5 Правила пользования зарядным устройством и аккумуляторами


Құрылғыны қосу және өшіружүктеу 1.92 Mb.
Pdf просмотр
бет4/4
Дата15.03.2017
өлшемі1.92 Mb.
1   2   3   4

6 Құрылғыны қосу және өшіру

6.1 Қосу

Телефонды  қосу  алдында  «Пайдалану  туралы 

нұсқаулар» тарауын мұқият оқып шығыңыз.

«Бас тарту» пернесін (құрылғы схемасында 10) 2 секунд 

бойы  басып  тұрыңыз.  Бұдан  кейін  құрылғы  қосылады, 


53

бұл  туралы  экран  сақтағыштың  пайда  болуынан  білуге 

болады. Құрылғыны жүктеуге бірнеше секунд кетеді.

Ескерту:  құрылғы  ұйқы  режимінде  болса,  қосу  үшін 

пернені қысқа уақыт бойы басу жеткілікті.6.2 Өшіру

Құрылғыны толығымен өшіру үшін «Бас тарту» пернесін 

(құрылғы  схемасында  10)  басып  тұрыңыз,  содан  кейін 

құрылғы біраз уақыттан кейін автоматты түрде өшеді.Ескерту:  аккумулятор  заряды  аз  болса,  құрылғы 

пайдаланушыға  бар  мәселе  туралы  хабарланды-

рудан  кейін  автоматты  түрде  өшуі  мүмкін.  Бұл  кез-

де  барлық  сақталмаған  деректер  жоғалуы  мүмкін. 

Деректердің жоғалуын болдырмау үшін барлық белсенді 

қолданбаларды  алдын  ала  жабыңыз  және  телефонды 

қуат көзіне қосыңыз.

7 Ықтимал ақаулар және оларды 

жою әдістері

Төменде  берілген  ақпарат  Сізге  жабдық  бөлігінің 

және  бағдарламалық  жасақтаманың  кездесуі  мүмкін 

анағұрлым жиі туындайтын мәселелерін анықтауға және 

жоюға көмектеседі.

Төменде  сипатталған  мәселелер  пайда  болған 

жағдайда алдымен оларды берілген кеңестерді қолдана 

отырып,  өз  бетіңізше  шешуге  тырысқан  жөн.  Берілген 

кеңестер көмектеспеген жағдайда teXet қолдау қызметіне 

немесе авторландырылған сервистік орталықтың маман-

дарына хабарласыңыз.


54

Келесі әрекеттерді орындау алдында:

• аккумулятор зарядталғанын;

• құрылғыны  қайта  жүктеуден  кейін  ақаудың 

сақталатын-сақталмайтынын;

• құрылғыны реттеудің дұрыс жасалғанын тексеріңіз.

Құрылғыны реттеу кезінде қателер жіберген болсаңыз 

немесе  енгізілген  өзгертулердің  дұрыстығына  сенімді 

болмасаңыз,  жүйенің  бастапқы  реттеулерін  қалпына 

келтіріп көріңіз.

Реттеулерді  қалпына  келтіру  үшін  келесі  әрекеттерді 

орындаңыз: 

• құрылғы мәзіріне кіріңіз;

• «Реттеулер» тармағын ашыңыз;

• «Реттеулерді ысыру» опциясын таңдаңыз;

• 0000 құпия сөзін енгізіңіз және әрекетті растаңыз;

• телефонды қайта жүктеңіз.

Мәселелер

Пайда болуының 

ықтимал себептері

Шешімдер

Жад картасы 

жұмысындағы 

ақаулар

Жад картасы ақаулы 

немесе дұрыс 

орнатылмаған.

Карта өзіне арналған 

ұяшыққа салынғанына 

көз жеткізіңіз. 

Карта дұрыс жағымен 

салынғанына көз 

жеткізіңіз. 

Жад картасын шығарып, 

қайта салып көріңіз.

Телефонды қайта 

жүктеп көріңіз.55

Телефон 

қосылмайды/

Телефон 

қосқаннан 

кейін бірден 

өшеді

Аккумулятор заряды 

төмен

Зарядтау құрылғысы Зарядтау құрылғысын 

қосыңыз және кемінде 

5 минут күтіңіз.

Қосу пернесін 5 секунд 

бойы басып тұрыңыз.

Аккумулятор 

зарядталған болса, 

бәрібір зарядтау 

құрылғысызарядтау 

құрылғысын қосып, про-

цедураны қайталаңыз.

АКБ жылдам 

зарядсызда-

нады

Қуатты көп 

тұтынуды қажет 

ететін функциялар 

қолданылуда.

Аккумулятор төмен 

температурада 

тезірек отырады.

Экран жарықтығының 

үнемдірек реттеулерін 

орнатыңыз.

АКБ зарядтал-

майды

ЖҚ жұмыс 

істемейтін 

розеткаға қосылған.

Сипаттамалары 

ұсынылғаннан 

басқаша ЖҚ 

қолданылуда.

Зарядтау құрылғысы 

Зарядтау құрылғысын 

жұмыс істейтін 

розеткаға қосыңыз.

Стандартты зарядтау 

құрылғысызарядтау 

құрылғысын 

қолданыңыз.Желіге 

қатынасу 

қатесі

Желі сигналы әлсіз. 

Желіге артық күш 

түскен (бұл адамдар 

көп жиналған жерде 

болады).


Желі сигналы 

тұрақтырақ жерге 

барыңыз.

Адамдар азырақ жерге 

барыңыз.


56

Шығыс 

қоңырау 

соғу мүмкін 

емес

Желі сигналы әлсіз. 

Қоңырауға тыйым 

салу функциясы 

белсендірілген.

Желі сигналы 

тұрақтырақ жерге 

барыңыз.


Қоңырауға тыйым салу 

функциясын өшіріңіз.Кіріс 

қоңырауды 

қабылдау 

мүмкін емес

Желі сигналы 

әлсіз, қоңырауды 

аяқтау үшін 

қаражат жеткіліксіз, 

«Қара тізім» 

функциясының 

реттеулері дұрыс 

емес.

Телефон қосулы екеніне көз жеткізіңіз.

Мобильді желінің қол 

жетімділігі сигналы бар 

екеніне көз жеткізіңіз.

Шотта қоңырау соғу 

үшін қажетті қаражат 

барына көз жеткізіңіз.

Қоңырау соғып 

жатқан абоненттің 

нөмірі қара тізімде 

орналаспағанына көз 

жеткізіңіз.Сіз сөйлесіп 

жатқан адам 

сізді естімейді

Мәселе құрылғы 

микрофонына 

қатынастың жабы-

луымен байланысты 

болуы мүмкін.

Мәселе мобильді 

желінің әлсіз сигна-

лымен байланысты 

болуы мүмкін.

Құрылғы микрофонына 

қатынас жабылмағанын 

тексеріңіз.

Желі сигналы 

тұрақтырақ жерге 

барыңыз.


57

Сөйлесу 

кезіндегі 

дыбыс сапасы 

төмен

Мәселе мобильді 

желінің әлсіз сигна-

лымен байланысты 

болуы мүмкін.

Құрылғының ішкі ан-

теннасына қатынасқаы 

ештеңе кедергі 

келтірмейтініне көз 

жеткізіңіз.

Желі сигналы 

тұрақтырақ жерге 

барыңыз.

Байланыстар 

тізімінен 

нөмірге 

қоңырау соғу 

өтпейді

Нөмір дұрыс 

жазылмаған.

Нөмір 


құрсауланған не-

месе құрсауланатын 

нөмірлер тізіміне 

қосылған.

Телефон нөмірі 

дұрыс және аймақтық 

мобильді желілердің 

стандарттарына сай 

жазылғанына көз 

жеткізіңіз.

Осы телефон нөмірі 

үшін қоңырауға 

тыйым салу функциясы 

белсендірілмегеніне көз 

жеткізіңіз.

Дыбыс 

шықпайды

Дыбыс құрылғы 

реттеулерінде 

өшірілген.

Дыбыс деңгейінің 

реттеулері ең 

төмен деңгейге 

орнатылған.

Файл бүлінген не-

месе құрылғы оның 

пішіміне қолдау 

көрсетпейді.

Дыбысты ойнату 

жүйенің негізгі 

реттеулерінде қосулы 

екеніне көз жеткізіңіз.

Дыбыс деңгейі 

ең жоғары не-

месе қажет деңгейге 

орнатылғанына көз 

жеткізіңіз. 

Ойнатылып жатқан 

файлдың бүлінбегенін 

тексеріңіз. Файлды 

басқа каталогтан 

ойнатып көріңіз.58

8 Тасымалдау талаптары және сақтау

Ұялы  телефон  бумада  механикалық  зақымданудан, 

күнсәулесінен сәулеленуден және атмосфералық жауын- 

шашаыннан  қорғалған,  минус  25-тен  плюс  35ºС  дейінгі 

температурада  кез-келген  жабық  көлік  түрінде  тасы-

мал- данады. «Сәйкестілік туралы декларация» бойынша 

құрылғы  климаттық  және  механикалық  факторлардың 

әсерінен  параметрлері  мен  жұмысқа  жарамдылығын 

сақтайды:

• айналадағы ауа температурасы минус 10°C плюс 55°C 

дейін;

• салыстырмалы  ылғалдылық  +20°C  –  да  65%  және +25°C – да 80% дейін.

59

Для заметок60

Для заметокРазработано ЗАО «Алкотел»

Изготовлено: «Хенжен Ньюдел Сайнс энд Текнолоджи Ко., Лтд.» 

4Ф/3#Блд. 139 оф Роад Жонксин Роад, Бэйтиан, Лонгганг Дистрикт, 

Шэньчжэнь Сити, Китай, индекс 518129 

по заказу и под контролем ЗАО «Алкотел»

Страна происхождения: Китай

Шығарған ел: Қытай

Импортер: ЗАО «Алкотел» 

ул. Маршала Говорова, дом 8 А, Санкт-Петербург, Россия, 198188

Импорттаушы: «Алкотел» ЖАҚ 

Маршала Говорова көш., 8А уй, Санкт-Петербор қ., Ресей, 198188

Декларация о соответствии ТM-D227 зарегистрирована в Федеральном агентстве связи

Регистрационный № Д-МТ-9090 от 07.10.2015 Декларация действительна до 29.09.2025

Декларация о соответствии ТM-D227 ТС N RU Д-CN.АЛ16.В.46561 от 28.09.2015

Орган по сертификации ООО «Гарант Плюс» Декларация действительна до 27.09.2020

TM-D227 сәйкестік туралы декларациясы 28.09.2015 ж. ТС N RU Д-CN.АЛ16.В.46561

«Гарант Плюс» ЖШҚ сертификаттау бойынша органы

Декларация 27.09.2020 дейін жарамды

Адаптер питания TTC-1064, вход 100-240В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность не более 10 Вт

Сертификат соответствия: № ТС RU C-CN.АЛ16.В.00228

Орган по сертификации продукции: ООО «Гарант плюс».

Изготовитель: Мэй Шунь Хэ Электроник Лимитед, этаж 6, дом 3, 

промышленный район Фуюань, 518110, Шеньчжэнь, Китай

Срок службы: 2 года

Уполномоченное изготовителем лицо: ЗАО «Алкотел»

ул. Маршала Говорова, дом 8 А, г. Санкт-Петербург, Россия, 198188

www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru

Өндіруші өкілеттеген тұлға: «Алкотел» ЖАҚ

Маршала Говорова көш., 8А уй, Санкт-Петербор қ., Ресей, 198188www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ruПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет