 

(повтор) 

03.10 “Япыр-ай” (по-

втор)

04.00-04.25 “вАУ” деректi хикая 

 

   ЕвРаЗия

6:00 «ҚҰрБылАр» 

телехикаясы  

6:45 рОЖДЕСТвО 

ХрИСТОвО. ТрАНС-

лЯЦИЯ БОГОСлУ-

ЖЕНИЯ Из ХрАМА 

ХрИСТА СПАСИТЕ-

лЯ   


8:45 «рОЖДЕСТвЕН-

СКИЕ БЕСЕДы»   

9:00 Премьера. 

«вИФлЕЕМ. ГОрОД 

ИИСУСА»  

10:00 Аглая Шилов-

ская, Константин 

Крюков, Екатерина 

васильева в много-

серийном фильме 

«лЕКАрСТвО ДлЯ 

БАБУШКИ» 

13:10 «П@УТINA»   

13:35 «КАрАОКЕ 

ТАКСИ». Новогодний 

выпуск (каз)  

14:05 «20 лЕТ в 

ПУТИ». КОНЦЕрТ 

СТАСА МИХАЙлОвА 

16:30 Нарисованное 

кино. Премьера. 

«НАША МАША И 

вОлШЕБНыЙ ОрЕХ»

17:50 Ольга Дроздо-

ва, Дмитрий Певцов 

в многосерийном 

фильме «АНГЕл в 

СЕрДЦЕ» 


21:40 Евгений Цыга-

нов, Анна Чиповская, 

виктория Исакова, 

Михаил Ефремов в 

многосерийном филь-

ме «ОТТЕПЕлЬ»   

23:30 Многосерийный 

фильм «лЮБОвЬ в 

БОлЬШОМ ГОрОДЕ 

3»   


1:05 Мировое кино. 

«лЮДИ ИКС. НАЧА-

лО. рОССОМАХА» 

2:45 «КАрАОКЕ 

ТАКСИ». Новогодний 

выпуск (каз)  

3:10 «ҚҰрБылАр» 

телехикаясы  

До 4:00 

 

7:00 Ән шашу7:05 Новости «20:30»

7:35 Жаңалықтар

8:05 Комедийный 

сериал «Кто в доме 

хозяин?» 

8:30 Программа 

«Такси»

9:00 «Шипагер» кәріс телехикаясы

10:00 Жаңалықтар

10:10 «Шипагер» 

кәріс телехикаясының 

жалғасы

10:30 Турецкий сери-ал «История одной 

любви»


11:30 «Қыз ғұмыры» 

үнді телехикаясы

13:00 Жаңалықтар

13:10 «Сырласу» 

ток-шоу

14:00 Новости 14:10 Сериал «лан-

дыш серебристый»

15:15 «Өгей өмір» 

кәріс телехикаясы

16:35 «Kaznet» 

ғаламтор шолу

17:00 «Такси» 

бағдарламасы

17:30 «Махаббат 

хикаясы» түрік теле-

хикаясы

18:30 «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы

20:00 Жаңалықтар

20:30 Новости 

«20:30»


21:00 Сериал «лан-

дыш серебристый»

22:00 «Өгей өмір» 

кәріс телехикаясы

23:15 «Махаббат 

хикаясы» түрік теле-

хикаясы

0:15 Программа «ре-портер представляет»

0:35 Жаңалықтар

1:05 Новости «20:30»

1:35 «Шипагер» теле-

хикаясы

СӘРСЕНБі

14  

Қаңтар

11 қаңтардан                

бастап «ҚазаҚстан 

дауысының» 

жеңімпазын 

көрермендер 

анықтайды

Естеріңізде  болса,  алғаш  болып 

сахнаға  көтерілген  Ернұр  қабылдаев 

пен  Нұрсұлтан  Есенқұлдың  үздігін 

таңдау мадинаға қиын болды. Кеңесшісі 

Гауһардың көмегімен тәлімгер Ернұрды 

жобада қалдырды. Сондай-ақ, мадинаның 

тобындағы екінші жұп Азамат Жұмағалиев 

пен Сана мұқанованың арасынан Сана 

үздік шықты.

Ал  тәлімгер  Нұрланның  тобынан 

Әділхан  макин  мен  Нұрман  Ары-

станов,  Ербота  Ұзақбаев  пен  Дәстүр                              

Асылхан өнер көрсетті. Былтыр алғашқы 

маусымдағы үміткер Әділхан макин бұл 

жолы тағы да сүрінді. Ал қарсыласынан 

жеңілген  Дәстүр  Асылханды  Алмас 

Кішкенбаев өз тобына қосып алды.

медеу  Арынбаевтың  тобынан                        

Жандос  райымбеков  пен  Фариза                             

Жоламанова  келесі  кезеңге  өтті.  Ал 

олардың қарсыластары Сағын Түсіпов пен 

зарина Әмірханованың жолы болмады.

Алмас  Кішкенбаевтың  тобынан  бір 

ғана жұп - Әсем махамбетова мен Айнұр 

Әбдиева  өнер  көрсетті.  Нәтижесінде                 

Алмас Айнұр Әбдиеваға сенім артты.

«қазақстан  дауысының»  екінші 

кезеңі  үміткерлердің  бағын  сынап, 

тәлімгерлердің  жүйкесін  жұқартты. 

Олар  «Көрмей  тыңдау»  кезеңінде 

таңдаған әншілерін өз қалауымен жоба-

дан шығарып жатыр – шарт солай. Себебі, 

тек таңдаулылар ғана ақтық сынға жол 

тартады.

Ұйымдастырушылардың  берген 

мәліметіне сәйкес, көршілес Өзбекстаннан 

келген  жас  әнші  Шахло  Ахметова                    

Александр зацепиннің «Ищу тебя» әнін 

Абылай Әбдірайымовпен бірге орындап 

шықты.  медеу  Арынбаевтың  жасаған 

таңдауына  сәйкес,  Шахло  «Шайқас» 

кезеңінен аман-есен өтіп, соңғы 3-кезеңге 

жолдама алды.

Бұл  жоба The Voice  of  Holland  (Ни-

дерланды) немесе «Голос» түпнұсқалық 

форматының  қазақстандық  нұсқасы 

2013  жылдың  жазында  баст а л-

ды.  «қазақстан  Дауысы»  жобасының 

алғашқы  маусымының  жеңімпазы  – 

қостанай облысының тумасы 27 жастағы                                                                                          

Шахаризат  Сейдахмет.  Орындаушының 

тәлімгері  –  Нұрлан  Албан.  Байқау 

жеңімпазы әлемге әйгілі «Universal» дыбыс 

жазу студиясымен бір жылға келісімшартқа 

отыру мүмкіндіне қол жеткізіп, 5 миллион 

теңге қаржылай сыйақыға ие болды.

«қазақстан Дауысы» 3 кезеңнен тұрады. 

Бірінші кезең – барлық қатысушыларды 

тыңдау арқылы әділқазылардың әрқайсысы 

төрт топ құрады. Екінші кезеңде әртүрлі 

топтардың  мүшелерінен  құралған 

жұптық сайыс өткізіледі. Үшінші кезеңде 

жеңімпаздарды  халық  SMS-дауыс  беру 

арқылы анықтайтын болады. 

g

   «Шайқас» кезеңі шарықтау шегіне жетіп қалды. Алдағы 

жексенбіде «Қазақстан» телеарна-

сында кезеңнің соңғы саны эфирге 

шығады.


6:55 Әнұран

7:00 Мемлекеттік уақыт 

қызметі: дәлме-дәл 

уақыт. 


7:00 «ТАңШОлПАН». 

Таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарлама (8:00; 9:30 

ЖАңАлыҚТАр)                                                                                                       

10:00 «Қара шаңырақ». 

Телехикая. 74-бөлім 

(«Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2014 ж.) (с 

субтитрами)

10:55 «Айтуға оңай...»

11:40 «Тағдыр». 

Телехикая. 8-бөлім 

(«Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2012 ж.) (с 

субтитрами)

12:30 ЖАңАлыҚТАр

12:45 «Агробизнес»  (с 

субтитрами)

13:05 «Сіз не дейсіз?» 

13:35 «Жан жылуы». 

14:00 «Журналистік 

зерттеу»


14:20 «Әли мен Айя». 

Мультфильм

14:30 Мультфильм 

14:55 «БІлГІШТЕр». 

Мультхикая. 7-8 

бөлімдері (ресей, 2010-

2012 жж.)

15:05 «ӘЙЕл БАҚыТы». 

Ток-шоу. Тікелей эфир 

16:10 «Келін». Телехи-

кая. 1220,1221-бөлімдері 

(Үндістан, 2008 ж.) (с 

субтитрами)

17:00 «Ұлт мақтанышы». 

Деректі фильм 

17:30 ЖАңАлыҚТАр

17:50 «ӨзЕКЖАрДы»

18:10 «Ұлытау - елдік ба-

стауы». Деректі фильм 

(«Қазақфильм», 2014 ж.)

18:40 «Поэзия әлемі» 

19:10 «ЖУрНАлИСТІК 

зЕрТТЕУ» 

19:35 «Еңбек түбі - бе-

реке» 

19:40 «ТАҒДыр». Телехикая. 9-бөлім 

(«Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2012 ж.) (с 

субтитрами)

20:30 ЖАңАлыҚТАр

21:05 «АЙТУҒА ОңАЙ...» 

21:50 ТҰСАУКЕСЕр! 

«ҚАрА ШАңырАҚ». 

Телехикая. 75-бөлім 

(«Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2014 ж.) (с 

субтитрами)

22:40 ТҰСАУКЕСЕр! 

«КЕлІН». Телехикая. 

1222, 1223-бөлімдері 

(Үндістан, 2008 ж.) (с 

субтитрами)

23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 

НҰрлАН ҚОЯНБАЕв» 

0:00 ЖАңАлыҚТАр

0:35 «Өзекжарды»

0:55 «Қылмыс пен 

жаза». 

1:20 «Еңбек түбі - бе-реке» 

1:25 «Ұлт мақтанышы». 

Деректі фильм

1:55 «Мәлім де беймәлім 

Қазақстан» 

2:25 «Түнгі студияда 

Нұрлан Қоянбаев» 

3:00 ЖАңАлыҚТАр

3:30 «Журналистік 

зерттеу»


3:50 Әнұран

         ХаБаР

7:00 Қр әнұраны

7:02 «Айтұмар»

8:00 «Жаңа күн» таңғы 

ақпаратты-сазды 

бағдарламасы -Утренняя 

информационно-развле-

кательная программа

10:00 Таңғы жаңалықтар

10:15 Телесериал. 

«След»

11:00 Утренний выпуск новостей 

11:15 Документальный 

сериал «Танцующая 

планета»


11:45 «Бажалар» Теле-

хикаясы 


12:15 «Сәтті сауда»

12:45 «Экономкласс»

13:00 Түскі жаңалықтар

13:15 Документальная 

драма. «Страх в твоем 

доме»    

14:00 Телесериал. «Жен-

ский доктор - 2»

15:00 Дневной выпуск 

новостей


15:15 «Әр үйдің сыры 

басқа». Деректі драма

15:50 «Сәтті сауда»

16:20 Мультсериал «ро-

ботым екеуіміз»

16:50 «Подари детям 

жизнь» 

17:00 Кешкі жаңалықтар17:15 «Көзқарас»

17:45 «Бизнес сыры» 

18:00 вечерний выпуск 

новостей


18:15 

«Пәленшеевтер» теле-

хикаясы

19:00 «Жекпе-жек»20:00 Қорытынды 

жаңалықтар

20:30 «Энергия буду-

щего» 


21:00 Итоговый выпуск 

новостей


21:30 «Бажалар» Теле-

хикаясы 


22:00 Премьера! Теле-

сериал «воля небес» 

23:00 «Біздің үй»

23:50 Телесериал. 

«След»

0:40 Қорытынды жаңалықтар

1:10 Итоговый выпуск 

новостей

1:40 «Әр үйдің сыры 

басқа». Деректі драма 

2:10 Жаңалықтар

3:00 Қр әнұраны

      


                        

ҚаЗаҚСТаН

ТаРаЗ

7.25  ӘНҰрАН. АңДАТПА  

7.30  «Қайырлы таң, 

Әулиеата!» 

9.30   ЖАНАлыҚТАр 

9.50  «НОвОСТИ»

10.10  ТЕлЕБлОКНОТ

10.15 «Сазды әуен» 

10.30 ТЕлЕМАрКЕТ

10.35 Хабар: «Первая 

студия» 

11.00 «Балаларға 

базарлық»

11.25 «Сөз маржан»

11.30 ТЕлЕБлОКНОТ

11.35 «Күй күмбірі»

11.45  Телехикая  «Мару-

ся . возвращение»

12.35 Деректі фильм

13.00 «ЖАңАлыҚТАр» 

13.10 «НОвОСТИ»  

13.20 «Балаларға 

базарлық»

13.45 «ТЕлЕБлОКНОТ»

13.50 ТЕлЕМАрКЕТ

13.55 «Әулиеата 

әуендері»

14.05 АңДАТПА

14.05 – 17.50 Техникалық 

үзіліс


17.50  АңДАТПА

17.55 Хабар: «Жаса , 

менің елім !»

18.10  Хабар: «Иман 

нұры» 

18.20  «ЖАңАлыҚТАр»18.35  «НОвОСТИ»     

18.50  «ТЕлЕМАрКЕТ»

19.00 «ТЕлЕБлОКНОТ»

19.05 «Сазды әуен»

19.15   Телехикая  «Ма-

руся . возвращение.»

20.00  «ЖАңАлыҚТАр»

20.20  «НОвОСТИ» 

20.40 ТЕлЕБлОКНОТ

20.45 «Күй  күмбірі»

20.55  Хабар: «Сіз не 

дейсіз ?»

21.30 ТЕлЕМАрКЕТ

21.40 ТЕлЕБлОКНОТ

21.45 «Әулиеата 

әуендері»

21.55  Көркем фильм

23.25 Т/с: «Титаник : 

кровь и сталь»

00.00  «ЖАңАлыҚТАр»

00.20  «НОвОСТИ» 

00.40 ТЕлЕБлОКНОТ

00.45  «Сазды әуен»

01.05 АңДАТПА. 

ӘНҰрАН  

01.10 Арнаның жабылуы

 

7 КаНал

06.00 «Қуырдақ»  

06.30 «Қара гүл» түрік 

телехикаясы

07.30 «Күнбастар»

08.00 «Айнаonline»

08.30 «Күнбастар»

09.00 «С новым домом!» 

10.00 «О самом глав-

ном» 


11.00 «Голодные игры»

12.00 «Қара гүл» түрік 

телехикаясы 

13.00 «Қыздар арасын-

да»

13.50 «7 NEWS»14.00 «Айнаonline»

15.00 т/с «Брак по за-

вещанию»

17.00 «СвиДЕТИли»

17.30 «Свекровь и не-

вестка»


18.00 «Қара гүл» түрік 

телехикаясы 

18.50 «Айнаonline»

19.30 «KZландия. Пере-

загрузка» 

20.00 «7 NEWS»

21.00 Премьера! Шоу 

«Человек-невидимка»

23.00 Профессиональ-

ный бокс 

00.00 ПрЕМЬЕрА! т/с 

«Ходячие мертвецы»

00.50 Шоу «Человек-не-

видимка»


02.00 «Аян»

03.00 Профессиональ-

ный бокс 

04.00«Айнаonline» 

04.30 «Қыздар арасын-

да» 


05.30 «Айнаonline» 

         31 КаНал

05.58  Қр ӘНҰрАНы

06.00  развлекательная 

программа «ризамын» 

(каз)

07.00  Индийский сери-ал «УӘДЕ БЕрЕМІН» (с 

русскими субтитрами) 

09:30  Алдараспан, Шан-

шар, Нысанакүнделігі 

(каз)

10:00  Сериал «ЧУДО» (повтор)

11:00  Георгий Дронов 

в сериале «ПлЯЖ» 

(повтор)


12:00  Мультсериалы 

(каз)


15:00  Сериал «9 ЖИз-

НЕЙ ХлОИ КИНГ»

16:00  Сериал «ЧУДО»

17:00  Сериал «80-е»

19:00 ПрЕМЬЕрА! Геор-

гий Дронов в сериале 

«ПлЯЖ»

20:00  Информбюро21:00  Индийский сери-

ал «УӘДЕ БЕрЕМІН» (с 

русскими субтитрами) 

23:30  Алдараспан, Шан-

шар, Нысанакүнделігі 

(каз)


01:00  КИНО «Плохая 

компания» (рус) 

03:00  Қазақша концерт 

     КТК

06.00 Открытие веща-

ния. Қр ӘНҰрАНы

06.05 Мультфильмдер

06.15 ЖАңАлыҚТАр 

(повтор) 

06.40 “Япыр-ай” таңғы 

ойын-сауық бағдарлама

07.30 “АлАң БОлМА, 

ЖАНыМ!” түрiк теле-

хикаясы

08.45 “МҰзДАН СУыҚ, ОТТАН ыСТыҚ” үнді 

телехикаясы (повтор)

09.35 “ЖАңА ӘзIл 

– ЖАңА ӘН 2015” (по-

втор)

10.10 “СТАрШАЯ ДОЧЬ”, мелодрама (по-

втор) 


12.00 НОвОСТИ (повтор 

вечернего выпуска)

12.40 “ЧЕрНыЙ КвА-

ДрАТ” (повтор)

13.10 “ПрАКТИКА” (21 

серия). Многосерийная 

мелодрама. Эльдар ле-

бедев, Ксения лаврова-

Глинка. ПрЕМЬЕрА.

14.10 “СЕМЕЙНыЕ ДрА-

Мы”. Документальное 

реалити


15.10 “лЕСНИК”, остро-

сюжетный детектив 

(повтор) 

17.00 “МАХАББАТ 

МҰңы” үнді телехика-

ясы (371, 372 се-

рии, субт.на рус.яз.) 

ТҰСАУКЕСЕр!

17.50 “МҰзДАН СУыҚ, 

ОТТАН ыСТыҚ ” үнді 

телехикаясы (242, 

243 с., субт.на рус.яз.) 

ТҰСАУКЕСЕр!

18.45 “ЖАНҚИЯр ПАТ-

ШАЙыМ” қытай  телехи-

каясы (14 с., субт.на рус.

яз.) ТҰСАУКЕСЕр!

19.45 “ЖАңА ӘзIл – 

ЖАңА ӘН 2015” (фраг-

мент)


20.30 ЖАңАлыҚТАр

21.00 вЕЧЕрНИЕ НО-

вОСТИ

21.40 “НАША ПрАвДА”22.35 “СТАрШАЯ 

ДОЧЬ”, мелодрама (7 и 

8 серии). Галина Беля-

ева, Андрей Ильин, Ян 

Цапник. ПрЕМЬЕрА.

00.25 “лЕСНИК” (7-8 

серии). Остросюжетный 

детектив. Олег Штефан-

ко, Алексей Булдаков, 

Анна Большова

02.00 “АлАң БОлМА, 

ЖАНыМ!” түрiк телехи-

каясы (повтор)

03.00 ЖАңАлыҚТАр 

(повтор) 

03.25 “Япыр-ай” (повтор)

04.00-04.25 “вАУ” 

деректi хикая    ЕвРаЗия

6:00 «ҚҰрБылАр» теле-

хикаясы  

6:50 ЖАңАлыҚТАр СУБ-

ТИТрлЕрМЕН  

7:00 Телеканал «ДО-

БрОЕ УТрО»    

11:00 Многосерийный 

фильм «ПОНЧИК лЮСЯ 

2». заключительная 

серия   

11:50 «МОДНыЙ ПрИ-

ГОвОр»  

12:40 «П@УТINA» (каз)     

13:05 «АШыҒыН 

АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУы      

13:50 Премьера. «МЕН-

ТОвСКИЕ вОЙНы 8». 

Многосерийный детектив    

15:30 «112»  

15:45 «СУДЕБНыЕ 

ИСТОрИИ»   

16:45 «ДАвАЙ ПОЖЕ-

НИМСЯ» 


18:00 ЖАңАлыҚТАр   

18:55 «СҮЙГЕН ЖАр». 

ҮНДІ ТЕлЕХИКАЯСы  

19:50 Премьера.  вла-

дислав Котлярский в 

детективе «КАрПОв. 

СЕзОН вТОрОЙ»   

21:00 «НОвОСТИ в 

21:00»  

21:40 Елена Шилова, 

Алексей Анищенко, Та-

тьяна Космачева, Игорь 

Бочкин в многосерийном 

фильме «СЕСТрА МОЯ 

лЮБОвЬ»  

22:30 «ПУСТЬ ГОвО-

рЯТ»

23:30 «ПАлАЧ». заклю-чительные серии      

1:25 «П@УТINA» (каз)     

1:45 «АШыҒыН 

АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУы      

2:25 «ҚҰрБылАр» теле-

хикаясы  

3:05 «СҮЙГЕН ЖАр». 

ҮНДІ ТЕлЕХИКАЯСы  

До 4:00 

 

7:00 Новости «20:30»7:30 Жаңалықтар

8:00 Комедийный 

сериал «Кто в доме 

хозяин?» 

8:30 «Такси» 

бағдарламасы

9:00 «Шипагер» кәріс 

телехикаясы

10:00 Жаңалықтар

10:10 «Шипагер» 

кәріс телехикаясының 

жалғасы


10:30 Турецкий сери-

ал «История одной 

любви»

11:30 «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы

13:00 Жаңалықтар

13:10 «Біз біргеміз» 

бағдарламасы

13:35 Арнайы жоба. Той 

жыры


14:00 Новости

14:10 Сериал «ландыш 

серебристый»

15:15 «Өгей өмір» кәріс 

телехикаясы

16:35 Обзор интернета 

«Kaznet» 

17:00 Программа 

«Такси»

17:30 «Махаббат хикая-сы» түрік телехикаясы

18:30 «Қыз ғұмыры» 

үнді телехикаясы

20:00 Жаңалықтар

20:30 Новости «20:30»

21:00 Сериал «ландыш 

серебристый»

22:00 «Өгей өмір» кәріс 

телехикаясы

23:15 «Махаббат хикая-

сы» түрік телехикаясы

0:15 Программа «Sky-

студия»

1:05 Жаңалықтар1:35 Новости «20:30»

2:05 «Шипагер» теле-

хикаясы

БЕйСЕНБі

15  

Қаңтар

Теледидардың 

кез-келген түріне 

КЕпілдіК. 

үйге барып жөндеу.  

Т.45-66-90,  87052255278.

владимир

ЖӨНДЕУ

Қайрат нұртас 

саясатқа бет бұрмақшы

g

  Қазақстан эстрадасының танымал әншісі Қайрат Нұртас 

лада.kz тілшілеріне берген 

сұхбатында өзінің алдағы уақытта 

саясатқа кетуді жоспарлап 

жүргенін айтты. Сондай-ақ, ол 

Бибігүл Төлегенованың сынына                        

байланысты да пікірін білдірді.

 Белгілі әншінің айтуынша, оны Шымкенттегі 

концерттерге  жиі  шақырады  екен.  Ал  соңғы 

кездегі экономикалық дағдарыс қайрат Нұртастың 

кәсібіне еш әсер етпеген.

«мен әр концерттен қанша теңге алатынымды 

өзім білмеймін. Өйткені, коммерциялық жағына 

жауап бермеймін. маған мұнда бару керек деп 

нұсқау келеді, мен сол жерге барып ән айтамын. 

қалғаны  менің  жұмысым  емес.  Ал,  әлемдегі 

дағдарыс, мұнай бағасының арзандап кетуі менің 

концерттеріме еш кері әсерін тигізген жоқ. Бұрын 

қандай болса, қазір де дәл сол күйінде», — дейді 

әнші тілшілерге берген сұхбатында.

қайраттың сөзіне қарағанда ол үшін шешімнің 

көпшілігін анасы қабылдайды екен. Ал болашақта 

әнші өзін саясаттан көргісі келеді.

«Ән айтып жатырмын, менің атыммен аталатын 

киімдер  желісі  бар,  киноға  түсіп  көрдім.  Енді 

болашақта өзімді саясаттан көргім келеді»,-дейді 

әнші. Ол сондай-ақ, Бибігүл Төлегенованың айтқан 

сынына қатысты да өз ойын білдірді.

«мен  ол  үшін  тіпті  қуандым,  демек  сондай 

үлкен адам қайрат Нұртасты тыңдайды. Иә, өнер 

болған соң әркімнің өз пікірі бар. мен Бибігүл 

апамды сол үшін жек көріп кеткен жоқпын. Ол мен 

үшін анамдай адам. Оны құрметтеймін», — деді 

қайрат Нұртас.дЖеннифер 

Энистон сүйіктісіне 

шоколад фабрикасын 

сыйлады

g

  Голливуд актрисасы               Дженнифер Энистон ғашығы 

Джастин Теруге жаңа жылдық 

сыйлық жасады. Әйгілі актриса 

сүйіктісіне өзінің жекеменшік 

шоколад фабрикасын сыйлады. 

 Джастин Теру қалыңдығының жасаған 

жаңа жылдық сыйлығын қуана-қуана қабыл 

алды. Айта кетейік, аталған кәсіпорын АқШ-

тың Гавайи аралында орналасқан. Гавайи 

аралы  қос  ғашық  үшін  ең  маңызды  жер 

болып саналады. Себебі олардың алғашқы 

кездесуі осында өткен. Екеуінің ең алғашқы 

таныстықтары  кейін  үлкен  махаббатқа 

ұласты.


Tv апТа

14

//    «ЖАМБыл - ТАрАз»  //  №1 (1236), 7 ҚАңТАр 2015 Жыл   //Tv апТа

15

//    «ЖАМБыл - ТАрАз»  //  №1 (1236), 7  ҚАңТАр 2015 Жыл   //6:55 Әнұран

7:00 Мемлекеттік уақыт 

қызметі: дәлме-дәл уақыт. 

7:00 «ТАңШОлПАН». 

Таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарлама (8:00; 9:30 

ЖАңАлыҚТАр)                                                              

10:00 «Қара шаңырақ». 

Телехикая. 75-бөлім 

(«Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2014 ж.) (с 

субтитрами)

10:55 «Айтуға оңай...» 

11:40 «Тағдыр». Телехи-

кая. 9-бөлім («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2012 

ж.) (с субтитрами)

12:30 ЖАңАлыҚТАр

12:45 «МЕНІң 

ҚАзАҚСТАНыМ»

13:15 «Көкпар» Ұлттық 

ойын


14:00 «Журналистік 

зерттеу»


14:20 «Әли мен Айя». 

Мультфильм

14:30 Мультфильм

14:55 «БІлГІШТЕр». 

Мультхикая. 9-10 

бөлімдері (ресей, 2010-

2012 жж.)

15:05 «ӘЙЕл БАҚыТы». 

Ток-шоу. Тікелей эфир 

16:10 «Келін». Телехикая. 

1222,1223- бөлімдері 

(Үндістан, 2008 ж.) (с 

субтитрами)

17:00 «ЖАН ЖылУы» 

17:25 «Еңбек түбі - бе-

реке» 


17:30 ЖАңАлыҚТАр

17:50 «ӨзЕКЖАрДы»

18:10 «Ұлы дала дүбірі». 

Деректі фильм 

18:35 «Ғасырлар үні» 

19:10 «Иман айнасы» 

19:35 «Еңбек түбі - бе-

реке» 


19:40 «ТАҒДыр». 

Телехикая. 10-бөлім 

(«Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2012 ж.) (с 

субтитрами)

20:30 ЖАңАлыҚТАр

21:05 «АЙТУҒА ОңАЙ...»

21:50 «ШыН 

ЖҮрЕКТЕН!». реалити 

шоу 


22:40 ТҰСАУКЕСЕр! 

«КЕлІН». Телехикая. 

1224, 1225- бөлімдері 

(Үндістан, 2008 ж.) (с 

субтитрами)

23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 

НҰрлАН ҚОЯНБАЕв» 

0:00 ЖАңАлыҚТАр

0:35 «Өзекжарды»

0:55 Асанәлі Әшімов, 

Наталия  Арынба-

сарова «Транссібір 

экспресі» драмасында 

(«Қазақфильм», 1977 

ж.) режиссері: Эльдар 

Уразбаев


2:30 «Түнгі студияда 

Нұрлан Қоянбаев»

3:00 ЖАңАлыҚТАр

3:30 «Ұлы дала дүбірі». 

Деректі фильм 

3:55 ӘнұранКаталог: images -> PDF-kaz
PDF-kaz -> Ерлер денсаулығы елеусіз қалмауы тиіс
PDF-kaz -> №9 (1244) 3 наурыз 2015 жыл, сейсенбі „ «Адамдықты айт, ерлікті айт, батырлықты айт, Ел бірлігін сақтаған татулықты айт!»
PDF-kaz -> «Жасыл белдеулер» қанат жайып келеді
PDF-kaz -> Конференцияда талқылады басқосуда облыс әкімінің орынбасары Ерқанат манжуов ашып, жүргізіп отырды. Ол ағымдағы жыл аймақта өтетін қазақ
PDF-kaz -> Құрметті тұтынушылар!
PDF-kaz -> Бақытты, Базарлы Балалық! №22 (1257)
PDF-kaz -> №1 (1341) 5 қаңтар 2017 жыл, бейсенбі „ Жаңа жыл мерекесінде облыс әкімі Кәрім Көкірекбаев жүзуден ҚР халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Рио-де-Жанейро қаласында өткен XV жазғы Паралимпиада ойындарының жеңімпазы Зульфия Габидуллинаның арманын
PDF-kaz -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> 2 бет. Тарихыңды таны
PDF-kaz -> Құрметті тараздықтар!


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет