4 апта 40сұрақ Q=∆U формуласы сәйкес келеді +изохоралык процестің жылулық эффектісі Формуласы арқылы анықтауға болады: dS=nr in V2/V1 = nr in P1/P2бет125/146
Дата26.04.2022
өлшемі2.71 Mb.
#32327
1   ...   121   122   123   124   125   126   127   128   ...   146
V тарау. Химиялық кинетика.

 1. Химиялық кинетика зерттейді:

  1. +химиялық реакция жылдамдығын.

  2. химиялық энергияның жылулық эффектісін.

  3. химиялық реакциялардың өту мүмкіндігін.

  4. химиялық реакциялардың өту механизмін.

  5. реакция жылдамдығының түрлі факторларға тәуелділігін.
 1. Химиялық реакция жылдамдығы үшін теңдеу w = -dC/dt жазылса, онда реакция жылдамдығы

  1. газ тәріздес реакция өнімі қысымы бойынша.

  2. +газ тәріздес реакция өнімі концентрациясы бойынша.

  3. қатты реакция өнімі массасы бойынша.

  4. катализатор массасы бойынша.

  5. тек қана бастапқы зат концентрацияларының өзгерісі бойынша.
 1. аА + bB + cC = mM + nN реакциясы үшін тура реакциясы реті:

  1. 1-а.

  2. +a+b+c.

  3. m+n.

  4. b.

  5. n.
 1. 2-ші ретті кинетикалық теңдеулер:

 1. w = kCA2

 2. w = kCACB

 3. +w = k.

 4. w = kCA2CB

 5. w = kCACDCC
 1. Реакцияның молекулярлығы бола алады

  1. кез-келген оң мәнде.

  2. теріс мәнде.

  3. нөлге тең.

  4. +тек қана 1, 2, 3.

  5. бөлшек сан.
 1. Келтірілген реакциялардың ішінен тримолекулярлыны таңдаңыз:

  1. J2 = 2J.

  2. CH3COCH3 = C2H4 + H2 + CO.

  3. +H + H + M == H2 + M.

  4. 2NO + O2 = 2NO2.

  5. J2 + H2 = 2HJ.
 1. aA + bB ↔ cC + dD кері реакциясы үшін реттілік тең

  1. a+b.

  2. a*b.

  3. +c+d.

  4. c*d.

  5. a+b+c+d.
 1. Нөлінші ретті реакция жылдамдығы анықталатын теңдеу:

  1. w=kC.

  2. +w=k.

  3. w=kC2.

  4. w=kC3.

  5. w=kC-2.
 1. СО + Cl2 = COCl2 реакциясы:

  1. Мономолекулярлы реакция.

  2. Екінші ретті реакция.

  3. Бимолекулярлы реакция.

  4. Бірінші ретті реакция.

  5. Тримолекулярлы реакция.
 1. Жалпы кинетикалық теңдеуінде бірнеше жылдамдық константасы көрсетілген реакциялар:

  1. Қарапайым.

  2. Қайтымды.

  3. +Күрделі.

  4. ферментативті.

  5. Биохимиялық.
 1. Бірдей зататрдың бір уақытта әрекеттесіп, бірақ түрлі өнімдер түзетін реакциялар аталады:

  1. Тізбекті.

  2. +Параллельді.

  3. Қайтымды.

  4. Қосарланған.

  5. Кезектескен.
 1. Бірінен соң бірі кезектесіп жүретін реакциялар аталады:

  1. Тізбекті.

  2. Параллельді.

  3. Қайтымды.

  4. Қосарланған.

  5. +Кезектескен.
 1. Бастапқы реакция өздігінен жүріп, екінші реакция бірінші реакцияның есебінен жүретін реакцияларды қалай атайды:

  1. Тізбекті.

  2. Параллельді.

  3. Қайтымды.

  4. +Қосарланған.

  5. Кезектескен.
 1. Бір уақытта қарама-қарсы екі бағытта жүретін реакциялардың аталуы:

  1. Тізбекті.

  2. Параллель.

  3. +Қайтымды.

  4. Қосарланған.

  5. Кезекті.
 1. «Температураны әрбір 10 градусқа көтерген сайын химиялық орташа 2-4 есе артады» Вант-Гофф ережесі қолданылмайтын реакция:

  1. +Ферментативті.

  2. Бірінші ретті.

  3. Екінші ретті.

  4. Үшінші ретті.

  5. Фотохимиялық.
 1. Өз бетінше катализатор емес, бірақ катализаторға қосқанда оның активтілігін арттыратын зат аталады:

  1. +Промотор.

  2. Каталитикалық у.

  3. Акцептор.

  4. Индуктор.

  5. Актор.
 1. Реакция жылдамдығы азаяды:

  1. температураны арттырғанда.

  2. +каталитикалық удың әсерінен.

  3. промотор әсерінен.

  4. ингибитор әсерінен.

  5. реагент концентрациясын ұлғайтқанда.
 1. Субстрат:

  1. ферменттің бастапқы затпен аралық комплексі.

  2. ферментативті реакцияның өнімі.

  3. ферментативті реакцияның катализаторы.

  4. +берілген ферменттің әсер беретін қосылысы.

  5. ферментативті реакцияны тежейтін зат.
 1. Бастапқы А затының уақыт бірлігінде концентрациясының өзгерісіне сәйкес келетін кинетикалық қисықты таңдаңыз (А + В→ Д +Е)

С c c c c

t t t t t

1 2 3 4 5


  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

  5. 5

 1. A реакция өнімінің концентрациямының уақыт бірлігінде концентрациясының өзгерісіне сәйкес келетін кинетикалық қисықты таңдаңыз (А+B→Д+Е)

C c c c c

T t t t t1 2 3 4 5

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5 1. о ретті химиялық реакция жылдамдығының әрекеттесуші заттар концентрациясына тәуелділігін сипаттайтын графикті табыңыз

V v v v v
1 c 2 c 3 c 4 c 5 c

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5

 1. 1 ретті химиялық реакция жылдамдығының әрекеттесуші заттар концентрациясына тәуелділігін сипаттайтын графикті табыңыз

V v v v v
1 c 2 c 3 c 4 c 5 c

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5
 1. 2 ретті химиялық реакция жылдамдығының әрекеттесуші заттар концентрациясына тәуелділігін сипаттайтын графикті табыңыз

V v v v v
1 c 2 c 3 c 4 c 5 c

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5

 1. А< -- > Bтипті қайтымды реакция үшін әрекеттесуші заттар және реакция өнімдерінің уақыт бірлігінде өзгерісін сипаттайтын графикалық тәуелділікті көрсетіңіз

С Св Ca Св Са Са

Са Св Са Св Св

T t t t t


 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5
 1. АB типті қайтымды реакция үшін әрекеттесуші заттар және реакция өнімдерінің уақыт бірлігінде өзгерісін сипаттайтын графикалық тәуелділікті көрсетіңіз

С Св Ca Св Са Са

Са Св Са Св СвT t t t t

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5

 1. Қандай график ферментативті реакция жылдамдығының температураға тәуелділігін көрсетеді?

w w w w w
1 T1k 2 T1k 3 T1k 4 T1k 5 T1k

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5

 1. CD CB CA CD CD

CB CD CB CB CB

CA CA CD CA CA

1 t 2 t 3 t 4 t 5 t

B

A-------


D

Типті параллель реакция үшін заттар концентрациясының өзгерісін сипаттайтын кинетикалық қисықтар бейнеленген суретті көрсетіңіз: 1. 1.

 2. 2.

 3. 3.

 4. 4.

 5. 5.

 1. Реакцияның молекулярлығы дегеніміз:

 1. + Реакцияның стехиометриялық коэффициенттерінің қосындысы.

 2. Берілген химиялық реакцияға қатысатын молекулалар саны .

 3. Реакцияның ретіне тең шама, егер реакция реті бүтін сан болса.

 4. Қарапайым бір актісіне қатысатын молекула саны.

 5. Анықтамалардың ешқайсысы сәйкес келмейді.

 1. Бірнеше қатар кезекті стадиядан тұратын кез-келген күрделі химиялық реакцияның жылдамдығы анықталады:

 1. Барлық стадиялардың орташа жылдамдығымен.

 2. Ең жылдам стадияның жылдамдығымен.

 3. + Ең баяу стадияның жылдамдығымен.

 4. Бірінші стадияның жылдамдығымен.

 5. Соңғы стадияның жылдамдығымен.W B D E
C

Михаэлис – Ментен теңдеуіне сәйкес W=Wmax*Cs/(Km+Cs) субстраттың аз концентрацияларында (Cs) АВ ауданында: 1. Нөлінші ретті.

 2. + Бірінші ретті.

 3. Екінші ретті.

 4. Үшінші ретті.

 5. Бөлшек ретті.

 1. Химиялық реакцияның молекулярлығы бола алады:

 1. Тек бөлшек сан.

 2. + Тек 1,2,3.

 3. Теріс мәнде.

 4. Кез-келген (бөлшек сан, бүтін сан,оң және теріс мәндерде).

 5. 1,2,3,4.

 1. Бимолекулярлы реакцияны көрсетіңіз (Көрсетілген теңдеу элементарлы стадия ретінде санаңыз):

 1. J2→2J.

 2. H2→2H.

 3. NH4Cl→NH3 +HCl.

 4. +H2 + J2→ 2HJ.

 5. NH4CNS→ (NH2)2CS.

 1. Тримолекулярлыреакцияны көрсетіңіз (Көрсетілген теңдеу элементарлы стадия ретінде санаңыз):

 1. CO + Cl2 = COCl2.

 2. H2→2H.

 3. NH4Cl→NH3 +HCl.

 4. Ca(HCO3)2 →H2O+CO2+CaO.

 5. +2NO+O2=2NO2.

 1. aA+bB=mM+nN тура реакциясының ретін анықтайтын теңдеуді көрсетіңіз:

 1. n=a*b.

 2. n=m*n.

 3. +n=a+b.

 4. n=a+b+m+n.

 5. n=m+n.

 1. Егер реакцияның кинетикалық теңдеуі w=CAaCBbCDd түрінде жазылса, онда реакцияның жалпы реті:

 1. +берілген теңдеудегі стехиометриялық коэффициенттері дәреже түрінде берілген әрекеттесуші заттардың концентрациясының қосындысына.

 2. берілген теңдеудегі стехиометриялық коэффициенттері дәреже түрінде берілген әрекеттесуші заттардың концентрациясының қосындысына.

 3. 1,2 немесе 3 тең.

 4. Анықтау мүмкін емес.

 5. К=a+b-d формуласы бойынша табылады.

 1. Тура 4NH3+5O2→4NO+6H2O реакциясы үшін әрекеттесуші массалар заңына сәйкес келетін өрнекті көрсетіңіз:

 1. w=k[NH3]4+[O2]5.

 2. w=k[NH3]*[O2]5.

 3. w=k[NH3]*[O2].

 4. w=k[NH3]4*5[O2].

 5. +w=k[NH3]4*[O2]5.

 1. 2NO(г)+Cl2(г)→2 NOCl(г) кері реакциясы үшін әрекеттесуші массалар заңына сәйкес келетін өрнекті көрсетіңіз:

 1. k= [NOCl] .

[NO]2 [Cl2]

 1. +k= [NOCl]2 .

[NO]2 [Cl2]

 1. k= [NOCl]2 .

[NO]2 + [Cl2]

 1. k= 2[NOCl] .

2[NO] [Cl2]

 1. k= [NO] [Cl] .

[NOCl]2


 1. Қысымның өзгерісі реакцияның тепе-теңдігін ығыстырмайды:

 1. C(к)+CO2(г)=2CO(г)+Q.

 2. 2NO(г)+Cl2(г)→2NOCl(г)+Q.

 3. 2SO2(г)+O2(г)→2SO 3(г)+Q.

 4. +N2(г)+O2→2NO(г)+Q.

 5. 2NO2(г)→N2O4(ж)+Q.

 1. Егер жүйедегі қысымды 5 есе ұлғайса, N2(г)+O2↔2NO(г) тура реакция жылдамдығы:

 1. 5 есе артады.

 2. 5 есе кемиді.

 3. Өзгермейді.

 4. +25 есе артады.

 5. 25 есе кемиді

 1. Реакцияның температуралық коэффициенті γ=3. Егер температураны 25˚С-тен 55˚С-ке өзгертсе, реакция жылдамдығы:

 1. 27 есе кемиді.

 2. +27 есе артады.

 3. 9 есе артады.

 4. 9 есе кемиді.

 5. Өзгермейді.

 1. Реакцияның температуралық коэффициенті γ=2. Егер температураны 373К-нен 323К-ге дейін өзгертсе, реакция жылдамдығы:

 1. 10 есе артады.

 2. 10 есе кемиді.

 3. 32 есе артады.

 4. +32 есе кемиді.

 5. Өзгермейді.

 1. 3 ретті реакцияның кинетикалық теңдеуін көрсетіңіз:

 1. w=k.

 2. +w=kCACB2.

 3. w=kCA.

 4. w=k CB2.

 5. w=k CACB.

 1. 1 ретті реакция үшін жартылай ыдырау уақытын анықтауға болатын өрнекті табыңыз:

 1. t1/2=C.

2k

 1. t1/2=ln2.

k

 1. +t1/2=0.69.

k

 1. t1/2=1 .

kCn

 1. t1/2=1 3 .

k 2Cn2

 1. Химиялық реакция жылдамдығының өлшем бірліктері:

 1. молек. *см-3-1.

 2. +моль*л-1-1.

 3. молек.*см3-1.

 4. моль/л.

 5. моль*л-11.

 1. Ферментативті процестер жылдамдығын сипаттайтын теңдеу:

 1. Смолуховский.

 2. +Михаэлис-Ментен.

 3. Аррениус.

 4. Вант-Гофф.

 5. Гибб.
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   121   122   123   124   125   126   127   128   ...   146
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет