Қазақ тілінің анықТАҒышыPdf көрінісі
бет41/47
Дата28.12.2016
өлшемі2.12 Mb.
#663
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   47

серпілік

серпінділік

серт

сертификат

серттесу

сертшіл

сертік мұрт

серу ағаш (этн.)

серуен

сері

сері жігіт

серік, серігі

серіктесу

серіктік

серілік

серіппе

сес (көрсету)

сескену

сеспей қату

сессия

сестену

сесті

сеттер (ит)

сету (сөгу)

сетік

сетілу

сетінеу

сеялка

сибарит

сигар

сигарет

сигнал

сигнализация

сида

сидам

сидаң

сидаңдау

сидию

сиқыр

сиқыршылық

силикат

силикоз

силлабикалық

силлогизм

символизм

символика

симметрия

симпозиум

симптом (мед.)

симфония

синагога

синантроп, синантропы

сингармонизм

синдикализм

синдикат

синекдоха

синкретизм

синод, синодқа, синоды

синоним (сөздер)

синоптик (маман)

синоптика

синтагма

синтаксис

синкретика

синтез

синтетика

синус

синхронды

синхроноскоп,

синхроноскопы

синьор

синьора

синьорина

сионизм

сипақтау

сипалақтау

сипалау

сипану

сипаңдау

сипаң қағу

сипаң-сипаң

сипат

сипаттама

сипаттау

сипаттылық

сипау

сирақ

сирақты мылтық

сират көпір

сирек

сирексу, сирексі, сирексиді

сирена

сиреткіш (тех.)

сиреу

сироп, сиропы

сиса (мата)

сифон, сифонға, сифоны

сиық, сиқысиықсыз

сиыну

сиыр

сиырбұршақ

сиырбүлдірген (өсім.)

сиыржоңышқа

сиыржуа

сиыр жылы

сиырқұйрық (өсім.)

сиырқұйымшақтану

сиырсасыр (өсім.)

сиыр сәске

сиырсілекей (өсім.)

сиыртаңдайлану

сиыршылау

сиыру

сия

сияз (көне)

сиякөк (өсім.)

сияқ

сияқтану

сияқты

сияпат

сиясауыт

сиясорғыш

скальп

скальпель

скафандр

скважина

скелет

скептицизм

скерцо (муз.)

скетч, скетчке, скетчі

скипетр

скипидар

скиф, скифтер

склероз

склероскоп,   склероскопқа,

склероскопы

скреперлеу

скрипка

скульптура

скумбрия

слалом

слесарь

слёт, слётқа, слёты

слюда

смета

снайпер

снаряд, снарядқа, снаряды

со (сол)

собалақ

собалақтау

собалаң

собор

собық, собығы

собықша

совхоз (тар.)

соғұрлым және солғұрлым

соғылысу

соғымбасы (этн.)

соғым мал

соғысқұмарлар

сода

содана (өсім.)

содан бері

содан соң

содыр

содырлану

содыр-сойқан

содыр-сотқар

соз (мед.)

созалаңдау

созалыңқылық

созан

созаң (өсім.)

созбақтау

созбалаққа салу

созбалақтау

созбалау

созғыштау

создақтау

созу, созса, созшы

созылғыштық

созылмалы

созылымдылық

созылыңқы

созымдылық

созымтал

созыңқы

сой (тек)

сойғылық

сойдақ тіс (адам)

сойдақтау

сойдаңдау

сойдаң-сойдаң

сойдауылдай

сойдауыт

сойдию, сойди, сойдияды

сойқақтау

сойқан

сойқандалу

сойқаншыл

сойқы

сойлы

сойталдай

сойыл, сойылы

сойылгер

сойылдау

сойыл соғарлар

сойылшы

сойым, сойымы

сойыс, сойысы

сойыс мал

сойысу

соқ

соқа

соқа басы

соқа-сайман

соқаю, соқаяды

соққы

соққын

соқпа күй

соқпақ

соқпа үй

соқ-соқ

соқтадай

соқталдай

соқтасын алу

соқтауылдай

соқтығу, соқтық, соқтығады

соқтығысу

соқтыққыш

соқтықпалы

соқтықтыру

соқтыру

соқыр сенім

соқыр тәуекел

соқыртеке (ойын)

соқыр тиын

соқыр тұман

соқырішек (ауру)

солай

солайша

солақай

солаңдау

солаң ету

солбаңдау

солбырақ

солбырау

солбыраю,

 

солбырай,

солбыраяды

солғұрлым және соғұрлым 

солғын

солғындану

солғындық

солдат

сол жақта

солист, солиске, солисі

солитёр, солитёрға, солитёры

солқ ету

солқ-солқ жылау

солқыл

солқылдау

соло (муз.)

солпию, солпи, солпияды

солпы

солтақ

солтаңдау

солтүстік

солтүстік-батыс

солтүстік-шығыс

солшылдық

солық

солыңқы

сольдо

сольфеджио

солярка

сом (ақша)

сом (ауру)

сома (сумма)

сом алтын

сом балға

сомбреро

сом білек

сомпаң ету

сомпаю, сомпай, сомпаяды 

сомпию, сомпи, сомпияды

сом темір

сона

сонағұрлым

сонадайдан

сонадан бері

сонан соң

сонант

сонар

соната

сонда да

сондықтан

сонет

сонор (дыбыс)

сонсоң (сонан соң)

соншалықты

соншама

соны (тың)

сонымен

сонырқау

сонікі

соң (шылау)

соңғы

соңын ала

соңына түсу 

соңыра

сопақ бет

сопақша ми

сопаңдау

сопаң-сопаң

сопаю, сопай, сопаяды

сопи, сопию, сопияды

соп қамшы

сопрано

соп-соп (од.)

сопы (адам)

сопысыну

сора (көздің сорасы)

сорағыту

соражөке (құс)

сорайту, сорайт, сорайтты

сорақы

сорақылану

сорақылық

сораң

сораң жер

сораң-сораң

сораңыту

сорап-сорап

сораптау

сорай, сорай, сораяды

сорбция

сорғалау

сорго

сорғу, сорғы, сорғиды

сорғылау

сорғыш (өсім.)

сорқаңбақ

сорлану

сорлылық

сорлы-сортаң

сормақта

сормаңдай

сорпа-су

сорпа-суан

сорпылдау

сорт

сортаң

сортаңшөп (өсім.)

сортимент

сорттау

сортікен (өсім.)

сору

сорығу, сорық, сорығады

соры қайнаған

сорықтыру

состию

сосын (сонан соң)

сот

сота (таяқ)

сотанақ

сотқар

соттау

сотты (болу)

соус

софизм

социал-демократ

социал-демократиялық 

социализм

социалист,

 

социалиске,

социалисі

социалистік

социология

социал-революциялық

социал-реформизм

социал-шовинизм 

социолингвистика

социолог,

 социологқа,

социологы

сою, сой, сояды

соя (өсім.)

соян

сояу (тіс)

сояудай

сояужусан (өсім.)

сояулану

сөгерлік, сөгерлігі

сөгет (ағаш)

сөгу, сөк, сөгеді

сөгіс

сөгітілу

сөдегей

сөз басы

сөзбе-сөз

сөзбұйда (термин)

сөзбұйдаға салу

сөздік

сөздік қор

сөздік құрам

сөзжасам (термин)

сөзжұмбақ

сөз қолданыс

сөзқұмар

сөз саптау

сөзсіз

сөзтізбе

сөзуар

сөзуарлану

сөзшең

сөзшіл

сөйлем

сөйлемпаз

сөйлемше

сөйлеу

сөйлеуік

сөйткенмен

сөйткенше

сөйтпегенде

сөйтсе де

сөйту, сөйт, сөйтеді

сөйтіп

сөкет

сөктіру

сөл

сөлбірею,

 

сөлбірей,

сөлбірейеді

сөлекет

сөлектеу

сөлең ету

сөлкебай (көне)

сөлпек, сөлпегі

сөлпеңдеу

сөлпең қағу

сөмке

сөмпек

сөмпең

сөмпию, сөмпи, сөмпиеді

сөну

сөніп-жану

сөңке

сөре

сөтке

спартакиада

спектакль, спектакльге, 

спектаклі

спектр

спектрограф

спектрометр

спектроскоп, спектроскопы 

спидометр

спираль, спиральға, спиралі

спирант

спиритизм

спирт

спорт

спортзал

спортшы

спринт

спринтер

спутник

стадион

стадия

стаж

стақан

стайер

стандарт

станица

станок, станокқа, станогы

стансы

староста

старт

старшина

старшын (көне)

статист, статиске, статисі

статистика

статус

статус-кво

статут

статуэтка

статуя

стационар

стахановшы (тар.)

стеарин

стеллаж

стенд, стендіге, стендісі 

стенограмма

стенографист, стеногра-

фиске, стенографисі

стенокардия

стенография

стереоскоп, стереоскопы 

стереофильм

стёрлинг, стёрлингке, 

стёрлингі

стилист, стилиске, стилисі 

стилистика

стиль, стильге, стилі

стильдік

стимул

стипендиат

стипендия

стоматолог, стоматологқа, 

стоматологы

стоматология

стоп-кран

стратегия

стратегиялық серіктік

стратостат

стратосфера

студент

студия

су

суағар

суайт

суалту

суалу

суалыңқы

суару

суарылмалы

суарым

суат

суаяқ (құс)

субарктикалық

субетеге

субидайық

субординация

субсидия

субстантивтену

субстрат

субтропик

субүркіт

субъект, 

субъектіге,

субъектісі

субьективтік

суверенитет

суғару

судай жаңа

судырақ

судырау

судырлау

судыр-судыр

судья 

су жаңа

сужапырақ (өсім.)

су жұқпас

сужұлдыз (өсім.)

су жүрек

сужылан

сукөрік (бот.)

суқабақ (өсім.)

суқалбыр 

суқаны сүймеу

суқараңғы (ауру)

суқит

суқоңыз

суқұзғын

суландыру

сулау

сулық орамал

сульфазол

сульфат

сульфидин

сульфит

сумақай

сумаңдау

сумаң қағу

сумаң-сумаң

су ми

сумка

су мұрын

суоты (бот.)

суөлшегіш

суперфосфат

супияз

сурдопедагогика

сурет

суреткер

суреттеме

суретші

сурьма (металл)

сусабын

сусамыр

сусар

сусар бөрік

сусар ішік

сусарғалдақ

сусау

сусек (диал.); сусегі

сусепкіш (құрал)

сусорды

сусиыр

суспензия

сусу, сусы, сусиды

су-суан

су-су болу

сусыздану

сусыл

сусылдақ

сусылдау

сусымалы

сусын

сусындау

сусімір (өсім.)

сутартар (құс)

сутартқыш (құрал)

сутас (минерал)

су тегін

сутек

сутектік

сутышқан

суу, суы, суиды, сууы

суфизм

суфлёр, суфлёрға, суфлёры

суффикс

сушылқара (құс)

суық

суық жүзді

суыққандылар

 (биол.

термині)

суық қол

суықсырау

суықтау

суық тер

суықторғай

суықтық

суық хабар

суыл, суылы

суылдақ

суылдау

суылдыр (өсім.)

суыну

суыр

суырма

суырот(ы) (өсім.)

суыртпақ

суыртпақтату

суыру

суырылу

суырыпсалма (ақындық)

суысу

суыт (жүру)

суытқыш

суыту

сұбхан алла

сұғанақ

сұғу, сұқ, сұғады

сұйқыл

сұйқылдану

сұғыну

сұйық

сұйықсыздық

сұйылу

сұйылтқыш

сұқ

сұқ қол

сұққылау

сұқсыр

сұқсыр үйрек (зоол.)

сұқтану

сұлама

сұлатпа (бұтақ)

сұлау

сұлба

сұлтан

сұлтанбалық

сұлтанзада

сұлу

сұлусыну

сұлушаш (өсім.)

сұлуырақ

сұлыбас (өсім.)

сұлы

сұлы жарма

сұлық (жату)

сұм

сұмдық

сұмпайы

сұм-сұрқия

сұмырай

сұңғақ

сұңғақтану

сұңғақтық

сұңғат (өнері)

сұңғыла (адам)

сұңғыт (диал.)

сұңқ

сұңқар

сұңқ ету

сұңқ-сұңқ

сұңқыл

сұңқылдау

сұп-сұр

сұрағыштау

сұрампаз

сұрану

сұраншақ

сұраным

сұраныс

сұрапыл

сұр ат

сұрау

сұраулық

сұрғылт

сұрғылтым

сұр жебе

сұржылан

сұрқай

сұрқайлану

сұрқия

сұр қоян

сұрқылтай

сұрлану

сұрпы ет

сұрықсыз

сұрыпталу

сұрыптау

сұс

сұстану

сұстию

сұсты

сұсы басу

сұхбат

сұхбаттастық

сұхбаттасу

сүбе

сүбе қабырға

сүбе қазы

сүбелі

сүбелік

сүдігер

сүдін

сүзбе

сүзгі

сүзгілеу

сүзгілі түтік

сүзгіш

сүзеген

сүзек (ауру)

сүзекі (құрал)

сүзу, сүз, сүзеді

сүзілме

сүзілмелі

сүзінді

сүйгізу

сүйгілік

сүйдіру

сүйекжақындық (этн.)

сүйек-саяқ

сүйектелу

сүйектес

сүйектеу

сүйекті

Каталог: uploads -> files
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Қоғамдық қатынас құралы ретінде тіл бірнеше формада өмір сүреді. Әдеби тіл
files -> №19 (112) 1 қазан, 2015 жыл АҢдатпа с днем учителя
files -> Ибраимова Жібек Тұңғышбайқызы
files -> І. Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №2-3 /2013
files -> Бекітілді/утвержден
files -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
files -> Қазақстан республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
files -> №3 (120) 11 ақпан, 2016 жыл АҢдатпа 10 бет


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   47
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет