3 (25) • 2012 1 Караганды 2012


ВЕСТНИК КЭУ: ЭКОНОМИКА, ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА, ЮРИСПРУДЕНЦИЯжүктеу 5.11 Mb.
Pdf просмотр
бет40/64
Дата24.03.2017
өлшемі5.11 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   64

ВЕСТНИК КЭУ: ЭКОНОМИКА, ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
194
1 кесте
Батыс  Қытай  -  Батыс  Еуропа"  көлік  дәлізі  бойындағы  туристік  инфрақұрылым  нысандары  [5]
Өңір 
Жоба атауы 
Іске асыру 
кезеңі Ақтөбе облысы 
«GREENLAND» демалыс базасы құрылысы 
2010-2015 
« Ырғыз керуен сарайы» құрылысы 
2010-2015 
Қызылорда 
облысы 
«Байқоңыр» туристік орталығы құрылысы 
2011-2020 
Қамбаш 
көліндегі 
туристік 
орталық 
құрылысы 
2011-2018 
«Қорқыт-Ата» туристік орталығын дамыту  
2011-2020 
«Ғарыш  айлағы»  сауда  ойын-сауық  кешені 
құрылысы 
2010-2013 
Киіз үй отелі құрылысы  
2010-2013 
Жамбыл облысы  «Көксай» тау шаңғысы базасының құрылысы 
2009-2012 
Оңтүстік 
Қазақстан облысы 
«Ежелгі 
Түркістан» 
туристік 
орталығы 
құрылысы 
2011-2014 
«Ежелгі 
Отырар» 
туристік 
орталығы 
құрылысы 
2011-2014 
«Қасқасу»  тау  шаңғысы  базасын  құру  және 
дамыту 
2009-2017 
Алматы облысы 
Қапшағай  су  қоймасы  жағалауындағы  «Жаңа 
Іле» туристік орталығы құрылысы 
2009-2020 
Ескерт у  - автормен құрастырылған 
 
Қазақстан  Республикасын  үдемелі  индуст-
риялық-инновациялық  дамыту  жөніндегі  2010-
2014  жылдарға  арналған  мемлекеттік  бағдар-
ламаны  мониторингілеу  бойынша  ҚР  Туризм
және спорт  министрлігі 2011 жылғы есептік ке-
зеңге  "туристік  сала"  бөлімі  бойынша  жедел
есеп жасаған болатын.  Негізгі стратегиялық  ба-
ғыт-  экспорттық  әлеуеті  бар  салаларға  қолдау
көрсету.
Жоғарыда  аталған  жедел  есеп  бойынша
көлік дәлізі бойымен жол бойы инфрақұрылы-
мы  объектілерін  салудың  қазіргі  жағдайы
төмендегідей  [5]:
-  Ақтөбе  облысы  бойынша  дәліздің  жалпы
ұзақтығы  631  км  құрайды,  бүгінгі  күні  143  км
жол  төселді.  2011  жылғы  13  мамырдағы  №  136
облыс  әкімінің  үкімімен  жол  бойы  кешендерін
орналастыратын  жерлерді  анықтау  және  оған
инженерлік  -  коммуникациялық  инфрақұры-
лым құру, көлік дәлізі бойымен жол бойы инф-
рақұрылымы  объектілері  бойынша  инвестици-
ялық  жобаларды  іріктеу  және  келісу  жөніндегі
жұмыс тобы құрылды. Бұдан әрі "А" санатында
4  объекті  салынады,  "Greеn  Land"  демалыс  ба-
засын  салу  үшін  49  жылға  жер  телімі  жалға
бөлінді,  инженерлік-коммуникациялық  желі-
лер  тарту  үшін  жұмыстар  жүргізілуде  және
Ақтөбе  облысының  өңірлік  үйлестіру  кеңесінің
шешімімен  128,2  млн.  теңге  қаражатты  бөлу
мақұлданды.  Қазіргі  кезде  бірінші  демалыс
базасының объектісі - жазғы мейрамхана ашыл-
ды.  "Даму"  қорының  Ақтөбе  филиалы
"GREENLAND"  және  "Ырғыз  Керуен  Сарайы"
инвестициялық жобаларының құрылысын неси-
елендіру  жөніндегі  сыйақы  ставкасын  субсиди-
ялау  мәселесін  қарастыруда;
-  Қызылорда  облысы  бойынша  транзиттік
магистральдің  жалпы  ұзақтығы  812  км  құрай-
ды,  194  км  жол  төселген.  Облыс  әкімінің  2011
жылғы 24 мамырдағы № 19 үкімімен жер учас-
келерін бөлу ұсыныстарын қарастыру жөніндегі
жұмыс тобы құрылды. Қазіргі кезде "В" санатты
жол  бойы  объектілерін  салу  үшін  жер  учаске-
лері бөлінген жоқ.  Сонымен  бірге "А" және "С"
санатты  объектілерін  салу  бойынша  төмендегі-
дей  жұмыстар  жүргізілуде;
-  Арал  ауданында  Қамбаш  көлі  бойымен
"Қамыстыбас" демалыс базасын салу үшін 494,0
га  жер  учаскесі  бөлінді  және  "Қамыстыбас"  де-
малыс  аймағының  инженерлік-коммуникаци-
ялық  инфрақұрылымын  жобалау-сметалық
құжаттамасы  әзірленді.  Демалыс  аймағының
бас  жоспарын,  түпкілікті  жоспарлау  жобасын
әзірлеу, су қорғау аймағын белгілеу және топы-
рақты  зерттеп  тексеру  жүргізу  үшін  облыстық
бюджеттен  13,7  млн.  теңге  бөлінді  және
игерілді.  Сондай-ақ,  жобалау-сметалық  құжат-
таманы  әзірлеуге  (бұдан  әрі  -  ЖСҚ)  -  30
млн.теңге,  Қамыстыбас  демалыс  аймағына  әке-
летін жолдың негізгі кезеңін салуға 42 млн. тең-
ге  сомадағы  қаражат  бөлінді  және  игерілді;
-  Қармақшы  ауданында  1624  шақырымын-
да "Қорқыт ата" кешенінің құрылысы жүргізілу-
де. Қазіргі кезде құрылыстың сыртқы жұмыста-
ры  аяқталды,  2012  жылы  ішкі  әрлеу  жұмыста-
рын  жүргізу  көзделуде,  "Қорқыт  ата"  жобасы
бойынша инженерлік желілер кәсіпкер есебінен
тартылып  жатыр,  ал  "Сығанақ"  жобасы  бойын-
ша  инженерлік  коммуникациялар  бар;
-  1956  шақырымда  қазіргі  жұмыс  істеп

3 (25) • 2012
195
тұрған  "Сығанақ"  кешенінің  аумағында  май
құю стансасын салу үшін жер телімін бөлу бой-
ынша  жұмыстар  жүргізілуде;
-  Жаңақорған  ауданында  1999  шақырымда
Батыруа туристік кешенін салу және 2044 шақырым-
да қазір жұмыс істеп тұрған дәмхананың аумағын-
да кемпинг және жанар-жағар май құю стансасын
салу жоспарланып отыр.
Аталған жобалардың іске асуы ел экономика-
сын елеулі әртараптандыруға әкеледі, шикізаттық
емес секторларды табысты дамыту үшін алғышарт-
тар жасайды.
Аталмыш жобалардың іске асуы нәтижесінде
елімізде "Батыс Еуропа - Батыс Қытай" халықара-
лық магистральдық көлік дәлізі мен Жібек жолы-
ның  қазақстандық  учаскесі  маршрутының өзара
байланысуы  арқылы  салынған  туристік  және  ту-
ристік-рекрациялық кешеннің қызметіне негіздел-
ген мемлекетіміздің туристік кластерді құрастыруға
негіз болды, бұл Қазақстан туризмінің экспорттық
мүмкіндігі  мен  бәсекелестікке қабілеттігінің жаңа
сапалы деңгейіне қол жеткізуге мүмкіндік береді [5].
Қазақстандағы  туризмнің  тарихи  алғы
шарттары  біздің  заманымызға  дейінгі  үшінші
мыңжылдықты  қалыптаса  бастаған  Ұлы  Жібек
Жолының  қалыптасуы  мен  дамуы  болып  табы-
лады.  "Батыс  Еуропа-  Батыс  Қытай"  жолының
Ұлы Жібек Жолының "Дала  жолы" атты  тарма-
ғымен өтуі  де тегін емес.
"Батыс  Еуропа  -  Батыс  Қытай"  көлік  дәлізі
бойында  ұлттық  туристік  кластерінің  іске  асуы
ел экономикасын  елеулі әртараптандыруға әке-
леді, шикізаттық емес секторларды табысты да-
мыту  үшін  алғышарттар  жасайды  және  нәти-
жесінде негізгі индикаторы жолаушы және жүк
тасымалы көлемін, ішкі жалпы өнім (ІЖӨ) құра-
мында  шикізаттық  емес секторлар  үлесін  және
халықты жұмыспен қамтуды ұлғайту жөніндегі
көрсеткіштер  болып  табылады.  Туристік  инф-
рақұрылымның  дамуы  өркендейді,  шикізаттық
емес  экспорттың  географиясы  кеңейеді  және
көлемі  өседі,  ең  бастысы  қазақстандық  бренд
құрылады.  Сонымен  қатар,  елде  бәсекеге  қабі-
летті туристік индустрияны қалыптастыру және
дамыту үшін жағдайлар туғызуға ықпал жасай-
тын болады  [6,  с. 28].
Пайдаланған  әдебиеттер:
1
Қоңырбайұлы А. Ұлы Жібек жолы және
Қазақстан.\\Турист.  -  2011.№1-2.  -  4-6  б.
2
Реалии и возможности туристского рын-
ка Казахстана// Деловой мир. Астана 2010 - №5.
-  С.  25-38.
3
Туристік  индустрияның  неғұрлым  пер-
спективалы бағыттары бойынша 2010-2014 жыл-
дарға  арналған  мастер-жоспарды  әзірлеу
жөніндегі  анықтама  -  www.mts.gov.kz.
4
Қазақстан  Республикасын  үдемелі  ин-
дустриялық-инновациялық  дамыту  жөніндегі
2010-2014  жылдарға  арналған  мемлекеттік  бағ-
дарламаны  мониторингілеу  бойынша  жедел
есептілік-  www.mts.gov.kz.
5
Қазақстан  Республикасы  Туризм  және
спорт  министрлігінің  2011-2015  жылдарға  ар-
налған  стратегиялық  жоспарын  іске  асыру  ту-
ралы 2011  жылға жедел  есебі -  www.mts.gov.kz.
6
О  развитии  туризма  как  доходной  об-
ласти  экономики  Республики  Казахстан.  Офи-
циальные  материалы.  Алматы,  "Раритет",  2010
-  С.  28-42.
ИННОВАЦИИ КАК ГЛАВНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Д.Д. Айтышев
студент Павлодарского государственного
университета имени С. Торайгырова
Инновация - термин широкий и разнообраз-
ный,  трактовки  данной  категории  могут  разли-
чаться  в зависимости  от  количественного  и  каче-
ственного  уровня  экономического  анализа  [1,
с.21]
В работах ученых экономистов  дается  много
вариантов  определений инновации, инновацион-
ного процесса, в которых прослеживаются различ-
ные  подходы  к  рассмотрению проблемы, выска-
зываются различные, порой прямо противоречи-
вые точки зрения. Но всех авторов объединяет один
общий подход - нововведения связаны прежде все-
го с выработкой устойчивой, повторяющейся, ти-
пической реакции общества на потребности и ус-
ловия  его развития.  Не  подлежит сомнению, что
эти потребности воспринимаются и реализуются
в  странах  с  различным  социально-экономичес-
ким уровнем  по-разному  и  воспроизводятся  че-
рез систему институтов правового регулирования
инновационной  деятельностью  [2, с.17]
Сущность данной категории можно раскрыть
через значимость и необходимость ее воздействия
на  две  основные  части  экономической  теории  -
макро-  и микроэкономику.
Следовательно,  с одной  стороны, инновация
-  это  использование  экономическими  субъекта-
ми  новых  комбинаций  и  приемов  в хозяйствен-
ной деятельности (независимо от  области эконо-
мики),  связанных  с  ожидаемыми  улучшениями
процесса производства и направленных  на полу-
чение  прибыли (микроэкономический аспект). С
другой стороны: инновация - новый, альтернатив-
ный вариант рационализации потребления огра-
ниченных ресурсов с целью достижения качествен-
но нового типа экономического роста в  условиях
ускоренного действия закона возвышения потреб-

ВЕСТНИК КЭУ: ЭКОНОМИКА, ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
196
ностей, достигаемый путем взаимодействия госу-
дарственных и  рыночных  структур (макроэконо-
мический  аспект).
Наряду с большим числом определений име-
ется  немало  подходов  к  классификации  иннова-
ций.
Для  успешного управления  инновационной
деятельностью необходимо тщательное изучение
инноваций. Прежде  всего,  необходимо уметь  от-
личать инновации  от  несущественных  видоизме-
нений  в продуктах  и технологических  процессах
(например, эстетические изменения - цвета, фор-
мы и т. п.); незначительных технических или вне-
шних  изменений  в  продуктах,  оставляющих  не-
изменными конструктивное исполнение и не ока-
зывающих  достаточно заметного влияния  на  па-
раметры,  свойства,  стоимость  изделия,  а  также
входящих  в  него  материалов  и  компонентов;  от
расширения  номенклатуры  продукции  за  счет
освоения  производства  не  выпускавшихся преж-
де на данном  предприятии, но  уже известных  на
рынке  продуктов,  с  целью  удовлетворения  теку-
щего спроса и увеличения доходов предприятия.
Новизна инноваций оценивается по технологичес-
ким параметрам, а также с рыночных позиций. С
учетом этого строится классификация инноваций.
В зависимости от  технологических  парамет-
ров инновации подразделяются  на:
- продуктовые инновации, они включают при-
менение новых материалов, новых полуфабрика-
тов  и  комплектующих; получение принципиаль-
но новых продуктов.
- процессные инновации означают новые ме-
тоды организации  производства  (новые  техноло-
гии). Процессные инновации могут быть связаны
с  созданием  новых  организационных структур  в
составе предприятия (фирмы).
По  типу  новизны  для  рынка  инновации  де-
лятся на:
- новые для отрасли в мире;
- новые для отрасли в стране;
-  новые  для  данного  предприятия  (группы
предприятий).
По месту в системе (на предприятии, в фир-
ме) можно выделить:
- инновации  на входе  предприятия (измене-
ния в выборе и использовании сырья, материалов,
машин и оборудования, информации и др.);
-инновации на выходе предприятия (изделия,
услуги, технологии,  информация и др.);
- инновации  системной  структуры  предпри-
ятия  (управленческой,  производственной,  техно-
логической).
В зависимости от глубины вносимых измене-
ний выделяют инновации:
- радикальные  (базовые);
-  улучшающие;
- модификационные  (частные).
В  Научно-исследовательском  институте  сис-
темных исследований (НИИСИ) разработана рас-
ширенная  классификация  инноваций  с  учетом
сфер деятельности  предприятия. По  этому  при-
знаку выделяются инновации:
-  технологические;
- производственные;
- экономические;
- торговые;
- социальные;
- в области управления [3, с.85]
Недостатки  рыночной  системы  хозяйствова-
ния  в  Казахстане  обуславливают  необходимость
государственного вмешательства в хозяйственную
среду  с  целью повышения  ее  инновационной ак-
тивности и восприимчивости. Изучение отечествен-
ного и зарубежного опыта  свидетельствует, что у
государства  имеются  большие  неиспользуемые
резервы  финансово-кредитной поддержки  и  сти-
мулирования инновационных процессов, мотиви-
рующих  у  субъектов  хозяйствования  восприим-
чивость к  нововведениям.  Поэтому должен  быть
разработан  механизм  государственного  регули-
рования инновационных процессов.
Следует создать такую экономическую среду
функционирования  предприятий,  которая  не
только  сделала  бы  их  более восприимчивыми  к
нововведениям,  но и  стимулировала бы стать ак-
тивными  участниками  инновационного  процес-
са, заинтересованными в поиске, разработке и ско-
рейшем  освоении  прогрессивных  научно-техни-
ческих  решений.  Решающая роль  здесь  принад-
лежит  государству,  которое  на  всех  уровнях  уп-
равления должно выявлять позитивные тенденции
науки и  техники, стимулировать  прогрессивные
технологии. Мировой исторический опыт показы-
вает, что чем больше страна отстает в своем эконо-
мическом развитии, тем больше функций вынуж-
дены  брать  на  себя  государственные  органы  уп-
равления.  Инновационные  процессы  во  многом
определяют  направления  и пропорции  будуще-
го  развития.  Экономика  страны  не может завое-
вать ведущие позиции в мире,  если она не будет
развивать инновационную  сферу.
Мировой  опыт  государственной  поддержки
новаторов меняется в зависимости от конкретной
страны,  но  его  непосредственное  воздействие  в
рамках системы, базирующейся на действии ры-
ночных сил, по мнению, специалистов, имеет вто-
ростепенное  значение.  Однако  именно  государ-
ственные органы имеют возможность крупномас-
штабно  синтезировать  общественные  потребнос-
ти в производственные возможности.
Государственная  активность  в  инновацион-
ной сфере обусловлена не только интересами об-
щественного  развития,  но  и  государственными
материальными  интересами.  Ясно,  что  основа
жизнедеятельности  госаппарата  зависит,  в  том
числе, и от финансовой устойчивости и платежес-
пособности  экономических  субъектов  хозяйство-
вания - налогоплательщиков, которые, в свою оче-
редь,  зависят  от  положения  товаропроизводите-
ля на товарном рынке. Вот почему органы управ-
ления напрямую заинтересованы в развитии кон-
курентоспособных  производств.  И  технологий,
чему  в  значительной  степени  способствуют  ин-
новации.  Государственное  предприниматель-
ство в  рыночной  сфере,  где органы  управления
выступают  в  качестве  контрагентов  инноваци-
онных  процессов,  позволяет  им  иметь  согласо-

3 (25) • 2012
197
ванную с другими партнерами выгоду от вкладов
в  коммерческий  проект.  Таким  образом,  эконо-
мическая  база  интересов  государства  делает  его
на  всех  уровнях  управления  активным  участни-
ком инновационных процессов.
Необходимость государственного управления
инновационными  процессами  обусловлена  тре-
мя  факторами:
-  состоянием экономики;
-  недостатками  механизма  рыночного  само-
регулирования  нововведений,  порождающими
проблемы, которые не могут быть решены без уча-
стия  государства;
-  мотивационными  факторами формирова-
ния  государственных  доходов.
Конкретизация  государственной  инноваци-
онной  политики  может  осуществляться  посред-
ством исследовательского и инновационного про-
граммирования и  проектирования,  а  также госу-
дарственного  планирования,  способствующего
формированию государственных  заказов. Реали-
зация  конкретных  решений  призван  содейство-
вать  специальный  инструментарий  администра-
тивного, социально-психологического и экономи-
ческого  воздействия.
В инновационной сфере предпочтительными
являются  экономические  методы  управления.  К
прямым  методам  экономического  управления
относятся:  инвестирование  в виде  финансирова-
ния  (целевого,  предметно-ориентированного),
кредитования, лизинга, фондовых операций, пла-
нирования  и  программирования,  государствен-
ного предпринимательства. К косвенным методам
относятся:  налоговое и амортизационное регули-
рование, кредитная и  фондовая  политика,  цено-
вое  регулирование,  политика  протекционизма.
При этом на общегосударственном уровне долж-
но преобладать управление  финансовыми  пото-
ками  посредством  целенаправленного  субсиди-
рования  приоритетных  направлений  развития
науки и техники, стимулирования создания и по-
требления  объектов  интеллектуальной  собствен-
ности и других новшеств, а также широкий комп-
лекс мероприятий  по созданию инновационного
климата, развитию  рискового  предприниматель-
ства,  привлечению инвесторов  к  инновационным
процессам.
Инновационная  политика  должна  быть тес-
но  связана  с  нововведенческой  деятельностью,  и
представлять собой систему мер, способствующих
интенсивному  протеканию  инновационных  про-
цессов в целях удовлетворения возрастающих об-
щественных потребностей.  Учитывая  особеннос-
ти государственного устройства Казахстана,  мож-
но  разделить  инновационную  политику  государ-
ства на  две  части: республиканский  и  региональ-
ный уровень.
Ведущей  целью  республиканского  уровня
государственного управления является формиро-
вание  социально-экономических,  научно-техни-
ческих и организационно-хозяйственных предпо-
сылок для прогрессирующего развития  произво-
дительных сил  общества. Здесь  решаются  следу-
ющие  задачи:  тщательный  анализ  направлений
общественного развития и  определение  приори-
тетов  в  развитии  науки  и  техники,  технологии;
инициирование  научно-технических  программ  и
инновационных проектов, позволяющих ускорить
развитие или обеспечить получение ключевых тех-
нологий; создание инфраструктуры рынка интел-
лектуальной  продукции и  других  новшеств, спо-
собствующих  динамичному  развитию  общества;
наблюдение  за  темпами  развития  инновацион-
ных  процессов,  их  координация  и  коррекция  в
случае необходимости;  организация  и  поддерж-
ка  кооперации  на  всех  стадиях  инновационных
процессов.
На  региональном  уровне  государственного
управления предпочтение отдается деятельности,
связанной с  диагностикой  конкурентоспособнос-
ти  производств,  имеющих  соответствующее  тер-
риториальное расположение, оценкой их научно-
технического, производственного и  кадрового по-
тенциала;  выбору  приоритетных  направлений,
сфер, производств,  конкурентоспособный потен-
циал  которых  наиболее  велик;  разработке  про-
грамм (проектов) и механизмов их реализации с
учетом определенных приоритетов, включая при-
влечение  частных инвесторов; обеспечению  соот-
ветствующих дифференцированных режимов эко-
номического  стимулирования.
Реализации  государственной  научно-техни-
ческой и инновационной  политики способствует
система  государственного  регулирования,  кото-
рая представляет собой  совокупность  используе-
мых экономических форм и методов воздействия.
Одним  из  принципов  государственного  регули-
рования  является принцип экономического  про-
текционизма инновациям и притоку инвестиций
в  сферу нововведений.  Он связан  с созданием го-
сударством  особых  условий  для  инновационной
деятельности преимущественно экономическими
методами,  основанными  на  договорных отноше-
ниях,  с использованием прямых и  косвенных ре-
гуляторов,  поддерживающих  и  стимулирующих
инновационную  активность.  Среди  экономичес-
ких  методов  преимущество  отдается  не  прямым
методам воздействия (субсидиям, дотациям и др.),
а  методам косвенного  регулирования (налогово-
го,  страхового, кредитного и др.).  Отличительной
особенностью  такого  механизма  является  реко-
мендательный  характер,  который  представляет
право  каждому  субъекту  хозяйственной  деятель-
ности самостоятельно определять свою стратегию
развития, не  обязательно совпадающую  с  регио-
нальной  или  общегосударственной  системой
предпочтений.
Изучение зарубежного и отечественного опы-
та  государственного воздействия  на  развитие  на-
уки и инновационной активности хозяйствующих
субъектов, позволяет в качестве основных регуля-
торов назвать финансовые, кредитные, налоговые
и амортизационные, а также ценовые формы под-
держки [4, с.16].
Применение  системного  подхода  при  фор-
мировании инновационной политики в развитых

ВЕСТНИК КЭУ: ЭКОНОМИКА, ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
198
странах  мира  приобрело  первостепенное  значе-
ние, особенно на фоне таких современных тенден-
ций развития мировой экономики:
конкуренция  за  качественный  человеческий
капитал  становится важнейшей  характеристикой
мирового  инновационного  развития,  растущая
мобильность высококвалифицированного  персо-
нала также обеспечивает процессы распростране-
ния знаний;
роль информационных технологий в процес-
се  распространения  знаний становится  все  более
актуальной для  дальнейшего  роста инновацион-
ной  активности, процессы  распространения  зна-
ний вышли за пределы отдельных экономик;
глобализация заставляет компании конкури-
ровать на все более высоких уровнях технологий и
в тоже время стимулирует процессы специализа-
ции и локализации инноваций.
Страны, реализовавшие  концепцию  систем-
ного подхода к  проведению  инновационной  по-
литики, сумели за короткий  исторический пери-
од  времени  создать  эффективные  национальные
инновационные системы, включающие в себя ме-
ханизмы  взаимодействия  государства,  бизнеса,
науки  и образования  и  добиться  увеличения  об-
щей наукоемкости ВВП.
К  примеру,  регионами  ускоренного  расши-
рения  научно-технической  сферы  за  последние
годы стали  страны Юго-Восточной  Азии, сканди-
навские страны (Финляндия, Швеция). Новые ин-
дустриальные  страны  увеличили  наукоемкость
ВВП в полтора-два раза и приближаются к пока-
зателям европейских стран и США.
Новейшей  тенденцией  является сокращение
доли  госсектора  в  условиях  стабилизации  или
сокращения  "государственного  заказа"  науке  из
национальных  бюджетов.  Научные  подразделе-
ния крупных корпораций, мелкие и средние нау-
коемкие фирмы усиливают свои позиции в наци-
ональном  научно-техническом  развитии, опира-
ясь на созданную при помощи государства систе-
му  образования,  инфраструктуру  и  некоторые
льготы  экономического  характера.
В большинстве развитых стран внебюджетное
финансирование научных исследований  и  разра-
боток существенно превышает объемы бюджетных
ассигнований в эту сферу. В среднем по странам -
членам  Организации  экономического  сотрудни-
чества и развития (далее - ОЭСР) оно возросло с 55
% в 1981 году до 65 % в начале 90-х годов.
Главный  источник  внебюджетных  средств  -
предпринимательский сектор, в котором лидиру-
ют крупные национальные и транснациональные
корпорации. Корпорации  предпринимательско-
го  сектора  в  развитых  странах  исторически  сло-
жились как важнейшие структуры национальных
инновационных систем. Именно они, одновремен-
но  финансируя  исследования  и  воплощая  в  ре-
альные  продукты  и технологии  научные  резуль-
таты и изобретения, берут на себя экономическую
ответственность  за  основные  направления  науч-
но-технического  прогресса  (далее  -  НТП),  на  их
долю  приходится  большая  часть  финансирова-
ния  науки силами частного сектора. Предприни-
мательский  сектор  является  и  останется  в  перс-
пективе  крупнейшим исполнителем НИОКР как
по  объему  расходуемых  средств,  так  и  по  числу
занятых научными исследованиями ученых и ин-
женеров.
Государственная  поддержка  инновационной
деятельности осуществляется в соответствии с за-
конодательством  Республики  Казахстан  по  сле-
дующим  основным  направлениям:
1) стимулирование  инновационной  деятель-
ности путем создания организационных и эконо-
мических  условий, в том числе обеспечивающих
привлечение  инвестиций  для  реализации  госу-
дарственной  инновационной  политики;
2)  определение  приоритетов инновационно-
го развития;
3) формирование и развитие инновационной
инфраструктуры;
4)  участие государства  в создании  и  внедре-
нии инноваций;
5) продвижение отечественных инноваций на
внешние  рынки;
6)  международное  сотрудничество  в  сфере
инновационной деятельности, включая трансферт
технологий.
Государственная  поддержка  инновационной
деятельности осуществляется в соответствии с за-
конодательством  Республики  Казахстан  в следу-
ющих основных формах:
1)  участие  в  создании  специализированных
субъектов  инновационной  деятельности;
2)  создание,  координация  деятельности  и
дальнейшее  развитие  существующих  государ-
ственных институтов развития;
3)  реализация  инновационных  проектов  за
счет бюджетных средств;
4) предоставление инновационных грантов на
условиях,  определенных  бюджетным  законода-
тельством Республики Казахстан и Законом о го-
сударственной  поддержке  инновационной  дея-
тельности;
5) организация кадрового обеспечения инно-
вационной  деятельности,  в  том  числе  путем  обу-
чения основам инновационного  менеджмента;
6)  создание  необходимых организационных,
правовых и экономических условий,  обеспечива-
ющих привлечение инвестиций для  реализации
государственной  политики  в  области  инноваци-
онной  деятельности  [5].
Целью  казахстанской  инновационной  поли-
тики должно стать  создание  механизмов исполь-
зования отечественного инновационного потенци-
ала,  привлечение  современных иностранных тех-
нологий, которые в сочетании с нашими природ-
ными богатствами,  человеческим  и научным  по-
тенциалом способны повысить общую конкурен-
тоспособность  страны.  Условием  такого  разви-
тия должно стать, во-первых, развитие несколь-
ких  конкурентоспособных  высокотехнологич-
ных  отраслей,  продукция  которых  сможет  по
качеству соперничать с заморскими аналогами,
во-вторых  -  интеграция  транснациональных
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   64


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет