Қазақ тілінің анықТАҒышыжүктеу 2.12 Mb.
Pdf просмотр
бет24/47
Дата28.12.2016
өлшемі2.12 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   47

бұқатартыс (ойын)

бұқбас (құс)

бұқпалау

бұқпантай

бұқпаторғай (зоол.)

бұқтырма

бұл (мата)

бұла (болып өсу)

бұлай (деме)

бұлайша

бұлақ (су)

бұлақ (құлақтың бұлағы)

бұлан (аң)

бұлан-талан

бұлаңдау

бұлаңыту

бұлау (көз жасын бұлау)

бұлау (ванна)

бұлаулану

бұлбұл (зоол.)

бұлғақ (көне; бүліншілік)бұлғақтау

бұлғалақ

бұлғаңдау

бұлғар (көне)

бұлғау (қол бұлғау)бұлғау (қазанды бұлғау)

бұлғауыш

бұлғын

бұлғын ішік

бұлдану

бұлдау

бұлдырау

бұлдыр елес

бұлдырық (зоол.)

бұлдырықоты (өсім.)

бұлжымау

бұлқан-талқан

бұлқу, бұлқы, бұлқиды

бұлқын (насос)

бұлқыну

бұлқыншы

бұлт (аспандағы)

бұлт берді (жалтарды)

бұлт ету

бұлтақтау

бұлтаңдау

бұлталақтау

бұлталаңдау

бұлтартпау

бұлтару

бұлтию, бұлти, бұлтияды

бұлтық

бұлттылық

бұлтылдау

бұлтың-сылтың

бұлшық ет

бұлық

бұлықсу, бұлықсы, 

бұлықсиды

бұлықтау

бұлың

бұлыңғыр

бұнда және мұнда

бұндай және мұндай

бұның және мұның

бұра-жара

бұралақтау

бұралаңдау

бұралқы ит

бұралыс (тех.)

бұраматамыр (өсім.)

бұранда

бұраң бел

бұраңғар (көне; оң қанат)

бұраңдау

бұра-саяқ

бұратана (халық)

бұрау

бұраубас (зоол.)

бұрғы

бұрқақтау

бұрқ-бұрқ

бұрқан-тарқан

бұрқану

бұрқасын

бұрқ ету

бұрқылдау

бұрқырау

бұрлығу

бұрма

бұрмалау

бұрнағы күні

бұрсану (буырқанды, 

бұрсанды)

бұртақ

бұртақтау

бұртаңдау

бұрташ (ауру)

бұртию, бұрти, бұртияды 

бұршаққап (бот.)

бұршаққын (өсім.)

бұршақ тұқымдастар (бот.)

бұрылыс

бұрым, бұрымы

бұрымқап

бұрынғы

бұрын-соңды

бұрыс, бұрысы

бұрыш, бұрышы

бұрыштама

бұт (бұтқа табыну)

бұта

бұтақтау

бұталау

бұтанақ

бұтарлау

бұтартар

бұтау

бұтхана

бұтып-шату

бұхаржа (көне, жақ )

бұхаржай

бұқар кілем

бүге (асық)

бүгежек

бүге-шіге

бүгжию, бүгжи, бүгжиеді

бүгу, бүк, бүгеді

бүгін (айтылуы: бүгүн)

бүгінгі (айтылуы: бүгүңгү)

бүгін-ертең

бүгіңкі

бүй деді

бүйен

бүйенқұрт (ауру)

бүйрек бет (адам)

бүйрек май

бүйрекшай (өсім.)

бүйте-бүйте

бүйткен

бүйтсе

бүйтіп

бүйі

бүйір, бүйірі

бүйітікен (өсім.)

бүк (өсім.)

бүк (асық)

бүкпе

бүксию, бүкси, бүксиеді

бүктесін

бүк түсу

бүкшеңдеу

бүкшию, бүкши, бүкшиеді

бүкіл әлем

бүкіләлемдік

бүкілдүниежүзілік

бүкілқазақстандық

бүкілодақтық

бүкілресейлік

бүкілхалықтық

бүкіреңдеу

бүкірею, бүкірей, бүкірейеді 

бүкіш

бүлде (мата)

бүлдірге (қамшының 

бүлдіргесі)

бүлдірген

бүлдіргі

бүлдіру

бүлдіршіндей

бүлк (етті)

бүлкек

бүлкіл

бүлу (шабылу)

бүлік, бүлігі

бүліну

бүліншілік

бүп-бүтін

бүр

бүрге

бүрген (тоғай)

бүргеншыбын (зоол.)

бүргеншіркей (зоол.)

бүркек

бүркемелеу

бүркеншек

бүркеншік

бүркеніш

бүркеу, бүрке, бүркейді

бүрку, бүрік, бүркеді

бүркуіш

бүркіт

бүрме

бүрметікен (өсім.)

бүрсең қағу

бүрсию, бүрси, бүрсиеді

бүрсігүні

бүртік

бүру, бүр, бүреді

бүршік

бүрік

бүріккіш

бүріс құлақ (адам)

бүрісу

бүтін

бығу, бық, бығады

быдық

быж-быж

быж-тыж

быжу, быжы, быжиды

быжылдау

быжынау

быжыр

быжырқай

бық-бық

бықпырт

бықсу, бықсы, бықсиды

бықсық

бықу, бықы, бықиды

былай (қарай)

былайғы

былайырақ (тұр)

быламық

былапыт

былбырау

былғалау

былғану (ластану)

былғары

былғау (ластау)

былдырау

былдырлау

былжыр

былжырау

былқ (ету)

былқ-сылқ

былқыл

былқу, былқы, былқиды

былпылдақ

былтыр

былш (ету)

былш-былш

былшию, былши, 

былшияды

былшық (көздің былшығы)

былшылдау

былығу

былық, былығы

былықпай

быр-быр

бырдай

быр ету

быржию, быржи, быржияды

быржық бет

бырқ-бырқ

бырқылдау

бырсу, бырсы, бырсиды 

бырсылдау

быртию, бырти, быртияды

быртық

быртылдау

быршу, быршы, быршиды

бырыл

бытқыл

бытпылдақ

бытпырақтау

быттию, бытти, быттияды, 

быттиюы

быт-шыт

бытықана (ұсақ шыбын)

бытықы-шытықы

бытыра

бытыранды

бытыраңқы

бытырау (тарау)

бытыр-бытыр

бытырлау

бытысу

бізбелдік (өсім.)

біздию, бізди, біздиеді, 

біздиюі

бізқұйрық (құрт)

біз мұрын (адам)

бізтұмсық (қоңыз, құс)

бізше (біздіңше)

білгір

білгірсу

білгішсіну

білдей (өгіз)

білезік

білем-білем

білеме (көне)

білем құйрық

білену

біле тұра

білеудей

білеулеу

білте (мылтық, шам)

білік, білігі

білім, білімі

білімдар

білімпаз

біліс

біраз

біраз ғана

біразырақ

бірақ (шылау)

бір-ақ (бір ғана)

бірақ та

бір алуан

бір асым ет

бір аттам (жер)

бір атым (насыбай)

бір ауыз (сөз айтайын)

бірауыз (көне; мылтық) 

бірауыздан (үст.)

бірауызды болу

бірауыздылық (термин)

бір ауық

бірбақайлы (биол.)

бірбет (өжет)

бірбеткей

бір-бірден

бір-бірімен

бір-бірін

бір-біріне

бір ғана

бірде (шылау)

бір де (біреу де)

бірде-бір

бірдеме және бірдеңе

бірден-бір

бірдеңе және бірдеме

бірегей

бірезу

бір-екі

бір елі

бірен-саран

біресе (шылау)

бір жағынан

біржайлы (болу)

біржақты

біржамбастау

бір жапырақ (кішкентай)

бір жарым

бір жасар

бір жерде

бір жеті

біржола (үст.)

біржолата (үст.)

біржолғы жәрдем

бір жолға

бір жөн

бір жұтым

бір жылдық (жұмыс, оқу т.б) 

біржылдық шырмауық 

бір кезде

біркелкі

біркелкілік

біркиер: біркиер киім

бір көш жер

біркүндіктер (зоол.)

бір күні

бірқазан (құс)

бір қазан ет

бір қалыпты

бірқатар

бір қатар (үй)

бірқыдыру (үст.)

бірлі-жарым

бір мезгілде

бір мезет

бірмойын (адам)

бір мүшел

бір нәрсе

бірнеше

бірөңкей (үст.)

бір рет

бір салым (тұз)

бірсарынды

бірсәрі

бір сәтте

бірсөзді (адам)

бірсыдырғы

бірсыпыра

біртабан (үст.)

бірталай

бірталайдан (бері)

біртегіс

біртектес

біртекті

біртектілік

біртоға

біртуар (нар)

бір тұтам

біртұтас

біртүрлі

біртіндеп

бір уақ

бір уақытта

біршама

бір шөкім

бірыңғай

бірізділік

бірімен бірі

бірін бірі

біріне бірі

бірішек (болу)

бісміллә және пісміллә

бітегене

бітеугүл (бутон)

бітеу жара

бітию, біти, бітиеді

бітпес (оюлы киіз)

бітуажа (болу)

бітуана

бітікші (көне; хатшы)

бітім шарт

бюджет

бюллетень, бюллетеньге, 

бюллетені

бюро

бюрократ

бюст, бюске, бюсі

В

вагон

ваза (сауыт)

вазелин

вакансия

вакант

вакуум

вакцина

валенттік

вальс, вальске, вальсі

валюта

ваниль, ванильге, ванилі

вариант

вассал

вассалдық

ватерсызық

ватт, ватқа, ваты

ваттметр

ватт-сағат

ватт-секунд

вахта

вегетативтік

вегетация

ведомость, ведомосқа, 

ведомосы

ведомостволық

вексель, вексельге, векселі

веложарыс

велосипед, велосипедке, 

велосипеді

велюр, велюрге, велюрі

вензель, вензельге, вензелі

вентилятор

вентиляция

вермишель, вермишельге, 

вермишелі

верфь, верфьке, верфі

вестибюль, вестибюльге, 

вестибюлі

взвод, взводқа, взводы

виза

винт

винттеу

виоленчель, виоленчельге, 

виоленчелі

вирус, вирусқа, вирусы

вице-адмирал

вице-президент

водевиль, водевильге, 

водевилі

вокзал

волейбол

волюнтаризм

вольт-ампер

вольтметр

вольфрам

вуаль, вуальға, вуалі

вымпел, вымпелге, вымпелі

Г

га (гектар)

габардин (мата)

гага (үйрек)

газет

газометр

газөлшеуіш (құрал)

газөткізгіш (атау)

газсыз

газүрлеуіш (атау)

галактика

галантерея

галерея

галерка

галифе

галлюцинация

галогендер

галстук, галстукқа, галстугы

гальванометр

гамак, гамакқа, гамагы

гамма

гамма-қондырғы

гамма-сәуле

гангстер

гантель, гантельге, гантелі

гараж

гардероб, гардеробқа, 

гардеробы

гармонь, гармоньға, 

гармоны

гармоньшы

гарнизон

гарнитур

гастрит, гастритке, гастриті 

гастролёр, гастролёрға,  

гастролёры

гастроль, гастрольға, 

гастролі

гастроном

гауптвахта

гауһар

гәп (гәп сонда)

гвардия

гейзер

гектар

гектоватт-сағат

гектограмм, гектограмға, 

гектограмы

гектограф

гелий, гелийге, гелийі

гелиограф

гелиоқондырғы

гелиофизика

гематоген

гемоглобин

геморрой

генерал

генерал-адмирал

генерал-адьютанд

генерал-губернатор

генералиссимус

генерал-лейтенант

генерал-майор

генерал-полковник

генерал-прокурор

генерал-фельдмаршал

генератор

генетика

геноцид

география

геодезия

геолог, геологқа, геологы

геология

геометрия

геосфера

геофизика

геохимия

гепатит, гепатитке, гепатиті

гербарий, гербарийге, 

гербарийі

герметикалық

герц, герцке, герці

герцог, герцогқа, герцогы

гетман

гиббондар (маймыл)

гибрид, гибридке, гибриді

гибридтеу

гигиена

гидраттар

гидролиз, гидролизге, гид-

ролизі

гидролог, гидрологқа, 

гидрологы

гидромеханикалық

гидрототықтар (гидро-дан 

басталатын және басқа сөздер)

гильдия

гильза

гильотина

гимназист, гимназиске, 

гимназисі

гимназия

гимнаст, гимнасқа, гимнасы

гимнастёрка

гимнастика

гипербет

гипербола

гипержазықтық

гипертония

гипноз

гипнозшы

гипотеза

гипотенуза

гиппопотам

гипс, гипске, гипсі

гипюр, гипюрге, гипюрі

гитар

гладиатор

глист, глиске, глисі

глицерин

глобус, глобусқа, глобусы 

глоссарий, глоссарийге, 

глоссарийі

глоттогоникалық

глюкоза

гносеология

гобелен

голландка (пеш)

гондола

гонококк,

 

гонококқа,

гонокогы 

горилла (маймыл)

 гормон (мед. термин)

госпиталь, госпитальға, 

госпиталі

готовальня

горфиленген

гөрі (шыл.; көрі емес)

гравёр, гравёрға, гравёры 

гравюра

градус, градусқа, градусы 

градусник

грамм, грамға, грамы

грамматика

грамм-атом

грамм-масса

грамм-молекула

граммофон

грамота

гранат (лақтыру)

гранит (тас)

гранулалау

граф

график

графин

графит

гренадер

грим

грипп, грипке, грипі 

гроссмейстер

губернатор

губерния

гу-гу (әңгіме)

гудок, гудокқа, гудогы

гулеу

гуманизм

гуманист, гуманиске, 

гуманисі

гуманитарлық

гуіл

гүж-гүж (ету)

гүлбақ

гүлбақша

гүлбас (шанақ)

гүл-бәйшешек

гүл-гүл (жайнау)

гүлдесте (букет)

гүлдірлеу

гүл жару

гүлжемір

гүлзар (газон)

гүлсабақ (бот.)

гүлсағақ (бот. термин)

гүлсерік (бот.)

гүлстан (поэт.)

гүлтабақ

гүлтабан (бот.)

гүлтәж (венок)

гүлтәжі (өсім.)

гүлшанақ (бутон)

гүлшоқ (тар.)

гүмбірлеу

гүмп ете қалу

гүрбік (қауын)

гүр ету

гүр-гүр ету

гүрзі (көне; қару)

гүрс ету

гүрс-гүрс ету

гүрсілдеу

гүрілдеу

Ғ

ғадауат

ғажайып

ғажап

ғазауат

ғазел (әбеб.)

ғазиз (жан)

ғайбат

ғайбаттау (жамандау)

ғайып (болу)

ғайып-ерен

ғақлия

ғалам

ғаламат

ғаламдық 

ғалым

ғана (шылау)

ғанибет

ғапу ету

ғапілдік

Каталог: uploads -> files
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Қоғамдық қатынас құралы ретінде тіл бірнеше формада өмір сүреді. Әдеби тіл
files -> №19 (112) 1 қазан, 2015 жыл АҢдатпа с днем учителя
files -> Ибраимова Жібек Тұңғышбайқызы
files -> І. Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №2-3 /2013
files -> Бекітілді/утвержден
files -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
files -> Қазақстан республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
files -> №3 (120) 11 ақпан, 2016 жыл АҢдатпа 10 бет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   47


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет