Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігіжүктеу 234.31 Kb.
Pdf просмотр
Дата03.03.2017
өлшемі234.31 Kb.

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі 

Коммерсиялық емес АҚ «Алматы энергетика және байланыс университеті» 

Жылуэнергетика факультеті 

  Жылуэнергетика қондырғылар кафедрасы  

 

 

 

 

 

 

«Бекітемін» 

ЖЭФ  деканы 

______________М. У. Зияханов 

«______»  ____________ 2016 ж. 

 

 

Пәннің SYLLABUS 

 

MZhG 2207 -Сұйық және газ механикасы пәні бойынша  

5В071700-Жылуэнергетика мамандығына  

 

 

 

 

                           

 

Курс                                                   2 Семестр                                             3 

Барлығы несие                                 3 

ECTS бойынша                                6 

Толық сағат мөлшері                     135 

Дәріс                                                22 

Жаттығу                                          8  

Зерттеулік сабақ                             15 

СӨЖ (СРС)                                     45   

ОСӨЖ (СРСП)    

 

     45   

Пәндік жұмыс                                

Емтихан                                           

 

  

Алматы 2016          

«Сұйық  және  газ  механикасы»  пәні  бойынша  оқыту  бағдарламасы 

(SYLLABUS)  5В071700  –  Жылуэнергетика  мамандығы  үшін  оқу  жоспарына 

сәйкес,  Жылу  энергетикалық  қондырғылар  кафедрасының  доценті,  техника 

ғылыми кандидаты Туманов Мусакул Елегенович құрастырған. 

Оқыту  бағдарлама  Жылу  энергетикалық  қондырғылар  кафедрасының 

мәжілісінде қарастырылып бекітілген  

Хаттама № 1   "28"___08________2016 ж.  

 

Кафедра меңгерушісі ______________Кибарин А.А.  

Оқыту  бағдарлама  Жылуэнергетика  факультетінің  оқу-тәсілдемелік 

комиссиясының мәжілісінде қарастырылып бекітілген  

Хаттама № _1_   "_09__"______09__2016 ж.  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


1.Оқытушылар жөнінде мәліметтер: 

Туманов  Мусакул  Елегенович,  Жылу  энергетикалық  қафедрасының  доценті, 

техника  ғылыми  кандидаты.  1981  жылы  Қазақ  мемлекеттік  университетін, 

механика  мамандығы  бойынша  бітірген.  «Сұйық  және  газ  механикасы»  пәні 

бойынша дәрістерді 2009 жылынан бері өткізеді. 

«Жылу энергетика қондырғылар» кафедрасы 

Алматы қаласы, Байтұрсынов көшесі, 126 үй, А корпусы, А118 кабинет,  

Зертханалық жұмыс өткізуге арналған зертхана А305 кабинетінде. 

тел. 292-78-98 

1.

 Пән  бойынша  аудиториялық  сабақтарды  өткізудің  уақыты  мен 

орны:  Сабақтар кестесіне сәйкес өткізіледі.   

2.

  Алдын-ала  міндетті  пәндер  (пререквизиты):  физика,  теориялық 

механика, жоғары математика. 

3.

 

Курстың қысқаша сипаттамасы  

Пәннің  мақсаты  және  міндеті  –  сұйық  пен  ггаздың  теңдесу  және 

қозғалу заңдылықтарын оқып білу, қажетті есептеулер жүргізу. 

 

Жылумаңызалмасу,  булық  және  газдық  шығырлар,  қазандық қондырғылары,  ошақ  құбылыстарының  теориясы,  жылуландыру  және 

жылулық желілер пәндерін оқығанда сұйықтың қозғалу заңдарын білу керек. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 5. Пән мазмұны 

      


5.1 Дәрістер 

 

Дәріс  


 

Апта 


                                     Тақырыбы 

Әдебиет 


нөмірі Кіріспе Сұйық және газ механикасы пәні және оның  

әдістері.  Сұйық  ұғымының  анықтамасы.  Тығыздық. 

Сығылғыштық. Тұтқырлық және сұйықтағы үйкеліс 

туралы  Ньютонның  заңы.  Сұйықта  әрекет  ететін 

күштер. Қысым.

 

 Конспект  

[1-8] 


 Сұйықтеңдесу  (гидростатика).  Сұйықтеңдесудің 

шаққылық 

(дифференциалдық) 

теңдеулері. 

Сығылмайтын  сұйықтың  ауырлық  күш  өрісіндегі 

теңдесуі.

 

Конспект [1-8] 

  

3  Айналған 

ыдыстағы 

сығылмайтын 

сұйықтың 

теңдесуі.  Жазық  беттегі  сұйықтың  қысым  күші. 

Архимед заңы.

 

Конспект [1-8]  Сұйық  қозғалысының  негізгі  ұғымдары  мен 

теңдеулері.  Сұйық  қозғалысының  түрлері.  Сұйық 

қозғалысының тәртіптері. Ағын сызығы және түтігі.

 

Конспект [1-8] Бір  өлшемді  ағынның  қозғалыс  тeңдеулері.  Сұйық 

шығысы.  Үзіксіздік  теңдеуі  (маңыздың  сақталу 

заңы).  Бернулли  теңдеуі  (толық  механикалық 

қайраттың  сақталу  заңы).  Қозғалыс  мөлшерінің 

теңдеуі 

(қозғалыс 

мөлшерінің 

сақталу 


заңы).Үзіксіздіктің    шаққылық  (дифференциялдық) 

теңдеуі. 

Тұтқыр 

сұйықтың шаққылық 

(дифференциялдық)  қозғалыс  теңдеулері  (Навье-

Стокс  теңдеулері).  Бастапқы  және  шекаралық 

шарттар


Конспект 

[1-8] 

 

Ретсіз  қозғалыстың  негізгі  сипаттамалары.  Ретсіз 

ағынның 

орташаланған 

қозғалыс 

теңдеулері 

(Рейнольдс 

теңдеулері). 

Сұйыққозғалымдық 

ұқсастық және үлгілеу.

 

Конспект [1-8] Сұйықтың  тұрақты  тегеурінде  кішкене  тесіктен 

ағуы.  Сұйықтың  құбырдағы  қозғалысы  және 

құбырларды  сұйықағулық  есептеу.  Құбырлардың 

сұйықағулық  кедергісі.  Ағын  кенет  кеңейгендегі 

және тарылғандағы қысым шығыны

Конспект [1-8] 

 

 Дөңгелек құбырдағы 

ретті 


қозғалыста 

көрсеткіштердің 

таралуы 

және 


кедергі 

заңдылығы.Дөңгелек  құбырдағы  ретсіз  қозғалыста 

көрсеткіштердің  таралуы  және  кедергі  заңдылығы. 

Құбырдағы сұйықағулық соққы

 

Конспект [1-8] 

 

  Құбырларды  жіктеу.  Ұзын  жай  құбырдың  негізгі 

есептері.  Тармақты  және  қатарлас  құбырларды 

есептеу.  Газ  құбырларын  қысым  құламасы  үлкен 

болғанда  есептеу.  Көлденең  қимасы  дөңгелек  емес 

құбырларды есептеу. Көпіршіктену (кавитация) 

 

10 10 

Екі  текті  (фазалы)  ағындар  қозғалысы.  Екі  текті 

ағындар  туралы  ұғым.  Қатты  бөлшектерді  ағынмен 

тасымалдау. 

Ауамен 

тасымалдау құбырының 

кедергісі. 

 

11 


11 

 Қатты  денелердің  ағысталуы.  Шекаралық  қабат. 

Шекаралық  қабат  туралы  ұғым.  Ретті  шекаралық 

қабаттағы  қозғалыс  теңдеулері.  Тақтадағы  ретті 

шекаралық қабат. Тақтадағы ретсіз шекаралық қабат 

 

 5.2 Зертханалық сабақтар: 

Зертх. 


жұмыс  

Жұмыс тақырыбы 

1  

Айналған ыдыстағы сұйықтың еркін бетінің пішінің анықтау  

Бернулли теңдеуін зерттеу 

Сұйықтың қозғалыс тәртіптері Жергілікті кедергілерде қысым шығынын анықтау

 Дөңгелек құбырда үйкелістік қысым шығынын анықтау 

Дөңгелек құбырда жылдамдық өрісін өлшеу 

7  


Қатты денелердің кедергі еселеуіштерін анықтау

  Батырылған ағыншаны зерттеу

 

 5.3 Машықтану сабақтары 

№ 

Сабақтың тақырыбы Сұйықтеңдесу 

 . Бернулли теңдеуінің қолданыстары. Сұйыққозғалымдық ұқсастық және үлгілеу.

 Сұйықағулық кедергілер.

 Жай және күрделі құбырларды есептеу .

 

 5.4 Пәндік жұмыс 

     Студенттер "Құбырларды сұйықағулық есептеу" деген тақырыптағы пәндік 

жұмыс  орындаулары  керек.  Пәндік  жүмыс  4  тапсырмадан  тұрады:  жай  және 

қатарлас  құбырларды,  ауамен  тасымалдауды,  қысым  құламасы  үлкен  газ 

құбырын есептеу.  

 

       5.5 

СӨЖ үшін бақылау тақырыптар:

 

1.

 Қысым, жылдамдық және сұйық шығысын өлшеу үшін аспаптар. 

2.

 Кескіндер торы туралы ұғым. 

3.

 Әлсіз ұйтқулар газ ағынында таралуы. 

 

 

 

6. Ұсынылған әдебиет тізімі  6.1. Негізгі әдебиет

 

1. Повх И.Л. Техническая гидромеханика. -М.: Машиностроение, 1976.-502с. 

2.  Альтшуль  А.Д.  и  др.  Гидравлика  и  аэродинамика.-М.:Стройиздат,  1987,- 

470с. 


3. Сборник      задач      по      машиностроительной      гидравлике/Под ред. 

Куколевакого Т.И. и Подвиза Л.Г.-Машиностроение, 1977, 1982.- 464с. 

4.  Примеры      расчетов      по      гидравлике/Под      ред.      Альтшуля      А.Д.  -

М.:Стройиздат, 1977,-255 с. 

5. Нұрекен Е. Сұйық және газ механикасы. Сорғылар.-Алматы: АЭжБИ, 2005. 

– 191 б. 

6.  Сұйық    және    газ    механикасы.      Зерттеу    жұмыстарына    әдістемелік

 

нұсқаулар. Алматы.: АЭжБИ, 2003-33 б.  7.  Сұйық  және  газ  механикасы.  Пәндік  жұмыс  «Құбырларды  сұйықағулық

 

есептеу»  үшін  әдістемелік  нұсқаулар  және  тапсырмалар.  Алматы: 

АЭжБИ, 


2003.-17 б.

 

8. Нұрекен Е. Сұйық және газ механикасы. Сорғылар. Мысалдар мен есептер-Алматы: АЭжБИ, 2006. – 85 б. 

 

6.1.Қосымша әдебиет 

1. Валуева Е.П Введение в механику жидкости и газа, М.:МЭИ. 2001.

 

2.  Теоретические  основы  теплотехники,  Теплотехнический  эксперимент: Справочник/Под  ред.  В.А.Григорьева,  В.М.Зорина.-  М.:Энергоатомиздат, 

1989. 


 

7. Емтихан сұрақтары 

Кіріспе 

1. Сұйық және газ механикасы пәні және оның әдістері 

2. Сұйық ұғымының анықтамасы. 

3. Тығыздық. Сығылғыштық. 

4. Тұтқырлық және сұйық ішіндегі үйкеліс туралы Ньютон заңы. 

5. Сұйықта әрекет ететін күштер. Қысым. Сұйықтеңдесу 

6. Сұйықтеңдесудің дифференциалдық теңдеулері. 

7. Сығылмайтын сұйықтың ауырлық күш өрісіндегі теңдесуі. 

8. Айналған ыдыстағы сығылмайтын сұйықтың теңдесуі. 

9. Сұйықтың жазық беттегі қысым күші. 

 

10. Архимед заңы. 11. Сұйық қысымын өлшейтін аспаптар. 

Сұйық қозғалысының негізгі ұғымдары мен теңдеулері

 

12.


 

Сұйық қозғалысының түрлері 

13.

 

Сұйық қозғалысының тәртіптері. 14.

 

Ағын сызығы және түтігі 15.

 

Бір  өлшемді  ағынның  үзіксіздік,  Бернулли  және  қозғалыс  мөлшерінің теңдеулері. 

16. Үзіксіздіктің дифференциалдық теңдеуі.

 

17. Тұтқыр сұйықтың диффренециалдық қозғалыс теңдеулері. Бастапқы және шекаралық шарттар. 

18. Ретсіз қозғалыстың негізгі сипаттамалары. 

19.  Ретсіз      ағынның      орташаланған      қозғалыс      теңдеулері      (Рейнольдс 

теңдеулері).

 

20. Сұйыққозғалымдық ұқсастық және үлгілеу. Сұйықтың тесіктен және саптамалардан ағуы.

 

21. Сұйықтың тұрақты тегеурінде кішкене тесіктен ағуы.  

22. Саптамалар арқылы ағуы. 

Сұйықтың  құбырдағы  қозғалысы  және  құбырларды  сұйықағулық 

есептеу.  

23. Құбырлардың сұйықағулық кедергісі.

 

24. Ағын кенеттен кеңейгенде және тарылғанда қысым шығыны.   25.Үдеткі және тежегі (конфузор және диффузор).

 

26,27.  Дөңгелек  құбырдағы  ретті  және  ретсіз  қозғалыста  көрсеткіштер таралуы және кедергі заңдылығы.  

28. Бұдырлықтың құбыр кедергісіне ықпалы.

 

29. Құбырдағы сұйықағулық соққы. 30. Құбырларды жіктеу. 

31. Ұзын жай құбырдың негізгі есептері.  

32.Тармақты және қатарлас құбырларды есептеу. 

33. Газ құбырын есептеу. Қатты денелердің ағысталуъи Шекаралық қабат.

 

34. Маңдайлық кедергі туралы ұғым. 

35. Шекаралық қабат туралы ұғым. 

36. Шекаралық қабат теңдеулері 

37. Шекаралық қабаттың ажырауы және құйын түзілу. 

38,39. Тақтадағы ретті және ретсіз шекаралық қабат. Екі текті ағындар қозгалысы. 

 

40. Екі текті ағындар туралы ұғым және олардың сипаттамалары. 41. Қатты бөлшектерді ағынмен тасымалдау. 

42. Ауамен тасымалдау құбырының кедергісі. Газқозғалым 

43. Үлкен жылдамдықпен қозғалғанда газдардың сығылғыштығы. 

44. Газдардың бір өлшемді қозғалыстарының негізгі теңдеулері. 

45. Әлсіз және әлді ұйтқулар. 

46. Тығыздалу секірмесі. 

 

  

 

8. Баға бойынша ақпарат: 

Студенттің курс бағдарламасы бойынша жетістіктері АЭжБУ 

қорытынды бағаларының жалпы жүйесіне негізделіп, бағаланады (кесте 1).                                                                                                                       

Кесте 1. 

Әріп жүйесі 

бойынша 


баға 

  Балдар  Балдар 

%-дық 

мөлшері 


Дәстүрлі жүйе бойынша баға 

        А 

  4,0 


   9 

95- 100 


Өте жақсы 

        А- 

  3,67 

   8 


90-94 

Өте жақсы          В+ 

  3,33 


   7 

85-89 


Жақсы  

        В 

  3,0 


   6 

80-84 


Жақсы  

        В- 

  2,67 


   5 

75-79 


Жақсы  

        С+ 

  2,33 


   4 

70-74 


Қанағат 

        С 

  2,0 


   3 

65-69 


Қанағат  

        С- 

  1,67 


   2 

60-64 


Қанағат  

        Д+ 

  1,33 


   1 

55-59 


Қанағат 

        Д- 

  1,0 


   0 

50-54 


Қанағат 

        F 

  0 


   0 

0-49 


Қанағатсыз 

 

Кесте 2. Жіберілу рейтингісі. Әрбір жұмыстың маңыздылығы  

                      Параметр 

   %-дық мөлшері 

           Балдар 

Зертханалық 

жұмыстарды 

орындау  

40 


            40 

Семестрлік жұмысты қорғау 

40 

40 


Машықтану сабақтары 

10 


10 

Дәрістерге қатысу   

10 

10 


Барлығының      ∑  

100 


100 

 

  

Семестрдің қорытынды бағасы келесі сүлбе бойынша жиналады: 

                                                                                                                                

Кесте 3. 

                      Параметр 

   %-дық мөлшері 

           Балдар 

Жіберілу рейтингісі 

60 

60 


Емтихан 

40 


40 

Барлығы:  

0,6∑жіберілу+0,4емтихан 

100 


100 

 

 Балдарды қою саясаты: 

     2,3-кестелердегі  бағалардың  балдары  максималды  болып  саналады. 

Дәрістерге  қатысу  балдары  қатыспаған  дәрістердің  санына  байланысты 

болады. 

 

Университетте 

оқушылардың 

академиялық 

мобилділігін 

ұйымдастыру кезінде бағаларды бір жүйеге келтіру 

 

ECTS  (Несиелерді өткізу  және  жинақтаудың  Европалық жүйесі)  бойынша   4 және  5 Кестелер қолданылады. 

 

4  Кесте  –  ECTS  бойынша  бағаларды  ҚР  оқушылардың  білім жетістіктерін бағалау жүйесіне өткізу  

ECTS 

бойынша 

баға 

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

баға  

Балдың 

сандық 

эквиваленті  

%-тік 

құрамы  

Дәстүрлік баға  

 4,0 


100 

Өте жақсы 

B+ 

3,33 


85 

Жақсы 
3,0 


80 2,0 


65 

Қанағаттандырарлық 

1,0 


50 

FX, F Қанағаттандырарлықсыз 

 

5  Кесте  –  ҚР  оқушылардың  білім  жетістіктерін  бағалау  жүйесіндегі бағаларды  ECTS бойынша бағаларға өткізу  

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

баға 

Балдың 

сандық 

эквиваленті  

%-тік 

құрамы  

Дәстүрлік баға  

 

ECTS 

бойынша 

баға 

4,0 


95-100 

Өте жақсы 

А- 

3,367 


90-94 

B+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 
3,0 


80-84 

Жақсы 
В- 

2,67 


75-79 

С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттандырарлық С 

2,0 


65-69 

Қанағаттандырарлық 

С- 

1,67 


60-64 

D+ 

1,33 


55-59 

1,0 


50-54 

Қанағаттандырарлық 

0-49 Қанағаттандырарлықсыз  FX, F 

 

 

 

9. Курс саясаты: 

 

- сабақтарға кешікпей келу, қалдырмау; 

- сабақтарға белсенді қатысу;   

-  орынды  себептермен  қалдырған  зертханалық  сабақтарды  өтеу    (деканаттың 

рұқсатымен); 

- семестрлік жұмысты уақытында орындап, тапсыру: 

-  сабаққа кітапхана мен үйде өзіндік дайындалу. 

 

10. Академиялық этика ережелері: 

тәртіптілік; 

- әдептілік; 

- тілектестік; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 

- аудиторияда ұялы телефондарды өшіріп қою.  

  Келіспеушілік  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен,  эдвайзермен 

ашық  талқылану  керек.  Шешілмейтін  жағдайда  деканат  қызметкерлеріне 

жеткізілуі қажет.  

      Сабақтар  кестесі:    Оқытудың  негізгі  мерзімі  (15  апта)  студенттің  оқыту 

процесіне  жауапкершілігіне  негізделген  кредиттік  технология  бойынша 

жүргізіледі.  Бұл  мерзімдегі  сабақтар  кестесі:  сабақ  кестесі  ауысқанша  апта 

сайын  1 дәріс – 15 сағ.  (1 дәріс – 100 минут), сабақ кестесі ауысқаннан кейін: 

апта сайын  1 зертханалық сабақ – 15 сағ. (бір зертханалық сабақ - 100 минут), 

екі  аптада  бір  рет  машықтану  сабағы  –  8  сағ.  (100  минуттан),  студенттердің 

өзіндік жұмысы (СӨЖ) - 2 сағ. апта сайын, студенттердің оқытушымен өзіндік 

жұмысы (СОӨЖ) – 1 сағ апта сайын (консультациялар және өзіндік жұмысты 

қорғау).   

 

 Каталог: menu left -> student -> sillabus -> tef -> 2017 -> tey kz
2017 -> Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
2017 -> Силлабусты ик кафедрасының т.ғ. к., Сагындыкова Ш
2017 -> Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
2017 -> Кафедрасының аға оқытушысы Далелханқызы А. құрастырды
2017 -> Жэф деканы М. У. Зияханов 2016 г. 5В070200 – «Автоматтандыру және басқару» мамандығының
2017 -> Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
2017 -> Жэф деканы М. У. Зияханов 2016 ж
2017 ->  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
2017 -> Жэф деканы Зияханов М. У
tey kz -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министірлігі


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет