46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдарыжүктеу 8.28 Mb.
Pdf просмотр
бет36/44
Дата22.12.2016
өлшемі8.28 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   44

 
Литература  
 1. И.Н.  Пашковская,  Н.И.  Королева.  Разработка  и  внедрение  инновационных  образовательных 
технологий  в  образовательный  процесс  при  введении  в  действие  новых  ФГОС  ВПО. – СП.:  Изд-во 
СПбГУСЭ, 2011. – 103с. 
 2. Шульгина  Е.М.  Развитие  коммуникативно-речевой  компетенции  с  помощью  учебных 
интернет-ресурсов  при  обучении  иностранному  языку  студентов  геолого-географического  факультета 
//Возможности  развития  туризма  Сибирского  региона  и  сопредельных  территорий.  Сб.материалов  Х 
межрегиональной научно-практической конференции с международным участием, 26 октября 2010 г., г. 
Томск, 2010 - стр.  67-72. 
 
 
 
Алибиева Н.М. 
 
MACROMEDIAFLASH  ОРТАСЫНДА  
ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚ ӨҢДЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 
Аңдатпа 
Ұсынылып  отырған  мақалада  инновациялық  әдістермен  оқытудың  ақпараттық 
технологияларын  қолдану  арқылы  білім  алушының  ойлау  қабілетін  арттырып,  ақпарттық 
технологиялар  негізінде  ізденушілігін  дамытып,  құзыреттілігін  қалыптастыру  арқылы  оқыту 
формасының бір түрі «Macromediaflash  ортасында электрондық оқулық өңдеу ерекшеліктерін» 
қолдану қарастырылған.  
 
Кілт сөздер: инновациялық әдіс, электрондық оқулық, Macromedia Flash бағдарламасы. 
 
Білім  берудің  кез  келген  саласында  «Электрондық  оқулықтарды»  пайдалану  білім 
алушылардың  танымдық  белсенділіктерін  арттырып  қана  қоймай,  логикалық  ойлау  жүйесін 
қалыптастыруға шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды. 
Ақпаратты  технологияларды  пайдалану  арқылы  сабақтарды  жаңаша  ұйымдастыру, 
мұғалімнің  рөлі  мен  қызметінің  артуына  жағдай  жасау,  ақпараттық  технологиялар  мен 
инновациялық оқыту әдістері арқылы білім алушыларды ізгілікке, елжандылыққа, саналыққа, 
адамгершілікке, имандылыққа, еңбексүйгіштікке тәрбиелеу. Инновациялық әдістерді баланың 
білім  деңгейіне  және  жас  ерекшелігіне  қарай  оқу  үрдісінде  пайдалану  негізгі  міндет  болып 
табылады. 
Macromedia Flashбағдарламасының негізгі терезесі 1-суретте көрсетілген. Оны толығырақ 
қарастырайық. 
 

266 
 
 
 
Сурет 1. Macromedia Flash бағдарламасының негізгі терезесі 
 
Macromedia Flash-тегі қандай да бір құжатты ашқанда, негізгі терезеде сіздің құжатыңыз 
көрсетілген  басқа  да  терезелер  ашылады.  Бұл  терезе  құжат  терезесі  деп  атайды.  Және  осы 
терезеде  құжатпен  жұмыс  жасалады.  Сіз  бұл  терезенің Windows терезелері  сияқты  өлшемін 
ауыстыру, уақытша жасыру және қалпына келтіру сияқты барлық манипуляцияларды орындай 
аласыз. Егер сіз Macromedia Flash-те тағы бір құжат ашшаңыз, ол басқа терезеде ашылады. Сіз 
бір  терезеден  екінші  терезеге  меню  қатарынан  Windows (Терезе)  пунктін  таңдау  арқылы 
ауысып  отыруға  болады.  Егер  сізге  екі  құжатты  бір  мезетте  көру  керек  болса,  онда Window 
менюіндегі Cascade (Стопка) және Tile (Мозаика) таңдаймыз. 
Macromedia Flash графикасы  екі  форматта  сақталынуы  мүмкін. Macromedia Flash 
ортасында  жұмыс  жасалынатын  көрініс  ерекше  файл  ретінде  дискте «Flash құжаты»  атымен 
сақталады.  Бұл  файл  құрамына  графика,  анимация,  сценария  кіреді.  Кеңейтілуі – .fla түрінде 
болады.  Файл  құжатын Flash-те  немесе  Жолсерікте  (Проводник)  қарауға  болады. Macromedia 
Flash көрінісін (Shockowave/Flash) қарау үшін арнайы Flash ойнатқыш программасы қажет. 
 
 
Сурет 2. Macromedia Flash бағдарламасының кітапхана терезесі немесе мәліметтер қоры. 
 
Macromedia Flash бағдарламасында  кітапхана  терезісі  дегеніміз  ол  біздің  өңдеп отырған 
электрондық оқулықтың  мәліметтер қоры болып саналады. 
Мәліметтер  қоры  ақпараттық  технологияда  үлкен  роль  атқарады  және  үлкен  көлемді 
ақпараттарды  автоматты  түрде  өңдеудің  маңызды  құралы  болып  табылады.  Мәліметтер  қоры 
мәліметтермен  жұмыс  істейтін  қарапайым  және  ыңғайлы  құрал  және  өндірістің  әр  түрлі 

267 
 
салаларында  қолданылады.  Мәліметтер  қорының  мүмкіндіктері  мәліметтер  қорының 
реляциялық  жүйесі  теориялық  тұрғыдан  жасалынып  және  жүзеге  асырылғаннан  кейін  едәуір 
артты. Мәліметтер қорында файл, сурет, музыка, видео т.б. жүктемелер сақталуы мүмкін. 
 
 
Сурет 3. Macromedia Flash бағдарламасының мультимедиалық көрністері. 
 
Macromediaflash  ортасында  электрондық  оқулық  өңдеу  ерекшеліктерінің    бірі  муль-
тимедиа — компьютерде  дыбысты,  ақпаратты,  тұрақты  және  қозғалыстағы  бейнелерді  бірік-
тіріп  көрсету  үшін  жинақталған  компьютерлік  технология.  Ол  ақпараттарды  кешенді  түрде 
бейнелеуді,   мәліметтерді мәтіндік, графикалық, бейне, аудио және мультипликациялық түрде 
шығаруды  жүзеге  асырады. Мәтін  түрлі  түсті  графика, дыбыс, сөз  бен  кескін  синтезін  жасап, 
ақпараттың  өте  көлемді  мөлшерін  жадында  сақтап,  сұқбаттық  түрде  жұмыс  істейтін 
компьютерлік жүйе. 
Электрондық  оқулықты  қолдана  отырып  білім  алушылар  төмендегідей  жұмыс 
жасауға мүмкіншілігі болады: 
 

  Өтілетін материалдарды дұрыс әрі жеңіл түрде түсінуге; 

  Білім  алушының  өздігімен  дайындалып,  жұмыстың  барлық  кезеңдерінде  өзін  өзі 
тексеруге; 

  Жұмысты тиянақты түрде орындап, мұғалімге файл түрінде тапсыруға; 

  Түсінбеген тақырыптарды шексіз қайталауға; 

  Оқулықты  сабақтарда  қолданып,  білім  алушының  өз  деңгейінде  тапсырмаларды 
таңдауға; 

  Қажетті материалдарды жылдам іздеп табуға мүмкіндік туғызады. 
 
Қорыта келгенде электрондық оқулықты қолдану барысында білім алушылардың сабаққа 
деген  қызығушылығының  күрт  артқандығы  байқалады.  Мұғалімдер  де  өздеріне  қажетті 
әдістемелік,  дидактикалық  көмекші  құралдарды  молынан  ала  алады.  Заман  талабына  сай  жас 
ұрпаққа  сапалы  білім  беруде  электрондық  оқулықтарды  сабаққа  пайдалану – оқытудың  жаңа 
технологиясының  бір  түрі  ретінде  қарастыруға  болады.  Сонымен  қатар  электрондық  мате-
риалдарды  сабақта  пайдалану  кезінде  оқушылар  бұрын  алған  білімдерін  кеңейтіп,  өз  бетімен 
практикалық  тапсырмалар  орындайды.  Әрбір  білім  алушы  таңдалған  тақырып  бойынша 
қажетті  материалдармен  танысып,  кестелер  және  сызбалармен  жұмыс  жасауға  дағдыланады. 
Электрондық  оқулық  арқылы  түрлі  суреттер,  бейне  көріністер,  дыбыс  пен  музыка  тыңдатып 
көрсетуге  болады.  Бұл,  әрине  мұғалімнің  тақтаға  бормен  жазып  түсіндіргенінен  әлдеқайда 
тиімді, әрі түсінікті. Меңгерілуі қиын тақырыптарды компьютердің көмегімен түсіндірсе жаңа 
тақырыпқа деген баланың құштарлығы оянады деп ойлаймын. 
 
Әдебиет 
1.  Мәшеков  С.Ә. “Қысыммен  өңдеудің  технологиялық  процестері”  пәнінің  оқу-әдістемелік 
кешені // Алматы: ҚазҰТУ, 2012.  
2.  Виды  электронных  средств  обучения / Технология  создания  электронных  средств  обучения. 
URL: http://www.ido.rudn.ru/nfpk/tech/t1.html 

268 
 
3.  Власов  Д.А.,  Кузина  Л.С.,  Монахов  В.М.  и  др.  Технологические  процедуры  создания 
электронного  учебника. 2-я  всероссийская  конференция  "Электронные  учебники  и  электронные 
библиотеки в открытом образовании". М: МЭСИ, 2011, с.118. 
4.  ЗайнутдиноваЛ.Х. Создание и применение электронных учебников: Монография. -Астрахань: 
ЦНТЭП, 2009,-364с. 
5.  Зимина, О.В. Печатные и электронные учебные издания в современном высшем образовании: 
Теория, методика, практика. -М.:МЭИ, 2008. -267 с. 
6.  Альберт Д., АльбертЕ. Самоучитель FlashProfessional8. –СПб:БХВ-Петербург, 2006. 
7.  Андерсон Э., Лима М., Джонсон С. Визуальный курс MacromediaFlashMX2004. –М.: НТ Пресс, 
2005. 
8.  http://www.flashblog.ru-FlashBlog –всеотехнологииAdobe (Macromedia) Flash 
 
 
 
Алимжанова Л.М., Сарбасова А.К. 
 
ВНЕДРЕНИЕ  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  В  СРС 
 
Для  реализации  «Стратегия    «Казахстан – 2050»: новый  политический  курс  состояв-
шегося государства» от 14 декабря 2012 г.   любой казахстанец «должен понимать и знать, что в 
рыночных  условиях  не  надо  ждать  манны  небесной,  а  эффективно  трудиться» [1]. Любой 
стратегический  план  должен  быть  тщательно  продуман,  на  основе  каких  данных  он  будет 
реализовываться и каким образом будет достигнут его устойчивый рост [2].  
В  Послании  народу  Казахстана  Президента  Республики  Казахстан    Назарбаева  Н.А.  
«Казахстанский  путь – 2050: Единая  цель,  единые  интересы,  единое  будущее»  от  17 января 
2014г. есть все для успешной реализации плана вхождения Казахстана  в число 30-ти развитых 
стран  мира [1, 3]. В  нем  делается  акцент  на  привлечение  зарубежных  инвестиций  в  нашу 
страну.  В  том  числе  и  на  использование  привлекаемых  инвестиций  для  «трансферта  в  нашу 
страну знаний и новых технологий» [3], создания проектных и инжиниринговых центров. 
Необходимо  повышать  «эффективность  национальной  инновационной  системы,  её 
базовых  институтов», «активизировать  работу  технологических  парков,  особенно  в  крупных 
городских  агломерациях,  прежде  всего,  в  Астане  и  Алматы.  Первый  интеллектуально-
инновационный  кластер  уже  успешно  работает  в  Астане  на  базе  Назарбаев  Университета.  В 
Алматы – это Парк информационных технологий «Алатау» [1, 3]. 
Также  города  Шымкент  и  Актобе  должны  стать  «центрами  науки  и  притяжения 
инвестиций  и  населения,  предоставлять  качественные  образовательные,  медицинские, 
социокультурные услуги» [3]. 
В  период  всеобщей  информатизации  общества  формирование  и  производство 
информации становится важнейшим для ее полноценного применения [4, 5].  
Информация  становится  одним  из  важных  ресурсов,  наряду  с  материальными, 
трудовыми, финансовыми,  энергетическими  ресурсами.  Происходит  проникновение  информа-
ционных систем и технологий во все сферы жизни общества [6-9]. 
От  степени  информированности  любого  индивида,  организации,  государства  и  от  их 
способности эффективно использовать имеющуюся информацию зависит профессиональная и 
иная деятельность отдельных людей, групп, коллективов и др. 
10. 
Современные    темпы  развития  информационных  и  компьютерных  технологий,  к 
сожалению, формируют позицию образовательного процесса как «догоняющего».  
И  хорошо,  если    образовательные  программы  гибко  изменяются  и  адаптируются  в 
заданных темпах развития различных технических средств, информационных и компьютерных 
технологий.  
Практика  показывает,  что  уже    в  процессе  формирования  многие  образовательные  про-
граммы,  а  особенно  дисциплины  информационного  и  технического  блока  успевают  морально 
устаревать [10 - 13]. 
Тем  актуальнее  становится  задача  формирования  научно-исследовательских    лабора-
торий и центров на базе  объектов образования, как и сказано в речи Президента РК Назарбаева 
Н.А. от 17января 2014 года.  
Другое  дело,  если  сформированные  центры  живут  отдельной  жизнью,  привлекая  к 
исследовательской деятельности лишь единицы талантливых слушателей.   

269 
 
Проблема состоит в привлечении широкой аудитории к исследовательской деятельности 
и  формирования  у  слушателей    инструментальных  компетенций  на  основе  последних    дости-
жений  информационных и компьютерных технологий [14]. 
Отсюда  вытекает  задача  вовлеченности  широкого  круга  преподавателей  и  студентов    к 
работе данных исследовательских и научных центров и лабораторий.  
Известно,  что  образовательные  программы  и  соответственно  рабочие  учебные  планы 
составляются каждому набору абитуриентов на все года обучения заранее. В бакалавриате они 
готовятся  сразу  на  предстоящие  четыре  года  обучения.  А  для  обучения  в  магистратуре  в 
зависимости  от  набора:  на  профильном  направлении – сразу  на 1-1,5 года;  на  научно-
педагогическом направлении – сразу на два года.  
Сам  же  процесс  формирования  образовательных  программ  и  соответственно  рабочих 
учебных  планов  является  достаточно  урегулированным,  что  является  объективным  барьером 
для  необходимой  гибкости  в  соответствии  с  темпами  научного  и  технического  развития, 
особенно в области информационных и компьютерных технологий.  
Данная проблема решается в нескольких плоскостях. Рассмотрим  основные.     
Во-первых,  как  уже  упоминалось,  преподавательский  состав  должен  быть  широко 
вовлечен в исследовательскую практику научных центров и лабораторий.  
К сожалению, на практике возникает проблема несовпадения индивидуального научного 
направления  исследований  преподавателя  и  научно-исследовательского  направления  лабора-
тории или  центра. Следовательно, созданные и создаваемые вновь научно-исследовательские 
центры  и  лаборатории  должны  формировать  научную  проблематику  в  широком  спектре, 
комплектуя  ее  из    заявленных  индивидуальных  научных  направлений  исследований  препода-
вателя без жесткой регламентации и излишней администрированности.  
Именно  на  базе  таких  научно-исследовательских  центров  и  лабораторий  есть 
возможность  разработок  новых  направлений  исследований  и  образовательных  модулей  на 
стыке дисциплин и научных интересов исследователей. 
Во-вторых, принимая во внимание сложность постоянной адаптации и гибкого реагиро-
вания  образовательной  программы  к  темпам  технического    развития,  особенно    информа-
ционных  и  компьютерных  технологий,  недостаточно  просто  ввести  в  образовательные  про-
граммы комплекс элективных дисциплин.  
Даже базовые курсы должны подвергаться  пересмотру  и обновлению. И если тематика 
базовых  дисциплин  должна  строго  придерживаться  рекомендованной  тематики  в    соответ-
ствующей    типовой  программе,  то  именно    в  плоскости  самостоятельной  работы  слушателя 
можно  достаточно  гибко  вносить  корректирующие  изменения.  Причем  изменения  вносить  не 
только в тематику СРС, но и в структуру самого задания. 
В-третьих,  проблема  внедрения  результатов  научных  исследований.  Чаще  всего  и 
достаточно  просто  здесь  решается  проблема    внедрения  результатов  для  фундаментальных 
исследований, которые не всегда имеют прикладной характер и могут иметь конкретную прак-
тическую реализацию.  
Нужно  широко  практиковать  внедрение  результатов  исследования  в  разработку  новых 
дисциплин,  модулей  или  с  их  помощью  существенно  обновлять  структуру  и  тематику  читае-
мых дисциплин. 
В-четвертых, взаимная интеграция образования, науки и производства бессмысленна без 
жесткой  связи  формируемых  компетенций  с  интересами  заказчика [15]. Отсюда  важной 
составляющей  образовательных  программ  становится  формирование  баз  практик,  разработка 
программы  и  заданий,  требования  к  уровню  реализации  индивидуальной  работы  слушателя. 
Таким образом, основных работодателей  следует привлекать на этапе разработки программы и 
содержания заданий по практике.  
Далее именно бизнес-структуры и объекты трудоустройства выпускников должны влиять 
на формирование  образовательных программ не только в плане формирования базы практик, 
но и формирования самих элективных курсов, образовательных модулей, разработок тематики 
дисциплин и СРС. 
В-пятых,  в  процессе  выполнения  заданий  по  СРС,  особенно  проектно-  и  проблемно-
ориентированных,  нужно  поддерживать  слушателей  в  максимальном  использовании  инди-
видуальных  навыков  и  знаний  информационных  и  компьютерных  технологий,  проведение 
необходимых  расчетных  процессов  не  только  в  аналитическом  виде,  но  и  с  использованием 

270 
 
информационных  технологий,  с  представлением  результатов  исследований  и  презентаций  в 
мультимедийном формате.  
Необходимо мотивировать слушателей на осваивание новых уровней внедрения знаний в 
области  информационных  и  компьютерных  технологий  не  только  в  процессе  обучения,  но  и 
вводить  их  в  повседневную  практику,  тем  более,  что  темпы  внедрения  новых  изобретений 
поставлены фактически на поток.  
Таким  образом,  максимально  эффективно  у  слушателей  формируются  общие  и  пред-
метные  компетенции,  а  также  во  взаимный  обучающий  процесс    вовлекаются  и  слушатели  и 
преподаватели. 
 
Литература 
1.  www.strategy2050.kz. 
2.  Алимжанова Л.М., Малыбаев Р.А. Стратегия моделей устойчивого равновесия и устойчивого 
роста  // Экономика,  право,  культура  в  эпоху  общественных  преобразований:  Матер.  Ежегод.  Между-
народн. науч.-практ. конф., 19 янв. 2011г. - Алматы, 2011. 
3.  Послание  Президента  Республики  Казахстан  Нурсултана  Назарбаева  народу  на 2014 год - 
«Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» от 17 января 2014 года.  
4.  Сарбасова  А.К.,  Бейсенбаев  Ж.Т.  Қаржыдағы  ақпараттық  жүйелер.  Оқу  құралы. - Алматы: 
Қазақ ун-тi, 2014. – 62 б.  
5. Сарбасова А.К. Вопросы совершенствования экономического образования // Экономика, право, 
культура  в  эпоху  общественных  преобразований:  Матер.  Ежегод.  Международн.  науч.-практ.  конф.,  
19 янв. 2011г. - Алматы, 2011. – С.84-86.  
6. Алимжанова Л.М., Жаркеева Ю.Г., Макежанова А.М. Формирование информа-ционных систем 
поддержки  риск-менеджмента  на  предприятии // Экономика,  право,  культура  в  эпоху  общественных 
преобразований. Матер. Ежегод. Международн. научно-практ. конф. 21 января 2012 г. – Алматы, 2012. – 
С.381-383.  
7. Alimzhanova L.M., Bayadil A. Problems of the realestatelending at the stage of the present in 
Kazakhstan// Information Technologies and Management. The 12th International Conference. 6 may 2014. – 
Almaty: IITU, 2014.  
8. Мынбаева  А.К.,  Сарбасова  А.К.,  Сарбасова  Т.С.  Информационные  технологии  обучения  и 
электронное  обучение  в  преподавании  гуманитарных  дисциплин // Психолого-педагогические  аспекты 
труда  и  личности  преподавателя  инновационного  университета.  Матер.  Международн.  научно-практ. 
конф. в рамках Тажибаевских чтений. 22-23 февраля 2013г.- Алматы: Қазақ ун-тi, 2013. -  С.330-333.  
9. Гутова  Н.Н.,  Сарбасова  А.К.  Роль  системы  образования  в  информационном  обществе   // 
Вестник КазНУ. Сер.эконом. – №2. - Алматы: Казак ун-тi, 2007. – С.16-20.  
10.  Сарбасова А.К., Сарбасова Т.С. Проблемы индустриализации экономики // Новая парадигма 
экономического  развития  страны:  интеграция,  индустриализация,  инновация.  Матер.  Международн. 
конф. 8 декабря 2011 г. - Т.2. – Алматы: Қазақ ун-тi, 2011. -  С.118-120.  
11.  Алимжанова  Л.М.,  Бекжигитова  А.Е.  Построение  информационной  системы  поддержки 
диверсифицированного валютного портфеля // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 
Курск. - 2012. - №4 (апрель).  
12.  Сарбасова  А.К.  Современный  подход  к  преподаванию  математики // Экономика,  право, 
культура в эпоху общественных преобразований. Матер. Ежегод. Международн. научно-практ. конф. 18 
января 2013 г. – Алматы, 2013. – С.88-90.  
13.  Алимжанова  Л.М.,  Байырова  С.А.  Фондовые  индексы // Журнал  научных  публикаций 
аспирантов и докторантов. – Курск. - 2013. - №2 (февраль).  
14.  Алимжанова  Л.М.,  Сарбасова  А.К.  Использование  проблемно-ориентированных  подходов 
для  формирования  исследовательских  компетенций // Компетентностная  модель  выпускника  в  системе 
современного профессионального образования. Матер. XVIII научно-метод. конф. 17-18 января 2013 г. – 
Книга 1. – Алматы: Қазақ ун-тi, 2013. -  С.60-61.  
15.  Алимжанова Л.М., Сарбасова А.К. Интеграция исследовательских компетенций в реализацию 
инновационных  методов  в  образовании // Компетентностно-ориентированная  система  оценки  знаний. 
Матер. 44-ой научно-метод. конф. 17-18 января 2014 г. – Алматы: Қазақ ун-тi, 2014. – Книга 1. – С.143-
145. 
 
 
 
 
 
 
 

271 
 
Абдуллаева Ж.Т., Какишева Г.Ж. 
 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ 
 
Внедрение  в  учебный  процесс  инновационных  технологий  является  сегодня  опреде-
ляющей чертой образования. Понятие  «инновация» возникло в ХІХ веке и означало введение 
некоторых  элементов  одной  культуры  в  другую,  а  на  сегодняшний  день  в  широком  смысле 
обозначает внедрение нового.  
«Инновационные методы обучения – это методы обучения, которые несут в себе новые 
способы взаимодействия «преподаватель – студент», определенное новшество в практической 
деятельности  в  процессе  овладения  учебным  материалом. ...С  одной  стороны  инновации 
изменяют  методы  работы  педагога,  само  взаимодействие,  взаимоотношения  преподавателя  и 
студента, с другой стороны – инновации изменяют мышление педагога, становятся философией 
практической деятельности как преподавателей, так и студентов» [1, 4-5 с.].  Информационные 
технологии обогащают учебный процесс в самых различных условиях обучения и на всех его 
уровнях,  тем  самым  способствуют  более  рационально  организовать  работу  над  большим  и 
разнообразным лексико-грамматическим материалом. 
К  новым  информационным  технологиям  можно  отнести  электронные  учебники,  слайды 
(фотографии,  рисунки,  графики,  схемы,  диаграммы),  видеофрагменты  (фильмы),  звуковые 
фрагменты  (дикторский  текст),  технологию DVD, интерактивную  доску  и  проекторы,  на 
основе  которых  демонстрируются  система  видеообучения,  умение  эффективно  применять 
основы  информационных  технологий,  основы  инновационного  обучения  в  условиях 
информатизации, обеспечение информацией через электронные почты. 
Возможности  вышеназванных  информационных  устройств  очень  велики.  Очевидна  их 
польза в инновационном обучении в соответствии с требованиями нынешнего времени. Кроме 
того,  следует  отметить,  что  современный  обучающийся,  воспитанный  на  использовании 
различных  элементов  компьютерной  культуры,  легко  осваивает  информационно-
коммуникационные технологии.  
Использование  своременных  технологий  в  образовательных  программах  представляет 
более широкие и доступные пути получения образования, повышает эффективность обучения, 
а  также  способствует  расширению  возможностей  повышения  квалификации  преподавателей.  
При  эффективном  использовании  инновационной  технологии  у  обучающегося  развивается 
умение передачи своей мысли, повышается способность творческого мышления.  
В  настоящее  время  лишь  с  применением  инновационных  методов  обучения  можно 
повысить  способность  мышления  обучающегося,  на  основе  информационных  технологий 
развивать и формировать их любознательность и компетентность. Эта форма обучения ставит 
перед  собой  конкретные  и  ориентировочные  цели:  формирование  среды,  обучение  через 
действие, связывание с жизнью, воспитание самостоятельности. 
В  методике  преподавания  русского  языка  как  иностранного  рассматриваются  такие 
понятия,  как  компетенции  и  компетентность.  Что  такое  компетенции?  Компетенции – это 
сумма  знаний,  умений  и  личностных  качеств,  с  помощью  которых  человек  может  совершать 
различные действия. Компетентность представляет собой совокупность компетенций, наличие 
знаний и опыта, необходимых для будущей деятельности.  
Использование понятия компетенции в методике преподавания русского языка связано с 
определением целей обучения, с выявлением уровня владения языком. 
В науке выделяют различные виды компетенций: общепрофессиональные и предметные. 
В  методике  преподавания  русского  языка  как  иностранного  важными  являются  предметные 
компетенции. Именно эти компетенции относятся к определенному кругу учебных предметов и 
образовательных  областей.  Среди  предметных  компетенций  выделяют  следующие: 
коммуникативные,  языковые  и  другие.  Что  представляет  собой  языковая  компетенция? 
Языковая компетенция – это освоение новой для учащихся семиотической, знаковой системы. 
Слушатели-иностранцы  усваивают  звуковую  и  лексическую  систему  русского  языка,  его 
грамматические  категории,  учатся  понимать  русскую  речь  и  строить  собственные 
высказывания. Коммуникативная компетенция – это владение языком. Чтобы хорошо овладеть 
языком, нужно  развивать  умения  и  навыки  употребления  тех  или  иных  слов, грамматических 
конструкций в общении. 

272 
 
На  практических  занятиях  по  русскому  языку  со  слушателями-иностранцами  мы 
используем такие интерактивные методы обучения, как диалоги на определенные темы, беседы 
на различные темы, выполнение заданий разного типа и др. 
Наши  слушатели-иностранцы  изучают  русский  язык  как  иностранный  на  начальном 
этапе. И в ходе изучения мы стараемся развивать коммуникативную компетенции иностранных 
слушателей.  
Для формирования коммуникативной компетенции иностранных слушателей необходимо 
выработать  новые  методологические  подходы,  построенные  на  инновационных  технологиях, 
которыедолжны включать следующие моменты: 
-  участие  в  учебном  процессе  каждого  обучающегося  вне  зависимости  от  уровня  его 
подготовленности; 
- состязательный настрой и присутствие элементов игровых ситуаций; 
- использование индивидуальных творческих домашних заданий в процессе постижения 
изучаемого материала. 
Эффективными являются такие виды работ, как составление диалогов, отдельных 
высказываний  и  связных  текстов  на  заданную  тему.  Такие  задания,  с  одной  стороны, 
способствуют  выработке  грамматического  навыка,  а  с  другой – формируют  языковую  и 
коммуникативную компетенцию иностранных слушателей.  
Одной  из  важных  проблем  на  начальном  этапе  обучения  русскому  языку  как 
иностранному  в  вузе  является  диагностика  достижений  обучающихся.  Проблема  контроля 
непосредственно  связана  с  целями  обучения.  Врамках  современной  компетентностной 
образовательной  парадигмы  цель  обучения  русскому  языку  как  иностранному  языку  в  вузах 
трактуется  как  формирование  коммуникативной  компетенции.  Ведущими  на  данном  этапе 
обучения  русскому  языку  как  иностранному  являются  языковая  и  речевая  компетенции, 
развитию  которых  уделяется  особое  внимание.  Поэтому  объектами  контроля  будут,  прежде 
всего, речевые навыки (лексические и грамматические) и речевые умения (говорение, чтение, 
аудирование и письменная речь), составляющие эти компетенции.  
В  связи  с  использованием  в  практике  тестовых  технологий  контроля  одной  из  задач 
языковой  подготовки  является  формирование  у  обучающихся  тестовых  компетенций. 
Тестирование – одна из оптимальных форм проверки знаний обучающегося по всем предметам. 
Проведение  в конце урока или после объяснения новой темы небольших по объему тестовых 
заданий  позволит  сэкономить  время,  а  также  дает  положительные  результаты  при  усвоении 
материала.    
Формирование  тестовой  компетенции  предполагает  не  только  овладение  позна-
вательными  стратегиями  выполнения  тестового  задания,  но  и  способствует  формированию 
общеучебных  умений,  связанных  с  интеллектуальными  процессами:  сравнивать,  системати-
зировать, выявлять источники познавательных затруднений.   
Таким  образом,  применение  эффективных  инновационных  методов  и  тестовых 
технологий  в  обучении  русскому  языку  как  иностранному – это  формирование  творческой 
самостоятельной деятельности обучающегося в вузах, что является на сегодняшний день одним 
из актуальных задач, стоящих перед преподавательским составом.  Использование на занятиях 
русского  языка  инновационных  технологий  усиливает  коммуникативную  сторону  обучения, 
т.е.  способствует  формированию  и  развитию  у  слушателей-иностранцев  коммуникативной 
компетенции. 
 
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Сайын мұратбеков
2016 -> Мектептің педагогикалық тақырыбы: Оқу және тәрбие қызметіндегі білікті
2016 -> Арнаулы бiлiм министрлiгi
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> «Европа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы» пәнінен
2016 -> Бірінші межелік бақлауға арналған тапсырма
2016 -> Пәннің мақсаты мен міндеттері
2016 -> Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016
2016 -> «Тарихты оқыту әдістемесі» пәні бойынша дәрістер конспекті Тақырып№1: Кіріспе


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   44


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет