46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары


либо дисциплин студентами различных специальностей, но одного направленияжүктеу 8.28 Mb.
Pdf просмотр
бет5/44
Дата22.12.2016
өлшемі8.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

либо дисциплин студентами различных специальностей, но одного направления. 
По  сути  дела,  студентам  бакалавриата  предлагается  достаточно  узкая  и  ранняя 
специализация, что ограничивает возможности выбора места работы и дальнейшего обучения. 
Однако  широкая  базовая  подготовка   бакалавра  в  определенной  степени  является 
преимуществом  с точки  зрения  рынка:  на  рынке  постоянно  происходит  смена  технологий, 
технических  новинок,  способов  организации  производства  и т. д.  И чем  уже  специализация 
у человека,  тем  сложнее  его  переучивать.  Фундаментальная  профессиональная  подготовка 
студентовв бакалавриате связана с очень быстрым устареванием знаний, поэтому выпускнику 
дается относительно широкая  подготовка и важной задачей становится научить его пополнять, 
обновлять  знания,  умения  и  навыки  по  мере  необходимости.  Кроме  того,  понимание  общей 
методологии  профессиональной  деятельности  позволит  молодому  специалисту  легче 
приспособиться к особенностям деятельности отдельных предприятий. 
Сегодня  в  бакалавриатеКазНУ  имени  аль-Фараби  в  зависимости  от  специальности  и 
курса  используются  учебные  планы,  составленные  на  основании  ГОСО,  ЭОП  и  ОУП.  
Необходимо  тщательно    проанализировать  их  с  точки  зрения  соответствия  требованиям 
сегодняшнего  дня,  повышения  конкурентоспособности  нашего  университета  в  мировом 
образовательном  пространстве.  И  эта  работа  должна  послужить  основой  для  дальнейшего 
совершенствования  образовательных  программ,  которые  бы  в  наибольшей  степени 
удовлетворяли целям как отдельных студентов, работодателей, так и общества в целом.  
 
Список литературы 
1.  «Государственный    общеобязательный    стандарт    высшего    образования»,  утвержденный  
постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080 
2.  «Правила  организации  учебного  процесса  по  кредитной  технологии обучения»,  утверж-
денные  приказом  Министра  образования  и  науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152 
3.  Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы 
 
 
 
Нұрпейісова Б.Е.   
 
БІЛІМ САПАСЫ  – БІЛІКТІ ЕҢБЕК  ӨЗЕГІ 
 
Қазақстанның  қазіргі    кезеңдегі  даму  сатысында  білімнің  орны  негізгі  себептердің  бірі 
болып табылатыны қоғамның, білім берушілердің, білімді игерушілердің, мемлекеттің, барлық 
біліми кеңістікке қатысушылардың өзекті мәселесі екендігі, тәуелсіздік таңы атқаннан бері,  әр 
дайым  толғандырады.  Білім  сапасын  арттырудың  өзекті  мәселелері  жылдан  жылға  жаңа 
қырынан байқалып, ізденіс, сұраныс бойынша, жаңа жолды айқындау тұстарымен ерекшеленіп, 
білім саласының маманы, мамандыққа енді жолдама алған жас буын, білімді енді игеріп жатқан 
жастардан болсын, барлығы да тыс қалып жатқан жоқ.  Осы жағдайда, білім сапасын арттыру 
мәселесі,  қазақстандық  жоғарғы  оқу  орнының  алдыңғы  қатарлы  білім  ордасы  болып 
мемлекетте де, тыс ортада да, өзін таныта білген, Әл-Фараби атын. Қазақ Ұлттық Университеті, 
қол  жеткізіп  жатқан  жетістіктерге    тоқырамай,  масайрамай,  әр  дайым  жаңа  тұстарын 
айқындап,  одан  жоғары  сапалық  деңгейді  білім  беруге  енгізу  жолдарын  іздестіреді, 
ұйымдастыра  алады,  барлығын  жұмылдыра,  ұтымды  тұстарын  пайдалана  біледі.  Осы 
конференция  аясында  кадрларды  сапалы  дайындауды  кепілділігін  арттыру    үшін    білім 
бағдарламаларын  жаңашаландыру,  оның  ішкі  мәселелерін,  мысалы,  тәжірбиеге  негізделген 
оқыту,  білімді  бақылау  және  бағалау,  оқытушы  –профессорлар  құрамының  біліми 
квалификациясын  арттыру,  жаңа  тәсілдерді  қолдану,  т.т.,  қарастырылатын  мәселелердің 
барлығы,  осы  ізденістердің    айғағы.  Осы  тақырыптардың  төңірегінде  біршама  тәжірбие 
жиналып,   жетістіктерге қол жеткізу де баршылық.   Бұларға  шаттанбай, одан да артығырақ 
жақсы  тұстары    болса  деген  ниетпен,  кейбір  түйінді  мәселелерге  мән  беретін  кезек  жеткен 
сыяқты.  Сонымен,  білім  бағдарламаларын  жаңашаландыру  мәселесін  қарастырып  көрсек.  Әр 
жыл сайын, мамандыққа негізделген оқу бағдарламаларының кейбір тұстары  жаңадан  қайта 
қаралып, өзгеріп, жаңа  пәндер кіргізіліп, каталогта  ауысып отырады. Осы тұста, негізгісі осы 
пәндердің  мамандар  дайындаудағы  қажеттілігі,  орны,  әсіресе  құзыреттігін  айқындау  тұстары. 

36 
 
Өз пікірімше, ең бастысы, негізгі білім бағдарламасын орындау қажеттілігінде, негізгі жаппай 
оқу  орындарына  тән  мемлекеттік  талаптарды    жүйелі  түрде  сәйкестендіріп  алу.  Яғни,  жаңа 
кезең  талабына  сәйкес,  нарық  сұранысын,  мемлекеттік  мекемелердің,  қоғамның,  білім 
алушының,  білім  беруші,  барлық  білім  мәселесіне  қатысушылардың  білім  бақдарламасын 
орындаушыларға  міндетті  түрде  жүктелетін  талаптарды  айқындап,  соны  біліми  құзіреттілікке 
кіргізу.  Тек  қана  пәнді  игеріп  қана  қоймай,  әйтеуір  осы  пән  туралы  түсінігім    бар,  емтихан 
сұрағына жауап беріп, тиісті бағаны алсам жеткілікті, ол кешегі күннің сұранысы. Бұл мәселе 
қоғамдық пікірде айтылып та жазылып та, осы мәселеге қатысты, пікір - сайыс ара кідік болып 
жатады.   
Жаңа  уақыттың  талабы,  білім  беру  барысында,  келешек  маманның  бірнеше  қабілетін 
ашып,  оны,  үйретуді,  оқытуды,  бойына  сіңіруді,  бәсекелес  ортада,  біліктілік  арқылы  шешуді 
бейімдеуді    қажет  етеді.  Өз  пікірімше,  бұлар,  мекемені,  жеке  жұмыс  барысы  болсын,  бірақ 
маман  ретінде  еңбек  атқару  барысында,  ұйымдастырушылық,  ғылыми-зерттеу  қабілеті  бар, 
жобалаудан  хабары  бар,  технологиялық,  яғни,  тікелей  мамандығы  бойынша  жұмыста,  үдеріс 
циклін  толық  игерген,  еңбектің  заңдылық  негізін  ұғыну  арқылы,  қызмет  атқара  алатын,  тіпті 
басқару  қабілеті,  білім  арқылы  игерілген  бойы,  кәсіби  біліктілік  дейгейде  келешек  маманға 
білім беру. Осы айтылған компоненттердің қарастырылмауы,  90-шы жылдары кезінде, алып-
жұлмалы  білім  беру  барысында  орын  алғандығы,  уақыты  келіп  жеткенде,  қазіргі  жұмыс 
барысында  орын  алған  кейбір  себептердің  негізі  екені  көзге  көрініп  тұр. Заңгердің  маманның 
білімсіздігі,  жер  қатынастырын  толық  реттей  алмайтын  мамандар,  мемлекеттік  құжатты 
бекітіліп,  мызғымас  орындауға  жататын  болса  дағы,  өзгерте  салу,  жұмыс  орнында  берекесіз 
қағаздардың  таудай  болып,  үйіліп  жатуы,  ақпараттық  қауіпсіздік  туралы  мүлдем  хабарсыз 
мемлекеттік қызметкер т.т., айта берсе шексіз мысал келтіре беруге болады. 
Ертеректе  жоғарыда  айтылған  құзыреттіліктер,  тәжірбие  арқылы  келеді,  деген  пікір 
аясында  қалып,  біліми  центристік  білім  беруде  мықты  болды.  Бірақ,  біздің  мемлекет  бәсеке 
қоршаған ортада болғандықтан және жаңадан қалыптасқан экономикалық тұрақсыз жағдайда, 
бұл құзіреттіліктер тәжірбиемен келер деп, ертеңгіге қалдыра алмаймыз. 
Сондықтан,  оқу  бағдарламаларының  компоненттері  осы  құзіреттіліктерді  игеруге 
мүмкіншілік  беретіндей,  концептуалды  негізде  қалануы  тиісті.  Жайшылықта,  алып-жұлмалы, 
тіпті  бір-біріне  қайшы  келетін  оқу  бағдарламасы,  бір  көргенге  жағымды,  бірақ,  сәйкестігі 
қарама-қайшы, толық кәсіби білікті маман дайындауға мүмкіншілік бермейді. Алып-жұлмалы 
компонентті  оқу  бағдарламасы  қайдан  пайда  болады,  деген  сұрақ  жоқ  емес.  Элективті  курс 
санатында  қарастырылып,  бірақ,  жаңағы  алып-жұлмалы  саясаттың  көлеңкесінде  кейбір  аса 
маңызды пәндер көлеңкеде қалып қоятын тұстары да баршылық.  
Білім беруге негізделген оқу бағдарламалары, білімнің табиғатын концептуалды деңгейде 
ұғынатын,  мемлекетшілдік  және  мемлекеттік  білім  кеңістігінің  қауіпсіздігін  жоғары 
жауапкершілікпен түсінетін, жоғарғы оқу педагогикасын толық меңгерген мамандардың кәсіби 
біліктілігіне  жүгініп,  қолданысқа  кіргізілсе,  тиімді.  Тек  содан  кейін,  барлығы  жұмылдырып, 
жаңа  білім  саясаты,  жоғарыдан  төменге  орындауға  арналған  циркуляр  деңгейінде  емес, 
жоғарыдан  төменге,  мақсаты  айқындалған,  шешетін  мәселелер  жұмылдыруды  қажет  ететін, 
баршаға  айқын,  түсінікті  болып,  енгізілуі  тиісті.  Ол  семинарлар  жүргізу,  не  болмаса  кәсіби 
білімді  жетілдіру  арқылы  ма,  әйтеуір,  негізгі  маман  құзыреттілігі  компоненттері,  орындауға 
міндетті болу үшін, баршаға түсінікті, айқын болса орындалады.  
Білімді бағалау мәселесіне де пікір білдіруге тура келіп тұр. Жақын арада экспериментті 
емтихан  кейбір  пәндер  бойынша  жүргізілді.  Талап  дұрыс.  Бірақ,әттеген      ай,  деген  мәселе  де 
жоқ емес. Біріншіден, сұрақтарды таңдау құқығы шектелген, нәтижесінде, барлық топ, белгілі 
сұрақтардың  төңірегінде  шектелсе,  қалған  емтихан  сұрақтары,  тыс  қалып  қойса,  толық  пәнді 
игергені туралы мәлімет бере ме? –деген күдік бар. Екіншіден, қандай себептерге байланысты 
осы  уақытқа  дейін  өткен  сессияларда,  емтиханның  бірнеше  сұрақтары,  қайталанып,  басқа 
сұрақтар  тыс  қалып,  нәтижесінде,  тәлімгердің    таңдау  құқығы  шектеулі  деңгейде  қалып 
қойғаны  байқалады.  Сонымен  қатар,  өзімнің  жеке  пікірім,  кейбір  жағдайда , ұлттық  тілдегі 
емтихан  сұрақтарында, «техникалық»  қателіктер,  сөздердің,  әріптердің    қосарлануы, 
пунктуциялық  қатіліктер  орын  алады.  Емтихан  сұрағы  бекіту  алдында,  барлық  жағынан 
тексеріліп,  жүйеге    бекітіледі.  Бірақ,  коныерттен  шыққан  сұрақтар,  жаңағындай  тұрпайы 
модификациядан  өтіп,  нәтижесінде  сұрақтың  берекесі  кетеді.  Тіпті  ұстаздың  сауаттылығына 
тәлімгерлер  күмәнмен  қарайды  ма  деген  ой  бар.  Ақпаратты  әлсірету,  оның  мағынасын  жою, 
тұрпайы  модификациялаумен  де  тікелей  байланысты.  Яғни,  емтихан  сұрақтарының  осылай 

37 
 
әлсіреуі,  білім  алушыға  да,  білім  берушінің  де  сапалық  жағынан  қарым-қатынасына  нұқсан 
келтіреді.  Онда,  ақпаратты  модификациялауға  мүмкіншілігі  бар,  үшінші  күш,  кім  ол? 
Сондықтан,  ұлттық    білім  қауіпсіздігі  жағынан,  білім  сапасын  әлсіреттен  бұл  мәселе  де 
ойландыратын жағдай. Бүгінгі емтиханның әттегені, мылқау жазды, мылқау қабылдады, робот 
жазды,  робот  қабылдады.  Одан  қалды,  екі  қатынасушының  бір-біріне  деген  сенімсіздігін 
тәрбиелейтін,  тәлімгер  емтихан  тапсырған  үшін  кінәлі  ме,  егерде,  жан  –жақтан  бақылау 
орнатылған техника, адам, бәрі қыспаққа алса. Тіпті, тоталитарлық кезеңде де емтиханды осы 
әдіспен    жүргізу  болған  емес.  Нәтижесінде,  қандай  асыл  талап  болса  дағы,  ойдың  сананың, 
өсіп-өнуі  шектеулі  болуына  жағдай  туғызып,  біз  келешек  ұлттық  ұрпаққа  қыйнат  жасап 
жатырмыз бе деген ой келеді. Әсіресе, төңіректе тайраңдаған, нысабы шексіз бәсекелес ортада 
ел отырғанда. 
Өз  пікірім  бойынша,  білімді  бағалауды  жаңа  мүмкіншілікті  пайдалана  отыра,  емтихан 
сұрақтары,  жоба  ретінде  жүргізілсе.  Тәлімгердің  шығармашылық,  ізденіс,  тапқырлық  т.т. 
қабілетін толығымен аша алатындай. 
Есімде  қалған  бір  мысал, 90-шы  жылдардың  аяғында,  кәдімгі  емтихан,  үш  сұрақтан 
құрылған билеттер, топта 25 бала. Барлығын жамыратып, есіктің артында ұстап тұрмайын деп, 
билеттерді үйлестіріп, тыйыштандырып, уақыт кезегі жеткенде, қабылдай бастадым. Сұрақтың 
орайы ма, басқа себеп пе, бірақ, жауап беруде, тақтаны, борды пайдалануға рұқсат бердім. Сол 
кезде,  таблица  сызылды,  графикалық  шимай  пайда  болды,  т.т.  Сол  күнгі  емтиханның 
ерекшелігі,  қайдағы  көшіру,  қызығына  студенттердің  өздері  беріліп,  мықты  айтылмаған, 
жазылмаған  пікірлер  болды.  Ол  кезде  бүгінгі  дей  техниканың  күшімен  сан-алуан  графика, 
схема,  диаграмма  т.т.  қайда?  Сол  бір  сәт,  жоба  ретінде  бағалауға  берілген,  санада 
көмескіленген,  мүмкіншілік пе еді?! 
 
 
 
Нюсупова Г.Н., Токбергенова А.А. 
 
ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ БАКАЛАВРОВ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ  «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО» И «КАДАСТР» 
 
В  стратегии  модернизации  образования  в   стандартах  третьего  поколения  заявлено  о 
необходимости реализации компетентностного подхода в образовании. 
Компетентностный  подход  –  это  стремление  привести  в  соответствие  профес-
сиональное  образование  и  потребности  рынка  труда.  Акцент  смещен  на  формирование 
компетенций:  формирует  деятельность – развивает  личность.  Подход  предполагает  не 
трансляцию  знаний  от  преподавателя  к  студенту,  а  формирование  профессиональной 
компетентности, способность успешно действовать на основе практического опыта, умений 
и знаний при решении задач общих и профессиональных компетенций. 
Существенным  моментом  современного  образования  для  педагога  становится 
необходимость  практического  овладения  компетенциями  деятельности  (планирования, 
проектирования  и  т.п.).  Поэтому  одним  из  важных  направлений  развития  и  модернизации 
образования  является  практико-ориентированный  подход,  направленный  на  формирование 
личностной  и  профессиональной  компетенции  специалиста.  Изменения  в  характере 
образования  ориентируют  на  самостоятельность,  конкурентоспособность,  свободное 
развитие  человека,  творческую  инициативу,  высокую  культуру,  мобильность,  что  требует 
качественного, нового подхода к формированию будущего профессионала. 
Модель практико-ориентированного специалиста включает: 
·   профессиональную компетентность; 
·   готовность к профессиональной деятельности; 
·   личностные качества. 
Меняются  приоритеты  усвоения  готовых  знаний  на  самостоятельную,  активную, 
познавательную деятельность каждого студента, с учетом его особенностей и возможностей. 
Преподаватель, реализуя эти технологии, меняет подход к процессу обучения и отношение к 
студенту.  Он  осознает,  что  в  образовательном  процессе  студент  является  центральной 
фигурой;  самостоятельное  приобретение  и,  особенно,  применение  полученных  знаний 

38 
 
становятся  приоритетными.  Размышления,  дискуссии,  исследования,  а  не  запоминание, 
имеют значение для развития личности студента [1]. 
Практико-ориентированное обучение предполагает
·    освоение  студентами  образовательной  программы  не  в  аудитории,  а  в  реальных 
условиях,  формирование  у  студентов  профессиональных  компетенций  за  счет  выполнения 
ими реальных практических задач в учебное время; 
·   наличие  в  ВУЗе  мест,  площадок  для  профессиональной  занятости   студентов,  с 
целью выполнения ими реальных задач; 
·   практическая  деятельность  по  осваиваемому  профилю  обучения  с  участием 
профессионалов этой деятельности. 
Содержание практико - ориентированного обучения: 
·  Теоретическая  часть:  лекции,  семинары,  занятия  по  закреплению  знаний, 
совместные занятия с приглашенными специалистами. 
·   Прикладная  или  практическая  часть:  деловые  и  ролевые  игры,  практические  и 
лабораторные работы, учебная и производственная практика. 
·  Самостоятельная  работа:  курсовое  и  дипломное  проектирование,  работа  в 
библиотеках  и  в  компьютерных  классах,  выполнение  проектов,  исследовательская  работа, 
ведение портфолио. 
·   Участие  студентов  в  проектах,  в  том  числе  разработанных  совместно  с 
преподавателем  университета и специалистом организации. 
Основу  практико-ориентированных  технологий  составляет  создание  преподавателем 
условий,  в  которых  студент  имеет  возможность  выявить  и  реализовать  свой  интерес  к 
познанию.  
Освоить  различные  формы  учебной  деятельности  и  сделать  познание 
привычной,  осознанной  потребностью,  необходимой  для  саморазвития  и  адаптации  в 
обществе. 
Происходит изменение роли преподавателя от позиции транслятора знаний к позиции 
менеджера,  необходимо  владеть  всеми  методами  обучения,   уметь  организовать  процесс 
освоения студентом профессиональных модулей.  
Практико-ориентированные технологии предполагают переход от оценивания знаний 
преподавателем  к  совместному  оцениванию  со  студентами.  Внедрение  и  применение 
новых   методов  обучения,  в  т.  ч.  деловые  игры,  тренинги,  групповая  работа,  проектные 
методы, моделирование и имитационные занятия с представителями сферы труда. 
Использование  практико-ориентированных  технологий  в  образовательном  процессе 
по  образовательным  программам  «Землеустройство»  и  «Кадастр»  в  учебной  деятельности, 
нацеливает  студентов  на  интеллектуальное  развитие  за  счет  уменьшения  доли 
репродуктивной деятельности.  
 Рынок  труда  в  республике  уже  достаточно  наполнен  кадрами  в  области  земельного 
кадастра  и  землеустройства,  и  работодатель  научился  отличать  добротное  образование  от 
сомнительного, и испытывает потребность в специалистах, получивших более качественное 
образование.  Проблема  заключается  в  том,  что  подготовленные  специалисты  не  отвечают 
требованиям  работодателя  в  полной  мере.  Причина — выпускники  обладают  хорошей 
теоретической  подготовкой,  не  имеют  практических  навыков.  Поэтому,  приобретение 
профессиональной  компетенции  вновь  прибывших  специалистов  требует  от  работодателя 
дополнительных временных, материальных и других затрат [2].  
КазНУ  им.  аль-Фараби,  как  национальный  университет,  обладающий  статусом 
«инновационной площадки» и правом разработки собственных образовательных стандартов 
и  требований,  готов  подключиться  к  работе  по  разработке  целевых  образовательных 
стандартов, программ и модулей различной длительности и трудоемкости в интересах и по 
запросам предприятий региона. 
Указанные  работы  должны  реализовываться  в  рамках  выполнения  договорных 
научно-исследовательских  и  аналитических  работ  исследовательского/технологического  и 
методического  направления,  включая  участие  КазНУ  им.  аль-Фараби  в  разработке 
«дорожных карт» кадрового и технологического развития предприятий. 
Кафедра географии, землеустройства и кадастра КазНУ имени аль-Фараби с 2010 года 
готовит  специалистов  в  области  землеустройства  по  специальности  5В090300-
Землеустройство.  Каждый  год  вместе  с  работодателями  разрабатывается  основная  учебная 
программа специальности «Землеустройство»  с учетом потребностей регионального рынка 

39 
 
труда  и  название  элективных  курсов    согласуется  не  менее  чем  с  двумя  работодателями  в 
течение  всего  периода  обучения,  т.е.  работодатели  постоянно  участвует  в  составлении 
основных учебных программ специальностей. 
На  факультетах  существует  Совет  работодателей.  Регулярно  проводятся  «дни 
открытых  дверей»  работодателей.  Между  КазНУ  им.аль-Фараби  и  Комитетом  по 
управлению  земельными  ресурсами  в 2012 году  был  подписан  Меморандум  и  на  основе 
Меморандума  студенты  кафедры  географии,  землеустройства  и  кадастра  проходят 
производственные  и  преддипломные  практики  в  областных  и  городских  филиалах  РГП 
«НПЦзем».  КазНУ  имени  аль-Фараби  также  привлекает  работодателей  для  чтения  лекции, 
проведения  семинаров  и  председательства  государственной  аттестационной  комиссией. 
Каждый  год  в  КазНУ  имени    аль-Фараби  проводиться  «Ярмарка  вакансий»  с  участием 
работодателей.  Работодатели  также  оценивают  качества  реализации  основных  учебных 
программ  (ОУП),  совместно  формируют  список  целевых  «дефицитных»  компетенций,  а 
также  декомпозицию  компетенций  государственных  образовательных  стандартов  с  их 
адаптацией к профилю деятельности предприятий. 
В 2014 году  кафедра  географии,  землеустройства  и  кадастра  впервые  выпустила 
специалистов  по  специальности 5В060900-Землеустройство. Многие  выпускники  работают 
в  областных  и  городских  филиалах  РГП  «НПЦзем»  и  управлениях  земельных  отношений 
областных акиматов.  
В  настоящее  время  главной  задачей  эффективного  взаимодействия  кафедры  и 
работодателей  является    создание  учебных  полигонов  и    учебно-научно-производственных 
комплексов    инновационной  инфраструктуры  «образование,  наука  и  производство»  на 
ведущих  предприятиях  Комитета  по  управлению  земельными  ресурсами.  В  рамках  этих 
полигонов  и  комплексов  нашим  студентам  представляется  реальная  возможность 
приобретения  практического  опыта  профессиональной  деятельности.  Параллельно  с  этим 
решается проблема обучения студентов на современном производственном оборудовании и 
современных программных обеспечениях, которым оснащены эти комплексы.  
 Отмечая  определенные  достижения  университета  в  инновационной  деятельности, 
следует  остановиться  и  на  проблемах,  с  которыми  сталкиваются  все  вузы.  Одной  из 
первоочередных  задач  является  необходимость  увеличения  объемов  финансирования  для 
развития материально-технической базы вузов и создания современных лабораторий [3]. 
Наступает время, когда казахстанским университетам придется конкурировать уже не 
только в национальном образовательном и научном пространстве, но и на мировом уровне. 
Необходимо  учесть, что  процессы  влияния  транснациональных  сил, жесточайшей глобаль-
ной  конкуренции,  которые  мы  наблюдаем  в  отраслях  экономики,  неизбежно  охватят 
высшую  школу  уже  в  ближайшем  будущем.  И  только  вузы,  ориентированные  на 
инновационный путь развития, смогут реализовать задачи Президента страны по созданию 
инновационной экономики и соответствовать высоким стандартам завтрашнего дня. 
Данная  ситуация  безусловно  требует  качественной  подготовки  высококвали-
фицированных  работников  землеустроителей,  с  набором  необходимых  компетенций, 
удовлетворяющих  требованиям  работодателей  и  позволяющих  эффективно  осуществлять 
профессиональные  виды  деятельности,  что  задает  вектор  совместной  работы  высших 
учебных  заведений  и  работодателей.  Необходимо  участие  работодателей  в  разработке 
требований  по  всем  уровням  профессионального  образования – начального,  среднего, 
высшего  профессионального  образования,  программ  переподготовки  различного  уровня. 
Работодателю  необходимо  четко  сформулировать  требования  к  профессиональным 
характеристикам  работников,  которые  должны  быть  отражены  в  образовательных 
программах. 
 
Список литературы: 
1.  Пак  Ю.Н.  Инновационные  аспекты  модернизации  высшего  технического  образования 
//Проблемы высшей школы-Караганда: Изд-во КарГТУ, 2013. 5-9 с. 
2.  Пак  Ю.Н.,  Газалиев  А.М.  Болонский  процесс  и  казахстанские  реалии.  Караганда:  Изд-во 
КарГТУ, 2012. 417 с. 
3.  Мартыненко  О.О.,  Черная  И.П.,  Антонов  А.Г.  Инновационные  решения  в  организации 
образовательного процесса в вузе // Университетское управление и анализ. 2005. № 3. 
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет