2016 жыл, сәрсенбіжүктеу 6.18 Mb.
Pdf просмотр
бет10/13
Дата20.02.2017
өлшемі6.18 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

қАЗАқСТАН

ТАРАЗ

7:25 Әнұран

7:30 ҚаЙырлы 

ТаҢ,ӘулИЕаТа!  Таңғы 

ақпаратты-сазды бағдарлама  

9:30 ҚОрыТыНДы 

ЖаҢалыҚТар

9:50 ИТОГОВыЕ НОВОсТИ

10:10 «сазды әуен»

10:25 ТЕлЕблОКНОТ

10:30 ТЕлЕмарКЕТ

10:35 Хабар: «Жаса, менің елім!»

10:50 Хабар: «Иман нұры»

11:00 балаларҒа базарлыҚ /

балапан арнасынан/

11:25 ТЕлЕблОКНОТ

11:30 ТЕлЕмарКЕТ

11:35 «Күй күмбірі»

11:45 ТЕлЕХИКаЯ 

12:35 ДЕрЕКТІ ФИлЬм 

13:00 ТҮсКІ ЖаҢалыҚТар. 

Тікелей эфир 

13:10 ДНЕВНыЕ НОВОсТИ. 

Прямой эфир

13:20 балаларҒа базарлыҚ /

балапан арнасынан/

13:45 ТЕлЕблОКНОТ

13:50 ТЕлЕмарКЕТ

13:55 «Әулиеата әуендері»

14:05 аҢДаТПа

14:05-17.50 Техникалық үзіліс 

17:50 аҢДаТПа

17:55 Хабар: «бІрІНШІ сТу-

ДИЯ» /тікелей эфир/

18:20 КЕШКІ ЖаҢалыҚТар. 

Тікелей эфир 

18:35 ВЕЧЕрНИЕ НОВОсТИ. 

Прямой эфир 

18:50 ТЕлЕмарКЕТ

18:55 ТЕлЕблОКНОТ

19:00 «сазды әуен»

19:15 ТЕлЕХИКаЯ 

20:00 ҚОрыТыНДы 

ЖаҢалыҚТар. Тікелей эфир 

20:20 ИТОГОВыЕ НОВОсТИ. 

Прямой эфир

20:40 ТЕлЕблОКНОТ

20:45 «Күй күмбірі»

20:55 Хабар: «Ұлт саулығы» 

21:15 Хабар: «Ел мерейі»

21:25 сӨз марЖаН /ұлттық 

мақал-мәтелдер/

21.30 ТЕлЕмарКЕТ

21:40 ТЕлЕблОКНОТ

21:45 «Күй күмбірі»

21:55 Көркем фильм

23:25 ТЕлЕХИКаЯ

0:00 ҚОрыТыНДы 

ЖаҢалыҚТар

0:20 ИТОГОВыЕ НОВОсТИ

0:40 ТЕлЕблОКНОТ

0:45 «сазды әуен»

1:05 аҢДаТПа , ӘНҰраН

1:10 арнаның жабылуы7 канал

06.00 Т/п «Қыздар арасында»

06.40 Т/с «Нәпсі мен намыс»

07.30 Т/с «Қарагүл»

08.30 Т/п «саламатты 

Қазақстан»

09.00 Т/п «мой папа круче»

10.00 Т/п «смеяться разреша-

ется»

12.00 Т/п «Әп,бәрекелде!»12.30 «Жан сырым»

13.10 Т/с «1001 түн»

15.00 Т/п «мои прекрасные»

16.00 Т/с «биение сердца»

17.00 Т/п «Измайловский парк»

19.00 «Келесі кім?»

19.30 «Шай ішейк»

20.25 Т/с «1001 түн»

22.00 Т/п «Вечерний Киев»

23.00 Х/ф «брат-2

01.10 Шоу «Stand Up»

02.00 «Выжить любой ценой»

02.45 «айнаonline»

03.00 Т/с «арам ақша. адал 

махаббат»

04.00 Т/п «ТОЙlike»

05.00 «Женіп көр!» 

 

       КТК

06.00 Открытие вещания. Қр 

ӘНҰраНы

06.05 мультфильмдер 06.20 “ҚараДаЙы” түрiк теле-

хикаясы


07.25 “алаҢ бОлма, ЖаНым” 

түрiк телехикаясы

08.30 ЖаҢалыҚТар (повтор)

09.00 “ФаТмаГҮлДІҢ ЖазыҒы 

НЕ?” түрiк телехикаясы (повтор)

10.00 “ЧуЖОЙ” остросюжетная 

драма (фильм 5, 3-4 серии, 

повтор)  

12.00 НОВОсТИ (повтор вечер-

него выпуска)

12.40 “НаШа ПраВДа” (повтор)

13.40 “ЖЕНЩИНы На ГраНИ” 

(21-22 серии) детективная мело-

драма с участием анастасии за-

воротнюк, александра бухарова, 

Галины Польских

15.20 “барыШНЯ – КрЕ-

сТЬЯНКа - 3”. Документальное 

реалити. Премьера! 

16.30 “ТаҒДырмЕН ТарТыс ” 

үнді телехикаясы (392-393 с.). 

Тұсаукесер! с субтитрами на 

русском языке

17.30 “маХаббаТ мҰҢы” 

үнді телехикаясы (807-808 с.).  

Тұсаукесер!

18.30 “маХаббаТТа ШЕК бар 

ма?” үнді телехикаясы. (326-327 

с.)  Тұсаукесер! с субтитрами на 

русском языке.

19.30 “ФаТмаГҮлДІҢ ЖазыҒы 

НЕ?” түрiк телехикаясы. с субти-

трами на русском языке.

20.30 ЖаҢалыҚТар

21.00 ВЕЧЕрНИЕ НОВОсТИ

21.40 “НаШа ПраВДа” – Три 

орешка для золушки

22.45 “НЕПуТЕВаЯ НЕВЕсТ-

Ка” (1-4 серии), мелодрама. В 

ролях: Юлия майборода, Никита 

зверев   

02.00 “КТК” ҚОрЖыНыНаН” 

ойын-сауықты бағдарлама

02.45-03.10 ЖаҢалыҚТар 

(повтор)

КАНАЛ

05.58 Қр ӘНҰраНы

06.00 музыкальный час

07:00 Информбюро

08:00 сериал «КҮЙЕу бала» 

(повтор) 

09:00 сериал «аЙНа» (повтор) 

10:00 «ӘзІл сТуДИО» (каз)

11:00 мультсериал «ЮНыЕ 

ТИТаНы» (рус)

12:00 мультсериал «ФИКсИКИ» 

(рус)


13:15 Премьера! анимационный 

фильм «сНЕЖИНКа, бЕлаЯ 

ГОрИлла»

15:00 сериал «аЙНа» 

16:00 сериал «КҮЙЕу бала»

17:00 сериал «маХаббаТ ПЕН 

Жаза» (каз)

19:00 сериал «КИЕлІ НЕКЕ» 

(каз)

20:00 Информбюро21:00 сериал «лЮбОВЬ И На-

КазаНИЕ» (рус)

23:00 сериал «ЕрТуГрул» (рус)

23:55 КИНО «ВЕлИКОлЕПНаЯ 

аФЕра»

02:00 сериал «ГраНЬ» (каз)03:30 Қазақша концерт (каз)

05:00 мультсериал Ворнер (каз)   ЕвРАЗИя

6:00 «ӘЙЕл сыры…» 

бағдарламасы   

6:45 «ЖҰма уаҒызы»     

7:00 ЖаҢалыҚТар субТИТ-

рлЕрмЕН  

7:15 «саПа баҚылауДа» 

7:55 ЖаҢалыҚТар субТИТ-

рлЕрмЕН  

8:00 «ДОбрОЕ уТрО»  

11:00 многосерийный фильм 

«сКлИФОсОВсКИЙ 3»  

12:00 «бAсТы ПаТрулЬ» 

бағдарламасы    

12:10 «П@уТINA» бағдарламасы 

12:30 «ДЖОДХа ЖӘНЕ аКбар». 

ҮНДІ ТЕлЕХИКаЯсы  

13:45 ТОК-ШОу «ВсЕ мы 

лЮДИ» (каз)   

14:40 «ТаблЕТКа»   

15:15 «ПраВДа»  

15:20 «смотрим вместе!» люби-

мое кино. «ТрИ ПлЮс ДВа»   

17:30 «ЖДИ мЕНЯ». КазаХ-

сТаН  

18:40 Премьера. лотерея «аВ-ТОКуШ». Прямой эфир 

18:50 «ПОлЕ ЧуДЕс»

20:00 «ГлаВНыЕ НОВОсТИ»  

21:00 «ҒаЖаЙыП ЖаН». ҮНДІ 

ТЕлЕХИКаЯсы  

22:00 «басТы ЖаҢалыҚТар»  

22:45 «ҒаЖаЙыП ЖаН». ҮНДІ 

ТЕлЕХИКаЯсы  

23:35 Премьера. «ШаНсОН 

ГОДа». Часть 2

1:30 «П@уТINA» бағдарламасы   

1:55 «бAсТы ПаТрулЬ» 

бағдарламасы   

2:05 «басТы ЖаҢалыҚТар»   

2:45 ТОК-ШОу «ВсЕ мы 

лЮДИ» (каз)   

3:30 «саПа баҚылауДа»  

4:00 «ЖИТЬ зДОрОВО» (каз)   

До 5:00

    


 

7:00 «Қалжың-қоржын» 

бағдарламасы

7:35 «Әзілстан» жасырын 

түсірілім

8:00 Жаңалықтар

8:30 Новости «20:30»

9:00 сериал «Дом с лилиями». 

21 серия

10:00 «Фериха» түрік теле-

хикаясы

11:10 «Жетім жүрек» үнді теле-хикаясы

13:10 сериал «меч 2». 11, 12 

серии

15:15 «Kaznet» ғаламторға шолу15:40 «Ғашық жандар» үнді 

телехикаясы

16:30 «бетперде» корей теле-

хикаясы


17:30 «стамбул көшелері» түрік 

телехикаясы

18:30 «Жетім жүрек» үнді теле-

хикаясы


20:00 Жаңалықтар

20:30 Новости «20:30»

21:00 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясының жалғасы

21:30 «стамбул көшелері» түрік 

телехикаясы

22:30 сериал «Дом с лилиями». 

22 серия


23:30 Новости «20:30»

0:00 Жаңалықтар

0:30 «бетперде» корей теле-

хикаясы


1:40 Ән шашу

ЖҰМА

10  

маусым

Жұлдыз-жорамал  6 - 12 маусым аралығы

Тоқты

Апта барысында бойыңызда 

бұрын-соңды болмаған күш пайда 

болып, белсенділігіңіз артады. 

Осы талпынысыңыз арқылы 

көшбасшылыққа да жетуіңіз әбден 

мүмкін. Туыстарыңыз бен бауырларыңызға 

көбірек көңіл бөліңіз. Оларға уақыт бөлмеудің 

салдарынан аздаған келеңсіздік туындауы 

мүмкін. Жетістіктерге жету – өз қолыңызда.

 

Торпақ

“Мүмкін емес” деген нәрселердің 

өзін еш қорықпастан армандаңыз, 

апта барысында сол армандар 

орындалуы мүмкін. Мазасыз 

тіршіліктен бас тартыңыз да, өзіңізге көңіл 

бөліңіз. Жақындарыңыздан көңіліңіз қалатын 

сәттер болуы мүмкін. Мойымаңыз, жіберген 

қателіктеріңізді түсініп, дұрыс шешім қабылдай 

білген жөн.

 

 Егіздер

Бұл аптада  күшiңiз тасып, 

көптен берi шеттеп қалған 

iстерiңiздi тындырасыз. Осыған 

дейiнгi жоспарыңызға бел шеше 

кiрiссеңiз болады. Бәзбіреулердің 

азғыруына еріп, тура жолыңыздан 

тайып кетуден сақ болыңыз. Жұмыс барысында 

біраз сыни пікірлер айтылып жатса, дұрыс 

қабылдаңыз.

Шаян

Тірлігіңіздегі жоқ-жітікті 

ойлап, миыңызды шаршата 

бермегенiңiз абзал. Одан да 

болашақтағы жоспарларыңызды iске асыруға 

ұмтылыңыз. Пайдалы әрі сауапты іс істеуге 

тырысыңыз. Бәрі сізден үлгі аларлықтай жақсы 

шаруа бітіргеніңіз абзалырақ.

                          

Арыстан

Тырнақ астынан кiр iздемегенiңiз 

дұрыс. Көп жағдайда жүйкеңiз 

жұқарып, жөнсiз ренжiп қаласыз. 

Көп нәрсеге көңiлiңiз толмай жүр. 

Қызметiңiзде бәрi дұрыс, 

отбасыңыз аман, уайымдаудың қажеті жоқ.  

Туыстарыңыз бен достарыңызды өзiңiзден 

алшақтатып алмағаныңыз жөн.

    Бикеш

Сізге позитивті көңіл-күй 

қажет. Жаныңыздағыларды 

таңдандырып, тек күліп 

жүріңіз. Табиғи болмысыңыздан 

ауытқымаңыз, жалғандықтың еш 

керегі жоқ. Бәрінің тек шынайы болғаны дұрыс.  

Басында айтқандай, мұның бәрінен сабырлылық, 

ұстамдылық қасиетіңізді бойыңызға жиып-түйіп 

қана сүрінбей өте аласыз.

Таразы

Көпшілікпен қарым-

қатынас жасау барысында 

өте салқынқандылық 

танытыңыз, жалпақ шешей 

болу айтарлықтай кері әсерін 

тигізеді. Аптаның орта шенінде достарыңызбен 

кездесіп, тіптен іскерлік қарым-қатынас орнатуға 

тиімді уақыт болмақ. Жаныңызға жақын 

жандарды түсiнуге тырысыңыз. Көп жағдайда 

көп нәрсеге көз жұмуға тура келедi.

Сарышаян  

Болмашы ұсақ-түйекке 

бола ашуланып, күшіңізді зая 

кетіруден сақтаныңыз. Алға 

қойған мақсатыңызға жету үшін 

ешкімге арқа сүйемей, өз күшіңізге 

сенгеніңіз жөн. Ойыңызды ашық 

айтып әуреленбей-ақ қойыңыз. 

Ренiш өршiмесiн десеңiз, үндемей құтылғаныңыз 

жөн. Кейбiр әрiптестерiңiздiң дұрыс түсiнбей 

қалуы ықтимал.

Мерген

Уақыттың көбісін зая 

кетірмес үшін, жоспарлы түрде 

жұмыс атқару керек. Жоспар 

болса, жетістікке жету де оңай 

болмақ. Арасында өзіңізге демалыс 

жариялап, тынығуға тырысыңыз. 

Жақсы демалыс алдағы кезеңде жұмысыңыздың 

ілгерілеуіне септігін тигізеді. Өміріңізге үлгі 

боларлықтай жандармен жақын жүргеніңіз 

дұрыс.

                               

  Тауешкі

Қол жеткен табысқа 

тоқмейілсімей, алға ұмтылсаңыз 

өкінбейсіз. Қызметте 

әріптестеріңізге көп сене 

бермеңіз. Олардың ішінде жатқан 

қызғаныш оты сізге жақсылық 

әкелмеуі мүмкін. Апта барысында сізді күтпеген 

кездесу күтіп тұр. Сирек кездесетін мүмкіндікті 

қолдан шығарып алмауға тырысыңыз. 

                          

           

  Суқұйғыш

Өз қарым-қабілетіңіздің 

қаншалықты деңгейде екендігін 

көрсетудің мүмкіндігі туып тұр. 

Қызбалыққа салынбай, ақылмен іс 

атқарсаңыз, армандаған жетістікке қол 

жеткізесіз. Демалыс күндерін отбасымен өткізген 

жақсы.  Аз нәрсеге қуанып, жоқшылыққа сабыр 

еткеніңіз дұрыс. Ширақтығыңыздың арқасында 

абыройыңыз асқақтай түсуі мүмкін.

                                    

    Балықтар

Апта ортасы сауда-

саттыққа ыңғайлы болғалы 

тұр. Бар жақсылықты апта 

ортасында күтсеңiз болады. 

Өмiрiңiзге жақын адамыңыз араласып, болашаққа 

жаңа көзқараспен қарауыңыз мүмкiн. Өмірлік  

ұстанымдарыңыздың ішінде жаңа мақсаттар 

пайда болады.

үтіктен қалған 

дақты кетіру 

 1. Киіміңізді үтікке күйдіріп алған жағдайда, 

киімдегі дақ терең болмаса, арасына уақыт 

салмай кір сабынмен жуыңыз.

2.  Киімдегі  үтіктен  қалған  дақты  сумен 

сулап, үстіне ас содасын сеуіп қойыңыз. Сода 

сіңген соң, дақты шетінен ортасына қарай 

ысқышпен  абайлап  тазартыңыз.  Егер  дақ 

толықтай кетпесе, әдісті қайтадан қайталаңыз.

3.  Жоғарыдағы  әдістер  көмектеспесе, 

дақты жылы сумен сулап, үстіне тұз себіңіз. 

Мата кепкен соң, матаны тұздан щеткамен 

тазартыңыз.

4. Үтіктен қалған дақты кетірудің тағы бір 

жолы − даққа лимон шырынын құйып, үстіне 

қант ұнтағын себу. Қоспа кепкен соң, оны 

жылы суға жууыңыз керек.

5. 2:1 қатынаста сірке суын және қарапайым 

суды  араластырып,  қоспаға  киімді  салып 

қоямыз. Біраз уақыттан соң жуып аламыз.

6.  Үтіктен  қалған  дақты  кетіруге  сутегі 

тотығы да көмектеседі. Ол үшін даққа сутегі 

тотығын құйып, кептіресіз. Содан соң киімді 

қарапайым жолмен жуып алу қажет.

Кейбір  жағдайларда  жоғарғы  әдістердің 

көмегімен  де  кетпейтін  дақтар  болады. 

Ондай  жағдайда  киіміңізді  химиялық 

тазартуға беріңіз. Бір ескерте кететін жайт, 

қабылдаушыға дақты кетіру үшін қандай зат-

тарды қолданғаныңызды айтуды ұмытпаңыз.Теледидарды

 үйге барып жөндеу. 

КЕПІЛдІК. 

Т.45-66-90,  87052255278.

владимир

ЖөндеУ

 

„

Киіміңізді үтікке күйдіріп алсаңыз, оны лақтырудың 

қажеті жоқ. Киімдегі үтіктен 

қалған дақты кетіру үшін 

төменде көрсетілген кеңестерді 

орындасаңыз болғаны.

Tv АПТА

20

//   «Жамбыл - Тараз»  //  №22 (1310), 1 маусым 2016 Жыл  //6:55 Әнұран

7:00 мемлекеттік 

уақыт қызметі: 

дәлме-дәлуақыт.

7:00 Қазақстан эстра-

да жұлдыздарының 

қатысуымен концерт

8:40 мультфильм

9:00 «сЕНбІлІК 

ТаҢ». Отбасылы-

танымдық 

бағдарлама

10:05 UEFA EURO 

2016. Франция - ру-

мыния. Ойынға шолу

10:15 «Әзіл әлемі»

11:55 «муз-ТВ 

премиясы 2016». 

Күнделік

12:00 «мәңгілік 

ел - мұратым». 

республикалық 

ақындар айтысы. 

1-бөлім


15:10 «аЙНал-

Дым ҚазаҚ ДЕГЕН 

ХалыҚТаН мЕН». 

ақын Ш.сариевтің 

шығармашылық кеші

17:10 «муз-ТВ-2016» 

ПрЕмИЯсы

19:30 KAZNEWS

20:05 «муз-ТВ-2016» 

ПрЕмИЯсы


21:30 ФуТбОл. 

UEFA EURO 2016. 

«ФраНЦИЯДаҒы 

ФуТбОл ТОЙы».  

ТІКЕлЕЙ ЭФИр

21:50 ФуТбОл. UEFA 

EURO 2016. уЭлЬс - 

слОВаКИЯ. ТІКЕлЕЙ 

ЭФИр

0:00 ФуТбОл. UEFA EURO 2016. 

«ФраНЦИЯДаҒы 

ФуТбОл ТОЙы». 

ТІКЕлЕЙ ЭФИр

0:15 «Olympic 

dream». арнайы жоба

0:30 ФуТбОл. 

UEFA EURO 2016. 

«ФраНЦИЯДаҒы 

ФуТбОл ТОЙы». 

ТІКЕлЕЙ ЭФИр

0:50 ФуТбОл. UEFA 

EURO 2016. аНГлИЯ 

- рЕсЕЙ. ТІКЕлЕЙ 

ЭФИр

3:00 ФуТбОл. UEFA EURO 2016. 

«ФраНЦИЯДаҒы 

ФуТбОл ТОЙы». 

ТІКЕлЕЙ ЭФИр

3:15 KAZNEWS

3:45 Әнұран         ХАБАР

07:00 Қр Әнұраны

07:02 «Тамаша» 

08:20 «Әсем әуен»

08:30 «Қызық times»

09:35 «Продвопрос»

10:00 мультфильм 

«Динофроз» 

10:25 мультфильм 

«От винта» 

11:45 сказки братьев 

Гримм. «распрекра-

са»

12:50 «Орталық Хабар»

14:05 Тұсаукесер!!! 

«Жұлдыздар ай-

тысады» шоу 

бағдарламасы

15:30 «Тур де Хабар» 

16:00 Турнир по 

мма. битва Нома-

дов-8. Прямая транс-

ляция из борового

20:00 «бенефис-

шоу»


21:00 ақпарат 

арнасы – «7 күн» 

сараптамалық 

бағдарламасы

22:00 мегахит.  

Джонни Депп, Кейт 

уинслет в драме  

«Волшебная страна»

23:50 Телехикая. 

«Құрбылар»

01:30 «мөлдір махаб-

бат» спектаклі 

3:00 Қр Әнұраны

                          қАЗАқСТАН

ТАРАЗ

9:00 Әнұран

9:05 ҚОрыТыНДы 

ЖаҢалыҚТар

9:25 ИТОГОВыЕ 

НОВОсТИ


9:45 Хабар: «Ол 

және өмір»

10:00 Хабар: 

«бІрІНШІ сТуДИЯ»

10:25 ТЕлЕблОКНОТ

10:30 ТЕлЕмарКЕТ

10:35 «Әулиеата 

әуендері»

10:45 Хабар: «Ұлт 

саулығы» 

11:05 Хабар: «Өзін-

өзі тану» 

11:30 балаларҒа 

базарлыҚ 

11:40 ТЕлЕблОКНОТ

11:45 «сазды әуен»

11:55 ОТбасылыҚ 

ФИлЬм


13:10 Хабар: «сІз НЕ 

ДЕЙсІз?» /ТОК-ШОу/

13:50 ТЕлЕмарКЕТ

13:55 сӨз марЖаН 

/ұлттық мақал-

мәтелдер/

14:00 аҢДаТПа

14:00-16:00 

Техникалық үзіліс 

16:00 аҢДаТПа

16:05 ТЕлЕблОКНОТ

16:10 «сазды әуен»

16:30 мулЬТФИлЬ-

мДЕр топтамасы

17:00 ТЕлЕХИКаЯ 

17:55 ТЕлЕблОКНОТ

18:00 «Әулиеата 

әуендері»

18:10 Хабар: 

«балаҚаЙ» /

Кішкентай 

бүлдіршіндерге 

арналған хабар/

18:25 Хабар: «Ел 

қорғаны» 

18:45 ТЕлЕблОКНОТ

18:50 ТЕлЕмарКЕТ

18:55 мЕЖПрО-

ГраммКа

19:00 «аПТа ЖаҢалыҚТары» 

(апталық шолу)

19:50 ТЕлЕХИКаЯ 

20:35 Хабар: 

«Жамбылдың 

сенбілік кеші»

21:10 сӨз марЖаН 

/ұлттық мақал-

мәтелдер/

21:15 Хабар: 

«Жамбылспорт» /

облыстағы спорт 

жаңалықтары /

21:25 ТЕлЕблОКНОТ

21:30 ТЕлЕмарКЕТ

21:40 «сазды әуен»

21:50 КӨрКЕм 

ФИлЬм


23:25 ТЕлЕблОКНОТ

23:30 Концерттік 

бағдарлама

0:55 


аҢДаТПа,Әнұран

1:00 арнаның жабы-

луы

7 канал

06.00 «Қырық милли-

он теңге»

07.00 «Өмір үшін 

күрес»

08.30 «Шебербек ағай»

09.00 м/ф «Чипол-

лино»

09.30 Т/п «смеяться разрешается»  

11.00 Т/с «биение 

сердца»

15.00 м/ф «Наруто»16.30 м/ф «Динома-

ма»


18.00 «бақыттымын 

өзінмен» концерті

20.30 «Жан сырым»

21.00 Х/ф «Голодные 

игры: сойка – пере-

смешница


23.10 Х/ф  «Пропо-

ведник с пулеметом»: 

01.15 Т/с «Игра пре-

столов»


03.00 «Q- елі»

04.00 «Тосын сиқыр»

04.30 «Қырық милли-

он теңге шоуы»  

05.30 «айнаonline»

     КТК

07.00 Открытие ве-

щания. Қр ӘНҰраНы

07.05 “алЕНКа” 

көркем фильм 

08.30 “Қыз ҚылыҒы”

09.00 “КТК” 

ҚОрЖыНыНаН” 

ойын-сауықты 

бағдарлама 

10.00 “КрИВОЕ зЕр-

КалО” 


12.00 НОВОсТИ 

(повтор вечернего 

выпуска)

12.40 “НаШа ПраВ-СЕНБІ

11 

маусым

ішек инфекцияларының алдын алу

Да” (повтор)

13.45 “зВЕзДНаЯ 

ЖИзНЬ” – Венчания 

14.40 “ВысОТа” – 

“золотая коллекция 

“мосфильма”. В ро-

лях: Николай рыбни-

ков, Инна макарова   

16.30 “ФаТмаГҮлДІҢ 

ЖазыҒы НЕ?” түрiк 

телехикаясы (повтор)

18.30 “ШаНШар” 

19.00 “ӘЙЕл ҚырыҚ 

ШыраҚТы”. ре-

алити-сериал. 

Тұсаукесер! с суб-

титрами на русском 

языке  

21.00 “сЕмЬЯ”, реа-лити-шоу. Премьера!

22.00 “ДруГаЯ 

ПраВДа” с алексеем 

Шахматовым

23.00 “ОЧНаЯ 

сТаВКа” – мужская 

работа

00.00 “Я сТЕсНЯ-ЮсЬ сВОЕГО ТЕла”. 

медицинский проект.

01.30 “смОТрЕТЬ 

ВсЕм!”


02.00-03.00 

“КӨрІПКЕл” (повтор)

 

КАНАЛ

05.58 Қр ӘНҰраНы

06.00 музыкальный 

час


07:00 «ӘзІл сТу-

ДИО» (каз)

08:00 Информбюро

09:00 сериал 

«КҮЙЕу бала» (по-

втор) 


10:00 Кулинарная 

программа «Готовим 

с адель»

10:30 ЕралаШ

11:45 анимационный 

фильм «сНЕЖИНКа, 

бЕлаЯ ГОрИлла» 

(повтор)


13:30 КИНО. мело-

драма «ПОХИТИ-

ТЕлЬ мОЕЙ ДуШИ» 

(узбекистан) (каз)

15:30 Фартовые 

деньги


16:00 анимационный 

фильм «мОНсТры 

ПрОТИВ ПрИШЕлЬ-

ЦЕВ»


17:45 КИНО. Эдди 

мёрфи в комедии 

«улОВКИ НОрбИТа»

19:45 алдараспан, 

Шаншар, Нысана 

күнделігі (каз)

21:00 аЙТа бЕрсІН

22:00 сериал «КИЕ-

лИ НЕКЕ» 

23:50 КИНО. марк 

уолберг в фанта-

стическом боевике 

«сТрЕлОК»

02:00 КИНО «слЕДу-

ЮЩаЯ ПЯТНИЦа» 

(каз)


03:30 мультсериал 

Ворнер (каз) 

 

   ЕвРАЗИя

6:00 ЖаҢалыҚТар 

субТИТрлЕрмЕН  

6:05 «мОДНыЙ ПрИ-

ГОВОр» (каз)  

7:00 «ИДЕалЬНыЙ 

рЕмОНТ» (каз)  

8:00 «ТаҢҒы ПО-

ШТа» бағдарламасы 

8:35 «П@уТINA» 

бағдарламасы  

9:00 «смаК» 

9:40 светлана Тимо-

феева-летуновская, 

александр Дьяченко 

в мелодраме «ОТ-

ПусК лЕТОм» 

11:35 «ФабрИКа 

ГрЕз» с Ольгой ар-

тамоновой  

12:00 «112. НЕДЕлЯ» 

(каз)


12:25 «ӘЙЕл 

сыры…» 


бағдарламасы  

13:25 «П@уТINA+» 

бағдарламасы  

14:25 «ОТКрыТИЕ 

КИТаЯ»  

15:00 «ШаНсОН 

ГОДа». Часть 2  

17:00 Премьера. 

марина Денисова, 

андрей Фролов, 

Татьяна лютаева, 

Наталья аринбасаро-

ва в многосерийном 

фильме «сОН КаК 

ЖИзНЬ»   

20:00 «ПЕрВаЯ ПрО-

Грамма»   

21:00 «сОН КаК 

ЖИзНЬ». Продол-

жение


21:55 «КЕШКІ 

КЕзДЕсу» 

бағдарламасының 

тұсаукесері      

23:10 «сЕНбІлІК 

ЖаҢалыҚТар» 

23:50 мировое 

кино. мировое кино. 

«ВсПОмНИТЬ ВсЁ»

2:25 «112. НЕДЕлЯ» 

(каз)   

2:45 «ӘЙЕл 

сыры…» 

бағдарламасы  3:30 «ИДЕалЬНыЙ 

рЕмОНТ» (каз)   

4:15 «мОДНыЙ ПрИ-

ГОВОр» (каз)  

До 05:00 

 

8:00 Жаңалықтар8:30 Новости «20:30»

9:00 Программа «су-

перпапа»

9:40 мультфильм 

«Ну, погоди!»

10:00 «Фериха» түрік 

телехикаясы

11:10 «Жетім жүрек» 

үнді телехикаясы

13:10 Художествен-

ный фильм «Вот тебе 

на»


15:00 «сырты 

бүтін...» деректі 

драма

15:30 Шәмші Қалдаяқов әндерінің 

кеші


17:30 «стамбул 

көшелері» түрік теле-

хикаясы

18:30 «Жетім жүрек» үнді телехикаясы

20:00 «біздің 

уақыт» ақпараттық-

сараптамалық 

бағдарламасы

20:50 арнайы жоба. 

«Өзекті»

21:00 «Ел аузында» 

бағдарламасы

21:30 «стамбул 

көшелері» түрік теле-

хикаясы


22:30 «Ел аузында» 

бағдарламасы

23:00 Художествен-

ный фильм «Весе-

лые каникулы»

1:00 «Ән мен 

әзіл» концерттік 

бағдарламасыКаталог: images -> PDF-kaz
PDF-kaz -> 2015 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> Ерлер денсаулығы елеусіз қалмауы тиіс
PDF-kaz -> №9 (1244) 3 наурыз 2015 жыл, сейсенбі „ «Адамдықты айт, ерлікті айт, батырлықты айт, Ел бірлігін сақтаған татулықты айт!»
PDF-kaz -> «Жасыл белдеулер» қанат жайып келеді
PDF-kaz -> Конференцияда талқылады басқосуда облыс әкімінің орынбасары Ерқанат манжуов ашып, жүргізіп отырды. Ол ағымдағы жыл аймақта өтетін қазақ
PDF-kaz -> Құрметті тұтынушылар!
PDF-kaz -> Бақытты, Базарлы Балалық! №22 (1257)
PDF-kaz -> №1 (1341) 5 қаңтар 2017 жыл, бейсенбі „ Жаңа жыл мерекесінде облыс әкімі Кәрім Көкірекбаев жүзуден ҚР халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Рио-де-Жанейро қаласында өткен XV жазғы Паралимпиада ойындарының жеңімпазы Зульфия Габидуллинаның арманын
PDF-kaz -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> 2 бет. Тарихыңды таны


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет