№3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Present Situation Analysis (PSA): What can they do now in the target language?жүктеу 2.32 Mb.
Pdf просмотр
бет13/20
Дата22.12.2016
өлшемі2.32 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20

Present Situation Analysis (PSA): What can they do now in the target language? 
Through the 
Present Situation Analysis (PSA)
, the ESP practitioner describes the people who are most 
likely  to  need  and  take  the  instructional  program  you  will  develop.  What  are  they  able  to  do  now  in  the 
target language? What are their strengths and weaknesses in language and skills, and what are their past 
language learning experiences that can affect how they learn? Questions to ask in this process include: 

 
What is their current level of English? What strengths and weaknesses do they 
have in speaking, listening, reading, and writing? 

 
What do the learners who will use your curriculum already know about the content 
area or about the job? What is their background in this area? Which key job skills 
do they have or lack? 

 
What are their past language learning experiences and expectations? Why are they 
attending the course and what are their personal goals? 
Context Analysis: What is the environment in which learning will take place? 
The 
Context Analysis 
(also often referred as a “Learning Situation Analysis” or a “Means Analysis”) 
examines  the  environment  in  which  the  learners  will  be  taught.  By  completing  a  Context  Analysis,  the 
effective  ESP  practitioner  gains  information  about  the  resources  and  constraints  that  affect  course  design 
and  learner  outcomes.  The  Context  Analysis  often  provides  a  “splash  of  reality”  when  viewing  the  gap 
between the desired learner outcomes for the course (TSA) and where the learners are at present in terms 
of  language  proficiency  and  skills  (PSA).  This  information  can  help  the  training  provider  negotiate  more 
realistic outcomes within a given time frame or gain additional resources to achieve the desired goals. 
Below  is  list  of  factors  to  consider  when  researching  the  context  in  which  the  ESP  course  will  be 
offered. Some of the information listed may be more relevant to certain contexts than to others. 
 
References: 
Friedenberg, Joan, Deborah Kennedy, Anne Lomperis, William Martin, Kay Westerfield. 
Effective Practices in Workplace Language Training: Guidelines for Providers of 

 
80 
Workplace English Language Training Services
. Alexandria, VA: TESOL, 2003. Print. 
Nunan, David. 
Language Teaching Course Design: Trends and Issues
. Adelaide, 
Australia: National Curriculum Resource Centre, 1985. Print. 
Chambers, F. A. 1980. Re-evaluation of needs analysis in ESP. 
ESP Journal, 1, 
1. 
Draper, G. and E. Sather. 1969. 
All in a Day’s Work. 
Rowley, MA: Newbury House. 
Hutchison, T. and A. Waters. 1987. 
English for specific purposes: A learning-centred approach. 
Cambridge:
 
Cambridge University Press.
 
Johns, A. M. and T. Dudley-Evans. 1993. Englishfor specific purposes: International in scope, 
specific in purpose. In 
State of the Art TESOL 
 
Түйіндеме 
Бұл  мақалада  ағылшын  тілін  арнайы  мақсатта  оқытудың  әдіс-тәсілдері  және  жалпы ағылшын 
тілін оқытудағы ерекшеліктер қарастырылады  
 
 
ҚАРЫМ – ҚАТЫНАСҚА  ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ  ТІЛДІК  ЖӘНЕ КОММУНИКАТИВТІК 
ҚҰЗІРЕТТІЛІГІ 
 
Ж.Е.Габдуллина, 
оқытушы, Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті 
 
Тілдік    құрылымдағы    белгілердің    өзара    байланысының    қосындысы    тіл    құрылымын  
құрайды.  Тіл  құрылымы  тілдік белгілердің сөйлеу кезіндегі  бірыңғай  әдісін қолдануын  анықтайды.  
Іс  жүзіне келгенде, тілдік құрылымда берілген белгілерді қолдану  мүмкіндігі  сөйлеу  кезіндегі  тілдік  
белгілердің  әр  тілдің  арнайы  мақсаттағы  қолдану  ережесін  пайдалана отыра  жүзеге  асырылады.  
Бұл  ережелер  міндетті  (тілдік норма)  немесе  қалаулық  (тілдік норма немесе узус) болып  келеді.  
Тілдік құрылымның бұзылуы  сөйлеу  әрекетінің бұрыс,  узустың бұзылуы болып,  тілдік құрылымның  
әрқилы    айтылуын    туғызады.  Тілдік    бірлік    сөйлеу    қарым  –  қатынасындағы    әртүрлі    қарым  – 
қатынас    аясында    қолданылады.    Қарым  –  қатынастың    бөлек    аясының    ерекшелігі,  бұл    ондағы  
нақты    тілдік    бірліктің  құрамы  жетерліктей    қолданылатыны,  келесі    бір    аяда    сирек    қолдануы  
немесе    мүлдем    жоқ    болуында.    Бұндай    құрылымда    кездесетін    тілдік    бірліктің    анықталған  
функциональді    стильінің    иемденуінде    деп    есептеледі.    Бір    тілде    қарым  –  қатынасқа    түсетін  
адамдар    қосындысын    тілдік    ұжым    деп    атайды.    Тілдік    ұжым    бірұлтты    емес.    Тілдік    ұжым  
мүшелері    (әртүрлі  географиялық  аудандарда  мекендейтін    сөйлеушілер,    тілдің    әртүрлігін  
(территориялық    диалектілермен)    ерекшеленетін    бірқатар    лексикалық    және    грамматикалық  
ерекшеліктерін  қолдана  алады).  Нақты  ерекшеліктерді  әртүрлі  әлеуметтік  және  кәсіби  топтарға  
(әлеуметтік  және  кәсіби  диалектілер)  жататын адамдардың  сөйлеу  әрекетіненде  көруге  болады.  
Сөйлеу    қарым  –  қатынасындағы    тілдік    бірліктің    қолдануының    таңдалуы    мен    мақсаты    тікелей  
қарым – қатынас  және  қатысушының  өзара қарым  – қатынас жайы (ситуациясы)  әсерін  тигізеді,  
сондай – ақ олардың  рольдік  функциясы  (үлкен  мен  кіші, кондуктор  мен  пассажир, сатушы  мен  
сатып  алушы және т.б). Әртүрлі  ситуацияға  немесе рольдік  функцияға  қарай  тілді  пайдаланудың  
ерекшелігі  нақты  сөйлеу тізімін құрайды. Адамның  тілдің  көмегімен  қарым – қатынасқа  түсуі  қиын  
жолмен    жүзеге    асады,  және  де    тілді    жетерліктей    меңгеру  –  бұл    қарым  –қатынастың    бірғана  
сұранысы.  Тілдік  бірлік  мағынасы  арқылы  берілетін  ақпарат, жалғастырушы  мағлұматтың  әлемдік  
мазмұнын    қорытуға    тек    белгі    бола    алады.    Бұл    стилистикалық    әдіс    секілді,    бір    тұтасты  
алмастыратын  бөлшек,  оны – синекдоха  деп  атайды. Қарым – қатынасушы  әлем  туралы  білімін  
(фондық    білімін)    және    алдыңғы    өтілін    қарым  –  қатынас    жайынан    іріктей    келе,    ақпаратты  
жеткізудің    өзіндік    тілдік    мазмұнын    толықтыру    керек.    Мысалы    барлығы    бір    фраза,    «  Бүгін  
салқын»,  деген    сөйлем    әртүрлі    жағдайда,    әртүрлі    тілдесуші    арасында    мынадай    мағынаны  
білдіруі    мүмкін:  «  Жылырақ  киін»,  «Отты  жақ»,  «Бүгін  біз  серуенге  бармаймыз»,  «Итті  үйге  кіргіз» 
және  тағы да  басқа  мағыналарды  білдіреді. Сөйлеуші  сөзін  есептей  келе  айтады,  ал  тыңдаушы  
фондық    білімі    мен    жәйына    сүйене    өңдейді.    Сөйлеген    сөзді    түсінуге    қажетті    қосымша    білім  
әртүрлі    деңгейде    болады.  Олардың    жартысы    барлығына    белгілі    болуы    мүмкін,    немесе    тілдік  
ұжым    мүшелерінің    жартысына,    басқалары    арнайы    дайындықты    игерген    нақты    мамандық  
адамдарына    ғана,    ал,    үшінші    біреулері,    жалпылама    кішкене    бір    әлеуметтік,    мекендік  
(территориялық)    немесе    отбасылық    топ    мүшелері.    Көп    жағдайда    тілдік    ұжымның    өңдеу  
мүмкіншілігімен,    сөйлегенді    түсіну    тарихпен,    өмір    заңдылығымен,    дәстүрмен,    білім    жүйесі,  
әдебиет,    мемлекеттік    және    жалпылама    мәдениетімен    анықталады.    Адамның    инференцияға  
икемдігі,  сөйлеу    кезіндегі    дұрыс    құрылымды    пайдаланып,    фондық    білім    негізінде    толық  
мазмұнын  айтып  беруі  оның  коммуникативтік  құзіреттілігін  құрайды.   

 
81 
Қолданылған  әдебиеттер: 
1.Р.К. Миньяр –Белоручев «Как  стать  переводчиком? » Москва, Готика 1999 
 
Резюме 
В  данной  статье  рассматривается    понятие      языковой    и  коммуникативной    компетентности  
личности в  общении. 
Summary 
This  article  characterize  the  notion  of  personality’s  lingual  and communicative   competence  in  
communication. 
 
 
УДК 793 
 
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННОЙ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
КАЗАХСТАНА 
 
Д.Е. Кабдусова, 
магистрант, Казахский национальный университет искусств 
 
«Танцевальное  творчество  –  одна  из  наиболее  древних  форм  художественного  постижения 
мира.  Наш  глубокий  предок,  подавленный  трудностями  существования  и  изнурительной  борьбы  с 
природой,  ещё  в  седой  древности  наловчился  сопровождать  трудовые  процессы  эмоциональным 
возбуждением,  утверждая  себя  в  окружающем  и  враждебном  ему  мире.  Именно  тогда,  в  атмосфере 
труда, связанного со всеми сферами жизнедеятельности человека, под воздействием воображения и 
фантазии из рабочих, привычных движений зарождаются пластическо-эмоциональные основы танца, 
объединяющие в себе духовное и физическое начало, несущее уже элементы искусства»[1, 12]. 
  К  вопросу  об  изучении  процесса  становления  танцевального  творчества  обращались  многие 
исследователи.  Анализ  литературы  по  исследуемой  проблеме  показал,  что  процесс  становления  и 
развития казахской танцевальной культуры сложен, поскольку танец сам по себе является наиболее 
временным  и  мимолетным  искусством  (в  сравнении  с  другими  жанрами  искусства),  реально 
существующим только в момент его исполнения.  
Как  и  большинство  народных  танцев,  казахский  народный  танец  зародился  от  традиционных 
обычаев  и  обрядов.  Народные  праздники  обязательно  сопровождались  игрой  на  музыкальных 
инструментах,  песнями  и  танцевальными  композициями.  Несмотря  на  долгий  кочевой  образ  жизни 
казахов,  культура  и  традиции  оставались  незыблемыми.    «Традиционное  танцевальное  искусство, 
являясь одной из своеобразных форм духовной культуры народа, имеет ярко выраженную этническую 
окраску»[2,5].  Следовательно,  через  танец  можно  увидеть  и  понять  мироощущение,  психологию  и 
специфическую сущность казахского этноса.  
Духовная  потребность,  удовлетворяемая  лишь  в  процессе  познания  историко-культурного 
наследия казахского народа, является социально значимой идеей и смыслом жизни этноса. Давность 
танцевальных  традиций,  сохраненных  памятью  народа,  подтверждается  единством  и  слитностью 
художественного мышления в различных по форме направлениях традиционного искусства, в котором 
наиболее полно выражено эстетическое отношение этноса к окружающему миру, к природе и труду.  
«В древнейшей обрядовой, синкретической хореографии иллюзорное воспроизведение процесса 
труда,  опоэтизированного  движениями  рук,  рабочих  навыков  функционально  имело  магическое 
значение.  Так  в  ритуальных  обрядах,  предшествующих  охоте,  плясовое  изображение  трудового 
процесса:  изображение  движений  охотника,  выслеживающего  дичь,  метание  камня,  дротика,  копья, 
стрельба  из  лука,  имитация  движений  и  повадок  зверей,  птиц  и  т.д.  –  превращались  в  обрядовой 
хореографии  в  действие  символические,  целью  которых  было  обеспечение  иллюзорными, 
магическими  средствами  успешного исхода  охоты, ибо любое обрядовое действо и в целом  система 
обрядности в своеобразной, художественной, зрительно-эмоциональной форме отражали древнейшие 
идеологические воззрения. Наравне с другими обрядовыми действиями хореография была подчинена 
общему содержанию обряда  и требовала от всех его участников глубокой убежденности в истинности 
воплощаемых  в  нем  идей  и  образов»  [1,  77].  Следовательно,  трудовые  процессы  были  напрямую 
отражены  в  фольклорных  направлениях:  в  хореографических  композициях,  в  песнях  и  в  устном 
народном творчестве.  
Исследователями отмечено, что о существовании обрядовой хореографии в Казахстане говорят 
наскальные  рисунки  ущелья  Тамгалы  и  Чулакских  гор.  По  описаниям  исследователей  на  них 
изображались  процессы  обрядовых  игр,  которые  включали  в  себя  эмоционально-пластические 
выражения – обрядовые народные плясовые игры.  

 
82 
Игра  –  это  древний  и  один  из  базовых  элементов  народной  культуры,  имеющий  большое 
воспитательное значение. В казахских плясовых играх изображались трудовые процессы и процессы 
охоты,  подражание  различным  животным.  До  современности  эти  танцы-игры  дошли  в 
видоизмененных вариантах, но все же не утратили своего смысловое значение. 
В  национальных  танцах  также  можно  рассмотреть  менталитет  казахского  этноса:  женские  и 
мужские  образы,  которые  также  отражены  в  традициях  и  обычаях.  Мужской  образ  в  народной 
хореографии  предстает  перед  зрителем  как  сильный,  ловкий  и  воинственный  джигит:  образ 
наездника,  джигита,  пастуха,  охотника,  воина.  Женский  образ  показан  не  менее  красочнее  и 
включает  в  себя  не  только  изображение  красоты,  скромности  и  грации,  но  и  также  представлен  в 
образе  девушек-воительниц,  умевших  ударом  копья  по  бедру  сбрасывать  с  коней  джигитов.  Таким 
образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  казахский  танцевальный  фольклор  воспитывал  и 
формировал  нравственные  и  эстетические  воззрения  многих  поколений,  под  его  эмоциональным 
воздействием  вырабатывались  национальные  черты  характера  казахского  этноса  –  гордость, 
благородство, смелость.  
Анализ  научных  работ  по  исследуемой  проблеме  показывает,  что  значительное  влияние  на 
развитие традиционной и обрядовой  хореографии оказал народный костюм. «Национальный костюм 
всегда  целесообразно  соответствует  реальной  жизни  народа  на  разных  этапах  его  исторического 
развития. Он всегда современен и изменяется лишь с реальным изменением быта народа» [1, 82]. В 
большинстве  случаях  от  костюма  зависело  лексическое  содержание  танца,  которое  во  многом 
определяло  развитие  танцевальных  традиций:  обтянутость  женского  стана    камзолом, 
подчеркивающая  стройность  фигуры,  способствовала  развитию  в  традиционной  хореографии 
всевозможных перегибов корпуса, использование разнообразных ракурсов и поворотов.  
Специфическими  особенностями  народного  казахского  танца  является  тонкая  нюансировка 
движений,  от  мимолетной  легкости,  нежной  плавности  до  интенсивной  резкости,  передающуюся 
гамму чувств – понимаемую музыкантом чрезвычайно точно и последовательно. Музыкант, играющий 
аккомпанемент для танцора, передает в своем исполнении одинаковые чувства с ним, сопереживает, 
передает  импровизационную  эмоциональность.  Все  это  отражается  в  самом  исполнении 
аккомпанемента: смена ритмов, характеров, громкости. 
Изучая  специфические  особенности  традиционной  танцевальной  культуры  Казахстана,  можно 
сделать  вывод  о  том,  что  эти  особенности  исследователи  разделяют  на  мужские  и  женские.  В 
традиционных  мужских  казахских  танцах  эти  особенности  проявляются  в  экспрессивности 
исполнения,  резкости  движений,  подвижности  суставов  и  собранности  корпуса.  Гордая  осанка, 
гибкость  талии,  пластичность  рук  –  специфические  особенности  исполнения  женских  казахских 
традиционных танцев. 
Традиционная  танцевальная  культура  Казахстана  воспитывает  в  людях  эстетические  основы 
нравственности,  гражданства.  Танцуя,  человек  получает  огромный  заряд  бодрости,  благородства  и 
порядочности.  
 
Список литературы: 
1. Всеволодская-Голушкевич О.В. Баксы ойыны. – Алматы: Рауан, 1996. 
2. История хореографии Казахстана: Учебник / Авт. Т.Кишкашбаев, А.Шанкибаева, Л.Мамбетова, 
Г.Жумасеитова, Ф.Мусина. – Алматы: ИздатМаркет, 2005. 
3. Мамбетова Л. Истоки зарождения танцевальной культуры Казахстана. Алматы, 1997. 
 
Түйіндеме 
    
  Мақалада Қазақстанның  дәстүрлі би мәдениетінің ерекшелігі қарастырылған. 
 
Summary 
In article the author considers specific features of traditional dancing culture of Kazakhstan. 
 
 
МЕСТО И РОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  
В УСИЛЕНИИ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 
Ахбалиев А.,
 магистрант Атырауского государственного университета им.Х.Досмухамедова  
 
Одной из важнейших предпосылок экономического развития Казахстана является стабильный 
рост  производства  во  всех  отраслях,  и,  прежде  всего 

в  промышленности.  Однако  в  условиях 
рыночной  экономики  возможен  рост  не  любого  производства  и  любой  ценой,  а  только 
конкурентоспособного. 

 
83 
Безусловно,  необходимым  условием  формирования  конкурентоспособной  продукции 
промышленных  отраслей  является  переход  промышленности  на  более  высокие  технологические 
уклады. 
В  этой  связи,  исходя  из  рыночных  условий,  необходимость  совершенствования  управления 
производством определяется следующими основными условиями: 

 
существенным  усложнением  технологических  процессов,  обусловивших  повышение 
требований  к  применяемой  технике,  квалификации  и  уровню  подготовки  рабочих  и  специалистов, 
состоянию окружающей среды и пр.; 

 
сокращением    жизненного    цикла    продукции,    расширением 
номенклатуры выпускаемых изделий; 

 
возрастанием  требований  к  качеству  обслуживания  и  срокам 
исполнения заказов. 
Причем,  критерием  экономической  целесообразности  в  ходе  конкурентной  борьбы,  подобно 
тому,  как  в  недавнем  прошлом  таким  критерием  была  «эффективность  производства»,  является 
«конкурентоспособность производства». 
В  качестве  методологической  основы  исследования  проблемы  конкурентоспособности  и 
определения  роли  качества  в  нем,  нами  избран  общепризнанный  подход,  основанный  на  работах 
известного  американского  экономиста  М.  Портера,  который  заключается  в  том,  что  на 
конкурентоспособность  страны  (отрасли,  подотрасли,  фирмы)  оказывают  влияние,  четыре  группы 
факторов [1]: 
1)
 
параметры    спроса,    определяющие    возможности   реализации продукции, а также 
границы возможных изменений цен на нее; 
2)
 
наличие    конкурентной  среды,  стимулирующее  к  постоянному  поиску          нового,     
повышению     качества     и     эффективности производства; 
3)
 
параметры  факторов,  используемых  в  процессе  производства, 

сырье,  материалы, 
энергия, рабочая сила; 
4)
 
наличие  родственных  и  поддерживающих  отраслей,  связанных  с  основными   
конкурентоспособными      отраслями,      То      есть      тех    отраслей,  которые  позволяют  максимально 
повысить качество продукции в широком смысле слова. 
Как известно, различают две основные формы конкурентной борьбы: ценовую и неценовую 
конкуренцию.  Конкуренция  по  линии  цен  и  неценовых  факторов  играет  решающую  роль  в 
стимулировании  НТП,  способствует  повышению  эффективности  производства  компаний,  побуждает 
фирмы идти на риск нововведений. 
Тактика  лидерства  в  ценах  эффективно  применялась  в  60—70-е  годы,  когда  монопольно-
регулирующие  силы  в  промышленности  наиболее  ярко  проявились  в  сфере  взаимодействия  или 
прямого согласования рыночной, особенно ценовой политики, создавались системы прейскурантных 
цен,  которые  были  приблизительно  одинаковы  по  величине  и  изменялись  синхронно.  В  80-е  годы 
тактика  ценового  лидерства  несколько  потеряла  свое  значение,  поскольку  появилось  много  новых 
конкурентов.  Именно  в  тот  момент  стал  проявляться  главный  фактор  неценовой 
конкурентоспособности - качество продукции
.
 
На  это  указывает  известный  американский  специалист  в  области  качестве  Д.М.  Джарен: 
«формирование у главных менеджеров понимания того, что существует кризис качества, не должно 
быть проблемой в тот момент, когда предприятие потеряло 25% своего участия на рынке в пользу 
конкурентов, качество которых выше. Формировать такое понимание намного труднее тогда,  когда 
предприятие  еще  не  понесло  катастрофических  потерь  в  виде  утери  позиции  на  рынках  сбыта.  В 
этом  случае  предложение  признать  главенство  качество  должно  конкурировать  с  другими 
предложениями, представленными сторонниками других». 
Опрос экспертов многих стран: - «Какой фактор является для Вас определяющим при выборе 
поставщика?»  -  также  показал,  что  наибольшее  влияние      на      принятие      решения      оказывает   
именно   качество   товара (таблица) [1]. 
 
Таблица 1. Приоритеты в формировании конкурентоспособности товаров (%) 
Наименование 
факторов 
Великобритания  
Прочие 
страны ЕС  
Страны 
Северной 
Америки  
Прочие 
страны  
Качество 
25
  
28
  
24
  
21
  
Цена 
18  
13  
12  
37  
Уникальность 
6  
16  
12  
14  
Надежность поставок 
8  
2  
4  
7  

 
84 
Связи с экспортером 
15  
16  
12  
7  
Послепродажное 
обслуживание 
10  
—  
4  
—  
Прочие соображения 
18  
25  
32  
14  
Итого 
100  
100  
100  
100  
 
В  этой  связи  необходимо  глубокое  рассмотрение  понятия  «качество»  как        фактор    
обеспечения        конкурентоспособности        продукции,        четко  сформировать      его        сущность      и   
принципы    неразрывно    от   понятия «конкурентоспособности». 
В современной литературе и практике существуют различные трактовки понятия «качество». 
Международная  организация  по  стандартизации  определяет  его  (стандарт  18О  8402)  как 
совокупность  свойств  и  характеристик  продукции  или  услуги,  которые  придают  им  способность 
удовлетворять  обусловленные  или  предполагаемые  потребности.  Возникло  самостоятельное 
направление корпоративного менеджмента менеджмент качества. 
При  этом  исходной  методологической  основой  экономической  интерпретации  понятия 
«качество»  применительно  к  продуктам  труда  у  К.Маркса  является  характеристика  качества 
продукции  как  «...свойства  общественной  потребительной  стоимости.  Чтобы  вещь  обладала 
потребительной  стоимостью,  она  должна  удовлетворять  какую-либо  человеческую  потребность. 
Отсюда  потребительная  стоимость  характеризуется  только  теми  свойствами,  которые  служат 
удовлетворению  определенных  потребностей  и  в  этом  смысле  являются  полезными.  Каждую 
полезную вещь, как, например, железо, бумагу и т.д., можно рассматривать с двух точек зрения: со 
стороны качества и со стороны количества. Каждая такая вещь есть совокупность многих свойств и 
поэтому может быть полезна различными своими сторонами». 
С  этой  точки  зрения  следует  различать  понятия  потребительная  стоимость,  качество  и 
полезный  эффект.  Потребительная  стоимость  -способность  товара  удовлетворять  определенные 
потребности.  Качество  -потенциальная  способность  товара  удовлетворять  конкретную  потребность. 
Полезный эффект - действительная способность товара удовлетворять конкретную потребность.  
Из  этого  следует,  что  для  повышения  конкурентоспособности  продукции,  производитель 
должен  проектировать  степени  использования  потребительных  свойств  -  качество  и  полезный 
эффект.  Приближение  этих  показателей  друг  к  другу  по  величине  приводит  к  разунификации 
продукции  и  увеличению  производственных  затрат.  И  значительный  разрыв  между  величинами 
качества  продукции  и  ее  полезным  эффектом  приводит  к  недоиспользованию  полезных 
возможностей продукции. 
Одной из главных причин современного состояния экономики и низкой конкурентоспособности 
отечественных  промышленных  товаров  является  отсутствие  ориентира  на  своего  потребителя, 
которого  в  рыночных  условиях  необходимо  ставить  в  центр  всей  производственной  деятельности. 
Накопившейся  в  мире  опыт  у  нас  не  использовался  вследствие  длительного  неприятия  главной 
«философии»  рынка  маркетинга,  который  способен  вооружить  предпринимателей  основными 
правилами поведения и стратегией конкурентной борьбы в современных условиях [5]. 
В  командно-административной  экономике  качество  трактуется  с  позиции    производителя.  В 
рыночной экономике качество рассматривается с позиции потребителя
Даже если  параметры продукции отражают ее эффект  для  изготовителя  и не представляют 
интерес  для  потребителя,  например,  изготовителю  удалось  снизить  энергоемкость  и  трудоемкость 
производства,  то  его  качество  с  точки  зрения  общего  эффекта  для  экономики  возрастет  и  за  счет 
экономии производственных затрат для потребителя будет снижена продажная цена. 
Так,  чтобы  продукция  стала  конкурентоспособной,  она  должна  выполнять  свои  функции 
лучше, чем аналогичная, обладать большей надежностью или иметь другие свойства, существенные 
для  потребителя,  чем  та,  что  предлагается  другими  производителями.  Конкурентоспособность 
продукции определяется ее обобщенной характеристикой, которая позволяет выявить преимущества 
совокупности  свойств  технического  уровня  и  качества  продукта  перед  аналогичными  изделиями 
конкурентов. 
Необходимо отметить, что базой для оценки конкурентоспособности товара должно являться 
исследование  потребностей  покупателя  и  требований  рынка.  Именно  рынок  представляет  собой 
сферу  общественных  отношений,  где  товары,  конкурируя  между  собой  проходят  сравнение  и 
проверку  потребителем  на  соответствие  его  запросам.  Для  того,  чтобы  товар  был  пригоден  для 
удовлетворения  данной  потребности  и  представлял  интерес  для  покупателя,  он  также  должен 
обладать  набором  соответствующих  параметров.  Степень  конкурентоспособности  товаров  в 
зависимости от форм рынков реализации представлены на таблице. 
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет