Қазақ тілінің анықТАҒышыжүктеу 2.12 Mb.
Pdf просмотр
бет22/47
Дата28.12.2016
өлшемі2.12 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   47

баобабы

бап (бабына келу)

бап (тарау, параграф)

бапан

бапандай

бапанақтай

бап-байсалды

бап-балғын

бапкер

бап таңдау

баптау

баптизм

баптист, баптиске, баптисі

баптистік

бапты

бапшыл

барабан қазан (тех.)

барабар және парапар

бара жатыр (баратыр емес)

барак, баракқа, барагы

барақ (ит)

барақы аю

баран (түс)

барандану

барар-бармасы

бар әлем

бар әлінше

барбаңдау

бар-бар ету

барбиту

барбиыңқы

барбию, барби, барбияды

бар болғаны

бар болғыр

барельеф

баржа

баржию,   баржи,   баржияды,

баржиюы

бар-жоғы

баржық бет

барий, барийге, барийі

барит, баритке, бариті

баритон

баркас

барқадар таппау

барқадарлы

барқан (құм)

барқ ету

барқылдау

барқын (өсім.)

барқын жер

барқын тарту

барқындану

барқырау

барқырауық

барқыт

барқытағаш

барқытталу

баркытшөп

барлау

барлаушы

барлығу, барлық, барлығады

барлы-жоқты

барлық, барлығы

барлықтыру

бармақ басты, көз қысты

бармақ елі

бармақнан (тағам)

бармақтай

бар мәзір, жоқ жай

барокамера

барометр

барон

баронесса

барпылдау

баррикада

барса игі еді

бартию, барти, бартияды

бартылдау

барша (бүкіл)

бархан

барша жұрт

баршы (көне)

баршылық

баршын (бүркіт)

баршын тарту

баршынгүл

барщина

бары-бар, жоғы-жоқ

бар(ы)-жоғы

барықтыру

барылдақ қоңыз

барылдау

барылдауық (үйрек)

барымта

барымталау

барымта-сырымта

барымташы

барымташылық

барынша

барыпқаш (ойын)

барыс (аң), барысы

барыс жылы

барыс-келіс

барыс-келіс саясаты

барыс септік

барысша

барысу

барысында

барьер

бас (муз.)

баса-көктеп (кіру)

басалқы

бас алмай

бас алу

басараздық

басар арқан

басарқасын алдыру

бас арқан

бас арық

басасаулық

басасаусу

басат жер

бас ауырту

бас-аяғы

басаяқты (зоол.)

бас әріп

бас бағу

бас байлау

бас-басына

бас бармақ

бас бәйге

бас билік

басбұзар

басбұзарлық

басжақсы (кәде)

басжарғыш

бас жару

бас жүлде

бас жіп

бас изеу

бас ию, бас и, бас иеді, бас июі

бас келісім

баскесер

баскесерлік

баскетбол

бас киім

бас-көз болу

баскөкіректі (зоол.)

бас көтеру

бас көтергендер

басқа біреу

басқақ (көне)

басқалдақ

бас қамы

басқарма

басқару орталығы

басқарушы

басқатырғы

бас қатыру

басқаша

басқашалану

бас қолбасшы

бас қорғау

бас қосу (жиылу, жиналу)

басқосулар (термин)

бас құда

басқұр

басқы кезде

басқын

басқыншы

басқыш

бас мақала

басмашы

баспа (ауру)

баспа-бас

баспа-бас айырбас

баспагер

баспақ, баспағы

бас пайда

баспақ

баспақұрт (тағам)

баспақшыл

баспалау

баспалдақ

баспалы сырнай

баспана

баспаналату

баспанасыздық

баспасөз

баспа табақ

баспахана

бас салу

бас салып (ұрысты)

бас сардар

бас сауға

бас сауғалау

бассейн

бас сұғу

бас сүйек

бассүйексіздер (термин)

бассыздық

бас табақ (этн.)

бас тақырып

бастама баланс

бастама етік

бастан-аяқ

бастаңғы

бастаңғылас

бастапқы

бас тарту

бастау

бастаулы жер

бастаушы

бастауыш

бастауыш ұйым

бастион

бастоғыз (этн.)

бастығу

бастығырылу (ұйқыда)

бастық

басты мәселе

бастырғы

бастырма

бастырмалау

бастырма салу

бастыру

басу

бастырық

бастышөп (өсім.)

бас ұру

басшы

басшылық

басы артық (зат)

басы ашық

басыбайлы

басыбайлылық

басыбалды (қауынның түрі)

басы бүтін (беру)

бас(ы)-көзіне қарамай

басы қара

басы-қасында

басылым

басылыңқы

басым

басым көпшілік

басымдау

басымдылық

басындыру

басыну

басынушылық

басыңқы

басып-жаншу

басып-жаныштау

басыр (ауру)

басытқы

басытқылау

басыр

бата алу

батааяқ (кәде; айтылуы: 

батаяқ)

бата беру

батагөй

батагөйлік

батаға (кәс.)

батақұлақ (өсім.)

бата қылу

баталасу

батальон

бата оқу

батаоқыр (кәде; айтылуы: 

батоқыр)

батарея

батбақтай (болу)

батбат (кесіртке)

батқы салу

батқылы кебіс

батпақ

батпақ аққанаты (өсім.)

батпақтау

батпақты

батпан

батпан құйрық

батпырауық

батсайы және патсайы

баттасу

баттауық

баттерфляй (спорт)

баттию, батти, баттияды, 

баттиюы

бату

батық мұрын

батыл

батылдану

батылдық

батымды

батымдылық

батымы жоқ

батыңқы

батыр

батырақ (кедей)

батырбасы (көне)

батырғы

батыреке

батырлану

батырлық

батырма

батырма салу

батырсыну

батыру

батысеуропалық

батыс жақ

бау-бақ

бау-бақша

баудай түсіру

баукеспе (ұры)

баулау

баулу, баулы, баулиды

баулық

баулыту

баурай

баурайлау

баурап алу

баурау

бау-шарбақ

бау-шу

баушы

бауы берік болсын

бауыздау (мауыздау емес) 

бауыздау жері

бауыздау қан

бауыздау құда (этн.)

бауыр, бауыры

бауыраяқтылар (термин)

бауыр басу

бауырдақ

бауыр ет

бауырымен жорғалаушылар

бауыр жүн

бауыр киіз

бауырқұрт (ауру)

бауырласу

бауырмал

бауырмаласу

бауырмалдық

бауырмалшыл

бауырмүк (биол.)

бауырсақ

бауырша (ет)

бауыршөп

бауыршы (көне; бас аспаз)

баһадүр (көне)

баһар (көктем)

баһара (кіт.)

баһарлы (кіт.)

бацилла

башай

башлық (бас киім)

башмақ (аяқ киім)

башпай

башыр

баю, байы, байиды, баюы

баябан (шөл)

баяғы

баяғыдан бері

баялыш

бая мал

баян

баяндама

баяндамашы

баяндау

баяндаушы

баяндауыш

баянды

баянды бейбітшілік

баян ету

баянсыздық

баяншы

баяншырын (өсім.)

бая түйе

баяу

баяулау

баяусу, баяусы, баяусиды

баяусыту

баяуырақ

бая-шая

бая-шая болу

бәбісек (құс)

бәдбәхыт (кіт.)

бәддұға (кіт.)

бәдел қажы (діни)

бәден

бәдеуи

бәдіз

бәдізші

бәдік

бәдік айтыс

бәдік мал

бәдірен (қияр)

бәз баяғы

бәз қалпында

бәйбіше

бәйге (бәйгі емес)

бәйге аты

бәйгелі

бәйге төбе

бәйек болу

бәйектеу

бәйпең қағу

бәйтерек

бәйтөбет

бәйшешек

бәйіт (өлең)

бәйіт айту

бәкене бойлы

бәкі

бәлдену

бәле және пәле

бәле-жала

бәлекей (кішкентай)

бәлекет

бәлеқор

бәлеқұмар

бәлелі

бәлем (од.)

бәлки

бәлкім

бәлсіну

бәліш (тағам)

бәңгі

бәңші

бәрбі (құрал)

бәрекелді

бәрпі

бәрі

бәрібір (үст.)

бәрі бір (нәрсе)

бәсе

бәсекелесу

бәсеңдік 

бәсеңділік

бәсең ине

бәсеңсу, бәсеңсі, бәсеңсиді

бәстесу

бәс тігу

бәсіре (тай)

бәтеңке

бәтес (мата)

бәт құндыз

бәтір (од.)

бәтір нан

бәуеден

бәһра (табу)

бәшке құрақ

бе (шыл.)

бебеу қағу

бебеулеу

бегайым (көне)

бегемот

бегім (көне; титул)

бедебас (өсім.)

бедел

беделді

беделсіздік

беделі жер

бедер

бедерлеу

бедерсіздену

бедерші

бедеу

бедеу ат

бедеулік

бедірек (құл)

бедіреңдеу

бедірею, бедірей, бедірейеді, 

бедіреюі

беже (өсім.)

бежін ер

без-без ету

безбен

безбендеу

безбүйрек

безгек

безгек масасы

безгектей

безгелдек

бездеуіт

бездеуіт түк

бездіқоғыр (өсім.)

бездіру

безеген

безекгүл (өсім.)

безек қағу

безектеу

безену

безең (көне)

безер адам

безеру

безеубас (құрал)

безеу бет (адам)

безмаңқа (ауру)

безтамақ (ауру)

безше

без шошу

безілдеу

безіну

безірею, безірей, безірейеді, 

безіреюі

бейәдеп

бейбақ

бейбақтық

бейбас

бейбастақ

бейбауырмал

бейберекет

бейбіт

бейбіт қатар өмір сүру

бейбітшілік

бейжай (айтылуы: бейжәй)

бейкүнә (айтылуы: бейгүнә)

бейкүнәлық

бейқам

бейқамдық

бейқамсу

бейқарар

бейқұт

беймаза

беймазалану

беймазалық

беймәлім

беймезгіл

бейне

бейне (шылау)

бейне бір

бейнежазба

бейнелеу өнері

бейнелеуші

бейнелеуіш

бейнет

бейнетаспа

бейнеткер

бейнетқор

бейнетшіл

бейпартиялық

бейпіл ауыз (адам)

бейпілдену

бейсауат (жүру)

бейсаясат

бейсбол

бейсенбі (айтылуы: бейсембі)

бейтаныс

бейтарап

бейтараптану

бейтараптылық

бейуаз адам

бейуақ

бейуақта

бейуақыт

бейхабар

бейшара және бишара

бейшаралану

бейшаралық

бейім, бейімі

бейімделу

бейімдеме

бейімділік

бейімсіздік

бейіт (мола),бейіті

бек, бегі

бекбатша (нар)

бекбике

бекем

бекемделу

бекемдік

бекер

бекерге

бекерден-бекер

бекерлік

бекершілік

бекет ат

бекетші

бек жақсы

бекзада

бекзадалық

бекзат

бекзаттық

бексіну

бектік

беку, бекі, бекиді

бекім

бекімін айту

бекіну

бекініс

бекіре (балық)

бекісу

бекісі шығу

бекіткеннің суы

бекітпе

бекітулі

белағаш

бел алу

бел асқан

бел бала

бел байлау

белбау (киіз үйдің белбауы)

бел-белес

белбеу

белбеулену

белбеусоқ(ты) (ойын)

бел буу

бел бүгу

белгі

белгілеу

белгілі бір

белгілілік

белгісіздік

белдеме

белдеме омыртқа

белдемпая

белдемше

белдеу-белдеу

белдеулену

белдеулік уақыт

белді

белдік

белең алу

белес-белес

бел жазу

белкүрек

бел  құда  (этн.;  

айтылуы:

белғұда)

беллетрист, беллетриске, 

беллетрисі

бел омыртқа

бел орақ

бел ортасы

белсенді

белсену

бел темір

белтір

белуар

белуардан келу

белшесінен бату

бел шешу

белі қайысу

бельэтаж

бемоль, бемольға, бемолі

бен (шылау)

бенде және пенде

бензил

бензин

бензинқұйғыш

бензинтасығыш

бенуар

бергек

бергі жақ

бергіштеу

бердеңке (көне; мылтық)

береген қолым алаған

бережақ

береке

берекелену

берекелі

берекесіздену

берекет

берек жер

берен

беренгүл (өсім.)

берен сауыт

берермен

бересілі

берет (бас киім)

бересі

берешек

бер жақ

бер жақтағы

берку, беркі, беркиді

бермен

бермен қарай

берменірек

берсиевшілер

бертолет тұзы

бертін келе

бершімек (ауру)

берігірек (мықтылау)

берігіректе

берік

берікбас (зоол.)

беріліс қорабы

берімсек

берімші

берірек

беріспеу

берісу

бері таман

беріш

бес айлық (жалақы, жұмыс, 

оқу)

бесақа (диал.)

бес-алты

бесаспап (шебер)

бесаспап ЭЕМ

бесаспап экскаватор

бесатар (мылтық)

бес батпан

бесбұрыш (геом.термині)

бес бұрышты (жұлдыз)

бесенеден белгілі

бес есе

бесжақсы (көне)

бес жасар

бесжылдық (зат е.)

бес жылдық (оқу, жұмыс т.б.)

бес күндік (жұмыс)

бес қанат үй

бесқақпай (ойын)

бесқару (этн.)

бесқонақ (күн райы)

бес мүшел

бес-он

бессайыс (спорт термині) 

бестамақ (өсім.)

бестас (ойын)

бес те бес (миллиметр)

Каталог: uploads -> files
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Қоғамдық қатынас құралы ретінде тіл бірнеше формада өмір сүреді. Әдеби тіл
files -> №19 (112) 1 қазан, 2015 жыл АҢдатпа с днем учителя
files -> Ибраимова Жібек Тұңғышбайқызы
files -> І. Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №2-3 /2013
files -> Бекітілді/утвержден
files -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
files -> Қазақстан республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
files -> №3 (120) 11 ақпан, 2016 жыл АҢдатпа 10 бет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   47


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет