А1: А12 ұяшықтарындағы сандардың арифметикалық ортасын табуға қолданылатынфункцияны көрсетіңіз: средзнач(al: al 2)


Ctrl+C командасы не істейді? Мәтінді буферге көшіредібет3/118
Дата29.04.2022
өлшемі2.75 Mb.
#32762
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   118
Ctrl+C командасы не істейді? Мәтінді буферге көшіреді

Ctrl+Insert командасы не істейді: мәтінді буферге көшіреді

Ctrl+V командасы не істейді: мәтінді буферден алады

Delete және Backspace (BS) пернелерініңайырмашылығы: Del – курсордан кейінгі символды өшіру, ал BS – курсордың алдындағы символды өшіру.

Delete және Backspaсe пернелерінің айырмашылығы: Del - меңзерден кейінгі символды өшіру, ал BS- меңзердің алдындағы символды өшіру

DOS операциялық жүйесінде dir командасын не үшін қолданады: каталог мазмұнын көру үшін.

DOS операциялық жүйесінде KATAL деген атпен сақталынған буманы ашу командасы: dir\ KATAL.

DOS операциялық жүйесінде ағымдағы каталогты атау ж/е кеңейтілуі бойынша сұрыптау қай командамен орындалады: ds ne*c.

DOS операциялық жүйесінде атауы Т әріпінен басталатын, кеңейтілуі doc болатын барлық файлдарды табу қай командасымен орындалады: ff T*.doc.

DOS операциялық жүйесінде дискетаны форматтау қай командамен орындалады: format a:.

DOS операциялық жүйесінде каталогты экранға шығаратын программа қайсысы: dir.

DOS операциялық жүйесінде мәтіндік файл қалай аталады: copy con.

DOS операциялық жүйесінде сол жақ панельге басқа дисктің мазмұнын шығару: Alt+F1

DOS операциялық жүйесінде файл атауын өзгерту қай командамен орындалады: ren.

DOS операциялық жүйесінде файлды өшіру қай командамен орындалады: del.

DOS файлдың аты қанша символдан тұрады:8.

DOS-тың әр командасынан кейін ENTER.басу керек.

End пернесінің атқаратын қызметі: Курсорды жолдың соңына жылжытады.

End тетігі курсорды қайда апарады: жолдың аяғына

Enter пернесінің қызметі: Құптау (подтверждение)

Esc пернесінің атқаратын қызметі: Соңғы орындалған команданы қайтарады.

Esc пернесінің қызметі: бағдарламадан шығу

Ethernet желісі мәліметтерді желі бойынша жіберу үшін қандай әдісті қолданады: Конкуренттік әдіс.

Excel бағдарламасында диаграмма тұрғызу үшін қай менюді қолданамыз? Қою (вставка)

Excel бағдарламасында қосындыны есептейтін функцияны көрсет: СУММ(тізім)

Excel келесі функцияларды орындайды: Статистикалық, математикалық,финанстық, күн-уақыт түрлендірулер

Excel кестесінде ұяшық диапазонын қалай белгілейді?Е13:Р19

Excel кестесіндегі 1.23Е-2 түрінде берілген ұяшықтың ақпаратықай түрде көрсетілген? Экспоненциалды форматта

Excel немесе Access кетесіндегі, қызметкерлердің фамилиясы «Н» әріптен басталатын барлық мәліметтерді сұрыптап экранға шығару үшін қандай шаблон енгізу керек – Н*

Excel программасында «мастер диаграмм» көмегімен диаграмма құрғанда неше қадам орындау керек? 4 қадам

Excel ұяшығында ең ұзын жазуымен бағанның енін қалай қоюға болады? Формат+Ячкйки+автоподбор ширины

Excel. Кестенің мазмұнын өзгертулерден қалай қорғануға болады: СЕРВИС/ЗАЩИТА немесе «Құжаттарды сақтау» терезесінде ПАРАМЕТР батырмасы арқылы.

Excel. Книга1 кітабының Лист1 парағында А1 ұяшығында 9 саны, ал Лист2 парағында 2 саны жазылсын.Егер Лист3 парағының С1 ұяшығында =[Книга1]Лист1!$А$1/[Книга1]Лист2!$А$1 формуласы жазылған болса , онда оның мәні нешеге тең? 4,5

Excelбағдарламасын іске қосу үшін қандай әрекет орындау керек?-Пуск-Программы-Excel

Excel-де шартты фрматтау үшін (условное форматирование) қандай команда арқылы қолданылады? Формат+Условное форматирование

Excel-де сандарды пайыздық жүйеде көрсету үшін келесі команданы орындау керек : Формат+Ячейки+Число+Процентный

Excel-де диаграммалар шеберінің төртінші қадамында қай параметрлер өзгертіледі? Диаграммаларды көру орны

Excel-де орташа мәнді табатын формуланы көрсет: =СРЗНАЧ(В3:В8)

Excel-де Y= 1+X/ √1+sin²X өрнегінің дұрыс жазылуын көрсет: (1+х)/корень (1+ sin (х)^2)

Excel-де А2 ұяшық атын Х деп өзгерту үшін қандай команданы орындау керек? ВСТАВКА-ИМЯ-ПРИСВОИТЬ

Excel-де А2 ұяшық атын Х деп өзгертуге бола ма? Болады

Excel-де бетті қандай командалардың көмегімен жояды? Правка+Удалить лист

Excel-де беттің атын өзгерту үшін : Беттің жарлығына екі рет шертіп жаңа атын енгізу

Excel-де бүкіл парақты ерекшелеу үшін : Сол жақ жоғарғы бұрыштағы ұяшықты бір рет шерту.

Excel-де Ескерту қай командамен қойылады? ВСТАВКА-ПРИМЕЧАНИЕ

Excel-де есептеулерді не арқылы жүргізуге болады?Формула және функциялар арқылы жүргізіледі.

Excel-де құжат қалай аталады?жұмыс кітабы

Excel-де Лист2 беті көрсетілмеген. Оны қайта шығару үшін ... командасын орындау керек. Правка -Лист –Отобразить

Excel-де Лист2 бетін көрсетпеу үшін қандай комнданы орындау керек? Формат+Лист+Скрыть

Excel-де мәліметтер қорын қалай сүзуге болады? Шарт бойынша,критерий бойынша,алғашқы 10 элемент шығару,бір ғана әлімет бойынша

Excel-де тағы жолдарды қосу үшін ... командасын орындау керек. ВСТАВКА-СТРОКИ

Excel-де ұяшықтарға мәліметтерді енгізуді аяқтаудың дұрыс әрекетін көрсет: ENTER пернесін басу

Excel-де ұяшықтардың мазмұнын қалай тазартуға болады? Ұяшықты белгілеп Del пернесін басу керек

Excel-де формула жолы нені білдіреді? Сол мезетте ағымдағы ұяшыққа не жазылып жатқанын немесе ондағы бұрыннан бар мәліметті

Excel-де формула жолын қалай көрсетуге болады? Вид + Строка формул

Excel-дегі «Данные+Итоги»командасы нені орындайды? Берілгендердің астында нәтижелерді шығару

Excel-дегі диаграмма деген не?Кестелік мәліметтер арасындағы байланысты көрсететін графиктік бейнелеу.

Excel-дегі сілтеме – бұл: Есептеу ретіндегі ұяшықтардың адресі

Excel-демәліметтер қорымен жұмыс жасауға арналған барлық саймандар мәзірдің қай пунктінде жинақталған? Данные мәзірінде

F10 пернесін басқанда не болады: NC-тан шығады.

Find командасы не үшін қолданылады: Файлды іздеу.

Home пернесі қандай қызмет атқарады: Курсорды ағымдағы жолдың басына апарады.

HTML болып табылады: Web-беттерді құру құралы.

HTML болып табылады: Программалау тілінің трансляторы.

HTML-бұл: WEB-беттерді жасау құралдары.

HTML-бұл:Гипертекстердің белгішілер тілі.

HТТР дегеніміз не: Гипермәтінді беру хаттамасы.

INSERT пернесі бұл: Енгізу – алмастыру режиміне өту.

Intel 386, Pentium III ұғымдары қай құрылғыларға жатады: Микропроцессор.

Internet Explorer –бұл: Интернетке кіретін көрсеткіш.

Internet Explorer жұмыс терезесіндегі мәзірде қай команда жоқ: переход және печать.

IP дегеніміз: Желілік деңгейінің хаттамсы, информацияның қайда берілгенін анықтайды.

MEMO өрісі қандай өріс: 65535 символға дейінгі үлкен көлемді мәтінді сақтауға арналған өріс.

Microsoft Excel дегеніміз: Кестелік процессор.

Microsoft Excel электрондық кестесін іске қосу үшін орындалатын әрекеттер тізбегі: Іске қосу (Пуск) – Программалар – Microsoft Excel.

Microsoft Excel электрондық кестесіндегі бағаналардың саны қанша: 256.

Microsoft Excel электрондық кестесіндегі жолдардың саны қанша: 65536.

Microsoft Windows-тың ПРАВКА-ВЫРЕЗАТЬ командасы не орындайды:Белгіленген фрагментті буферге көшіреді де бұл фрагментті жояды.

Microsoft Word- та қаріпті форматтаудың бірнеше параметрлерін бірден орнату үшін қай команданы орындау керек: Формат/Шрифт

MS Access бағдарламасында қиып алу, көшірмесін алу және орналастыру командалары қай мәзірде орналасқан: Түзету (Правка).

MS Access дегеніміз: Мәліметтер қорын құру және өндеуге арналған программа.

MS Access мәліметтер базасында қай құралдың көмегімен мәліметтерді қарап шығуға, талдауға, бірнеше кестелердің мәліметтерін өзгертуге, сұрыптауға, қорытындыларды есептеуге болады: Қалыптар(Форма) көмегімен.

MS Access мәліметтер базасында мәтіндік тип қанша символ жазуға мүмкіндік береді: 255.

MS Access программасы мәліметтер базасының қандай түрлерін қарастырады: Қатынасты (Реляциялық).

MS Access. Кестеде бір өрістен екінші өріске көшу үшін қандай перне қолданылады: Tab.

MS Access. Конструктор режимі қандай қызмет атқарады: Өрістің түрін таңдайды.

MS Access. Қай режимде өрісті бейнелеп, типін таңдаймыз: Конструктор режимінде.

MS Access. Қай режимде теру, түзету, фильтрация жасау, сорттау және деректерді табу мүмкіндіктері бар: Форма.

MS Access. Қайсысы мәліметтер қоры бола алмайды: Анатомия атласы.

MS Access. МЕМО типтес өрісіндегі мәліметтердің мазмұны не болып табылады: Ұзын мәтін немесе мәтін мен сандар комбинациясы.

MS Access. Стильмен әшекейленген кестеге ұқсату үшін автоформаның қандай түрін жасау керек: Кестелік автоформа.

MS Access. Сұраныс (запрос) : Қойылған шартқа сәйкес таңдалынған мәліметтер.

MS Access. Сүзгі (фильтр): Белгілі бір шарт бойынша жазбаларды іріктеу тәсілі.

MS Access. Сүзгіні құру үшін қандай команда қолданылады: Записи (жазба) – Фильтр (сүзгі).

MS Access. Форма режимі. Оң жақ бағыттауыш жұлдызша мен батырмасын шерткенде қандай қызмет атқарады: Жаңа жазба құру.

MS Access-те құрылған файлдың кеңеюі: .mdb.

MS Access-тің қай объектісі басқа кестелерден алынған өрістерден виртуалды кестелерді құруға мүмкіндік береді: Сұраныс (Запрос).

MS Excel электрондық кестесіндегі функция аргументі бір бірінен не арқылы бөлініп тұруы керек? Нүктелі үтірмен

MS Excel бағдарламасы Х= -0,2 тең болғанда , =ЕСЛИ(Х< -2;В1+2;ЕСЛИ(Х<=0;В1+10;ЕСЛИ(Х<=0;В1+20;ЕСЛИ(Х<0,5;В1*5;В1*2)))) формула бойынша қандай әрекет орындалады? В1+20

MS Excel бағдарламасы Х= 1 тең болғанда , =ЕСЛИ(Х< -2;В1+2;ЕСЛИ(Х<-1;В1+10;ЕСЛИ(Х<=0;В1+20;ЕСЛИ(Х<0,5;В1*5;В1*2)))) формула бойынша қандай әрекет орындалады? В1+20

MS Excel бағдарламасында құрылған файлдың кеңейтілуі? .xls

MS Excel жұмыс кітабына бетті қалай қосуға болады? Вставка+Лист

MS Excel интерфейсінің MS Word интерфейсінен айырмашылығы неде? Формула қатарының бар болуымен

MS Excel редакторында абсолютті адресі-бұл: Формуланың бір ұяшықтан екінші ұяшыққа көшкенде өзгермейтін адресі

MS Excel функциялары не үшін қолданылады? Жұмыс кітабында стандартты есептеулерді орындау үшін

MS Excel электрондық кесте тұрады: 65536 жолдан және 256 бағанадан

MS Excel электрондық кестеде адрестеудің түрлері: Абсолютті, салыстырмалы және аралас.

MS Excel. 8-13 жолдары көрсетілмеген. Оларды қайта шығару үшін алдымен ... командасын орындау керек. 7 және 14 жолдарды белгілеп, Формат+Строка+Отобразить

MS Excel. В,С бағандары көрсетілмеген . . Оларды қайта шығару үшін алдымен ... командасын орындау керек. А және Д бағандарды белгілеп, Формат+Столбец +Отобразить

MS Excel. Жолды көрсетпеу үшін қандай команданы орындау керек? Формат+Строка+Скрыть

MS Excel.Бағанды көрсетпеу үшін қандай команданы орындау керек? Формат+Стобец+Скрыть

MS Excel.Қорытынды жасардың алдында мәліметтерді ... керек. Сұрыптау

MS Excel-де келесі жазу ###### нені білдіреді? Ұяшыққа санның ұзындығы кірмейді

MS Excel-де ағымды кітаптағы 4-ші бетпен жұмыс істегенде , 2-ші беттегі В18 ұяшығына сілтеменің дұрыс жазылуын көрсет: Лист2!В18

MS Excel-де ағымды кітаптағы 4-ші бетпен жұмыс істегенде ,2-ші беттегі В18 ұяшығына ссылкасының дұрыс жазылуын көрсет: Лист2!В18.

MS Excel-де берілген функциялар қай категорияға кіреді СРЗНАЧ, МИН,МАКС,СЧЕТ? Статистикалық

MS Excel-де көрсетілген диапазонның элементтер санын табатын формула: =СЧЕТ(А1:С3)

MS Excel-де көрсетілген диапазонның максимал элнментін табатын формуланы тап: =МАКС(А1:С3)

MS Excel-де логикалық функйия болмайды: ЖОҚ

MS Excel-де мәтінді 90 градусқа жылжыту үшін қандай командаларды орындау керек? Формат+Ячейки +Выравнивание

MS Excel-де ұяшықта диоганаль бойынша сызықтысызу үшін қандай командаларды орындау керек? Формат+Ячейки+Границы

MS Excel-де формулаларды көшіргенде , В2 және В$2 ұяшықтарына ссылкаларының қандай айырмашылығы бар? Жол нөмірінің $ белгісі, тек қана бағаналарды өзгертеді

MS Excel-де формуласы бар ұяшыққа абсолютті адресті көрсету үшін қандай пернені басу керек? F4

MS Excel-дің берілген функциялардың қайсысы екі матрицаның көбейтіндісін анықтайды? МУМНОЖ

MS Excel-дің берілген функциялардың қайсысы кері матрицаны анықтайды? МОБР

MS Excel-дің берілген функциялардың қайсысы матрицаны тасмалдау (транспонирование) әрекетін орындайды? ТРАНСП

MS Excel-дің берілген функциялардың қайсысы матрицаның көрсеткішін (определитель) анықтайды? МОПРЕД

MS Word- ғы байланысқан құжат—бұл: басқа құжатпен байланысқан

MS Word жиі қолданатын командалар… шығарылады: стандартты саймандар тақтасында

MS Word қандай перне немесе символ азат жолдың соңын бекітеді: Enter

MS Word құжаттың ориентациясы қандай мәзірде таңдалады: файл

MS Word мәзірінің Вид пунктінің негізгі командалары: обычный, электронный документ, разметка страницы

MS Word мәтіндік редакторында таза парақ белгішесі нені білдіреді: жаңа құжат құру

MS Word программасы қосылғанда дискідегі файлды қалай ашамыз: файл-открыть

MS Word редакторында құжатты алдын ала қарау үшін: Файл-«Предварительный просмотр» командасын орындау керек

MS Word- та баспаға жіберу командасын мына пернелердің көмегімен орындауға болады: Ctrl+ P

MS Word- та белгіленген фрагментті баспаға шығару үшін мына командаларды орындаймыз: Файл+ Печать+ Выделенный фрагмент

MS Word- та белгіленген фрагментті өшіру үшін мына пернелер қолданылады: Delete

MS Word- та берілген сөзді іздеу үшін қандай команданы орындау керек: мәзірде Правка- Найти

MS Word- та беттің параметрлерін беру үшін нені қою керек: өріс, ориентация

MS Word- та бүкіл құжатқа жақтау қосу үшін мына командаларды орындау керек: Формат/ Границы и заливка/Страница- Рамка

MS Word- та жоғары және төменгі символдарды жазатын режим бар ма, көрсетіңіз: иә

MS Word- та жоғары және төменгі символдарды жазатын режимі бар ма: иә

MS Word- та жол аралық интервалды қандай команда арқылы орнатады: Формат/ Абзац/ Отступы и интервалы астарлы беті

MS Word- та кіші әріптерді бас әріпке ауыстыру үшін қандай команданы орындау керек: Формат-Регистр-Все прописные

MS Word- та қандай перне немесе символ азат жол соңын бекітеді: Enter

MS Word- та қаріп размері немен өлшенеді: пунктпен

MS Word- та құжатты оқуға пароль қою үшін, қандай командалар тізбегін орындау керек: Файл/Сохранить как/Параметры(сервис)/Рекомендовать только для чтения

MS Word- та мәтіндік құжаттардың кеңейтулерін атаңыздар: DOC,RTF

MS Word- та мәтіннің жаңа жолына көшу қай пернелер арқылы іске асады: Enter

MS Word- та меңзерді(курсор) жолдың басына апару пернесі: Home

MS Word- та саймандар тақтасында жоғары және төменгі символдарды жазатын батырмалар болмаса, мәзір арқылы оны қалай жазуға болады: барлығы дұрыс

MS Word- та Создать командасы не үшін арналған: жаңа құжат құру үшін

MS Word- та формуланы өндегенде, редактор формулада қандай әрекетті жасау мүмкін емес: есептеуді шығару

MS Word- тағы туралаудың қате типін көрсетіңіз: абзац бойынша туралау

MS Word. Орфографиялық қателерді тексеру үшін курсорды асты сызылған сөзге қойып,контексті менюді шақырамыз: тышқанның оң жақ тетігімен

MS Word.Кестеге бағананы қалай қосуға болады: Таблица-Добавить ячейки-Добавить столбец

MS Word-та кестенің бәрін белгілеу үшін онда апарып тышқан көрсеткішін қояды және келесі командаларды орындайды: Таблица Выделить таблицу

NC таңдаған файлды құру үшін келесі пернені басу керек: F37

NC-та көрсетілген файлды іздеу: Alt+F7.

NC-та файлдарды өшіру пернесі: F8

NortonCommander арнайы бағдарлама қабықша

NortonCommander-де Alt+F10 батырмаларын басқанда қандай әрекет орындалады: ”Каталогтар ағашы”терезесі ашылады.

not (А) or В and not (С) формуласына операторлардың дұрыс орындалу тізбегін көрсет:not, and, or

NumLock клавишасы: меңзермен басқару режимін және цифрлерді еңгізу режиміне ауыстырады және керісінше

OLE технологияны қолданғанда байланысқан объектілердің өзгеру салдары қандай болады: объектімен байланысты барлық құжаттар өзгереді

OLE технологиясы—бұл: объектілерді байланыстыру және ендіру технлогиясы

Page Down пернесінің атқаратын қызметі: Курсорды мәтін бойынша бір бет төмен жылжытады.

PrintScreen батырмасы не үшін қолданады:Экрандағы жұмыс үстелінің суретін буферге көшіреді.

RAM жедел жады қандай функцияларды орындайды: Ақпаратты уақытша сақтау функциясы, компьютерді сөндіргенде ол тазаланады.

RAM немесе ПЗУ дегеніміз не: Тұрақты жады.

RESET пернесі не үшін қажет: Операциялық жүйені қайтадан іске қосу.

RGB жүйесі қандай информацияны кодтауға арналған: графикалық информацияны

ROM немесе тұрақты есте сақтау құрылғысы (ПЗУ) дегеніміз: Информацияны тұрақты сақтау үшін арналған арнайы жады.

Shift пернесі қандай қызмет атқарады: Бас әріппен жазу ж/е арнайы символдарды енгізу үшін.

Shift+Insert командасы не істейді: мәтінді буферден алады

Sleep түймешесі не үшін қажет: Компьютердің ұйқы режиміне көшу үшін.

Token Ring желісі қандай схеманы қолданады: Таңбалық қатынаумен.

Token Ring желісі мәліметтерді желі бойынша жіберу үшін қандай әдісті қолданады: Маркерді қолдануымен.

URL деген не: Қордың әмбебеп көрсеткіші.

WEB – бет деген не: Желідегі барлық ақпаратты сақтайтын құжат.

WEB – бетті көру программасы: Браузер.

Web беттеріне сілтейтін иекстік немесе графиктік объект-бұл: Белгі.

WEB гипертекстік тіл қайсысы: HTML.

Web сайтты құруға прграммалау тіліне ұқсайтын гипертекстік тіл қолданылады:HTML.

WEB-құжаттың ерекшілігі неде: Онда гипермәтіндік сілтемелер бар.

Windows деген не: операциялық жүйе.

WINDOWS жүйесінің негізгі функцияларына жатпайды: Вирус зақымдаған программалар автоматты түрде жою.

Windows қай фирмамен құрастырылған:Microsoft.

Windows қосымшасының терезелерінің өлшемі:өзгеретін өлшем.

WINDOWS негізгі мәзірінің элементтерін атаңыз: Бағдарламалар, таңдаулылар, құжаттар, баптау, табу, анықтама, орындау.

Windows операциялық жүйенің MS DOS операциялық жүйесінен айырмашылығы: Көпестілігі,жұмыс істеп отырған бағдарламалардың арасында мәліметтерді алмастыру мүмкіндігі,графиктік интерфейс,айырмашылықтары жоқ.

Windows ортасында жұмыс істеген кезде әр жерде орналасқан 1неше файлдарды белгілеу үшін қай пернені басып тұру керек:Ctrl.

Windows –тің желілік архитектурасын қандай блоктар құрады: Адаптер,контроллер, клиент, протокол.

Windows файлдың аты қанша символдан тұрады:256.

Windows. Қоржынды тазалау үшін ...керек: Тышқанның оң жақ батырмасы арқылы <<Қоржынды тазалау>>пунктін таңдап алу.

Windows.<<Жолсерік>>программасының қызметі:Файлдық жүйеге ж/е файлдық құрылым навигациясына қызмет етуге.

Windows.hplфайлын тез табу үшін қай масканы қолдану керек:W*.hpl.

Windows.Алмастыру буфері дегеніміз...буфер:Қосымшалар арасындағы деректерді алмастыру қамтамасыз ететін.

Windows.Бас мәзірді қалай шақырады: <<Іске қосу>> батырмасын басқанда.

Windows.Басты мәзірде қолданушының жұмыс істеген соңғы 15шақты құжаттарды іске қосатын пунк қандай:Құжатттар.

Windows.Бірнеше ашылған терезелердің ішінде қайсысы ағымды:Тақырып жолының түсі басқа терезелерден ерекше.

WINDOWS.Егер терезеде объекті толық көрінбесе, терезе бойында...көмегімен қозғалуға болады: Жылжыту сызығының.

Windows-та қай құралдар негізгі мультимедиалық жабдықтарына жатпайды: Фонограф.

Windows-та қолданбалы программалардың терезелерін қалай жабуға болады: Барлығы дұрыс.

Windows-та объектілерді көшіру қалай орындалады: Ctrl пернесі басып отврып тышқанның оң жақ батырмасымен объектіні тасымалдау.

Windows-та объектілерді орынын ауыстыру қалай орындалады: Тышқанның сол жақ батырмасымен объектіні тасымалдау.

Windows-та соңғы әрекеттерді болдырмау үшін қай пернелер ді басу керек:Ctrl+Z.

Windows-та файлды көшіру,өшіру,орын ауыстыру ж/е атын өзгерту қандай бағдарлама көмегімен іске асады:Сілтеуіш.

Windows-тың басты мәзірін шақыру: есептер тақтасындағы Пуск батырмасына тышқанның сол жақ батырмасын шерту.

Windows-тың жұмыс үстелі:экранның бүкіл жері.

Windows-тың кез келген терезесінде тақырып жолында қандай батырмалар орналасқан:1жүйелік мәзір,2үлкейту/қалпына келтіру,3жабу,5жиыру.

WinRar программасына өзі шешілетін архивті қалай жасайды: Общие қосымшасында,Создать SFX архив таңдау.

WinRar программасында архивке парольды қалай қояды: Дополнительно қосымшасында,установить пароль батырмасын басу.

WinZip архиваторы орнатылмаған компьютерде ашуға болатын архив қалай аталады: Өздігінен ашылатын.

Word Pad дегеніміз: Мәтіндік редактор.

Word Wide Web (WWW немесе WEB) –бұл: Бүкіл әлемдік компьютерлер желі.

Word анықтамасын қай перненің немесе пернелер комбинациясының көмегі арқылы шақырамыз: F1

WORD деген не: Мәтіндік процессор.

Word кестесінде мәтінді 90 градусқа бұру үшін қандай командаларды орындау керек: Формат- Направление текста

Word құжатында кестені жою үшін не істеу керек: Кестені белгілеп, Таблица мәзірінен Удалить Строки командасын таңдау

Word мәтіндегі фрагмент дегеніміз не: тек қана сөйлем

Word мәтіндік редакторындағы объект не үшін қажет: математикалық формуланы жазуға

Word менюінің қай пунктінде құжатты альбом не кітап режимінде қоюға болады: файл

Word редакторында Drag and Drop әдісімен мәтінді көшіру үшін басылатын перне: Ctrl

Word редакторында горизонталь бағыттағы сызғыштың көмегімен визуальды түрде өзгертуге болмайтын әрекеттер: колонтитулдың жағдайын өзгерту

Word редакторында кестенің бір ұяшығын бірнеше жолға бөлу үшін мынадай әрекеттер мен командалар орындау керек(дұрыс емес жауапты көрсет): меңзерді бөлетін ұяшыққа орналастырып,<Кірістіру-Ұяшықтарды бөлу> командасын таңдап, сұхбат терезесінде жолдардың бөлік санын кірістіру арқылы

Word редакторында құрылған кестеңіз 4 бағанадан тұратын болса, олардың қайсысы бойынша іріктеуді жүргізуге болады: кез-келген бағана бойынша

Word редакторында мәтінге жиек қою үшін таңдалынатын командалар: пішім-шекаралар және бояу-бет

Word редакторында мәтінді бағандарға бөлу үшін мынадай командалар мен әрекеттерді орындау керек: пішім-бағандар-бағандар түрін таңдау-ОК

Word редакторында меню қатарының ішкі командасының солғын болу себебі: дәл осы мезетте бұл команданың орындалуы мүмкін емес

Word редакторында суреттің пропорциясын сақтай отырып, оның өлшемін тышқанның көмегімен қалай өзгертуге болады: белгіленген суреттің бұрыштық нүктелерін пайдалану арқылы

Word редакторында терілген құжатты баспаға шығару нұсқасы: (дұрыс емес нұсқаны көрсет): баспаға шығарылатын құжат белгішесін<Менің компьютерім > немесе <Сілтеуіш> терезесінде <Принтерлер> бумасындағы тиісті принтер белгісіне тышқан көмегімен жеткізу арқылы

Word редактроында қаріп өлшемі мен жоларалық(абзацтық) интервалдарды белгілеу үшін қолданылатын өлшем бірліктер: сантиметр,пункт,дюйм,миллиметр,пика

Word- та бір сөзді басқа сөзбен ауыстыру үшін қолданылады: правка-заменить

Word- та кесте ұяшықтарын біріктіру үшін: Іргелес ұяшықтарды ерекшелеп Меню Таблица→Объединить ячейки

Word- тағы кесте ұяшығының ішінде келесі жолға түсу үшін: Enter батырмасын басу керек

Word- тағы Копировать командасын қандай әрекетті орындауға қолданылады: белгіленген фрагментті мәлімет алмасу буферіне көшіруге

Word- текстік редакторында файлды дискетке жазатын команданы көрсет: қалай сақтау

Word- тың қандай мәзірі арқылы мәтінді бағандарға бөлуге болады: формат

Word Файл меню пунктінің ішкі командалары арқылы мынадай әрекет орындалмайды: көшіру(копировать),қиып алу(вырезать),қою(вставить)

World Wide Web: Дүниежүзілік өрмек.

WWW браузері бола алмайтын пограммалар: Microsoft Outlook Express.

WWW-бұл: гипертекст негізінде жасалған мультимедианың ақпаратық жүйесі.

ZIP. EXE прграммасы: Архиватор.

ZIP.EXE бағдарламасы аталады: Архивтік.

А ақиқат және В ақиқат шартында ақиқат тұжырымы қалай аталады: Конъюкция.

А1 ұяшығында жазылған сөзді қалай А1-ден Г1 ұяшықтарының ортасына енгізуге болады? А1:Г1 диапозонын белгілеп «Объеденить и поместить в центре» құралын таңдау керек

А1:А10 ұяшықтарының ең кіші санын тап: = МИН (А1:А10).

Автосүзгі қолдану:Мәліметтер(ДАННЫЕ)-Сүзгі(ФИЛЬТР)-Автосүзгі-сүзгілеу шартын беру

Автосүзгіні қолдану: Мәліметтер – Сүзгі – Автосүзгі – сүзгілеу шартын беру.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   118
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет