4 апта 40сұрақ Q=∆U формуласы сәйкес келеді +изохоралык процестің жылулық эффектісі Формуласы арқылы анықтауға болады: dS=nr in V2/V1 = nr in P1/P2бет124/146
Дата26.04.2022
өлшемі2.71 Mb.
#32327
1   ...   120   121   122   123   124   125   126   127   ...   146
IV тарау. Химиялық кинетика.


 1. H2+Cl2→2HCl реакциясы келесі механизм бойынша жүреді

Cl2→Cl+Cl (баяу)

Сl+H2→HCl +H (жылдам)

Сl+H→HCl (жылдам)

Реакция реті тең болады: 1. +1.

 2. 2.

 3. 3.

 4. ½.

 5. 0.
 1. M2+N2→2MN реакциясы келесі механизм бойынша жүреді

M2→M+M (жылдам)

M+N2→MN+N (баяу)

M+N→MN (жылдам)

Реакция реті тең болады: 1. 1.

 2. +2.

 3. 3.

 4. ½.

 5. 0.
 1. H2+Br2→2HBr реакциясы үшін тепе-теңдік тұрақтысы:

  1. + арақатынасымен анықталады.

  2. арақатынасымен анықталады.

  3. арақатынасымен анықталады.

  4. Өлшемсіз.

  5. Өлшем бірлігі-моль*л-1.
 1. Егер жылдамдық үшін теңдеу түрінде жазылса, онда реакция ретін анықтаңыз:

 1. +0.

 2. ½.

 3. 1.

 4. 1,5.

 5. 2.

 1. Егер жылдамдық үшін теңдеу түрінде жазылса, онда реакция ретін анықтаңыз:

 1. 0.

 2. ½.

 3. 1.

 4. +1,5.

 5. 2.
 1. Егер жылдамдық үшін теңдеу түрінде жазылса, онда реакция ретін анықтаңыз:

 1. 2.

 2. 1,5.

 3. 1.

 4. -1,5. +

 5. -2,5.
 1. Химиялық реакцияның жылдамдық теңдеуі бойынша оның ретін анықтаңыз:

  1. +-2,5.

  2. 1,5.

  3. 1.

  4. -1,5.

  5. -1.
 1. Химиялық реакцияның жылдамдық теңдеуі бойынша оның ретін анықтаңыз:

 1. -3,5.

 2. 0,25.

 3. +1.

 4. -1,5.

 5. -1.
 1. Fcvge

 1. V

 2. B

 3. Gb

 4. B

 5. B
 1. 2А+В=2С реакция үшін:

 1. +Тура реакцияның кинетикалық теңдеуінің түрі W=kC2A*CB.

 2. Тура реакцияның кинетикалық теңдеуінің түрі W=kC2A+CB.

 3. Тура бағыттағы реакция 2 ретті.

 4. Тура бағыттағы реакция 3 ретті.

 5. Кері реакцияның кинетикалық теңдеуінің түрі W=kC2С.
 1. 2А+В=2С реакция үшін тура реакцияның кинетикалық теңдеуінің түрі:

 1. +W=kC2A*CB.

 2. W=kC2A+CB.

 3. W=kCA*CB.

 4. W=kCA+CB.

 5. W=C2A*CB.
 1. 2СО +О2=2СО2 реакция үшін:

 1. Тура реакцияның кинетикалық теңдеуінің түрі W=kC2CO+Co2.

 2. +Тура реакцияның кинетикалық теңдеуінің түрі W=kC2CO*Co2.

 3. Тура бағыттағы реакция 2 ретті.

 4. Тура бағыттағы реакция 3 ретті.

 5. Кері реакцияның кинетикалық теңдеуінің түрі W=kC2co3.

 1. 2CO +O2=2CO2 реакция үшін тура реакцияның кинетикалық теңдеуінің түрі:

 1. W=kC2CO+Co2.

 2. W=kC2CO*Co2.

 3. +W=kC2co2.

 4. W= C2co2.

 5. W= kCco2.

 1. Температураны 250С-тен 45 0С-ке арттырса реакция жылдамдығы қалай өзгереді егер реакцияның температуралық коэффициенті ү=3 болса:

 1. 6 есе артады.

 2. 6 есе кемиді.

 3. +9 есе артады.

 4. 9 есе кемиді.

 5. Өзгермейді.

 1. Температураны 50 0С-ке арттырса реакция жылдамдығы қалай өзгереді егер реакцияның температуралық коэффициенті ү=2 болса:

 1. +32 есе артады.

 2. 32 есе кемиді.

 3. 8 есе артады.

 4. 8 есе кемиді.

 5. Өзгермейді.
 1. Температураны 400С-ға төмендесе реакция жылдамдығы қалай өзгереді егер реакцияның температуралық коэффициенті ү=3 болса:

 1. 12 есе артады.

 2. 12 есе кемиді.

 3. 81 есе артады.

 4. +81 есе кемиді.

 5. Өзгермейді.

 1. Егер ұсынылған стехиометриялық реакция теңдеуі 2CO +O2=2CO2 механизміне сәйкес келсе, онда реакция молекулалығы тең болады:

 1. 0.

 2. 1.

 3. -3.

 4. 2.

 5. +3.

 1. Егер ұсынылған стехиометриялық реакция теңдеуі 2NO +O2=2NO2 механизміне сәйкес келсе, онда реакция молекулалығы тең болады:

 1. 0.

 2. 1.

 3. 2.

 4. +3.

 5. 4.

 1. Әрекеттесуші заттардың концентрациясын 2 есе арттырса, 2CO +O2=2CO2 реакция жылдамдығы:

 1. Өзгермейді.

 2. 4 есе арталы.

 3. +8 есе артады.

 4. 6 есе артады.

 5. 8 есе кемиді.

 1. Ыдыстың көлемін 3 есе азайтса, 2CO +O2=2CO2 реакция жылдамдығы:

 1. Өзгермейді.

 2. 9 есе артады.

 3. 9 есе кемиді.

 4. +27 есе артады.

 5. 27 есе кемиді.

 1. Реакция зонасында қысымды 3 есе арттырса, 2CO +O2=2CO2 реакция жылдамдығы:

 1. 32 есе артады.

 2. 9 есе артады.

 3. 9 есе кемиді.

 4. +27 есе артады.

 5. 27 есе кемиді.

 1. Әрекеттесуші заттардың концентрациясын 2 есе арттырса, 2NO +O2=2NO2 реакция жылдамдығы:

 1. Өзгермейді.

 2. 2 есе артады.

 3. +8 есе артады.

 4. 6 есе артады.

 5. 8 есе кемиді.

 1. Ыдыстың көлемін 3 есе азайтса, 2NO +O2=2NO2 реакция жылдамдығы:

 1. Өзгермейді.

 2. +9 есе артады.

 3. 6 есе кемиді.

 4. 27 есе артады.

 5. 54 есе кемиді.

 1. Реакция зонасында қысымды 3 есе арттырса, , 2NO +O2=2NO2 реакция жылдамдығы:

 1. 32 есе артады.

 2. 6 есе артады.

 3. 9 есе кемиді.

 4. +27 есе артады.

 5. 54 есе кемиді.

 1. Әрекеттесуші заттардың концентрациясының уақыт бірлігінде өзгертетін графикалық тәуелділігі аталады:

 1. Беттік керілуі изотермасы.

 2. +Кинетикалық қисық.

 3. Реакцияның энергетикалық профилі.

 4. Титрлеу қисығы.

 5. Адсорбсия изотермасы.

 1. Реагенттер концентрациясының химиялық реакция жылдамдығына сандық тұрғыдан әсерін сипаттайды:

 1. Рауль заңы.

 2. Гесс заңы.

 3. Аррениус теңдеуі.

 4. Вант-Гофф ережесі.

 5. +Әрекеттесуші масалар заңы.

 1. Әрекеттесуші масалар заңының авторлары:

 1. Менделеев және Клапейрон.

 2. Клапейрон және Клаузиус.

 3. +Гульберг және Вааге.

 4. Шульц және Гарди.

 5. Гендерсон және Гассельбах.

 1. химиялық реакция жылдамдығының температураға тәуелділігі анықталады:

 1. Вант-Гофф ересімен.

 2. Михаэлиса- Ментен теңдеуімен.

 3. +Аррениус теңдеуімен.

 4. Шульце-Гарди ережесімен.

 5. Әрекеттесуші масалар заңы.

 1. Ле- Шатель принципіне сәйкес Н22=2НІ реакциясын тепе-тендік оңға жылжиды, егер:

 1. + Сутектің және йодтың концентрацияларын арттырса.

 2. Сутектің концентрациясын азайтса.

 3. Иодтың концентрациясын арттырса.

 4. Иодтың концентрациясын азайтса.

 5. Иодсутектің реакция зонасын бөлі шығарса.

 1. Оттектің концентрациясын екі есе арттырса С(т)+ О2(т) =СО2(т) реакция жылдамдығы:

 1. Өзгермейді.

 2. +2 есе артады.

 3. 3 есе артады.

 4. 4 есе артады.

 5. 6 есе артады.

 1. СО концентрациясын 2 есе арттырса, 2СО +О2=2СО реакция жылдамдығы:

 1. 2 есе артады.

 2. 3 есе артады.

 3. 6 есе кемиді.

 4. +4 есе артады.

 5. Өзгермейді.

 1. Реакция жылдамдығы тұрақтысының температураға тәуелділігін теңдеу:

 1. k= AEa/RT.

 2. k= AEaRT.

 3. +Ink= In A – Ea/RT.

 4. Ink=In A - Ea RT.

 5. Ink=In A + Ea RT.

 1. Катализатор қатысында химиялық реакцияның жылдамдығы артады:

 1. Ішкі энергияның азаюы арқылы.

 2. Энтальпияның азаюы арқылы.

 3. +Активтендіру энергиясының азаюы арқылы.

 4. Энтропияның артуы арқылы.

 5. Активтендіру энергиясының артуы арқыл.

 1. w=-dC/dt өрнегі білдіреді:

 1. реакция өнімнің концентрациясының өзгеруі бойынша анықталатын реакцияның орташа жылдамдығын.

 2. бастапқы заттар концентрациясының өзгеруі бойынша анықталатын реакцияның орташа жылдамдығын.

 3. реакция өнімнің концентрациясының өзгеруі бойынша анықталатын реакцияның шын мәніндегі жылдамдығын.

 4. +бастапқы заттар концентрациясының өзгеруі бойынша анықталатын реакцияның шын мәніндегі жылдамдығын.

 5. екінші ретті реакция жылдамдығын.

 1. w=+dC/dt өрнегі білдіреді:

 1. реакция өнімнің концентрациясының өзгеруі бойынша анықталатын реакцияның орташа жылдамдығын.

 2. бастапқы заттар концентрациясының өзгеруі бойынша анықталатын орташа жылдамдығын.

 3. +реакция өнімнің концентрациясының өзгеруі бойынша анықталатын реакцияның шын мәніндегі жылдамдығын.

 4. бастапқы заттар концентрациясының өзгеруі бойынша анықталатын реакцияның шын мәніндегі жылдамдығын.

 5. нөлінші ретті реакция жылдамдығын.

 1. Химиялық реакцияның молекулалылығы:

 1. +тек бүтін сан.

 2. нөлге тен болуы мүмкін.

 3. бөлшек сан болуы мүмкін.

 4. 2-лен артық болмауы тиіс.

 5. бөлшек сан болмауы мүмкін.

 1. Реакция жылдамдығының тұрақтысы тәуелді болады:

 1. Массаға.

 2. Салмаққа.

 3. +температураға.

 4. Уақытқа.

 5. зат мөлшеріне.

 1. Егер химиялық реакция жылдамдығы әрекеттесуші заттар концентрациясына тәуелсіз болса,онда реакция реті тең болады:

 1. 3.

 2. ½.

 3. +0.

 4. 2.

 5. 1.

 1. Реакция жылдамдығының теңдеуі W=K[A]1\2 [B]-1 түрінде өрнектелсе реакцияны анықтаңыз:

 1. -1/2. +

 2. 2.5.

 3. 0.

 4. 1.

 5. Анықталынбайды.
 1. Қандай ретті реакция үшін реакция жылдамдығы мен реакция жылдамдығының константасының өлшем бірлігі бірдей:

 1. +нөлінші.

 2. Бірінші.

 3. Екінші.

 4. Үшінші.

 5. ондай болуы мүмкін емес.

 1. Катализатор:

 1. кері реакция тепе-тендік куйін ығыстырады.

 2. реакциянын активтендіру энергиясын арттырады.

 3. +реакциянын активтендіру энергиясын төмендетеді.

 4. реакциянын аяқталғанда өзгеріссіз қалады.

 5. тура ж/е кері реакцинын жылдамдығын бірдей дәрежеде арттырады.
 1. Катализатор әсерінен химиялық реакцияда өзгереді:

 1. реакция өнімдерінің құрамы.

 2. тепе-тендік күйі.

 3. тепе-тендік концетрациялары.

 4. реакция бағыты.

 5. +активтендіру энергиясы.
 1. Нөлінші ретті реакция жылдамдығы тәуелді емес:

 1. Теипература.

 2. реагенттер табиғатына.

 3. катализатор қатысуына.

 4. +реагенттер коецетрациясына.

 5. аталған барлық факторларға.

 1. Бірінші ретті реакция жылдамдығының тұрақтысын көрсетіңіз, егер жартылай ыдырау уақыты 240с болса:

 1. 1,44 10 -3 с -1.

 2. +2,88 10 -3 с -1.

 3. 0,72-10-3 с -1.

 4. 1,44 с -1.

 5. 2,88 с -1.Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   120   121   122   123   124   125   126   127   ...   146
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет