№8 (1348) 22 ақпан 2017 жыл, сәрсенбі «экспо-2017» көрмесі қарсаңында өңірде қызғалдақ, қымыз және Қазақ хандығы фестивалі өтеді. 107 күн қалдыжүктеу 3.12 Mb.
Pdf просмотр
бет8/12
Дата24.03.2017
өлшемі3.12 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

     КТК

07.00 қр ӘнҰраны

07.05 “СВара мЕн ра-

ГИнИ”.   

08.00 ЖаҢалықТар 

08.25 “КҮнӘҺар маХаб-

баТ”.   

09.50 “нИТИ СУДЬбы”, 

мелодрама (25-26 серии, )

11.50 нОВОСТИ ( вечерне-

го выпуска)

12.30 “ГлаВнаЯ рЕДаК-

ЦИЯ” 

13.10 “КлЮЧИ ОТ СЧа-СТЬЯ. прОДОлЖЕнИЕ           

15.00 “КӨрІпКЕл”. Жаңа 

маусым!

16.00 “ӘЙЕл қырық ШырақТы”  

17.00 “маХаббаТ мҰҢы”

18.00 “СВара мЕн ра-

ГИнИ”.  


19.00 “КҮнӘҺар маХаб-

баТ” (лЮбОВЬ И ГрЕХ). 

20.30 ЖаҢалықТар

21.00 ВЕЧЕрнИЕ нОВО-

СТИ

21.40 “былО ДЕлО” – за-претный плод 

22.40 “нИТИ СУДЬбы”, 

мелодрама (27-28 серии).

00.10 “СУДЬбы заГа-

ДОЧнОЕ заВТра” (11-12 

серии)


01.50 ЖаҢалықТар   

02.15  “КӨрІпКЕл”   

03.00-03.50 “маХаббаТ 

мҰҢы”.   КАнАЛ

05.58 қр ӘнҰраны

06:00 ризамын

07:00 Информбюро

08:00Сериал «КИЕлІ 

нЕКЕ» (каз) (повтор)

10:00 Сериал «мен саған 

ғашықпын»

11:00 мультсериал «бар-

боскины» (рус)

11:30 мультсериал «лун-

тик» (рус)

12:30 ЕралаШ

13:00Сериал «мамочки» 

(повтор) 

14:00Сериал «Женатики»

15:05 Сериал 

«Өшпесмахаббат» (каз) 

(повтор)1

16:05 Сериал «КИЕлІ 

нЕКЕ» (каз)

18:00Сериал «Жүректер 

патшайымы»

19:05 алдараспан, Шан-

шар, нысана күнделігі 

(каз) 


20:00 Информбюро

21:00 Сериал «бесконеч-

ная любовь» 

22:00 Сериал «мамочки»

23:35 алдараспан, Шан-

шар, нысана күнделігі 

(каз)

00:00 Сериал «Кубылай хан»

00:50 Кино. «Джефф, 

живущий дома» (каз)

02:00 м/сериалы Ворнер 

(каз)

05:00Казакша концерт (каз)

 

   евРАЗИя

6:00 ЖаҢалықТар СУб-

ТИТрлЕрмЕн  

6:05 «ЖИТЬ зДОрОВО» 

(каз)  


7:00 Телеканал «ДОбрОЕ 

УТрО» (каз/рус)  

10:00 Владислав Галкин 

в многосерийном фильме 

«ДИВЕрСанТ. КОнЕЦ 

ВОЙны»    

11:00 «бAСТы паТрУлЬ» 

бағдарламасы  

11:10 «ТОЙ заКаз» 

бағдарламасы  

11:40 «ТаИнСТВЕнныЙ 

ОСТрОВ» (каз)   

12:15 ТОК-ШОУ «ВСЕ мы 

лЮДИ» (каз)  

13:10 «п@УТINA» 

бағдарламасы 

13:50 «ӘЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы 

14:50 «бAСТы паТрУлЬ» 

бағдарламасы  

15:00 «праВДа»   

15:05 «ДаВаЙ пОЖЕ-

нИмСЯ» 

15:55 Ольга Сухаревамария ахметзянова в 

многосерийном фильме 

«заТмЕнИЕ» 

17:50 «пУСТЬ ГОВОрЯТ»  

18:55 многосерийная 

мелодрама «ВОСТОЧныЕ 

СлаДОСТИ» 

20:00 «ГлаВныЕ нОВО-

СТИ» 

20:50 «п@УТINA» бағдарламасы  

21:30 «баСТы 

ЖаҢалықТар»  

22:10 «қОС ЖҮрЕКТІҢ 

лҮпІлІ». ҮнДІ ТЕлЕХИ-

КаЯСы  


23:00 «алаУлаҒан 

СЕзІм». ҮнДІ ТЕлЕХИ-

КаЯСы  

23:55 премьера. Евгения Осипова, Иван Стебунов 

в многосерийном фильме 

«ВТОраЯ ЖИзнЬ»   

1:50 «бAСТы паТрУлЬ» 

бағдарламасы   

2:00 «баСТы 

ЖаҢалықТар» 

2:35 «ӘЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы 

3:20 «пЯТнИЦКИЙ 3» 

(каз) 

До 04:00  

        


 

6:00 «Шалғайдағы оқиға» 

телехикаясы

7:00 Жаңалықтар

7:30 новости «20:30»

8:00 Союзмультфильм 

9:00 «махаббат дерті» 

түрік телехикаясы

10:00 «Гүлдер шайқасы» 

түрік телехикаясы 

11:00 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

13:00 Сериал «Дыши со 

мной»


14:00 «Ұрланған тағдыр» 

түрік телехикаясы

16:00 «Келіннің соңы» үнді 

телехикаясы

17:00 Союзмультфильм 

18:00 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

20:00 Жаңалықтар

20:30 новости «20:30»

21:00 «Гүлдер шайқасы» 

түрік телехикаясы 

22:00 «Келіннің соңы» үнді 

телехикаясы

23:00 «махаббат дерті» 

түрік телехикаясы

0:00 «Елес қыз» корей 

телехикаясы

1:00 Сериал «аббатство 

Даунтон»

2:30 «Шалғайдағы оқиға» 

телехикаясы

3:30 Жаңалықтар

6:00  Әнұран

6:05 қазақстан эстра-

да жұлдыздарының 

қатысуымен концерт

7:00 «ТаҢШОлпан». 

Таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарлама (9:30 

KAZNEWS)


10:00  «рУбИДІҢ 

ҒаЖаЙып ӘлЕмІ». муль-

тхикая. 33-36-бөлімдері 

(Франция, 2014-2015 жж.)                                                                                   

10:45  «бЕлКа мЕн СТрЕл-

Ка. Көңілді отбасы». муль-

тхикая. 35-36-бөлімдері 

(ресей, 2011ж.)

10:55  «апта. kz»

12:00  «ДаУа»

12:30  «айналайын». Теле-

хикая. 4-маусым13-бөлім 

(«қазақстан» Ұлттық теле-

арнасы, 2011 жыл)

13:00  «бІрГЕ 

ТаҢДаЙмыз!». Тікелей 

эфир

14:10  «Келін». Телехи-кая.2159, 2160-бөлімдері 

(Үндістан, 2014-2015 жж.) (с 

субтитрами)

15:00  «ӘЙЕл бақыТы». 

Ток-шоу. Тікелей эфир 

16:40  «ақ пен қара». 

Телехикая.13-бөлім (Филип-

пин, 2016 ж.) (с субтитрами)

17:30  KAZNEWS

17:55  «Көңіл толқыны»

19:05  «ақ пЕн қара». 

Телехикая.14-бөлім (Филип-

пин, 2016 ж.) (с субтитрами)

20:00  KAZNEWS

20:45  «аЙТУҒа ОҢаЙ...»

21:30  «аЙман&ШОлпан». 

Телехикая. 90-бөлім 

(«қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2016ж.) (с 

субтитрами) 

22:20  «КЕлІн». Телехи-

кая.2161- 2162-бөлімдері 

(Үндістан, 2014-2015 жж.) (с 

субтитрами)

23:15  «ТҮнГІ СТУДИЯДа 

нҰрлан қОЯнбаЕВ»

23:50  «ОЙ-ТОлҒаУ»

0:35 KAZNEWS

1:20 «Түнгі студияда нұрлан 

қоянбаев» 

1:55 «Көңіл толқыны»

2:40  Әнұран         ХАбАР

05:28 қр Әнұраны

05:30 OSCARS RED 

CARPET LIVE 2017 - Крас-

ная дорожка, прибытие. 

прямая трансляция. 

ACADEMY AWARDS 2017 

- Церемония награждения 

Оскар 2017

11:00 Телехикая. «Көрімдік».

12:00 «Тағдыр тартысы» 

деректі драмасы

12:30 Кулинарная програм-

ма «магия кухни»

13:00 «Семейные мело-

драмы». Документальная 

драма

14:00 Телесериал. «Взрос-лые дочери»

14:45 Телехикая. «бажалар»

15:15 «біздің назарда»

15:30 «Көңіл толқыны». 

ақпаратты-танымдық 

бағдарлама

16:00 Телехикая. 

«пәленшеевтер»

16:45 Ғаламдық қауіп-қатер 

циклінен  «миграция шыр-

мауы» деректі фильмі

17:15 «народный контроль»

17:30 «бетпе-бет»

18:00 Телехикая. «ақ күң»

18:55 негізінде

19:00 қорытынды 

жаңалықтар

19:35 Телесериал. «ничего 

личного» 

20:10 Тұсаукесер! Теле-

хикая. «Тайталас»

20:55 по сути

21:00 Итоги дня

21:35 премьера!!! Телесери-

ал. «Узел судьбы» 

23:00 Телехикая. «бажалар»

23:30 қорытынды 

жаңалықтар

00:00 «Әр үйдің сыры 

басқа» деректі драмасы

00:30 «Сотқа жеткізбей» 

деректі драмасы

01:00 қорытынды 

жаңалықтар

03:00 қр Әнұраны

ҚАЗАҚСТАн

ТАРАЗ

7:25  Әнұран                                     

7:30 қайырлы таң, Әулие

ата!                                                                     

9:30 апТа ЖаҢалықТары

10:30  Телеблокнот

10:33  Телемаркет

10:35  Хабар: Тіл сақшысы

11:10  балаларға базарлық 

11:25  Телеблокнот

11:30  Сазды сәлем/ сазды-

құттықтау бағдарламасы/

12:00  музыка 

12:30  Деректі фильм

13:00  ТҮСКІ ЖаҢалықТар

13:15 ДнЕВныЕ нОВОСТИ

13:30  Хабар: айша бибі 

13:50  Телемаркет

13:55  Телеблокнот

14:00  Сөз маржан

14:05  аңдатпа

14:00-17.55  Техникалық 

үзіліс 

17:50  аңдатпа17:55  Хабар: бірінші студия

18:20  КЕШКІ ЖаҢалықТар 

18:35  ВЕЧЕрнИЕ нОВО-

СТИ


18:50 Телемаркет

18:55  Телеблокнот

19:00  Телехикая 

19:50  музыка

20:00  Хабар: мұғалім 

мәртебесі

20:20  Сөз маржан

20:25  Телеблокнот

20:30  қОрыТынДы 

ЖаҢалықТар

20:55  роликтер, анонстар

21:00  ИТОГОВыЕ нОВО-

СТИ

21:25  роликтер, анонстар21:30  Телемаркет

21:35 Көркем фильм 

22:55  Телеблокнот

23:00  Сазды сәлем/ сазды-

құттықтау бағдарламасы/

23:30  музыка

0:00 қОрыТынДы 

ЖаҢалықТар

0:25  ИТОГОВыЕ нОВОСТИ

0:55 Телеблокнот

1:00 музыка

1:08 аңдатпа.Әнұран

1:10 арнаның жабылуы

7 канал

06.00 «қуырдақ»

07.00 «қыздар арасында»

07.50 «Кім білген?»

08.15 Т/с «1001 түн»

09.00 Шоу «ОДИн в ОДИн»

11.50 «Тамаша.7 км»

13.00 Т/с «Тағдырым 

шешілген күн»  

15.30 Т/с «бабье царство»

16.40 Х/ф «подарок с харак-

тером»


18.40 «Юморина»

19.40 Т/с «бастық боламын» 

20.40 прЕмЬЕра т/с 

«Тағдырым шешілген күн»

23.00 Х/ф «банды нью-

Йорка»


01.40 «қорқыныш факторы»  

02.30 «Тамаша.7 км»

03.30 «Әп,бәрекелде!»  

04.00 «қуырдақ»

04.30 «Ене мен келін» 

05.00 «Женіп көр!»

 

     КТК

0707.00 қр ӘнҰраны

07.05 “базар ЖОқ алаҢы”   

08.00  “ШырҒалаҢ”.  

09.30  “ЧУЖОЕ”, остросю-

жетная драма .

12.50 “пОрТрЕТ нЕДЕлИ” 

14.00 “ДрУГаЯ праВДа”  

15.00 “КӨрІпКЕл”. Жаңа 

маусым!


16.00 “ӘЙЕл қырық 

ШырақТы”  

17.00 “маХаббаТ мҰҢы”.  

18.00 “СВара мЕн раГИ-

нИ”.

19.00 “КҮнӘҺар маХаб-баТ” (лЮбОВЬ И ГрЕХ)

20.30 ЖаҢалықТар

21.00 ВЕЧЕрнИЕ нОВО-

СТИ


21.40 “ГлаВнаЯ рЕДаК-

ЦИЯ” – любовь без границ

22.25 “нИТИ СУДЬбы

00.10 “СУДЬбы заГаДОЧ-

нОЕ заВТра” 

01.50 ЖаҢалықТар   

02.15 “КӨҢІлДІ ОТбаСы”   

03.00-03.50  “маХаббаТ 

мҰҢы”.   

КАнАЛ

05.58 қр ӘнҰраны

06:00 ризамын

07:00 Информбюро

08:05Кино. (Киргизия) «Тун-

дуктуккелин» (каз) (повтор)

10:00Сериал «мен саған 

ғашықпын» (оригинал)

11:00 Кулинарная про-

грамма «Готовим с адель» 

(повтор) 

11:30 мультсериал «барбо-

скины» (рус)

12:00 мультсериал «лун-

тик» (рус)

12:30 Сериал «Семейный 

бизнес-2»(повтор)

14:00премьера! Сериал 

«Женатики»

15:00алдараспан, Шаншар, 

нысана күнделігі (каз) 

16:05 Сериал «КИЕлІ 

нЕКЕ» (каз)

18:00Сериал «Жүректер 

патшайымы»

19:05 алдараспан, Шаншар, 

нысана күнделігі (каз) 

20:00 Информбюро

21:00 премьера! Сериал 

«бесконечная любовь» 

22:00 Сериал «мамочки»

23:40 алдараспан, Шаншар, 

нысана күнделігі (каз)

00:00 Сериал «Кубылай 

хан»

00:50 Кино. «Как сумасшед-ший» (каз)

02:15м/сериалы Ворнер 

(каз)

05:15 Казакша концерт (каз)   евРАЗИя

6:00 ЖаҢалықТар СУб-

ТИТрлЕрмЕн  

6:05 «ЖИТЬ зДОрОВО» 

(каз)  

7:00 Телеканал «ДОбрОЕ УТрО» (каз/рус)  

10:00 Владислав Галкин 

в многосерийном фильме 

«ДИВЕрСанТ. КОнЕЦ 

ВОЙны»    

11:00 «бAСТы паТрУлЬ» 

бағдарламасы  

11:10 «ТОЙ заКаз» 

бағдарламасы  

11:40 «ТаИнСТВЕнныЙ 

ОСТрОВ» (каз)   

12:15 ТОК-ШОУ «ВСЕ мы 

лЮДИ» (каз)  

13:10 «п@УТINA» 

бағдарламасы 

13:50 «ӘЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы 

14:50 «бAСТы паТрУлЬ» 

бағдарламасы  

15:00 «праВДа»   

15:05 «ДаВаЙ пОЖЕнИм-

СЯ» 


15:55 Ольга Сухарева, 

мария ахметзянова в 

многосерийном фильме 

«заТмЕнИЕ» 

17:50 «пУСТЬ ГОВОрЯТ»  

18:55 многосерийная 

мелодрама «ВОСТОЧныЕ 

СлаДОСТИ» 

20:00 «ГлаВныЕ нОВО-

СТИ» 


20:50 «п@УТINA» 

бағдарламасы  

21:30 «баСТы 

ЖаҢалықТар»  

22:10 «қОС ЖҮрЕКТІҢ 

лҮпІлІ». ҮнДІ ТЕлЕХИКа-

ЯСы  

23:00 «алаУлаҒан СЕзІм». ҮнДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

23:55 премьера. Евгения 

Осипова, Иван Стебунов 

в многосерийном фильме 

«ВТОраЯ ЖИзнЬ»   

1:50 «бAСТы паТрУлЬ» 

бағдарламасы   

2:00 «баСТы 

ЖаҢалықТар» 

2:35 «ӘЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы 

3:20 «пЯТнИЦКИЙ 3» (каз) 

До 04:00 

  

      

6:00 программа «Супер-

папа»

7:00 Информационно-ана-литическая программа

 «Избранное за неделю»

8:00 Союзмультфильм 

9:00 «махаббат дерті» түрік 

телехикаясы

10:00 «Гүлдер шайқасы» 

түрік телехикаясы 

11:00 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

13:10 программа «переза-

грузка»

13:25 Сериал «под при-крытием»

16:00 Союзмультфильм 

17:00 «қош келдіңіз!» 

бағдарламасы

17:30 «Ел аузында» 

бағдарламасы

18:00 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

20:00 Жаңалықтар

20:30 новости «20:30»

21:00 «Гүлдер шайқасы» 

түрік телехикаясы 

22:00 «Келіннің соңы» үнді 

телехикаясы

23:00 «махаббат дерті» 

түрік телехикаясы

23:50 «Сырласу» ток-шоуы

0:50 Сериал «аббатство 

Даунтон»

2:30 «Шалғайдағы оқиға» 

телехикаясы

3:30 ЖаңалықтарTV АПТА

17

//   «Жамбыл - Тараз»  //  №8 (1348), 22 ақпан  2017 Жыл  //TV АПТА

18

//   «Жамбыл - Тараз»  //  №8 (1348), 22 ақпан  2017 Жыл  //беЙСенбІнаУРЫЗ

6:00  Әнұран

6:05 қазақстан эстра-

да жұлдыздарының 

қатысуымен концерт

7:00 «ТаҢШОлпан». 

Таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарлама  (9:30 

KAZNEWS) 

10:00  «рУбИДІҢ ҒаЖаЙып 

ӘлЕмІ». мультхикая.  39-42 

бөлімдері (Франция, 2014-

2015жж.)

10:45 


«бЕлКа мЕн 

СТрЕлКа. Көңілді отбасы». 

мультхикая.41-42-бөлімдері 

(ресей, 2011ж.)

11:00  «наурыз. муль-

тфильм


11:10  «айналайын». Теле-

хикая. 4-маусым16-бөлім 

(«қазақстан» Ұлттық теле-

арнасы, 2011 жыл)

11:45  «бозторғай». 

Телехикая.1-бөлімі (Түркия, 

2013ж.) (с субтитрами)

13:00  «бІрГЕ 

ТаҢДаЙмыз!». Тікелей 

эфир 


14:10  «бозторғай». 

Телехикая.1-бөлімінің 

жалғасы (Түркия, 2013ж.) (с 

субтитрами)

15:00  «ӘЙЕл бақыТы». 

Ток-шоу. Тікелей эфир 

16:40  «ақ пен қара». 

Телехикая.16-бөлім (Филип-

пин, 2016 ж.) (с субтитрами)

17:30  KAZNEWS

17:55  «Жарқын бЕЙнЕ»

18:20  «қызық ЕКЕн...» 

19:05  «ақ пЕн қара». 

Телехикая. 17-бөлім (Филип-

пин, 2016 ж.) (с субтитрами)

20:00  KAZNEWS

20:45   «аЙТУҒа ОҢаЙ...» 

21:30  «аЙман&ШОлпан». 

Телехикая. 92-бөлімі 

(«қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2016 

ж.) (с субтитрами)                                                                                                                                      

                                                                                                                              

22:20  «бОзТОрҒаЙ». 

Телехикая.2-бөлімі (Түркия, 

2013 ж.) (с субтитрами)

23:15  «ТҮнГІ СТУДИЯДа 

нҰрлан қОЯнбаЕВ»

23:50  KAZNEWS

0:35 «Жарқын бейне»

1:00 «Түнгі студияда нұрлан 

қоянбаев»

1:35 «Көңіл толқыны»

2:40  Әнұран         ХАбАР

07:00 қр Әнұраны

07:02 «біздің үй»

08:00 «Жаңа күн» 

таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарламасы  - утрен-

няя информационно-                                   

музыкальная программа  

10:15 Телесериал. «белая 

рабыня»


11:15 Тұсаукесер! Теле-

хикая. «Тайталас»

12:00 «Тағдыр тартысы» 

деректі драмасы

12:30 аспаздық бағдарлама.  

«Сиқырлы ас үй»

13:00  «Семейные мело-

драмы». Документальная 

драма

14:00 Телесериал. «Стар-шая дочь»

14:45 Телехикая. «бажалар»

15:15 «білу маңызды»

15:30 «біздің үй»

16:30 «Тағдыр тартысы» 

деректі драмасы

17:00 «Важно знать»

17:15 премьера!!! Ток-шоу 

«Давайте говорить!» 

18:00 Телехикая.  «ақ күң»

19:00 қорытынды 

жаңалықтар

19:35 Телесериал. «ничего 

личного» 

20:10 Тұсаукесер! Теле-

хикая. «Тайталас»

21:00 Итоги дня

21:35 премьера!!! Телесери-

ал. «Узел судьбы» 

23:00  Телехикая.  «бажа-

лар»

23:30 қорытынды жаңалықтар

00:05 «Әр үйдің сыры 

басқа» деректі драмасы

00:35 «Сотқа жеткізбей» 

деректі драмасы

01:05 «Өмір сабақтары» 

деректі драмасы

01:35 қорытынды 

жаңалықтар

03:00 қр Әнұраны

                        

ҚАЗАҚСТАн

ТАРАЗ

7:25 Әнұран

7:30 қайырлы таң, 

Әулиеата!   

9:30 ЖаҢалықТар

9:55 нОВОСТИ

10:20  Күй күмбірі

10:25  Телеблокнот

10:30  Телемаркет

10:35  Хабар: первая студия

11:00  балаларға базарлық

11:25  Телеблокнот

11:30  Сазды сәлем/ сазды-

құттықтау бағдарламасы/

12:00  музыка 

12:30  Деректі фильм

13:00  ТҮСКІ ЖаҢалықТар 

13:15  ДнЕВныЕ нОВОСТИ

13:30 балаларға базарлық

13:50  Телемаркет

13:55  Телеблокнот

14:00  Сөз маржан

14:05  аҢДаТпа

14:05-17.50 Техникалық 

үзіліс 

17:50  аҢДаТпа17:55  Хабар: Чс предупреж-

дает!


18:10  Хабар: Иман нұры

18:20  КЕШКІ ЖаҢалықТар

18:35   ВЕЧЕрнИЕ нОВО-

СТИ  


18:50  Телемаркет

18:55  Телеблокнот

19:00  Телехикая 

19:50  музыка

20:00  Хабар: Ел мерейі

20:10  Хабар: қоғам және 

заң

20:25  Телеблокнот20:30  қОрыТынДы 

ЖаҢалықТар

20:55   роликтер, анонстар

21:00  ИТОГОВыЕ нОВО-

СТИ

21:25  роликтер, анонстар21:30  Телемаркет

21:35  Көркем фильм 

22:55  Телеблокнот

23:00  Сазды сәлем/ сазды-

құттықтау бағдарламасы/

23:30  музыка

0:00 қОрыТынДы 

ЖаҢалықТар

0:25 ИТОГОВыЕ нОВОСТИ

0:55 Телеблокнот

1:00 музыка

1:08  аңдатпа.Әнұран

1:10 арнаның жабылуы

 7 канал

06.00 «қуырдақ»

07.00 «қыздар арасында»

07.50 «Кім білген?»

08.15 Т/с «1001 түн»

09.00 м/с «болашақ тобы»

09.10 м/ф «баранкин, будь 

человеком!», «петя и Крас-

ная Шапочка»

10.00 «Смеяться разреша-

ется» 

11.50 «Тамаша.7 км»13.00 Т/с «Тағдырым 

шешілген күн» 

15.30 Т/с «бабье царство»

16.40 Шоу «ОДИн в ОДИн»

19.40 Т/с «бастық боламын» 

20.40 прЕмЬЕра т/с 

«Тағдырым шешілген күн»

23.00 Т/с «Секретные мате-

риалы»

00.00 Т/с «Геймеры»00.50 «Stand Up»

01.40 «қорқыныш факторы» 

02.30 «Тамаша.7 км»

03.30 «Әп,бәрекелде!»  

04.00 «қуырдақ»

04.30 «Ене мен келін»

05.00 «Женіп көр!»

  

     КТК

07.00 қр ӘнҰраны

07.05 “СВара мЕн раГИ-

нИ”.   

08.00 ЖаҢалықТар 08.25 “КҮнӘҺар маХаб-

баТ”.   


09.50 “нИТИ СУДЬбы”, 

мелодрама (29-30серии, )

11.50 нОВОСТИ ( вечернего 

выпуска)


12.30 “ЧЕрныЙ КВаДраТ” 

13.00 “КлЮЧИ ОТ СЧа-

СТЬЯ. прОДОлЖЕнИЕ”

15.00 “ӘЙЕл қырық 

ШырақТы” 

17.00 “маХаббаТ мҰҢы”.  

18.00 “СВара мЕн раГИ-

нИ”.  


19.00 “ШырҒалаҢ”.  С суб-

титрами на русском языке

20.30 ЖаҢалықТар

21.00 ВЕЧЕрнИЕ нОВОСТИ

21.40 “наШа праВДа” – Что 

случилось с моим братом?

22.40 “нИТИ СУДЬбы”, 

мелодрама (31-32 серии).

00.30 “СУДЬбы заГа-

ДОЧнОЕ заВТра” (15-16 

заключительные серии)

02.05 ЖаҢалықТар 

02.30 “ӘЙЕл қырық 

ШырақТы” 

03.15-04.00 “маХаббаТ 

мҰҢы”.   КАнАЛ

05.58 қр ӘнҰраны

06:00 ризамын

07:00 Информбюро

08:00Сериал «КИЕлІ нЕКЕ» 

(каз) (повтор)

10:00 Сериал «мен саған 

ғашықпын»

11:00 мультсериал «барбо-

скины» (рус)

11:30 мультсериал «лунтик» 

(рус)


12:30 ЕралаШ

13:30 Сериал «мамочки» 

(повтор) 

14:00 Сериал «Женатики»

15:05 Сериал 

«Өшпесмахаббат» (каз) 

(повтор)3

16:05 Сериал «КИЕлІ 

нЕКЕ» (каз)

18:00 Сериал «Жүректер 

патшайымы»

19:05 алдараспан, Шаншар, 

нысана күнделігі (каз)

20:00 Информбюро

21:00 Сериал «бесконечная 

любовь» 


22:00 Сериал «мамочки»

23:35 алдараспан, Шаншар, 

нысана күнделігі (каз)

00:00 Сериал «Кубылай 

хан»

00:50 Кино. «Одержимая» (каз)

02:10 м/сериалы Ворнер 

(каз)

05:10 Казакша концерт (каз) 

   евРАЗИя

6:00 ЖаҢалықТар СУб-

ТИТрлЕрмЕн  

6:05 «ЖИТЬ зДОрОВО» 

(каз)  

7:00 Телеканал «ДОбрОЕ УТрО» (каз/рус)  

10:00 Владислав Галкин 

в многосерийном фильме 

«ДИВЕрСанТ. КОнЕЦ 

ВОЙны»    

11:00 «бAСТы паТрУлЬ» 

бағдарламасы  

11:10 «ТОЙ заКаз» 

бағдарламасы  

11:40 «ТаИнСТВЕнныЙ 

ОСТрОВ» (каз)   

12:15 ТОК-ШОУ «ВСЕ мы 

лЮДИ» (каз)  

13:10 «п@УТINA» 

бағдарламасы 

13:50 «ӘЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы 

14:50 «бAСТы паТрУлЬ» 

бағдарламасы  

15:00 «праВДа»   

15:05 «ДаВаЙ пОЖЕнИм-

СЯ» 


15:55 Ольга Сухарева, 

мария ахметзянова в 

многосерийном фильме 

«заТмЕнИЕ» 

17:50 «пУСТЬ ГОВОрЯТ»  

18:55 многосерийная 

мелодрама «ВОСТОЧныЕ 

СлаДОСТИ» 

20:00 «ГлаВныЕ нОВО-

СТИ» 


20:50 «п@УТINA» 

бағдарламасы  

21:30 «баСТы 

ЖаҢалықТар»  

22:10 «қОС ЖҮрЕКТІҢ 

лҮпІлІ». ҮнДІ ТЕлЕХИКа-

ЯСы  

23:00 «алаУлаҒан СЕзІм». ҮнДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

23:55 александра афа-

насьева-Шевчук, Данила 

Якушев в многосерийном 

фильме «барбИ И мЕД-

ВЕДЬ» 


1:50 «бAСТы паТрУлЬ» 

бағдарламасы   

2:00 «баСТы 

ЖаҢалықТар» 

2:35 «ӘЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы 

3:20 «пЯТнИЦКИЙ 3» (каз) 

До 04:00 

        

 

6:00 «Шалғайдағы оқиға» телехикаясы

7:00 Жаңалықтар

7:30 новости «20:30»

8:00 Союзмультфильм 

9:00 «махаббат дерті» түрік 

телехикаясы

10:00 «Гүлдер шайқасы» 

түрік телехикаясы 

11:00 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

13:00 Сериал «Дыши со 

мной»


14:00 «Ұрланған тағдыр» 

түрік телехикаясы

16:00 «Келіннің соңы» үнді 

телехикаясы

17:00 Союзмультфильм 

18:00 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

20:00 Жаңалықтар

20:30 новости «20:30»

21:00 «Гүлдер шайқасы» 

түрік телехикаясы 

22:00 «Келіннің соңы» үнді 

телехикаясы

23:00 «махаббат дерті» 

түрік телехикаясы

0:00 «Елес қыз» корей теле-

хикаясы

1:00 Сериал «аббатство Даунтон»

2:30 «Шалғайдағы оқиға» 

телехикаясы

3:30 ЖаңалықтарКаталог: images -> PDF-kaz
PDF-kaz -> 2015 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> Ерлер денсаулығы елеусіз қалмауы тиіс
PDF-kaz -> №9 (1244) 3 наурыз 2015 жыл, сейсенбі „ «Адамдықты айт, ерлікті айт, батырлықты айт, Ел бірлігін сақтаған татулықты айт!»
PDF-kaz -> «Жасыл белдеулер» қанат жайып келеді
PDF-kaz -> Конференцияда талқылады басқосуда облыс әкімінің орынбасары Ерқанат манжуов ашып, жүргізіп отырды. Ол ағымдағы жыл аймақта өтетін қазақ
PDF-kaz -> Құрметті тұтынушылар!
PDF-kaz -> Бақытты, Базарлы Балалық! №22 (1257)
PDF-kaz -> №1 (1341) 5 қаңтар 2017 жыл, бейсенбі „ Жаңа жыл мерекесінде облыс әкімі Кәрім Көкірекбаев жүзуден ҚР халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Рио-де-Жанейро қаласында өткен XV жазғы Паралимпиада ойындарының жеңімпазы Зульфия Габидуллинаның арманын
PDF-kaz -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> 2 бет. Тарихыңды таны


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет