Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы


Оқыту  қазақ  тілінде  жүргізілетін  мектептерге  арналған  «Қазақжүктеу 1.64 Mb.
Pdf просмотр
бет7/23
Дата22.12.2016
өлшемі1.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

Оқыту  қазақ  тілінде  жүргізілетін  мектептерге  арналған  «Қазақ 
әдебиеті» пәні  
Қазақ  халқының  рухани  байлығын,  бастан  кешірген  сан  алуан  кезеңдерін 
арқау еткен көркем әдебиет әрқашан да өз қызметінен жаңылған емес. Әдебиет 

62 
 
ұлт  тарихының  көркем  шежіресі  болып  сөз  өнерінің  тот  баспас  асыл  бітімін, 
жоғалмас  құндылығын  дәлелдеп  келеді.  Сонау  ежелгі  күндерден  бастау  алып, 
тарихи  кезеңдердің  қат-қабат  тартысы  мен  қайшылықтарын  бойына  сіңіре 
отырып,  бүгінгі  таңда  да  қоғамдық-әлеуметтік  өзгерістермен  сабақтасып 
жатқан әдеби үдерісті білу – жас ұрпақ үшін ең басты міндет.  
Мектепте  оқытылатын  пәндер  жүйесiнде  орны  ерекше  әдебиет  пәні 
адамның  өмiрге  деген  көзқарасы  мен  эстетикалық  талғамын  қалыптастыруға 
үлкен үлес қосады.  
Мектеп  оқушыларының  функционалдық  сауаттылығын  дамыту  –  білім 
берудің  басым  мақсаттарының  бірі.  Оның  нәтижесі  оқушылардың  алған 
білімдерін  практикалық  жағдайларда  тиімді  және  әлеуметтік  бейімделу 
процесінде сәтті пайдалануға мүмкіндік беретін негізгі құзыреттіліктер жүйесін 
меңгеруі  болып  табылады.  Білім  беру  нәтижелеріне  табысты  қол  жеткізуді, 
алған  білімін  өмірлік  жағдаяттарда  қолдана  алуын  қамтамасыз  ететін  тиімді 
әдістерді  білім  беру  үдерісіне  оңтайлы  енгізу  –  мектеп  пен  ұстаз  қауымына 
қойылып отырған жауапты міндеттердің маңыздысы.  
Қазақ  әдебиетін  жаңаша  оқыту  –  шынайы  ұлттық  патриотизмді 
қалыптастырып,  рухани  болмысымыз  бен  идеялық  мұратты  орнықтырудың 
бірден-бір  тұжырымы.  Пәнді  оқыту  барысында  шәкірттерге  білім  мазмұнын 
игертумен  қатар,  оларға  ұлттық  тәлім-тәрбиеге  негізделген  мәдени 
құндылықтарды, әдет-ғұрып пен салт-дәстүрлерді таныту, оқушылардың тілдік 
қорын  байыту,  әдеби  білімнің  жүйелілігі,  үздіксіздігі,  сабақтастығы,  білім 
мазмұнының  тарихилық  сипаты  мен  пәнаралық  байланыс  ұстанымдары 
басшылыққа алынуы тиіс.  
5-9-сыныптардың  білім  мазмұнына  қазақ  әдебиетінің  үздік  шығармалары 
ұсынылып,  олардың  ой  қазығы,  сюжеті,  композициясы,  жанрлық  сипаты  мен 
кейіпкерлерін,  ондағы  халықтық  әдет-ғұрып  пен  салт-дәстүрлер  көрінісін, 
табиғат  суретін,  қаламгерлердің  сөз  қолданыстарын  зерделеуге  баса  мән 
берілген.  Қазақ  әдебиетін  оқыту  оқушылардың  өзіндік  ой  толғамын  айту, 
шығармашылықпен  жұмыс  істеп  білім,  білік,  дағдыларын  қалыптастыруды 
көздейді.  
Оқу бағдарламасында пәнді оқытудың мақсаты: ауыз әдебиеті және жазба 
әдебиеті  мұралары  арқылы  оның  басты  идеялық  бағытын,  тақырыптық, 
мазмұндық  мақсатын  саралай  білетін  және  өз  халқының  тарихын,  дәстүрін, 
әдебиеті  мен  мәдениетін  ұлттық  құндылық  ретінде  бағалай  алатын,  ұлттық 
әдеби  мұраны  терең  игеріп,  сол  негізде  еліне  қызмет  ете  алатын,  танымы 
жоғары, бiлiмі орнықты, шығармашылықпен ойлай алатын, өркениеттi қоғамға 
сай парасатты тұлға қалыптастыру.  
Оқыту міндеттері:  

 
әдеби  көркем  туынды  арқылы  оқушының  ұлттық  танымын 
қалыптастыру, әдебиеттiң көркемөнердегi мән-маңызын таныту;  

 
көркем  әдебиетті  оқытуда  шығарманың  идеялық-тақырыптық  мәнін 
меңгерту және рухани-мәдени құндылықтар жөнінде пікір алмасуға үйрету;  

 
оқушылардың  әдеби-теориялық  бiлiмдерiн  тереңдетiп,  шығарманың 
мазмұндық, жанрлық-стильдiк ерекшелiктерiн таныту; 

63 
 

 
көркем  шығарманың  тақырыптық-идеялық  мәнін  және  көркемдік-
бейнелілік құрылымын талдай білуге үйрету;  

 
қазақ әдебиеті тарихындағы қоғамдық-саяси мәселелерді, ұлттық сананы 
оятуға әсер еткен көркем туындыларды меңгерту;  

 
әдебиет тарихы бойынша тиісті мәліметтер мен әдебиеттану ұғымдарын 
пайдалана  отырып,  көркем  шығармаларды  оқу  мен  талдау  дағдыларын 
меңгерту;  

 
оқушыларды  бейнелі  ойлау  мен  шығармашылық  қиялдауды, 
оқырмандық мәдениет пен авторлық ұстанымды түсінуге баулу;  

 
көркем  шығарманың  мазмұнын  анықтай  алуын,  ауызша  және  жазбаша 
түрде  өз  түсініктерін  жеткізе  біліп,  қазақ  әдеби  тілін,  сөздік  қор  мен  сөз 
байлығын сауатты пайдалануға баулу;  

 
әдеби  пәндер  жүйесіне  тән  білім  мен  іскерлік  дағдыларды  меңгерту, 
өздігінен  жұмыс  істеуге  бағытталған  шығармашылық  қабілетін  жетілдіру, 
оларды тәжірибеде қолдана білуге үйрету;  

 
өнердің  басқа  түрлерінің  ішіндегі  әдебиеттің  өзіндік  ерекшеліктері 
туралы түсініктерін тереңдету.  
Қазiргi  кезде  пәндi  оқытуға  көп  мiндеттер  жүктеледi.  Себебi,  ғылым  мен 
техниканың  iлгерлеуi,  түрлi  ақпарат  көздерiнiң  молаюы,  бiлiм  беру  жүйесiнiң 
түрленуi, үлкен жауапкершiлiк жүктейдi. Әдебиет пәнiн оқыту мұғалiмнен жан-
жақты  жауапкершiлiктi,  дайындықты  қажет  етедi.  Сабақты  түрлендiрiп,  әдiс-
тәсiлдi  үнемi  жетiлдiрiп  отыру  –  оқушының  үлгерiмiн,  танымын  жақсартып, 
қызығушылығын  арттырады.  Оқушыға  білім  бере  отырып,  оның  еркiндiгiн, 
белсендiлiгiн  қалыптастыру,  өз  бетiнше  шешiм  қабылдауға  дағдыландыру 
қазiргi  оқытудың  басты  талабы  болып  табылады.  Оқушының  сыни  тұрғыда 
ойлауын  дамыту  оның  танымдық  белсендiлiгiн,  сабаққа  қызығушылығын 
арттыруға ықпал етеді.  
Оқу  үдерісінде  жүзеге  асырылатын  пәнаралық  байланыс  оқушының 
дүниетанымдық  деңгейін  арттырып,  туған  әдебиетінен  өзге  ғылым  салаларын 
игеру мақсатында пайдалануына мүмкіндік береді.  
«Қазақ әдебиеті» пәні бойынша сыныптағы және сыныптан тыс жұмыстар 
күрделі  тапсырмаларды  шешуге,  өздік  жұмыстарды  орындауға  бағытталуы 
қажет.  Шығармашылық  жұмыстар  әртүрлі  тапсырмаларды  өздігінен  орындау 
білігін  қалыптастыруды  нысана  тұтып,  оқытудың  қай  түрі  болмасын  оқушы 
құзыреттілігін қалыптастыруға ықпал етері сөзсіз.  
Қазақ  әдебиеті  пәнінің  оқушыларды  тәрбиелеу  мен  дамытудағы  рөлі  аса 
ауқымды.  Міндетті  оқытылатын  әдеби  білім  мазмұнымен  ғана  шектелмей, 
сонымен  бірге  қосымша  әдеби  шығармаларды  өздігінен  оқуға  дағдыландыру 
оқушылардың  нәтижелі  білім  алуының  барлық  мүмкіндіктерін  көрсетпек. 
Мұғалім  оқушының  ізденісіне  жол  ашуға  түрткі  болатындай  әдіс-тәсілдерді 
таңдап  алуы  қажет.  Жүйелі  жүргізілген  сапалы  оқыту  барысында  оқушылар 
шығармашылық бағытта ізденіске түсіп, берілген тақырыптарға ойтолғау, эссе, 
сыни мақала, т.б. жаза білуге үйренеді.   
 

64 
 
Оқу жүктемесінің көлемі төмендегідей белгіленген:  
5-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат;  
6-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат;  
7-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат;  
8-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат;  
9-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат.  
 
«Абайтану» курсы  
Еліміз  өзінің  дербес  тәуелсіздігін  алғаннан  кейін  ұлттық  сана-сезімінің 
өсуіне,  халқымыздың  рухани  қуатының  молая  түсуіне  кең  өріс  ашылды.  Осы 
мақсатта Жалпы орта білім беру ұйымдарында 9-сыныпқа арналған «Абайтану» 
курсы  оқу  пәнінің  бағдарламасы  2012  жылы  27  сәуірде  бекітілген 
«Қазақстанның ішкі саясатындағы идеологиялық менеджментті қайта жаңғырту 
жөніндегі 
2012-2013 
жылдарға 
арналған 
Жалпыұлттық 
іс-шаралар 
жоспарының»  41  және  42-тармақтарына  сәйкес  әзірленді.  «Абайтану»  курсы 
оқу  бағдарламасы  ҚР  Білім  және  ғылым  министрінің  2013  жылғы  3  сәуірдегі 
№115 бұйрығымен бекітілген.  
Жалпы  білім  беретін    мектептердің  9-сыныбына  арналған  «Абайтану» 
курсының  жылдық  оқу  бағдарламасына  34  сағат  бөлінген.  Оның  31  сағаты 
бағдарламадағы  материалдарды  оқуға,  2  сағаты  шығармашылық  жұмыстарды 
орындауға, 1 сағаты оқушылардың пән бойынша алған білімдерін жүйелі түрде 
қорытындылауға беріледі. 
«Абайтану» 
бағдарламасы 
мектеп 
оқушыларына 
Абай 
шығармашылығының  ұлттық  әдебиетіміздің  өркендеуіне  жасаған  идеялық-
көркемдік  ықпалын  жан-жақты  саралай  отырып,  терең  ұғындырып, 
Абайтанудың  тарихи,  ғылыми    құнды  нәтижелерін  танып  білуге  баулады. 
Тақырыптардың өзара сабақтастығы, мазмұны жағынан топтастырылуы 10, 11-
сыныптарда да жалғастығын табуы басты ұстаным етіп алынған.  
Курсты  оқытудың  мақсаты:  ұлы  ақын  шығармалары  арқылы  елжанды, 
ұлттық  идеологияны  бойына  сіңірген,  халқымыздың  әдебиетін,  өнерін,  салт-
дәстүрін, мәдениетін, тілін ұлттық құндылық ретінде бағалайтын, эстетикалық 
талғамы  жоғары,  білім,  білік,  дағдылармен  қаруланған,  түйген  ойларын  іс 
жүзінде өз кәдесіне жарата білетін, ұлттық сана-сезімі қалыптасқан, өркениетті 
қоғамда өмір сүруге лайықты, терең ойлайтын тұлға қалыптастыру.  
Курсты оқытудың міндеттері:  

 
қазақ сөз өнеріндегі Абайдың орны мен ақындық болмысын тану; 

 
ақын  шығармашылығындағы  тұлға  концепциясына  қатысты  өзекті 
мәселелерді айқындау;   

 
ғұлама  ойшылдың  философиялық  ақыл-нақыл  сөздерінің  мән-
мағынасын ашып, тәлімгерлік тағылымын үлгі ету;  

 
ақынның  қарасөздері,  өлеңдері  мен  поэмаларындағы  ақындық  биік 
мұрат, адамгершілік идеяларын таныту;  

65 
 

 
ақынның  туындыларын  оқыту  арқылы  оқушылардың  ұлттық  танымын 
қалыптастыру, шығармашылық қиялын дамыту, автордың ұстанымын түсінуге 
баулу; 

 
Абайдың  ғылым,  білім,  өнер,  тәрбие  мәселелері  туралы  айтқандарын 
оқыту арқылы жастарды өмірден өз орнын табуға шақыру. 
Курсты  қазақ  тілі  мен  әдебиеті  немесе  біліктілікті  арттыру  және  қайта 
даярлау  бойынша  арнайы  курстардан  өткен  пән  мұғалімдері  жүргізеді. 
Мұғалімдерге  көмек  ретінде  «Абайтану»  курсы  бағдарламасының  мазмұнын 
жобалау  мен  өткізу  бойынша  әдістемелік  құралдар  әзірленіп,  Академия 
сайтына (www.nao.kz) орналастырылды.  
Жалпы  білім  беретін  мектептердің  9-сыныбына  арналған  «Абайтану» 
курсын ҚР БҒМ 2012 жылғы 8 қарашадағы №500 бұйрығымен бекітілген негізгі 
орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларының вариативтік компоненті есебінен 
жүргізу ұсынылады.  
Курс жүктемесінің көлемі: 
9-сыныпта – аптасына 1 сағат, оқу жылында – 34 сағатты құрайды. 
Курс  бойынша  білім  алушылардың  оқу  жетістігін  ағымдық  бағалау, 
сондай-ақ емтихан жүргізілмейді. 
 
Оқыту орыс тілінде емес мектептерге арналған «Орыс тілі» пәні 
Русский язык в казахстанском обществе занимает достойное место. Задача 
школы  -  сохранить  и  совершенствовать  уровень  владения  учащимися  данным 
языком  как  средством  межнационального  общения.  Конечным  результатом 
обучения  на  всех  уровнях  школьного  образования  должны  стать  реальные 
умения  учащихся  применять  язык  в  естественном  процессе  общения 
соответственно  «Общеевропейским  компетенциям  владения  иностранным 
языком: изучение, преподавание, оценка».  
В  5-7  классах  определяется  уровень  А2:  понимание  отдельных 
предложений  и  часто  встречающхеся  выражений,  связанных  с  основными 
сферами  жизни  (например,  основные  сведения  о  себе  и  членах  своей  семьи, 
покупках, устройстве на работу и т.п.); умение выполнить задачи, связанные с 
простым  обменом  информации  на  знакомые  или  бытовые  темы;  умение  в 
простых  выражениях  рассказать  о  себе,  своих  родных  и  близких,  описать 
основные аспекты повседневной жизни;  
В 8-9 классах - уровень В2: понимание основных идей четких сообщений, 
сделанных  на  литературном  языке  на  разные  темы,  типично  возникающие  на 
работе, учебе, досуге и т.д.; умение общаться в большинстве ситуаций, которые 
могут  возникнуть  во  время  пребывания  в  стране  изучаемого  языка;  умение 
составить  связное  сообщение  на  известные  или  особо  интересующие  темы; 
умение  описать  впечатления,  события,  надежды,  стремления,  изложить  и 
обосновать  свое  мнение  и  планы  на  будущее.  При  этом  базовый  уровень 
подразделяется на 3 подуровня: 
При этом базовый уровень (5-7 классы) подразделяется на 3 подуровня:  
1 - (А 2 – А 2. 2) – 5 класс;  
2 -  (А 2 – А2. 2.1 и А 2.2.2.)– 6 класс;  

66 
 
3 -  (А2+) – 7 класс. 
Средний уровень (8-9 классы) также подразделяется на 2 подуровня:  
1 - (В1 – В.1 и В.1.2.) – 8 класс;  
2 -  (В1+ – В.1+) – 9 класс. 
В  5  классе  необходимо  освоить  1  подуровень  (А2  –  А2.2);  в  6  классе  -  2 
подуровень (А2 – А2.2.1 и А2.2.2) базового уровня; в 7 классе  – 3 подуровень 
(А 2+) базового уровня.; в 8 классе - 1 подуровень (В1 – В.1 и В. 1.2) среднего 
уровня; в 9 классе - 2 подуровень (В1 + – В .1 +) среднего уровня.  
Основная  цель  обучения  предмету  «Русский  язык»  в  школах  с  казахским, 
уйгурским,  узбекским,  таджикским  языками  обучения:  формирование 
коммуникативной  компетенции  учащихся  путем  использования  языкового  и 
речевого  материала  в  контексте общения,  умения  пользоваться  русской речью 
при  параллельном  владении  родным  и  английским  языками;  воспитание  на 
основе  тематического  содержания  речевого  материала  языковой  личности
придерживающейся  активной  гражданской  позиции,  ориентирующейся  на 
нравственно-духовные  ценности  казахстанского  общества,  проявляющей 
толерантное  отношение  к  другим  культурам,  готовой  к  сохранению  и 
приумножению природного богатства, ведущей и пропагандирующей здоровый 
образ  жизни,  стремящейся  к  созидательному  труду,  обладающей 
технологической  культурой.  Важным  аспектом  формирования  личности 
школьников на уроках русского языка должно стать претворение национальной 
идеи «Мәңгілік Ел».  
Соответственно  предложенному  в  государственном  общеобязательном 
стандарте образования Республики Казахстан в школах с казахским, узбекским, 
уйгурским, таджикским языками обучения предмет «Русский язык» изучается в 
5 – 9 классах по 2 часа в неделю. Объем учебной нагрузки в каждом классе за 
учебный год по предмету «Русский язык» составляет 68 часов.  
При  обучении  русскому  языку  планирование  уроков  строится  на 
тематической  основе,  что  обеспечивает  планомерную  подготовку  учащихся  к 
диалогическому  общению  и  продуцированию  монологического  высказывания 
как  единицы  общения  через  обогащение  словарного  запаса,  грамматического 
строя речи, представление стилистического варьирования средств при передаче 
одной  и  той  же  мысли  в  разных  ситуациях.  Наряду  с  перечисленными 
стратегическими 
задачами, 
направленными 
на 
формирование 
и 
совершенствование 
речевой 
и 
коммуникативной 
компетенций, 
совершенствуется  уровень  орфографической  и  пунктуационной  грамотности. 
Итоговой формой работы, показывающей результат интегрированных умений, 
должно быть сочинение в рамках программного тематического минимума.  
Организация учебного процесса при ориентации на развитие критического 
мышления  предполагает  равноправные  взаимодействия  субъектов  обучения, 
диалогические  отношения  между  ними,  возможность  высказывать  свои 
суждения,  рассчитывая  быть  услышанным,  выслушивать,  понимать  и 
принимать  другие  мнения,  выстраивать  систему  аргументов  в  защиту  своей 
позиции, сопоставлять разные позиции, участвуя в дискуссии. 
При изучении предмета «Русский язык» развитие критического мышления 

67 
 
должно  быть  связано  в  первую  очередь  с  работой  с  текстом.  При  этом 
необходимо  объединение  приемов  учебной  работы  по  видам  учебной 
деятельности  в  зависимости  от  характера  текста  (текст  информационный  или 
художественный) и способа работы с ним (чтение готового текста или создание 
письменного текста). Чтение  имеет огромный развивающий и воспитательный 
потенциал: приобщает ребенка к духовному опыту человечества, развивает его 
ум,  облагораживает  чувства.  При  изучении  русского  языка  учащиеся  будут 
глубже  понимать  прочитанное,  овладеют  активными  способами  чтения  и 
приемами работы с художественным текстом, что позволит повысить культуру 
речи,  эстетическое  развитие,  сформирует  активную  личность,  умеющую 
творчески и самостоятельно работать с текстом, информацией. 
Необходимо  развивать  такие  читательские  умения,  как  нахождение 
информации, заданной в явном виде; формулирование выводов; интерпретация 
и  обобщение  информации;  анализ  и  оценка  содержания,  языковых 
особенностей и структуры текста. 
Языковая  компетенция.  К  завершению  уровня  основного  среднего 
образования  учащиеся  должны  владеть  грамматически  правильной  речью, 
достаточным  словарным  запасом,  орфографической  и  пунктуационной 
грамотностью.  Систематическая  работа  по  орфографии  и  пунктуации  в  5-9 
классах  должна  осуществляться  как  на  уроках,  так  и  по  индивидуальной 
программе с каждым учащимся.  
Речевая  компетенция  проверяется  через  умения  аудирования,  чтения, 
говорения,  письма.  На  основе  текстов  совершенствуются  данные  навыки. 
Достигаемый  уровень  по  аудированию  –  комплексное  восприятие  формы  и 
содержания  высказывания;  по  чтению  –  быстрое  извлечение  информации  из 
текста,  по  говорению  –  умение  оформить  мысль  в  цельное  высказывание 
соответственно  орфоэпическим,  грамматико-стилистическим  и  лексико-
стилистическим нормам; по письму  – выражение мысли в графической форме 
соответственно 
орфографическим, 
пунктуационным, 
грамматико-
стилистическим и лексико-стилистическим нормам.  
Уровень  коммуникативной  компетенции  выявляется  на  основе  умений 
учитывать  статус  собеседника,  обстановку  общения,  соблюдать  правила 
речевого  этикета,  вступать  свободно  в  коммуникативный  процесс  в  рамках 
заданного  тематического  минимума,  использовать  оптимальные  средства 
русского языка при решении задач общения.  
Этнокультуроведческая  компетенция  учащихся  определяется  умением 
свободно применять в речи пословицы и поговорки, цитировать высказывания 
известных  личностей,  уместно  приводить  сведения  из  истории  и  культуры 
страны изучаемого языка при обосновании своих идей.  
Соотношение часов на изучение материала и письменные работы. Объем 
письменных работ.  
Формами письменной работы в 5-9 классах являются диктант, изложение, 
в  5-6  классах  –  сочинение-описание/сочинение-повествование/сочинение-
рассуждение,  с  7  класса  можно  включить  сочинение-эссе.  В  каждой  четверти 
проводится в среднем 1 диктант (в первой четверти допускается 2 диктанта), 1 

68 
 
изложение  или  1  сочинение.  Сочинения-эссе  могут  быть  классными  и 
домашними.  
Объем  письменных  работ  для  5  класса:  текст  контрольного  диктанта 
содержит  50/60  слов;  словарный  диктант  состоит  из  10-15  слов;  текст  для 
подробного  изложения  включает  60-80  слов;  текст  для  сжатого  изложения 
увеличивается до 90-140 слов.  
Объем  письменных  работ  для  6  класса:  текст  контрольного  диктанта 
содержит  60/70  слов;  словарный  диктант  состоит  из  15-20  слов;  текст  для 
подробного  изложения  включает  80-100  слов;  текст  для  сжатого  изложения 
увеличивается до 110-150 слов.  
Объем  письменных  работ  для  7  класса:  текст  контрольного  диктанта 
содержит  70/90  слов;  словарный  диктант  состоит  из  20-25  слов;  текст  для 
подробного  изложения  включает  100-120  слов;  текст  для  сжатого  изложения 
увеличивается до 130-150 слов; примерный объем сочинения  0,5 -1 страница 
(180-350 слов).  
Объем  письменных  работ  для  8  класса:  текст  контрольного  диктанта 
содержит  80-90  слов;  словарный  диктант  состоит  из  25-30  слов;  текст  для 
подробного изложения включает 120  - 140
 
слов; текст для сжатого изложения 
увеличивается до 150-200 слов; примерный объем  сочинения – 1-1,5 страницы 
(300-400 слов).  
Объем  письменных  работ  для  9  класса:  текст  контрольного  диктанта 
содержит  90-100  слов;  словарный  диктант  состоит  из  30-35  слов;  текст  для 
подробного  изложения  включает  140-160  слов;  текст  для  сжатого  изложения 
увеличивается до 170-220 слов; примерный объем сочинения  1,0-1,5 страницы 
(350-500 слов).  
В целях реализации ключевых направлений Стратегий «Казахстан – 2050» 
– новый политический курс состоявшегося государства», Послания Президента 
Н.А.  Назарбаева  от  11  ноября  2014  года  «Нұрлы  жол  –  Путь  в  будущее»,  и 
определения роли Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 
в  развитии  национальной  истории  и  модернизации  исторического  сознания 
казахстанского  общества  и  во  исполнение  приказа  Министра  образования  и 
науки Республики Казахстан от 26 января 2015 года №32 внесены изменения и 
дополнения в типовые учебные программы по предмету «Русский язык» для 5-9 
классов.  
В  базовое  содержание  учебной  программы  9  класса  в  блок  «Общество» 
включено  произведение  Н.Назарбаева  «Слово  о  Независимости»,  текст 
выступления Главы государства 15 декабря 2014 года. 
В  целях  совершенствования  качества  оценивания  и  получения 
объективных  результатов  обучения  предлагается  система  параметров 
оценивания,  которые  могут  варьироваться  учителем  в  соответствии  с 
содержанием конкретного урока.  
Параметры оценивания текущих и итоговых учебных достижений  
Параметры оценивания диктанта с грамматическим заданием:  

 
орфографическая грамотность;  

 
пунктуационная грамотность;  

69 
 

 
морфологический анализ слов;  

 
синтаксический анализ предложения.  
Параметры оценивания лексических навыков говорения через аудирование 
и чтение:  

 
соблюдение орфоэпических норм при чтении;  

 
определение стиля прочитанного текста по основным признакам;  

 
выделение из текста ключевых слов по микротемам и приведение к ним 
синонимов, антонимов;  

 
правильное орфографическое оформление слов по теме;  

 
владение  достаточным  количеством  слов  по  микротеме  и  определение 
их стилистических оттенков.  
Параметры оценивания грамматических навыков говорения:  

 
выделение  грамматических  основ  ключевых  предложений  текста  и 
определение способов выражения сказуемого;  

 
владение  разными  способами  распространения,  осложнения  и 
усложнения грамматической основы предложения;  

 
правильная  расстановка  знаков  препинания  и  орфографическая 
грамотность на письме;  

 
приведение  синонимических  конструкций  к  заданному  предложению, 
определение их стилистических оттенков;  

 
стилистическая трансформация текста (перевод из разговорного стиля в 
художественный.  
Параметры оценивания умений диалогического общения:  

 
количество реплик, выданное одним учащимся;  

 
соотношение инициативных и реактивных реплик одного учащегося;  

 
информативность реплик учащегося, разнообразие речевых намерений в 
его репликах;  

 
соблюдение  правил  русского  речевого  этикета  (учет  статуса 
собеседника,  типа  взаимоотношения  с  собеседником,  соответствие  лексико-
грамматических средств обстановке общения);  

 
естественность  реплик  (уместная  неполнота,  эмоциональность, 
интонация, темп, наличие/отсутствие неоправданных пауз).  
Параметры оценивания знаний и умений по монологической речи:  

 
знание  языковых  особенностей  текста-повествования,  текста-описания, 
текста- рассуждения;  

 
умение доказать, что высказывание является текстом;  

 
умение  определять  тип  текста  (описание,  повествование,  рассуждение, 
один из комбинированных типов);  

 
умение  обосновать  стилистическую  принадлежность  текста  (в  8-9 
классах).  
Каталог: files -> blog
blog -> А. Райымбергенов
blog -> «Абайтану»
blog -> Шағын жинақты мектептің біріктірілген сыныптарында біртақырыптық оқыту принциптері
blog -> Методическое пособие по обучению интегрированным предметам «казахский язык и литература»
blog -> Қазақ тілді емес мектептерде тілдерді дамыта оқыту әдістері
blog -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
blog -> «Мен қазақпын, белдімін, байтақ елмін, Қайта тудым өмірге, қайта келдім, Мен мыңда бір тірілдім, мәңгі өлмеске, Айта бергім келеді, айта бергім »
blog -> Ақсу қаласындағы дарынды балаларға арналған мамандандырылған гимназия
blog -> Жалпы орта білім беру ұйымдарында мемлекет басшысының «ТӘуелсіздік толғауы» шығармасын зерделеу аясында


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет