224 30 маусым 2015 жылжүктеу 16.73 Mb.
Pdf просмотр
бет4/7
Дата18.03.2017
өлшемі16.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Проблемный  вопрос.

После  просмотра  роликов  обра-

щает внимание учеников на то, что

религии учат добру, верности, люб-

ви к окружающим, терпимости. Но

история  нам  дает  немало  приме-

ров,  когда  на  религиозной  почве

происходят  социальные  конфлик-

ты, столкновения, войны. Религии,

которые  проповедуют  терпение,

покорность,  смирение  служили

причиной гибели множества людей.

Вы  можете  привести  примеры,

подтверждающие  эти  тезисы?

На  основе  перечисленного  мож-

но  сделать  вывод,  что  религия  в

нашем  глобальном  мире  служит

разъединению, разобщению людей?

Таким  образом,  не  выполняет  в

полном объеме выше перечислен-

ные  функции.  Вы  с  этим  соглас-

ны?


Презентуют  ролики.

Работа  в  группах.

1  группа  должна  доказать,  что

религии учат лишь добру.

2  группа  доказывает,  что  рели-

гия – одна из причин гибели людей.

Отвечают  на  вопросы  учителя,

делают выводы.

Проектор, экран, ноутбук, видео-

материал по теме.

Ватманы,  маркеры,  планшеты,

мобильные  телефоны.Рефлексия.  Копилка.

Учитель  предлагает  положить  в

копилку «ценности» - новые терми-

ны, понятия, все из полученного на

уроке, что ученик считает ценным.

Предлагает  ученикам  просмотр

ролика  «Толерантность»

(выставляет  оценки  в  журнал)

Домашнее  задание – написать

эссе  на  тему  «Толерантность»

Кладут в «Копилку» «монетки» и

«купюры»,  на  которых  записаны

«ценности».

Шкатулка-копилка, «монетки»  и

«купюры»  из  бумаги.

Видеоролик  «Толерантность»

      г. Актобе.

А.Н.АБДУЛОВА

№37 орта мектебінің

тарих пәнінің мұғалімі

Сабақтың  мақсаты:  «Ұлы  Жібек

жолы»  дегеніміз  қандай  жол,  оның

маңызы  қандай  болған,  осы  жол  арқ-

ылы  қандай  мемлекеттер  арасында

сауда,  мәдени  байланыстар  жасалға-

ны туралы бейнелі түсінік қалыптасты-

ру.  Оқушылардың  тарихи  оқиғалар

мен  құбылыстарды  салыстыра  білу

біліктерін  қалыптастыруға  көмектесу.

Еңбек  адамына  деген  құрметтеушілік

сезімін  тәрбиелеуге  септігін  тигізу.

Жаңа  материалды  оқып-үйрену

жоспары:

1. Сауда жолдарының пайда болуы.

2. «Ұлы Жібек жолы» – сауда,  керу-

ен, елшілік жолы.

3. «Ұлы Жібек жолының» Қазақстан

арқылы  өтетін  бағыттары.

4.  Түркістан  базарына  саяхат.

Жаңа  материалды  о қып-үйрену

мұғалімнің  сауда    жолдарының  пайда

болуы  туралы  әсерлі  әңгімесі  мен

оқушылардың  карта  бойынша  жұмы-

сымен  ұштастырылады.  Электронды

оқулық не бейнефильмнен үзінді келт-

іріледі.


Оқушылар  төрт  топқа  бөлініп,

оқулықпен өздігінше  жұмыс жасайды.

Бірінші  топ  оқушылары  «Ұлы  Жібек

жолы» – сауда, керуен, елшілік жолы»

деген мәтінмен танысып, карта бойын-

ша  жұмыс  жүргізеді.  Бірінші  топтың

оқушылары  оқулық  мәтініндегі  сұрақ-

тапсырмаларға  негіздеп  әңгіме  құрас-

тырады.

Екінші  топ  оқушылары  «Ұлы  Жібекжолының  Қазақстан  арқылы  өтетін

бағыттары»  атты  тақырыпшамен  та-

нысып,  картамен  жұмыс  жүргізеді.

Оқулықтағы кестелер пайдаланылады.

Осы  тақырыпшаның  күрделі  жоспары

жасалады.  Өткен  сабақтарда  пайда-

ланылған  жаднама  тақтаға  ілініп,

оқушылар соның негізінде тақырыпша-

ның  жоспарын  дайындайды.

Оқушылар  жоспары  төмендегідей

болуы  мүмкін.

«Ұлы  Жібек  жолының  Қазақстан

арқылы  өтетін  бағыттары»  тақырып-

шасының  жоспары:

1. «Ұлы Жібек жолының» Қазақстан

арқылы  өтетін  тармақтары.

2. «Ұлы  Жібек  жолының»  елшілік,

сауда  қызметі.

3. «Ұлы Жібек жолы» арқылы Қазақ-

станға  әкелінген  тауарлар.

4.  Қазақстаннан  осы  жол  арқылы

басқа  елдерге  тасылған  тауарлар.

5. «Ұлы  Жібек  жолы» – Қазақстан-

ды  басқа    мемлекеттермен  байланыс-

тыратын  достық  жолы.

6. «Ұлы Жібек жолының» Қазақстан

аумағында  бой  көтерген  қалалар.

7. «Ұлы  Жібек  жолының»  маңызы.

Үшінші  топ  оқушылары  «Түркістан

базарына  саяхат»  атты  мәтінмен  та-

нысып, картамен, иллюстрациялық ма-

териалдармен  жұмыс  жасайды.  Бар

болса,  электронды  оқулықтан  үзінді

көрсетіледі. Оқушылар «ойша Түркіста-

нға  саяхат»  жасайды.  Түркістанда

тұратын  қолөнерші  не  саудагер  аты-

нан  сөйлеп,  әңгіме  құрастырады.

Әңгімеде  оқулықта  берілген  сұрақта-

рға  жауап  беріледі.

Төртінші  топ  оқушылары  «Білімпаз-

дар үшін» деп аталатын қосымша ма-

териалмен  танысып,  мәтінді  талдап,

мағынасын  түсіндіреді.

Содан  кейін  барлық  о қушылар

өздігінше  кесте  толтырады.  Әрбір

оқушы бұл тапсырманы дәптеріне жа-

зады. «Ұлы  Жібек  жолы»  тақырыбы

бойынша қандай жаңалық білдіңдер?»

атты  кестедегі  әрбір  бос  орынды

Үйге  тапсырма: §23. «Ұлы  Жібек

жолы» тақырыбын оқу және оған бер-

ілген  сұрақтар  мен  тапсырмаларды

орындау.


Ақтөбе  қаласы

Г.ТАМПЕНОВА

 № 46 орта  мектебінің

  тарих  пәнінің  мұғалімі

Сабақтың мақсаты: Ислам дінінің

кең  тарауының  салдарынан  әдеби

және  ғылыми  шығармалар  араб

тілінде жазылып,  XI-XIII ғасырларда

даму туралы  түсінік беру.

Оқушыларды    Отан    сүйгіштікке,

достыққа  адамгершілік рухта тәрби-

елеу,  өз  беттерінше    жұмыстар  жа-

сату  арқылы  ой-өрістерін  дамыту.

Сабақ  барысы:  Қызығушылықты

ояту.

Ассоциация.I.топ:  Сәндік  қолданбалы  өнердің

XI-XIII  ғасырларда  дамуы.

II.топ:  Архитектуралық  құрылыс

жүйелерінің Қазақстанда  X-XII ғасыр-

ларда өркендеуі.

III.топ: Кесенелер.

Индекс  карточка:

Ғылым деген не?

1)күйдірілген бор тас

2)сары  топырақ

3)сылақ

4)шикі  кірпішX-XII ғасырларды  қанда архитек-

туралық  құрылыстар  салу  ісі  ерек-

ше  дамыды?

1)діни кешендер

2)сауда  орындарын

3)сарайлар  салу

4)қамалдар  тұрғызу

Белгілі  адамдардың  құрметіне

қабір  басына тұрғызылған діни құры-

лыс қалай аталады?Г.Т.ТОЛЕУКАНОВА

 №42 орта мектебінің

тарих  пәнінің мұғалімі

Мақсаты:  Қазақстан  аумағында  б.з.б

ІІІ -V  ғасырларда өмір сүрген үйсін мем-

лекетінің  шаруашылығы  мен    тұрмысы

туралы 


 

түсіндіру.Оқушыларға

үйсіндердің 

мал 


шаруашылығы-

,егіншілігі,кәсібі, туралы білімдерін толық-

тыру.Оқушылардың тарихи ойлап, қоры-

тынды  шығара  білу  қабілеттерін,  ой-

өрістерін дамыту. Оқушыларды өз халқ-

ының тарихын оқып білуге,салт-дәстүрін

сақтауға,мәдениетті  болуға  тәрбиелеу.

Қызығушылығын ояту

Психологиялық  трининг

(Бір тілек)

Үйсіндер  туралы   білгенімізді  1-2 ба-

ғанға  толтырамыз.

Білемін

Білгім


Үйрендім

келеді


Мағынаны    тану  Қане  шаруашылық

түріне  байланысты  ауылдарға  бөлінейік.

1-Малшылар ауылы

2-Егіншілер  ауылы.

3-Кәсіпкерлер ауылы

Сіздерге  тапсырма      әр  ауыл  өзінің

кәсібіне байланысты  мәтінді жұппен топ-

та оқып  қорғау.

І-  топ  Малшылар  ауылы      Интервью

алу


Үйсіндер  өміріндегі  аса  маңызды  ша-

руашылықтың бір түрі- мал шаруашылығы

,осы  шаруашылық    төңірегінде  әңгіме

өрбітсек.  Cаламатсыздар  ма,құрметті

қонақтар! Студияда тізгінші  Сайлаубае-

ва Аяулым Серік қызы

«Сәті  түскен    сұхбат»  бағдарламасы-

ның  бүгінгі  санынан  көретіндеріңіз:

Үйсіндердің  мал шаруашылығы  туралы

көсемнің  ашық  сұрақ-жауабынан    біле

аласыздар.  Сізге  сұрақ:

1.Осы  шаруашылықты  қалай  игеріп

отырсыздар?

2.Шаруашылықтарыңыздағы табыста-

рыңыз  бен  жетістіктеріңіз  туралы  айтып

берсеңіз? Есенсіздер ме, әлеумет.  «Мал

өсірсең ,қой өсірсең  өнімі оның көл көсір»

дегендей      Мен  Үйсін  тайпасының

көсемімін.Біздің  шаруашылығымыздың

өркендеуіне әсер еткен Жетісудың  таби-

ғат  жағдайларының  қолайлығы.  Әсіре-

се, Мойынқұм, Балқаш өңірінде  жауын-

шашын мол түседі , бұл аймақта жайла-

умен қыстау аралары онша қашық емес

қыстаудан  шаққан  мал жаз басталысы-

мен  тау  басындағы  шөбі  шүйгін,су  мол,

шалғын жайлауларда жайылады. Біздер

малдың негізгі түрлері: қой, ешкі, жылқы,

қос  өркешті  түйе  өсіреміз.  Әсіресе  жы-

лқы  шаруашылығы  жақсы  өркендеген.

Ауылымызда    байлардың  жылқысы  5

мың-ға  жетеді.  Жазда  жайлауға,  қыста

қыстауға көшіп-қону үшін және сауда қаты-

насына    байланысты  түйені  жақсы

өсіреміз.  Әр  малдың  өзіндік  ерекшелігі

бар,  сондықтан  төрт  түлік  малдың  бар-

лық  түрлерін  өсіріп-  көбейтеміз,

Сұхбатыңызға рахмет. Құрметті көрер-

мендер,  үйсін    тайпасының  мал  шаруа-

шылығына қатысты сұрақтарыңызға жа-

уап алған болсаңыздар біздің де мақса-

тымыздың  орындалғанының  көрінісі.

Бүгінгі    «Сәті  түскен    сұхбат»  атты  бағ-

дарлама өз мәресіне жетті. Назар ауда-

рып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздер-

мен болған тізгінші Сайлаубаева Аяулым

Серік қызы

ІІ- 


топ 

Егіншілер 

ауылы

Енді  үйсіндердің егін, бау-бақшамен ай-налысатын  отырықшы  халқының

тұрмыс-тіршілігімен    танысайық.

-Сіздерде  қандай  жаңалық  бар?

Мал 


шаруашылығымен 

қатар,


біздердің    күнкөріс  тіршілігіміз-  егін  егу,

бау-бақша өсіру болып табылады. Біздер-

де Ақтас  қыстау төңірегінде қарапайым

егіншілік  түрі  бар.  Мұнда  аумағы 60  км

дейін  өңделген  шағын  тегіс  танабының

орны бар.Бұл жерде бақша дақылдарын

өсіреміз.Ал егістік үшін жерлерді  алдын-

ала таңдап аламыз. Көбінесе су өздігінен

ағып келетін алқаптарды пайдаланамыз.

Суармалы егіншілік және тәлімді егіншілі-

кпен айналысамыз.  Дәнді дақылдардан

тары,  арпа  өсіреміз.

Егістік үшін пайдаланатын құралдары-

ңыз  қандай  болды

-Тас  кетпендер,  орақтар,  тастан  жа-

салған  дәнүккіштер.

ІІІ-топКәсіпкерлер  (Фостер  қорғау)

1.Сіздерде  қандай  жаңалықтар  бар?

Елбасымыздың 2020 бағдарламасының

бір бөлімі – кәсіпкерлерді қолдау   бола-

тын.  Осындай  үкімет    тарапынан      бері-

летін    жеңілдіктерді  пайдаланып    несие

алып шағын   шеберхана аштық. Шебер-

ханамызда      зергерлер,тоқымашылар,-

ағаш  ұсталары  тері  өңдеушілер    жұмыс

жасайды.  Өңіріміздің  пайдалы  қазбала-

рын  іздеп  тауып  алып  қазып  оны  өңдеу

арқылы  кәсібімізді  дөңгелетіп отырмыз.Ой-толғаныс.  Венн  диграмма

Сақтар мен Үйсіндердің шаруашылығы

Сақ тайпасы       Үйсін тайпасы

ББҮ  кестесінің 3 бағанасын  толтыруҮйге тапсырма: 22 оқу түсінік.

«Үйсіндер өмірі тақырыбында»    Эссе

жазу

Бағалау Бағдаршам

   Ақтөбе қаласы

РОЛЬ


РЕЛИГИИ

В ОБЩЕСТВЕ

ҰЛЫ ЖІБЕК ЖОЛЫ

ҮЙСІНДЕРДІҢ

ШАРУАШЫЛЫҒЫ

МЕН ТҰРМЫСЫ

XI-XIII Ғ.ҒЫЛЫМ МЕНБІЛІМНІҢ ДАМУЫ

Жауаптар


Ахмет

Қожа


 Әбу-Райхан

Үш

Құтадағу Әбу  НасырСұрақтар

Иүгнки


Ахмет

 әл-Бируни

кітап

 білік


 әл-Фараби

Йассауи


 тан

Бақытқа


жету фило-

софиялық


туындыны

кім жазды?

Махмұт

Қашқаридыңтүрік тілде-

рінің сөздігі

неше кітап-

тан тұрады?

Энцикло-

педист


ғалым

дүниенің


геоцентрлік

жүйесін


Коперниктен

500 жыл


бұрын

айтқан


ғалым

Ең алғаш


реттүрік

тілінде


жазылған

Жүсіп


Баласағұни

еңбегі


«Ақындар-

дың ақыны,

даналар-

дың көш-


басшысы»

деп  халық

тірі кезінде

баға берген

ақын

«Диуан-и


Хикмет»

кітабының

авторы кім?

1)кесене


2)ескерткіш

3)сардоба

4)мұнара

Нешінші  ғасырдан  бастап  сәндік

қолданбалы өнерде оюлы және жыл-

тыратылған кірпіштер кеңінен пайда-

ланылды?

1)XII


2)XI

3)XIII


4)XIV

X  ғасырда  салынып  осы  кезге

дейін сақталған мұнара

1)Боран


2)Фары

3)Эйфэл


4)Якуб

Арыстан-баб кесенесін кім салды-

рған?

1)Шыңғыс  хан2)Шағатай

3)Тұғылық  Темір

4)Әмір  Темір

Мағынаны  тану:

Тақырыбы:  X-XII ғасырлардағы

білім  мен ғылымның дамуы.

Жоспары:

  Әбу Насыр әл-Фараби

  Әбу Райхан әл-Бируни

  Махмұт Қашқари

  Жүсіп Баласағұни

  Ахмет Йүгінеки

  Қожа Ахмет Йасауи

Оқушыларды  бағалау

Үйге  тапсырма: § 21    ғасырдағы

ғылым мен білімнің дамуы.

    Ақтөбе қаласыТарих

30 маусым 2015 жыл

АШЫҚ САБАҚ

ОТКРЫТЫЕ  УРОКИ

8

А.К.  АБИШОВА,М.А.САРМАНОВА

Пригород орта мектебінің

математика, қазақ тілі

мен әдебиеті пәнінің

мұғалімдері

Жалпы мақсаты: Педагогтар-

дың  жаңашылдығы  мен  ше-

берлігін дамыту.

Педагогтардың  шеберлігінің

заманауи  талаптарға  сай

екендігін  анықтау.

Теоретикалық  негіздеу  және

оны іс-тәжірибеде тексеру.Сабақ  бойынша  коуч  пен

мұғалімдердің  іс-әрекеті:  Коу-

чинг  сессия  қатысушыларға  ең

алдымен психологиялық  жағым-

ды ахуал қалыптастырады. Табы-

сты  мұғалімге  тән  белгілерге

(кәсіби түсінік, оқытудың тәжіри-

белік  дағдылары,  кәсіби-  адам-

гершілік тұтастық) түсінік беру.

Шағын  топқа  бөлу:  Коучинг

қатысушыларды    шағын  топқа

бөлу. Алтын балықтағы түстерге

қарай  топқа  бөлінеді.  Топ  ұста-

нымын құрғызып, коучингке қаты-

сушыларды  жауапкершілікке

шақырады.

Әр мұғалім берілген жүрек, қол,

бас бөлшектері бойынша үш то-

пқа бірлесе отырады.

Жаттығулар:  1.Кесте.  Кестені

толтыр.


2.  Ұстаз-шеберлікке  ынталан-

дырушы,шәкірт-шеберлікке

ұмтылушы, оқу-шеберлікке үйре-

ну.


3.  Білім  игеру  процесінің  бас-

ты мақсаты-тұлға,азамат қалып-

тастыру.

4.  Қазақстандағы  мұғалім

мәртебесі мен шет елдегі мұғалім

мәртебесі.

5.Ұстаз  білім  көзі    емес,ол-

білімге апаратын жолды нұсқау-Э.С.  ЖАМАНШИНА

Елек  орта  мектебінің

физика  пәнінің  мұғалімі

Сабақтың мақсаты: Шоқжұлдыз-

дар; аспан сферасы, негізгі элемент-

тері; жұлдызды аспанның жылжыма-

лы картасы, жұлдыздардың экватор-

лық координаталары, шырақтардың

шарықтауы  (кульминациясы);  жер

бетінде  географиялық  координата-

ларды (ендікті) анықтау; Топішілік, то-

паралық  бағалау  тәсілдері  арқылы

оқушыларды адалдыққа, ұйымшыл-

дыққа  тәрбиелеу,  тапсырмаларды

деңгейлеп беру арқылы бәсекелест-

ікпен  жұмыс  істеуге  тәрбиелеу;Жұл-

дызды  аспанның  жылжымалы  кар-

тасын  пайдаланып,  шоқжұлдыздар-

дың  бағытын  анықтауы  арқылы

оқушылардың  іскерлік  дағдысын

қалыптастыру;Сабақтың  барысы:  Ұйымдас-

тыру.  Оқушылар 3 шоқжұлдызға

топтастырылған.

  Олар  -Үлкен  аю,  Кіші  аю,  Орион.

Топішілік бағалау картасы ұысныла-

ды, картаны топ басшылары  толты-

рады.


Бағалау  картасы

Жұлдызды шашудан құр қалма-

ңыздар!

Жұлдызды  шашу.  Тест

1. Аспан сферасы дегеніміз...

А.  белгілі  радиустағы  сфера      В.

радиусы  анықталмаған  жорамал

сфера


С. тастан жасалған күмбез Д. жеті

қабаттан тұратын сфера  Е. А-Д жа-

уаптары  дұрыс  емес

Математика. Физика

шы.


1.Интерактивті  тақтадан  кес-

тені толтырады.

2.«Кластер  әдісі»

3.Сабақ  тақырыбы  мен  өмірді

сызба  арқылы    байланыстыра-

ды. Оқушының функциональдық

сауаттылығы.

4. «Венн» диаграммасы.

5.Семантикалық карта.

Қорытынды: «Мен  шәкірт-

терімді ешқашан да үйретпеймін;

мен тек олардың үйренуіне тиімді

жағдайлар жасауға тырысамын.

Бағалау: Білім –бірінен екінші-

сіне барілетін тасымал емес, ол

өздігінен үйренетін ілім. Өз ойла-

рын ортаға салады.

Рефлексия: Бес саусаққа алғ-

ан  әсерлерін  жаза  отырып,

күлімдеген күн сәулесін жарқыра-

ту.


Дұрыс таңдау жасау – дұрыс

шешім қабылдау.

Төрт  топқа  тапсырмалар

берілді.

І топқа:  Ұстаз-шеберлікке ын-

таландырушы,шәкірт-шеберлік-

ке  ұмтылушы,  оқу-шеберлікке

үйрену.

ІІ топқа: Білім игеру процесініңбасты  мақсаты-тұлға,азамат

қалыптастыру.

ІІІ  топқа:  Қазақстандағы

мұғалім мәртебесі мен шет елдегі

мұғалім мәртебесі.

ІV топқа: Ұстаз білім көзі  емес-

,ол-білімге  апаратын  жолды

нұсқаушы.

  «Бес  саусақ»  кері  байланы-

сы  алынды.

Бүгін семинардан не алдым, не

түйдім ?  Коучингті  қорытынды-

лау үшін ұстаздар ойын қорытып,

түйінін  келтіріп,  ойларын  ортаға

салды.

Ақтөбе қаласы

 « ОЗЫҚ ТӘЖІРИБЕ-ПЕДАГОГТАРДЫҢ

ЖАҢАШЫЛДЫҒЫ МЕН ШЕБЕРЛІГІ»

ТАҚЫРЫБЫ БОЙЫНША КОУЧИНГ

ЖОСПАРЫ

Не  нәрсеге  үйрену/ Қалай  үйрену/

Не  үшін  үйрену/

үйрету    керек?

үйрету    керек?

үйрету  керек?

1.  Өмір  сүруге

1.Өздігінен

Адам болу үшін

2. Адам болуға

2 «Үйрету  мүмкін  емес,

Өмірдің басты заңдылығы

тек үйрену ғана ықтимал»

«Кім болу?» емес,

деген  қағиданы  ұстану

«Қандай болу?»

3.Ешкімге  де

3.Белсенді әрекеттер

Адам үшін тек өзі емес,

тәуелді  болмауға,

арқылы


жан-жағы да құндылық

өзіндік тұрғыдан

Ал білім тек белсенді

болу  керек

әрекет  жасауға

әрекет арқылы ғана

игеріледі.

4.Маман  болуға

4.Білімді жекелей емес,

Жақсы  маман  болу

бірлескен жағдайда

үшін,өмірде  өз  орынын

жасалған  жұмыс  пен

табу  үшін.

әрекеттер  арқылы

игерген тиімді.

5.Нақты білік

5.Өмірмен

Азамат болу үшін «Біз»

пен дағды

байланыстыру

есімдігі-  «Мен» есім-

қалыптастыруға

арқылы.


дігінен жоғары, ал қоғам

мүдделері жеке бастың

мүдделерінен биік екен-

дігін қабылдау керек.

2.  Кіші  аюдың “ құйрығындағы”

жұлдыз?


А. Арктур        В. Регул         С.

Процион      Д. Темірқазық     Е. Сүмбіле

3. Аспанда қанша шоқжұлдыз бел-

гіленген?

А. 108

  В. 82     С. 83Д. 85                     Е. 88

4. Аспан экваторы көкжиекпен қан-

дай нүктелерде қиылысады?

А. оңтүстік, солтүстік   В. зенит   С.

шығыс,батыс      Д. надир     Е. полюс

5.  Аспан  меридианының  жазық-

тығы көкжиек жазықтығымен қиылы-

сқанда  пайда болатын сызық?

А. талтүстік сызық       В. тіксызық

С. вертикаль   Д. параллель   Е. пер-

пендикуляр

Бағалау  критерийі

Дұрыс  жауап

Ұпай


  10

“5”  8-9

“4” 6-7             -                   “3”

 Бағалау критерийіне сәйкес, жұпа-

ралық тексеру ұсынылады. Топ бас-

шылары  жұлдызды  шашудың  нәти-ЖҰЛДЫЗДЫ АСПАННЫҢ

ЖЫЛЖЫМАЛЫ КАРТАСЫ

Әртүрлі  ге

Әртүрлі  ге

Әртүрлі  ге

Әртүрлі  ге

Әртүрлі  географиялық  е

ографиялық  е

ографиялық  е

ографиялық  е

ографиялық  ендіктегі

ндіктегі

ндіктегі


ндіктегі

ндіктегі


аспан  сферасының  қозғалысы

аспан  сферасының  қозғалысы

аспан  сферасының  қозғалысы

аспан  сферасының  қозғалысы

аспан  сферасының  қозғалысы

Р\с Шоқжұлдыз Жұлдызды ЖАЖК-мен Астро- Қосымша Барлығы

атауы

шашу


саяхат

түйін


ұпай

1

Кіші аю2

Үлкен аю


3

Орион


   Барлығы

  Айбарша  ТЛЕУКУЛОВА,

 №53 орта мектебінің

физика  пәні  мұғалімі

Сабақтың мақсаты:  1.Оқушылар-

дың физика пәнінен білім дәрежелерін

жетілдіре түсу.

2.Оқушыларды  формулаға,  есеп

шығаруға, құрал жабдықтармен жұмыс

істеуге белсенділігін арттыру.

3. Оқушылардың пәнге деген қызы-

ғушылығын  және  ұйымшылдыққа

тәрбиелеу.

Сабақтың әдісі: Сайыс сабағы

Сабақтың барысы: 1.Физика әлем-

іне саяхат білім сайыс сабағын ашу.

2. Топ аттары жарияланады.

3.Әрбір топқа  физика әлеміне сая-

хат картасы мен қоса төс белгілері тап-

сырылады.

4.Эврика  тобының  мүшелеріне  бес

қалада тұратын карта тапсырылды.

5.Әр топтың аттарына сәйкес шыға-

рылған үн-қағаздарын зертхана қала-

сында қорғайды.

6.Әр топтың бес белгісі де, осы қала-

да қорғалады.

Құрметті қонақтар, оқушылар бүгінгі

8-сынып оқушылары «Физика әлеміне

саяхат» -атты  білім  сайыс  сабағын

өткізеді. Оқушылар төрт топқа бөлінген,

әр топ құрамында сегіз оқушы бар. Топ

аттары: Энергия тобы, Атом тобы, Эв-

рика тобы, Диффузия тобы. Бүгінгі сай-

ыс сабағына қатысатын қонақтар кез

келген,  өзі  қалаған  топты  таңдап,  сол

топқа  мүше  болып  кіріп,  топпен  бірге

сайыс  сабағына  ат  салысады.Топқа

кірген  мүшеге  төс  белгісі  тағылады.

Эврика клубының мүшелері әділ-қазы-

лар  алқасына  сайланады.  Сайланған

әділ қазылар алқасы, бес қалаға бөлінеді.

Әрбір топ, топ жетекшісінің қлоындағы

физика әлеміне саяхат картасымен бес

қаланы аралап білімдеріне сәйкес ұпай-

ларын алады.Каталог: uploads -> archive
archive -> Завершилось проведение единого национального тестирования в казахстане
archive -> Конкурсы жарияланады. Конкурс мақсаты: діни экстремизммен күре суде педагогтардың қоғамдық белсенділіктерін арттыру
archive -> №10 (240) 25 желтоқсан
archive -> 235 25 желтоқсан 2015 жыл
archive -> 239 25 желтоқсан 2015 жыл
archive -> 231 25 желтоқсан 2015 жыл
archive -> Таралымы жазылу бойынша Распространяется по подписке
archive -> №5 (223) 28 мамыр 2015 жыл
archive -> №8 (226) 28 тамыз 2015 жыл
archive -> Таралымы жазылу бойынша Распространяется по подписке


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет