№50-51 (7033) 13 желтоқсан 2016 жылжүктеу 14.54 Mb.
Pdf просмотр
бет6/7
Дата06.03.2017
өлшемі14.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

13 желтоқсан 2016 жыл

14

E-mail: too-orda@bk.ruЖҰЛДЫЗЫ

ОрДа


 

 

473 

Ауданның  (облыстық  маңызы  бар  қаланың)  ветеринария 

бөлімі

81 315


 

 

 001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 999


005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс 

істеуін қамтамасыз ету

212


006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

1 853

 

  

008


Алып  қойылатын  және  жойылатын  ауру  жануарлардың, 

жануарлардан  алынатын  өнімдер  мен  шикізаттың  құнын 

иелеріне өтеу

64 551


010

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі 

іс-шараларды өткізу

700


 

6

  

Жер қатынастары

8 892

 

 463

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

8 892


 

 

 001

Аудан  (облыстық  маңызы  бар  қала)  аумағында  жер 

қатынастарын  реттеу  саласындағы  мемлекеттік  саясатты 

іске асыру жөніндегі қызметтер

8 892

 

9 

 

Ауыл,  су,  орман,  балық  шаруашылығы,  қоршаған  ортаны қорғау  және  жер  қатынастары  саласындағы  басқа  да 

қызметтер

65 509

 

 473

 

Ауданның  (облыстық  маңызы  бар  қаланың)  ветеринария бөлімі

65 509


 

 

 011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

65 509

11

  

 

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі27 083

 

2 

 

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі27 083

 

 466

 

Ауданның  (облыстық  маңызы  бар  қаланың)  сәулет,  қала құрылысы және құрылыс бөлімі

27 083


 

 

 001

Құрылыс,  облыс  қалаларының,  аудандарының  және  елді 

мекендерінің  сәулеттік  бейнесін  жақсарту  саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық 

маңызы  бар  қаланың)  аумағын  оңтайла  және  тиімді  қала 

құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер  

10 830

013


Аудан  аумағында  қала  құрылысын  дамытудың  кешенді 

схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, 

кенттердің  және  өзге  де  ауылдық  елді  мекендердің  бас 

жоспарларын әзірлеу

16 253

12

Көлiк және коммуникация16 198

1

Автомобиль көлiгi16 198

458


Ауданның  (облыстық  маңызы  бар  қаланың)  тұрғын  үй-

коммуналдық  шаруашылығы,  жолаушылар  көлігі  және 

автомобиль жолдары бөлімі

16 198


023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

15 000

045


Аудандық  маңызы  бар  автомобиль  жолдарын  және    елді-

мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

1 198

13

  

 

Басқалар32 304

 

3 

 

Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау10 464

 

 469

 

Ауданның  (облыстық  маңызы  бар  қаланың)  кәсіпкерлік бөлімі

10 464


 

 

 001

Жергілікті  деңгейде  кәсіпкерлікті  дамыту  саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 464


 

9

  

Басқалар


21 840

 

 123

 

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 012


 

 

 040

«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді 

экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды 

іске асыру

14 012

 

 459

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

7 828


 

 

 012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті 

атқарушы органының резерві 

 7 828


14

 

 Борышқа  қызмет көрсету

19

1 

Борышқа қызмет көрсету

19

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 

және қаржы бөлімі

19

021


Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен 

қарыздар бойынша сыйақылар  мен өзге де төлемдерді 

төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

19

15 

 

 Трансферттер

5 894


 

 

459Отдел  экономики  и  финансов  района  (города  областного 

значения)

10 955

 

  

099


Реализация мер по оказанию социальной поддержки 

специалистов

10 955

 

 462

Отдел  сельского  хозяйства  района  (города  областного 

значения)

13 960


 

 

 001

Услуги  по  реализации  государственной  политики  на  местном 

уровне в сфере сельского хозяйства

13 960


 

 

473Отдел ветеринарии района (города областного значения)

81 315


 

 

 001

Услуги  по  реализации  государственной  политики  на  местном 

уровне в сфере ветеринарии

13 999


005

Обеспечение 

функционирования 

скотомогильников 

(биотермических ям)

212


006

Организация санитарного убоя больных животных

1 853

 

  

008


Возмещение владельцам стоимости изымаемых и 

уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья 

животного происхождения

64 551


010

Проведение мероприятий по идентификации 

сельскохозяйственных животных

700


 

6

 Земельные отношения

8 892


 

 

463Отдел  земельных  отношений  района  (города  областного 

значения)

8 892

 

  

001


Услуги  по  реализации  государственной  политики  в  области 

регулирования  земельных  отношений  на  территории  района 

(города областного значения)

8 892


 

9

 Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного  

хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

65 509

 

 473

Отдел ветеринарии района (города областного значения)

65 509

 

  

011


Проведение противоэпизоотических мероприятий

65 509


11

 

 Промышленность,  архитектурная,  градостроительная  и 

строительная деятельность

27 083

 

2 

Архитектурная, 

градостроительная 

и 

строительная деятельность

27 083


 

 

466Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района 

(города областного значения)

27 083

 

  

001


Услуги  по  реализации  государственной  политики    в  области 

строительства,  улучшения  архитектурного  облика  городов, 

районов  и  населенных  пунктов  области  и  обеспечению 

рационального  и  эффективного  градостроительного  освоения 

территории района (города областного значения)

10 830


013

Разработка  схем  градостроительного  развития  территории 

района,  генеральных  планов  городов  районного  (областного) 

значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

16 253

12

  

Транспорт и коммуникации

16 198

 

1 

Автомобильный транспорт

16 198

 

 458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 

транспорта и автомобильных дорог района (города областного 

значения)

16 198

 

  

023


Обеспечение функционирования автомобильных дорог

15 000


045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог 

районного значения и улиц населенных пунктов

1 198


13

 

 Прочие

32 304


 

3

 Поддержка  предпринимательской  деятельности  и  защита 

конкуренции

10 464

 

 469

Отдел  предпринимательства  района  (города  областного 

значения)

10 464


 

 

 001

Услуги  по  реализации  государственной  политики  на  местном 

уровне в области развития предпринимательства

10 464


 

9

 Прочие

21 840


 

 

123Аппарат  акима  района  в  городе,  города  районного  значения, 

поселка, села, сельского округа

14 012

 

  

040


Реализация  мер  по  содействию  экономическому  развитию 

регионов  в рамках Программы «Развитие регионов»

14 012

 

 459

Отдел экономики и финансов района (города областного 

значения)

7 828


 

 

 012

Резерв местного исполнительного органа района (города 

областного значения)

 7 828


14

Обслуживание долга

19

1

Обслуживание долга19

459


Отдел экономики и финансов района (города областного 

значения)

19

021


Обслуживание долга местных исполнительных органов по 

выплате вознаграждений и иных платежей по займам из 

областного бюджета

19

(Жалғасы бар).(Продолжение следует).

13 желтоқсан 2016 жыл

15

E-mail: too-orda@bk.ruЖҰЛДЫЗЫ

ОрДа


Сайқын  ауылының  тұрғыны,  ақкөңіл  замандасы-

мыз 


Ғұмаров Ержан Шоқанұлын мерейлі 80 жасқа 

толуымен құттықтаймыз.

Ұлың менен қызың өсті бүгінде,

Барлық қызық немерелер үнінде.

Бар бақытты шын жүректен тілейміз,

80 жасқа толған туған күніңде.Игі тілекпен: достары Хамидолла-

Рәуза, Қитеш-Әсия, Кәрім-Сара, Шайдол-

ла-Зоя, Анна, Рабиға, Дариға, Айтқаным, 

Ғалия, Тамара, Нәсіп және осы тілекке 

зайыбы Күләш те қосылады.

* * *

Хан  ордасы  ауылының  тұрғыны  құдағайымыз Рәзия  Жаманғаринаны  75  жасқа  толуымен 

шын  жүректен  құттықтаймыз.  Алла  деніңізге 

саулық,  отбасыңызға  тек  жақсылық  нәсіп  еткей. 

Ұрпақтарыңыздың  қызығына  бөленіп  жүре  бергей-

сіз. 

Құтты болсын жетпіс бестей жасыңыз,Сексеннің де сеңгірінен асыңыз.

Қуат алып денсаулықтың нәрінен,

Жүзіп өтіп жүзге аяқ басыңыз.

Ақ тілекпен: құдағайы Тамара, 

Мағзомовтар әулетіндегі құда 

бала-құдашалары.

* * *

Сайқын  ауылының  тұрғыны  адал  жар,  асыл  әке,  ардақты  ата Қабдолқадер  Халиоллинді  мерейлі  60  жасқа 

толуымен  құттықтаймыз.  Деніңіз  сау  болып, 

ұрпақтарыңыздың ортасында шаттығын тойлап жүре 

бергейсіз. Жаратқан ием ұзақ ғұмырды нәсіп етсін.

Өткен күннің артта қалып елесі,

Тіршіліктің жылжып жатыр кемесі.

Басыңызға бақ пен ырыс сыйлаған,

Алпыс жастың құтты болсын белесі.Игі тілекпен: зайыбы Рәуила, ұл-келін-

дері Асыланбек-Гүлбақыт, күйеу бала 

мен қызы Есентай-Назымгүл, немерелері 

Айкөркем, Айдана, жиендері Бауыржан, 

Алтынбек.

* * *

Сайқын  ауылының  тұрғыны,  ортасына  сыйлы 

азамат 

Мағзомов  Жамбыл  Буденныйұлын  ердің 

жасы 50-ге толуымен құттықтаймыз! Дені сау болып, 

ортамызда әрқашан жанашыр боп, аман-есен жүре 

бергей деген ізгі ниетімізді жеткіземіз.

Әулетің өнегені сенен көрмек,

Тілейміз бола берсін орның төр деп.

Ақылшы, тілекші боп жүр дәйім де,

Қызығын ұрпағыңның көрумен тек.Ақ ниетпен: анасы Тамара, зайыбы 

Фарида, аға-жеңге, іні-келіндері, қарындас-

күйеу бала және немере-жиендері.

Құттықтаймыз!Алғыс айту

Басымызға қайғының қара бұлты үйіріліп, шаңырағымыз 

қос  бірдей  азаматынан  (ұлым  Нұрболат  пен  немерем 

Әлібек Наурызовтар) айырылғанда қасымыздан табылған 

аудан әкімі аппараты, су құбыры, мәдениет, тілдерді да-

мыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі, аудандық дема-

лыс орталығы, кітапхана ұжымы қызметкерлері мен тума-

туыс,  көрші-көлемнің  барлығына  аналық  ақ  жүрегіммен 

алғысымды білдіремін. Әрі садақаға «Думан» тойханасын 

тегін  берген  иесі  Жанар  қызым  Темірешеваға  да  үлкен 

рахмет.  Әрқайсыңның  отбасыңа  амандық,  дендеріңе 

саулық  тілеймін.  Қиын  шақта  кісілік  танытып,  жасаған 

жақсылықтарың Алладан қайтсын, қарақтарым.

Тәнзила Наурызова.

Сайқын ауылы.

* * *

Жуырда әулетіміздің отағасы, асқар тауымыз Бақытжан 

Зәкіровтен айырылып, қабырғамыз қайысқан тұста жаны-

мыздан табылған аудан әкімдігі қызметкерлері, аудандық 

аурухананың  бас  дәрігері  Әділгерей  Ғаббас  пен  оның 

ұжымына,  атап  айтқанда,  Әру  Отарбаева,  Гүлнар  Би-

сенбаева,  Жұпаргүл  Ғабдоллина  және  жедел  жәрдем 

фельдшерлері,    тума-туыс,  құда-құдағи,  қайын  жұрт, 

өз  жұртым,  көрші-көлем,  қыз-күйеу  бала,  көрші-көлем 

Жеміс  Ермекқалиева,  Нәсіп  Қашақова,  ұйымдастырудың 

басы-қасында  жүрген  Жігер  Омаров,  имам  Назымбек 

Иманғалиевтерге алғысым шексіз. Қиын шақтағы көрсеткен 

қолдау-көмектерің сауапқа жазылсын. Жақын-жуықтарың 

дін аман, бауырларың бүтін болғай. Дастархандарың тек 

қуанышқа жайылсын.

Зәкіровтер әулеті.

1. Уақытша іс жүргізуші – 1 бірлік. Декреттік демалыс-

қа шыққан қызметкердің орнына (уақытша жұмыс).

Қызметтік  міндеттері:  музейдің  оқу-әдістемелік 

жұмыстарын ұйымдастыру, құжаттамаларды дайындау, іс 

қағаздарын жүргізу, берілген тапсырмаларды орындау;

Біліктілік талаптары: арнаулы орта, орта білім, 1 жыл-

дан кем емес еңбек өтілі, компьтерді еркін меңгеруі;

Конкурсқа қажетті құжаттар: Конкурсқа қатысуға тілек 

білдіру өтініші, жеке іс парағы, жеке куәлік, диплом және 

еңбек кітапшасының көшірмелері, денсаулық жағдайы ту-

ралы анықтама, 3х4 көлемдегі фотосурет. 2.Уақытша  маман  –  1  бірлік.  Декреттік  демалысқа 

шыққан қызметкердің орнына (уақытша жұмыс).

Қызметтік міндеттері: тарихи зерттеулер жасау, экскур-

сия жүргізу, қордағы материалдармен толықтай танысып, 

мақалалар  жариялау,  іс-шараларға,  көрмелерге  қатысу, 

музейдің оқу-әдістемелік жұмыстарын ұйымдастыру;Біліктілік  талаптары:  арнаулы  орта,  орта  білім.  Ком-

пьютерде жұмыс істей білуі;

Конкурсқа  қажетті  құжаттар:  конкурсқа  қатысуға  тілек 

білдіру өтініші, жеке іс парағы, жеке куәлік, диплом және  

еңбек кітапшасының көшірмелері, денсаулық жағдайы ту-

ралы анықтама, 3х4 көлемде фотосурет. Байқауға ниет білдірген азаматтардың құжаттары ха-

барландыру жарияланған күннен бастап 15 жұмыс күні 

ішінде мына мекен-жайда қабылданады: Хан ордасы 

ауылы, Жәңгірхан көшесі, 31 үй, «Бөкей ордасы тари-

хи-музей кешені» МКҚК. Анықтама тел.: 87114060132.

Еліміздің дамуына айтарлықтай қауіп төндіретін сыбай-

лас жемқорлық сықылды қоғамдық дертке қарсы күрес – 

cалық органдары  міндеттерінің бірі. Аудандық мемлекет-

тік кірістер басқармасында тұрғындардың шағымдары мен 

ұсыныстары үшін журнал ашылып, жәшіктер орнатылған, 

сенім  телефоны  жұмыс  жасайды.  Салық  төлеушілердің 

өтініштеріне  уақытылы  жауап  дайындау,  оларға  жан-

жақты,  толық  және  дұрыс  ақпаратты  беру  сыпайылық 

қағидатын бойына сіңірген әрбір қызметкердің кәсіби білік-

тілігіне  байланысты.  Олар  мемлекеттік  қызмет  көрсету 

мерзімін қатаң сақтауда. Салық төлеушілердің өтініштері 

ақпараттық жүйеге енгізіліп, орындалу мерзімі автоматты 

түрде  бақыланып,  кемшілікке  жол  бергендерге  тәртіптік 

шаралар алынады. 

Бүгінгі  таңда    аудандық  мемлекеттік  кірістер 

басқармасында    салық  төлеушілерге  салық  есептілігін 

электронды түрде тапсыруға арналған екі терминал бар. 

Олар  электронды  түрде  есептілік  тапсыратын  салық 

төлеушілерге ыңғайлы. Уақыт үнемделеді, салық органы 

қызметшісімен бетпе-бет байланысқа түспейді.

Салық  органдары  салық  төлеушілермен  бірлесе  оты-

рып,  келеңсіз  жайларды  алда  да  болдырмау  жолында 

жұмыстана бермек.М.ТАҢАТОВ,      

аудандық мемлекеттік кірістер 

басқармасының салық төлеушілермен 

 жұмыс және өндіру бөлімінің басшысы.                

Жемқорлық – індет 

Сыбайластықпен күрес күшеюде

Бөкей ордасы тарихи-музей кешені мемлекеттік коммуналдық қазыналық 

кәсіпорны бос азаматтық қызметке ашық конкурс жариялайды

Аудандық демалыс орталығы мемлекеттік коммуналдық қазыналық 

кәсіпорны Саралжын ауылдық мәдениет үйіндегі декретте отырған 

уақытша азаматтық қызметкердің бос орнына ашық конкурс жариялайды

Үйірме жетекшісі – 1 бірлік.

Қойылатын талаптар: мәдениет саласының жоғары немесе арнаулы білімді маманы болуы қажет;

Конкурсқа қажетті құжаттар: конкурсқа қатысу жөніндегі өтініші, дипломы, жеке басын куәландыратын құжат, еңбек 

кітапшасы және ӘЖҚ, СТН көшірмелері, медициналық анықтама. Конкурсқа  қатысу  үшін  қажетті  құжаттар  хабарландыру  жарияланғаннан  кейін  15  жұмыс  күні  ішінде  мына 

мекен-жайда қабылданады: Сайқын ауылы, Т.Жароков көшесі, №2 үй, аудандық демалыс орталығы. Анықтама 

телефоны: 8(711-40)21-5-31.

Қыс  мезгілі  адамдарға,  жалпы  тір-

шілік иелеріне күтпеген жағдайлар мен 

сынақтар  әкеледі.  Оның  қаһарынан 

қорқып,  тіршілік  күйбеңін  ешкім 

тоқтатпайды.  Шаруасын  шаруалап 

біреулер даладағы малға шықса, біре-

улер  қалаға  сапарлайды.  Осындайда 

тек мықты қамданудың қажеттілігін еске 

саламыз.  Алдымен  метеорологиялық 

хабарламаны 

тыңдап 


немесе 

табиғаттың  тынысына  құлақ  түріп, 

ауа райы өзгерістерін бақылаған жөн. 

Таныс  емес  жолмен  жүрмеу,  шама 

келгенінше  жолға  жалғыз  шықпау  ке-

рек.  Сонымен  қатар  жол  сөмкеңізде 

жылы  киім-кешек,  тамақ,  дәрі-дәрмек 

қоры, от жағуға қажетті заттар болғаны 

артықтық етпейді.

Биылғы қыс алғашқы күндерінде-ақ 

қарлатып,  бұрқасындатып  басталды. 

Өрістегі малды қарай шыққан Сайқын 

ауылдық округі Шоңай елді мекенінің 

екі  тұрғыны  мініп  барған  автокөлігін 

қойып,  жаяулап  мал  түгендеп 

жүргенде  бағыттан  адасып  кетеді. 

Хабар  түсуіне  байланысты  арттары-

нан  шыққан  іздеу  тобы  оларды  ер-

тесіне сағат 14.30-да тапқан. Абырой 

болғанда екеуі де дін аман. Осындай 

келеңсіз  жағдайлардың  алдын  алу 

мақсатында  аудан  тұрғындарынан 

қыс  кезінде  бейқамдыққа  салынбау-

ды сұраймыз.Б.КАТЧЕКОВ,

аудандық төтенше 

жағдайлар  бөлімінің

 бас маманы, 

азаматтық қорғау 

аға лейтенанты.

ТЖ бөлімі хабарлайды

Ауа-райын аңдаған абзал

Газет  жарияланымдарындағы  автор  пікірі  редакцияның 

түпкілікті көзқарасы болып есептелмейді. Редакция оқырман 

хаттарына жауап бермейді, оны қайтармайды. Деректердің 

дәлдігі үшін автор жауапты. 

Мекен-жайымыз:  090200  Батыс  Қазақстан  облысы,  Бөкей 

ордасы ауданы Сайқын ауылы, Ғ.Әзербаев көшесі, 10/1 үй. 

Телефондар: Редактор: 21-5-30. Тілшілер: 21-8-42 (факс).

Біздің электронды поштамыз: too-orda@bk.ru

ж белгісімен жарияланған материалдар ақылы болып есеп-

телінеді.

Меншік иесі:

«Жайық Пресс» ЖШС

Бас директор 

Жантас Сафуллин

«Жайық Пресс» ЖШС

Бөкей ордасы филиалы

«Орда жұлдызы» Бөкей ордасы 

аудандық қоғамдық-саяси газетінің 

директор-редакторы:

Бисенов Бауыржан  Махутұлы

Газет  БҚО  Әділет  департа-

менті,  Бөкей  ордасы  аудандық 

Әділет 


басқармасында 

09.01.2012 жылы тіркелген. Тіркеу  

№7-1926-15-ф-л.

Газет  Бөкей  ордасы  аудандық  «Орда 

жұлдызы»  газеті  редакциясында  компью-

терлік әдіспен теріліп, беттелді.

«Полиграфсервис» ЖШС баспаханасын-

да басылды. 

Орал қаласы, Л.Толстой көшесі, 27/6

Газет аптасына 1 рет сейсенбі күні шығады.

Көлемі 4 баспа табақ. Тапсырыс: 50-51

Таралымы: 1760 дана.

Корректор: Раушан Бақытова. 

Газетті 


есепке 

қою 


тура-

лы  №12259-Г  куәлікті  2012 

жылғы  19  қаңтарда  Қазақстан 

Республикасының  Байланыс  және 

ақпарат  министрлігінің  Ақпарат 

және мұрағат комитеті берген. ЕСКЕ АЛУ

Ардақты  әкеміз  бен  аяулы  анамыз Ермекқали 

мен


  Мұқсина  Ниязғалиевтердің  бақилық 

болғандарына  біріне  20,  біріне  10  жыл  тол-

ды.    Қимас  жандарды  сағына  еске  ала  отырып, 

олардың  рухтарына  төмендегі  жыр  шумақтарын 

бағыштаймыз.

Бір Алла кімді неге көндірмеген,

Кімдердің шамшырағын сөндірмеген,

Тірегі бір әулеттің әке-ана,

Барыңда ешбір уайым білінбеген.

Күндерді еркелеткен сағынамыз,

Ойласақ бала кезді қамығамыз.

Бейнеге көк тастағы сыр ақтарып,

Біздерді жебей көр деп жалынамыз.

Еске алу ата-ананы парызымыз,

Жоқ бірақ сіздерге айтар арызымыз.

Әулеттің ұл-қыздары дұға арнайды,

Перзенттік бір өтелсін қарызымыз.

Адамзатты сұм ажал құрықтайды,

Сағынамыз жанарға тұнып қайғы.

Қос бәйтерек арадан кеткенімен,

Өркен жайған ұрпағы ұмытпайды.

Сағына еске алушылар: ұл-келін, қыз-күйеу, 

немере-жиендері.

1   2   3   4   5   6   7


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет