А техника қауіпсіздігіДата25.05.2022
өлшемі35.94 Kb.
#35569

1. Құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдық-техникалық, санитарлық-гигиеналық, емдеу алдын алу, оңалту және өзге де іс-шаралары мен құралдарын қамтитын, еңбек қызметі процесінде қызметкерлердің өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жуйе
А) техника қауіпсіздігі
Ә) еңбек қорғау
Б) өрт қауіпсіздігі
В) өндірістік санитария
Г) электр қауіпсіздігі
2. Кәсіпорынның, мекеменің, ұйымның қызметкерлері мен әкімшілігі арасында еңбек туралы заңнама мен басқа нормативтік актілердің қолданылуы мәселелері, сондай-ақ ұжымдық шарттың талаптары бойынша туындайтын реттелмеген алауыздық келіспеушілік.
А) кәсіподақ дауы
Ә) ұжымдық дауы
Б) әкімшілік дауы
В) еңбек дауы
Г) жеке дауы
3. Қызметкер мен жұмыс беруші арасында жазбаша түрде жасалынатын келісім
А) ұжымдық шарт
Ә) жеке еңбек шарты
Б) еңбек қорғау туралы заң
В) еңбек туралы заң
Г) жан-жақты келісім шарт
4. Бұл нұсқаманың түрі өндірістік жарақаттың орын алған кезінде немесе техника қауіпсіздік талаптардың бұзушылығы мен байланысты, бақытсыз жағдайға әкелуі мүмкін кезінде қолданылатын нұсқама
А) мерзімдік
Ә) кіріспе
Б) нысаналы
В) жұмыс орында бастапқы
Г) жоспардан тыс
5. Қорғану құралдары неше санаттарға бөлінеді?
А) 6
Ә) 2
Б) 3
В) 4
Г) 5
6. Өрт поездының санатының саны
А) 3
Ә) 5
Б) 1
В) 2
Г) 4
7. Әмбебап өрт поездының құрамында алып жүреді
А) Екі 60-тонналық цистерна, екі жолаушылар, бір жүк таситын вагон
Ә) 60-тонналық цистерна, үш жолаушылар, бір жүк таситын вагон
Б) 60-тонналық цистерна, екі жолаушылар, бір жүк таситын вагон
В) Екі 60-тонналық цистерна, үш жолаушылар, екі жүк таситын вагон
Г) 60-тонналық цистерна, төрт жолаушылар, екі жүк таситын вагон
8. Техника қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігіне кіретін ұғым
А) санитарлық
Ә) ұйымшылдық
Б) гигиеналық
В) құқықтық
Г) техникалық
9. Кәсіпорындағы еңбектің тәртіптелуі
А) еңбек туралы заңмен
Ә) кәсіпорын жарғысымен
Б) жеке еңбек шартымен
В) ішкі еңбек тәртіп ережесімен
Г) еңбек заңнамасымен
10. Кәсіпорындағы қауіпті фактордың жұмысшыға әсер етуіне байланысты жағдай
А) бақытсыз жағдай
Ә) тұрмыстық жарақат
Б) шамалы жарақат
В) жарақат
Г) кәсіби ауру
11. Қолды, басты, бетті қорғау құралдарының тәсілі қандай тәсіл болып табылады?
А) қоғамдық қорғану құралдары
Ә) құрамдастырылған қорғану құралдары
Б) жекеше қорғану құралдары
В) кәсіби қорғану құралдары
Г) ұжымдық қорғану құралдары
12. Жиілігі 20 Гц-тен төмен дыбыс
А) ультрадыбыс
Ә) вибрация
Б) аэрозоль
В) микротолқын
Г) инфрадыбыс
13. Электр тоғының зардап шегушінің қарашығының үлкеюі нені білдіреді?
А) асқазан – қанайналымының кенеттен нашарлауы
Ә) мый – қанайналымының кенеттен нашарлауы
Б) кеуде – қанайналымының кенеттен нашарлауы
В) бауыр – қанайналымының кенеттен нашарлауы
Г) жүрек – қанайналымының кенеттен нашарлауы
14. Еңбекті қорғаудың бір түрі, жұмыс атқарушыларға қауіпті өндірістік факторлардың әсер етуіне жол бермейтін ұйымдастырушылық және техникалық шаралар мен құралдардың жүйесі
А) электр қауіпсіздігі
Ә) еңбек гигиенасы
Б) өрт қауіпсіздігі
В) техника қауіпсіздігі
Г) өндірістік санитария
15. Қызметтік тергеуде Н-1 акт формасының неше данасы құрастырылады?
А) 2
Ә) 4
Б) 6
В) 3
Г) 5
16. Қандай ток адам дене бөлімін шынжырлауын шақырады?
А) 5-тен 15 мА дейін
Ә) 7-тен 14 мА дейін
Б) 12-тен 22 мА дейін
В) 1-тен 5 мА дейін
Г) 10-тен 25 мА дейін
17. Жолда тұрған вагондар тобын қандай арақашықтықта айналып өтуге рұқсат беріледі
А) 6 м
Ә) 5 м
Б) 10 м
В) 7 м
Г) 9 м
18. Жолда тұрған вагондар ортасынан қандай арақашықта тұрғанда өтуге рұқсат беріледі?
А) 5 м
Ә) 10 м
Б) 15 м
В) 20 м
Г) 25 м
19. Қызыл қалқаның қауіпті жерден орнатылу арақашықтығы
А) 25 м
Ә) 100 м
Б) 75 м
В) 50 м
Г) 150 м
20. Электр тоғынан зардап шегушіні кернеуі 1000В дейін электр өткізгішті қалай шабу керек
А) бір-бірден
Ә) барлығын
Б) үшеуден
В) екеуден
Г) диагональ бойынша
21. Зардап шегушінің жағдайын анықтау үшін барлық операциялар қанша уақыт ішінде анықталу керек?
А) 25-30 секунд
Ә) 5-10 секунд
Б) 20-25 секунд
В) 10-15 секунд
Г) 15-20 секунд
22. Мерзімдік нұсқаманың өткізетін уақыты
А) 2 айда 1 рет
Ә) 3 айда 3 рет
Б) 3 айда 2 рет
В) 4 айда 1 рет
Г) 3 айда 1 рет
23. Барлық уақиғада петардалар 3 данадан қойылады, қандай жағдайда
А) поезд жүрісінің жолында оң жақ рельсінде екеу, ал сол жағында біреу
Ә) поезд жүрісінің жолында оң жақ рельсінде үшеу
Б) поезд жүрісінің жолында сол жақ рельсінде үшеу
В) поезд жүрісінің жолында сол жақ рельсінде екеу, ал оң жағында біреу
Г) әр рельсте екі-екіден
24. Бөлмедегі шамдардың саны неге байланысты?
А) шамның санына байланысты
Ә) қабырғаладың бояуына байланысты
Б) бөлменің алаңына байланысты, қабырғаладың бояуына байланысты, шамның қуатына байланысты
В) бөлменің алаңына байланысты
Г) шамның қуатына байланысты
25. Бұл нұсқаманы жұмыс орнында немесе жұмысшылардың жиналатын пункттарында, жаңа жұмыс орындауда және бар білімді бекіту үшін, қауіпсіздік шараларын тексеру барысында жүргізеді
А) нысаналы
Ә) кіріспе
Б) жоспардан тыс
В) жұмыс орнындағы бастапқы
Г) мерзімдік
26. Су өрт сөндіру тәсілінің қай тобына жатады?
А) қыздырғыш
Ә) салқындатқыш
Б) жекелегіш
В) сыйылтушы
Г) шоғырландырушы
27. Тұтану көзі болмасада, заттың өздігінен жануына алып келетін, экзотермиялық реакция жылдамдығының кенеттен артуы
А) тұтану
Ә) жарылыс
Б) лап ету
В) жану
Г) өздігінен тұтану
28. Еңбек гигиенасын және кәсіпорындық санитария сұрақтарын қамтитын ұғым
А) санитарлық
Ә) техникалық
Б) ұйымшылдылық
В) құқықтық
Г) профилактикалық
29. Кәсіпорынның жұмыс орнынан жылдамдықты азайтатын сигнал қанша арақашықтықта қондырылуы тиіс?
А) 500-800м
Ә) 800-1200м
Б) 1000-1500м
В) 900-1300м
Г) 500-1500м
30. Теміржол жолын қалай өтуге тиіс?
А) тік бұрышпен
Ә) 1500 бұрыштықта
Б) 1800 бұрыштықта
В) 1000 бұрыштықта
Г) диаганал бойынша
31. Теміржолдық жүк қоймаларын жарықтандыру болуы мумкін
А) прожекторлық
Ә) әдеттегі
Б) табиғи
В) табиғи, жасанды
Г) жасанды
32. Бөлмедегі температураны сақтау режимі
А) мұздату
Ә) салқындату
Б) сапалық көрсеткішіне жеткізу
В) ауаны алмастыру
Г) жылыту
33. Өндіріс өшірілуі, ескерті плакаттарының ілінуі, жұмыс орнының қоршалуы
сапалық көрсеткішіне жеткізу
А) жөндеу іс-шара
Ә) профилактикалық іс-шара
Б) ұйымшылдылық шара
В) техникалық іс-шара
Г) техникалық құралдар
34. Өрт болу мүмкіндігін болдырмау және оның пайда болған кезінде адамдарға, құрылыс және материалдық құндылықтарға өрттің қауіпті факторларының жағымсыз әсерлерін жою үшін қажетті іс-шара
А) өрт қауіпсіздігі
Ә) еңбек қорғау
Б) техника қауіпсіздігі
В) еңбек гигиенасы
Г) электр қауіпсіздігі
35. Бір уақытта екі немесе оданда көп жұмысшылардың бақытсыз жағдайға ұшырауы қандай тергеуге жатады?
А) қызметтік тергеу
Ә) статистикалық тергеу
Б) кәсіптік тергеу
В) қоғамдық тергеу
Г) арнайы тергеу
36. Жиілігі 20 Гц-тен жоғары дыбыс
А) ультрадыбыс
Ә) микротолқын
Б) вибрация
В) шу
Г) инфрадыбыс
37. Қандай жағдайда жұмысшыларға жұмыс кітапшасын қолға береді?
А) жоғарылау
Ә) ауысу
Б) оқыту
В) жұмыстан босату
Г) мамандығын өзгерту
38. Кәсіпорында жұмыс тәртібі қамтамасыз етеді
А) сыйлық-ақы
Ә) жолдама
Б) грамотамен
В) сөгіс
Г) сыйлық және сазай
39. Қызметкердің еңбек міндеттерін орындалуымен байланысты, оған зиянды өндірістік факторлардың әсер етуінен туындаған созылмалы ауру
А) өндірістік жарақат
Ә) тұрмыстық жарақат
Б) шамалы жарақат
В) кәсіби ауру
Г) бақытсыз жағдай
40. Қандай мерзімде арнайы тергеу өткізіледі?
А) 20 күн
Ә) 15 күн
Б) 12 күн
В) 14 күн
Г) 10 күн
41. Заңнаманы қарастыратын еңбек қорғаудың сұрақтары
А) профилактикалық
Ә) техникалық
Б) санитарлық
В) ұйымшылдылық
Г) құқықтық
42. Ұжымдық келісімде бар жағдайлар мен міндеттемелерді орындамаса және бұзса, бұзушы қандай жауапкершілікке тартылады?
А) әкімшілік жауапкершілікке
Ә) азаматтық жауапкершілікке
Б) қылмыстық жауапкершілікке
В) тәртіптік жауапкершілікке және әкімшілік жауапкершілікке
Г) материалдық жауапкершілікке
43. Қандай мерзімде қызметтік тергеу өткізіледі?
А) 48 сағат
Ә) 24 сағат
Б) 12 сағат
В) 10 сағат
Г) 20 сағат
44. Жүрекке тура емес массаж жасағандағы, басу күші көкіректі қанша сантиметрге жылжыту керек?
А) 5-7 см
Ә) 3-4 см
Б) 8-10 см
В) 6-7 см
Г) 1-2 см
45. Кәсіпорындағы бақытсыз жағдай нәтижесі адам организмнің кенеттен зақымдануы немесе организм жұмысшының бұзылуы
А) шамалы жарақат
Ә) кәсіби ауру
Б) тұрмыстық жарақат
В) бақытсыз жағдай
Г) өндірістегі жарақат
46. Қоймада қандай арақашықтықта өрт кезінде шығу есіктері болуы тиіс?
А) 18м
Ә) 25м
Б) 15м
В) 20м
Г) 36м
47. Кернеулі тұрған электроқондырғыларды өшіруге болатын өрт сөндіргіштің түрі
А) қышқыл-көбікті
Ә) әуе-көбікті
Б) көмірқышқыл-ұнтақты
В) химиялық-көбікті
Г) көбікті
48. Электр тоғынан зардап шегушінің жағдайын білу үшін, не істеу керек?
А) Орындыққа отырғызып, тыныс алуын тексеру, тамыр соғысын, көз қабыршықтарын тексеру.
Ә) Қапталмен жатқызып, тыныс алуын тексеру, тамыр соғысын, көз қабыршықтарын тексеру.
Б) Етпетінен жатқызып, тыныс алуын тексеру, тамыр соғысын, көз қабыршықтарын тексеру.
В) Арқаға жатқызып, тыныс алуын тексеру, тамыр соғысын, көз қабыршықтарын тексеру.
Г) Етпенінен жатқызып, тыныс алуын тексеру.
49. Токтың қанды электролиздеу қабілеті.
А) Радиоактивті әсері
Ә) Биологиялық әсері
Б) Жылулық әсері
В) Механикалық әсері
Г) Химиялық әсері
50. Жұмысқа рұқсаттама, жұмыс уақытын қадағалау, үзілісті рәсімдеу, басқа жұмыс орнына ауысу, жұмыстың аяқталуы
А) Техникалық құралдар
Ә) Жөндеу шаралары
Б) Техникалық шаралары
В) Сақтандыратын шаралары
Г) Ұйымдастыру шаралары
51. Қызметкерлердің денсаулығын сақтау, өндірістік ортаның және еңбек процесінің қолайсыз әсерінің алдын алу жөніндегі санитарлық-гигиеналық шаралар мен техникалық құралдар кешені
А) Кәсіпорындық санитория
Ә) Еңбек қорғау
Б) Өртке қарсы қорғаныс
В) Қауіпсіздік техникасы
Г) Еңбек гигиенасы
52. Кәсіпорындық жарақаттар ауырлығына байланысты бөлінеді:
А) 2 топқа
Ә) 5 топқа
Б) 6 топқа
В) 3 топқа
Г) 4 топқа
53. жұмысшының қызметтік міндеттерін атқарудан бос кезеңінде өз қалауынша пайдалана алатын уақыт
А) демалыс уақыты
Ә) жеке еңбек шарты
Б) жұмыс уақыты
В) үзіліс
Г) мейрам күні
54. Еңбек қорғау іс – шараларын тексеретін қауіпсіз жұмысты қамтамасыз етуін бақылайтын еңбек қорғау сұрақтары
А) Техникалық
Ә) Сақтандыратын
Б) Ұйымдық
В) Санитарлық
Г) Құқықтық
55. Жұмысқа бара жатқанда немесе жұмыс барысында орын алған бақытсыз жағдай, қайсысына жатады.
А) Өндірістегі
Ә) Тұрмыстық
Б) Спорттағы
В) Әуестік
Г) Жұмыстағы
56. Еңбек құқығында: кәсіпорында, мекемеде, ұйымда жұмыс беруші мен қызметкер арасындағы еңбек, әлеуметтік-экономикалық, кәсіптік қатынастардағы реттейтін құқықтық актілер
А) Жеке еңбек шарты
Ә) Баржақты келісім шарт
Б) Еңбек туралы заң
В) Еңбек қорғау заңы
Г) Ұжымдық шарт
57. Дыбыстық толқынмен ауданның бірлігі арқылы өтетін, дыбыстық толқынның перпендикуляр бағытта қозғалуына кететін энергия мөлшері.
А) Вибрация
Ә) Ультрадыбыс
Б) Инфрадыбыс
В) Микротолқындар
Г) Ашықтық немесе дыбыс күші
58. Еңбектік міндетін орындау барысында немесе кәсіпорыннан тыс және жұмысқа еру кезінде және жұмыс кезіндегі кәсіпорынның аумағында орын алған бақытсыз жағдай қайсысына тиесілі?
А) Арнаулы тергеуге
Ә) Статистикалық тергеуге
Б) Қоғамдық тергеуге
В) Кәсіби тергеуге
Г) Қызметтік тергеуге
59. Электр тогының қауіпті және зиянды әсерінен қорғайтын ұйымдық және техникалық іс – шаралар мен тәсілдер жүйесі – бұл...
) Өрт қауіпсіздігі
) Еңбек гигиенасы
) Еңбек қорғау
) Кәсіпорындық санитария
) Электр қауіпсіздігі
60. Нұсқаманы алғашқы жұмыс күнінің басында өткізеді, сондай-ақ ықтимал қауіпсіздіктер мен оларды ескерту шараларымен және қауіпсіздігі жоғары жерлерімен таныстырады, бұл нұсқаманың қандай түрі?
) Кіріспе
) Нысаналы
) Жұмыс орындағы бастапқы
) Жоспардан тыс
) Мерзімдік
61. Жұмыс орнында ауаның тартылуы мен сығылуын қамтамасыз етеді.
Араласқан ауа жаңартқыш
Жасанды ауа жаңартқыш
Табиғи ауа жаңартқыш
Жалпы ауа жаңартқыш
Жергілікті ауа жаңартқыш
62. Қызметтік тергеудің нәтижесін қандай актпен толтырады?
ДУ – 71
Н – 2
ДУ – 46
ГУ – 47
Н – 1
63. Ауа қозғалысын басқару дегеніміз – бұл...
Диэрация
Двуэрация
Проэрация
Эрганация
Аэрация
64. Кәсіпорындық сигналдар мен сөздерді қабылдауға кедергі жасайтын және жағымсыз әсер қалдыратын дыбыс
Вибрация
Сыбыс
Сигналдар
Ультрадыбыс
Шу
65. Токтың күйік қалдыратын әсері
Химиялық әсер
Радиоактивті әсер
Жылулық әсер
Биологиялық әсер
Механикалық әсер
66. Барлық құрылыс материалдары ұстану көзіне байланысты және сол арқылы жану қасиетіне байланысты неше топқа бөлінеді?
5 топқа
6 топқа
4 топқа
2 топқа
3 топқа
67. Күннің сәулелі энергиясынан не пайда болады?
Радиациялық сәлелену
Жанама жарықтандыру
Жасанды жарықтандыру
Тікелей жарықтандыру
Табиғи жарықтандыру
68. Тұтану көзі болмасада заттың жануына әкелетін, экзатермиялық реакцияның жылдамдығының кенеттен үлкейуі.
А) Өздігінен жану
Ә) Жану
Б) Жарылыс
В) Жалындау
Г) Тұтану
69. Шудың түрлері
А) химиялық, механикалық
Ә) механикалық, химиялық, аэродинамикалық
Б) аэродинамикалық, биологиялық
В) аэродинамикалық, механикалық
Г) жалпы, негізгі
70. Ортақ және жергілікті ауаны алмастыру жүйелердің комбинацияы
A) Ортақ ауаны алмастыру
Ә) Табиғи ауаны алмастыру
Б) Жасанды ауаны алмастыру
В) Аралас ауаны алмастыру
Г) Жергілікті ауаны алмастыру
71. Жұмысқа қабылданатын немесе бір құрылымдық бөлімшеден басқаға ауысатын барлық тұлғалармен қандай нұсқаманың түрі өткізіледі?
А) кіріспе
Ә) жұмыс орнындағы бастапқы
Б) мерзімдік
В) жоспардан тыс
Г) нысаналы
72. Электр тоғынан ұтылудан қорғауларға айырғыш құралдар қандай классификацияға бөлінеді?
А) негізгі
Ә) болмашы
Б) қосымша
В) шамалы
Г) негізгі және қосымша
73. Электрқондырғыштың жұмыста ұйымдастыру шаралары
А) сынақ мерзімін өткізу
Ә) наряд беру
Б) нұсқама
В) білімін тексеру
Г) наряд беру және нұсқама
74. Қауіпті зиянды өндірістік факторлар бөлшектеніді
A) Физикалық, химиялық, биологиялық психожүйкелік
B) Физикалық, химиялық, психожүйкелік
C) Физикалық, биологиялық, психожүйкелік
D) Химиялық, биологиялық, психожүйкелік
E) Физикалық, химиялық, биологиялық, психофизиологиялық
75. Орындауға нәтижесі төмендеу немесе басқа жұмысты және бұл сабақтас сезінулердің кешені
A) Құсық
Ә) Бас айналу
Б) Ұйқышылдық
В) Сырқаттану
Г) Қажу
76. Кәсіпорынның ауа ортасының санитарлық-гигиеналык жагдайын камтамасыз етеді
A) Ортақ ауаны алмастыру
Ә) Табиғи ауаны алмастыру
Б) Жасанды ауаны алмастыру
В) Аралас ауаны алмастыру
Г) Жергілікті ауаны алмастыру
77. Қызметкердің еңбек қызметін растайтын және бірыңғай үлгіде толтырылатын құжат
А) еңбек кітапшасы
Ә) кәсіподақтық билет
Б) жеке еңбек шарты
В) еңбек туралы заң
Г) ұжымдық шарт
78. Бұл нұсқаманы жұмыс орнында немесе жаңа жұмысты орындар алдында қауіпсіздік шарасын түсіндіру, я болмаса бар білімдерін нығайту пунктерінде өткізеді.
А) жоспардан тыс
Ә) кіріспе
Б) нысаналы
В) жұмыс орнындағы бастапқы
Г) мерзімдік
79. Жабық бөлмелер мен транспорттарда сыртқы ортаға тәуелсіз түпкілікті немесе реттелген температураны, ылғалдылықты, жиілікті тудыру немесе автоматты түрде бақылау қалай аталады?
А) оқшаулау
Ә) салқындау
Б) ауа алмастыру
В) салқындатқыш
Г) жылыту
80. Теріні айыруға әкелетін токтың қасиеті
А) радиобелсенді әсер
Ә) биоглогиялық әсер
Б) жылу әсері
В) химиялық әсер
Г) механикалық әсер
81. Қанның электролизіне әкелетін токтың қасиеті
А) радиобелсенді әсер
Ә) биоглогиялық әсер
Б) жылу әсері
В) химиялық әсер
Г) механикалық әсер
82. Адам денесінен өткен кезде, қол бұлшық етінің белгісіз қысқаруына әкелетін ток
А) мүмкін
Ә) фибрилляцалық
Б) лақтырып тастайтын
В) жібермейтін
Г) жіберетін
83. Шу спекторында қандайда бір тондағы дыбыстың пайда болған жағдайда
А) вибрация
Ә) шудың жиiлiк құрамы
Б) инерциялық
В) қарқындылық
Г) үндестілік
84. Заттың өздігінен жану қасиеті
А) жарылыс қауіптігі
Ә) жылуға шыдамдылық
Б) қиын жанатын
В) жанғыштық
Г) отқа төзімді
85. Өрт поездының ұзындығы орман қатарының арасында қандай?
А) 30м
Ә) 45м
Б) 10м
В) 25м
Г) 15м
86. Екі немесе оданда көп адам қолданатын қорғаныс тәсілі.
А) жеке қорғаныс
Ә) әсіптік қорғаныс
Б) аралас қорғаныс
В) ұжымдық қорғаныс
Г) қоғамдық қорғаныс
87. Кәсіпорын мекемелерінде табиғи ауа алмасуын іске асыру үшін не қондырады?
А) кондиционерлер
Ә) пневмоқондырғылар
Б) желдеткіштер
В) құбыр жүргүзуш
Г) пештің тартпа көмейі
88. Қауіпті жұмыс алдында жүргізілетін нұсқама
А) нысаналы
Ә) кіріспе
Б) мерзімдік
В) жоспардан тыс
Г) жұмыс орнындағы бастапқы
89. Қорғаныстық жерлендіру, нөлдендіру, қорғаныстық арыту, т.б
А) техникалық қоғаныс
Ә) техникалық іс-шаралар
Б) әлеуметтік іс-шаралар
В) жөндеу іс-шаралары
Г) профилактикалық іс-шаралар
90. Жүрекке бұлталақ массаж жасау кезінде минутына неше рет басу керек?
А) 40-50
Ә) 25-45
Б) 30-40
В) 25-35
Г) 50-60
91. Еңбек туралы заңның тиянақты орындауын жоғарғы қадағалау
А) Денсаулық сақтау министерлігі
Ә) ішкі органдар
Б) еңбек министлігі және әлеуметтік қорғаныс
В) кәсіподақ
Г) прокурорлық орган
92. Өндірістік орта ауаның температурамен, дымқылдықпен және қунақылықпен бейнеленіп жатыр, инфрақызыл шығаруға.
A) Метеорологиялы шарттар
Ә) Механикалық факторлар
Б) Психофизиологиялық факторлар
В) Биологиялық факторлар
Г) Физикалық, қауіпті және зиянды факторлармен
93. Тоқ, шамданған жүрек фибрилляция адам дене арқылы өтуде, деп аталып жатыр
A) мүмкін
Ә) жібермейтін
Б) лақтырушы
В) Жіберуші
Г) Жіберуші, Фибрилляциондық
94. Түршіктіру және қыздырмалау тоқтар қабілеттілігі организмдің қағылез кездемелері
A) Жылулық әсер
B) Биологиялық әсер
C) Химия әсер
D) Механикалық әсер
E) Радиоактивті әсер
95. Бырсылдау қабілеттілік өзіндік кейбір заттарға және қоспаларға.
А) жылуға шыдамдылық
Ә) қиын жанатын
Б) жанғыштық
В) отқа төзімді
Г) Жарылыс қауіптігі
96. Ескертілген плакаттардың ажыратулар, іліп қою өндіріс, жұмыстар орындары қоршауы
A) Ұйымдастыру шаралар
B) Жөндеу шаралар
C) Техникалық құралдар
D) Алдын алу шаралар
97. Өндірістік факторлар, жұмыс істейтін әсеріне, кәсіби ауруға алып келіптін фактор
A) Зиянды
B) Ауыр
C) Жанама
D) Қауіпті
E) Жеңіл
98. Өндірістік факторлар, әсер жұмыс істейтін жарақатқа алып келіп жатыр немесе (өткір улану, сәулелену, тоңазу, жылу тию)
A) Жеңіл
B) Зиянды
C) Жанама
D) Ауыр
E) Қауіпті
99. Физикалық және жүйке-психикалық шамадан тыс жүктеулер.
A) Механикалық қауіпті зиянды факторлар
B) Химия қауіпті зиянды факторлар
C) Биологиялық қауіпті зиянды факторлар
D) Психофизиологиялық қауіпті зиянды факторлар
E) Физикалық және зиянды факторлармен
100. Микрооргандар (қарапайым бактериялар, вирустар, саңырауқұлақтар) мен микрооргандар (кейбір өсімдіктер мен жануарлар).
А) физикалық қауіпті зиянды факторлармен
Ә) психофизиологиялық қауіпті зиянды факторлармен
Б) химиялық қауіпті зиянды факторлармен
В) механикалықлық қауіпті зиянды факторлармен
Г) биологиялық қауіпті зиянды факторлармен


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет