Қазақ тілінің анықТАҒышыжүктеу 2.12 Mb.
Pdf просмотр
бет38/47
Дата28.12.2016
өлшемі2.12 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   47

олқы

олқы-солқы

олқысыну

оллаһи-биллаһи

ол-пұл

олпы-солпы

ом (термин)

омақа (үйінді)

омақасу

омақату

омалу

омарта

омаш (көне)

омашақ, омашағы

омбы қар

омбығу

омбылау

омега

омнибус

омограф

омоним

омпы (асық омпы түсті)

омырау

омырау қалта

омыраулау

омырғыш

омыртқа

омыртқалылар (зоол.)

омыру

омырық

онбасы (көне)

он бір... он тоғыз

онда-мұнда

ондағы-мұндағы

ондатра

оңдық шам

он жасар (бала)

он жылдық (мектеп)

онжылдықтар

онкология

онкүндік (декада)

он күндік (жол)

ономастика

он-ондап

 

онсайыс (термин)

онтогенез

онтология

он шақты

оншалықты

оншама (жақсы емес)

онша-мұнша

оны-мұны

оныншы

онікі

оң (қол)

оңаза

оңалу

оңаша

оңаю, оңай, оңаяды

оңбау

оңғақ

оңғару

оңды

оңды-солды

оң жақ

оңқа (асық)

оңқай

оңқанаттылар (термин)

оң қарау

оңқа-шоңқа болу

оң-солы

оңтайлану

оңтайлы

оң-терісі

оңтүстік

оңтүстік-батыс

оңтүстік-шығыс

оңу, оң, оңады

оңшыл

оп, обы

опа

опа-далап

опайке былғары

опақ

опалаң-топалаң

опалау

опасыздық

опат болу

опера

оперативті

оператор

операция

оперетта

оппа қар

оппозиция

оппонент

оппортунизм

оптика

оптималдық

оптимизм

опық жеу

опыну

опыраю

опыр-топыр

опырық

опырылу

опыру

орағыту

ораза

оразды (көне)

орайластыру

орайот (өсім.)

орайы келу

орақ ауыз (айтылуы: орағауыз)

орақ-балға

оралыңның барында

оралғы

оралу

оралымды

орам

орама білезік

орамал тастамақ (ойын)

орангутанг,

 орангутангқа,

орангутангі

оранжерея

оранып-шымқану

ораныш

ораң ету

орасан

оратория 

орауыш

орашолақ

орбита

орган

органикалық

орғу, орғы, орғиды

орғыл құл

орғыл-орғыл

ордалы жылан

ордаңдау

орден

ордер

ординатор

ординатура

оржылан

ориентализм

оркестр

оркиік (айтылуы: оргійік)

орқаштану

орқоян (айтылуы: орғойан)

орқырау

орлану

орман-тоғай

орнамент

орнау

орнитолог

орнығу

орнығысу

орнықтылық

орны-орнымен

орны-орнына

орта бойлы

орта қол (бұйым)

ортайту

ортаазиялық

ортағасырлық

ортақ

ортақтасу

ортақшыл

орталықтандыру

ортан

 бел 

(айтылуы:

ортамбел)

орта жас

ортан жілік

ортан қол

ортаншы

орташа

ортаю

ортеке

ортқу, ортқы, ортқиды

ортогенез

ортодокс

ортопедия

орфограмма 

орфография

орфоэпия

орхон жазуы

оршу, оршы, оршиды

орылу

орым, орымы

орын, орны

орынбасар (айтылуы: 

орымбасар)

орындау

орынды-орынсыз

орын-орнына

орысша

орысшалау

осал

осалдық

орысшылау

осқыру

осқырық

оспадарсыз

оспақ

оспақтау

остеосклероз

осу, ос, осады

осциллография

осциллоскоп, осциллоскопқа,

осциллоскопы

осы ғана

осылай

осылу

осынау

осыншама

ось, оське, осі

отағасы

от алу (тұтану)

оталу (арамшөптің оталуы)

отамалы

отаман (көне)

отан

отаншылдық

отарба

отар елдер

отарлау

отар-отар

отаршылдық

отасу

оташы

отау, ота, отайды

от ауызды, орақ тісті

отау үй

отаю, отай, отаяды

отбасы (семья)

отель, отельге, отелі

от-жалын

от-жігер

отқасалар (кәде)

отряд, отрядқа, отряды

от-су

оттау

оттек

оттектік

оттық

отығу, отық, отығады

отызыншы

отын-су

отыншы

отырту

отырықшы

отырыс

офицер

официант

офорт

офтальмология

ох (од.)

оһ (од.)

оһо (од.)

очерк, очеркке, очеркі

ошаған

ошақ

ошарлану

ошарылу

ою, ой, ояды, оюы

ою-өрнек

оюлау

ою салу

оюшы

оя (көне)

ояз (көне)

ояздану

ояну

ояң

ояңдау

ояу

Ө

өбек қағу

өбектеу

өбу

өбісу

өгей әке

өгей бала

өгейлік

өгейсу

өгейсінбеу

өгейсіреу

өгей шеше

өгейшөп

өгізай (балық)

өгіз арба

өгіз аяң

өгізкөз (өсім.)

өгіз қора

өгізөлең (өсім.)

өгізтартыс (ойын)

өгізтіл (өсім.)

өгізшағала  (құс;  айтылуы:

өгішшағала)

өгізше

өжеттену

өжеттік

өз алдына 

өзара

өз әлінше

өз басы

өзбекшілеу

өз бетімен

өзбетіндік

өзге

өзгелену

өзгергіш

өзгермелі

өзгеру

өзгеріс

өзгеше

өздігімен

өздік етіс

өзді-өзі

өзек, өзегі

өзекжарды уайым

өзекті жан

өзен-су

өзелену

өз еркімен

өзеуреу

өз-өзі

өз-өзінен

өзімен-өзі

өзімсу

өзімшіл

өзіндік құн

өзіне-өзі қызмет көрсету

өзін-өзі басқару

өзін-өзі өтеу

өй (од.)

өй-дөйт (од.)

өйткенмен

өйткені

өйту, өйт, өйтті

өйтіп

өйтіп-бүйтіп

өк (од.)

өкпе-араз

өкпе ауру(ы)

өкпе-базына

өкпе-бауыр

өкпек (жел)

өкпеқұрт (ауру)

өкпелегіш

өкпелеу

өкпе-наз

өкпе тұс

өкпешілдік

өксеу (тілеу)

өксу (жылау), өксі, өксиді

өксік, өксігі

өктем

өктемдік

өктемсу

өктеу

өкшебасар

өкше сүйек

өкшелеу

өкшелес

өкшелік

өкіл

өкіл ата

өкіл әке

өкіл бала

өкілетті

өкілеттік

өкіл күйеу

өкіл қыз

өкіл шеше

өкім

өкімет

өкіну

өкініш

өкірек

өкіреңдеу

өкіреуік

өкіру

өлара

өлген-жіткен

өлген-тірілген

өлдемаған

өлдім-талдым дегенде

өлексе

өлекшін

өлең

өлең-жыр

өлеңқияқ

өлеңшөп

өлеңші

өле-өлгенше

өлермен

өлер-өлмес

өлесі болу

өлеуреу

өлеусіреу

өлкек жел

өлкетану

өлмелі

өлмеші

өлтіру

өлтірі (көне)

өлтірісін беру

өлу

өлшем

өлшеу

өлшеусіз

өлшеуші 

өлшеуіш

өлі аруақ

өлі ет

өлі жан

өлі жүн

өлік

өлім, өлімі

өлім-жітім

өлімсіреу

өлімтік

өлімші болу

өліп-өшіп

өліп-талу

өліп-тірілу

өлі-тірісі белгісіз

өмілдірік

өмір, өмірі

өмір бақи

өмірбаян

өмір бойы

өміремқап

өмірлік

өмірнама

өміршеңдік

өнбес іс

өн бойы

өнгізу

өнгіш

өндірдей (жас)

өндірту

өндіргіш (күштер)

өндіруші

өндіршек

өндіршін

өндірілу

өндірістік

өндірісші

өне бойы

өнеге

өнер

өнер-білім

өнеркәсіп

өнерпаз

өнертабыс

өнертану

өнертапқыштар

өнертапқыштық

өну

өнік

өнім

өнімділік

өнімтал

өніп-өсу

өң (өңі кіру)

өңге (өзге)

өңгеру

өңдес (түстес, ұқсас)

өңдеу

өңдеуіш

өнді

өңез

өңезе (диал.)

өңеш

өңкей

өңкию

өңк-өңк ету

өңкілдеу

өңменінен өту

өңмеңдеу

өңсіз

өңсіздену

өң-түс жоқ

өңшең

өңір

өңіржиек (алқа)

өңі-түсі

өпшін (көне)

өпірем кісі

өрбу, өрбі, өрбиді

өрбігіш

өре

өрекпу, өрекпі, өрекпиді

өрел (диал.)

өрлену

өрелі

өремқап

өрен

өрен-жаран

өрен жүйрік

өреске

өре тұру

өре түрегелу

өреше

өркен

өркендеу

өркениет

өркеш

өркештік (әбзел)

өр көкірек (адам)

өркөкіректік

 (термин;

айтылуы: өргөкіректік)өр көңіл (айтылуы: өргөңіл)

өрлеу

өрлеуіт

өрлік

өрме

өрмек ағаш

өрмек қылыш

өрмек мосы

өрмек тартқы

өрмекші

өрмелеу

өр мінезді

өрнек

өрт

өртең (жер, шөп)

өртеу

өрттей қызыл

өртсөндіргіш

өршелен

өршу, өрші, өршиді

өршігу

өршілдік

өрік, өрігі

өрік-мейіз

өрім, өрімі

өрімдей жас

өрім-өрім

өрімтал

өріс, өрісі

өрістеу

өрістік жер

өсек, өсегі

өсек-аяң

өсек-жала

өсекқұмар

өсек-өтірік

өсектеу

өсекші

өсиет

өсиетнама

өскелең

өскін

өскінше (бот.)

өстіп (осылай етіп)

өсту (осылай ету), өсті, өстиді

өсу, өссе, өсші

өсімді мал

өсімдік

өсімқор

өсімтал

өсіңкі

өсіп-өну

өт

өте ерте

өте-мөте

өтеу

өткел ағаш

өткелең

өткел жер

өткен-кеткен

өткерме (этн.)

өткеру

өткізу

өткін жел

өткінші

өткір

өту, өт, өтті

өтік

өтімді

өтіну

өтініш

өтірік

өтірік-шынды

өтірікші

өш алу

өшпенділік

өштесу

өшу, өшсе

өшігу

өшіктіру

өшіргіш

өшіру

П

па (од.)

па  (шылау):  дұрыс   па,   бұрыс

па?

павиан

павильон

пада

падашы

падиша

паёк, паёкқа, паёгы

пай

пайғамбар

пайда

пайдакүнем

пайдақор

пайдақұмар

пайдалану

пайдалы

пайдашыл

пайза

пай-пай (од.)

пайшы

пайызторғай

пайы көйлек

пайым

пайымдау

паж

пакет

пакт

,

 пактіге, пактісі

пақыр

палата

палау (тағам)

палеоазиаттық

палеоантропология

палеоарктикалық

палеография

палеозавр

палеозой

палеолит

палеонтология

палитра

палладий,

 

палладийге,

палладийі

палуан және балуан

палуансыну

палуба

пальма

пальто

памдат (діни)

пампас

памфлет

пан

пана

панажай

паналау

панасыздық

панбарқыт

пандемия

панегирик

панель, панельге, панелі

панисламизм

пансион

пансионат

паниславизм

пантүркизм

паң

паңдану

паңшылдық, паңшылдығы

папирос (темекі)

папирус (ағашы, қағаз)

папка

папоротник

папье-маше

пар (келу)

пара (беру)

парабола

параболоид, параболоидқа, 

параболоиды

параграф

парад

парадигма

парадокс,

 

парадоксқа,

парадоксы

парақ (қағаз)

парақор

паралау

параллелепипед 

параллелограмм, паралле-

лограмға, параллелограмы 

параллель, параллельге, 

параллелі

параметр

паранжы

пара-пар (болу)

парасат

парасаттылық

парафин

парафраза

парашют,

 парашютке,

парашюті

парик, парикке, паригі

паритет

парк, паркке, паркі

паркет

парламент

парламенттік

паровоз

пародия

пароль, парольға, паролі

паром

пар-парымен

партер

партизан

партитура

партия

партком

парторг,

 

парторгқа,

парторгы

партсъезд,

 

партсъезге,

партсъезі

паруаз салу

парусина

парфюмерия

парша көйлек

парша-парша

парыз, парызы

парыз-қарыз

парық, парқы

парылдау

пас (адам)

паспорт

пассаж

пассат

пассив

паста

пастила

пасық

пасха

пасьянс,

 пасьянсқа,

пасьянсы

патент

патетика

патефон,

 патефонға,

патефоны

патиссон (өсім.)

патиха

патнос

патология

патриарх, патриархқа, 

патриархы

патриархалдық

патриархат

патриот

патриотизм

патрон

патронташ

патруль, патрульға, патрулі

патсайы

патша

патша ағзам (көне)

патшазада

патшаханым

Каталог: uploads -> files
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Қоғамдық қатынас құралы ретінде тіл бірнеше формада өмір сүреді. Әдеби тіл
files -> №19 (112) 1 қазан, 2015 жыл АҢдатпа с днем учителя
files -> Ибраимова Жібек Тұңғышбайқызы
files -> І. Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №2-3 /2013
files -> Бекітілді/утвержден
files -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
files -> Қазақстан республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
files -> №3 (120) 11 ақпан, 2016 жыл АҢдатпа 10 бет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   47


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет