Қазақ тілінің анықТАҒышыPdf көрінісі
бет39/47
Дата28.12.2016
өлшемі2.12 Mb.
#663
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   47

патшайым

патшалық

патырлау

пау деген (од.)

пауза

пафос

паһ (од.)

паһ-паһ (од.)

пациент

паша

паш ету

па шіркін (од.)

пая (кәс.)

пәк (таза)

пәле және бәле

пәлек

пәлеқор

пәлен

пәленбай

пәлен-пәштен

пәлен-пәштуан

пәлен-түген

пәленше-түгенше

пәлі (од.)

пән

пәнаралық

пәре (диірменніц пәресі)

пәре-пәре(сі шықты)

пәрмен

пәруайсыз

пәруана

пәруардігер

пәрім (құс), пәрімі

пәс

пәтер

пәтерақы

пәтер үй

пәтуа

пәтуаласу

пәтуасыз

пәтшағар

пәтір нан

пәуеске

пе (шылау): ет пе, сүт пе?

педагог, педагогқа, педагогы 

педагогика

педагогтік

педаль, педальға, педалі

педантизм

педиатр

пединститут

пейзаж

пейіл, пейілі

пейілдену

пейіш

пеленгация

пеленгатор

пемза

пенал

пен (шылау): серт пен сенім

пенде және бенде

пендешілік

пенициллин

пенсне

пентагон (геом.)

пеньюар

пепси-кола

пергамент

перғауын

перде

перделеу

перзент

перзентхана

перигей

перизат

периметр

перископ,

 

перископқа,

перископы

перламутр

перманенттік

перне

перпендикуляр, перпендику- 

лярға, перпендикуляры

перрон 

персонаж

перфект (лингв.), перфектіге, 

перфектісі

перфокарта

пері

періште

пессимизм

пессимист,

 

пессимиске,

пессимисі

песір

петит

петиция

петлюровшылар

петрография

печенье

пеш

пешене

пешші

пианизм (муз.) 

пианино

пианист, пианиске, пианисі

пигмент

пиғыл

пида (жан пида)

пиджак, пиджакқа, пиджагы

пижама

пикап, пикапқа, пикапы

пикет

пиктограмма

пиктография

пилот

пилотаж

пилотка (бас киім)

пима

пингвин

пинцет

пионер

пипетка

пирамида

пират

пистолет

пистоль, пистольға, пистолі

пистон

пифагор теоремасы

пияз

пиязшық

пиала

плагиат

плазма

плакат

планёр, планёрға, планёры 

планета

планетааралық

планетарий, планетарийге, 

планетарийі

планетарлық

планктон

плантатор

плантация

планшет

пласт (геол.), пласқа, пласы

пластик, пластикке, пластигі

пластика

пластилин

пластинка

пластмасса

пластырь, пластырьға, 

пластыры

платина

платформа

плацдарм

плацента

плацкарт

плащ

плащ-палатка

пленум

пленка

плеоназм,

 плеоназмға,

плеоназмы

плита 

пломба

пломбир

плутоний,

 

плутонийге,

плутонийі

плюс, плюске, плюсі

пневматика

повесть, повеске, повесі

погон

подполковник

подпоручик

подшипник

подъезд, подъезге, подъезі

позитивизм

позитрон

позиция

пойыз, пойызға, пойызы

полиартрит

полигамия

полиглот

полигон

полиграфия

поликлиника

полимер

полиметалдар

полиморфизм

полисемия

политехникалық

политехникум

политрук, политрукқа, 

политругы

полифония

полиция

полиэтилен

полк, полкке, полкі

полковник

полюс, полюске, плюсі

поляр, полярға, поляры 

полярлық

помещик

помидор

поп, попы

пора-пора болу

порнография

порошок, порошокқа, 

порошогы

порт

портвейн

портрет

портсигар

портупея

портфель,

 

портфельге,

портфелі

поручик

поршень,

 

поршеньге,

поршені

поселке

пост, посқа, посы

постамент

постскриптум

потенциал

пошта

почтамт, почтамтыға, 

почтамтысы

поштабай (көне)

поэзия

поэма

поэтика

прагматизм

практикант

практицизм

прапорщик

преамбула

предикат

президент

президиум, президиумға, 

президиумы

прейскурант

премьер

премьера

премьер-министр

препарат

пресс, преске, пресі

пресс-автомат

пресс-атташе

пресс-бюро

пресс-конференция

пресс-папье

престеу

преферанс

призма

приматтар 

примус

принцип,

 

принципке,

принципі

пристав

проблема

провинция

прогресс, прогреске, прогресі

прогрессивтік

прогресшіл

проект, проектіге, проектісі

прожектор

проза

прокат

прокурор

прокуратура

пролетар

пролетариат

пролог, прологқа, прологы

пропеллер

пропорционал

пропорция

прораб

проректор

проспект,

 проспектіге,

проспектісі

протез

протеза (лингв.)

протекторат

протекционизм (экон.)

протестант

противогаз

протокол

протон

протоплазма

прототип,

 

прототипке,

прототипі

профессионал

профессор

профессура

профилактика

профилакторий, профилак-

торийге, профилакторийі 

процедура

процент

проценттік

процесс, процеске, процесі

психиатр

психика

психолог,

 

психологқа,

психологы

психологизм

психология

психотерапия

публицист,

 

публициске,

публицисі

публицистикалық

пудинг, пудингіге, пудингісі

пулемёт, пулемётке, пулемёті 

пульверизатор

пульс, пульске, пульсі

пульт, пультке, пульті

пункт, пунктке, пункті

пунктир

пунктуация

пунш

пуризм

пуритан

путч, путчқа, путчы

пұл

пұрсат 

пұт (өлшем)

пұтқа табыну

пұшайман

пұшайт (од.)

пұшпақ

пұштию

пұшық

пүліш

пырақ

пыр ету

пыр-пыр

пырылда

пыс ету

пысқыру

пыстан

пыс-пыс

пысық

пысықай

пысықтаушы

пысықтауыш

пысылдау

пысынау

пысытқылау

пысу, пысы, пысиды

пытыр-пытыр

пышақ

пышақ елі

пышақ жүзі

пышақкесті тыйылу

пышақтау

пышқы

пыш-пыш (әңгіме)

пыш-пыштау

пышылдау

пышырау

підия

пікір

пікірталас (дискуссия)

піл

піллә

пілмай (балық)

пірәдар

пір тұту

піскек, піскегі

піскілеу

пісміллә және бісміллә

піспек, піспегі

пісте

пістию

пісу

пітір

пішен

пішендеме

пішу, пішсе, пішші

пішін

пішіндеме

пьеса

пэр

пюпитр

пюре

Р

рабайсыз

рабат

раббым (құдайым)

рабфак (тар.)

раввин

рагу, рагуге, рагуі

радар

раджа

радиатор

радиация

радий, радийге, радийі

радикал

радикулит

радио

радиоактивті

радиоактивтік

радиоаппарат

радиоаспап

радиоәуесқой

радиобайланыс

радиожурнал

радиола

радиолокация

радиооператор

радиостансы

радиотолқын

радиоторап

радиохабар (радио-дан 

басталатын және басқа сөздер)радист, радиске, радисі

радиус, радиусқа, радиусы 

разряд, разрядқа, разряды

разы

разылық

разъезд, разъезге, разъезі

рай

райдан қайту

райхангүл

райыс, райысы

рак (ауру)

ракета

ракурс, ракурсқа, ракурсы

рақат

рақаттану

рахмет (айту)

рақым

рамазан (айы)

рамат (көне; салық)

ранг, рангіге, рангісі

раң (өсім.)

рапа (мед.)

рапорт

рапсодия

рас

растық

расытхана

ратификациялау

рауа

рауандау

рауаят

рауғаш (өсім.)

раунд, раундыға, раундысы

раут

раушан (гүл)

раушангүл

рахман ием

рахит

рацион

рация

рацион, рационға, рационы

рационализаторлық

рәсуа

рәсім (церемония)

рәуішті

реактивтік

реактор

реакционер

реакция

реализм

реалист, реалиске, реалисі

реалистік

реанимация

ребус, ребусқа, ребусы

реверанс

ревизионизм

ревизия

ревизор

ревматизм

револьвер

революционер (тар.)

революция (тар.)

ревю

регби

регенератор

регент

регистр

регламент

регресс, регреске, регресі

регулятор

редактор

редакция

редукция

редупликация

реестр

режим

режиссёр,

 

режиссёрға,

режиссёры

резеңке

резерв, резервке, резерві 

резервуар

резидент

резиденция

резонанс, резонансқа, 

резонансы

резонатор

резюме

рейд

рейдер

рейка (астр.)

рейс

рейхстаг,

 рехстагқа,

рейхстагы

реквием

реквизиция

рекомендация

реконструкция

рекорд

рекордтық

ректор

рельеф

рельс

ремарка

ремонт

ренессанс

ренжу, ренжі, ренжиді

рентабельділік

рентген

рентгенограмма

реніш, реніші

рең

реңк

реңі қашу

репарация

репатриация

репертуар

репетитор

репетиция

репетсіз

реплика

репортаж

репортёр,

 

репортёрға,

репортёры

репс (мата), репске, репсі 

репрессия

репродуктор

ресми

республика

республикааралық

рессор

реставрация

ресторан

ресурс

ресім

рет

рет-ретімен

реттегіш (құрал)

реттеу

реттік

ретімен

ретінде

реферат

референдум

референт

рефлекс

реформа

реформация

рецензия

рецепт, рецептіге, рецептісі

риза

ризашылық

ризық

рикша

ринг, рингіге, рингісі

рислинг,

 рислингіге,

рислингісі

ритм, ритмге, ритмі

ритмика

риторика

риясыз

робот

роботтандыру

роман

романс, романсқа, романсы

романтизм

романтика

ромб, ромбыға, ромбысы

рота

ротатор

ротмистр,

 

ротмистрге,

ротмистрі

рояль, рояльға, роялі

рөл

ру, руға, руы

рубасы

рубероид,

 

рубероидқа,

рубероиды

рубрика

руда

рулет

рулон

рулы ел

руль, рульге, рулі

румба (би)

руна жазуы

руникалық

рух, рухы

рухани

рухтандыру

рушылдық

рұқсат

рынок, рынокқа, рыногы

рыцарь

рычаг, рычагқа, рычагы

рюкзак, рюкзакқа, рюкзагы 

рюш, рюшке, рюші

С

сабааяқ

сабаз

сабақ, сабағы

сабақ беру

саба құрсақ

сабақтаулы

сабалақ

сабалақ-сабалақ

сабалақтану

сабалау

сабан

саба қарын

сабантаспа (өсім.)

сабантой

сабан-топан

сабантурауыш

сабаншы (зоол.)

сабау

сабауқұйрық (тышқан)

саботаж

сабылу

сабылыс

сабын 

сабындау

сабынкөк  (өсім.;  айтылуы:

сабыңгөк)

сабынот (өсім.)

сабынсауыт

сабынтамыр (өсім.)

сабыншөп (өсім.)

сабыр

сабырлылық

сабырсыздану

сабыт (диал.)

саванна

саға

сағақ

сағал

сағалау

сағалдану

сағалдырық

сағал-сағал

сағалық

сағана

сағанақ

сағат сайын

сағдар (диал.)

сағыз

сағым

сағымдану

сағыну

сағыныш

сағыр (диал.)

сағы сыну

садаға (кету)

садақ

садақа (беру)

садақбоз (өсім.)

садақжапырақ (өсім.)

садақкөк (өсім.)

садизм

садист, садиске, садисі

садыра

садыралау

сажын

саз (муз.)

саз (беру)

саза

сазайын (беру)

сазан

сазару

сазарыңқы

саз балшық

саздақ, саздағы

саздақшөп (өсім.)

саздауыт (жер)

сазқұндыз (зоол.)

сазу (жүрегі сазу)

сазығырлану

сазсырнай

сәйгүлік

сайғақ

сайдақ (көне)

сайдауыт

сай-жыра

сайқал

сайқалдану

сайқылану

сайқымазақ

сайлау

сайман

сайрампаз

сайрандау

сайрау

сайсағыз (өсім.)

сайма-сай

сай-сай

сай-сала

сай-сүйек

сайтан

сайыз

сайын (шыл.)

сайын дала

сайып келгенде

сайыпкер

сайыпқыран

сайыс, сайысы

сайыскер

сайыстыру

сайысу

саквояж

саксофон

сақ ету

Каталог: uploads -> files
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Қоғамдық қатынас құралы ретінде тіл бірнеше формада өмір сүреді. Әдеби тіл
files -> №19 (112) 1 қазан, 2015 жыл АҢдатпа с днем учителя
files -> Ибраимова Жібек Тұңғышбайқызы
files -> І. Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №2-3 /2013
files -> Бекітілді/утвержден
files -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
files -> Қазақстан республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
files -> №3 (120) 11 ақпан, 2016 жыл АҢдатпа 10 бет


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   47
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет