Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша ғылыми білім кешеніжүктеу 348.09 Kb.
Pdf просмотр
Дата07.02.2017
өлшемі348.09 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ 

МИНИСТРЛІГІ 

 

 ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЕУРАЗИЯ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

    

      ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША 

    ҒЫЛЫМИ БІЛІМ КЕШЕНІ 

 

  

 

  

 

   

 

  

ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ МОРФОЛОГИЯСЫ БОЙЫНША 

 

 

СИЛЛАБУС 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

ПАВЛОДАР 2012 БЕКІТІЛДІ 

БА директоры 

пед. ғ. д., профессор  

 _____________Қайырбекова Б.Д. 

«___» _____________2012 жыл 

  

Құрастырушы:    

Жетпісбай Ә.Қ. 

 

«ҚАЗАҚ ФИЛОЛОГИЯСЫ» КАФЕДРАСЫ 

5B011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мандығы бойынша  

кредиттік технология негізінде оқитын 3-курс студенттеріне арналған  

«Қазақ тілінің морфологиясы» пәні бойынша   

СИЛЛАБУС 

 

Курс             3 

Семестр                5      

Дәріс                     15 

Тәжірибе              15 

ОСӨЖ                  45 

СӨЖ                     15 

Бақылау түрі: 

 емтихан              5-семестр 

 

Силлабус  5В011700  -  «Қазақ  тілі  мен  әдебиеті»  мамандығының  2006 жылғы  Мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру  стандарты  және  «Қазіргі 

қазақ  тілінің  морфологиясы»  пәні  бойынша  Абай  атындағы  ҚазҰПУ-дің 

типтік бағдарламасы  (Алматы, 2006) негізінде жасалған. 

 

БА  КОБ  ғылыми-әдістемелік  кеңесінде  мақұлданған  және  баспаға ұсынылған. 

Хаттама №       ,   «            »                           20       жыл 

 

 

БА КОБ ҒӘК төрағасы  аға оқытушы                   ___________________  Сарсембаева Э.Ю. 

 

 Қазақ филологиясы  кафедрасының мәжілісінде бекітілді 

Хаттама №       ,   «        »                        20        жыл 

 

Кафедра меңгерушісі   ф.ғ.к., профессор            ___________________ Резуанова Ғ.Қ. 

 

КЕЛІСІЛДІ 

АӘБ бастығы 

п.ғ.к., профессор           ____________________  Ушакова Н.М. «ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ МОРФОЛОГИЯСЫ»  ОҚУ КУРСЫ 

СИЛЛАБУСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ 

 

1.

 Түсінік хат  

2.

 Курстың күнтізбелік-тақырыптық жоспары (1-кесте) 

3.

 Дәріс курсының мазмұны (2-кесте) 

4.

 Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары( 3-кесте) 

5.

 ОСӨЖ  тапсырмаларын  орындау  және  тапсыру  мерзімінің  күнтізбелік 

жоспары (4-кесте) 

6.

 

СӨЖ  тапсырмаларын  орындау  және  тапсыру  мерзімінің  күнтізбелік жоспары (5-кесте) 

7.

 Емтихан сұрақтары 

8.

 Ұсынылатын әдебиеттер 

Негізгі 


Қосымша 

9.

 Студент  рейтингісін бағалау көрсеткіші (6-кесте) 

10.


 

Студенттердің білімін  бағалаудың жалпы көрсеткіштері (7-кесте)  

    Байланыс ақпарат: 

 

Оқытушының 

аты-жөні 

Сабақ өткізудің уақыты мен 

орны 

Байланыс жасау  ақпараты 

 

Дәріс Тәжіриб

ешілік 


ОСӨЖ 

Жетпісбай Ә.Қ.  612 

сабақ 

кестесі 


бойынш

а 

612 сабақ 

кестесі 


бойынш

а 

612  сабақ 

кестесі 


бойынш

а 

«Қазақ  филологиясы» кафедрасы 

628 кабинет  

жұмыс тел. 45-22-11  

(ішкі 137)  

87016947760 

 

  

ТҮСІНІКТЕМЕ 

Қазіргі  қазақ  тілі  (морфология)  –  жоғары  оқу  орындарында  әбден 

қалыптасқан,  негізгі  нысаны  мен  ішкі  мазмұны,  зерттеу  әдістері  мен  тілге 

қатысты  басқа  пәндерден  шекарасы  біршама  айқындалған  арнаулы  ғылыми 

курс.  Пәннің  мақсаты  –  қазіргі  қазақ  тілінің  грамматикалық  құрылысының 

өзіндік  ерекшеліктерін,  морфема  және  оның  табиғаты,  морфеманың  сөздік 

құрамы,  тегі,  гениологиялық  негізі,  сөз  таптарының  басты  қағидалары, 

грамматикалық құрылыстың қолдану шеңбері, тілдік құрылыстың белгілі бір 

деңгейлерінің жүйелік ерекшеліктерін ашу. 

 


Қазіргі қазақ тілі: морфология курсының негізгі міндеттері: 

1.

 болашақ  мұғалімдерді  қазіргі  қазақ  тілінің  морфологиялық 

құрылысының теориялық негіздерімен таныстыру;  

2.

 

практикалық,  лабораториялық  сабақтар  мен  ОСӨЖ,  СӨЖ  арқылы студенттердің 

морфологиядан 

бағдарламалық 

материалдарды 

меңгеретіндей шеберліктерін қалыптастыру; 

3.

 морфологияға  қатысты  ғылыми  еңбектерді  ғылыми  тұрғыдан  зерттеп 

тану қабілеттерін дамыту. Қазіргі қазақ тіл: морфология курсын оқытудың нәтижесінде 

студенттер мына мәселелерді білуі тиіс: 

-

 

сөздердің морфологиялық құрылымы, негізгі грамматикалық ұғымдар (грамматикалық  мағына,  грамматикалық  тұлға,  грамматикалық 

категория); 

-

 

сөздің құрамы және морфемалардың түрлері; -

 

сөз формалары және олардың жасалу тәсілдері, түрлері; -

 

сөз таптары, олардың жіктелуі;  -

 

зат  есім,  оның  лексика-грамматикалық  сипаты,  түрлену  жүйесі, синтаксистік сипаты; 

-

 сын  есім,  оның  семантикалық  топтары,  шырай  категориясы, 

синтаксистік қызметі; 

-

 

сан есім, оның лексика-семантикалық, морфологиялық, семантикалық  өзгешелігі, семантика-морфологиялық топтары; 

-

 есімдіктер және олардың мағыналық топтары

-

 етістіктің  лексика-семантикалық,    морфологиялық  сипаты,  етістік 

формаларының жүйесі; 

-

 

үстеудің морфологиялық белгілері, түрлері, сөйлемдегі қызметі; -

 

еліктеу сөздердің 

семантикалық, 

фонетика-морфологиялық, 

синтаксистік сипаты; 

-

 

одағайлардың түрлері, қызметі; -

 

модаль сөздер, олардың ерекшеліктері.  

Курс бойынша игерген білімдерінің нәтижесінде студенттерде 

келесідей қабілеттер болуы керек: 

- сөзді құрамы мен құрылысына қарай талдау; 

- сөз таптарының түрлену ерекшеліктерін меңгеру; 

- сөздерді топтастыру принципі; 

- сөз таптарының лексика-грамматикалық сипаты т.б. 

Курстың құрылысы дәріс, тәжірибешілік сабақтардан, сол сияқты 

студенттердің өздік жұмыстарынан (СӨЖ) тұрады. Пререквизиті   

«Тіл біліміне кіріспе», «Тіл білімінің негіздері», «Нормативті қазақ тілі», 

«Қазақ тілінің лексикологиясы», «Сөзжасам» және қазақ тілінің т.б. салалары 


оқытылды.  Студенттердің қазақ тіл білімі, тілдік бірліктер туралы    жалпы 

мәліметі болу керек. Постреквизиті 

«Қазіргі  қазақ  тілінің  синтаксисі»,  «Қазақ  тілін  оқыту  әдістемесі»  және 

т.б. 

Студенттер қазақ тілінің теориялық курстары бойынша алған білімдерін біртұтастыққа келтіре жүйелей отырып,  морфологияны  меңгеріп шығады.   

Пәннің қысқаша сипаттамасы. 

Морфология  -  қазіргі қазақ  тілінің  негізгі  салалары.  Көп  жылдардан  бері 

тіл ғылымының бұл салалары жоғарғы оқу орындарында арнайы жасалынған 

бағдарламалар  мен  оқулықтар  негізінде  ғылыми  пән  ретінде  жүргізіліп 

келеді.  Қазақ  тіліндегі  сөздердің  жасалуын,  тұлғалық  өзгеруін,  топтарға 

бөлінуін, әр топқа енген сөздердің  өзіне тән грамматикалық сипаты және т.б. 

жөнінде терең теориялық білім береді. 

  

Курстың тақырыптық жоспары (VІІсеместр, 15 апта) 

 

№ 

Тақырыптың аталымы 

Сағат саны 

  

Дәріс 

Тәжіриб

е 

ОСӨЖ 

СӨЖ 

  

Модуль  1  

 

  

 

  Грамматика саласы, 

ішкі 


топтары,  зерттелу тарихы  

Грамматикалық негізгі 

ұғымдар 
Морфема және оның түрлері 

 Сөз құрамы  және  оның 

түрлері 


 

Сөз  таптары  және  олардың 

жіктелу ерекшеліктері 

 

Модуль  2 

  

  

   6 


Зат есім сөз табы 

Сын есім сөз табы 

 Сан есім 

 

 

 Есімдік сөз табы  10   Етістік сөз табы 4  11  Етістіктің 

грамматикалық 

категориялары. 

 

  

12   Үстеу сөз табы 

 13  Еліктеуіш сөздер 14   Шылау сөздер  

15  Көмекші сөздер 

 

Барлығы: 15 

15 


45 

15 


 

 

Дәріс материалдарының мазмұны 

(кредит саны, сағат саны) 

 

№ 

Дәріс 

аталымы 

 

Дәріс мазмұны 

Саға

т 

саны 

 

Модуль 1 

Грамматика саласы, 

ішкі 


топтары,  

зерттелу 

тарихы 

Морфология  мен  синтаксис  салаларының  бір-бірімен байланыстылығы. Морфология сөздердің 

түрлену  жүйесін,  заңдылғын  зерттегенімен, 

сөздердің 

түрленген 

тұлғалары 

жеке 


қолданылмай,  сөйлем  ішінде  қолданылып, 

олардың атқаратын өзіндік қызметі болатыны, ол 

қызметтің  синтаксиске  қатысынан  морфология 

мен  синтаксистің  байланысы  шығатыны.  Сөз 

тұлғалары  түрленіп,  бір-бірімен  байланыспай 

сөйлем  жасалмайтыны.  Бұлардың  морфология 

мен синтаксистің тығыз байланысын білдіретіні. Грамматикалы

қ негізгі 

ұғымдар 

Грамматикалық  мағына,  грамматикалық  форма,  

екеуінің  байланысы(олардың  өзіндік  белгілері, 

ерекшеліктері, 

грамматикалық 

мағынаның 

әмбебаптық қасиеттері). 

Грамматикалық категория, анықтамасы, белгілері. 

Грамматикалық  категорияның  сөз  таптарына 

байланыстылығы.  Сөз  таптарының  бәрінің  де 

грамматикалық категориялары бола бермейтіні. Морфема және 

оның түрлері 

Морфема,  оның  түрлері.  Негізгі  және  қосымша 

морфема. Негізгі ерекшеліктері. 

4  


 Сөз 

құрамы 


және 

оның 


түрлері 

 

Сөз  құрамы.  Жалаң  және  күрделі  сөздер. Олардың 

өзіндік 


ерекшелігі. 

Күрделі 


сөздердің жасалу жолдары. 

5  Сөз 

таптары 


және  олардың 

жіктелу 


ерекшеліктері 

 Сөз 


таптары, 

олардың 


топтарыстырылу 

ерекшеліктері.  Атауыш  және  көмекші  сөз 

таптары. Олардың өзіндік белгілері.    Модуль  2 

 

  Зат есім  

Зат есімнің лексика-семантикалық ерекшелігі. Зат есімнің морфологиялық құрылымы. 

Зат есімнің грамматикалық категориялары. 

Зат есімнің синтаксистік қызметі 

7  


 Сын есім 

 

Сын есімнің лексика-семантикалық ерекшелігі. Сын есімнің морфологиялық құрылымы. 

Сапалық сын  есімнің шырай  категориясы. 

Сын есімнің синтаксистік қызметі   Сан есім 

Сан есімнің лексика-семантикалық ерекшелігі.  

Сан есімнің морфологиялық құрылымы. 

Сын есімнің синтаксистік қызметі  Есімдік  

Есімдіктің мағыналық топтары.  

Есімдіктің морфологиялық құрылымы. 

Есімдіктің түрленуіндегі ерекшелік.  

Есімдіктің сөйлемдегі қызметі. 

10  Етістік 

сөз 


табы. 

Етістіктің 

зерттелуі. 

Етістіктің 

мағыналық 

топтары,  ғылыми  пайымдар.  Дара  және  күрделі 

етістіктер. Оларды топтастыру. 

Етістіктің лексика-семантикалық категориялары. 

11 


Етістіктің 

грамматиакал

ық 

категорияларыЕтістіктің грамматикалық категориялары. 

Етістіктің ерекше түрлері. Синтаксистік қызметі. 

 

12  Үстеу 

 

Үстеудің мағынасына қарай түрлері. Үстеулердің сөйлемдегі қызметі. 

13 Еліктеуіш 

сөздер 


Еліктеу 

сөздердің 

фонетика-морфологиялық 

сипаты. 


14 


Шылау 

 

 Шылаулардың басқа сөз таптарынан ерекшелігі. Шылаулардың 

жалғаулықтар, 

септеуліктер, 

демеуліктер болып бөлінетіндігі. 

15 


Көмекші 

сөздер 


Тілдегі көмекші сөздер, олардың түрлері.   Барлығы: 

 

15  

Тәжірибелік сабақ  мазмұны 

(кредит саны, сағат саны) 

 

№  Тәжірибелік 

сабақ 

тақырыбы   

 

Тәжірибелік сабақ  мазмұны 

Саға

т 

саны 

 

Модуль 1 

Грамматика саласы,  ішкі 

топтары,  

зерттелу 

тарихы 


Морфология  мен  синтаксис  салаларының  бір-

бірімен байланыстылығы. Морфология сөздердің 

түрлену  жүйесін,  заңдылғын  зерттегенімен, 

сөздердің 

түрленген 

тұлғалары 

жеке 

қолданылмай,  сөйлем  ішінде  қолданылып, олардың атқаратын өзіндік қызметі болатыны, ол 

қызметтің  синтаксиске  қатысынан  морфология 

мен  синтаксистің  байланысы  шығатыны.  Сөз 

тұлғалары  түрленіп,  бір-бірімен  байланыспай 

сөйлем  жасалмайтыны.  Бұлардың  морфология 

мен синтаксистің тығыз байланысын білдіретіні. 

2  Грамматикалық негізгі 

ұғымдар 


Грамматикалық мағына, грамматикалық форма,  

екеуінің  байланысы(олардың  өзіндік  белгілері, 

ерекшеліктері, 

грамматикалық 

мағынаның 

әмбебаптық қасиеттері). 

Грамматикалық 

категория, 

анықтамасы, 

белгілері.  Грамматикалық  категорияның  сөз 

таптарына  байланыстылығы.  Сөз  таптарының 

бәрінің  де  грамматикалық  категориялары  бола 

бермейтіні. 

3  Морфема және 

оның 


түрлері 

Морфема,  оның  түрлері.  Негізгі  және  қосымша 

морфема. Негізгі ерекшеліктері. 

4     Сөз 

құрамы 


және 

оның 


түрлері 

 

  Сөз  құрамы.  Жалаң  және  күрделі  сөздер. 

Олардың  өзіндік  ерекшелігі.  Күрделі  сөздердің 

жасалу жолдары. 

5   Сөз таптары 

және  олардың 

жіктелу 

ерекшеліктері 

 Сөз 

таптары, олардың 

топтарыстырылу 

ерекшеліктері.  Атауыш  және  көмекші  сөз 

таптары. Олардың өзіндік белгілері.    

Модуль  2 

 

  6  Зат есім 

Зат есімнің лексика-семантикалық ерекшелігі. 

Зат есімнің морфологиялық құрылымы. 

Зат есімнің грамматикалық категориялары. 

Зат есімнің синтаксистік қызметі 

7  Сын есім  

 

 Сын есімнің лексика-семантикалық ерекшелігі. 

Сын есімнің морфологиялық құрылымы. 

Сапалық сын  есімнің шырай  категориясы. 

Сын есімнің синтаксистік қызметі 

8    Сан есім Сан есімнің лексика-семантикалық ерекшелігі.  

Сан есімнің морфологиялық құрылымы. 

 


Сын есімнің синтаксистік қызметі 

9   Есімдік 

 

Есімдіктің мағыналық топтары.  Есімдіктің морфологиялық құрылымы. 

Есімдіктің түрленуіндегі ерекшелік.  

Есімдіктің сөйлемдегі қызметі. 

 

10   Етістік сөз 

табы. 


Етістіктің 

зерттелуі. 

Етістіктің 

мағыналық 

топтары,  ғылыми  пайымдар.  Дара  және  күрделі 

етістіктер. Оларды топтастыру. 

Етістіктің лексика-семантикалық категориялары. 

 

 11  Етістіктің 

грамматикалы

қ 

категориялары. 

Етістіктің грамматиакалық категориялары. 

Етістіктің ерекше түрлері. Синтаксистік қызметі. 

 

12  Үстеу  

Үстеудің мағынасына қарай түрлері. 

Үстеулердің сөйлемдегі қызметі. 

 

13  Еліктеуіш сөздер 

Еліктеу 


сөздердің 

фонетика-морфологиялық 

сипаты. 

 

14  Шылау  

 Шылаулардың басқа сөз таптарынан ерекшелігі. 

Шылаулардың 

жалғаулықтар, 

септеуліктер, 

демеуліктер болып бөлінетіндігі. 

 

15  Көмекші сөздер 

Тілдегі көмекші сөздер, олардың түрлері.   

Барлығы: 

 

15  

ОСӨЖ тапсырмалары мен орындалу мерзімі 

 

Р/С Өздік жұмыс тақырыптары 

Бақылау түрі 

Тапсырат

ын 


уақыты 

1  


Граммматика  саласы,  оның 

ішкі 


тармақтары, 

өзара 


байланыстары мен шекарасы 

  Конспект 

1-апта Грамматикалық ұғымдар: 

грамматикалық 

мағына, 

грамматикалық 

тұлға, 

грамматикалық категория  жазбаша тапсырма 

 

2-апта Морфема  және  оның  түрлері. 

Негізгі 

белгілері 

мен 

заңдылықтары. Конспект 

3- апта 


Сөз  құрамы  мәселесі:  түбір, 

қосымша, олардың түрлері. 

Ауызша 


4- апта 

Сөз таптары мәселесі. Атауыш 

және көмекші сөз таптары.  

ауызша,  картотекалармен 

жұмыс 

 

5- апта Зат  есім  сөз  табының  сөз 

табылық 

негізгі 


ерекшеліктері. 

Реферат 


6- апта 

Сын есім. 

Мағыналық, 

морфологиялық,  синтаксистік 

сипаты. 


Жазбаша 

7- апта 


Сан  есім  сөз  табы.  Лексика 

семантикалық,  құрылымдық, 

синтаксистік табиғаты. 

ауызша  

8-апта 


 Есімдік. Мағыналық топтары, 

түрленуіндегі 

ерекшеліктер. 

Синтаксистік қызметі. 

 Жазбаша 

9-апта 

10 


 Етістік  сөз  табы.  Лексикалық 

топтары, 

категориялары, 

сөйлемдегі қызметі. 

ауызша, картотека теру 

10-апта 


11 

 Үстеудің 

сөз 

табылық 


ерекшелігі.  Мағыналық  қыры, 

морфо синтаксистік белгілері. 

Реферат 

11-апта 


12 

 Еліктеуіш  сөздер.  Олардың 

маңызы. 

Қолданыстағы 

ерекшеліктері. 

талдау жасау 

12-апта 

13 


 Шылау, 

түрлері. 

Негізгі 

функциялары. 

талдау жасау 

13-апта 


14 

Көмекші 


сөздер. 

Тілдегі 


алатын орны, маңызы. 

Жазбаша 


14-апта 

15 


Модель сөздер 

Жазбаша 


15-апта 

 

СӨЖ тапсырмалары  мен орындалу мерзімі 

Р/С 


Өздік жұмыс тақырыптары 

Бақылау түрі 

Тап. 

уақыты 


1  

 Қазақ  тіл  біліміндегі  сөз 

таптарын  жіктеу  туралы 

пікірлер. 

Конспект, ауызша талдау   

1-апта 


Күрделі сын есімдердің 

ішкі құрамдарының 

түрлері. 

Конспект, ауызша талдау   

2-апта 


«Бір» сан есімінің қолданыс 

ерекшелігі. 

Конспект, ауызша талдау   

3- апта 

Етістік түбірдің 

семантикалық 

ерекшеліктері 

туралы 


ғалымдар көзқарасы. 

Конспект, ауызша талдау   

4- апта 


 

 Қимылдың өту  сипаты 

категориясы.  

Конспект, ауызша талдау   

5- апта 


Шартты  райдың  мағынасы. 

Қалау  рай  мен  шартты 

райлардың 

тұлғасындағы  

ұқсастық 

пен 

айырмашылығы.  Конспект, ауызша талдау   

6- апта 


Үстеудің 

тарихи 

қалыптасуы, үстеу 

түбірлері. 

Конспект, ауызша талдау   

7- апта 


Жалғаулық шылаулардың 

салаластырғыштық және 

сабақтастырғыштық болып 

екіге бөлінуі. 

Конспект, ауызша талдау   

8-апта Еліктеу сөздердің 

мағыналық топтары. 

Конспект, ауызша талдау   

9-апта 


10 

 Одағай, тұлғалық 

құрылымы. 

Конспект, ауызша талдау   

10-апта 

11 


Көмекші 

есімдердің 

қолданылу ерекшеліктері. 

Конспект, ауызша талдау   

11-апта 

12 


 Септік 

жалғауларының 

мағынасы. 

Конспект, ауызша талдау   

12-апта 

13 


 Көптік  мағынаның  берілу 

жолдары. 

Конспект, ауызша талдау   

13-апта 


14 

Сан  есімнің  мағыналық 

топтарының  қолданыстағы 

ерекшеліктері. 

Конспект, ауызша талдау   

14-апта 


15 

Күрделі 


етістіктердің 

құрылымдық ерекшеліктері.  

Конспект, ауызша талдау   

15-апта 


 

ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ  

  

1.

 Грамматика және оның салалары 

2.

 Негізгі грамматикалық ұғымдар 

3.

 Тілдің лексикасы мен грамматикалық құрылысының өзара қатынасы 

4.

 Лексикалық және грамматикалық мағына 

5.

  Грамматика және оның салалары 

6.

 мағына және грамматикалық форма 

7.

 Грамматикалық категориялар туралы түсінік 

8.

  Морфемалар туралы түсінік 

9.

  Жұрнақтар және олардың жалпы сипаттамасы 

10.


 

 Жұрнақтардың мағыналары және олардың қолданылу ерекшеліктері 

11.

 

 Жалғау және оның түрлері 12.

 

 Сөз формалары және олардың жасалу тәсілдері 13.

 

Жалаң с өздер 14.

 

Күрделі сөздер 15.

 

 Сөз таптары және оларды жіктеу туралы. 16.

 

Сөз таптастыру принциптері туралы 17.

 

Зат есім және оның лексика-грамматикалық сипаты. 18.

 

Зат есімнің морфологиялық сипаты 19.

 

 Зат есімнің түрлену жүйесі 20.

 

 Зат есімнің синтаксистік сипаты 21.

 

Сын есімнің жалпы сипаты 22.

 

 Сын есімнің  семантикалық топтары 23.

 

Сын есімнің морфемалық құрамдары 24.

 

Сын есімдердің жасалу жолдары 25.

 

  Сын есім тудыратын жұрнақтар 26.

 

 Сын есімнің шырай категориясы 27.

 

 Сын есімнің синтаксистік қызметі 28.

 

Үстеу 29.

 

Үстудің сөзжасамы 30.

 

Еліктеу сөздер 31.

 

Еліктеу сөздердің фонетика-морфологиялық сипаты 32.

 

Шылау 33.

 

Жалғаулықтар, олардың өздеріне тән грамматикалық сипаты 34.

 

Септеуліктер 35.

 

Демеуліктер 36.

 

Одағай, негізігі және туынды одағайлар  

 

Әдебиеттер тізімі: Негізгі әдебиеттер: 

1.

 Ысқақов А. Қазіргі қазақ тілі. Морфология. -А., 1991. 

2.

 Оралбай Н. Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы. -А., 2007. 

3.

 Аханов К. Грамматика теориясының негіздері. -А., 1972. 

4.

 Исаев С. Қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің грамматикалық сипаты.  -А., 

1998. 


5.

 

Исаев  С.  Қазіргі  қазақ  тіліндегі  негізгі  грамматикалық  ұғымдар.  –А., 1992. 

6.

 Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. -

А., 1986. 

7.

 

Мұхтаров  С.  Қазақ  тіл  біліміндегі  сөздерді  таптастыру  мәселесі.  -А., 2001. 

8.

 Қазақ грамматикасы. -Астана, 2002. 

9.

 Қазақ тілінің грамматикасы. І т. Морфология. -А., 1967. 

10.


 

Шакенов Ж. Қазіргі қазақ тіліндегі сын есім категориясы. -А., 1961. 

11.

 

Ибатов Ә. Қазақ тіліндегі есімдіктер. -А., 1961. 12.

 

Маманов Ы. Қазіргі қазақ тілі. Етістік. -А., 2007 (1966). 13.

 

Оралбаева Н. Қазақ тіліндегі етістіктің категориялары. –А., 1980. 14.

 

Сарыбаев Ш.Ш. Қазақ тіліндегі еліктеуіш сөздер. –А., 1960. 15.

 

Төлеуов Ә. Зат есімнің категориясы. –А., 1971. 16.

 

Ерғалиев Т. Қазақ тіліндегі сөздер мен сөз таптарының морфологиялық құрылысы. –А., 1968. 

17.


 

Мұсабаев Ғ. Қазақ тіліндегі сын есім шырайлары. –А., 2008 (1951). 

18.

 

Хасенов Ә. Қазіргі қазақ тіліндегі сан есімдер. –А., 1957. 19.

 

Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тіліндегі сан есімнің сөзжасам жүйесі.  –А., 1988. 

20.


 

Қасабекова Қ. Негізгі түбір салт етістіктер. –А., 1998. 

21.

 

Оралбаева  Н.  Қазіргі  қазақ  тіліндегі  етістіктің  аналитикалық форманттары. –А., 1975. 

22.


 

Жұмағұлова  Ө.  Қазақ  тіліндегі  көсемшенің  мағынасы  мен  қызметінің 

дамуы. –А., 2002. 

23.


 

Оразов М.Қазақ тіліндегі қалып етістіктері. -А., 1980. 

24.

 

Садуақасов Ж. Қазіргі қазақ тіліндегі  етістіктің жақ  категориясы.  –А., 1994. 

25.


 

Сарыбаев Ш. Қазақ тіл білімі мәселелері (Междометие в каз. Языке). –

А., 2000. 

 

Қосымша әдебиеттер 1.

 

Төлеуов Ә. Сөз таптары. –А., 1982. 2.

 

Қалыбаева (Хасенова) А. Қазақ тіліндегі етіс категориясы. –А., 1951. 3.

 

Оралбаева Н. Сөздерді қосымшасыз қолданудың сыры. // Кітапта: Сөз өнері. –А., 1978. 21-28 бб. 

4.

 Нұрғалиев М. Көптік жалғау туралы. –А., 1973. 

5.

 Қордабаев  Т.  Сөздерді  иопқа  бөлу  тарихынан.  //  „Қаз.  мектебі”,  1985. 

№ 7. 


6.

 

Кенбаева  С.  Шырайдың  аналитикалық  тәсіл  арқылы  жасалуы.  // „Тілтаным”, 2005. № 3. 

7.

 Қатембаева  Б.  Бейнелеуіш  сөздердің  семантикасы.//  „Қаз.мект.”,  1964. 

№11. 


8.

 

Қатембаева  Б.  Еліктеу  сөздердің  семантикасы.  //  „ҚазССР  ҒА Хабарлары”. 1965, І шығарылуы, 68-76 бб. 

9.

 Мұхамади  Қ.  Қазақ  тіліндегі  септеуліктердің  аналитикалық  септікке 

қатысы.  //  Кітапта:  Қазіргі  қазақ  тілі  теориясы  және  лингводидактика.  9-

шығуы, -А., 2004. 

 

СТУДЕНТ РЕЙТИНГІСІН БАҒАЛАУ КӨРСЕТКІШТЕРІ 

№  Бақылау түрі 

Апта  


1-

рейтин


г 

қорыт


ындыс

ы 

Апта  2-

рейтин


г 

қорыт


ындыс

ы 

15 1  2  3  4  5  6 

8  9  10  1

11

1

1  Сабаққа 

қатысым 


*  *  *  *  *  * 

*  *  * *  *  *  * 2  Дәрістерді 

конспектілеу 

 

  *    *    

  

   

3  Тәжірибелік 

сабақтардағы 

тапсырмалард

ың орындалуы 

  *  *  *  *  * 

30 

 

 *  *  *  * 

30 

 

4  ОСӨЖ,  СӨЖ тапсырмалары

ның  


орындалуы 

*  *  *  *  *   

30 

 

 *  *  *  * 

45 

 

5  Аралық бақылау 

тапсырмалары

ның 

орындалуы  

 

  

 

 20 

 

  

 

  

 

20  

6  Тапсырманың 

басқа түрлері 

 

  *     * 

  

 

   

 

Қорытынды  

 

 

 

 

 

 

100 


 

 

  

 

  

100 


 

 

Қорытынды 

бағадан  алған 

үлесі 


 

 

  

 

 30% 

 

  

 

  

 

30%  

 

 

Пән  бойынша  қорытынды  бақылау  пайыздық  мазмұнда  мына 

формула бойынша анықталады: 

 

 4

,

0Ý

6

,0

2

2Ð

1

Ð%

È

  

Мұндағы: Р1 – 1-рейтинг бағасының пайызы, Р2 – 2-рейтинг бағасының 

пайызы, Е – емтихан бағасының пайызы  

 

- 

рейтингтік бақылау – 60%  

-

 

емтихан - 40%  

Студенттердің  білімін  бағалау  критерийлері:  студент  дәріс, 

тәжірибелік сабақтарға толық қатысып, ОСӨЖ және СӨЖ бойынша барлық 

тапсырмаларды  орындаған  жағдайда  ең  жоғары  балл;  тапсырманы 

орындаудағы шығармашылығы үшін көтермелеу балын, толық орындалмаған 

жазба  жұмыстары,  тапсырмалардың  орындалмауы,  босатқан  сабақтары, 

тапсырмаларды белгіленген мерзімде тапсырмағандары үшін айып балдарын 

алуы мүмкін. 


 

 

Пәннің  бақылау  түрлері:  ағымдағы  бақылау,  аралық  және  қорытынды 

бақылау.  Бақылау  құралдары:  сабаққа  қатысу,  бақылау  жұмысы,  сұрақ-

жауап, реферат, конспект. 

 

 

 

Білімді бағалаудың жалпы көрсеткіші 

 

Әріптік баға Балдардың сандық 

эквиваленті  

Пәнді меңгерудің 

пайыздық 

мазмұны  

Дәстүрлі баға  

А  

4,0  


95-100  

өте жақсы 

А3,67  90-94  

 

 В

3,33  85-89  

Жақсы 


В 

3,0  


80-84  

 

 В

2,67  75-79  

 

 С

2,33  70-74  

 

 қанағаттанарлық 

 

  

 

С 2,0  

65-69  


С

1,67  60-64  

D

+  

1,33  


55-59  

D  


1,0  

50-54  


F  

0  


0-49  

қанағаттанарлықсы

з 

 

 Академиялық  тәртіп  саясаты:  курс  саясаты  мынадай  талаптарды 

қамтиды: 

-

 

сабақты босатпау -

 

сабаққа кешікпеу -

 

оқу үрдісіне белсенді араласу -

 

ұқыптылық, міндеттілік -

 

өздік жұмыстарының орындалуы -

 

топпен жұмыс істеу  -

 

шыдамдылық, ізденімпаздық  

 

 

 

Каталог: library -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
library -> М.Өтемісов атындағы БҚму ғалымдарының ғылыми еңбектерінің сериясы / Тарих
umkd -> Қашықтықтан оқу бөлімі 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығында кәсіби білім негізінде оқитын студенттерге арналған ЖҰмыс бағдарламасы
umkd -> Қазақстан республикасының
umkd -> Күндізгі оқу бөлімі 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығында жалпы білім және орта кәсіби білім негізінде оқитын студенттерге арналған силлабус
umkd -> Қазақстан республикасының білім және ғылым
umkd -> Б.ғ. к., профессор Комардина Л. А. 2015 ж. Құрастырушы: филол.ғ. д., проф Имамбаева Ғ. Е


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет