Қазақ тілінің анықТАҒышыжүктеу 2.12 Mb.
Pdf просмотр
бет44/47
Дата28.12.2016
өлшемі2.12 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47

тәттіқұмар

тәттісіну

тәу ету

тәубе

тәубе қылу

тәубешіл

тәуекел

тәуекел қылу

тәуелдеу

тәуелді

тәуелдік жалғау

тәуелсіздік

тәует

тәуке

тәулік

тәутию

тәуше (кәс.)

тәуіп, тәуібі

тәуір, тәуірі

тәшек, тәшегі

тәштек, тәштегі

тәшти, тәштию, тәштиеді

те (шылау)

театр

театртану

театртанушы

тебеген

тебен

тебен ине

тебетей (тюбитей емес)

тебу, теп, тебеді

тебіз (көне)

тебін

тебінгі

тебіндік

тебірену

тебіреніс

тевтон

тегене

тегермеш (диал.)

тегершік

тегерік, тегерігі

тегеріш, тегеріші

тегеурін

тегеурінгүл (өсім.)

тегеурінді

тегеш

тегі

тегін

тегінде

тегіннен-тегін

тегісгүл (өсім.)

тегістеуші

тегістеуіш

тегістік

тегісірек

тежеу

тежеуіш

тез арада

тезге салу

тездеткіш

тездету

тезис

тез-тезден

тек

текежаумыт

теке көз

текектеу

текемет

текесақал (өсім.)

теке сақал (кісі)

теке тірес

текешік

тек жүріс

тек қана

тексеру

тексеруші

текст, текске, тексі

текстолог, текстологқа, 

текстологы

текстологиялық

тексіздік

тектен-текке

тектоника

тектұр тас

текшеқұрақ

текше метр

текше тас

текшілдік

текірек

текіректеу

телеапта

телеапталық 

телеақпарат

телеарна

телеәңгіме

телевизия

телегей-теңіз

телеграмма

телеграф

телеграфист

теледидар

телекөрермен

тел емген

телелокатор

телескоп, телескопы 

телеспектакль

телестансы 

телестудия

телетайп, телетайпы

телефон

телефонист

телефонограмма

телехабар (теле- дегенмен 

келген өзге де сөздер)телеэкран

тел қозыдай

телмеңдеу

телміру

тел өскен

телу, телі, телиді

телшік қазы

телім, телімі

телімді жапырақ

телпек

телім

теліме

телі-тентек

тембр

темекі

темперамент

температура

темсақ

темір-бетон

теміреткі

темір жол

теміржолшы

Темірқазық (жұлдыз)

темір қазық (қақтым)

теміртас

теміртек, теміртегі

теміртікен (өсім.)

тенденция

теннис

теннисші

тенор

тентек

тентексу

тентіреу

тең

теңбе-тең

теңбе-теңдік

тең бүйірлі бұрыш

теңбіл

теңбіл боз

теңбіл қара

теңбілдену

теңбіл-теңбіл

теңге

теңге алу (ойын)

теңгебалық

теңгебас (өсім.)

теңгежапырақ (өсім.)

теңгеқотыр (ауру)

теңгермешілік

теңгеқорғасын (өсім.)

теңгестіру

теңгермешілдік

теңгерткіш

теңгеру

теңдеме

теңдестіру

теңдеу

теңдеуіш, теңдеуіші

теңелу

теңеусіз

теңкию, теңки, теңкиюі

теңқап

теңселме қозғалыс (физ.)

теңселу

теңсіздік

теңшілік

теңіз (деңіз емес)

теңіз жуасы

теңіз жыландары

теңіз шөбі

теңізші

теолог, теологқа, теологы

теорема

теоретик

теория

тепек, тепегі

тепектеу

тепеңдеу

теперіш

тепе-тең

тепе-теңдік (паритет)

тепкі

тепкілеу

тепкін

тепкішек

тепловоз

теплоход

тепсең

тепсең жер

тепсіну

тепшу, тепші, тепшиді

тер

терін алу (этн.)

терапевт, терапевке, терапеві

терапия

тербелмелі қозғалыс (физ.)

тер буу

терқақты болу

терлеп-тепшу

терлеуік, терлеуігі

терлік, терлігі

терме

терме алаша

терме бау

термешілік

термин

терминатор

терминология

термит

термиялық өңдеу

термоқалып

термометр

термос

термоскоп, термоскопы

термостат

термоядролық

террариум

террас

территория

террор

терроризм

террористік

терсек

терсек қарағай

терте (тәрте емес)

терте бау

тершең

тершу

тері

тері безі

теріжегі

терім

терімші

теріс

теріс азу

теріс айналу

теріс бата

тері сезімдері

теріс жапырақ (өсім.)

теріскей

теріскен (ауру)

теріскен (өсім.)

теріс қабақ білдіру

терісқақпай (муз.)

терістік

тері-терсек

тері шелі

тесе (құрал)

тескілеу

тест, тестіге, тестісі

тесу

тесік, тесігі

тесік ожау

тесірею

тете

тетелес

тетік

техник

техника

техникум

технолог,

 

технологқа,

технологы

технология

технократтық

тибет-моңғол жазуы 

тибеттіктер

тигізу

тидіру

тиек

тиесі, тиесісі

тиесілі

тиеу, тие, тиейді

тиеуіш

тип, типі

типтік

типыл

типың жүріс

тир

тирада

тираж

тире

титан

титр

титтей

титул

титығы құру

титықтау

титімдей

тиын

тиын-тебен

тиімді (пайдалы)

тиімсіздік

тиін (аң)

тиіп-қашпа

тиіп-қашу

тиіс

тиісті

тиісу

тиісінше

тию, ти, тиеді, тиюі

тиянадай

тиянақ

тиянақсыздық

тиянақталу

тиянақтылық

ткань, тканьге, ткані

тобаға келу

тобақазық 

тобан аяқ

тобарсаң

тобарсу, тобарсы, тобарсиды

тобашақ

тобашыл

тобық, тобығы

тобық ойнау

тобық сүйек

тобылғы сапты қамшы

тобылғы торы

тобыр

тобыршақ

тобыршық

тоғай

тоғайту, тоғайт, тоғайтты 

тоғалай

тоғам: ай тоғамы

тоған

тоғанақ

тоғандау

тоған тоспа

тоғаю, тоғай, тоғаяды

тоғыз беру (этн.)

тоғыздық, тоғыздығы

тоғыз жасар

тоғызкөз (киіз үй жабдығы)

тоғыз қабат торқа

тоғызқұмалақ (ойын)

тоғызқұмалақшы

тоғыз тоғыс

тоғызыншы

тоғылу

тоғындау

тоғыну

тоғыс

тоғыс есебі

тоғысу

тоғыту

тоғышар

тоғышарлану

тоз (қайыңның тозы)

тозақ

тозақы

тозаң

тозаңдатқыш

тозаңқап (бот.)

тозаңыту

тоз болу

тозғақ, тозғағы

тозғын, тозғыны

тозғындау

тоздану

тоздыру

тоз-тоз

тоз-тоз болу

тозық, тозығы

тозыңқы

тойағасы

тойбастар (кәде)

тойгершілік

той-думан

той-дүрмек

тойдыру

тойқаңдау

тойлау

тойпаңдау

тойпақтау

тойталаңдау

той-тамаша

тойтаңдау

тойтарқар (кәде)

тойтарма шеге

тойтару

тойтарыс

тойтию

той-томалақ

той-топыр

тойтық

тойхана

тойшы

тойшылау

тойым, тойымы

тойымдылық

тойымсыздану

тойыну

ток, токқа, тогы

токарь, токарьға, токары 

токсиколог, токсикологқа, 

токсикологы

тоқ

тоқайласу

тоқал

тоқал ешкі

тоқал там

тоқалтіс (тышқан)

тоқалшын

тоқаш

тоқбасар (тағам) 

тоғетері (әңгіменің тоғетері)

тоқмейіл

тоқмейілсу

тоқпақ

тоқпақтай

тоқпан жілік

тоқсаба

тоқсан

тоқсандық

тоқсыну

тоқсыру

тоқталу

тоқтам

тоқтамға келу

тоқтамшылық

тоқтау

тоқтауыл

тоқтыбалақ (құс)

тоқтылы қой

тоқты-торым

тоқтышайыр (өсім.)

тоқтышақ

тоқ ішек

тоқу, тоқы, тоқиды

тоқшылық

тоқылдақ, тоқылдағы

тоқылдау

тоқым

тоқыма

тоқым кеппес (ұры)

тоқымқағар (ырым)

тоқырау

тоқыраушылық

тоқыраю

толағай

толағай бас

толағай жел

толайым

толарсақ

толассыз

толғақ, толғағы

толғақшөп (өсім.)

толғам

толғаныс

толғау

толқу, толқы, толқиды

толқын

толқындану

толқыныс

толқыту

толтырғы

толу

толы

толығу

толығырақ

толықсу

толықтауыш

толықтыру

толымды

толымсыз

том

томағалы

томаға-тұйық

томағашөп (өсім.)

томар бас

томарбояу (өсім.) 

томардәрі (өсім.)

томар қағу

томаршық

томарылу

томат

томат-паста

томаша

томдық

томпай (өсім.)

томпақ, томпағы

томпаңдау

томпаң қағу

томпаю

томпию

томсару

томсарыңқы

томыртқа қылу

томыру

томырық (мінез)

томырылу

тон, тонға, тоны

тон (муз.)

тоналу

тонау

тоника

тонна

тоннаж

тонус

тонна-километр

тоң

тоңазу, тоңазы, тоңазиды

тоңғақ

тоңдыру

тоң жер

тоң кесек

тоңқайма

тоңқалаң асу

тоңқалаңдау

тоңқаңдау

тоңқашөп (өсім.)

тоңқ ету

тоңқию

тоңқ-тоңқ ету

тоңқылдақ

тоңмай

тоң мойын

тоң мінез

тоң-торыс

тоңу

тоңырайысу

тоңыраю

топаз (минерал)

топай

топалаң

топан

топарал 

топас

топастану

топатай

топбасы

топжарғандар

топография

топонимика

топса

топсалау

топсеруен

топталу

топтама

топтану

топтастыру

топтау

топ-тобымен

топ-топ

топшы

топшылау

топы

топылдау

топыр

топырақ

топыраш

топырлау

топыршық

торай

торалғы

торалу (етею)

тораңғы

торап

торғайжем (өсім.)

торғайкөз

торғайот(ы)

торғайшөп

торғауыт, торғауыты

торғын

торғындалу

торжеміс (өсім.)

торкөз (өсім.)

торқа

торқа кендір

торқанаттылар (термин)

торқапшық

торқалы

торқалы той

торлама қауын

торлану

торлау

тормоз

торпақ

торпеда

торсаң ету

торс ету

торсию

тор сүйек

торсық

торсылдақ

тор (ету)

торт

торта (сүттің тортасы)

торта (балық)

тортаңдау

тортию

тору, торы, ториды

торуыл

торы ала

торы ат

торығу

торықтыру

торы төбел

тосаң

тосаңсу, тосаңсы, тосаңсиды

тосап

тосапмай

тосқал

тосқалдық, тосқалдығы

тосқан

тосқанға шалығу

тосқау

тосқауыл

тосқын

тоспа

тост, тосқа, тосы

тостаған (ыдыс) 

тостағанбақа

тостағандай

тостақ

тостию

тосын

тосыннан-тосын

тосыраю

тосырқау

тосырқаушылық

тот (басу)

тотализатор

тотем

тотемизм

тотию

тотияйын

тоттану

тотты (тот басқан)

тоты (құс)

тотығу

тотық, тотығы

тотыққыш

тошала (өсім.)

тою, той, тояды, тоюы

тоят

тоят табу

тояттау

тояттық

тоятшыл

төбе би

төбе жапқыш

төбелдірік

төбелес

төбелесқой

төбелесу

төбел таз

төбелі

төбелік, төбелігі

төбесораң (өсім.)

төбе сүйек

төбет

төбет ит

төбетоп (термин)

төбе-төмпешік

төбе шашы 

төбешік

төгу, төк, төгеді

төгілу

төгіп-шашу

төзбестік, төзбестігі

төзбеушілік, төзбеушілігі

төзгіштік, төзгіштігі

төзу

төзім

төзімпаз

төзімтал

төккізу

төккіш

төкпе күй

төкпелеу

төл басы

төлдеу

төлем

төлену

төлеңгіт

төлеу сөз

төлқұжат

 (айтылуы:

төлғұжат)

төл сөз (лингв.)

төлтума

төлхана

төменгі

төмен етек

төмен қол

төменшіктеу

төмпек, төмпегі

төмпештеу

төмпешік

төну

төңкеру

төңкеріс

төңірек

төп, төбі

төпелеме

төпелеу

төпеу

төраға

төре-қара

төрелеу

төргі

төрелік

төр жақ

төресымақ

төре-төлеңгіт

төреші

төрешілдік

төркін

төркіндеу

төркін жұрт

төркіншіл

төркіншілеу

төрт (сан е.)

төрт айлық (төл)

төрт амал (матем.)

төрт аяқты

төртбұрыш (геом.)

төрт бұрышты (үстел)

төрт елі

төрт жақты

төрткөз (ит)

төрт көзі түгел

төрткүл (археол.)

төрткіл

төрткілдену

төрт қанат үй

төртпақ, төртпағы

төртпақтану

төрт қырлы

төртпақ

төрттағандау

төрт түлік

төрттік

төр үй

төсағаш 

төс айыл

төс балға

Каталог: uploads -> files
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Қоғамдық қатынас құралы ретінде тіл бірнеше формада өмір сүреді. Әдеби тіл
files -> №19 (112) 1 қазан, 2015 жыл АҢдатпа с днем учителя
files -> Ибраимова Жібек Тұңғышбайқызы
files -> І. Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №2-3 /2013
files -> Бекітілді/утвержден
files -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
files -> Қазақстан республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
files -> №3 (120) 11 ақпан, 2016 жыл АҢдатпа 10 бет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет