Қазақстан республикасы бiлiм және ғылым министрлiгi еуразия гуманитарлық институтыжүктеу 5.18 Mb.
Pdf просмотр
бет63/68
Дата11.01.2017
өлшемі5.18 Mb.
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   68

М. Т. Жумажанова 

А. А. Зайнулаева 

 А. М. Орал 

Астана қ. 

 

ИНФЛЯЦИЯ ФАКТОРЛАРЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЗАҚСТАН 

ЭКОНОМИКАСЫНА ӘСЕРІ 

 

Қазақстан  бәсекеге  қабілетті  50  мемлекеттің  қатарына  қосылуды  жоспарлап отырғаны  баршамызға  мәлім,  ал  оған  қол  жеткізу  едәуір  дәрежеде  қаржы  секторының 

тұрақтылығына  байланысты.  Осыған  байланысты  Елбасы  Н.Ә.Назарбаев  жыл  сайынғы 

халыққа  жолдауында  еліміздің  қаржы  секторын  дамыту  мақсатында  негізгі  бағыттарды 

белгілейді:  

469 


–    инфляция  қарқынын  бәсеңдету  және  инфляцияның  өсуінің  теріс  салдарларын 

азайту  үшін  нақты  айырбас  бағамының  тиісті  икемділігін  қолдауға  және  сонымен  бірге 

экономикалық өсуді ынталандыру; 

– ең төменгі резервтік талаптарды есептеу әдістемесін жетілдіру; 

–  компаниялардың  жарғылық  капиталындағы  үлестері  шамалы  инвесторлардың, 

акционерлердің және құрылтайшылардың құқықтарын қорғауға бағытталған заң жобасын 

әзірлеу; 

–  мемлекеттік  және  жалпы  сыртқы  борышты  басқарудың  тиімді  жүйесін  құруға 

бағытталған міндеттер. 

Қазақстанға  шетел  валютасының  әкелінуіне  және,  тиісінше,  экономикада  ақшаның 

өсуіне екінші деңгейдегі банктердің сыртқы нарықта қарыз алу көлемдерінің өсуі, сондай-

ақ әлемдік бағалардың, әсіресе мұнай бағасының өсуі себепші болады.  

Қазіргі замандағы инфляцияға бірқатар айырмашылықтар тән: егер бұрын инфляция 

локальді сипатта болса, ал қазір – күнделікті, барлық орамды; егер бұрын үлкен және кіші 

кезеңді  қамтыса,  атап  айтқанда  кезеңдік  сипатта  болса,  ал  қазір  –  хроникалық;  қазіргі 

замандағы  инфляция  ақшалай  ғана  емес,  сонымен  бірге  ақшалай  емес  факторлардың  да 

әсерінде тұрады. 

Төмендегі  суреттен  Қазақстандағы  2013  жылдағы  инфляция  қарқынын  байқауға 

болады. 

 

Сурет 1 – Қазақстан Республикасындағы 2013 жылғы инфляция қарқыны Дерек көзі: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің статистикалық мәліметтері 

 

Суретте  ағымдағы  жылдың  жарты  жылы  факт  негіздеріне  сүйене  отырып  жасалса, келесі  жартыжылдық  мерзім  болжанған.  Жылдық  инфляцияға  келер  болсақ,  жылдың 

басында  ол  7.0%  болса,  маусым  айында  ол  көрсеткіш  инфляцияның  мақсатты  дәлізі 

деңгейіне,  яғни  6.0%  төмендеді.  ҚР  Ұлттық  банкінің  жасаған  болжамдарына  сүйенетін 

болсақ 2013 жылдың соңында инфляция көлемі 6,0% шегінде болуы тиіс.  

Инфляцияға қарсы саясаттық байланысты инфляциямен күресу шығындары туралы 

мәселе  туындайды.  Инфляцияға  қарсы  күрес  жұмыссыздықты  арттырып,  өндіріс  көлемін 

қысқартуы  мүмкін.  Мамандардың  есептеуінше,  инфляцияны  1%-ке  төмендету  үшін 

жұмыссыздықты  оның  табиғи  деңгейінен  2%-  ке  арттыру  қажет  болады  екен,  бірақ  бұл 

жағдайда ЖҰӨ-нің көлемі оңтайлы деңгейінен 4%-ке төмен калыптасады. 

Қазақстанда инфляцияның пайда болуына келесі себептер себепші болды:   

470 


- қоғамдық өндірістің терең деформациясы мен диспропорциясы;  

- экономиканың құрылымдық ауытқуы;  

- тауар өнімдерін өндірушілердің монополизмі;  

- милитаризацияланған экономика; 

- мемлекеттік бюджеттің ақшасын тиімсіз пайдалану.  

Қазақстандағы 

инфляциялық 

тетіктердің 

іс-қимылы 

мемлекеттік  

қаржыландырылумен  және  жеңілдік  несиелендірумен  ынталандырылды.  Бағаны 

либерализациялау және өндірісті қысқарту кезінде осыған ерген жалақыны көтеру сұраныс 

инфляциясының өндірістің шығындар инфляциясына қайта өсуіне әкелді. Ақшалай жүйенің 

бұзылуы  және  елде  қаржы  шиеленісуін  құру,  айырбас  үрдістерінің  табиғилануы,  ұлттық 

өнімді  бөлудегі  нақты  өзгерістер,  халықтың  мүліктік  қабаттасуының  күшеюі, 

инвестициялардың  қысқаруы,  тауарлар  мен  қызмет  көрсетулерге  бағалардың  әркелкі  өсуі 

инфляцияның салдарлары болып табылады. 

Экономикалық  өсімнің  антиинфляциялық  стратегиясы  инфляцияны  реттеуге 

бағытталған кезең-кезең бойынша шараларды өткізуді талап  етеді. Инвестициялық үрдісті 

жандандыру  арқылы  инвестиция  дағдарысын  жеңу  бірінші  кезектегі  антиинфляциялық 

шаралар болып табылады. Әлемдік тәжірибе нақты кепілдіктер мен инвестициялық қауіпті 

сақтандыру  арқасында  жеке  сектордың  капиталын  барынша  тарту  мүмкіндігі  туралы 

куәландырады.  Барлық  деңгейдегі  бюджеттерді  сауықтыру  және  Қазақстанда  бюджеттік 

дағдарыстың  көрінуінің  өзіндік  нысандарын  меңгеру.  Антиинфляциялық  стратегияда 

маңызды  орын  алады,  оның  ішінде:   еркін  көлемде  қаржыландыру;  бюджеттік  қаражатты 

мақсатсыз  пайдалану;  мемлекеттік  бюджеттің  орындалуына  әлсіз  бақылау.  Инфляцияны 

ұстау  үшін  бизнесті  әлсіретпеуге  тиіс  ғылыми  негізделген  салық  саясаты  қажет  «шағын» 

бизнесті  қолдауға  бағытталған  шаралар  керек.  Тауарлық  өндіріс  жағдайларында  барлық 

шаруашылық байланыстар ақшамен жүргізіледі. Сондықтан антиинфляциялық саясат ақша 

эмиссиясын  және  оның  айналым  жылдамдығын  реттеуді  көздейді.  Қазақстанның  банктік 

жүйесін   санациялау  мен  реструктуризациялау  антиинфляциялық  саясаттың  және 

экономикалық өсу стратегиясының маңызды бағыты  болып табылады. Баға мен жалақыны 

реттеу  –  көпфакторлы  антиинфляциялық  стратегияның  құрамалы  бөлігі.  Инфляциялық 

үрдісті реттеу үшін, сондай-ақ оның сыртқы факторларын бейтараптандыру қажет. 

 

Әдебиеттер  1.

 

Қазақстан  Республикасының  Президенті  Н.Ә.  Назарбаевтың  жыл  сайынға халқына жолдауы 

2.

 Ільясов Қ.Қ., Құлпыбаев С. «Қаржы», // Алматы,2005ж. 

3.

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің статистикалық мәліметтері 

4.

 http://www.nationalbank.kz/ 

5.

 http://www.kaz.stat.kz/news/Pages/01_02_2013_4.aspx 

6.

 Мақыш С.Б. «Ақша айналысы және несие», Алматы – 2000 ж. 

Б. Ж. Акимова 

Д. Д. Шикибаева 

г. Астана 

 

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И АУДИТА РАСЧЕТОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 

 

Для  успешного  функционирования  организации  нуждаются  в  непрерывном материально-техническом снабжении средствами труда, получении различного рода работ 

и услуг со стороны. Возникновение этих операций неизбежно влечет за собой появление 

обязательств.  Соответственно,  возникает  необходимость  проведения  расчетов  с 

кредиторами в наличной и безналичной формах. 

Для  обеспечения  эффективной  хозяйственной  деятельности  и  стабильного 

финансового  состояния  предприятия,  расчеты  по  обязательствам  должны  проводиться  

471 


своевременно  и  в  полном  объеме,  а  бухгалтерский  учет  таких  расчетов  должен  вестись 

качественно, в соответствии с принципами точности, объективности, последовательности 

и соответствия нормам действующего законодательства. 

В процессе ведения учета расчетных операций могут возникать ошибки, отклонения 

и  искажения  информации.  Это  может  происходить  по  объективным  причинам  –  из-за 

большого объема операций по приобретению запасов, получению работ и услуг, а также 

по  невнимательности  работников  бухгалтерии,  либо  умышленно.  Поэтому  повышается 

роль  проведения  аудита  расчетов  с  кредиторами  с  целью  выявления  ошибок  и 

недопущения  злоупотреблений  при  проведении  расчетных  операций  и  отражении  их  в 

бухгалтерском учете. 

  Качественное  ведение  учета,  а  также  внутреннего  и  внешнего  контроля  (аудита) 

расчетов  по  обязательствам  поможет  не  только  создать  условия  для    непрерывности  

производственного  процесса,  но  и  создаст  имидж  надежного,  платежеспособного 

покупателя. 

  Определение  понятия  "обязательство"  представлено  в  Законе  Республики 

Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности", в соответствии с которым 

обязательство  –  существующая  обязанность  индивидуального  предпринимателя  или 

организации,  возникающая  из  прошлых  событий,  урегулирование  которой  приведет  к 

выбытию ресурсов, содержащих экономические выгоды [1]. 

  Расчеты  по  обязательствам  перед  кредиторами  (чаще  всего  в  процессе 

производства  предприятия  имеют  дело  с  поставщиками  и  подрядчиками)  проводятся  на 

основании  документов  поставщика:  накладных,  счетов-фактур,  счетов,  актов  принятия 

работ и услуг, товарно-транспортных накладных, налоговых накладных. В зависимости от 

назначения  товаров  и  условий    договора,    к  счет-фактуре  могут  быть  приложены 

документы,  которые  подтверждают  количество  товаров  и  их  качество  (свидетельства  о 

качестве, сертификаты, справки о результатах лабораторных анализов и т. д.). 

  Синтетический  учет  расчетов  по  текущим  обязательствам  ведется  на  счете  3310 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Для выявления резервов роста производства, 

увеличения  выручки  от  реализации  продукции,  прибыли  и  в  целом  повышения 

эффективности  деятельности  предприятия  актуальной  является  проблема  качественного 

учета и аудита расчетов по обязательствам, анализа структуры и динамики кредиторской 

задолженности  предприятия,  определения  экономического  состояния  предприятий-

поставщиков продукции, товаров и услуг, а также способности предприятия своевременно 

погашать задолженность перед поставщиками. 

  Управление  обязательствами  предприятия  должно  обеспечивать  не  только 

своевременное  поступление  и  расходование  денежных  средств,  но  и  определенный 

уровень  их  запаса  в  целях  поддержания  постоянной  платежеспособности.  От 

эффективного  управления  обязательствами  зависит  такой  важный  показатель,  как 

финансовая устойчивость предприятия. 

  Проведение аудита (как внутреннего, так  и внешнего) расчетов  по  обязательствам 

является  основой  не  только  для  осуществления  текущего  контроля  правильности  и 

законности  отражения  расчетных  операций  в  бухгалтерском  учете,  но  и  для 

осуществления анализа структуры источников формирования средств предприятия, доли 

кредиторской  задолженности  за  товары,  работы,  услуги  в  общем  объеме  текущих 

обязательств  предприятия,  а  также  для  анализа  динамики  кредиторской  задолженности, 

анализа  соотношения  кредиторской  и  дебиторской  задолженности  предприятия.  Все  эти 

показатели влияют на общее финансовое состояние предприятия. 

  Основными  документами,  обеспечивающими  правовую  основу  осуществляемых 

расчетных  взаимоотношений,  являются  договора  на  поставку  продукции,  выполнение 

работ,  оказание  услуг.  В  договорах  закрепляются  обязательства  сторон  по  поставке 

продукции,  выполнению  работ  и  оказанию  услуг,  оговаривается  надлежащее  качество, 

цена  и  сроки  поставки  товара,  работ,  услуг,  ответственность  сторон  в  случае  

472 


невыполнения  условий  договора  и  прочие  условия.  Важно  обеспечивать  их  надлежащее 

хранение  и  текущий  контроль  их  наличия  и  правильность  составления,  наличия  всех 

реквизитов предприятий, вступающих в договорные отношения [2]. 

  Чтобы  проверить,  соблюдаются  ли  оговоренные  в  договоре  сроки  и  объемы 

поставок,  необходимо  периодически  проводить  сверку  данных  договора  с  наличием 

записей  по  счету  3310  «Расчеты  с  поставщиками  и  подрядчиками»,  а  также  проверку 

накладных  поставщиков  по  поступающим  товарно-материальным  запасам  (при  поставке 

товаров,  сырья,  материалов),  или  акты  сдачи-приемки  выполненных  работ  (в  случае 

выполнения  работ,  оказания  услуг  сторонними  организациями).  Для  проверки 

своевременности и правильности проведения расчетов по обязательствам проводят сверку 

первичных  документов  по  поступлению  грузов  (товарно-транспортных  накладных, 

счетов,  счетов-фактур)  с  первичными  документами  по  проведению  расчетов  с 

поставщиками  и  подрядчиками  (платежными  поручениями,  платежными  требованиями-

поручениями,  чеками,  выписками  банка).  Расхождения  можно  выявить  путем 

периодической  сверки  данных  фактических  остатков  средств  с  данными  бухгалтерского 

учета путем инвентаризации. 

  В  настоящее  время  бухгалтерский  учет  на  крупных  и  средних  предприятиях 

ведется  при  помощи  специализированных  бухгалтерских  программ  (чаще  всего 

«1С:Предприятие»).  Но  и  в  этом  случае  данные  по  оплате  счетов  кредиторов  должны 

сверяться  с  выписками  с  текущих  счетов  обслуживающих  банков.  Это  позволяет 

исключить  возможность  ошибок  при  занесении  бухгалтерами  информации  в  программу 

[3]. 


  Работа по анализу расчетов по обязательствам должна проводиться в направлении 

улучшения  расчетно-платежной  дисциплины,  оптимизации  размеров  кредиторской 

задолженности  и  общего  укрепления  финансово-хозяйственного  состояния  предприятия. 

Анализ  должен  проводиться  по  данным  бухгалтерского  баланса  и  учетных  регистров 

путем сопоставления их сумм на начало и конец года или отчетного периода в целом и по 

видам. 


Если  предприятие  совершает  большое  количество  операций  по  закупке  товаров, 

работ,  услуг,  а  также  по  оплате  счетов  кредиторов,  то  существует  необходимость 

проводить аудит расчетов чаще, чем один раз в год. Поэтому более рациональным будет 

создание  службы  внутреннего  аудита  на  предприятии.  Это  обеспечит  постоянный 

контроль  за  ведением  учета  расчетов  по  обязательствам  и  другими  объектами 

бухгалтерского учета. 

Расчеты  с  покупателями  и  заказчиками,  с  поставщиками  и  подрядчиками  - 

проверяют  в  соответствии  с  выбранной  учетной  политикой  субъекта.  Необходимо 

помнить,  что  срок  исковой  давности  составляет  три  года  (ст.178  ГК  РК),  в  налоговом 

учете  -  два  года  (п.43  ст.5  Закона  РК  «О  налогах  и  других  обязательных  платежах  в 

бюджет»).  Срок  исковой  давности  начинается  с  момента  просрочки  долга,  который 

устанавливается  исходя  из  условия  договора.  Дебиторская  задолженность,  срок  исковой 

давности  по  которой  истек,  должна  быть  списана  по  решению  руководителя  субъекта 

либо за счет созданного резерва (МСФО №18 «Выручка»), а если резерв не создавался, то 

на  результат  хозяйственной  деятельности  и  подлежит  вычетам  при  налогообложении 

(ст.17 Налогового Кодекса) [4]. 

  Таким  образом,  качественное  ведение  учета  расчетов  по  обязательствам,  а  также 

регулярное проведение их внешнего и внутреннего аудита обеспечит непрерывный учет и 

контроль  этих  операций,  что,  в  свою  очередь,  способствует  улучшению  расчетно-

платежной  дисциплины  и  оптимизации  размеров  кредиторской  задолженности 

предприятия. 

 

Литература  

473 


1.  Закон  Республики  Казахстан  «О  бухгалтерском  учете  и  финансовой  отчетности» 

от  28  февраля  2007  года  №234-III  (с  изменениями  и  дополнениями  по  состоянию  на 

26.12.2012 г.) 

2. Кодекс  Республики  Казахстан  «О  налогах  и  других  обязательных  платежах  в 

бюджет» от 10 декабря 2008 года № 99-IV (с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 03 июля 2013 г.) 

3. Закон Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности» от 20.11.1998 года № 

304-I (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2013 г.) 

       4. Дюсембаев К.Ш.  «Анализ  финансового  положения  предприятия»  Учебное 

пособие. Алматы: Экономика, 2009 г. 

 

 

  

А. К. Буткенова 

Ж. Улатай  

Астана қ. 

 

БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛАРДЫҢ ОРНЫ 

    

Білім  беру  саласындағы  инновацияны  жасау,  игеру  және  тарату  –  жаңа  білім  беру жүйесін  қалыптастырады.  Бұл  икемді,  ашық,  жеке  тұлғалық,  жасампаздық  білімнің, 

адамның бүкіл өмір бойы үздіксіз білім алуының жаhандық жүйесі. 

Білім  беру  жүйесіндегі  инновациялар  ең  бірінші  келесі  жайлар  маңызды  роль 

атқаратын жүйешелерден тұрады: 

-  Технологиялық инновациялар – жаңа білім беру технологиясы; 

-    Педагогикалық    инновациялар  –  оқыту  мен  білім  берудің  жаңа  әдістері  мен 

тәсілдері; 

- Ұйымдастырушылық  инновациялар – жаңа ұйымдастырушылық құрылымдар және 

білім беру саласындағы жаңа институционалдық формалар; 

-  Экономикалық  инновациялар  –  білім  беру  саласындағы  жаңа  экономикалық 

механизмдер. 

Ғылыми  инфрақұрылым  дамуда,  ғылыми  ұйымдардың  желісі  ұлғаюда  –  соңғы  10 

жылда  ғылыми ұйымдардың саны 60 %-ға артты. Қазіргі таңда 424 түрлі ғылыми ұйым 

қызмет етуде.  

Қазақстан  Республикасында  2010  жылы  техникалық  және  кәсіптік  білімнің  (бұдан 

әрі – ТжКБ) 882 оқу орны, оның ішінде 322 кәсіптік лицей, 560 колледж жұмыс істейді. 

Оның ішінде 168 оқу орны (немесе 19,7 %) ауылдық жерлерде орналасқан. Индустриалық-

инновациялық дамыту (бұдан әрі – ҮИИД) жобаларына кадрлар даярлауға 543 ТжКБ оқу 

орны қамтылған.  

ТжКБ оқу орындарында 609,0 мың адам, оның ішінде 221,0 мың адам (немесе 36,3 

%)  мемлекеттік  білім  беру  тапсырысы  бойынша  білім  алады.  Техникалық  және  қызмет 

көрсету еңбегінің білікті мамандарын даярлау 177 мамандық пен 416 біліктілік бойынша 

жүзеге асырылады. 

ТжКБ жүйесі бойынша негізгі көрсеткіштер  

Көрсеткіштер 

2007 ж. 


2010 ж. 

Білім алушылар саны, мың адам 

558,7 

609,0 


Техникалық мамандықтар бойынша білім алушылардың 

саны, мың адам, 

білім алушылардың жалпы санынан % 

136,8 


24,4 

173,5 


28,5 

Оқу орындарының саны 

830 

882 


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі мен 

32  

474 


халықаралық ұйымдардың арасында қол қойылған 

келісімдер (меморандумдар), бірлік 

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын 

халықаралық талаптарға сәйкес әзірлеу, бірлік 

230 


Жұмыс берушілер мен халықаралық ұйымдардан тартылған 

қаражат саны, млн. доллар 

28,8 


Оқу орындары, кәсіпорындар мен ұйымдар арасында қол 

қойылған келісімдердің саны, бірлік 

2,7 

16,8 


ТжКБ оқу орындарының шетелдерде біліктілігін арттырудан 

өткен педагогикалық қызметкерлерінің саны, бірлік 

420 


Сапаны тәуелсіз бағалау (қатысушылар саны), бірлік 

2496 


105522 

Материалдық-техникалық базаны нығайту, млрд. теңге 

1,7 

4,9 


Оқу орындарын күрделі жөндеу, млн. теңге 

471,5 


6785,0 

Орнатылған интерактивті оқу жабдықтарының саны, бірлік 

469 


  

Өңірлердегі  оқу  орындарында  16,8  мыңнан  астам  компаниялармен  және 

кәсіпорындармен келісім-шарттар жасалды, оның ішінде жаңа ашылған кәсіпорындармен 

кадрлар  даярлауға  61  шарт  жасалды  (мысалы,  «Тара  металлургиялық  зауыты», 

«Электрлиздік  зауыт»,  «Тері  өндіріс»  және  т.б.,  нәтижесінде  831  адам  даярланып  және 

еңбекпен қамтылды).  

БҒМ  Еңбек  министрлігімен  бірлесіп,  ҮИИД  жобасын  іске  асыру  үшін 

қажеттіліктерге  талдау  жасалды.  2010  жылға  арналған  Қазақстанды  индустрияландыру 

картасы  жобасын  іске  асыру  үшін  негізінен  мынадай  кәсіптер  бойынша  жұмысшыларға 

сұраныс бар: түрлі бейіндегі слесарь, жабдықтарды жөндеуші, құрылысшы, механик, жүк 

көлігінің 

жүргізушісі, 

мамандандырылған 

техника 


машинисі, 

дәнекерлеуші, 

электромонтажшы,  электрик,  металлург,  темір  жол  көлігі  жұмыскері,  металл  өңдеуші 

станоктарда  жұмыс  істеуші,  машина  жасау  операторы  мен  технигі,  туристік  индустрия, 

ақпараттық технологиялар қызметкері. 

Еңбек  министрлігінің  мәліметі  бойынша  2010–2014  жылдарға  арналған 

экономиканың  кадрларға  деген  жалпы  сұранысы  287  мың  адамды  құрайды.  Олардың 

ішінде ҮИИД жобалары үшін – 108 мың.  

2010–2014 жылдары ТжКБ оқу орындарында 224,6 мың маман дайындалады. Еңбек 

министрлігінің  мәліметі  бойынша  2010  жылы  экономиканың  кадрларға  деген  жалпы 

сұранысы  47  831  адамды  құрады,  оның  ішінде  салалар  бойынша  индустрияландыру 

картасына  қосылған  жобалар  бойынша  24  401  адам.  ТжКБ  оқу  орындарынан  аталған 

салалар  бойынша  58  316  техникалық  және  қызмет  көрсету  еңбегінің  кадрлары  бітіріп 

шықты.  


Мамандардың біліктілік деңгейіне қойылатын біліктілік талаптары жаңартуды талап 

етеді,  өйткені  олар  өндірістің  жаңа  технологияларына  сәйкес  келе  бермейді.  Сала 

кадрларын  даярлау  сапасын  басқарудың  негізгі  тетіктерінің  бірі  –  жұмыс  берушілердің 

өздерінің  біліктілікті  тәуелсіз  бағалауы,  яғни  мамандарды  сертификаттау.  Барлық  салаға 

мамандардың  біліктіліктерін  сертификаттау  жүйесін  енгізу  қажет.  Өндірісте 

тағылымдамадан  өту  және  оқытушылардың  біліктілігін  арттыру  жүйесі  қазіргі  заманғы 

талаптарға жауап бермейді.  

Қазіргі  кезде  жоғары  білім  беру  саясаты  республика  экономикасының  барлық 

салалары  үшін  құзыретті  және  бәсекеге  қабілетті  мамандарды  кәсіби  даярлаудың 

жағдайларын  қамтамасыз  ету,  жоғары  мектептің  интеллектуалдық  әлеуеті  мен 

практикалық-бағдарлық қызметін күшейту, оны ғылыммен және өндіріспен ықпалдастыру 

халықаралық білім беру стандартына сәйкестендіру қажеттілігімен айқындалады. 

Жоғарғы оқу орындарындағы профессорлық-оқытушылық құрамның саны 39,2 мың 

адамды құрайды, оның 41 %-ының ғылыми атақтары бар (1 сурет). 

 


 

475 


 

2008/09 

 

2009/10 

 

2010/11 

 

2011/12 

 

2012/13 

 

Жоғарғы оқу орындар саны, бірлік  

143  


148  

149  


146  

139  


Студенттер саны, адам  

633 814  

610 264  

620 442  

629 507  

571 691  

Профессор-

оқытушылар 

құрамының саны, адам  

37 814  


39 155  

39 600  


40 531  

41 224  


1-сурет. ЖОО-ның құрамының динамикасы 

 

Жоғары оқу орындары білім беру, ғылым және өндіріс арасындағы байланыстырушы буын  болып  табылатын  білім  берудің  инновациялық  инфрақұрылымын  дамыту,  түрлі 

бейіндегі  ғылыми-инновациялық  орталықтар,  жаңа  технопарктер  құру  жұмыстарын 

жүргізуде.   

Ғылымды  дамыту  6  басым  бағытқа  шоғырланған:  нанотехнологиялар  және  жаңа 

материалдар;  биотехнологиялар;  көмірсутекті  және  тау-кен  металлургиялық  секторлар 

және  олармен  байланысты  сервистік  салаларға  арналған  технологиялар;  ядролық 

технологиялар  және  қалпына  келтірілетін  энергетика  технологиялары;  ақпараттық  және 

ғарыштық технологиялар; тұрақты дамудың негізі ретінде ұлттық идея. 

Білім  сапасын  арттырудағы  жаңа  инновациялық  технологияларды  оқып,  үйреніп, 

сараптай келе, мынадай тұжырым жасауға болады: 

-   білім  алушылардың  білім,  білік  сапасын   арттырудағы     жаңа    инновациялық 

технология  түрлері  сан  алуан,  оларды  таңдау  және  одан  шығатын  нәтиже  оқытушының 

кәсіби біліктілігіне тікелей байланысты; 

-  жаңа    инновациялык    технологияларды    енгізу    жүйелі   әрі    мақсатты   түрде 

жүргізілгенде ғана жетістікке жетуге болады; 

- жаңа инновациялық оқыту технологияларын енгізу барысында әрбір оқу орнының 

материалдық-техникалық  базасының  бүгінгі  талапқа  сай  еместігі,  әрі  жетіспеуі,  кадрлық 

әлеуметтің төмендігі көп кедергі жасайды. 

Қазіргі  жас  ұрпақтың  саналы  да  сапалы  білім  алуының  бірден-бір  шарты   –  оқу   

орындарындағы    білім    беру    процесіне    жаңа  инновациялық  технологияларды   енгізу 

екендігі  сөзсіз  түсінікті. Сондықтан  ғылыми-техникалық  прогрестен   қалыспай,   жаңа  

педагогикалық    инновацияларды   дер   кезінде  қабылдап,    өңдеп,    нәтижелі    пайдалана  

білу  –   әрбір   ұстаздың    негізгі  міндеті  болып  табылады.  Біздің  ойымызша,  оқу 

орындарында инновациялық басқару жүйесін енгізіп, оны жүзеге асыру міндет. 

 

Әдебиеттер 1)

 

Қазақстан  Республикасының  2003-2015  жылдарға  арналған  Индустриялық-инновациялық даму стратегиясы 

2)

 Рыгалин  Д.Б.,  Зайченко  С.Е.,  Микитась  А.В.,  Леонтьев  А.В.,  Стельман  Т.Ю. 

Место  инновационного  университета  в  новой  экономической  системе,  основанной  на 

знаниях //Инновации.- 2006.- № 7.- С.52. 

3)

 Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: Учеб.пособие/Под ред. 

П. Н. Завлина, А. К. Казанцева,Л.Э.Миндели.- СПб.: Наука, 1997. - 367 с. 

4)

 

Үдемелі  индустриялық-инновациялық  даму  жөніндегі  2010  –  2014  жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама 

 

476 


5)

 

Инновационный    менеджмент:    учебник    для    вузов.  /С.Д.Ильенкова, Л.М.Гохберг, С.Ю.Ягудин и др., под ред.С.Д.Ильенковой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ- ДАНА, 2004.-С. 9-10. 

 

 

  

А. А. Ержанова 

г. Астана 

 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Аграрная  политика  -  как  составная  часть  экономической  политики  представляет собой  упорядочивающую  деятельность  государства  и  санкционированных  им 

общественно-правовых институтов по формированию культурных, социальных, правовых 

и экономических условий жизни сельского населения.  

За  годы  Независимости  аграрная  наука  Казахстана,  которая  является  важнейшим 

фактором  повышения  конкурентоспособности  агропромышленного  комплекса  и 

благосостояния населения, как и вся наша страна, прошла через ряд реформ. В результате 

сегодня  в  отрасли  сформирована  новая  научная  и  инновационная  система  управления, 

ориентированная  на  ускорение  процессов  индустриализации  в  АПК,  повышение 

производительности труда и наращивание экспортного потенциала сельхозпродукции [1].  

Создание  АО  «КазАгроИнновация»  позволило  сформировать  самоуправляющуюся 

научную  систему  для  эффективной  реализации  государственной  научной  и 

инновационной  политики  в  аграрном  секторе  экономики  и,  что  очень  важно  в  условиях 

рыночной экономики, вывести науку из-под административного управления [2].  

Реорганизация  системы  управления  аграрной  наукой  уже  сегодня  дает 

положительные  результаты.  Так,  в  области  селекции  сельскохозяйственных  культур  на 

государственное  сортоиспытание  передан  221  новый  сорт,  характеризующийся 

повышенной урожайностью, качеством и устойчивостью к внешним факторам среды. Эти 

сорта  успешно  конкурируют  со  своими  зарубежными  аналогами  –  в  2011  году  доля 

посевов зерновых культур под сортами и гибридами отечественной селекции увеличилась 

до 40%, а хлопчатника – до 77%. Разработана национальная информационная система по 

генетическим ресурсам растений.  

В  более  чем  800  хозяйствах  республики  Научно-инновационным  центром 

животноводства  и  ветеринарии  заключены  договоры  о  научном  сопровождении 

селекционного 

процесса; 

осуществляется 

внедрение 

современных 

методов 

трансплантации  эмбрионов.  В  адаптации  технологии  участвуют  передовые  хозяйства 

республики,  в  частности  по  Акмолинской  области  –  ТОО  «Агрофирма  «Родина»,  по 

Алматинской  области  –  СХТП  «ПЗ  Алматы»,  ТОО  «Торе-Жайлау»,  по  Северо-

Казахстанской  области  –  КТ  «Зенченко  и  К»;  по  Восточно-Казахстанской  –  КХ 

«Камышенское», КХ «Зайтенов и К», ТОО «Шалабай» [3].  

В последние годы активизируется международное сотрудничество. Налаженные АО 

«КазАгроИнновация» контакты с более чем 60 зарубежными научными организациями не 

только  обеспечивают  доступ  к  мировому  генофонду  растений  и  животных,  новым 

технологиям  возделывания  сельскохозяйственных  культур,  но  и  способствуют 

повышению потенциала научных кадров со знанием английского языка и международным 

опытом.  

Приоритетами  инновационной  политики  в  АПК  останется  формирование 

эффективной отраслевой инновационной системы АПК, ориентированной на генерацию и 

внедрение  в  практику  конкурентоспособных  знаний.  В  целях  создания  условий  для 


 

477 


изучения, хранения и использования генетических ресурсов в научных целях планируется 

создать  Национальное  хранилище  генетических  ресурсов.  Кроме  того,  планируются 

создание  новых  объектов  инновационной  инфраструктуры  в  животноводстве, 

австралийско-казахстанской  лаборатории  генетики  злаковых,  а  также  реализация  11 

высокотехнологичных  проектов  в  сфере  АПК.  Дальнейшее  развитие  получит 

инструментарий  по  распространению  знаний.  На  базе  созданных  центров  будет 

развиваться  функционал  по  прямому  консультированию  субъектов  АПК  при  внедрении 

высокоэффективных 

технологий, 

с 

развитием на 

его 


основе 

линейки 


конкурентоспособных  инжиниринговых  услуг.  Взаимодействие  аграрной  науки  с 

субъектами  предпринимательского  сектора  будет  развиваться  посредством  нового 

инструментария,  основанного  на  адаптации  лучшей  мировой  практики  к  экономическим 

условиям Республики Казахстан.  

В  области  трансферта  и  коммерциализации  агротехнологий  инструментарий  будет 

основываться  на  применении  принципов  государственно-частного  партнерства  по 

следующим основным направлениям:  

- локализация технологий;  

- создание инновационных компаний;  

- управление интеллектуальной собственностью;  

- контрактные исследования и услуги для индустрии.  

Для  привлечения  молодых  специалистов  в  аграрную  науку  будет  усилена  система 

вознаграждения и мотивации труда, а также социальной поддержки научных работников. 

В  структуре  рыночной  информации  основная  роль  отводится  ценовой,  маркетинговой, 

биржевой  и  справочной  информации,  которая  позволяет  субъектам  АПК  наладить 

эффективные  рыночные  потоки,  сократить  операционные  издержки  и  вести  наилучшую 

сбытовую политику в агробизнесе. Поэтому планируется дальнейшее совершенствование 

системы  мониторинга  и  оперативного  изучения  рыночной  ситуации,  а  также  анализа 

развития отраслей АПК [4].  

Кроме  того,  как  показывает  практика,  проводимая  среди  СХТП  консультативная 

работа  должна  сопровождаться  рекомендациями  по  выбору  направлений  хозяйственной 

деятельности и организации производства. Поэтому будет расширен охват пользователей 

услуги  «персональное  обслуживание».  К  2014  году  будет  завершена  и  внедрена  во  всех 

районных центрах Единая автоматизированная система  управления АПК  «е-Agriculture». 

Будет  продолжена  работа  по  расширению  перечня  электронных  услуг,  предоставляемых 

Министерством  сельского  хозяйства  Республики  Казахстан  через  Портал  «электронного 

правительства». Кроме того, существует необходимость в создании электронной системы 

учета зерна по республике в виде единой базы данных [4].  

В области кадрового обеспечения будет проводиться дальнейшее совершенствование 

системы подготовки кадров, а также продолжена работа по стимулированию привлечения 

квалифицированной  молодежи  в  сельскую  местность.  В  частности,  предполагается 

внесение  соответствующих  изменений  и  дополнений  в  действующее  законодательство 

Республики Казахстан в части: 

 внедрения  обязательной  отработки  ветеринарных  специалистов,  получивших 

образование в рамках государственного заказа по квотам, предоставляемым гражданам из 

числа  аульной  (сельской)  молодежи,  в  сельской  местности  не  менее  трех  лет  после 

окончания учебного заведения; 

 

предоставления  молодым  специалистам  сельского  хозяйства,  прибывшим  на работу  в  село,  дополнительных  мер  социальной  поддержки  путем:  единовременного 

подъемного  пособия  (для  специалистов  бюджетных  организаций  и  государственных 

служащих  местных  исполнительных  органов  в  области  ветеринарии);  бюджетного 

кредитования  на  приобретение  жилья;  льготного  кредитования  для  ведения  домашнего 

хозяйства.  


 

478 


В соответствии с потребностью аграрного сектора будет осуществляться увеличение 

государственного  образовательного  заказа  на  подготовку  кадров  с  высшим  и 

послевузовским  образованием,  а  также  техническим  и  профессиональным  образованием 

сельскохозяйственных 

и 

ветеринарных специальностей. 

Для 


удовлетворения 

потребностей  регионов  предполагается  увеличение  государственного  образовательного 

заказа  на  подготовку  специалистов  с  техническим  и  профессиональным  образованием 

сельскохозяйственных и ветеринарных специальностей за счет средств местного бюджета. 

Кроме того, к концу 2014 года будет завершено строительство профессиональных лицеев 

в сельской местности, где они отсутствуют [5].  

Таким  образом,  проводимая  АО  «КазАгроИнновация»  научная  и  инновационная 

политика  в  АПК  ориентирована  на  последовательный  переход  отечественной  аграрной 

науки  на  новый  международно-признанный  уровень.  Проблемы,  которые  существуют  в 

аграрном  секторе,  включая  рост  цен  на  продукты  питания,  прежде  всего,  связаны  с 

отсутствием  системного  закона  «О  развитии  сельского  хозяйства»  на  определенный 

период: 5, 7, 10 лет. 

Положительное  последствие  аграрной  политики  обнаружится  в  ближайшей 

перспективе,  если  страна  пойдет  по  пути  развития  сельской  экономики,  сохранения 

сельских  населенных  пунктов,  повышения  благосостояния  населения,  сбережения 

природной среды, национальных традиций и культуры. 

 

Литература 1.

 

www.google.kz(http://kazakhzerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=34991d=1); 

2.

 Развитие  человеческих  ресурсов  в  научно-технической  сфере  АПК  //  «Казахстан-

Спектр», №3, Алматы, 2010, С.42-45; 

3.

 

 Реорганизация  системы  управления  аграрной  наукой//  «Iзденiс-Поиск»,  №1(2), Алматы, 2010, С.44-49; 

4.

  www.google.kz (http://institutiones.com/agroindustrial/125-06-12-18-00-19.html); 

5.

  Аграрная политика в Казахстане: мифы и реальность //  Сайт газеты  «Капитал»  28 

ноября 2007. 

 

 

  

 

  

 

  

К. Ж. Садуакасова 

Т. А. Скрипченская 

г. Астана 

 

ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и  обобщения  информации  в  денежном  выражении  об  имуществе,  обязательствах 

 

479 


организации  и  их  движении  путем  сплошного,  непрерывного  и  документального  учета 

всех  хозяйственных  операций.  В  настоящее  время  большое  внимание  уделяется 

обязательствам. 

Исполнение  любого  обязательства  обеспечивается  общей  мерой  обеспечения 

исполнения  обязательства  -  имущественной  ответственностью  должника  по  своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Вместе  с  тем  в  процессе  деятельности  субъекты  обязательств  сталкиваются  с 

совокупностью  различных  видов  риска,  отличающихся  между  собой  местом  и  временем 

возникновения,  внешними  и  внутренними  факторами,  но  в  целом  негативно 

сказывающихся 

на 

исполнении обязательств, 

а 

также понижении 

уровня 


обязательственных правоотношений. 

В  настоящее  время  в  условиях  все  чаще  встречающихся  случаев  нарушения 

договорной дисциплины, ненадежности и часто просто недобросовестности контрагентов 

возникает  необходимость  рассматривать  и  применять  на  практике  различные  способы 

обеспечения исполнения обязательств. 

Гражданским  кодексом  Республики  Казахстан  предусмотрен  ряд  специальных  мер, 

которые  содействуют  исполнению  должником  основного  обязательства,  и  стимулируют 

должника  к  надлежащему  поведению.  Эти  меры  именуются  способами  обеспечения 

исполнения  обязательства  и  возлагают  на  должника  дополнительные  обременения  на 

случай неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательства. 

По  общему  правилу  исполнение  обязательства  может  обеспечиваться  неустойкой, 

залогом,  удержанием  имущества  должника,  поручительством,  гарантией,  задатком.    В 

связи  с  тем,  что  договорная  практика  очень  разнообразна  и  гибка,  стороны,  учитывая 

нюансы  своих  взаимоотношений,  нередко  находят  и  применяют  всё  новые  приемы 

обеспечения исполнения обязательств, которые порой оказываются более эффективными, 

чем четко определенные законодательством. 

Способы,  избираемые  для  зашиты  интересов  кредитора  в  обязательстве,  можно 

подразделить на две группы. В первую группу входят традиционные способы обеспечения 

исполнения  обязательств,  предусмотренные  законодательством.  Из  них,  как  правило, 

используются  чаще  всего  неустойка,  залог,  гарантия,  поручительство.  Вторую  группу 

образуют  различные  договоры  страхования,  которые,  не  являясь  напрямую  способами 

обеспечения  исполнения  обязательств,  создают  гарантии  удовлетворения  интересов 

кредиторов  в  случае  нарушения  должниками  обязательств.  Также  в  нее  могут  быть 

включены  некоторые  нестандартные  способы  обеспечения  исполнения  обязательств,  к 

каким можно отнести гарантийные взносы, депозиты, оперативные санкции (прекращение 

встречного  удовлетворения  по  взаимным  обязательствам;  изменение  порядка  расчетов; 

самостоятельное  устранение  дефектов  выполненных  работ  с  отнесением  расходов  на 

подрядчика и т.п.) и другие. 

Необходимо  отметить,  что  общее  положение  об  обеспечении  исполнения 

обязательства закрепляет лишь возможность применения обеспечительных мер. Для того 

чтобы  какое-либо  обязательство  было  обеспечено  тем  или  иным  конкретным  способом, 

необходимо соглашение сторон или специальное предписание законодательства. 

Кроме  того,  необходимо  учитывать,  что  обеспечительные  обязательства  носят 

дополнительный (акцессорный) характер. При этом акцессорное обязательство абсолютно 

зависит от наличия основного обязательства и не может существовать самостоятельно от 

него. 


Не  может  быть  договора  о  залоге,  задатке  и  иных  традиционных  обеспечительных 

мерах,  если  отсутствует  обеспеченное  этим  основное  обязательство.  Поэтому 

обеспечительное  обязательство  всегда  должно  включать  в  себя  указание  на  основное. 

Гражданский  кодекс  РК  прямо  устанавливает,  что  недействительность  основного 

обязательства  влечет  недействительность  обеспечивающего  его  обязательства  (пункт  3 

статьи 292) [1].  

480 


Более  того,  хотелось  бы  отметить,  что  несколько  мер  могут  обеспечивать  один 

договор,  либо  один  из  способов  может  обеспечивать  другую  меру,  которая  в  свою 

очередь,  обеспечивает  основной  договор.  Например,  исполнение  обязательств  должника 

по  договору  банковского  займа  может  обеспечиваться  гарантией  и  сразу  же  залогом 

имущества.  Обеспечение  заявки  потенциального  поставщика  на  участие  в  конкурсе  по 

государственным закупкам может обеспечиваться банковской гарантией  [2], которая сама 

может быть обеспечена, например, залогом [3]. 

Обычно  «механизм  обеспечения  договорных  обязательств»  включается  только  при 

нарушении  обязательств  со  стороны  должника.  Однако,  в  случаях,  особо  указанных  в 

законе  либо  договоре,  может  иметь  место  ситуация,  когда  обеспеченная  сторона  вправе 

«запустить» 

данный 


правовой 

механизм 

при 

обстоятельствах, очевидно 

свидетельствующих  о  том,  что  обеспеченное  обязательство  исполняется  ненадлежащим 

образом,  не  будет  произведено  в  установленный  срок.  В  любом  случае,  если 

обеспеченные  обязательства  исполняются  надлежащим  образом,  то  необходимость 

реализовывать  какие-либо  способы  обеспечения  отпадает,  и  они  прекращают  свое 

действие. 

Отдельными  законами  может  быть  предусмотрено  взыскание  неустойки  за  те  или 

иные нарушения. В этих случаях не требуется заключение договора об уплате неустойки. 

Примером такой неустойки является статья 134 Трудового кодекса, которая гласит: «При 

задержке  по  вине  работодателя  выплаты  заработной  платы  и  иных  выплат,  связанных  с 

расторжением  трудового  договора  с  работником,  работодатель  выплачивает  работнику 

задолженность и пеню. Размер пени рассчитывается исходя из ставки рефинансирования 

Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения обязательств по выплате 

заработной платы и начисляется за каждый просроченный календарный день, начиная со 

следующего  дня,  когда  выплаты  должны  быть  произведены,  и  заканчивается  днем 

выплаты» [4].  

В других случаях, напротив, закон оговаривает, что неустойка подлежит взысканию 

только в том случае,  если есть соглашение.  Например, пункт  19 Правил  предоставления 

коммунальных  услуг,  утвержденных  постановлением  Правительства  Республики 

Казахстан  от  7  декабря  2000  года  N1822  гласит,  что  в  случае  просрочки  платежей 

Потребитель  выплачивает  неустойку,  определенную  договором.  То  есть,  если  такой 

договор не заключен, законная неустойка не может быть взыскана.  

Гражданский  кодекс  предусматривает  взыскание  законной  неустойки  по  денежным 

обязательствам  в  ст.353  ГК  РК.  При  введении  ответственности  –  законной  неустойки, 

законодатель преследовал следующие цели:  

-  во-первых,  наказать  нарушителя  путем  возложения  на  него  дополнительной 

гражданско-правовой ответственности (дополнительное обязательство);  

-  во-вторых,  компенсировать  (восстановить)  потерпевшей  стороне  те  доходы, 

которые  она  могла  бы  получить  при  использовании  денег,  если  бы  правонарушитель 

своевременно исполнил денежное обязательство.  

Законодательством  или  договором  могут  быть  предусмотрены  иные  основания 

ответственности  или  освобождения  от  нее.  Заключенное  заранее  соглашение  об 

устранении  или  ограничении  ответственности  за  умышленное  нарушение  обязательства 

недействительно.  Поскольку  неустойка  является  формой  ответственности,  необходимо 

установить наличие оснований ответственности по ст. 359 ГК РК. Также следует выяснить 

факт  надлежащего  исполнения  своих  обязательств  самим  кредитором.  Не  было  ли 

неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательства  должником  вызвано 

виновным  поведением  самого  кредитора.  В  частности,  это  может  несвоевременная 

передача  документов,  просрочка  в  перечислении предоплаты, затруднивших исполнение 

обязательств должником, поскольку вышеуказанные обстоятельства  имеют  значение для 

определения размера ответственности должника. 

Таким  образом,  знание  прокомментированных  правовых  норм  позволит  бухгалтеру 


1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   68


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет