4 апта 40сұрақ Q=∆U формуласы сәйкес келеді +изохоралык процестің жылулық эффектісі Формуласы арқылы анықтауға болады: dS=nr in V2/V1 = nr in P1/P2бет10/146
Дата26.04.2022
өлшемі2.71 Mb.
#32327
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   146
Егер рН 3-ке тең болса:
pOH=11
2CO+O2=2CO2 реакция үшін: тура реакцияның кинетикалық теңдеуінің түріW=kC2co*Co2

W=-dC/dtөрнегі білдіреді: бастапқы заттар концентрациясының өзгеруі бойынша анықталатын реакцияның шын мәніндегі жылдамдығын

Химиялық реакцияның жылдамдығы деп нені айтады: көлемнің бірлігінде және де уақыттың бірлігінде реакцияласатын молекулалар санын айтады

Химиялық реакцияның кинетикалық теңдеуінде әрекеттесуші заттардың концентрациясы көтерілетін дәрежелер қосындысы қалай аталады: реакция реті

Химиялық кинетиканың фармацияның мәні: әр дәрілік заттың жарамдылық мерзімін, сол дәріні сақтағанда жүретін реакция жылдамдығын анықтап береді

Реакцияның жылдамдық константасыың мәні 0.8 (моль/л)-1с-1. Реакцияның реттілігі қандай: шарттардан реакция реттілігін анықтауға болмайды

Химиялық реакцияның механизмі деп: химиялық реакция сатыларының жиынтығын айтады

Реакцияның молекулярлығы бола алады: тек қана 1, 2, 3

Химиялық реакцияның жылдамдығы: химиялық заттардың концентрациясына тура пропорционал

Химиялық кинетика теориясы бойынша активтік соқтығысу теориясы бойынша Аррениус теңдеуі: K=Ae-Ea/RT

Химиялық реакцияны бастаған кезде молекулалардың тиімді соқтығысуы үшін қажетті энергия қалай аталады: активтендіру

Активтендіру энергиясының жоғарылауымен реакция жылдамдығы: төмендейді

Реакция жылдамдығының тұрақтысы тәуелді болады: температураға

Қандай теңдеу 2NO+O2=2NO2 реакция жылдамдығын сипаттайды: W=k(NO)2(O2)

Егер ұсынылған стехиометриялық реакция теңдеуі 2CO+O2=2CO2 механизміне сәйкес келсе, онда реакция молекулалығы тең болады: 3

Екінші ретті реакция қандай теңдеулермен өрнектеледі: W=k*c2

Бастапқы зат концентрациясына нөлдік ретті реакцияның жылдамдығы қалай өзгереді: нөлдік ретті реакция тәуелсіз концентрация болып табылады

Бірінші ретті химиялық реакцияның өлшем константасы қандай: уақыт-1

Химиялық реакция жылдамдығының константасы деп нені айтады: жылдамдық константасы деп реакцияласушы заттардың концентрациялары бірге тең болған жағдайда гомогенді химиялық реакцияның жылдамдығын айтады

Реакция реттілігі нөл санын, бөлшек мәндерді, теріс мәндерді қабылдай ма: реакция реттілігі тек еркін мәндерді қабылдайды

aA+bB=cC+dD кері реакциясы үшін реттілік тең: c+d

Қандай теңдеу химиялық реакция жылдамдығының температураға дәл тәуелділігін анықтайды: Аррениус теңдеуі

Қандай реакция тримолекулярлы болып табылады: 2NO+O2=2NO2

Екінші ретті химиялық реакция өлшем тұрақты уақыты қандай: концентрация-1*уакыт-1

Химиялық реакция жылдамдығына әрекеттесуші заттар концентрациясы сандық түрде қалай өрнектеледі:әрекеттесуші массалар заңымен

Химиялық реакция жылдамдығы дегеніміз не: уақыт бірлігінде әрекеттесуші заттардың концентрациясының өзгерісі

А+B+B=AB2 тура реакциясы үшін қандай теңдеу әрекеттесуші массалар заңына сәйкес келеді: W=k(A)*(B)2

Реакцияның зат бойынша алынған реттелігі: реакцияның зат бойынша алынған реттелігі деп негізінен химиялық кинетиканың постулаттары концентрациясы салынған діреже көрсеткіші

Реакция молекулалығы деп: химиялық реакцияның элементар сатысына (актісіне) қатысушы молекулалар санын азайтады

Реакцияның реті нөлдік, бөлшек, теріс бола ала ма: иә, реакцияның реті кез келген мәні болуы мүмкін

Реакция ретін анықтау үшін қандай эксперименттік мәліметтер қажет: уақыт өте келе реакция жылдамдығы константасының өзгеруі туралы деректер

Егер реакцияның кинетикалық теңдеуі: CAaCBbCDd түрінде жазылса, онда реакцияның жалпы реті: берілген теңдеудегі стехиометриялық коэффициенттері дәреже түрінде берілген әрекеттесуші заттардың концентрациясының қосындысы

Нөлінші ретті реакция жылдамдығы анықталатын теңдеу: w=k

aA+bB+cC=mM+nN реакциясы үшін тура реакциясы реті: a+b+c

Химиялық реакцияның молекулалығы: тек бүтін сан

W=kC(O2) өрнегі дұрыс болып табылатын реакция: 4Cu+O2=2Cu2O

Қандай жағдайларда A+B=C химиялық реакция жылдамдығының константасы реакцияның жылдамдығына тең (W+K): реакциялаушы заттардың концентрациялары бірге тең болған жағдайда

Активтену энергиясы деген не: реакцияласушы жүйенің орташа энергиясын салыстырғанда молекулалардың реакцияға қатысуға қажет қосымша энергия мөлшері

Химиялық реакция жылдамдығы әрекеттесуші заттардың концентрациясына тәуелсіз бола ала ма? Бұл реакцияның реті қандай: реакция жылдамдығы әрқашан концентрацияға тәуелді, ал реакцияның реті кез келген мәнде болуы мүмкін

Әрекеттесуші массалар заңының авторлары: Гульберг және Вааге

Химиялық реакция жылдамдығы константасының физикалық мағынасы қандай: реакцияласушы заттардығ концентрациялары бірге тең болған жағдайда гомогенді химиялық реакция жылдамдығының константасы реакцияның жылдамдығына тең болады

Реагенттер концентрациясының химиялық реакция жылдамдығына сандық тұрғыдан әсерін сипаттайды: әрекеттесуші массалар заңы

Әрекеттесуші заттардың концентрациясының уақыт бірлігінде өзгертетін графикалық тәуелділігі аталады: кинетикалық қисық

Нөлдік ретті химиялық реакцияның өлшем константасы қандай: концентрация1*уакыт-1

Химиялық реакция жылдамдығы тәуелді: температура

Қандай ретті реакция үшін реакция жылдамдығы мен реакция жылдамдығының константасының өлшем бірлігі бірдей: нөлінші

Химиялық кинетиканың негізгі постулаты қалай тұжырымдалады: химиялық реакцияның жылдамдығы әрекеттесуші заттардың әртүрлі дәрежедегі концентрацияның көбейтіндісіне тура пропорционал

Жартылай ыдырау мерзімі деген не: әрекеттесетін заттардың жартысының реакцияға қатысатын уақыты

Катализатор қатысында химиялық реакцияның жылдамдығы артады: Активтендіру энергиясының азаюы арқылы

Дәрілік заттардың ыдырау процесі қай реакцияға жатады: бірінші ретті

Реакцияның зат бойынша алынған реттілігі: реакцияның зат бойынша алынған реттілігі деп негізінен химиялық кинетиканың постулаттары концентрациясы салынған діреже көрсеткіші

1)Активтендіру энергиясы тәуелді: Молекулардың курылысына

2)Белсенді кешен теориясы бойынша: аралық активтендірілген

кешен түзіледі

3)Паралель реакциялар кезінде реагенттер мен реакция өнімінің концентрациясының уақытқа тәуелділігі: к1 > k2

4)Қайтымды бірінші ретті реакцияның дифференциалды кинетикалық теңдеуі: dx/dt=k1(a-x) – k2(b-x)

5)Лимиттеуші принципіне сәйкес химиялық реакция кезеңдері: Кез- келген химиялық реакцияның жылдамдығы оның ең баяу сатысының жылдамдығымен анықталады

6)Химиялық реакциялардың жылдамдығына байланысты Вант-Гофф ережесі: Температураны 10 градусқа артуы реакция жылдамдығы 2-4 есе арттырады

11.Параллель реакциялар кезінде реагенттер мен реакция өнімінің концентрациясының уақытқа тәуелділігі: k1>k2

12.Бірінен соң бірі кезектесіп жүретін реакйиялар аталады: кезектес

13.Типті қайтымды реакцияның жылдамдық константаларын k1 және k2 бөлек анықтау үшін:тікелей кинетикалық экспериментте тұрақтылардың қосындысын анықтаңыз:содан кейін реакцияның тепе-теңдік константасы

14.Бірдей заттардың бір уақытта әрекеттесіп,бірақ түрлі өнімдер түзетін реакциялар аталады:параллель

15.Тізбектелген реакцияларда реакция өнімінің түзілу жылдамдығы (dCc/dt) уақыт бойынша:жоғарылайды

16. Егер жүйеде бір уақытта бірнеше реакциялар жүрсе, басқа реакциялардың жүруі жағдайында мүмкін болатын реакциялар:

Қосарланған

17. Тізбекті химиялық реакциялар қалай жүреді

Радикалдар қатысуымен үнемі қайталанатын элементар реакциялар қатары арқылы;

18. Келтірілген реакциялардың қайсысы кезекті реакцияға жатады?

C18H32O14->C6H12O6+C12H22O11->3C6H12O6

19. Лимитирленуші саты деген не?

Реакция сатылап жүруі кезіндегі реакцияның ең баяу өтетін сатысы

20. Радикалдар қатысуымен реакциялардың тізбекті ауысу есебінен бастапқы заттар өнімге айналу процесі:

Тізбекті

36. Қайтымды бірінші ретті реакцияның интегралды кинетикалық теңдеуі келесідей:

(k1+k2)=1/t*ln(x шексіздік/x-x шексиздик)

37. Қайтымды бірінші ретті реакцияның дифференциалды кинетикалық теңдеуі:

dx/dt=k1(a-x)-k2(b-x)

38. Жалпы кинетикалық теңдеуінде бірнеше жылдамдық константасы көрсетілген реакциялар:

Күрделі

39. АТФ( аденозинтрифосфат) гидролизі реакциясы схема бойынша жүретін күрделі реакциялардың қай түріне жатады:

АТФ->АДФ->АМФ->Аденозин:

Тізбекті


40. Белсенді кешен теориясы бойынша:

Аралық активтендірілген кешен түзіледі

6)Температураны әрбір 10 градусқа көтерген сайын химиялық орташа 2-4 есе артады. Вант-Гофф ережесі қолданылмаитын реакция: ферментативті

7)Лимиттеуші принципіне сәйкес химиялық реакция кезеңдері: кез келген химиялық реакцияның жылдамдығы ең баяу сатысының жылдамдығыен анықталады

8)Бастапқы реакция өздігінен жүріп, екінші реакция бірінші реакцияның есебінен жүретін...:

Қосарланған

9)Өздігінен өтетін жүйе жүретін химиялыө реакциялардан тұратын,біріншісі жоқ кезде іске асатын сол жүйеде бпмөп химиялық реакциялардың жүруін тудыратын құбылыс? – химиялық индукция

10)Егер жүйедебір уақытта бірнеше реакциялар жүрсе,басқа реакциялардың жүру жағдайында мүмкін болатын реакциялар-қосарланған

31.Лимиттерлеуші саты деген не?Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   146
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет