А1: А12 ұяшықтарындағы сандардың арифметикалық ортасын табуға қолданылатынфункцияны көрсетіңіз: средзнач(al: al 2)бет118/118
Дата29.04.2022
өлшемі2.75 Mb.
#32762
1   ...   110   111   112   113   114   115   116   117   118
for i:=1 to 5 do

for j:=1 to 10 do a:=a+1;

 1. сыртқы цикл - 5, ішкі - 50.*

 2. сыртқы цикл - 15, ішкі - 10

 3. сыртқы цикл - 10, ішкі - 5.

 4. сыртқы цикл - 5, ішкі - 10.

748. Келесі операторларды орындағаннан кейін экранда а қандай мәнге тең?

a:=10;

for i:=1 to 2 do a:=a+1;

for j:=1 to 5 do a:=a+1;

writeln (a);

 1. 22

 2. 17*

 3. 50

 4. 45

749. Программа үзіндісінде қанша қате жіберілген?

a=5;

while a>=0 do p=5a;

a=a-1;

 1. 2

 2. 0

 3. 4*

 4. 1

750. Паскаль тілінде ат ретінде нені қолдануға болмайды?

  1. AR*

  2. OR

  3. BR

  4. WR

КОМПЬЮТЕРДІ ПРОГРАММАЛЫҚ ҚАМСЫЗДАНДЫРУ

751. Шақыру анықтамасының батырмасы

 1. Tab

 2. CTRL+F4

 3. F1*

 4. Alt+F4

752.Сөзді тексеру батырмасы

 1. Tab

 2. CTRL+F4

 3. F1

 4. F7*

753. Компьютерді өшіру батырмасы

 1. Tab

 2. CTRL+F4

 3. F1

 4. Alt+F4*

754. Жоғарғы регистрді орнату батырмасы

 1. Caps Lock*

 2. Tab

 3. CTRL+F4

 4. F1

755. Енгізу батырмасы

 1. Caps Lock

 2. Enter*

 3. CTRL+F4

 4. F1

756. Бір экранға жоғары батырмасы:

 1. Page Up*

 2. Page Down

 3. Home

 4. Tab

757. Бір экранға төмен батырмасы:

 1. Page Up

 2. Page Down*

 3. Home

 4. Tab

758. Пернетақта арқылы АШУ (ОТКРЫТЬ) командасын орындау батырмасы

  1. CTRL+ O *

  2. CTRL+ V.

  3. CTRL+ P

  4. CTRL+ S.

759. Пернетақта арқылы ҚИЫП АЛУ (ВЫРЕЗАТЬ) командасын орындау батырмасы

 1. CTRL+ O

 2. CTRL+ V.

 3. CTRL+ Х*

 4. CTRL+ S.

760. Пернетақта арқылы ҚОЮ (ВСТАВИТЬ) командасын орындау батырмасы

 1. CTRL+ O

 2. CTRL+ V. *

 3. CTRL+ P

 4. CTRL+ S.

761. Пернетақта арқылы САҚТАУ (СОХРАНИТЬ) командасын орындау батырмасы

 1. CTRL+ O

 2. CTRL+ V.

 3. CTRL+ P

 4. CTRL+ S. *

762. Пернетақта арқылы ҚҰРУ (СОЗДАТЬ) командасын орындау батырмасы

 1. CTRL+ O

 2. CTRL+ V.

 3. CTRL+ N *

 4. CTRL+ S.

763. Пернетақта арқылы БАСУ (ПЕЧАТЬ) командасын орындау батырмасы

 1. CTRL+ O

 2. CTRL+ V.

 3. CTRL+ P *

 4. CTRL+ S.

764. Пернетақта арқылы КӨШІРУ (КОПИРОВАТЬ) командасын орындау батырмасы

 1. CTRL+ C*

 2. CTRL+ V.

 3. CTRL+ P

 4. CTRL+ S.

765. Компьютерді өшіру үшін келесі әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:

  1. Іске қосу – Выключить компьютер - Завершение работы.

  2. Барлық терезені жабу – Іске қосу – Завершение работы – Выключить компьютер – ОК.*

  3. Барлық терезені жабу – Іске қосу – Выключить компьютер – Завершение работы –ОК.

  4. Барлық терезені жабуІске қосу – Завершение работы – Выключить компьютер – пернетақтадан парольді енгізу.

766. Shift батырмасының қызметін ата:

 1. Басқа батырма арқылы компьютер жұмысын басқарады.

 2. Жоғарғы регистрдегі (үлкен әріптерді) таңбалар символдық батырмаларды басу. *

 3. Компьютерді бастапқы түрге келтіру.

 4. Меңзер алдында тұрған символды өшіреді.

767. TAB батырмасының қызметін ата:

 1. Басқа батырма арқылы компьютер жұмысын басқарады.

 2. Меңзерді келесі кестенің бағанына жылжытады.*

 3. Программаны бастапқы түрге келтіру.

 4. Меңзердің алдында тұрған символды өшіреді

768. Ctrl батырмасының қызметін ата:

  1. Басқа батырма арқылы компьютер жұмысын басқарады.*

  2. Компьютерді бастапқы түрге келтіру.

  3. Меңзердің алдындағы символды өшіреді

  4. Кестенің келесі бағанына меңзерді оңға (7 орынға) жылжытады.

769. Caps Lock батырмасының қызметін ата:

   1. Үлкен әріпті тұрақты режимді орнатады және оны өшіреді *

   2. Программаны бастапқы жағдайға қайтарады.

   3. Меңзердің алдында тұрған символды өшіреді

   4. Басқа батырма арқылы компьютер жұмысын басқарады

770. Alt батырмасының қызметін ата:

 1. Басқа батырма арқылы компьютер жұмысын басқарады.*

 2. Кестенің келесі бағанына меңзерді аударады.

 3. Компьютерді бастапқы жағдайға қайтарады.

 4. Меңзер алдында тұрған символды өшіреді.

771. Home батырмасының қызметін ата:

 1. Келесі жолға меңзерді жылжытады.

 2. Меңзер алдындағы символды өшіреді.

 3. Бастапқы жолға меңзерді жылжытады.*

 4. Символдық пернелерді басу арқылы үлкен әріптер регистрін іске қосады.

772. NumLock батырмасының қызметін ата:

 1. Басқа батырма арқылы компьютер жұмысын басқарады.

 2. Меңзерді келесі жолға жылжытады.

 3. Символдық пернелерді басу арқылы үлкен әріптер теріледі.

 4. Қосымша пернетақтада цифрларды теру мүмкіндігін береді.*

773. Scan Disk программасы қалай жіберіледі?

 1. Іске қосу – Программы – Стандартные – Служебные программы – Проверка диска.*

 2. Компьютерді жүктегеннен кейін.

 3. Компьютер автоматты түрде іске қосылады.

 4. Сілтеуіштерезесінде Scan Disk жарлығына екі рет басу

774. Жанама менюді шығару үшін не қажет:

 1. Тышқанның оң жақ батырмасын басу*

 2. Тышқанның сол жақ батырмасын басу.

 3. Компьютерді қайтадан жүктеу.

 4. Тышқанның біруақытта оң және сол жақ батырмаларын басу.

775. Жұмыс үстелінің фонын өзгерту үшін:

A. “Іске қосу” –“Басқару тақтасы” пунктін таңдау – Дисплей – Рисунок – Қолдану – Ок.

B. “Басқару тақтасы”- “Темы рабочего стола”- Выбрать Рисунок – Қолдану - Ок.

C. Қасиет – Экран – Фон – Рисунок – Қолдану - Ок.*

D. Қасиет - Экран- Безендіру- Рисунок – Қолдану - Ок.

776.Файлды немесе буманы өзгерту тәсілін ата:

A.Сілтеуіш –Вид –Вид папки.

B.Сілтеуіш –“Вид” –“Крупные значки”, “Мелкие значки”, “Список” немесе “Таблица”.*

C. Басқару тақтасы - Экран- Баптау

D. Басқару тақтасы – Қасиет папки – Вид.

777. Менюге программаны қосу:

A. Іске қосу-Баптау-Тапсырмалар тақтасы және “Іске қосу”- Баптау меню – Добавить –Обзор – Қажетті программаны тап - “Далее” батырмасы –“Готово” батырмасы.*

B. Сілтеуіш- Файл-Создать- Программы- Қажетті программаны тап - “Далее” батырмасы – “Готово” батырмасы.

C. Сұхбат терезесін ашу: Вставить.

D. Сілтеуіш арқылы қосылатын программаны тап. “install.exe” файлын тауып, жіберу.

778. Қарпін қосу үшін:

A. Сілтеуіш- Сервис- буманың түрін баптау - Шрифт.

B. “Іске қосу”-Баптау-Басқару тақтасы- Шрифты-Файл –Установить Шрифт.*C. Сілтеуіш – Файл- Создать – Шрифты

D. Басқару тақтасы- Шрифты- Добавить Шрифт.

779. Қосымша тілді орнату үшін:

A.“Басқару тақтасы” – Язык и стандарты- Добавить язык – Қолдану –Ок.B. “Іске қосу”- Баптау –Тапсырмалар тақтасы және “Іске қосу”- Выбор языка- Қолдану-Ок.

C. “Клавиатура”- Язык- Добавить- Қажетті тілді таңдау - Қолдану-Ок.*

D. Сұхбат терезені ашу: Создать – Язык.

780. Объектілерді көшіру үшін:


 1. Сілтеуіш-Копировать- Целевая папка- Вставить.*

 2. Сілтеуіш- Ctrl пернесіне басу- Копировать.

 3. Сұхбат терезе: копировать.

 4. Көшірілетін объектіні бөліп алу - Ctrl+V пернелерін басу -Вставить.

781. Объектілерді өшіру үшін:

 1. Сілтеуіш- файлды бөліп алу – Ctrl пернесіне басу.

 2. Сілтеуіш- файлды бөліп алу –Файл-Копировать

 3. Сілтеуіш- файлды бөліп алу – Del батырмасына басу.*

 4. Объектіні бөліп алу – Өшіру.

782. Жаңа буманы құру:

 1. Сілтеуіш- Файл- Создать-Бума- Ввести имя папки *

 2. Сілтеуіш- Файл- Правка-Создать-Бума.

 3. Бума – Создать.

 4. “Іске қосу” батырмасына басу. Баптау-Создать-Бума

783. Буманың атын өзгерту:

A.Сұхбат терезе – Переименовать – Enter

B.Буманың атын бөліп алу – оң жақ батырмаға бір рет басу –Переименовать – Буманың атын енгізу.*

C. Объектіні бөліп алу. Сервис- Переименовать

D. Тышқанның оң жақ батырмасын басу. Объектіні бөліп алып, атын өзгерту.

784. Бас менюді ашу үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:


 1. Іске қосу батырмасына басу.*

 2. Файл – Главное меню.

 3. Мой компьютер – Главное меню.

 4. Главное меню батырмасына басу.

785. Кеңейтлуі .ЕХЕ файлының аты қалай аталады?

 1. Графикалық.

 2. Программалық*

 3. Командалық

 4. Мәтіндік.

786. батырмасы қандай қызмет атқарады?

 1. Терезені кішірейту.

 2. Терезені жабу.*

 3. Терезені бүктеу.

 4. Терезені үлкейту.

787. Ереже бойынша файлдың кеңейтілуі қалай сипатталады?

 1. Файлды құру уақыты;

 2. Файл көлемі;

 3. Файл құрамына енетін ақпараттар типі*

 4. Дискідегі файлдың алатын орны.

788. Windows терезесінде барлық бөліп алуды алып ьасьау үшін қандай әрекет орындау жеткілікті:

 1. Esc пернесіне басу.

 2. Терезенің жанама менюінен Отменить командасын беру.

 3. Терезенің кез келген бос орнына басу.*

 4. Ctrl + A пернесіне басу.

789. Жаңа құжатты сақтау үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:

A. Файл – Сохранить как – буманы немесе құрылғыны таңдау – пернетақтадан файлды енгізу –Сохранить батырмасына басу.*

B. Файл – пернетақтадан файл атын енгізу - Сохранить – ОК.

C. Файл – Сохранить – пернетақтадан атты енгізу – ОК.

D. Файл – Сохранить как – пернетақтадан атты енгізу – ОК.

790.Құжатты ашу үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:

A. Файл – Открыть – пернетақтадан атты енгізу – ОК.

B. Файл – Открыть – дискіні таңдап, буманы ашу – қажетті файлдың атын тізімнен таңдау –Открыть батырмасына басу*.

C. Файл – пернетақтадан атты енгізу – ОК.

D. ФайлОткрыть папку – қажетті файлды таңдау – ОК.

791. Файлдың атын енгізу үшін келесі әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:

A. Қажетті файлды бөліп алу - Файл – Переименовать – ОК.

B. Файл – Переименовать – пернетақтадан жаңа атты енгізу – ОК.

C. Қажетті файлды бөліп алу - Файл – Переименовать – пернетақтадан жаңа атты енгізу – Enter.*

D. Файл – Файлды бөліп алу – Переименовать – ОК.

792. Файлды өшіру үшін келесі әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:

A. Қажетті файлды бөліп алу - Файл – Удалить – ОК.*

B. Файл – Қажетті файлды бөліп алу - Удалить – Enter.

C. Қажетті файлды бөліп алу - Файл – Удалить.

D. Удалить – Файл – ОК.

793. Жаңа буманы құру үшін келесі әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:

A. Жаңа бумаға енгізілетін дискіні немесе файлды таңдау – Создать – Папку пернетақтадан буманың атын теру –– Enter.*

B. Файл– пернетақтадан буманың атын теру – Создать – Папку – Enter.

C. Файл – Создать – Папку пернетақтадан буманың атын теру –– Enter.;

D. Жаңа бумаға енгізілетін дискіні немесе файлды таңдау - Файл – Создать –– пернетақтадан буманың атын теру - Enter.

794. Файлды дискетаға көшіру үшін келесі әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:

A. Файл – Копировать - 3,5А дискісін ашу – ОК.

B. Қажетті файлды бөліп алу – Файл – Копировать –3,5А дискісін ашу – Вставить.*

C. Көшірілетін файлды бөліп алу - Файл – Копировать – Enter.

D. Бөліп алу – Файл – Копировать

795. Өшірілген файлды қалпына келтіру үшін келесі әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:

A. Өшірілген файлдарды қалпына келтіруге жатпайды

B. Файл - Восстановить – ОК.

C. Корзина – қажетті файлды бөліп алу - Файл – Восстановить.*

D. Корзина – қажетті файлды бөліп алу – Восстановить.

796. Қоржынды тазалау үшін келесі әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:

A. Қоржынды тазалауға болмайды.

B. Очистить корзину командасы орындалады.

C. Корзина – Очистить корзину – ОК *

D. Корзина – барлық файлдарды бөліп алу – Очистить.

797. Барлық қолданушыға ортақ буманы жасақтау үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:

A. Барлығына ортақ буманы таңдау – Файл – Қасиет – Доступ – Общий ресурс – вид доступа: Полный – Қолдану – ОК.*

B. Барлығына ортақ буманы таңдау – Файл – Доступ – Общий ресурс – қолдану түрі: Полный – Қолдану – ОК.

C.– Файл – Қасиет – Доступ – Общий ресурс – Қолдану – ОК.

D.Барлығына ортақ буманы таңдау - Правка – Қасиет – Общий ресурс – қолдану түрі: Полный – Қолдану – ОК.

798. Буманы өшіру үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:

A. Қажетті буманы бөліп алу - Файл – Удалить – ОК.*

B. Файл –Қажетті буманы бөліп алу - Удалить – Enter.

C. Қажетті буманы бөліп алу - Файл – Удалить.

D. Қажетті буманы бөліп алу – Правка – Удалить.

799. Файлды баспаға беру үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:

A. Қажетті буманы бөліп алу – Сервис – Печать – баспаға беру параметрлерін орнату – ОК.

B. Қажетті буманы бөліп алу – Файл – Печать - баспаға беру параметрлерін орнату –– ОК.*

C. Қажетті буманы бөліп алу – Правка – Печать – баспаға беру параметрлерін орнату – ОК

D. Қажетті буманы бөліп алу – Вставка – Печать – баспаға беру параметрлерін орнату – ОК.

800. Бума дегеніміз не: (дұрыс емес анықтаманы көрсет):

A. Біртекті қасиеттермен бір қатарға түзілген файлдар мен бумалардың ортақ атауы.*

B. Файлдарды ортақ қасиеттеріне сәйкес сақтау үшін дискідегі атаулы алаң.C. Тек мәтіндік файлдары бар деректерді жинақтағыш

D. Файлдар тобын тез табуға бағыттап сақтауға негізделген дискідегі орын.

ИНФОРМАТИКА ЖӘНЕ АКТ НЕГІЗДЕРІ (қосымша сұрақтар)

801. Өңдеу кезеңдеріне сәйкес ақпараттарды қалай бөлуге болады?

 1. Мәтіндік және графиктік.

 2. Енгізу, шығару, ішкі және сыртқы*

 3. Айнымалы және тұрақты.

 4. Символдық, мәтіндік, графиктік және дыбыстық.

802. Ғылымның түрлі салаларында есептерді шешуге қолданылатын программалар:

 1. сервистік программа;

 2. утилит;

 3. қолданбалы программа;*

 4. жүйелік программа.

803. MS Word-та мәтіннің орналасу бағыттарын қалай өзгертуге болады?

 1. Формат/Направление текста.*

 2. Файл/Направление текста.

 3. Сервис/Направление текста.

 4. Правка/Направление текста.

804. Диаграмма типі Мастера диаграмм қандай қадамында көрсетіледі?

 1. 4

 2. 1*

 3. 3

 4. 6

805. Формуланы жазар алдында қандай символ қолданылады

 1. $.

 2. =*

 3. !.

 4. %.

806. Басқа беттерге сілтемені жазу үшін қандай символ қолданылады?

 1. $.

 2. =

 3. !.*

 4. %.

807. Ұяшықтың абсолюттік адресін жазу үшін қандай символ қолданылады?

 1. $.*

 2. =

 3. !.

 4. %.

808. Бір бетте қанша жол бар?

 1. 253

 2. 1600

 3. 65536*

 4. 425

809. Бір бетте қанша баған бар?

 1. 4

 2. 16

 3. 256*

 4. 96

810. EXСEL кітапшасындағы ең үлкен беттер саны?

 1. 4

 2. 16*

 3. 256

 4. 96

811. Диаграмма шебері қанша қадамнаан тұрады?

 1. 4*

 2. 16

 3. 256

 4. 96

812. Ағымдағы ұяшықтың адресі неден тұрады?...

  1. Жазу нөмірі

  2. Жолдың нөмірі мен бағанды белгілеу*

  3. Жолдың нөмірі мен жолды белгілеу

  4. Екі цифрдан: жол мен баған нөмірлерінен

813. Стандартты құралдар тақтасында қорытынды есептеу функциясы орналасқан бөлек батырма қалай қолданылады?

 1. Сақтау.

 2. Біріктіру.

 3. Қосу.*

 4. Редакторлеу.

814. Сілтеуіштегі басқа дискіге өту мүмкін емес:

 1. Сервис менюіндегі команда пункті бойынша.*

 2. Сол жақ тақтадағы дискінің белгісіне басу.

 3. Құралдар тақтасындағы жоғары көрсеткішті батырмаға басу

 4. Құралдар тақтасындағы Адрес алаңының диск белгісіне басу.

815. Бір немесе бірнеше компьютерлік вирустармен зақымданған файлдарды анықтауға мүмкіндік беретін программа дегеніміз:

 1. программа-детектор*

 2. программа –вирус

 3. программа- архиватор

 4. программа-вакцина

816. Координаттық сызғыштағы бейнеленген бейнені экранға шығару үшін қандай меню пункті қолданылады?

 1. Формат.

 2. Түзету

 3. Түр.*

 4. Сервис.

817. Word редакторының қандай командасы бойынша құжаттарға суреттерді қоюға болады?

 1. Правка – Картинки

 2. Вставка - Рисунок - Картинки.*

 3. Формат - Рисунок.

 4. Сервис - Рисунок - Картинки.

818. Access-те деректерді іздеу қалай жүргізіледі?

 1. ALT+ F

 2. ALT+ О.

 3. CTRL+ F*

 4. CTRL+ О.

819. Access объектісінің құрамына не енбейді?

 1. форма.

 2. сұрау.

 3. отчёт.

 4. кескін.*

820. Paint-та біруақытта екі түспен сурет салуға болады. Ол қалай аталады?

 1. Негізгі және фондық*

 2. Негізгі және қосымша.

 3. Фондық және экран түсі.

 4. Арнайы және кездейсоқ.

821. Реляциялық деректер қоры – бұл: ?

 1. Тек үш объектіге байланысты ақпараттар жатпайтын жазу.

 2. Тек белгілі бір нақты объектіге байланысты ақпараттары бар жазу.*

 3. Бірнеше объектіге байланысты ақпараттары бар жазу.

 4. Тек екі объектіге ғана байланысты ақпараттары бар жазу.

822. Деректерді автоматты түрде құру, сақтау және өңдеуге негізделген электрондық құрылғы қалай аталады?

 1. Есептегіш жүйе.

 2. Компьютер.*

 3. Компьютерлік желі.

 4. Процессор.

823. Компьютердің түрлі бөліктерін жалғауға арналған электрондық құрылғы:

 1. Модем.

 2. Шина.*

 3. Драйвер.

 4. Жүйелік блок.

824. Компьютер магистралы - бұл …:

 1. Компьютедің негізгі бөліктерін жалғайтын сымдар жиыны.*

 2. Сыртқы құрылғы.

 3. Берілген программа бойынша ЭЕМ жұмысын басқару.

 4. Еске сақтау құрылғысы.

825. Аналогтық электрлік сигналдарда цифрлық ақпараттарды түрлендіру мен телефон сымдары бойынша ақпараттарды жіберуге арналған құрылғы:

 1. Дешифратор.

 2. Модулятор

 3. Модем.*

 4. Факсимильды аппарат.

826. ЭЕМ модульдерін жаалғайтын сымдардың ортақ сызығы:

 1. Магистраль.*

 2. Флоппи-диск.

 3. Адаптер.

 4. Процессор.

827. Сыртқы құрылғының жұмысын басқаратын программа қалай аталады?

 1. Драйвер.*

 2. Командалық процессор.

 3. Контроллер.

 4. Архиватор

828. Компьютер жадысынан жүктеліп, өзінің жұмысын тоқтататын қосымша:

 1. Қосымша терезесін бүктеу.

 2. Қосымша терезесін жабу.*

 3. Қосымша терезесін жылжыту.

 4. Басқа терезелерге қосу.

829. Компьютердің жергілікті желісі қандай қызмет атқарады?

 1. Барлық әлемде .

 2. Бір қалада.

 3. Бір мекеме үшін*

 4. 10 метрден артық қашықтықта.

830. Қандай құрылғы қосымша деп аталады?

 1. Математикалық сопроцессор.*

 2. Еске сақтау құрылғысы.

 3. Басу құрылғысы

 4. Модем

831. Жүйелік шинаның қызметіне не енеді?

 1. Ақпаратты сақтау.

 2. Үш бағыт бойынша ақпараттарды жіберуді қамтамасыз ету.*

 3. Файлдарды жазу.

 4. Ақпараттарды оқу

832. Адаптер – бұл…:

 1. Компьютерге сыртқы құрылғыларды жалғау үшін қажетті программалық құрал.

 2. Жиі қолданылмайтын ақпараттарды тұрақты сақтау.

 3. Жадыға тікелей жетуге мүмкіндік беретін контроллер.

 4. Сыртқы құрылығылар арқылы ақпараттық арналарға жалғанған аарнайы құрылғы.*

833. Қолданушылар мен аппараттық құрылғылар арасындағы ортаны іске асыруға мүмкіндік беретін программа:

 1. Операциялық жүйе *

 2. Транслятор.

 3. Утилит.

 4. Файл

834. Адамдарға компьютерде тек бір істі немесе тек бір міндетті шешуге мүмкіндік беретін операциялық жүйе:

 1. Көпқолданушылар.

 2. Бір қолданушы.

 3. Бірміндетті.*

 4. Көпдеңгейлі.

835. Ақпараттарды жіберу желісі – бұл :

 1. Құрылғыларды өзара жалғауға мүмкіндік беретін коммутатор құрылғылары мен ақпараттарды тізбектей жіберу жиыны *

 2. Желідегі ақауларды іздеу

 3. Арнайы аппаратуралар жиыны

 4. Жалғанған барлық компьютерлер үшін бір кабельді қолдану

836. Компьютерлік желінің сипаттамасын көрсет:

 1. Компьютерлік желі – ұқсас амалдар үшін қолданылатын бірнеше компьютерлер

 2. Міндетті түрде сервердің бар болуы

 3. Компьютерлер бір-бірімен тікелей жалғануы тиіс

 4. Компьютерлік желі - түрлі ресурстарды бірге қолданатындай жағдайда жалғанған компьютерлер тобы *

837. Жергілікті желілерде негізінен қолданылады:

 1. Спутниктік байланыс

 2. Цифрлық байланыс *

 3. Аналогтық байланыс

 4. Телефондық байланыс

838. Жергілікті желінің сипаттамасын көрсет

 1. Өзара жақын орналасқан мекемелердің түрлі мекемелерінде орналасқан компьютерлерді табу *

 2. Бір аймақтағы түрлі қалаларда орналасқан жұмыс станциялары

 3. Бір мекемеде орналасқан компьютерлер

 4. Жоғарғы жылдамдықтағы адаптерлер көмегімен жүргізілетін байланыстар

839. "Жұлдызша" топологиясының сипаттамасы

 1. Кабельдік желілердегі ақауларды жеңіл табуға болады

 2. Бірнеше "жұлдыз" топологиясы "бұтақ" топологиясын құрайды

 3. Орталық бөліктің істен шығуы барлық желілердің жұмысын тоқтатады*

 4. Бір компьютердің істен шығуы барлық желілердің жұмыс жасау мүмкіндігіне кедергі келтірмейді.

840. "Ортақ шина" топологиясы қалай сипатталады?

 1. Кабельдердің үзілуі жағдайында барлық желілердің жұмысы тоқтатылады *

 2. Байланыс арналарының бірбағытты тоқтатылуы

 3. Желідегі ақаулықтарды іздеу

 4. Бір компьютердің істен шығуы барлық желілердің жұмыс жасау мүмкіндігіне кедергі келтірмейді.

841. "Сақина" топологиясы үшін не сипатталады?

 1. Барлық компьютерді жалғауға бір кабельді қолдану

 2. Байланыс арналарының бірбағытты тоқтатылуы*

 3. Желідегі ақаулықтарды іздеу

 4. Кабельдердің үзілуі жағдайында барлық желілердің жұмысы тоқтатылады

842. Желілер архитектурасы дегеніміз:

 1. Желінің ішіндегі ішкі қызметтер түрлі құрылымдық элементтермен орындалады *

 2. Желідегі ақаулықтарды іздеу

 3. Барлық компьютерлер орталық құрылғыға жалғанған

 4. Желідегі барлық қызметтер барлық компьютердің хабарламалары арқылы орындалады

843. Желілік деңгей ( жергілікті желілер үшін):

 1. Желіаралық өзара әрекеттер үшін қолданылады

 2. Желіаралық өзара әрекеттер үшін қолданылады; мағынасыз маршрутизация*

 3. Кездейсоқ жіберу

 4. Желіаралық өзара әрекеттер үшін қолданылады; маршрутизация принципі

844. Тармақталған басқару жағдайындағы жиындық жеткізу әдісі қандай кластар тобына жатады?

 1. Желілік-қосарланған жеткізу *

 2. Кездейсоқ

 3. Пропорциональдық

 4. Желілік-пропорциональдық

845. Түрлі желілердегі абоненттер арасындағы байланысты қамтамасыз ету түрлендіру арқылы қалай жүргізіледі?

 1. MAC деңгейі *

 2. LLC және MAC деңгейлері

 3. Физикалық

 4. Арналық

846. Желілер мен қолданушылар процестері арасындағы шекара желілік қызмет деңгейі болып табылады –

 1. Физикалық

 2. Арналық

 3. Қолданбалы *

 4. Желілік

847. Байланыс арналарын басқару болып табылады -

 1. Орталықтандырылған және таратылған*

 2. Тек орталықтандырылған

 3. Тек таратылған

 4. Транспорттық

848. Жергілікті желінің екі станциясы арасындағы арақашықтық қанша жол болуы мүмкін?

 1. 2-жолдан артық

 2. 1 жол*

 3. 5-жолдан артық

 4. 1-2 жол

849. Дұрыс емес жауапты таңда. Маршрутизатор қандай жағдайда қажет:

 1. Жетілдірілген фильтрация пакеттерін қамтамасыз ету

 2. Біріктірілген желілерде бірнеше хаттамалардың бар болуы

 3. Түрлі типтегі желілерді біріктіру*

 4. Трансляция форматтары анықталады

850. Дұрыс емес жауапты таңда: Бөлініп алынған сервер - бұл:

 1. Сервер және жұмыс станциясы ретінде жұмыс жасауы мүмкін *

 2. Желілік адаптер және арналық жүйе

 3. Желілік адаптер, арналық жүйе, сервер

 4. Тек сервер ретінде қолданылатын арнаулы компьютер

851. Коммуникациялық желінің негізгі бөліктеріне:

 1. Желілік адаптер және арналық жүйе *

 2. Желілік адаптер, арналық жүйе, сервер

 3. Сервер және жұмыс станциясы

 4. Сервер және жұмыс станциясы ретінде

852. арифметикалық өрнегін алгоритмдік тілде дұрыс жазылуын көрсет:

 1. x + 3y / 5xy

 2. (x + 3*y) / (5*x*y) *

 3. (x + 3y) / 5xy

 4. x + 3*y / (5*x*y)

853. Интернетте қандай хаттама базалық деп аталады?

 1. HTTP

 2. TCP

 3. TCP/IP *

 4. IP

854. Интернет желісіне қосылған компьютердің міндетті түрде қандай адресі болады...

 1. IP-адрес *

 2. Web-сервер

 3. Домендік ат

 4. Желілік адрес

855. Internet желісінде электрондық пошта адресі берілген: user_name@int.glasnet.ru. Электрондық адрес иесінің атын анықта?

 1. int.glasnet.ru

 2. glasnet.ru

 3. user_name *

 4. user_

856. Бүкіл әлем бойынша Интернетті қолданушылар саны шамамен...

 1. 200 млн.*

 2. 10 млн.

 3. 400 млн.

 4. 50 млн.

857. Web-бет - бұл ...

 1. Желі бойынша барлық ақпаратты сақтауға арналған құжат

 2. Қолданушының ақпаратын сақтауға арналқан құжат

 3. Серверде ақпаратты сақтауға арналған құжат *

 4. Модем арқылы жіберілетін ақпараттын бод саны (символ/сек)

858. Доменнің бірінші деңгейіне қандай адрес сәйкес келеді?

 1. www.fizika.ru*

 2. www.junior.ru/nikolaeva

 3. www.junior.ru/nikolaeva/word.htm

 4. interweb.spb.ru/present

859. Домен - бұл ...

 1. Ақпараттың өлшем бірлігі

 2. Мәліметті табуды қамтамасыз ететін сөз тіркесі.*

 3. Компьютердің өзара байланысын жүзеге асыруға арналған құрылғылар жиыны

 4. Қолданушылар арасындағы ақпаратты алмастыру

860. HTML (Hyper Text Markup Language) дегеніміз ...

 1. Web-беттерін қарауға негізделген құрылғы

 2. Интернет сервері

 3. Web-беттерін құру құралы *

 4. Өте үлкен көлемдегі мәтін

861. Web-беттері үшін қандай программалар қолданылады:

A. DreamWeaver *

B. Turbo Pascal және QBasic

C. Visual Basic және ACDSee

D. ScanDisk және Defrag

862. Мектепте оқу процесін ұйымдастырудың ақпараттық моделін ата

A. оқушылардың тәртіп ережесі

B. сынып тізімі*

C. сабақ кестесі

D. оқулықтар тізімі

863. Сыртқы құрылғыны басқаруға арналған электрондық құрылғы:

A. плоттер;

B. шифратор;*

C. драйвер;

D. контроллер

864. 1001012 – 1112 айырмасы неге тең?

A. 1000102;

B. 111102;*

C. 100002;

D. 1232352;

865. 8 битпен кодталатын ең үлкен теріс сан:

A. 127;


B. 255;

C. 256;


D. 512;*

866. Медиатеканы қалай түсінесің?

 1. Мультимедиялық құралдармен жабдықталған кітапхана

 2. мультимедиялық проектор, экран, компьютер, АЖО-кітапхана және мультимедиялық электрондық оқу-әдістемелік кешендерімен жабдықталған кітапхана *

 3. Компьютердің перифериялық құрылғылары

 4. Интерактитивтік тақта, мультимедиялық проектор, компьютер

867. Ақпараттық (таңбалық) модель ... болып табылады

А. Анатомиялық жәдігер*

В. Мекеме үлгісі

С. Корабль үлгісі

D. Химиялық формула

868. Егер ақпараттық модель ... формада түрлендірілсе, онда компьютерлік тәжірибе жүргізілді деп есептелінеді

А. Программалау тіліндегі программа*

В. Растрлық графиктік редактордағы сурет

С. Векторлық редактордағы сурет

D. Мәтіндік редактордағы мәтін

869. Формальдық ақпараттық модель дегеніміз...

А. Анатомиялық жәдігер

В. Компьютердің техникалық сипаттамасы

С. Компьютердің функционалдық кескінін бейнелейтін сурет

D. Программалау тіліндегі программа *

870. Кестелік құрылымдағы ақпараттық модель дегеніміз...

А. Компьютердің файлдық жүйесі

В. Менделеев кестесі*

С. Отбасының генеалогиялық бұтағы

D. Компьютердің функционалдық кескіні

871. Қандай модель статистикалық (объектінің жағдайын сипаттайтын) модель деп аталады?

А. Химиялық жалғаулар формуласы*

В. Жылдам қозғалыстағы формула

С. Химиялық реакция формуласы

D. Ньютонның екінші заңы

872. Қандай модель динамикалық (объект жағдайының өзгерісін сипаттайтын) деп аталады?

А. Химиялық жалғаулар формуласы

В. Ом заңының формуласы

С. Химиялық реакция формуласы *

D. Бүкіләлемдік тартылыс заңы

873. Ақпараттық модель иерархиялық құрылымдық деп аталады...

А. Компьютердің файлдық жүйесі*

В. Сабақтар кестесі

С. Менделеев кестесі

D. Телехабарлама бағдарламасы

874. объект-модельқатынасында қандай объектілер жұбы табылмайды?

А. Компьютер, оның фотографиясы

В. Компьютер, оның функциональдық схемасы

С. Компьютер, оның процессоры*

D. Компьютер, оның техникалық сипаттамасы

875. Компьютердің қандай моделі формальдық деп аталады?

А.компьютердің техникалық сипаттамасы

В. компьютер фотографиясы

С. Компьютердің логикалық кескіні *

D. компьютер суреті876. Web-беттерін жіберу үшін қолданылатын хаттама...

А.http*


B. FTP

C. POP


D. SMTP

877. Web-беттерінде бейнелерді орналастыру үшін қолданылатын графиктік файл форматы...

А. PCX


B. BMP

C. TIF


D. JPG*

878. Спутниктік арналар қай жылы ашылды?

A. 2002 жыл, 19 тамыз;

B. 2002 жыл, 22 мамыр;

C. 2001 жыл, 12 сәуір *

D. 2000 жыл, 16 желтоқсан.

879. Іс жүргізу программасы - бұл ...

A. жобалау

B. түрлі ақпараттарды дайындау, сақтау және өңдеу*

C. іс қағаздарын өңдеу

D. ақпараттарды өңдеу және жіберу

880. Тұжырым дұрыс па?

A. ақпарат - түсініктілік

B. ақпарат - хабарлама

C. ақпарат – дерек

D. ақпарат – анықталмаған ұғым*

881. Анықталған форматта мәтіндік файлды сақтау үшін нені беру жеткілікті:

A. қаріп өлшемі*

B. файл типі

C. азат жол параметрі

D. бет өлшемдері

882. Мәтіндегі сөздерді іздеу берілген үлгі бойынша қандай процеспен байланысты?


 1. Ақпаратты сақтау;

 2. Ақпаратты жіберу;

 3. Ақпаратты жою.

 4. Ақпаратты өңдеу *

883. Килобайттың жартысындай көлемдегі хабарламада қанша биттік ақпарат жатады?

A. 4064  

B. 4096

C. 256*


D. 4000

884. тэгі - бұл:

A. Терезе тақырыбын қарау идентификаторы


B. HTML құжаттарының тақырып идентификаторы *

C. Жолдарды аудару идентификаторы

D. HTML құжат командаларын қарауға негізделген идентификатор

885. HTML құжатында бейнені қою үшін қолданылатын команда:

A.

B. *

C.


D.

886. Гиперсілтеме қандай тәгімен беріледі:

A.


B.

C. текст*

D.

887. Web – бетіндегі гиперсілтеме мына өтуді қамтамасыз етеді...

A. тек web – беті шеңберінде берілген деректер*


B. сервердегі берілген тек web - беті

C. берілген аймақтың кез келген web - беті

D. Интернеттің кез келген серверіндегі web - беті

888. Электрондық пошта адресіндегі сілтеме қандай тэгімен беріледі?

A. kompas@email.ru

B. текст*

C. текст


D. piter@mailru.com

889. Беттің басы мен соңына қолданылатын қызметші сөзді ата: 1. Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   110   111   112   113   114   115   116   117   118
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет